Stardate 173.00, rond (42,43), sp. 10, koers 225, puntoortjes: 0

Na mijn avontuur in sector 155 kom ik in mijn stulpje in de bossen van Elvesham heerlijk bij, de serie van Raymond E. Feist lezend. Plots komt mijn dienaar met de melding dat het Oppercommando van de Kzinti mij wenst te spreken. Ze zijn tevreden met mijn resultaten in sector 155 en wijten het uitblijven van een nog grotere succes aan een ongelukkige keuze voor het kwadrant. Als dank wordt één wrak kwijtgescholden. Echter gezien hun financiële toestand verzoeken ze mij dringend om de schadepost van de twee wrakken in sector 152 te betalen. Ik klapper met mijn oren een heel eind de verte in en maak ze op besliste toon duidelijk dat dit niet de gang van zaken is en dat ze maar een ander moeten oplichten. Na harde woorden over en weer komen we tot een compromis. Als ik het commando van een vloot defenders op mij neem, wordt het bedrag kwijtgescholden en zullen eventuele toekomstige wrakken mij niet aangerekend worden. Met een zucht pak ik de boeken in, hijs mij in de nieuwe, krappe commander-maillot en begeef mij op weg naar sector 173. Geheel geïnspireerd door Feist hernoem ik de schepen gelijk in Koning Lyam, Prins Arthur, Heer Martin en Jonkheer Puc. Als Elf voel ik me het meest thuis in bossen, daarom wordt Heer Martin mijn commandoschip.

 

De orders voor komende beurten worden rap doorgegeven: hergroeperen, versnellen, met een boogje naar het tweede kwadrant koersen en optuigen van de schepen. Op het SIS slinger ik de boodschap rond wie trek heeft in 16 raketten. Verder geef ik aan mijn eerste officier het bevel mij pas te storen als er contact wordt gemaakt met objecten en trek mij terug in de kapiteinshut. Het is enigszins behelpen, maar languit uitgezakt op de bank pak ik het boek 'Zilverdoorn' en ga verder met lezen.

 

Stardate 173.01 - rond (34,17), snelheid 24, koers 175, puntoortjes: 0

Veel tijd wordt me ook niet gegund, er worden nu al objecten gesignaleerd [(40,20),sp20,k350]. Altijd lastig om nu te bepalen welke spoor ze zullen nemen….ik besluit een haakse bocht te nemen via links, dan moet ik ze sowieso op de korrel krijgen. Bountyhunter en slapstick-duo Eddie/Daryll worden op het SIS gespot.

 

 

Stardate 173.02 - rond (52,6), snelheid 28, koers 195, puntoortjes: 0

Met Koning Lyam en Heer Martin worden twee koekblikken Delayed Diner [(38,-20),sp1,k0] en de Denied Dearly [(37,-18),sp1,k0] gelockt op een afstandje van een slordige 30AE. De overige twee vallen net buiten mijn range. Vervelend is dat de schobbejakken Eddie en Daryl, want van wie anders zouden de namen afkomstig zijn, hun vloot hebben stilgelegd. Ik kan daardoor de komende beurt een photonbarrage verwachten, eerst maar eens kijken hoe ik die klap zoveel mogelijk kan verzachten. En uiteraard rekening houden met een robber.

 

 

Stardate 173.03 - rond (28,14), snelheid 34, koers 165, puntoortjes: 17

De photonbarrage en bijbehorende phaservuur is teveel voor Heer Martin. Met nog maar twee generatoren wordt deze opgegeven. De schobbejakken zijn inderdaad aan het robberen geslagen en blijft de afstand 16/17 AE. Ik had rekening gehouden met het robberen, maar door een rekenfoutje beland ik van de regen in de drup. Ik had iets meer westelijker willen eindigen, maar kijk nog steeds tegen de koppen aan van de koekblikken, ook al is het nog maar net. Verder is het jammer dat het voorschild van Denied Dearly niet is doorbroken, waardoor ik ook deze beurt een verstevigd schild kan verwachten. De keus is wel snel gemaakt. Mijn primaire doel blijft Denied Dearly. Vanwege de afstand zal ik geen schokkende resultaten behalen en ter decoratie lanceer ik 3 raketten.

 

Er is weinig tactisch voordeel te behalen uit deze situatie en de beurt erop kan ik weer geladen photon torpedo's verwachten, daarom een tactische terugtocht naar het oosten. Ik zal op een later moment de confrontatie weer aangaan. Laat ze maar denken dat ik op de vlucht sla. Helaas wordt het SIS doorspekt met on-poezie uit de kelen van de schobbejakken.

