Sector 208

IT’S ROMULAN TIME NOW!

 

 

 

Stardate 208.00 – SB 3e kwadrant

Daar de afgelopen sectoren geen Romulaanse overwinning heeft mogen brengen heeft het Romulaanse High Command een diepgravend onderzoek laten uitvoeren door de Tal Shiar wie in deze sector het beste de Haviken onder zich kon nemen. Na een lange selectieprocedure bleven twee kandidaten over, de beste speler en de speler van het jaar 2011. Helaas was de beste speler op dat moment niet te bereiken, waarna de speler van het jaar 2011 werd benoemd tot bevelhebber van de Haviken Tathar, Oropher, Findecano en Turanion. De opdracht voor deze sector luidde: “Bezorg hoe dan ook ons de Romulaanse overwinning.” Mijn eis om een blanco volmacht werd dan ook zonder problemen ingewilligd.

 

En zo stapte ik aan boord van Oropher, gevoelsmatig voelde ik aan dat dit mijn schip moest worden. Snel kennismakend met de staf waarbij ik duidelijk te kennen gaf nooit en te nimmer tegengesproken te willen worden en dat al mijn orders onmiddellijk uitgevoerd moest worden zonder tegenspraak in welke vorm dan ook. Commander M’Rat sprong op van zijn stoel en protesteerde meteen: “Dat is absu...” Verder kwam hij niet omdat hij implodeerde na een vuurstoot van de disruptor die ik in mijn hand vasthield.

 

De overige commanders reageerden met ontzet en wisten niet hoe te handelen. Eentje waagde nog een opmerking te maken: “Commander M’Rat was van de Tal Shiar, dan kun je hem niet zomaar do…”, maar zweeg abrupt nadat ik de disruptor op hem richtte. Ik keek de aanwezigen in de commandoruimte één voor één aandachtig aan. Met zachte, maar directe stem zei ik dat ik de edele opdracht heb gekregen te zorgen voor een Romulaanse overwinning in deze sector… hoe dan ook. En met deze bepaling maakte dat al mijn orders meteen uitgevoerd moest worden en dat ik, en ik alleen hier zou zorgen voor de Romulaanse strategie in deze sector. Tot slot maakte ik meteen duidelijk dat zelfs de Tal Shiar hiermee ondergeschikt gemaakt werd aan mij. De angst in hun ogen gaf mij een voldaan gevoel.

 

“Heren, we gaan zorgen voor een Romulaanse overwinning! Breng de Haviken rond (-31,-25), koers 23 en uiteraard onder de verhuller. Resterende EE’s moeten naar de phaserbank geleid worden. Nog geen plasma’s initialiseren. Ingerukt!”. Op het moment dat de commanders opstonden, maakte ik nog de opmerking dat dit de eerste meeting was, maar ook meteen de laatste. “Alle bevelen verlopen voortaan via de video- dan wel de comlink en elke afwijking, hoe klein dan ook, betekent het verlies van je leven.” En uiteindelijk draaide ik me om. Ik voelde hun dodelijke blikken in mijn rug toen ze de commandoruimte verlieten, maar dat kon me niets schelen. Er moet immers een Romulaanse overwinning behaald worden!

 

 

 

Stardate 208.01

We zijn aardig bijeen gekomen rond (-31,-25). De commanders van Tathar, Findecano en Turanion rapporteren middels de videolink geen afwijkingen te rapporteren. Op de scan is ook niets te zien, maar ik voel aan de trillingen in mijn oorhaartjes dat ons toch iets tegemoet komt. Wie het ook mag zijn, ik zal ze met open armen ontvangen.

 

 

De orders:

In 1e impuls naar koers 0, allen naar snelheid 28/AE, initialiseren van de plasma’s en aanvullen van de phaserbank tot maximaal, indien nodig

 

 

De commanders fronsen hun wenkbrauwen, maar geen een spreekt mij tegen.

