Sector 174 – De sector der Afspraak.

Stardate 174.00 - rond (41,40), sp. 10, koers 225, puntoortjes: 0
Op het SIS tokkelt Commodore Darth Vader (Q3) dat hij hoopt dat deze sector snel bezet zou zijn, daar hij graag met zijn lievelingen (lees: Feds) een overwinning op zijn naam wil schrijven. Ik bied de Praetor nogmaals mijn diensten aan om gehoor te geven aan DV's verzoek, uiteraard zonder dat DV dit meteen te horen krijgt. Van alle sectoren waar DV en ik hebben gediend, hebben wij elkaar nooit serieus bevochten op een schermutseling na in sector 149. De Praetor stemt in met mijn verzoek, zodat ik Gorath, Narab, Nago en Delekian onder mijn hoede krijg. Mijn commander-maillot wordt vervolgens naar de Narab gebracht. Mijn poging om DV te verrassen mislukt echter, daar hij op basis van mijn principes ('elk ras vertegenwoordigend') terecht concludeert dat ik in deze sector ben ingestapt.

Ook Galactisch Admiraal Megabyte (Q2) heeft gehoor gegeven aan de oproep van DV om de sector vol te maken en stapt hij met een flinke veiligheidshelm op in een flottielje Slagkruisers, die hij zijn geliefde Klingklongs noemt. Verrassend genoeg meldt zich ook Commander Ender met zijn gebruikelijke bravoure vanuit Q4; hij neemt hiervoor 4 kattenbakkies mee.

De orders worden snel gegeven: Op volle snelheid naar het Uilebrilletje (0,0) vanuit Q1 en de klauwen van mijn geliefde Havikken scherpen. Waarom naar het Uilebrilletje? Ender zal naar alle waarschijnlijkheid zo snel mogelijk richting Darth Vader koersen, DV richting Megabyte en Megabyte…tja…die gaat zijn eigen weg.

Op het SIS wordt nog een polletje opgezet wie deze sector gaat winnen. Ik neem mij de rol van de klassieke 'underdog'  met genoegen op, echter er worden verwachtingen geschept!

 

Stardate 174.01 - rond (24,26), sp. 22, koers 225, puntoortjes: 0
Zoals verwacht niets te zien op de radar….Kan dan ook niet veel anders doen dan mijn strategie handhaven, nogmaals met maximale versnelling.

 

Stardate 174.02 - rond (2,1), sp 34, koers 225, puntoortjes: 0
Binnen de invloedssfeer van het uiltje gekomen. Meteen voel ik de kracht ervan door mijn aders stromen en mijn zenuwen knisperen. Ik word gelouterd, wat niet verkeerd is met de komende strijd. Diverse objecten verschijnen op de radar. De meeste komen vanuit Q2 en dus Megabyte. Ook verneem ik net op het randje stilliggende koekblik-objecten uit Q3. Worden de successen in de afgelopen sectoren de federatie te veel en hanteren ze een voorzichtige tactiek door nu al stil te liggen. Maar ondanks deze val voor Megabyte, is deze er niet in getrapt door omhoog te gaan. Van Ender zie ik niets, maar zijn bravoure is nog springlevend op het SIS. Via het SIS verneem ik dat DV ons allemaal ziet als objecten. Op basis van deze info neem ik gemakshalve aan dat DV de versnelling in het achteruit gooit en een bochtje naar beneden maakt om Ender op te vangen en daardoor ook Megabyte zal mijden.

Ik handhaaf mijn snelheid en duik de derde kwadrant met een boog in. Tegen de GM uit ik de wens in ieder geval Ender op de korrel te hebben en als dat niet het geval, dan DV.

 

Stardate 174.03 - rond (-26,-16), sp 34, koers 215, puntoortjes: 0
Tweetal gedachten dwarrelen in mijn hoofd als ik de verrassende resultaten bekijk.
Allereerst moet je oppassen met wat je wenst => zowel de kattenbakken van Ender als de koekblikken van DV zijn gelockt.

