Sector 198

Waar gehakt wordt, vallen spaanders

 

Proloog

De overwinning met Kzinti’s in sector 188 smaakt naar meer. Helaas kreeg ik door het uitschakelen van mijn commandoschip geen PK, maar waarom niet nog een keer en daarom bied ik mijn diensten nogmaals aan bij het oppercommando van de Kzinti’s. En zo mag ik wederom vier kakelverse Defenders weer onder mijn elfenkont plaatsen. Ik ga voor een PK, daarom denk ik sterk aan het spreekwoord: “Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. Ik wil hakken en zo moeten mijn tegenstanders de rol van spaanders op zich nemen.

 

Stardate 198.00

Een vliegende start in tweede kwadrant (+,-). Mijn motto indachtig zijn de Defenders genoemd Hakbijl, Werpbijl, Hamerbijl en Strijdbijl. Orders zijn gebaseerd op zoveel mogelijk hergroeperen op één coördinaat met maximale snelheid en naar boven! Resterende energie zoveel mogelijk aan phaserbank en photontorpedo besteden.

Op het SIS geen reactie op mijn oproep, daarom verdeel ik de rest van de kwadranten in Angsthaas, Schijtlijster en Labbekak.

 

Maar Captain Bob meldt zich als Schijtluis en wil afspreken op het uiltje. Best, maar nadat ik eerst een SB hebt gemold (is immers klassiek Kzinti-strategie)

 

Stardate 198.01 – (42,-19), snelheid 27, koers 0; puntoortjes: 0

Mooi gegroepeerd, nu gewoon verder.

 

Stardate 198.02 – (49,5), snelheid 28, koers 330; puntoortjes: 0

Auw…dit gaat pijn doen! Ik vrees voor mijn succes in deze sector nu ik frontaal op zo’n 13 AE op een vloot Slagkruisers [(46,18),sp20,k180] ben gestuit met de klinkende namen: Ghos, Qem, Oh Daq en Duj Vav. Deze blijkt aan Skyrider toevertrouwd te zijn. Ontsnappen is niet mogelijk, dan maar in stijl. Maximaal versnellen en scherp bakboord. Phaser- en photonvuur op Duj Vav. Raketten worden voor de stijl gelanceerd op Oh Daq. Misschien dat ik daarmee een stomp op zijn neus kan veroorzaken! Gezien de zware schade die ik lijden zal, plot ik alvast een koers naar de SB. Lang geleden dat ik de bit tussen mijn tanden hebt gestopt. Lang geleden dat ik zo afgestraft wordt met het verlies van een halve vloot in één stardate.

 

Stardate 198.03 – (39,-32), koers 180; puntoortjes 116

Waar ik de vorige stardate met vol ongeloof naar de resultaten keek, zo kijk ik weer met vol ongeloof naar de resultaten van deze stardate. Ik heb al mijn schepen nog! Weliswaar met de nodige schade, maar dat is kwestie van SB bereiken. Er is gelukkig geen contact meer met de Klingons.

 

De schade in notendop:
Commando-schip Werpbijl heeft 102 treffers moeten incasseren en zo 71 treffers intern, waardoor de schade immens is (3 generatoren over!) en tevens kampt met een ernstige snelheidsbeperking van 19AE/beurt. Dit is meteen het zorgenkindje geworden.

Hamerbijl heeft iets minder treffers moeten slikken, maar 76 treffers, waarvan 45 intern. Toch kent deze 18 AE/beurt snelheidsbeperking. Gelukkig is de energievoorraad met 15 generatoren toereikend.

Strijdbijl heeft ook te maken gehad met een beschieting van 59 treffers, maar waarvan 28 intern. De zijschild is doorboord, maar verder niet kritisch.

Hakbijl is niet beschoten.

 

Gelukkig heb ik zelf ook een klapje mogen uitdelen met 102 treffers over twee schilden verdeeld op Duj Vav en verrassend 68 treffers met de raketten op Oh Daq. Gezien de score heeft Skyrider geen energie toegekend aan SV….heeft hij ook vol gas gegeven, maar dan net de andere kant op?

