Stardate 202.666

Archeologisch verslag van P. Ickhard

 

Een lange periode van voorbereiding en onderzoek lijkt nu eindelijk uit te betalen. Op grond van een door de tijd heen aangetast persoonlijk logboek van een bemanningslid die ik toevallig gevonden had op een antiquariteitenbeurs hebben we het hele ruime onderzoeksgebied zorgvuldig gescand. Het logboek zelf was lastig te ontcijferen, waardoor we niet konden lokaliseren waar we moesten zoeken, maar op een van de laatste planeten in het gebied vonden we een object. Het kan heel goed zijn dat het de Defender is waarmee Lord of Elvesham, zijn naam zij geprezen, zijn Groot-Admiraalschap heeft weten te behalen.

 

Als we het wrak omhoog trekken via de trekstraal uit de zanderige bodem hier en de contouren zichtbaar worden, gaat door mij een gevoel van euforie heen. Het is inderdaad het schip, Galaxy Jane. Met deze ontdekking zal voortaan mijn naam, P. Ickhard, gevestigd zijn in de ruimtevaartarcheologie en mag ik mij scharen onder de allerhoogsten van ruimtevaartarcheologen. Eindelijk zal ik verlost zijn van alle spot en pesterijen die ik afgelopen jaren heb mogen ondergaan toen ik zei dat ik de Galaxy Jane zal gaan vinden om zo een antwoord te krijgen op diverse mythen die sinds Stardate 202.19 de ronde doen. Ik hoop vooral het antwoord te vinden op de vraag waarom Lord of Elvesham nooit over deze sector heeft gerapporteerd? Was het vanwege zijn angst voor de haviken onder leiding van Chester Nimitz? Menigeen heeft dit als een smet gezien op het blazoen van de Elfenheer. Zelf heeft de Elfenheer het nooit willen ontkennen dan wel willen bevestigen.

 

De toegang tot de brug van de Galaxy Jane wordt geforceerd, nadat een uitgebreide scan had aangegeven dat er geen explosieven gevonden zijn. Zo dat is alvast één mythe die geschrapt kan worden. Het verhaal deed de ronde dat Elvesham explosieven had geplaatst om het schip te vernietigen. Mijn opdrachtgever zal blij zijn met het resultaat. Wist ik het maar wie het was. Dankzij zijn steun had ik nooit aan het onderzoek kunnen beginnen. Dankzij de beschikbare middelen en apparatuur kon ik een team samenstellen. Het is mij een raadsel waarom mijn opdrachtgever  anoniem wenst te blijven. Alle communicatie verloopt via een tussenpersoon. Binnen het team wordt druk gespeculeerd wie het nu zou kunnen zijn. Met name de SO-historicus Cleaver wordt genoemd, daar hij van alle SO’ers de meeste belang hecht aan een goede geschiedschrijving. Ik weet het niet, Cleaver is niet iemand die met tussenpersonen werkt.

 

Fantastisch, wat een geluk, ook de zwarte doos wordt intact teruggevonden, weer een mythe ontkracht. Alle gegevens kunnen dus zonder meer gedownload worden. Het zal nog wel een lastige klus zijn om hieruit alle bewegingen te analyseren, maar het is een begin.

 

Het initiële record wordt uitgelezen. Met ingehouden adem bekijken we het resultaat.

GALAXYJANEKZS202000STATUSGROENSS000TS000A5G33E33S10M**K135IS000KS000LS100SEN100S135S230S335S430P1NP2NP3NP4NPB0PTLEEGRAK4ECM6IMP(**,**)(**,**)(**,**)(**,**)(**,**)(**,**)(**,**)(**,**)(**,**)(-45,37)STERBASISKZA21S00(-55,56)R331K276DH-164APPLEJACKKZA9S10(-40,45)R032K135DH-104EIPODKZA7S10(-40,42)R049K135DH-086SAMSONGKZA3S10(-44,40)R009K135DH-126

 

Echt een typisch begin van een sector. Niets schokkends aan. Admiraalsschip Galaxy Jane begint volledig uitgerust in het 4e kwadrant. Hierbij wordt hij ondersteund door de schepen Apple Jack, Ei Pod en Sam Song. Hiermee wordt bevestigd dat de namen gebaseerd zijn op technische producten uit eind 20ste en begin 21ste  eeuw. Gevoel voor humor kan inderdaad Elvesham niet ontkend worden.