 

 

 

Stardate 208.02

Aangekomen rond (-31,3) wordt rood alarm gegeven. Kzinti’s op (-38,11), koers 135 met een voor hun schepen belachelijke lage snelheid van 20 AE/beurt. Alle commanders reageren verheugd op het plots opkomende doelwit, maar blijven strak in houding staan voor het ontvangen van de orders. Ik vermoed dat de Kzinti’s zullen kiezen voor hard stuurboord en maximale versnelling in een poging om uit onze kopschild te komen. Als ik e.e.a. uitteken zal dat net niet lukken ondanks een voorgenomen maximale versnelling van mijn kant. Uit de potentiële doelen (Frigg, Sigyn, Hoder en Skadi) kies ik Hoder en Skadi als primaire doelen. Samen met Tathar zal ik Hodor beschieten en de andere twee nemen dan Skadi voor hun rekening. Ik kies niet voor de traditionele Romulan-tactiek van Hit-and-Run, maar voor doorvliegen en door maximaal te versnellen blijven we daarna uit de buurt voor eventuele vergeldingsacties.

 

Ik sluit de videolink af met “Heren, we gaan los! Geen genade voor die haarballen!”

 

 

De orders:

Maximale versnelling, 1e impuls -36 en daarna bijeenkomen rond (-59,29) en koers 324. Alles afvuren met afstandsorder 50 AE!

 

 

 

 

 

Stardate 208.03

De euforie onder de bemanningsleden van de Haviken is groot. Van 0 puntoortjes staan we plotsklaps op 225! Helaas worden geen wrakken gesignaleerd, wel tonen twee objecten t.o.v. de anderen een ernstige snelheidsbeperking aan. Geen wonder na 147 treffers op Hodor en 108 op Skadi. Findecano seint door problemen te hebben gehad met één plots weigerende phaser…. WAT!? Ik haal mijn prachtig ingezet en scherp geslepen Elfenzwaard uit mijn schede en laat me meteen naar Findecano teleporteren, waar de verbaasde commander mij met grote ogen aankijkt en nog verbaasder kijkt naar mijn geheven en reeds neerkomend zwaard. Hij houdt in een reflex zijn armen voor zich en stamelt dat Findecano net uit zijn voorschild was verdwenen. Vergeefs, in één houw sla ik hem finaal doormidden. Ik wijs een centurion aan en stel hem aan als commander. Met mijn zwaard wijzend naar de twee halve ex-commander meld ik nogmaals dat elke fout afgestraft wordt met een leven. Voor ik mij weer naar de Oropher laat teleporteren kijk ik naar de radar of de plasma’s op koers liggen, om vast te stellen dat er maar drie gelanceerd zijn! Met een boze blik richt ik mij tot de nieuwbakken commander en vraag ik bits waar de vierde gebleven is? Met een bibberende stem zegt hij dat Turanion zijn plasma niet heeft afgevuurd.

 

In een oogwenk laat ik mij direct naar de Turanion teleporteren, waar een achteruit lopende commander middels videolink getuige is geweest van de executie op Findecano en weet wat hem te wachten staat. Deze commander, die al eerder gewaagd had mij tegen te spreken bij het verwijderen van M’Rat, grijpt naar zijn disruptor, maar het volgend ogenblik ligt zowel zijn afgehouwen hand als de disruptor naast zijn lichaam. Hij kijkt naar mij op en stelt nog stamelend dat het zonde was geweest van de energie om een plasma te initialiseren. “Zonde? Weet je wat zonde is, dat ik mijn zwaard opnieuw moet invetten!’. Na de zaken op Turanion op orde gesteld te hebben, keer ik terug naar de Oropher.

 

Ik overzie de tactische situatie en besluit mij naar de Kzinti-SB te begeven voor een tweede puntenboost. Ook gok ik erop dat de twee overgebleven Defenders proberen naar hun kattenbak te vliegen om hun broeken te verschonen. Misschien dat ik ze een tweede verrassing geven kan door ze op te wachten en daarna op de terugweg de puntjes op de i kan zetten door die twee halve wrakken op te ruimen, als de gelanceerde plasma’s dat al niet gedaan hebben.

 

 

De orders:

Vertragen met -8; impuls 1-2: +36, impuls 6-9: -36 en impuls 10: -20; Verder het laden van nieuwe plasma’s.

 

 

Na het geven van de orders begeef ik naar mijn privévertrek om mijn zwaard schoon te schrobben, te slijpen en in te vetten. Hopelijk hebben de Romulanen hun lesje nu geleerd! Lord of Elvesham laat zich niet bespotten met hun armzalige foutjes.