 

 

Stardate 173.04 - rond (61,-12), snelheid 34, koers 120, puntoortjes: 86

Heer Martin is zoals verwacht ter ziele. Door de grote afstand is het deze beurt meer bij een schermutseling gebleven. Zelf heb ik 90 puntoortjes weten te plaatsen door eindelijk schild 1 op Denied Dearly tegenover de geïncaseerde 78 treffers op Koning Lyam (12 generatoren en 40% sensors) en de genadeschot van 10 treffers op Heer Martin. Nu is het even tijd om mijn wonden te likken en Koning Lyam op te kalefateren (richting SB). Ik las een rustbeurtje in door terug te gaan naar mijn kwadrant in de hoop dat de schobbejakken mij gaan achtervolgen.

Een ***-manoeuvre van niets, maar ik heb geen zin in nogmaals een photonbarrage.

Verder koester ik een kleine hoop dat Denied Dearly te maken heeft met een snelheidsbeperking, zodat mijn raketten alsnog inslaan.

 

 

Stardate 173.05 - rond (42,11), snelheid 40, koers 300, puntoortjes: 86

Ik ben volledig verrast. Koning Lyam is wrak geschoten met een photonbarrage van de koekblikken. Dit had ik niet verwacht, in eerste instantie verweet ik mezelf dit aan door geen rekening te hebben gehouden met het niet volledig toekennen van maximale ECM afgelopen beurt (slechts 2), maar Eddie laat op het SIS ruiterlijk weten dat ze vorige beurt weer stil hebben gelegen en dat ze mij sowieso zagen. Het had dus niets uitgemaakt. Een harde lesje voor mij om dit voor een volgende keer beter na te gaan. Een geluk voor mij dat ze gekozen hebben voor de reeds toegetakelde Koning Lyam.

De raketten op Denied Dearly zijn niet ingeslagen.

 

Zo heb ik nog een halve vloot over, gelukkig nog wel met de twee intacte Defenders Prins Arutha en Jonkheer Puc. Het is maar goed dat ik als clausule opgenomen heb dat ik de schade van toekomstige wrakken niet hoeft te betalen. Ik ga koekeloeren bij de buur-kwadranten. De koekjes bevallen me niet zo.

 

 

Stardate 173.06 - rond (-8,40), snelheid 58, koers 300, puntoortjes: 86

Met vliegende vaart bereik ik het vierde kwadrant. Ik had verwacht niets te zien, maar zie ineens een object rond [(-25,17),sp15,k260]. Bountyhunter meldt op het SIS een klap te hebben uitgedeeld, aan wie is nog steeds niet bekend. Mijn nieuwsgierigheid speelt dan ook een grote rol bij het geven van mijn orders, We gaan een agressieve verkenningstocht uitvoeren op het object, hopelijk beschadigd. Als het niet goed uitpakt, so be it!

 

 

Stardate 173.07 - rond (-39,22), snelheid 40, koers 160, puntoortjes: 86

Dit is een aangename verrassing, mijn agressieve verkenningstocht levert maar liefst 3 lock-ons op en wel op 3 Romulanen rond [(-40,21), sp18,k315] oftewel afstandje 1-2. Deze zijn The Dude, Mr Cool en Dr Love. Verder zie ik nog een plasmatorpedo op (-47,21) en tweetal objecten rond [(-60,33),sp35,k0]. Uiteraard lig ik weer buikjebuikje met de Romulanen, op één na: Dr Love die met zijn achterschild op mij ligt en dus niet vuren kan! Hoogstens met Plasma's, maar daar maak ik me niet al te veel zorgen om.

Dit wordt dus weer Rock-'n-Roll.

Orders: op tijd 1 vuren op Mr Cool met phasers 1 en 3, bijdraaien met -30 en vuren met phasers 2 en 4 op tijd 2. Ook worden de raketten gelanceerd, maar dan op Dr Love. Uiteraard wordt schild 2 verstevigd met alles wat bij elkaar gesprokkeld kan worden. Qua manoeuvre maak ik een U-bocht onderlangs zonder snelheid te minderen. Waarschijnlijk zie ik volgende beurt niet veel meer!

