Sector 194 – Niet eervol, wel eer-vol!!!

 

Proloog

Bij het wegdrinken van de overtuigende, maar weinig eervolle overwinning van sector 185 keken Megabyte en ik elkaar goed grimmig in de ogen. Het geroezemoes in De Herberg verstomde en men kon de spanning snijden. Zou de onberekenbare Megabyte na een feestelijke avond toch zijn woede botvieren op de onberispelijke elfenheer vanwege het uitblijven van allerlei eremetaal door diens uitgesproken ridderlijke elfeneer? Zelfs de grootste rauwdouwers keken richting de deur, toen ineens een grote glimlach op het gezicht van Megabyte verscheen. Hij gaf Lord een oorverdovende klap op zijn schouder en stelde dat het een goed robbertje was geweest, maar dat het nu tijd is voor het echte werk. Hij stond op, veegde de lege glazenberg, dat tot de plafond reikte, van de tafel af, wat een hoop gerinkel en schrammen bij de onfortuinlijken, die te dichtbij stonden, opleverde. Moeiteloos pakte hij de zware eikenhouten tafel op en prikte deze aan de lemen muur vast als ware een spijker in een meloen, tot opluchting van de aanwezigen.

 

Hij sprak de profetische woorden: "Laten we even brainstormen wat we de volgende sector willen bereiken en we houden niet op voor we deze allemaal behaald hebben!"

 

Na een geduchte brainstormsessie prijkten de volgende exit-doelstellingen op de tafel.

1.      De tegenstanders zijn opgeblazen

2.    De sector is binnen 12 tijdseenheden beëindigd

3.    De Kzinti-top5 teamscore is verbeterd

4.   Megabyte heeft het GA-schap heroverd

5.    Megabyte heeft zijn individuele score in de Kzinti-top10 verbeterd

6.   Megabyte heeft de ZM veroverd

7.    Lord of Elvesham wordt tot Admiraal gepromoveerd

8.   Lord of Elvesham heeft zijn eerste PK binnen.

 

Na het opstellen van deze bescheiden doelstellingen werd het dus tijd dat de Kzinti-ambassadeur ons een bezoekje bracht, opdat hij ons een vloot kakelverse Defenders zal geven. Daartoe had hij nog wel enige niet noemenswaardige aansporing nodig om langs te komen, maar een begeleidingsteam onder leiding van mijn nieuwe charmante persoonlijke assistente, de voormalige security officer die ook meegekomen is na sector 185, gaf hem het besef dat het niet meer dan een logisch actie was. In een kortdurend overleg sputterde hij nogal tegen daar op dat moment één gereedstaande vloot klaar stond, maar hij had al iemand op het oog. Megabyte zei niets en keek hem strak aan. De ambassadeur verstrakte. Megabyte begon naarmate de tijd verstreek steeds strakker te kijken en na een enige minuten waarbij de zweet bij de ambassadeur steeds meer uitbrak en een onwelriekend geur zich begon te verspreiden. De ambassadeur hield het niet meer uit en smeekte ons het commando zo spoedig mogelijk over te nemen en dat hij de benodigde papieren in orde zou maken en dat niemand ons een strobreed in de weg zal leggen. Na zijn vertrek trok ik mijn wenkbrauw vragend omhoog en gaf Mega aan dat er een tijd is van praten en een tijd is van zwijgen, het laatste vooral als het tijd is om naar de WC te gaan. Aha...en voor mij is het een tijd om even buiten te wachten!

 

Aangekomen bij het dok, hebben we een vermoeden wie de beoogde kandidaat was van de ambassadeur getuige de namen D. MacArthur, D. Eisenhower, H.H. Arnold en O. Bradley. We laten het maar zo. Ik neem de eerste twee onder mijn hoede en Megabyte de andere twee.

 

Stardate 194.00 – 3e kwadrant, snelheid 10, koers 45; puntoortjes: 0

Nadat we ons gesettled hebben in de Defenders, gaan we op pad, niet al te snel daar we nog last hadden van enige bewegingsziekte. Maar gewoon lekker verzamelen en optuigen. Darth Vader en Immelman melden zich present voor deze sector. Na ampele overleg besluiten we ons, voor de verandering, stil te houden op het SIS. In voorgaande sectoren leverde dit immers niets op.