 

 

 

Stardate 208.04

Samengekomen op (-62,46), koers 232 en naar snelheid afgezwakte 32 AE/beurt stel ik de ondergang van Hoder vast na het inslaan van de plasma’s. De plasma op Skadi is nog steeds onderweg. Zowel de commanders van Findecano en Turanion melden zware schildschade (1) van de SB van de Kzinti’s, welke in zicht is op (-61,62) op 15AE. De twee overgebleven Defenders hebben het dus niet gewaagd om hun SB te ondersteunen.

 

Dan is het geven van de orders voor de komende beurt een eitje: in een boogje naar de SB en vuren met AE3.

 

 

De orders:

Impuls 1-4: +36, impuls 5: 24; Vuurorder voor afstand 3 van zowel phasers als plasma’s; verstevigen van kopschild met resterende energie

 

 

 

 

Stardate 208.05

Oops, ik was iets te enthousiast. Met een goede openingszet tegenover de Defenders en een ontluikend hoop op een Romulaanse zege hebben de phasers van de Haviken de Kzinti-SB in één zucht omver geblazen. De plasma’s dienden slechts als voorschot op het overwinningsvuurwerk.

Hierdoor verdubbelen we onze puntoortjes naar 469.

 

Van Findecano en Turanion komen grote schademeldingen binnen. Deze schepen hebben flinke treffers te verstouwen gekregen vanuit de SB. Findecano heeft daardoor een snelheidsbeperking gekregen 23 AE/beurt en heeft nog maar de beschikking over 12 generatoren en 1 phaser. Turanion is zwaarder aan toe met meer interne schade, defecte verhuller, lage sensors en maar 10 generatoren tot hun beschikking. Fortuinlijk genoeg hebben ze geen last van snelheidsbeperkingen.

 

De situatie tot zover is dus dat een vijandelijke vloot (Kzinti’s) met zekerheid met de helft gereduceerd is zonder te kunnen terugvallen op hun SB. Mijn eigen vloot is qua gevechtskracht beperkt, maar nog niet zorgelijk. Lord Voll meldt het uitschakelen van twee tegenstanders, wat kan duiden dat hij dus gestuit is op de twee overgebleven Kzinti’s en ze definitief uit deze sector verdreven zijn. De 4e tegenstander heeft zich nog steeds niet bekend gemaakt. Als Lord Voll inderdaad op de overgebleven Kzinti’s is gestuit, betekent dat ze zich in mijn kwadrant bevinden. Ik besluit tot de eeuwige doodzonde binnen SO, namelijk het opsplitsen van de vloot. Gelukkig kunnen de Romulanen dat beter hebben dan elk ander ras. Turanion gaat naar de Haviknest voor reparaties. Tathar en Oropher vormen vanaf nu de hoofdmacht, bijgestaan door een afzwaaiende Findecano op de flank.

 

 

 

De orders:

Tathar\Oropher: 3 AE/beurt versnellen; impuls 1-3: 36 en impuls 4: 15

Findecano: interne reparaties; geen ECM, wel Verhuller; impuls 1: 36, impuls 2 en 5: 25

Turanion: 7 AE/beurt versnellen, impuls 1-4: 36, geen ECM, geen verhuller

 

 

 

 

 

Stardate 208.06

Tathar en Oropher (-40,42) zien 3 naar beneden koersende objecten in het gebied rond  (-5,16). 

 

Findecano (-35,61) rapporteert dat de interne reparaties moeizaam verlopen, maar dat ze weer de beschikking hebben over beide phasers en een zwak kopschild. Turanion (-47,38) ligt op koers richting Haviknest (-64,-63) en dat het zeker 2 stardates zal duren voor ze kunnen dokken.

 

Ik heb het vermoeden dat de objecten verder naar beneden zullen gaan en wel richting mijn thuishonk, daarom handhaaf ik mijn koers (163) en snelheid (35 AE/beurt) om in laatste impuls beetje bij te draaien.

 

 

De orders:

Tathar\Oropher: phaserbanks vullen en 10e impuls: -25

Findecano: interne reparaties; impuls 8: 25; ECM 3 en verhuller aan

Turanion: 6 AE/beurt versnellen; impuls 1: 5; 1 ECM uit voorzorg

 

 

 

 

 

Stardate 208.07

Helaas hebben Tathar en Oropher (-28,9) geen beet, daar de objecten (nu vier stuks) beetje zijn blijven hangen en rond (-5,23) met koers 270. Findecano rond (19,46) ziet ook niets. Turanion rond (-54,-9) is nog maar 56 AE verwijderd en kan de volgende beurt dokken in het Haviknest. En mooi op tijd, want deze meldt de komst van drie vijandelijke schepen.