 

 

Stardate 173.08 - rond (-54,11), snelheid 40, koers 355, puntoortjes: 221

Kluivend aan de botten van een heerlijk Havik-stoofpotje komt de mededeling binnen dat Mr Cool inmiddels tot wrak is geschoten met 87 (interne) treffers en dat de raketten ingeslagen zijn op Dr Love (31 intern). Mr Cool heeft zijn schilden niet geactiveerd en weet nog 54 treffers te plaatsen die het zijschild van Jonkheer Puc doorboren met een toetje van 38 treffers van The Dude er achteraan. Achteraf gezien had ik 'n tweede vuurorder op Dr Love moeten plaatsen en niet beide, maar ik was weer te gretig en te snel.

 

Verder zie ik een tweetal objecten [(-55,35),sp15,k310], maar wie? Het kan niet anders zijn dan de uitgedunde vloot haviken.

 

Ik besluit gas terug te nemen. Gezien de schade aan de generatoren van Jonkheer Puc (19 resterend) neemt deze ietwat gas terug naar 33 en Prins Arutha kan gewoon afremmen naar 25. Ze nemen elk een eigen koers om uit te komen op net onder de gemiddelde objectgegevens. Hopelijk verras ik weer de haviken.

 

 

Stardate 173.09 - rond (-53,32), puntoortjes: 221

Yes, ik heb weer een lock en yes, weer op de Haviken. The Dude bevindt zich op [(-64,28),sp18,k27] en Dr Love op [(-62,27),sp8,k243]. Dr Love heeft kennelijk een snelheidsbeperking opgelopen. Raar, afgelopen beurt is toch niet gevuurd. De Klingons-objecten verschijnen ook op mijn radar op [(-82,61),sp30,k180]. Ook de Federatie hebben de sokken ingezet en zijn te vinden achter mij op [(-16,15),sp24,k300). Een ruime en veilige afstand weliswaar, gelukkig maar. Verder is de SB in deze kwadrant opgeruimd.

 

Dat er haviken nogmaals in een stoofpotje komen, is duidelijk. Van Dr Love hoef ik weinig te verwachten, maar moet oppassen met maken van aannames. Ook van een (kostbare) plasma-lancering hoef ik weinig zorgen te maken. Die kan met gemak omzeild worden.

 

Dan is de vraag waar naar toe te gaan. Ik vind het wel interessant om richting de Klingons-objecten te gaan. Dus een aanval wordt snel geplot. Zowel Prins Arutha (versnelt naar 30 AE/beurt) als Jonkheer Puc (handhaaft snelheid) draaien de eerste twee impulsen bij. Zowel een afstandsorder (8AE) als tijdsorder (tijd 3) worden gegeven met primair doel: The Dude. Prins Arutha vuurt na op Dr Love, die ook de belangstelling krijgt van tweetal raketten.

 

 

Stardate 173.10 - rond (-71,51), snelheid 30/33, koers 10; puntoortjes: 334

Dr Love is wrak, daar was niet veel meer voor nodig. The Dude heeft 70 puntoortjes op zijn vleugels gekregen. Zelf deelde deze 38 treffers uit op wederom Jonkheer Puc, die nu ook zijn kopschild missen moet, enigszins slechtziend is (65% sensors) en een energieshot wil (18 generators over). De Federatie-objecten worden gesignaleerd rond [(-40,30),sp16;k290]. Ik vind het lastig besluiten wat ik nu ga doen. Ik heb nog maar 1,5 schip, terwijl de federatie 3 intacte schepen hebben. De vierde is blijkbaar ter reparatie gestuurd op de Koekdoos.

 

De jacht op de overgebleven Romulaan is niet aanlokkelijk, die voer is voor de koekblikken, getuige zijn objectpositie op [(-54,14),sp22,k163]. En waar zijn de Klingons gebleven? Na lang mijmeren zet ik koers naar de Kattenbakhouder (op dat moment zo'n 130 AE verwijderd). Ik moet wel uitkijken dat de federatie-objecten mij niet onderscheppen door omhoog te vliegen. Daar het mij toch drie beurten kost om bij de Kattenbakhouder te komen, kies ik voor een klein boogje en flink snelheid maken. Ben benieuwd of de Kattenbakhouder van die speciale vangnetten heeft om snelheidmonstertjes te kunnen dokken.

 

Bountyhunter pleit al afscheid nemend op het SIS voor extra waarschuwingsbellen voor overstekende katten.

