Sector 200

MIJLPAAL

 

 

Proloog

Een mijlpaal in Sterrenoorlog nieuwe stijl, de 200ste sector werd werkelijkheid en roepen we het alvast uit tot een bijzondere sector. Dat doe je uiteraard met een “Bittere Eind”! Op het SIS werd eerst geïnventariseerd wie interesse had en het is niet meer dan logisch dat een elfenvertegenwoordiging acte de presence moet geven!

Op het laatst gaf de nobele Heer Hasenfratz aan ook interesse te hebben. Een comlinkje werd gelegd en een samenwerking werd gauw geklonken.

De andere teams werden gevormd door Crazy Duo Eddie Butcher en Daryl, Koningsduo Megabyte en Skywise en last but not least: sologanger Cleaver.

 

En tot mijn grote plezier werd het geheel ook gecompleteerd met een schipsamenstelling van vier verschillende schepen met een wekelijkse deadline.

 

En zo traden Hasenfratz en ik aan op de SB in vierde kwadrant. Wie welk scheepstype onder commando ging nemen, was gewoon kwestie van het uitvoeren van een aards gebruik: strootjes trekken. En zo werd ik de gelukkige om het bevel te voeren over de Havik en de D7 Slagkruiser en Hasenfratz over de Klasse M Kruiser en de Defender. Elf-eerlijk toegegeven zag ik dat de betreffende strootjes resp. 0,2 mm en 0,15 mm afweken dan de andere ‘strootjes’. Dan is het kinderspel voor een beetje elf.

 

Ter compensatie stelde ik dan ook voor om voor de namen voor de schepen terug te grjipen naar de namen van de Belgische stammen ten tijde van het roemruchte tijdperk van Julius Ceasar. Volgens hem waren de Belgen immers de dappersten onder de dapperen. Zo maakten de Menapii (Havik), Treveri (D7), Ambiani (Klasse M) en Morini (Defender) hun ere-rondje rondom de SB alvorens op pad te gaan.

 

Om de geschiedschrijving van sector 200 enigszins binnen perken te houden, wordt het sectorverloop fasegewijs kort beschreven.

 

 

 

Fase “Vlotte identificatie” (Stardate 200.00 – 200.02)

Met deze samenstelling van diverse schepen hanteren we de klassieke wig: de Havik vooruit, de D7 in het midden, geflankeerd door de Klasse-M Kruiser en de Defender. We gaan richting tweede kwadrant. We besluiten de tijd te nemen, immers het gaat nu om de lange adem van de Bittere Eind! Maar aan eind van 200.01 nemen we al meteen objekten waar, da’s vlot! En in 200.02 identificeert onze havik de volgende schepen: Sweet Snot, Bitter Earwax, Salty Boogers…. Tja, drie maal raden wie de tegenstanders zijn! Toch besluien we om nog niet meteen met de verhulde Havik toe te happen, maar eerst enigszins samen te trekken op -44, 4, koers 180, zodat we dan nog harder kunnen toeslaan, met een beetje mazzel zuigt ons Crazy Duo de accu’s nodeloos leeg voor een aanval die niet komt.

 

 

 

Fase “Verdomd alleen” (Stardate 200.03 – 200.04)

Dat is verrassend. Eddie Butcher en Daryl hebben blijkbaar besloten niet te happen en zwenken enorm uit, waardoor ze verworden tot objekten. Bij deze manoeuvre vergeten ze echter Bitter Earwax mee te nemen, die zo “verdomd alleen” is achtergebleven op zo’n gem. 21 AE afstand….Een flinke doorstoot en op stardate 200.04 wordt Bitter Earwax uitgeroepen tot allereerste wrak van deze sector. Uit de scan blijkt dat Eddie Butcher en Daryl daarmee hun klasse M-kruiser verliezen. Onze schade beperkt zich tot een kapotte voorschild van de Defender en het kapotvallen van enkele theeglazen.

 

 

 

Fase “Kiiiiiiiiiiiiiip, kip, kip, kip” (Stardate 200.05 – 200.09)

We hebben gezien dat een derde team was komen opdagen en daarom kiezen we nu voor een rol als “derde hond” en een voorzichtige toenadering. Echter komt het laatste team ook opdagen en maken we daarom aanstalten om hem met open armen te ontvangen. Daarmee begint echter een lange fase van kippenveren (achter)volgen….

 

 

 

Fase “Heads first” (Stardate 200.10 – 200.11)

Eindelijk identificeren we Hatra, Seleucia, Ctseiphon en hun verhulde Havik in de buurt van hun SB…nu durven ze het gevecht wel aan te gaan. Niet geheel gewenst (10 AE en kopje-kopje), maar we kunnen vuren op 200.11. Daarbij maken we een kapitale blunder, we hadden ons moeten concentreren op het uitschakelen van één schip en niet zoals we nu doen door met drie schepen te vuren op twee schepen. Immers de SB van Cleaver ligt dichtbij, dus meest voor de hand liggend is dat Cleaver de SB opzoekt, hetgeen ook gebeurt en de zware schade daardoor sneller kan herstellen dan wij. Twee van onze schepen zijn de klos: de door ons afgeschreven Morini met 4 generators over en Treveri met 10 generators over. Eigenlijk is er maar één weg: met de overgebleven schepen naar de SB toe en repareren. We nemen afscheid van de Morini en sturen deze zover mogelijk van het strijdperk weg. Zelf gaan we proberen onderlangs te gaan, daar we vermoeden dat de kortste weg leidt naar een andere slachtbank, wat we uiteraard niet willen.