 

 

Het eerste record levert ook niets bijzonders op en laat slechts zien dat er gewerkt is aan het vullen van phaserbank, het laden van de photon torpedo en het samentrekken van de defenders met verschillende snelheden.

 

 

Het tweede record geeft al meer spanning met objectgegevens uit het eerste kwadrant. De objecten zitten op gemiddeld 39 AE op en rond (20,24) en met lage snelheid van rond 17 AE/beurt.

 

 

Ik ben benieuwd naar het derde record en daar komt het:

GALAXYJANEKZS202003STATUSGROENSS000TS000A5G33E33S32M**K130IS000KS000LS110SEN100S135S230S335S430P1NP2NP3NP4NPB8PTKLAARRAK4ECM6IMP(-09,46)(-7,44)(-4,42)(-2,40)(1,38)(3,36)(6,34)(8,32)(11,30)(13,28)STERBASISKZA74S00(-55,56)R293K092DH162APPLEJACKKZA1S32(13,28)R297K130DH167EIPODKZA1S32(13,28)R350K130DH-141SAMSONGKZA1S32(13,29)R342K130DH-149OBJEKT1A16S23(18,43)R17K352DH…OBJEKT2A11S22(20,37)R36K357DH…OBJEKT3A14S20(23,38)R46K355DH…OBJEKT4A10S26(21,34)R52K9DH…

 

Het roemruchte treffen met de Haviken van Chester Nimitz. Het is voor elk ras balen om verhulde haviken als eerste tegen te komen. Uit de koersbeweging en de versnelling leid ik af dat Elvesham aan de achterzijde van de vijandelijke vloot uit wou komen. Een slimme strategie voor Defenders. Als het bij de Haviken was gelukt, hadden zij niet kunnen vuren en bij elk ander ras was het mooi vuren geweest met alle phasers vanuit het achterschild. Echter Nimitz koos blijkbaar voor een steilere aanvliegroute, waardoor het plannetje niet opging en de Haviken kwamen dus op schild 2 uit. Het was dan ook logisch dat op deze plek de eerste Defender zwaarbeschadigd raakte. Welke het was, weet ik niet, maar niet de Galaxy Jane. Anders had ik ook niet zo lang gezocht bij een uitschakeling van een admiraalsschip.

 

 

Het vierde record:

GALAXYJANEKZS202004STATUSROODSS000TS000A5G33E33S36M**K175IS000KS000LS100SEN100S135S230S335S430P1NP2NP3NP4NPB8PTKLAARRAK4ECM6IMP(13,24)(14,20)(14,17)(14,13)(15,10)(15,6)(15,2)(16,-1)(16,-5)(16,-8)STERBASISKZA96S00(-55,56)R312K151DH137APPLEJACKKZA1S36(16,-8)R297K175DH122EIPODKZA1S21(16,-8)R350K175DH175SAMSONGKZA1S36(16,-7)R342K175DH166JACKFEA21S15(-2,-17)R243K75DH68AVERELLFEA21S15(-3,-17)R244K75DH69OBJEKT1A25S21(-5,-29)R239K1662DH…OBJEKT2A34S30(-5,-34)R219K9DH…OBJEKT3A32S19(-12,-24)R240K152DH…OBJEKT4A13S8(4,-13)R249K65DH…OBJECT5A31S12(11,22)R350K175DH…OBJECT6A32S18(20,23)R7K179DH…OBJECT7A41S24(14,33)R357K174DH…OBJECT8A31S24(21,23)R9K182DH…

 

Ai, deze mythe is inderdaad waar. De nobele Elfenheer is inderdaad naar beneden geduikeld als een laffe haas, waarbij Ei Pod na het kruisvuur door de Haviken een snelheidsbeperking opliep. En ieder beetje tacticus weet dat een snelheidsbeperking funest is voor Defenders, zeker als ze achtervolgd worden door plasma torpedo’s. Aan de andere kant heeft deze manoeuvre er wel voor gezorgd dat de klasse M schepen van Kikoman op de scanners terecht zijn gekomen. Dit is dus tegelijkertijd ook het moment dat Kikoman het begin van zijn ondergang tegemoet ging. Kikoman had volgens de overlevering tot zover goede troeven na zijn aanval op de Klingons, maar een ontketende Elvesham achtervolgd door een ongetwijfeld in Elvesham teleurgestelde Nimitz was te veel voor deze sympathieke federale aanvoerder.