 

 

Stardate 173.11 - rond (-37,78), snelheid 44, koers 70; puntoortjes: 334

Zoals verwacht weinig op de radar, dus ik kan een begin maken met de Schaduwridder-serie van James Clemens. De statusrapporten laten zien dat Jonkheer Puc kampt met een lage percentage levenssystemen. Hoewel er een automatisme op zit, geef ik hier 2 EE's aan. Verder wordt de snelheid opgevoerd naar 49 AE/beurt, zodat de volgende beurt de SB letterlijk en figuurlijk ingedoken kan worden. Wel wordt alvast enige voorbereidend reparatiewerk uitgevoerd op Jonkheer Puc. Het plan is om Prins Arutha 1 beurt te laten dokken om raketten in te laden en deze alvast op een agressieve verkenningsmissie sturen. Jonkheer Puc volgt dan later.

 

Overigens meldt Daryll op het SIS een overkill te hebben uitgevoerd op het laatste halfgare vogeltje in deze sector, dus exit voor onze mensenjager.

 

Deze sector kon wel eens een lange zit worden.

 

 

Stardate 173.12 - rond (10,71), snelheid 49, koers 99; puntoortjes: 334

De Kattenbakhouder is in zicht op een luttele afstandje van 51AE. Ik stuur een melding om de vangnetten gereed te houden, laat de LS van Jonkheer Puc maximaal verhogen en lees weer verder met de laatste bladzijden van de Schaduwridder. Volgende beurt staat dus in teken van het meer gerichter oplappen van Jonkheer Puc en het inladen van raketten.

 

Op het SIS zoekt een naar de lente snakkende Daryll wanhopig naar meer vogeltjes…

 

 

Stardate 173.13 - rond (60,63),  snelheid 0, koers -; puntoortjes: 334

Een volvliegende binnenkomst. De vangnetten hebben het gehouden. Nu kan ik eindelijk gerichter reparatie-orders geven. Voor Jonkheer Puc wordt alvast twee reparatiebeurten ingeruimd.

 

Op het SIS laten de schreeuwende Zeeuwen van zich horen; blijkbaar hebben ze beet? Als dit waar is, dan zijn ze de Klingons tegengekomen.

 

 

Stardate 173.14 - rond (60,63), snelheid 0, koers - ; puntoortjes: 334

Prins Arutha is volledig uitgerust en gaat weer op pad. De rompscheurtjes van Jonkheer Puc zijn gedicht en kan nu geconcentreerd worden op het herstellen van schilden 1 en 2 komende beurt en het opkrikken van het aantal generatoren. Dan kan ook dit wraakzuchtige katje weer op jacht gaan. Tot het zover is, duik ik in het recentste heksenboek van Kim Harrison dat ik in de bibliotheek van de Kattenbakhouder gevonden heb….wel vind ik in dit boek weer het achterhaalde beeld terug dat mensen hadden van elfen, ach ja, dat was dan ook de pre-primitieve tijd van de mens.

Me opwerpend als vader-figuur op het SIS leert dat er blijkbaar nog maar één Klingon over is? Het is dus nog de vraag in hoeverre de geplande wraakactie van Jonkheer Puc nog gegund is

 

 

Stardate 173.15 - puntoortjes: 334

Prins Arutha [(63,46),sp18,k180] is onderweg. Het zal nog wel een paar beurten duren voor het beoogd object op de radar te zien is. Jonkheer Puc [(60,63)] wordt verder opgeknapt.

 

 

Stardate 173.16 - puntoortjes: 334

Prins Arutha bevindt zich inmiddels op [(69,11),sp36,k170]. Jonkheer Puc, nog net niet helemaal opgeknapt, heeft zich ook losgeweekt van de Kattenbakhouder en bevindt zich op [(66,48),sp18,k170].

 

Even uitvogelen wat de optimale snelheden/koerswijzigingen zijn om ze op dezelfde punt laten uitkomen en toch de Koekdoos in zicht hebben. Wel moet ik oppassen dat de Koekdoos niet te veel treffers binnenhaalt, want tenslotte hoeven de Fed-boys geen extra cadeautjes van mij te krijgen….Ik overweeg nog heel eventjes om toch door te stomen naar de derde kwadrant richting de KlingonBase, maar waarschijnlijk is tegen de tijd dat ik daar kom deze reeds opgeblazen en is het einde spel. Immers de Koekblikken hebben twee schepen van mij opgeblazen, verder een vleugellamme Havik afgemaakt en een Klingonteam gemolesteerd.