 

Stardate 194.01 – rond (-30,-34), snelheid div, koers 45; puntoortjes: 0

Vrijwel netjes samengekomen zonder al te veel wilde bewegingen, wat zeer prettig is voor mijn duizelige oren. Nu dient zich de vraag aan bij het KOTS (Kzinti Overleg Tactische Staf) welke kant we opgaan. Megabyte begint weer heel moeilijk te kijken….op mijn tablet geef ik alvast de order om de luchtverfrissers in de toch al bedompte commandoruimte van de Defenders maximaal aan te zetten.

Loos alarm, want het gezicht van Megabyte klaart ineens op en stelt de meest logische oplossing te hebben voor dit probleem, maar dat hij zich daartoe eerst even moet afzonderen. Hij gaat naar de andere ruimte toe, sluit de deur en we horen een zacht gemompel die de aanwezige stafofficieren niet horen, maar ik met mijn gevoelige oren wel. Dan volgt er een harde tik. De stafofficieren kijken elkaar verwonderd aan.

 

Als Megabyte zich weer in de ruimte bevindt, geeft hij opdracht naar het tweede kwadrant te gaan en alle schepen gelijk te trekken qua snelheid. Als de stafofficieren na het overleg de orders uitvoeren, vraag ik met één opgetrokken wenkbrauw: “Kop?”. Megabyte haalt zijn schouders op: “Het heeft toch gewerkt?”.

 

Stardate 194.02 – rond (-13,31), snelheid 18, koers 90; puntoortjes: 0

Objecten vanuit 4e kwadrant op ruime afstand, echter gezien de snelheden en de behoorlijk afwijkende posities vermoedt Megabyte dat het Romulanen zijn. Die moeten we niet hebben, we willen immers geen herhaling van sector 184. We besluiten niet in te gaan, maar gewoon door te koersen.

 

Stardate 194.03 – rond (4,-33), snelheid 18, koers 90; puntoortjes: 0

Rage-KL verschijnt als wrak op onze sensors. Hebben we niets aan, net als de vele objecten die als irritante bliepjes verschijnen. We vrezen dat we te laat aansluiten bij de strijd tussen Immelman en Darth Vader, maar we gaan het proberen: noordwaarts en enigszins versnellen.

 

We hebben immers een snelle sector op het oog, dan moet je daar ook wat voor doen!

 

Stardate 194.04 – rond (15,-12), snelheid 25, koers 0; puntoortjes: 0

Banshee-FE is wrak, het gaat hard tussen Immelman en DV. Helaas hebben de Romulanen ons nu op de korrel, weliswaar van een grote afstand en hebben ze te maken met een voor hun ongunstige hoek, maar toch. Dus we kiezen voor een tactische beraad hard naar beneden. Zo kunnen we evt. plasma's met gemak ontwijken.

 

Stardate 194.05 – rond (22,-32), snelheid 30, koers 160; puntoortjes: 0

Inderdaad, de plasma's zijn op ons gericht. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. We hebben nu een stilstaand object voor ons, dus we gaan even een bezoekje brengen aan een basis voor het hebben van een 'basis'.

 

Stardate 194.06 – rond (35,-54), snelheid 30, koers 95; puntoortjes: 0

De Klingonnest bevindt zich op een ca. afstandje van zo'n 25 AE van ons vandaan. We besluiten tot een frontale aanval, misschien zijn ze wat gedemoraliseerd?! De eerste puntoortjes gaan binnenstromen!

 

Stardate 194.07 – rond (64,-59), snelheid 31, koers 100; puntoortjes: 229

De plasma's zijn opgebrand, daar hebben we dus geen last meer van. Daarentegen hebben we de Klingonnest flink laten rock en rollen met zo'n ruime 250 treffers, dat is dus koek en ei komende stardate. Nu we dus een bodempje hebben, kunnen we richting Noord! Laat ze maar komen, ook de Rommies!