Deze uitkomst roept toch vragen op. Had Elvesham inderdaad angst voor een confrontatie met de Haviken of baseerde hij zich op geruchten op het SIS dat hij uiteindelijk koos voor een jacht op de in slaags geraakte Feds en Klingons, zodat hij daarmee de directe concurrentie uitschakelde. Echt iets om later uit te zoeken als ook de andere logboeken uit het wrak gevist zijn. Nu gaan we gewoon verder met de zwarte doos. Het is zoals gezegd ons eerste uitgangspositie.

 

 

Ik ben benieuwd wat de tactiek was van Elvesham en het antwoord vind ik ongetwijfeld in het vijfde record. Spannend, net alsof een ui zachtjes wordt gepeld. Dat moet, de overlevering van de strijd om deze sector in mijn achterhoofd hebbend, een monsterscore hebben opgeleverd en de eerste twee federale wrakken!

 

GALAXYJANEKZS202005STATUSROODSS014TS069A5G33E28S36M**K245IS000KS000LS090SEN100S135S230S335S430P1NP2NP3NP4NPB4PTLEEGRAK3ECM6IMP(14,-11)(11,-13)(7,-14)(4,-16)(1,-17)(-2,-19)(-6,20)(-9,-22)(-12,-23)(-16,-258)STERBASISKZA90S00(-55,56)R334K209DH088APPLEJACKKZA1S36(-16,-25)R297K245DH052EIPODKZA15S8(-2,-17)R060K245DH175SAMSONGKZA1S36(-16,-24)R342K245DH096KASUMIGOTOKLA23S15(5,-35)R116K135DH -130JACK-FEWRAKWRAKWRAKWRAKWILLIAMFEA22S13(-33,-39)R231K225DH-15RAKETNR27A28S25(12,-27)R95K178DH-150OBJEKTA23S33(6,-30)R103K202DH...OBJEKTA27S22(11,-31)R103K163DH...OBJEKTA31S11(-20,5)R351K274DH..OBJEKTA26S32(-19,1)R352K317DH...OBJEKTA37S28(4,7)R32K234DH...OBJEKTA39S23(4,9)R30K218DH...OBJEKTA44S28(4,14)R27K228DH...OBJEKTA41S34(2,12)R26K224DH...GALAXYJANEKZJACKFEPHOTONTORPEDO14DOOR1GALAXYJANEKZJACKFEPHASER36DOOR4GALAXYJANEKZJACKFERAKETNR2520DOOR4

Ik ben behoorlijk teleurgesteld!!!!! Slechts 14 puntoortjes voor Galaxy Jane en in totaal 69? Kon Lord het niet beter? Tot zover is die glansrijke bevordering tot Groot-Admiraal geplaveid met mistige bewegingen en povere resultaten. Toch jammer dat uit kostenoverwegingen alleen de commandoschepen standaard zijn uitgerust met zwarte dozen.

 

Als ik enigszins bekomen ben van deze teleurstelling, bedenk ik me opeens dat  getuige de grote ervaring waarover Lord beschikt, dat hij waarschijnlijk niet met alle schepen iedereen kon identificeren. Berekening van de effectieve sensorbereik staaft deze goede vermoeden. Sam Song moest alleen maar objecten gezien hebben. Ei Pod had natuurlijk zware sensorschade geleden en zag dus ook alleen maar objecten. Zo werd Apple Jack dus de andere Defender die kon schieten en die scoorde dus interne treffers.

Uit de contactgegevens blijkt verder dat Ei Pod extra schade opgelopen heeft (extra snelheidsbeperking van 8 AE/beurt). Ben benieuwd of Ei Pod toen werd beschoten door de Federatie of dat de plasma’s ingeslagen zijn. Ik ga uit van de Federatie. In ieder geval is Lord gewoon dwars door de federale vloot gebanjerd en maakt het karwei af wat de Klingons hebben laten liggen: William-Fe is in zicht met een sukkeldrafje van 13 AE/beurt.

 

 

Het zesde record zal meer opleveren!