 

Het is duidelijk: mijn vloot moet gerepareerd worden. Gelukkig heeft Captain Bob de federatievloot in zicht, dus het is alleen oppassen geblazen voor de Klingons. Strijdbijl kan in één keer de SB (60,-59) bereiken. De andere twee niet, die wel hun steven rechtstreeks zullen wenden richting de SB. Hakbijl zal een zodanige manoeuvre maken dat deze de botgemaakte bijlen zal dekken.

 

Cross my ears voor een behouden SB-vaart.

 

Stardate 198.04 – puntoortjes 116

Strijdbijl is gekoppeld aan Sterbasis en zal een korte maar krachtige reparatie ondergaan, zodat die komende stardate weer volledig uitgerust is. Wel ben ik vrij duister over de operationele toekomst van Werpbijl, die samen met Hamerbijl [(50,-47),sp18,k141] richting de Sterbasis koerst en nog maar 15 AE hoeft af te leggen. De consumptie LS is namelijk 40%, terwijl het percentage LS nog maar 28% is. Werpbijl heeft nog steeds 3 generatoren tot mijn beschikking, welke nodig zijn voor CS en Warp. Ik ken de EE’s wel daaraan toe, maar waarschijnlijk zal de hoofd-mainframe ingrijpen ten gunste van de LS. In dat geval kan ik Werpbijl opgeven.

 

Hakbijl zal ik ook maar richting de SB manoeuvreren, daar het toch handig is om groepsgewijs te opereren.

 

Stardate 198.05 – puntoortjes: 116

Zo, Strijdbijl is weer voldoende opgelapt en zal haar warpmotoren weer opwarmen. Om die reden gaat Hakbijl richting het derde kwadrant op een verkennende missie gevolgd door Strijdbijl.

 

Hamerbijl is gedokt en zal de noodzakelijke reparaties ondergaan. Zoals verwacht heeft de hoofd-mainframe ingegrepen en mijn orders aan de bemanning van Werpbijl om hun adem in te houden totdat ze gedokt zijn gecancelled en is deze abrupt gestopt op positie (50,-47), zo’n 15 AE van de SB verwijderd. Mijn hoop voor dit beestje is dat er een generator gerepareerd wordt en dat deze niet opgemerkt wordt door kwaadwillende tegenstanders.

 

Stardate 196.06 – puntoortjes: 116

Ook Hamerbijl is nu voldoende opgelapt en zal deze de oplopende gat met Strijdbijl en Hakbijl verkleinen. Hakbijl [(27,-62),sp35,k270] zal komende beurt het derde kwadrant binnengaan. Strijdbijl [(45,-62),sp18,k274] gaat nogmaals maximaal versnellen.

 

Werpbijl: geen generator erbij.

 

Stardate 196.07 – puntoortjes: 116

Zo, Hakbijl [(-8,-62),sp35,k270]  ziet een object met lage snelheid, wier bedoeling heel duidelijk is: thuiskomen. Een onderscheppingskoers wordt uitgezet, wel rekening houdend met diens eventuele achtervolgers. Strijdbijl [(9,-62),sp36,k270] en Hamerbijl [(46,-43),sp18,k270] gaan de gat met Hakbijl verkleinen.

 

Werpbijl: geen generator erbij.

 

Stardate 196.08 – puntoortjes: 116

Bah, Francisco-FE is wrak geschoten door de Romulanen, die door Hamerbijl als objecten wordt gezien. De Koekdoos (-60,-57) is wel in zicht op afstandje 26AE. Het gat tussen Hakbijl [(-34,-60),sp27,k310] en Strijdbijl is 9 AE en met Hamerbijl 44 AE. Daarmee kan ik geen confrontatie aan met de Haviken. Ik besluit gebruik te maken van de ligging van de Koekdoos en ga naar beneden, zodat Hamerbijl na nogmaals een maximale versnelling  de aansluiting kan maken. Wel zal de eerste beschieting op de Koekdoos door Hakbijl plaatsvinden.

 

Werpbijl: geen generator erbij.