 

Stardate 194.08 – rond (67,-29), snelheid 31, koers 0; puntoortjes: 296

Auta miqula orqu!!!! De Klingonnest is wrak, maar alsof diens routines het konden ruiken schoot deze met 47 treffers op D. Eisenhower. Normaliter geen probleem, maar laat nou net deze de enige zijn die geen schilden aan had gezet vanwege een slapende engineer. Hij kan nu slapen zolang hij wil, nadat hij overboord is gezet. Uiteraard in een capsule, we zijn geen onmensen…..alleen benieuwd hoe lang hij het volhoudt nadat ik uiteraard per ongeluk de zuurstofslang met mijn scherpe oren heb lekgestoken!!!!

 

De schade is enorm (8 generatoren, 45% intern, 21% kritiek). Daarom laten we dit beestje richting de SB gaan, zodat deze zich volledig kan herstellen  Dan kan deze later bij komen. Hopelijk kunnen we ook enig ‘verrassing’ zorgen bij de Romulaan dat we nog maar met ons drieën zijn. De rest van de vloot zet de koers gewoon voort, ondanks het weggeslagen voorschild van O. Bradley.

 

Die avond als ik naar mijn kamer ga, krijg ik een inkomend bericht binnen van mijn thuisfront met hoogste urgentie. Nadat ik het gelezen heb, maak ik een vreugdedansje en duik mijn nest in…toch kan ik de slaap niet vatten.

 

Mega komt dan mijn ruimte binnen en gaat aan rand van mijn bed zitten en vraagt wat er loos is.

“Mega”…..

“Ja, Lord”….

“Mega”…..

“Ja, Lord”….<ietwat directer>

“Mega”….

“Ja, Lord”….<dwingender>

“Mega, ik heb de uitslag van mijn rechtszaak tegen het High Councille binnen. Mijn advocaten hebben hun werk goed gedaan. Het High Councille ziet eindelijk hun dwaling in. De aanklacht van laf spel is volledig ongegrond gebleken. Daarom ben ik met terugwerkende kracht vanaf stardate 190.17 tot admiraal bekrachtigd.  Dus het doel om mij te promoveren tot admiraal is niet meer geldig.”

“Mijn beste Lord, maak je maar geen zorgen. In deze sector blijf je gewoon commodore, dus ook al ben je vanaf nu admiraal, een tweede promotie kun je altijd behalen. Ben je nu wat gerustgesteld?”

“Ja, Mega, dank je wel”

“Goed, nu zoetjes gaan slapen, vergeet je Klingon-knuffel niet, wel een beetje voorzichtig mee zijn, het gaat aardig kapot.”

“Welterusten, Mega, Lle naa belegohtar”

“Droom zacht, Lord”

 

Met trillende oortjes word ik gillend wakker uit mijn nachtmerrie…. Zonder aarzelen stap ik uit bed en loop direct de commandoruimte binnen. Mega kijkt enigszins bedenkelijk. Ik loop naar onze doelstellingentafel toe, pak een stift en pas doelstelling nr 7 “Lord of Elvesham wordt tot Admiraal gepromoveerd” in “Lord of Elvesham wordt nogmaals zonder gezeik  tot Admiraal gepromoveerd”. Mega is intussen achter mij gekomen, geeft mij een oorverdovend klap op mijn schouder en feliciteert mij met mijn promotie. Wel stelt hij op een rustige toon dat ik in afwachting van mijn gele admiraalsmaillot dit nog geen reden is om mijn oude commandersmaillot bij de afval te gooien….. ik kijk met hem mee naar beneden … tja…. Ik probeer me nog uit de situatie te redden door het er op te gooien dat het puur natuur is.

 

Stardate 194.09 – rond (67,2), snelheid 31, koers 0; puntoortjes: 296

De hoofdvloot ziet niets, dus gewoon doorgaan. Hetzelfde voor de thuisgaande Eisenhower.

 

Stardate 194.10 – rond (67,32) snelheid 31, koers 0; puntoortjes: 296

Goed gegokt, de Koekdoos (61,65) komt net binnen onze scanbereik. Net als bij de Klingonnest gaan we hier voor een (extra) bodempje. Hoe meer bodempjes, hoe beter. De Klingons en de Feds hebben elkaar het leven zo zuur gemaakt dat er niets meer van overgebleven is. En om nu te zeggen dat wij 'superieur' zijn met onze kapotte voorschilden, nee....We nemen een wat meer behoedzamere aanvliegroute en zien we hoe ver we komen.