 

Dus Prins Arutha vertraagt enigszins, ook voor een grotere scanbereik en Jonkheer Puc gaat maximaal versnellen.

 

 

Stardate 173.17 - puntoortjes: 334

Prins Arutha bevindt zich op [(77,-14),sp26,k190] en kan de Koekdoos de volgende beurt in zicht krijgen. Alvast kopschild activeren en verstevigen met een doos donsveertjes.

Jonkheer Puc spoedt zich achteraan op [(75,14),sp38,k180].

 

 

Stardate 173.18 - puntoortjes: 334

En Prins Arutha [(72,-33),sp20,k200] heeft inderdaad de Koekdoos gelockt op [(61,-62),k59] op een afstandje van 31AE. Het is nu zaak om zo weinig mogelijk treffers te krijgen, alhoewel ik sterk het gevoel heb dat deze sector elk moment afgelopen kan zijn. Prins Arutha zal dan ook een klein S-move maken en wel zodanig dat op zo'n 23 AE van de SB wordt geëindigd. In de tussentijd zal Jonkheer Puc [(78,-14),sp28,k200] zoveel mogelijk bijkomen. Dan kan de aanval beter gecoördineerd worden.

 

 

Stardate 173.19 - puntoortjes: 343

Ik kan nog steeds niet geloven dat de doelscore niet overschreden is door Eddy&Daryll….het lijkt net of zij verdwaald zijn of komen ze ineens recht voor mijn neus uit een of ander wormhole te voorschijn. Ik kan wel blijven rondcirkelen op een veilige afstand en de Koekdoos doodkietelen, maar dan ben ik 10 beurten verder met een opduikende koekblikkenvloot als risico.

 

Ik besluit dan ook maar tot een non-zero-aanval. Recht op de Koekdoos af en met een afstandsorder schieten met alles wat ik heb en mijn kopschilden verstevigen. Dat moet wel een eind maken aan deze sector.

 

 

Stardate 173.20 - puntoortjes: 480

Nog steeds niet voorbij! Ik had gelukkig nog een scan-order gegeven (tenslotte is informatie macht) en dat is bijzonder verrassend. De Federatie staat op 906 punten. Deze sector kent een hoge doelscore! Maar dat zal komend beurt wel veranderen, nu ik mij op 4 AE afstand bevind van de Koekdoos, alleen is Prins Arutha aan de kapotte schild 1 van de Koekdoos en Jonkheer Puc door zijn hoge snelheid doorgeschoten naar de andere kant en wel op de onbeschadigde schild 4.

 

Ik opper op het SIS om de laatste beurt versneld te gaan draaien, want het is overduidelijk wie deze sector gaat binnenhalen. Ook Eddy&Daryll voelen hier voor. Dus een verzoek ingediend bij de GM, die ook mega-welwillend is. Hartstikke mooi.

 

De orders zijn bijzonder simpel: CS, schild en SV! De Koekdoos heeft wel uitgehaald, maar de schilden van mijn schepen hebben verrassend standgehouden.  Daar Jonkheer Puc aan de andere kant is beland, heeft deze nog een intact schild te bieden tegenover de Koekdoos. Alleen voor Prins Arutha is 4 EE’s benodigd voor het vullen van de phaserbank.

 

Hoe de eindbeurt ook gaat verlopen. Prins Arutha zal een top10-notering halen en een 3e supernova is ook in zicht. TALLY-HO!!!!

 

 

Stardate 173.21 - puntoortjes: 589

Hoewel op het eind een gelopen race is, is het toch in spanning afwachten wat de resultaten zijn en die zijn louter goed voor mij. Inderdaad heb ik met Prins Arutha een goede score binnengehaald van 330  puntoortjes en is de 3e supernova binnen (nu alleen nog de Romulaanse Havik) en ook Jonkheer Puc heeft een mooie score van 236 puntoortjes binnengehaald.

 

Maar de grote winnaars zijn Eddie Butcher en Daryl die op 967 punten eindigen, waarvan 52 punten door de Koekdoos. Hiermee hebben ze niet alleen een promotie binnengehaald, maar ook een Platina Komeet veroverd. Daryl heeft een medaille! Dat alleen al is wereldnieuws.

 

Skywise in de Klingons (teamscore 736) kaapt de HIS voor de messen van de slager weg met maar liefst 6 punten.

 

Wat mij betreft: Het is goed zo!