 

Het wordt lastig, waar ga je voor? Voor Turanion is het geen probleem, die gaat dokken. Maar voor de rest van de schepen? Ik kies voor een tangbeweging, eerst contact maken, daarna zien we wel.  

 

 

De orders:

Tathar\Oropher: impuls 4: -36; 5: -30; 6: -30; 9: -20 en 10: -10. 5 AE/beurt vertragen

Findecano: impuls 1: -36; impuls 8-10: 20

Turanion: 6 AE/beurt versnellen en koppelen met Haviknest

 

 

 

 

 

Stardate 208.08

Contact met blijkbaar genmanipulerende Klingons, bestaande uit de D7 slagkruisers Apzik, Perpel, Mangbei en Aardo, (-1,4) en koers 125 is gemaakt. Helaas zijn wij met onze (-9,15) en koers 12 te veel naar boven geschoten en zitten de Klingons op zo’n 14 AE in onze flank. Findecano (-1,33) ziet de Klingons ook, maar kampt nog steeds met snelheidsbeperking en kan die afstand zeker niet overbruggen.

 

Turanion is gekoppeld. De Haviknest is beschoten en is reeds een schild kwijt.

 

Met zulke aalgladde bewegingen zie ik de Klingons er voor aan om een Romulanenval op te zetten of toch het slagveld te verlaten door koers te zetten naar het Haviknest….daar zal ik rekening bij houden. Findecano zal gewoon langzaam haar reis naar beneden vervolgen. Wat kan ze anders?

.

 

De orders:

Tathar\Oropher: impuls 1-4: -36; 5: -30 en 7: -36. 5 AE/beurt versnellen. Scans

Findecano: impuls 1: -26 en 8: 36.

Turanion: reparatieorders

 

 

 

 

Stardate 208.09

Aargh, het is om orendol van te worden! De Klingons zijn juist vertraagd en nog meer verspreid naar boven gedraaid en blijft zo op de flank van mijn hoofdvloot. De scans leren mij dat ze nog van de 0 af moeten. En dat zullen ze zeker doen nu twee slagkruisers Findecano op de korrel hebben, ondanks de ECM en verhuller. Dat betekent het einde van Findecano. Bah….mijn humeur wordt zo niet beter op. Eigenlijk heb ik zin om een commander op te zoeken en die doormidden te hakken om wat voor reden dan ook, maar het schoonmaak- en invetwerk is altijd zo vervelend. Dat is een klusje dat ik zelf wil blijven doen en niet wil uitbesteden. Met enige moeite hou ik mij dan ook in.

Achteloos kijk ik voor de vorm nog even naar de statusrapport van Turanion. De herstelwerkzaamheden verlopen voorspoedig, maar wordt ook melding gemaakt van een stilliggende federatievloot op (-40,-60), op zo’n 24 AE van het Haviknest. Deze meldt dat er geen verdere schade heeft plaatsgevonden. Mijn oren veren op, Wat! Die schobbejak van Lord Voll denkt het Haviknest rustig te kunnen afpellen met photons en zware phasers. In mijn hoofd begint meteen een plannetje te broeden. En met enig plotterij verschijnt een duivels grimas op mijn gezicht. We laten die draaikonten van de Klingons links liggen en gaan kiekeboe spelen…. Als ik mijn orders doorgeef, fronzen eerst de commanders over deze ontwikkeling, maar beginnen ze te grimassen. Zelfs de commander van Findecano vindt hierin troost met zijn komende ondergang op zicht.

.

 

De orders:

Tathar\Oropher: impuls 1: 36, 5 AE/beurt versnellen

Findecano: vuren op Perpel, impuls 1: -36; 5: 36, schilden op.

Turanion: voortzetting van reparatie

 

 

 

 

 

 

Stardate 208.10

Findecano is, zoals te verwachten viel, wrak! Gelukkig heeft deze nog even van zich kunnen afbijten en komt de teamscore, samen met de treffers van het Haviknest, daarmee op: 526 puntoortjes. Een leerpuntje voor mij is om in dit soort gevallen toch gewoon het vuur zonder schild te bevelen, om nog meer “afscheidstreffers” te kunnen plaatsen.