 

Stardate 194.11 – rond (62,5), snelheid 27, koers 349; puntoortjes: 445

Yes, een betere tactiek en weinig tegentreffers van de Koekdoos, maar een korte afstandscan leert ons dat het nog geen 'gevallen' poesje is. Dat wordt komende beurt geen lolletje, maar afmaken is een feit. O. Bradley signaleert net Stalker-KL op 30 AE. We hebben wel zin in een meer humane tegenstander en proberen hem in de fuik te lokken. Het is wel grappig dat deze vanuit het 4e kwadrant is gekomen....hebben de Rommies hem in de smiezen gehad en weggejaagd? Kunnen we dan in zijn kielzog de Rommies verwachten? Gelukkig is dat niet het geval, want de thuiskoersende Eisenhower signaleert 4 objecten, dus de Rommies naderen onze Kzintibase. Gelukkig dat Eisenhower komende stardate gaat docken.

 

Stardate 194.12

Als ik naar onze tafel met doelstellingen kijk, wordt het niets met onze doelstellingen zo, nu we in deze stardate zitten. Deze sector zou binnen 12 tijdseenheden in ons voordeel eindigen en we zijn nog niet eens halverwege qua doelscore, om nog maar niet eens te spreken over de andere doelstellingen. Als ik dit met Megabyte bespreek, lijkt hij het eens te zijn met mij en kijkt op zijn beurt naar de doelstellingen. Echter in plaats van een instemming vraagt hij me waar ik het over heb. Als ik enigszins verontwaardigd naar onze doelstellingentafel loop, staar ik ineens vol ongeloof naar de betreffende doelstelling: De sector is binnen 112 tijdseenheden beëindigd.

Dit stond er echt niet. Ik kijk Megabyte aan, maar die haalt zijn schouders op en stelt dat dit blijkbaar een goddelijke teken is. Ook de rest van de bemanning beschouwt het als zodanig en ineens is de humeur aan boord een stuk gezelliger. Er wordt zelfs geproost op onze aanstaande overwinning. Dit lijkt me, en waarschijnlijk Megabyte ook, te voorbarig, daar de Romulan alle troeven in de hand heeft, zeker als de doelscore hoog ligt.

 

Als ik daarop de avonddienst op mij neem, maak ik van deze stille gelegenheid gebruik om de zaak te onderzoeken. Maar even ruiken en het is duidelijk dat een heel langzaam lekkende plasmaleiding boven de doelstellingentafel de oorzaak is. De vallende druppel heeft een spoor op de juiste plek gemaakt in het lak van de tafel, misschien toch een goddelijke teken. Om het lot niet te tarten schroei ik de minuscule lekkage dicht.

 

In het kort is Eisenhower gedockt en kan dus mooi de broodnodige reparaties uitvoeren voor de SB onder zijn kont weggeschoten is door de Romulanen. De hoofdvloot ziet niets meer van Stalker, die naar beneden is gekoerst. We kunnen de achtervolging wel gaan inzetten, maar dat levert niets op, dus we gaan de Rommiebase maar eens snel opzoeken voor een derde bodempje.

 

Stardate 194.13 – rond (18,47), snelheid 40, koers 290; puntoortjes: 595

De hoofdvloot ziet niets, te verwachten.... maar Eisenhower (-62,-62) ziet meer dan genoeg en heeft keus uit Hervor Alvitr, Geirdriful, Reginleif en Sigrun op afstandje 9 AE. Blijkbaar heeft Skywise zijn lesje geleerd en de lampen van zijn GA-schip uitgezet, maar ja, wat dan nog, wat kan één Defender nu uitrichten? In ieder geval geniet Eisenhower van V+6ECM van de Sterbasis? Daardoor kan Skywise Eisenhower niet locken en kan deze vrijuit schieten. Blijkbaar is Skywise dit vergeten?!