GALAXYJANEKZS20206STATUSROODSS58TS145A5G28E33S36M**K205IS000KS000LS080SEN100S135S230S335S430P1NP2NP3NP4NPB2PTHALFRAK2ECM6IMP(-19,-26)(-22,-28)(-25,-29)(-29,-31)(-32,-32)(-33,-36)(-35,-39)(-37,-42)(-38,-46)(-40,-49)STERBASISKZA106S00(-55,56)R352K268DH146APPLEJACKKZA1S36(-40,-49)R297K205DH92EIPODKZWRAKWRAKWRAKWRAKSAMSONGKZA1S36(-40,-48)R342K205DH136WILLIAMFEWRAKWRAKWRAKWRAKSTERBASISFEA23S00(-58,-62)R234K258DH29RAKETNR25A48S25(7,-36)R75K116DH-131OBJEKTA44S21(-38,-5)R2K154DH…GALAXYJANZEKZWILLIAMFEPHASER33DOOR3

 

Hm, hier moest Lord afscheid nemen van Ei Pod. Helaas niet te achterhalen wie dit op zijn conto kon schrijven, waren het de Klingons of zijn de plasma’s van Nimitz ingeslagen? Dat is verder ook niet interessant voor mijn onderzoek. Wat wel duidelijk is dat William-Fe wrak geschoten werd en dat de federale sterbasis in zicht is op een mooie afstandje van 23 AE. Daar zullen de raketten en de photontorepedo’s  wel raad me weten. Dat koekdoos zal snel opgepeuzeld worden.

 

 

Zevende record….

7GALAXYJANEKZS20207STATUSROODSS68TS166A5G28E33S33M**K80IS000KS000LS090SEN100S135S230S335S430P1NP2NP3NP4NPB4PTKLAARRAK1ECM6IMP(-43,-50)(-46,-49)(-49,-47)(-52,-46)(-55,-44)(-56,-41)(-56,-38)(-57,-35)(-55,-32)(-52,-32)STERBASISKZA88S00(-55,56)R358K327DH-83APPLEJACKKZA1S33(-52,-31)R297K80DH-143SAMSONGKZA1S33(-52,-31)R342K80DH-99AVARELLFEA6S25(-51,-25)R4K195DH-77STERBASISFEA31S00(-58,-62)R191K290DH111OBJEKTA43S32(-17,-5)R53K293DH…OBJEKTA42S32(-18,-6)R54K287DH…OBJEKTA33S23(-24,-14)R57K298DH…OBJEKTA46S34(-19,0)R47K287DH…OBJEKTA43S3(-13,-13)R65K176DH…GALAXYJANZEKZSTERBASISFERAKETNR2120OP2GALAXYJANZEKZKASUMIGOTOKLRAKETNR25MISSTERBASISFEGALAXYJANZEKZPHASER6OP3

 

Huh…. Ik snap er echt niets meer van….alleen maar een raketaanval op de sterbasis, heeft de Lord zich vergist in zijn vuurorders waardoor helemaal niet gevuurd werd….dat moet dieper onderzocht worden…..  Ach ja natuurlijk, in de zesde record werd een vage object genoemd en dat kon niets anders zijn dan de overgebleven federale schip! Op basis hiervan heeft Lord dus een onderscheppingskoers uitgezet, maar dat heeft niet echt goed uitgepakt heeft. Hij eindigt op 6 AE van Avarell-Fe met zijn buikje. Er is nog niets aan de hand, immers het is immers één klasse M tegenover drie Defenders! Nu zal Lord wel gehakt maken van hem. Ik ben benieuwd welke koers Lord zal nemen, want één verkeerde manoeuvre en Lord belandt voor de lopen van de Haviken.

 

 

Het achtste record komt langzaam uit en is weer teleurstellend. Ik begin me toch echt af te vragen hoe Elvesham aan zijn Groot-Admiraalstitel is gekomen. Het begint steeds meer te lijken alsof de hele strijd om deze sector totaal gebaseerd is op leugens. Het onderzoek begint mij steeds meer tegen te staan. Avarell had toch wrak  moeten zijn na beschoten te worden door drie Defenders, maar die heeft zich juist weten te dokken! Maar goed, je bent een archeoloog of niet, doorgaan is de motto.

