Sector 196

Taaie rakker, die SB!

 

 

 

Stardate 196.00 – puntoortjes: 0

Een vloot Haviken onder mijn toezicht gekregen in 4e kwadrant. Ga ervoor! Maximaal versnellen, geen samentrekking en optuigen van de schepen. Gezien mijn doel om anderen servicegericht te voorzien van puntoortjes hernoem ik de schepen in But, Ler, Lak en Kei. Hrun meldt zich aan als zijnde potentiële overwinnaar. We zullen zien!

 

Stardate 196.01 – puntoortjes: 0

Lekker aan het vliegen….gewoon, enigszins versnellend, doorgaan! Je bent Romulaan of niet!

 

Stardate 196.02 – puntoortjes: 0

Alle teams worden als object gespot. Twee teams zullen komende beurt een feestje vieren in 2e kwadrant. Dus een beetje afzwenken en een beetje splitsen. Haviken kunnen dat wel hebben, vooral als ze onder de verhuller vliegen. Kikoman geeft zichzelf Klingon-bloot en belooft vuurwerk op Federatie. Hrun is wat minder gecharmeerd van dit voornemen. De Kzinti blijft verstopt onder hun haren.

 

Stardate 196.03 – puntoortjes: 0

Wow, vuurwerk inderdaad, maar liefst 2 federale wrakken sieren de sterrenhemel, gadegeslagen door iedereen. Heb mooi uitzicht op de achterste van een zeer sociale Kzinti-team op [(28,-9),sp30,k95)] met de namen: Facebook, Twitter, Hyves en LinkedIn.

 

Na de aanval op Twitter laat ik alle schepen in de buurt van laatste positie van Klingons Batavus, Union en Cortina op [(40,6),sp20,k290].

 

Stardate 196.04 – puntoortjes: 151

Twitter is wrak en ik heb mooi uitzicht op de zijkanten van Batavus en Cortina [(47,9),sp20,k180], die op hun beurt weer uitkijken op de drie Kzinti’s [(46,-4),sp30,k273]. De Kzinti’s hebben op hun beurt weer een goede uitgangspositie op mij, een echte driehoeksverhouding dus. Ik kan mij daardoor niet op beide Klingons concentreren, dus phaseraanval op Cortina en plasma’s op de katjes. Misschien verras ik hun wel. Als tweede verrassing een boogmanoeuvre.

 

Stardate 196.05 – puntoortjes: 302

Wat een goede beurt: Cortina wrak en plasma’s zijn verrassend ingeslagen. Hyves-KZ kampt met zware averij. Zelf beperkt mijn schade zich tot het kwijt zijn van een achterste schild en wat interne schade bij één Havik.

 

Door allerlei bewegingen zijn de Kzinti’s [(31,4),sp30,k138] nu in de tang tussen mijn volledig vloot Haviken [(35,15),sp33,k170] en een afgezwaaide Klingon op [(23,3),sp20,k80]. Aanvalsplan behelst het versnellen van 33 naar 40, de helft van de zware phasers gebruiken voor Facebook-Kz  en andere helft voor een tegemoetkomende Gazelle-Kl

 

Stardate 196.06 – puntoortjes:  442

Surprise voor Kiko, Gazelle [(36,14),sp8,k100] is uit de running en dobbert nu rond met zware averij na 100 treffers, waarvan 3/4 intern. Wel is mijn aanval op Facebook-Kz enigszins tegengevallen, slechts 65 treffers, waarvan ruim 30 intern. Daar had ik meer van verwacht.

 

Gelukkig heb ik troost door een prachtig uitzicht op het achterste van Union op [(32,4),sp18,k15] op zo’n 10AE. Van een onder mij vliegende Batavus [(35,-18),sp22,k265] heb ik weinig te duchten. Ik handhaaf mijn snelheid van 40AE en pin mij vast op het vernietigen van de Union en het afmaken van Gazelle. Daarna het slagveld verlaten, omdat ik het vermoeden heb dat Hrun zich teruggetrokken heeft op zijn Koekdoos voor reparaties.

 

Stardate 196.07 – puntoortjes: 619

Yeehaawwww! Ik had verwacht ergens in de 550 te blijven steken, maar dit is een mooie sprong qua puntoortjes. De slagkruisers Gazelle en Union hebben zich mogen melden bij de ruimteschroothandelaar na resp. 33 en 154 treffers. Op één stilstaand object (de Koekdoos) na is de ruimte leeg. Geen Hrun dus. Waar is hij gebleven?