Ten tweede een oude wijsheid binnen coaching: Assume makes an 'Ass' of 'U' and 'Me'. De aanname voor de tactiek van DV ging niet op: in plaats van een boogje naar beneden, ging hij juist met een boogje naar boven. Hierdoor ligt hij op een gemiddelde afstandje van 3 AE op mij en lockt mij.

Hoe ziet het plaatje eruit. De Feds zijn gepositioneerd rond [(-29,-16),sp15,k65] en bestaan uit Chuna, Labiosa, Lalia en Sota. DV heeft een goede tactische positie op mij en kan alles inzetten, terwijl alleen Gorath beide phasers kan gebruiken en de rest van de Haviken phaser1. Daarentegen kan ik hopelijk wel mijn 4 plasma's gebruiken. De Kzinti's zijn gepostioneerd rond [(-35,-19),sp30,k155], die ik dus volledig in mijn voorschild heb, maar net even dat afstandje van pak 'm beet 10 AE tegen heb. De katjes hebben zich de volgende namen toegeëigend: Pertussis, Tetanus, Meningitis en Syphilis. Dit zijn dus echt katjes om met de handschoen aan te pakken.

De mogelijkheden vallen in twee stappen uiteen:
Ofwel DV en ik beschieten elkaar, waarbij ik ver in de mindere ben qua vuurkracht van DV. En met Megabyte in mijn kielzog en Ender in die van DV, leidt dit tot beider uitschakeling. Er valt dan verder niets meer te halen en gaan onze andere 'gegners' met de winst vandoor door.

Ofwel DV een wapenstilstand opperen en ons richten op zowel Ender als Megabyte. We stormen dan langs elkaar heen en vuren op onze kielzoggers.

Ik kies voor het laatste, politiek bedrijven is ook onderdeel om te komen tot een overwinning, daartoe open ik een persoonlijk kanaal met DV en stel een voorlopige wapenstilstand voor, zodat we eerst onze gezworen 'gegners' kunnen bestrijden. Gelukkig is ook DV van mening dat het geen voordeel oplevert om elkaar te beschieten. Wel krijg ik nog om mijn oren een analyse geslagen dat mij nogmaals doet beseffen dat ik door het oog van een naald kruip. De ziektes worden door ons verdeeld, ik hou mij bezig met Meningitis en Syphilis. Daartoe versnel ik maximaal en vuur op tijd 2 met alle phasers en schilden neer (en uiteraard verhuller uit). Ter decoratie lanceer ik ook twee plasma's. Er wordt een boog-manoeuvre gemaakt richting y-as, zodat ik de beurt erop mijn verdere plannen kan uitwerken.

Ender stuurt een PM ter afstemming van de beoogde doelen. Mijn elveneer hoog houdend bericht ik Ender terug dat ik deze beurt met DV samenwerk omdat deze situatie te uitzonderlijk is om aan zijn verzoek gehoor te geven. Ook op het SIS schijnt enig ongeloof te bestaan over onze tussen de regels sluimerende voornemens, waarbij Megabyte mij vaagheid toedicht. Nou: beter vaag dan slaef. Uiteindelijk wordt het iedereen op het SIS duidelijk dat DV en ik deze beurt echt niet op elkaar gaan schieten

 

Stardate 174.04 - rond (-21,-50), sp 46, koers 90, puntoortjes: 206
Een goede openingsscore van de Haviken in deze sector. De beoogde doelen Meningitis en Syphilis zijn uiteengespat en was alleen phaservuur voor nodig geweest van resp. 132 én 132 treffers. De twee gelanceerde plasma's waren inderdaad ter decoratie. Door de hoge snelheid zijn, zoals verwacht, alleen maar objecten te zien.