 

GALAXYJANEKZS20208STATUSROODSS112TS279A5G25E25S33M**K175IS024KS012LS064SEN078S135S214S330S400P1NP2NP3NP4NPB0PTKLAARRAK1ECM6IMP(-49,-33)(-46,-35)(-44,-37)(-41,-39)(-38,-41)(-36,-43)(-36,-47)(-35,-50)(-35,-53)(-35,-57)STERBASISKZA114S00(-55,56)R350K26DH174APPLEJACKKZA1S33(-35,-56)R297K175DH122SAMSONGKZA1S33(-35,-56)R342K175DH166STERBASISFEA24S00(-58,-62)R256K322DH81OBJEKTA32S22(-23,-27)R22K179DH…OBJEKTA31S21(-25,-27)R19K184DH…OBJEKTA27S14(-25,-32)R22K189DH…OBJEKTA39S23(-22,-20)R20K177DH…OBJEKTA22S4(-57,-60)R262K168DH…OBJEKTA30S26(-63,-45)R292K180DH…GALAXYJANZEKZAVERELLFEPHASER26DOOR1GALAXYJANZEKZAVERELLFEPHASER18DOOR4AVERELLFEGALAXYJANEKZPHASERPHOTONT.72DOOR4STERBASISFEGALAXYJANZEKZPHASER16OP2

 

Door naar beneden te gaan en in de buurt te blijven van de federale sterbasis heeft Lord nog steeds alle touwtjes in de handen. Gezien de teamscore moet Avarell op het nippertje gedokt zijn. Hier heeft Galaxy Jane wel behoorlijk moeten slikken, maar heeft het gelukkig geen grote schade tot gevolg gehad. De grote vraag is nu: wat heeft de Elfenheer gedaan? Hij kan immers niet in de buurt blijven met zoveel loslopende Haviken en wachten tot een zwaar beschadigd schip zich eindelijk losmaakt is ook geen optie. Zal hij dan koers zetten naar de Klingons?

 

 

Ben benieuwd naar het negende record.

GALAXYJANEKZS20209STATUSROODSS164TS485A5G25E25S33M**K280IS021KS012LS038SEN088S135S215S332S400P1NP2NP3NP4NPB0PTLEEGRAK0ECM3IMP(-32,-59)(-32,-62)(-34,-64)(-37,-65)(-41,-65)(-44,-64)(-47,-64)(-50,-63)(-64,-62)(-57,-62)STERBASISKZA118S00(-55,56)R1K84DH80APPLEJACKKZA1S33(-57,-62)R218K280DH-63SAMSONGKZA0S33(-57,-62)R273K280DH-7AVARELLFEA1S0(-58,--62)R259K207DH-22STERBASISFEWRAKWRAKWRAKWRAKOBJEKTA32S21(-29,-46)R60K178DH…OBJEKTA39S20(-19,-52)R76K182DH…OBJEKTA38S13(-26,-41)R56K172DH…OBJEKTA44S20(-19,-40)R60K170DH…GALAXYJANZEKZSTERBASISFEPHOTONTORPEDO14OP2GALAXYJANZEKZSTERBASISFERAKETNR2220DOOR2GALAXYJANEKZSTERBASISFEPHASER85DOOR2

 

Dit is werkelijk subliem. In plaats van afdruipen of wachten tot Averell uit zijn dok kwam, is gewoon koers gezet naar de Federale sterbasis. Elvesham heeft aangevallen op het reeds verzwakte tweede schild en met de raketten het werk afgemaakt. Dat moet behoorlijk tactisch puzzelwerk met zich meegebracht te hebben. Galaxy Jane is in ieder geval niet beschoten door de sterbasis, dus zullen de andere twee Defenders het nodige voor de kiezen hebben gehad, maar zo te zien zonder snelheidsbeperkingen. En Elvesham een beetje kennende zal hij met een grijs van oor tot oor “Kiekeboe!” hebben geroepen voor een verbaasde Kikoman.