 

 

 

Fase “Lokkertje“ (Stardate 200.12 – 200.17)

Als we een tijdje onderweg zijn, zien we leven in de brouwerij achter ons. Gaan wij achtervolgd worden? Dat is niet fraai, dus ter verrassing laten we Manapii en Ambiani enigszins wenden in de hoop dat Cleaver getriggerd wordt om de achtervolging op Trevari in te zetten. Zo hopen we straks een tangbeweging te maken. Cleaver hapt toe met Ctseiphon, maar voor de val kan dichtklappen is deze op hoge kippepoten ook al weer weggevlogen.  <zucht>

 

Op 200.17 is Morini wrak door toedoen van Megabyte en Skywise. Dan durven ze wel met dat laatste zetje…

 

 

 

Fase “Oog om oog, tand om tand“ (Stardate 200.18 – 200.22)

We zetten koers richting SB en zien al de contouren van de SB van ons Crazy Duo en een object wat later Salty Boogers van de Defenderklasse blijkt te zijn. Helaas krijgt Treveri de nodige treffers door het niet geactiveerde achterschild wat voor nog meer schade zorgt. Door grote energietekorten is dat ook niet meer mogelijk om voor een adequate verdediging te zorgen waardoor op stardate 200.21 Treveri ten onder gaat door een inslaande raket. Dat schreeuwt om wraak. Gelukkig heeft de escorterende Ambiani contact kunnen maken en wordt op datzelfde moment Salty Boogers zwaar aangeschoten. En door een goed uitgekiend manoeuvre worden alle inslaande vuur (Salty Boogers, Sterbasis en raket) over verschillende schilden uitgesmeerd en weten we op afstandje 3 met een onbeschadigd kopschild te eindigen op aankomend dead meat Salty Boogers. Op stardate 200.22 is Salty Boogers daadwerkelijk een ingezouten karkas geworden, met weliswaar de nodige slagen op Ambini (17 generatoren en toch maar slechts 32% interne schade). Rond deze tijd werd afgesproken niet meer te dokken op de sterbasis. Dus rest ons niets anders dan een beetje tandeloos de confrontatie op te zoeken.

 

Menapii blijft in het kwadrant van Cleaver op patrouille, wachtend op dat ene kansje, maar Cleaver blijft gehokt in zijn kippenhok en verder worden ook objecten gespot in het eerste kwadrant. Op stardate 200.22 wordt de gok genomen om de vloot van Mega en Sky op de korrel te gaan nemen.

 

 

 

Fase “Alamo” (Stardate 200.23 – 200.24)

De aanval wordt ingezet op Dexterity, wat uit de korte-afstandscan van de D7-klasse blijkt te zijn. Daarom worden al onze treffers opgevangen. Verkeerde gok en zeker qua manoeuvre, daar Menapii nu kansloos is met een voltallige vloot op een afstandje 7-9 AE in zicht. Met een flinke aanval op Strength waarbij we schild 4 weten te doorboren, spat Menapii volledig uit elkaar als een zeepbelletje.

 

Ambini probeert intussen weg te kruipen van de sterbasis.

 

 

 

Fase “It’s a long way” (Stardate 200.25 – 200.36)

Om onszelf een beetje kans te gunnen, vliegen we langzaam. Er moet immers een hoop gerepareerd worden. Elke stardate wordt Ambini ietsje sterker. Maar zal het ook sterk genoeg zijn voor de eindfase? Daar we behoorlijk afgezwaaid zijn, vinden we dit niet erg. We gaan met een boogje bovenlangs de sterbasis en koersen richting het uiltje. Op stardate 200.33 worden objecten op grote objecten gespot en uiteraard zijn dat de schepen van Mega\Sky. We kunnen niet meer vluchten voor ons noodlot. We kunnen alleen nog maar aan een goede afsluiter werken. Op stardate 200.35 identificeren we de Agility met een verhulde Havik als escorte. Er zit niets anders op: Alles richten op Agility! En zoals verwacht gaat op stardate 200.36 ook Ambiani aan grof geweld ten onder.

 

 

 

Epiloog

Gelukkig worden we opgepikt door Mega en Sky en mogen we de rit op de achterbank voortzetten. Op stardate 200.42 mogen we eindelijk het duo feliciteren met hun daverende overwinning nadat ook kipganger Cleaver zijn laatste schepen verloor.

Het was een goede strijd en een sector met 4 verschillende schepen in één team is zeker voor herhaling vatbaar, maar dan met andere regels.

 

Lord