Op het SIS laat Ender zoals gebruikelijk van zich horen met zijn gebruikelijke prietpraat, maar verrassend voor mij is het wel om te horen dat DV niet op hem gevuurd heeft, wat ik wel verwacht had. Als ik dat geweten had, dan had ik 3 doelen gekozen en alle vier de plasma's gelanceerd. Ook schijnt DV qua vloot eveneens gehalveerd te zijn. Hoop vragen, hoop vaagheid.

Via een beveiligd lijntje met DV krijg ik een beeld wat er gebeurd is. Megabyte is met zijn KlingKlongs dichter bij DV gekomen dan hij verwacht had en heeft 2,5 koekblik eruit geknald. Megabyte zelf heeft op zijn beurt 2 zwaar beschadigde schepen. Ender is gehalveerd en heeft nauwelijks hard uitgehaald bij DV (gevuurd op twee schepen).

De Haviken zelf hebben na dit slachtfestijn zelfs geen krasje of deukje opgelopen. Dit zal de komende beurt wel anders worden. De Kzinti-objecten [(-26,-39),sp20,k55] hebben mij op de korrel, echter ze zijn met hun tweeën, dus veel schade zouden ze niet moeten kunnen aanrichten. Hopelijk gaat Ender ervan uit dat ik nu naar een SB ga (dus rechtuit) in plaats van het daadwerkelijk achtervolgen van Megabyte (een bocht naar bakboord). Niettemin alle schilden op en de accu's leegtrekken voor 9 tot 12 SV op schild 4, interne treffers kan ik nu niet gebruiken.

Ondanks dit biedt het goede perspectieven voor de eindstreep. Op basis van de info van DV plot ik mijn koers voor de volgende beurt, verhullend uiteraard en enigszins vertragend naar boven.

 

Stardate 174.05 - rond (-22,-13), sp40, koers 350, puntoortjes: 206
Een nietszeggend beurtje voor mij. Ender heeft zoals verwacht op Nago geschoten met 61 treffers, gelukkig een schip dat 12 SV op schild 4 had, waardoor ik uiteindelijk 19 treffers intern krijg. Ender jubelt op het SIS vanwege verdubbeling van puntenaantal, wauw van die 34 punten erbij! Helaas raakt hierdoor mijn Plasma Torpedo van de Nago defekt. Verder geen noemenswaardige schade. De Koekdoos heeft nog 1 treffer weten te plaatsen op het kontschild van Gorath.

Wel is de Lalia wrak geschoten door Megabyte. Verder zie ik een kreupelende Yokel-KL op [(-35,1),sp8,k270] en de overgebleven koekblik Sota-FE [(-28,-32),sp21,k226] is voer voor de Klingon-objecten op en rond [(-36,-17),sp26,k180]. Net buiten mijn bereik van mijn radar, ik vervloek mijn ongedaan gemaakte koerswijziging op het laatste moment, anders had ik in ieder geval Megabyte op de korrel kunnen nemen. Ender is het tweede kwadrant binnengevlogen.

De vraag is nu wat gaat er gebeuren. De Sota mag als toekomstig wrak worden beschouwd. Dat is zeker. De Yokel zal door Nago afgemaakt worden. Alle mogelijkheden worden geanalyseerd: stilliggen van de Klingons (Romulan-val), het aanvallen van de koekdoos en het achtervolgen van Ender. Elke mogelijke scenario heeft zijn faal-factor. De tactische officieren kijken naar mij, in afwachting van een besluit….Laat ik nu weer mijn rede spreken of ga ik uit van een onderbuikgevoel. Ik laat mijn onderbuik spreken. Ik zal de Toet-Moof uitvoeren. Een gespreide vloot zal in ieder geval locks moeten opleveren, zodat een soort walk-over van aanvallende schepen uitgevoerd kan worden.