 

Stardate 194.14 – rond (-20,57), snelheid 40, koers 285; puntoortjes: 609

Eisenhower slaagt er inderdaad niet in om interne treffers te plaatsen, alles wordt keurig opgevangen door schild+SV van Geirdriful, maar elk punt is mooi meegenomen. Ik had een stilstaand object verwacht, maar zie niets, waardoor ik wel een beetje ongerust van wordt. Zou die lonesome Stalker toch nog de Rommiebase te grazen hebben genomen? Megabyte stelt me gerust dat we waarschijnlijk te hard vliegen, dus komende beurt vertragen en dan moet het goed komen. Na de nodige tactische orders gaan we een potje rummicubben.....

 

Eisenhower gaat zo snel mogelijk achteruit naar boven toe om zo mogelijk vuursteun te kunnen leveren als de eindstrijd tegen de Rommies gaat losbarsten.

 

Stardate 194.15 – rond (-43,67), snelheid 30, koers 255; puntoortjes: 609

Inderdaad, Mega's geruststelling is waar gebleken. De Rommiebase bevindt zich op een nette afstand van rond 24 AE voor ons. Dit derde bodempje moet lukken en dan moet Skywise van een goede huize komen om de eindstrijd in zijn voordeel binnen te halen. Overigens blijkt uit de statistieken dat Skywise inderdaad van een goede huize komt als het om Rommies gaat....klein detail.

 

We gooien alles in de strijd, ook de raketten.

 

Stardate 194.16 – puntoortjes: 836

Nadat de teergebouwde Rommiebase verrassend in elkaar is gestort na een speldenprik van slechts 265 treffers, hebben wij deze sector binnengehaald. Vol ongeloof staren Megabyte en ik elkaar aan. We hebben het gelapt! Weliswaar puur met een SB-tour, maar toch! We kijken met zijn tweeën naar de doelstellingentafel en kijken ernaar::

1.      De tegenstanders zijn opgeblazen

We hebben zelf geen tegenstanders opgeblazen, slechts de sterbases. Wel hebben de Klingons en de Federatie elkaar opgeblazen. Megabyte oppert dat deze doelstelling niet aangeeft dat wij ze hadden moeten opblazen, maar dat ze zijn opgeblazen ongeacht welk oorzaak..... zit wat in.

2.    De sector is binnen 112 tijdseenheden beëindigd

         Ruimschoots gehaald!

3.    De Kzinti-top5 teamscore is verbeterd

Niet gehaald....zat met de lage doelscore ook niet in.  Echter voor ons beiden had onze min of meer gedwongen handelwijze dit ook niet gehoeven.

4.   Megabyte heeft het GA-schap heroverd

Dit doel hebben we gehaald, daar Megabyte meer punten had dan GA Skywise en volgens de regels gaat daarmee het GA-schap naar Megabyte. Ik doe de arm van Mega omhoog en roept: Lang leve de GA! En daarna geef ik Megabyte een oorverdovende klap op zijn schouder, waardoor hij wankelt, maar blijft staan <shit>.

5.    Megabyte heeft zijn individuele score in de Kzinti-top10 verbeterd

         Zie doelstelling 3.

6.   Megabyte heeft de ZM veroverd

Niet alleen heeft Megabyte de ZM veroverd, maar daarmee weer een GZ behaald.

7.    Lord of Elvesham wordt nogmaals zonder gezeik tot Admiraal gepromoveerd

Checked!

8.   Lord of Elvesham heeft zijn eerste PK binnen.

Checked! En daarmee voel ik me enigszins bevrijd van de druk om telkensmale met de Defenders te spelen. Niet dat dit een straf is met zulke fijne schepen, maar soms wil je ook wat ongedwongen spelen.

 

Daarmee is wederom een vruchtbare samenwerking tot een goed einde gebracht. Op het SIS geven we ruiterlijk toe dat het eigenlijk anders had gemoeten. Nieuw herbakken GA Megabyte geeft de balende Skywise de kans om elkaar te bestrijden om de GA-schap in een nieuw sector.

 

Maar voor het zover is, gaan Megabyte en ik terug naar De Herberg om onze overwinningsfeest voort te zetten.