 

Stardate 196.09 – puntoortjes: 116

Oké, deze sterbasis is blijkbaar een felle. Op een gemiste Photon na, heb ik haar nog geen kwaad gedaan, maar meteen krijgen Hakbijl en Strijdbijl (beiden  enige opdoffers. Het is dat ik nog op een redelijk afstandje van 19 AE ben gebleven. Ook ben ik niet blij met het feit dat 4 objekten verschijnen op zo’n 35 AE. Deze kunnen niet anders zijn dan verhulde Haviken. Ik geef orders om zuidwest t.o.v. de Koekdoos te eindigen, zodat ik afstand bewaar tussen mij en de Haviken. Daarmee kan dan eindelijk Hamerbijl aansluiten bij de andere twee ‘bijlen’.  Dan kan ik meer een sterkere vuist maken.

 

Werpbijl: geen generator erbij.

 

 

 

Stardate 196.10 – puntoortjes: 146

Zo, eindelijk heb ik weer een hoofdmacht rond (-71,-75), weliswaar nog met verschillende koersen, snelheden en dies meer, maar ik kan aan de slag…. Waarmee? De Haviken hebben gekozen voor een ramkoers en hebben de koekdoos om zeep geholpen. Dat is balen, vooral omdat ik ze niet kan identificeren. Ze zullen mij wel geïdentificeerd hebben. Ik besluit gewoon tot het maken van een rondje en de Defenders dezelfde speed en koers laten krijgen, dan heb ik vast wel beet komend stardate.

 

Een voordeel is dat mijn raketten ingeslagen zijn voor wat extra punten.

 

Werpbijl: geen generator erbij.

 

Stardate 196.11 – puntoortjes: 146

Nee, het heeft niets opgeleverd voor mij. De Haviken zijn naar boven gevlogen met achterlating van 4 plasma torpedo’s. Dat is een belediging, Mijn Defenders jakkeren ze zo eruit met twee vingers in hun neus! Ik kan de manoeuvre van Captain Bob niet anders verklaren dan dat ze schade hebben geleden bij zijn laatste aanval op de voormalige Koekdoos en daarom gekozen hebben voor een tactische terugtocht richting zijn Rommienest SB.  Dan is het duidelijk, ik moet er voor zorgen dat ik eerder bij het Rommienest ben dan de Rommies. Daarom versnellen en met een klein boogje om de Haviken heen naar het vierde kwadrant.

 

Werpbijl: geen generator erbij.

 

Stardate 196.12 – puntoortjes: 146

Zo, altijd lekker zo’n kosmische vaartje. Zit bijna tegen de -100 aan [(-98,-40), sp44,k350). Nogmaals versnellen, dan jakker ik zo over de x-lijn heen!

 

 

Werpbijl: geen generator erbij.

 

Stardate 196.13 – puntoortjes: 146

Woosjjj, Bevindt mij nu rond [(-97,21),sp62,k360]. Nu is het een kwestie van vertragen en proberen het Rommienest op een redelijk afstandje in zicht te krijgen.

 

Werpbijl: geen generator erbij.

 

Stardate 196.14 - puntoortjes: 146

En ja hoor, op afstandje 18(!) krijg ik het Rommienest [(-59,62)] in zicht. Daar ik geen objecten zie, neem ik aan dat het nog minstens twee stardates zal duren voordat Captain Bob eindelijk zal komen. Wat zal hij opkijken als hij ziet dat zijn Rommienest melding maakt van 3 vijanden in sector. Het is wel jammer dat Strijdbijl het Rommienest (waarschijnlijk net) niet heeft kunnen Op basis hiervan zal ik een U-beweging maken met Hakbijl en Hamerbijl, zodat ik maximaal rendement uit een SB kan halen: Zij zullen het voorwerk doen en inbeuken op de schild van de SB en daarna doorschieten, zodat ze straks met hun achterschild t.o.v. het Rommienest eindigen. Dan kunnen ze op die manier een tweede schild te grazen nemen, zonder dat ik ‘extra’ interne treffers ontvang. Dat is immers een voordeeltje van de Defender. Strijdbijl zal dan de volgende stardate vooral intern scoren.