 

In Kikoman heb ik geen concurrent meer nu hij nog maar één slagvaardig D7 slagkruiser, Batavus, heeft. Zelf dobber ik rond [(41,27),sp36,k21], dus richting de Koekdoos. Na de schermutselingen afgelopen stardates heb ik 3,5 havik tot mijn beschikking voor de eindfase van deze sector. Wat een goed gevoel!

 

Nog even nabakkeleiend op het SIS omdat vriend Kiko kanttekeningen heeft durven te plaatsen op de onvergetelijke Romulaanse prestaties van de afgelopen stardates.

 

Stardate 196.08 – puntoortjes: 619

Zo, de Koekdoos is in zicht op (64,58). Op één na zwermen de Haviken rondom op een redelijk afstandje van ca. 17 AE. Helaas heeft de Koekdoos juist die schepen onder vuur genomen die al te kampen hadden met schildschade, waardoor ze juist geen schild(en) meer hebben. Het oorspronkelijke plan moet daarom enigszins gewijzigd worden. In plaats van volop vuren op de twee schilden van de SB en de volle laag met de kapiteinsschepen die opgeofferd kunnen worden, kies ik nu voor een wat complexere manoeuvre, waarmee alle haviken op een redelijk afstandje blijven en de gelanceerde plasma’s eerst het voorwerk in stardates 196.09/196.10 doen.

 

Stardate 196.09 – puntoortjes: 695

De plasma’s liggen op koers. De eerste phaservuur is gegeven. Misschien heb ik door een te grote verspreiding het mezelf een beetje moeilijk gemaakt met het efficiënt beschieten van de Koekdoos. De Koekdoos weet inderdaad haar slachtoffers te kiezen en beschiet nog een keer de toch al beschadigde Kei en Ler, zodat hun slagkracht nog meer achteruitgaat.

 

Lak [(66,82),sp36,k12], Kei [(56,50),sp36,k114] en But [(66,46),sp36,k348] gaan desondanks de Koekdoos frontaal aanvallen. Ler [(93,69),sp42,k35] laat ik afzwaaien, maar wel fungeren als een bliksemafleider. Dat laatste is hard nodig daar Kei zowel haar kop- als haar kontschild moet missen. Hopelijk gaat de Koekdoos haar woede richten op de zijschild van Kei.

 

Stardate 196.10 – puntoortjes: 877

Helaas kan ik mijn overwinningskreet nog steeds niet laten klinken. Gelukkig heb ik nog steeds een doel dat voldoende punten moet opleveren voor een laatste eindsprint. Het is jammer dat ik schild 1 niet meer kan beschieten. Ler [(88,47),sp36,k239] heeft de Koekdoos niet op de korrel gekregen ivm nog steeds haperende sensors. 

 

Lak [(61,64),sp36,k171], Kei [(53,63),sp8,k197] en But [(58,81),sp36,k348] hebben flink uitgehaald met 223 treffers over 3 schilden. Voor Kei is het afgelopen. Deze kreeg maar liefst 97 treffers, uiteraard via de kapotte kopschild(!), wat heeft geleid tot de enorme reductie aan generatoren. Kei heeft nog maar 1 generator over en dat is met een LS van 10% en een consumptie van 50% fataal. Dat gaat echt niet meer goedkomen. Het is verrassen dat ook But een flinker optater heeft gekregen van 69 treffers, maar alle systemen op schild 1 na functioneren volledig.

 

Op het SIS bejubelt Hrun de weerstand van de SB en ziet zelfs overwinningskansen. De Koekdoos is met haar 181 ongetwijfeld de topscorer binnen zijn team. Kikoman geeft aan er tabak van te hebben en hoopt op een spoedige beëindiging van deze sector. Ik stel hem gerust en mijn vermoedelijke laatste orders zijn dan ook eenvoudig: de sector beëindigen met de schepen Lak en But.

 

Stardate 196.11 – puntoortjes: 940

En daar schalt eindelijk mijn overwinningskreet door deze sector: Ná Túro Nín! De Koekdoos heeft  begrepen dat weerstand nutteloos is en laat zich zonder verzet opblazen. Kei is inderdaad ten onder gegaan aan een tekort aan LS.

 

Met deze daverende overwinning behaal ik mijn vijfde Zilveren Maan en daarmee dus een Gouden Zon. Het in sector 190 behaalde admiraalschap wordt nogmaals bevestigd. Toch leert de einduitslag mij dat het wel krapjes aan is geweest. Mijn topscorer But met 275 puntoortjes werd namelijk op de hielen gevolgd door Kiko’s Batavus (258 punten!) Het had dus ook anders kunnen aflopen bij de verdeling van het ere-metaal.

 

En nu is het tijd voor een groots Elvenfeest met Romulaans bier!