 

Stardate 174.06 - puntoortjes: 249
Deze beurt wordt gesierd met twee wrakken: Sato en Yokel. DV neemt waardig afscheid op het SIS. Met het afschieten van de Yokel mag Nago [(-17,2),sp37,k125] zich topscore van het team noemen met 108 puntoortjes. Helaas geen locks, alleen maar objecten. Megabyte is naar beneden gegaan richting de Koekdoos. Ender [(-25,-45),sp37,k270] heeft zich in de flank opgesteld. Ender ziet Megabyte niet, maar Megabyte Ender wel. Wat gaat Megabyte doen: Ender aanvallen of toch de Koekdoos. Door op het SIS Megabyte prikkelen levert me, zoals verwacht, niet de gewenste informatie op.

De rest van de vloot bevindt zich op de volgende coörds: Gorath [(-42,-4),sp30,k220], Narab [(-17,2),sp37,k125] en Delekian [(-18,-22),sp30,k30]       

Toch zijn mijn orders eenvoudig: zet de achtervolging in, waarbij de verspreiding gehandhaafd blijft. Twee Haviken in de buurt van de Koekdoos en de overige twee in de buurt van de geschatte positie van Ender. Als Megabyte Ender aanvalt, is er nog een kans! Als Megabyte daarentegen de Koekdoos aanvalt, wordt het gauw een ander verhaal. Crossing my Ears!

 

Stardate 174.07 - puntoortjes: 249
Typisch een plannetje dat op grote lijnen wel klopt, maar waarbij de uitvoering niet helemaal is wat het zou moeten zijn.

Een vlugge blik op de resultaten leert me dat Megabyte op de koekdoos is afgevlogen en deze wrak heeft geschoten. Wonderbaarlijk is de doelscore niet overschreden. Op het SIS plaag ik Megabyte hiermee, die echter met een hele verhandeling komt. Één onderdeel van die verhandeling vermeldt dat hij blijkbaar een havik onder schot heeft. Ook Ender claimt een havik onder schot te hebben. Zelf heb ik met mijn eigen haviken, op de Nago na, de Piper Maru-KL en (weer) de Kzinti's op de korrel. Echter op dat moment ben ik in een familiaire retraite, dus kan en wil ik het nog niet erkennen.

Na mijn retraite keer ik terug op de Narab en wordt de tactische analyse besproken:

Gorath [(-55,-31),sp30,k205] ligt op 6AE in het voorschild van Piper Maru [(-61,-30),sp16,k85], terwijl Gorath alleen phaser1 kan gebruiken en uiteraard de plasma-torpedo. Narab [(-44,-28),sp30,k210] en Nago [(-32,-34),sp42,k225] zijn, zoals een goed Romulaan betaamt, veilig achter hun verhullers. Delekian [(-31,-49),sp30,k230] is net binnen het bereik gekomen van de kattenbakjes Pertussis en Tetanus op [(-39,-48),sp17,k243], dus 9 AE. Delekian kijkt tegen hun kontjes aan, terwijl deze zelf zijn beide phasers kan afvuren.

Wat nu? Ender stelt via het SIS voor om de grote boef van deze sector te vangen. Hier kan ik mee akkoord gaan. In mijn beleven zijn er twee opties. Of Megabyte zoekt de confrontatie op of hij gaat op jacht naar een tweede SB. Ik zou zelf voor het laatste kiezen, daar Megabyte veel te verliezen heeft. Uit betrouwbare bron weet ik dat de Piper Maru aangeslagen is na het treffen met DV en daardoor zijn kopschild heeft moeten missen, die naar verwachting minimaal zwak is. Ik verwacht dan ook dat Megabyte hard gaat uitdelen zonder schilden aan. Na deze beurt is Megabyte (hopelijk) gehalveerd en zal hij de confrontatie niet meer opzoeken, ook niet om zijn schip met de HIS aan het gevaar bloot te stellen, na het opruimen van de Koekdoos. Echter ik ben Megabyte niet.  Ik stel Ender met een PM voor om korte metten maken met de Piper Maru met Gorath en zijn defenders, terwijl de overige drie haviken verhuld blijven en koers plotten om een naar boven draaiende Megabyte te onderscheppen.