 

Héé, Werpbijl ziet ook weer wat: Oh Daq en Duj Vav op afstandje 35AE. Ondanks dat er geen generator bijgekomen is, kan deze wel een tikje uitdelen. Ik gok erop dat deze zal denken dat Werpbijl niets meer kan en geef een zo laat mogelijke vuurorder op. Nu doet het niet meer terzake dat ik geen generator bij krijg, ik kan alleen van mij afbijten.

 

Stardate 196.15 - puntoortjes: 297

Puntoortjes erbij, heel mooi! Zowel mijn Defenders als het Rommienest hebben voluit geknald, waardoor twee van mijn voorschilden tot gort geschoten zijn. Toch vallen mijn oren van mijn hoofd af als ik zie dat ik daardoor de twee schepen tussen het Rommienest en een-op-mij-rechtuit-naderende Captain Bob op pak hem beet 20 AE zijn beland. Captain Bob is behulpzaam en meldt dat het zelfs 14 AE is. Uit de scan blijkt dat het Rommienest over nog steeds al haar wapens beschikt. Dat betekent dus 13 Zware Phasers! Fijn….

 

Ik gok erop dat ik het Rommienest kan opruimen. Strijdbijl laat ik gewoon keihard naar het eerste kwadrant vliegen, terwijl ik met Hakbijl en Hamerbijl een soort omtrekkende beweging maak om (waarschijnlijk met valse hoop) zo Haviken te vermijden.

 

Werpbijl heeft enkele treffers en een inslaande raket op Duj Vav weten te plaatsen. Helaas verzuimt Skyrider om het karwei af te maken, daar afgevuurde 28 treffers mooi opgevangen worden door mijn voorschild. Ik kan daarom nog een keer vuren, maar wat had ik graag meer generatoren willen hebben.  Verder is Ghos ook op het toneel verschenen.

 

Stardate 196.16 - puntoortjes: 450

Hoewel het aantal puntoortjes nu een beetje begint te lijken, is de kans op een succesvol einde, zoals verwacht, vrijwel nihil. Captain Bob heeft Hakbijl tot gort geschoten en Hamerbijl [(-49,44),sp15,k215] zodanig beschadigd dat deze nog maar 15 AE/beurt kan vliegen en dat met aanstormende plasma’s in zicht.

Skywise heeft de vuurknoppen weer teruggevonden en eindelijk mijn noodlijdende Werpbijl daadwerkelijk tot schroot kunnen malen.

Strijdbijl [(1,76),sp62,k80] is de daarmee het enige schip die ik nog effectief kan inzetten.

 

Wat mij enorm spijt is het feit dat de Havikennest nog steeds overeind staat. In een informeel berichtgeving geeft Captain Bob aan dat deze op 96% intern staat.

 

Wat rest nu na dit debacle? Een voltallig team Haviken, 3 full-operationele D7’s, 1 Defender, 2 operationele SB’s en 1 bijna-wrak SB.

 

Wauw…..nogmaals stomstomstomstom.

 

Komende beurt dus richting de Klingonbase. Daarbij doemt het beeld in mij op van een lastige mug die onophoudelijk cirkelt rondom een prooi op zoek naar dat beetje bloed. Ik vrees dat ik dat niet lang kan blijven doen, getuige de gemiddelde objectgegevens van de Haviken: [(-34,55),sp30,k75]. Verder ben ik ook benieuwd naar de puntentotaal van de Klingons, daar die nu op mijn SB zullen richten, wel zo veilig.

 

Stardate 196.17 - puntoortjes: 464

Helaas, het heeft niet mogen zijn. De Klingons van Sky hebben de doelscore ruimschoots overschreden na zijn aanval op mijn SB. Daarmee heeft hij zijn GA-schap weer in zijn bezit. Ook goed, het beeld van een zoemende mug beviel mij toch niet.

 

Jammer dat ik in deze slotdate een derde wrak op mijn konto kreeg: Hamerbijl.

Nou ja, het kan niet altijd feest zijn.

 

Lord of Elvesham