 

Het is ook jammer dat er voor de zwarte dozen geen opslagcapaciteit gereserveerd is voor de SIS-messages, Dat had veel kunnen verduidelijken. Ik ben benieuwd of Averell-Fe zich voldoende heeft weten te repareren, maar deze zal geen deukje in een pakje boter weten te slaan gezien de zware schade van de vorige stardate

 

 

Het tiende record wordt uitgespuwd:

GALAXYJANEKZS20210STATUSGEELSS164TS551A5G25E25S34M**K300IS021KS012LS060SEN088S135S216S335S400P1NP2NP3NP4NPB0PTLEEGRAK0ECM3IMP(-60,-60)(-63,-59)(-66,-57)(-69,-55)(-72,-53)(-75,-52)(-78,-50)(-81,-48)(-83,-47)(-86,-45)STERBASISKZA106S00(-55,56)R17K143DH77APPLEJACKKZA7S41(-92,-42)R294K300DH-7SAMSONGKZA12S46(-97,-39)R299K300DH-1AVARELLFEWRAKWRAKWRAKWRAKGALAXYJANZEKZAVERELLFEPHASER85DOOR4

 

Was te verwachten, Lord verlaat het slagveld met grote snelheden na Avarell-Fe tot ruimtegruis te hebben beschoten. De verschillende grote snelheden kunnen verklaard worden door de schade die de Defenders geleden hebben met bijbehorend beschikbare energie. Wel vraag ik me af waarom Galaxy Jane dan ook niet heeft versneld… of werd zij juist ingezet als een soort opvang voor evt. achtervolgers. Maar eventuele achtervolgers zijn de verhulde haviken. Rare situatie. Maar het is voor mij niet moeilijk te raden wat de plannen voor de komende beurten zijn… Lord gaat naar zijn home voor reparatie-orders. Het is hem gegund.

 

 

Inderdaad het elfde en het twaalfde record laten zien dat Lord met zijn overgebleven drie defenders met hoge snelheid zich heeft weten te dokken. Het dertiende record laat reparatie zien van Galaxy Jane. Daarmee was Lord blijkbaar voldoende tevreden mee omdat het veertiende record laat zien dat hij zich  loskoppelde van de sterbasis en met zijn blijkbaar opgelapte vloot koers zette naar het Eerste Kwadrant.

 

 

Het vijftiende record

GALAXYJANEKZS20215STATUSGEELSS164TS551A5G28E31S34M**K80IS001KS000LS090SEN100S135S223S335S429P1NP2NP3NP4NPB8PTKLAARRAK4ECM6IMP(-35,57)(-32,58)(-28,59)(-25,59)(-22,60)(-18,60)(-15,61)(-11,62)(-8,62)(-5,63)STERBASISKZA51S00(-55,56)R262K77DH-178APPLEJACKKZA3S34(-5,60)R174K83DH93SAMSONGKZA6S34(-4,57)R175K87DH95

 

De grens van het Eerste en het Vierde Kwadrant is bereikt. Inderdaad ging Lord met optimistische verwachtingen naar het Havikennest toe, vertrouwende dat de Haviken van Nimitz en de Klingons met elkaar slaags zouden zijn in het kwadrant van de Klingons.

 

 

Het zestiende record

GALAXYJANEKZS20216STATUSGROENSS164TS551A5G28E33S37M**K90IS000KS000LS100SEN100S135S230S335S430P1NP2NP3NP4NPB8PTKLAARRAK4ECM6IMP(-1,63)(3,63)(6,63)(10,63)(14,63)(17,63)(21,63)(25,63)(28,63)(32,63)STERBASISKZA87S00(-55,56)R265K136DH175APPLEJACKKZA0S37(32,63)R90K90DH0SAMSONGKZA0S37(32,63)R326K90DH-25STERBASISROWRAKWRAKWRAKWRAKOBJEKTA17S19(46,54)R123K262DH…OBJEKTA24S44(55,59)R100K281DH...

 

Wat? Het havikennest is wrak? En er wordt een object gesignaleerd? Dat moet een D7 zijn, maar ik had verwacht dat die juist in hun kwadrant slaags zouden zijn met de Haviken. Chester Nimitz is niet de persoon om passief EBS te ondergaan. Oh oh, betekent dit dat de Haviken dan in de buurt zijn en begeeft Lord zich in een wespennest. Het zal wel loslopen, ieder kind kent de overlevering van deze sector.