 

De federale schepen hebben hun tweede salvo van 100 treffers geplaatst en daarmee een tweede schild van mijn Haviknest opgeblazen. Lord Voll zou normaliter in zijn sas geweest zijn met dit afpelwerk, ware het niet dat mijn verhulde hoofdmacht op (-33,-40) plots in zijn flank is opgedoken. Met 40 AE/beurt en koers 203 koers ik recht op ze af! Het onderlinge afstandje van 22 AE zal snel overbrugd zijn. Kiekeboe, Lord Voll! Zelfs de bemanningsleden roepen dit keihard….

 

Dit kon ik overigens alleen maar doen omdat Turanion gekoppeld was en zo dus de coords van Lord Voll kon doorgeven. Over Turanion gesproken, die is op paar % schade na, volledig gevechtsklaar en zal ik het bevel geven zich los te koppelen en koers zetten richting Lord Voll. De schepen van Lord Voll heten: Make My Day, Time To Play en I’ll Be Back. Toepasselijke namen.

 

 

De orders:

Tathar\Oropher: impuls 1: -36; 2: 36; 3: 10; 4-6: -36. Maximaal versnellend! Tijdsorder met Phasers op “Make My Day” en Plasma op “Time To Play”

Turanion: impuls 1-3: -36; 4: -10. Maximaal versnellend.

 

 

 

 

Stardate 208.11

Een mooie klap van 119 geplaatste puntoortjes op de Federale vloot, maar geen wrak. Ik was wellicht iets te vroeg met mijn vuurorder,  of beter te voorzichtig. Ik ga nog te veel uit van diverse ontsnappingsscenario’s en dat kost mij puntoortjes. Wel behaal ik nu een mooie teamscore van 641 puntoortjes. En dankzij Turanion (-56,-71) kan ik precies achterhalen waar de robberende Federale schepen zich bevinden en wel op (-29,-68) met koers 307. Ik vind het nogal moeilijk om te gokken wat Lord Voll gaat doen. Wat wel duidelijk is dat “Make My Day” te kampen heeft met zware schade en een snelheidsbeperking van -8 AE/beurt.

 

Daarom maak ik ook de Haviken van mijn hoofdmacht [(-8,-70),,sp52,k105] tot einzelgängers, zodat ik elk mogelijk eindpunt kan onderscheppen.  Ik hoop dat dit plannetje werkt, anders ga ik gewoon koekjes ophalen uit de Koekdoos.

 

 

 

De orders:

Tathar: impuls 1: -25; 5-8: -36 en maximaal vertragend.

Oropher: impuls 6-10: 36 en maximaal vertragend.

Turanion: impuls 10:-36.

 

 

 

 

 

Stardate 208.12

Deze stardate zet weinig zoden aan de hemel. Ondanks de maximale vertraging hebben zowel Tathar (-1,-51) als Oropher (5,-86) geen doelen, behalve dan de zwaar aangeschoten Make My Day (-22,-73). Gelukkig maar dat Turanion (-46,-77) als een soort “verkenner” kan fungeren, daardoor kan ik wel de exacte posities van de Federale schepen (-24,-75) plotten. De in stardate 208.10 gelanceerde plasma’s zullen komend stardate inslaan. Verder zie ik nog Klingon-achtige objecten rond (-14,-10). Gaan die richting de Koekdoos?

 

Ik gok een mogelijk verzamelpunt van Lord Voll en vaardig de orders uit om die in een soort driehoeksnet te kapselen. Het lijdensweg van Make My Day stel ik weer uit…dat is het “onthullen” nu nog niet waard. Door die snelheidsbeperking kan het toch geen enkel kant op.

 

 

De orders:

Tathar: impuls 1-5: -36; 6-7: 36. Vertragen met 6

Oropher: koerswijzigingen [-36;-36;-36;-30;-20;36;36;36;36;20]. Vertragen met 5.

Turanion: impuls 1: 36; 4: -36.

 

 

 

 

 

Stardate 208.13

Die dekselse Lord Voll, weet hij toch nog steeds robberend uit mijn net te glippen. Zowel Time To Play (0,-77) als I’ll Be Back (1,-75) zitten daardoor nu op de flank van Tathar (-3,-79), die ze alleen nog op de korrel kan nemen met slechts één zware phaser. Gelukkig zijn de plasma’s ingeslagen op het kopschild van Time To Play. Daar zal ik mij dan ook op richten. Turanion (-36,-83) meldt dat drie Klingonsobjecten worden gesignaleerd rond (-18,-34). Om te voorkomen dat zij met mijn toetje Make My Day vandoor gaan, laat ik en passant Tathar deze consumeren. Met 660 puntoortjes ben ik aardig op weg en wil ik geen kostbare puntoortjes verliezen.