Op het moment van het versturen van mijn orders heeft Ender nog steeds niet gereageerd, een indicatie dat hij niet op mijn voorstel ingaat en op mij gaat vuren. Ik zal het zelf moeten opknappen, blijkbaar en voer scenario B uit. Gorath richt zich puur op het overleven, minimale toekenning aan noodzakelijke systemen (CS, warp en schild 2), alle energieschraapsel wordt benut voor het versterken van schild 2 en alleen phaser 1 wordt afgevuurd op de Piper Maru. Narab draait de eerste twee impulsen bij en maakt dan op tijd 3 de Piper Maru af. Hoewel het zeer aanlokkelijk is, laat ik Ender links liggen en richt me op een naar boven draaiende Megabyte met een vertagende Nago en Delekian. Ik moet hierbij uitgaan dat Delekian stevig geraakt gaat worden door die twee luizebollen, maar zolang mijn verhuller heel blijft en geen snelheidsbeperking opgelegd wordt, moet het lukken.

 

Stardate 174.08 - puntoortjes: 347
Zo dat was het dan. Met de treffers (144!) die de Piper Maru in zijn doodsstrijd heeft weten uit te delen, haalt Megabyte de eindstreep van 835 punten.  Inderdaad heeft Megabyte met de Mons Meg een stevige HIS behaald van maar liefst 443 punten. Naast de verdiende SN en PK is mijn verbazig groot als ik lees dat hij gepromoveerd is tot GA? De Piper Maru blijkt zijn GA-schip geweest te zijn, die ik dus tot ruimteschroot heb weten te brengen. Zijn loze belofte om Gorath [(-72,-56),sp8,k215;86 puntoortjes] te verpletteren is ongegrond geweest, hetzij op een nippertje (91% intern) en weinig overlevingskansen. Narab [(-64,-50),sp32,k210;115 puntoortjes] heeft Piper Maru uiteindelijk gereduceerd tot ruimteschroot met 58 treffers, waarmee deze de hoogstscorende schip van de haviken wordt. De plasma torpedo is wederom ter decoratie gelanceerd en zorgt voor een afsluitend vuurwerk.

Ik vind het jammer dat het einde van deze sector bereikt is, want ook nu weer heb ik een mooie uitgangssituatie op de haarballen van Ender [(-69,-52),sp30,k263] en had er lekker geknald kunnen worden met beide phasers. Hetzelfde geldt ook voor Nago [(-61,-42),sp30,k255;108 puntoortjes].

De Delekian [(-54,-68),sp26,k230;38 puntoortjes] is inderdaad onder schot genomen door Ender. Delekian kreeg ook 144 treffers te verstouwen en strompelt dit (overigens onverwacht) zwaar-beschadigd beestje met 4 resterende generatoren naar het einde.

Alle lauweren gaan verdiend naar Megabyte toe (overwinning, promotie, SN, HIS-notering in de Top 10 en een tweede PK). Daarom feliciteer ik Megabyte met deze prachtige overwinning ondanks de herenafspraak die DV en ik gemaakt hebben in de derde beurt. Megabyte heeft hier goed mee weten om te gaan, schakelde DV uit alsof het de gewoonste zaak van de wereld was en wist zodanig te manoeuvreren dat hij mij net buiten mijn ECM-bereik passeerde. Bravo!

Epiloog
Teruggekeerd op Elvesham word ik bejubeld door mijn volk. Want ondanks mijn lege handen heb ik toch de vloot van Megabyte weten te halveren (of ze nu wel of niet voorbewerkt zijn door DV, het is een historisch feit dat ik die wrakken op mijn conto kan schrijven) tegen geen verlies van eigen schepen. Dit is al weer een stapje verder in mijn planning. Mijn machtwevers doen in een volgende sector een schepje erbij en mag Megabyte blij zijn dat hij de sector overleeft.