 

 

Het zeventiende record

GALAXYJANEKZS20217STATUSROODSS164TS551A5G28E33S25M**K115IS003KS003LS084SEN100S135S200S335S430P1NP2NP3NP4NPB8PTKLAARRAK4ECM6IMP(34,65)(34,67)(32,69)(30,69)(28,67)(27,65)(26,63)(25,60)(25,58)(28,57)STERBASISKZA83S00(-55,56)R269K194DH154APPLEJACKKZA0S25(28,57)R90K115DH-25SAMSONGKZA0S25(28,57)R326K115DH-150KASUMIGOTOKLA7S24(30,64)R17K310DH-99LEGIONA7S24(30,64)R17K310DH-99KASUMIGOTOKLGALAXYJANEKZPHASERDISRUPTOR34DOOR2

 

Het zijn inderdaad de Klingons en Kasumi Goto heeft geschoten op Galaxy Jane? Grof intekenend zie ik dat de Kzinti-vloot al vertragend een onvolledig rondje bovenlangs heeft gemaakt en zo buikje buikje is komen te eindigen tegenover Kasumi Goto en Legion. We naderen de ontknoping, immers nog twee stardates en de overwinning kon geclaimd worden. Ik ben zo razend benieuwd hoe de Elfenheer deze aanstaande D7-wrakken heeft weten te verschalken.

 

 

Het achttiende record

GALAXYJANEKZS20218STATUSROODSS211TS688A5G28E30S25M**K295IS003KS003LS068SEN100S135S200S335S412P1NP2NP3NP4NPB4PTKLAARRAK3ECM6IMP(29,55)(28,52)(25,51)(23,53)(21,54)(18,55)(16,56)(14,57)(12,58)(9,59)STERBASISKZA64S00(-55,56)R268K253DH-28APPLEJACKKZA0S25(9,59)R90K295DH155SAMSONGKZA0S25(9,59)R326K295DH30KASUMIGOTOKLWRAKWRAKWRAKWRAKLEGIONA12S24(7,70)R347K285DH51GALAXYJANEKZKASUMIGOTOKLPHASER23DOOR4GALAXYJANEKZKASUMIGOTOPHASER17DOOR4GALAXYJANEKZKASUMIGOTOKLRAKET2120DOOR4KASUMIGOTOKLGALAXYJANEKZPHASER18OP4LEGIONKLGALAXYJANEKZPHASER18OP4

 

Kasumi Goto is wrak en een goede uitgangssituatie op Legion. Ja, zo is het een perfecte afsluiting. Kasumi Goto en Legion hebben nog geprobeerd de ontketende Lord van zich af te houden, maar hadden te maken met een onbeschadigd schild 4, die met toegekend SV met gemak heeft weten stand te houden. En ook heeft Lord de waarschijnlijke route van de vergeefs ontsnappende Klingons aardig goed kunnen inschatten. Even bijdraaien en versnellen zal zijn tactiek nu zjin. En deze stardate was ook het moment dat hij voldoende punten wist te behalen om zijn bevordering tot Groot-Admiraal in wacht te slepen.

 

 

Het laatste record

GALAXYJANEKZS20219STATUSGEELSS288TS834A5G28E28S40M**K275IS002KS003LS052SEN100S135S203S335S407P1NP2NP3NP4NPB0PTLEEGRAK2ECM6IMP(8,63)(10,66)(11,70)(13,73)(11,77)(8,79)(4,79)(0,79)(-4,80)(-8,80)STERBASISKZA53S00(-55,56)R243K312DH-32APPLEJACKKZA12S25(-13,69)R206K295DH-70SAMSONGKZA0S40(-8,80)R326K275DH50LEGIONKLWRAKWRAKWRAKWRAKGALAXYJANEKZLEGIONKLPHASERPHOTONT43DOOR4GALAXYJANEKZLEGIONRAKETNR2120DOOR4LEGIONKLGALAXYJANEKZPHASERDISRUPTOR13OP4

 

Dit was het moment waarop Lord zijn gebruikelijke overwinningskreet de ruimte inschalde: Ná túro nín!