 

Turanion en Oropher (-7,-105) laat ik meer samentrekken om zo het ontvangstcomité te vormen voor de Klignons. Moedig van hun dat ze zich in deze kwadrant begeven.

 

 

De orders:

Tathar: impuls 1-3: 36; 6-7: -36. Maximaal versnellend. Tijdsorder (1) op Time To Play en afstandsorder (8AE) op Make My Day.

Oropher: impuls 4: 36; 8: 15; 9: 25; 10: -4. Vertragen met 3 en scan op Make My Day

Turanion: impuls 3, 8 en 10: -36; Versnellen met 8.

 

 

 

 

 

 

Stardate 208.14

Zo, dat ging goed. Tathar (-41,-91) heeft mooi wat puntoortjes kunnen scoren na 42 treffers op Time To Play en het wrakschieten van Make My Day. Uit de scan vanuit Oropher blijkt dat ik mij totaal geen zorgen hoef te maken over mogelijke concurrentie van Lord Voll (teamscore 414). Met mijn 713 puntoortjes heb ik een te grote voorsprong geschapen. Dit wordt gewoon een Romulaanse overwinning. Deze constatering leidt tot een grotere bedrijvigheid onder de bemanning en wordt al gemijmerd over de overwinningsparade en -feest op Romulus, die al heel lang niet meer gehouden is. De commanders zelf kijken minder blij. Ze hadden natuurlijk gehoopt dat ik plat op mijn oren was gevallen. Zelf zou ik zo’n vrije houding minder toestaan en eisen dat we scherp moeten blijven tot het eind. Maar gezien de omstandigheden maak ik een uitzondering.

 

Uit de rapporten blijkt dat alleen Turanion (-19,-80) de D7’s Aardo (-15,-51) en Mangbei (-11,-53) heeft kunnen identificeren. Oropher (-20,-79) ziet niets en Tathar (-19,-80) vliegt te snel. Dat maakt mijn orders gemakkelijk. Met een glimlach geef ik dan ook de volgende orders, hiermee kan namelijk de overwinning uitgeroepen worden.

 

 

 

De orders:

Tathar: impuls 1-4 en 8: 36. Maximaal vertragend

Oropher: impuls 1-3: 36; 6-9: -36. Vertragen met 10

Turanion: impuls 7-8: 36. Maximaal versnellend. Vuurorders op Aardo (AE8 of T7) en een scan.

 

 

 

 

 

Stardate 208.15

Ik was iets te optimistisch. Turanion (-3,-58) plaatst slechts 51 treffers op Aardo (-16,-52), waardoor in totaal 752 puntoortjes verzameld zijn. De Klingons zijn namelijk gaan stilliggen. Daar had ik geen rekening mee gehouden. Mijn verbazing is groot als ik zie dat de Klingons blijkbaar ook in een breed front zijn aangevlogen. Apzik blijkt namelijk op (-29,-50) te liggen met snelheid 0! Dit blijkt dan ook de grote gemene deler te zijn van mijn vloot. De andere D7’s worden alleen door Turanion en Oropher (-7,-73) gespot.  

 

Ik geef de orders door. De spanning onder de bemanning stijgt: zal het dan nu werkelijk een feit worden?

 

 

De orders:

Tathar: impuls 1: -8; Versnellen met 8. Vuurorders (AE8 of T5) op Apzik.

Oropher: impul 1: 30; 3: -10; 4: -30; 5-6; 36. Maximaal versnellend. Plasma op Aardo en Tijdsorder 5 op Mangbei.

Turanion: impuls 1-5: -36. Tijdsorder 10 op Apzik.

 

 

 

 

 

Stardate 208.16

En mijn overwinningskreet schalt door deze sector. Met 837 puntoortjes is deze sector binnen na een geslaagde aanval op de robberende Klingons. De bemanning is uitzinnig, ook de commanders laten hun wrok vallen en scanderen mee.

 

Als de gemoederen weer bedaard zijn, geef ik order om koers te zetten naar Romulus, zodat daar eindelijk weer eens een overwinningsparade gehouden kan worden. En met een kort knikje richting de commanders neem ik afscheid.