 

Best een vreemd einde. De Romulanen die geen enkel Havik verloor staan met lege handen en Lord met drie schepen haalt de overwinning binnen, de bevordering tot Groot-Admiraal, de Zilveren Maan en ook nog eens een SN. Niet met Galaxy Jane en zo te zien naar de diverse snelheden van de andere schepen zou het met de Sam Song geweest moeten zijn. Waarom heeft Apple Jack niet versneld? Deze is gewoon met zijn huidige snelheid doorgevlogen. Sommige gebeurtenissen in deze sector roepen nog veel vragen op. Ik sein naar de tussenpersoon dat het team alle records heeft uitgelezen en dat een voorlopig rapport in de loop van de avond opgesteld zal zijn. We zullen komende stardates nog druk bezig zijn om alle informatie nog beter te plaatsen. Dit pakt niemand meer van mij af! Dit onderzoek zal mij zeker alle egards geven waar ik al zo lang naar gehunkerd heb. Dat daarbij het beeld van een ongenaakbaar Elfenheer scheuren gaat vertonen is jammer, maar de waarheid moet verspreid worden. Het is te danken aan zijn laatste manoeuvres dat hij zichzelf als overwinnaar mocht uitroepen. Nog even doorbuffelen en ik weet zeker dat ik de leerstoel Ruimtearcheologie op de Starfleet Academie zal krijgen.

 

,,,

 

<’s avonds>

P. Ickhard werkt hard aan zijn voorlopig rapport en bemerkt dat er ineens personen in zijn tent staan. Hij draait zich verschrikt om en ziet de tussenpersoon en iemand in een mantel met zijn kap over zijn hoofd. De tussenpersoon is zichtbaar blij en feliciteert P. Ickhard met zijn resultaat en getoonde vastberadendheid. Als de persoon zijn kap afdoet, krijg ik bijna ter plekke een hartverlamming. Het is niemand anders dan de Elfenheer in vol ornaat. Ik vrees voor het onderzoek, de ontdekkingen en daarmee de bewijzen. Ik voel het angstzweet uitbreken en instinctief gaat mijn hand naar het zwarte doos op de tafel. Wetend dat ik toch niets kan doen tegenover de Elfenheer in de bloei van zijn leven.

Maar dan klinkt er hard gelach in de tent. De Elfenheer heeft natuurlijk mijn gedachten geraden en zegt dat er niets zal gebeuren en dat hij mijn publicatie met veel interesse zal gaan lezen. Ineens besef ik dat niemand anders dan de Elfenheer de onbekende opdrachtgever is.

“Maar….”

Met een opgeheven hand brengt Elvesham mij tot zwijgen. Hij vervolgt met de verklaring dat hij inderdaad zich schaamde voor zijn vlucht voor de Romulanen. Dat was dan ook de reden waarom zijn admiraalsschip uitgeschakeld en doelloos door de ruimte zweefde. Echter na verloop van tijd maakte de schaamte plaats voor de gedachte dat al zijn SO-avonturen in de annalen opgenomen moesten worden. Het gaat immers om de volledigheid van zijn archief en dat hij zich ook niet langer schaamt voor het feit voor deze tactische terugtrekking. Het is een keuze geweest die goed uitgepakt heeft en dat heeft hij afgedwongen en niemand anders. Dus vandaar dat hij mijn expeditie heeft gefinancierd. Zelf had hij immers geen tijd om zo’n uitzichtloze speurtocht te moeten ondernemen terwijl andere sectoren nog op zijn naam geschreven moeten worden. En uit dankbaarheid voor mijn getoonde vastberadendheid verleent hij mij nu de gunst om al mijn vragen te beantwoorden.

 

Ik stamel enkele woorden van dank, bied hem mijn stoel aan en begin voorzichtig enkele vragen te stellen die hij geduldig en zonder enig schaamte beantwoordt…

 

 

Was getekend,

 

P. Ickhard

 

 

 

 

 

 

 

Naschrift auteur:

Structuur van de records uit de zwarte doos:

GALAXYJANEKZS2020<beurt>STATUS<status>SS<uw score>TS<teamscore>A<accu> G<generatoren>E<totaal energie> S<snelheid> M<axmale snelheid> K175IS<interne schade>KS<kritieke schade> LS<levenssystemen> SEN<sensoren> S1<schild1> S2<schild2> S3<schild3> S4<schild4> P1<phaser 1> P2<phaser 2> P3<phaser 3> P4<phaser4> PB<phaserbank> PT<photon>RAK<raketten>ECM<ECM>IMP(coord 1)(coord 2)(coord 3)(coord 4)(coord 5)(coord 6)(coord 7)(coord 8)(coord 9)(coord 10)[<contactgegevens>: naam,ras,afstand,snelheid, (x, y), richting,koers, dh][vuurgegevens: Gevuurd door, op doel, met wapen(s), treffers,op/door,schild]