Spelverslag Captain Bob, spel 169

Stardate 169.00

Sinds lange tijd weer eens een spel Sterrenoorlog, en zoals iedereen die weer opnieuw begint: hoe ging het ook al weer. Ik heb de beurt 0 ontvangen en zit als Romulan in -,-

Misschien maar niet te ambitieus in het begin. De Quintus-Ro, Sixtus-Ro, Septimus-Ro en Octus-Ro versnellen weinig, maar wel de phaser bank meteen vol proppen, torpedobuis klaarmaken, ECM max en verhullers aan. De schepen bij elkaar in de buurt en rustig aan richting +,-. Zo spannend kan zo’n eerste beurt niet zijn.

Stardate 169.01

Het is ook niet spannend. Vooruit met slakke gang en niets te zien. Waarschijnlijk is er rond 0,0 meer te beleven, dus allemaal naar koers 60. Tevens een flinke versnelling zonder de accu’s te belasten. De phaserbank zit immers propvol, en de torpedo’s kunnen niet wachten om te launchen.

Stardate 169.02

Er gebeurt wat! Ik zit zelf zo rond -10, -30 en zie wat objecten rond de x-as, zo op 24,0. Dat is dus afstand 50 en daar heb ik niet veel aan. Maar, het biedt perspectief, te meer daar er gevechten schijnen te zijnen volgens de intergalaktische communcatie. Ik besluit om nog iets te versnellen, koers 60 aan te houden en bij impuls 10 een beetje naar 0,0 bij te draaien. Ik zou dan geheel van “onder” 0,0 benaderen en kunnen zien wat er speelt. Koers is dan 50, dus als er wrakken zijn rond 20,0, dan is er iets te halen. Met verhullers aan verwacht ik geen bijzondere beweging van de objecten in mijn richting.

Stardate 169.03

6 objecten op afstand 35-40 en 2 wrakken in zicht, de Copied hero-Kl en de Endymion-Kz. De zes objecten zitten redelijk dicht bij elkaar rond 30,15 en ik kan er nog niets mee. Dat het daar echter zou knetteren als we niet in vacuum vlogen, is duidelijk. Nog maar wat dichterbij, met koers 10 er op af.

Stardate 169.04

Nu wordt het interessant! Ik zie nog 2 wrakken (de Silver Lago-Kl en Darmat-Kz), dus die twee houden elkaar in evenwicht. Ik zie ook nog eens 6 objecten, dus de Federatie is ook in beeld, maar ik identificeer de resterende Klingons. De Code Secret-Kl op afstand 17 en de Stark Effect-Kl op afstand 18, nog net in mijn schild 1 (hoek 40). De snelheid van beiden is 1, dus die zijn in de ankers gegaan. Met de verhullers en maximale ECM kunnen zij me net niet identificeren, leid ik af aan de grafiek (ik heb natuurlijk nog niet alle formules: ik ben pas eerste officier).

Alle phasers dan maar op de Code Secret-Kl en alle plasma torpedo’s op de Start Effect-Kl. Hun schilden 2 zijn vast nog redelijk, maar ik doe in elk geval wel wat schade. Aangezien de Romulans goed zijn in hit-and-run (dacht ik) en ik geen zin heb in die 6 objecten die mij de volgende beurt willen zien, draai ik sterk met de klok mee, to fight another day. Schilden uit natuurlijk, de Romulans zijn geen watjes!

Stardate 169.05

Schild 2 van de Code Secret-Kl was niet sterk meer, ik verzamel de eerste 67 puntjes. De Stark Effect-Kl is stil blijven liggen, en de plasma’s moeten nog een afstand van 5 overbruggen. Die gaan inslaan, en dat zal het einde zijn van de Stark Effect-Kl. Zover het goede nieuws. Echter, ik ben niet hard genoeg weggegaan. 2 Klingons, 2 Kzinti’s en 4 Federatieschepen kunnen me allemaal identificeren. Ik ben niet zo bang meer van die Klingon’s en Kzinti’s, maar de Feds kunnen met hun Photon torpedo’s op afstand 27 veel schade doen.  Ik ga 1 schip verliezen, dat staat wel vast. Schilden aan, versterking aan, verhuller aan en bijdraaien om met de rest een goede slag te slaan in de volgende beurt.

Stardate 169.06

Dat is lekker: 4 plasma’s slaan in op de Stark Effect-Kl, die gaat wrak en dat levert op: 0 punten!! Zijn de anderen me voor geweest om de Stark Effect-Kl naar de andere wereld te helpen. Ook de Kenor-Kz is wrak, dus beide rassen hinken nog op 1 been. De Kzinti heeft wel een raket afgevuurd op 1 van mijn schepen (geen idee welk), die op afstand 3 ligt en volle vaart op me af komt. Geen ontwijken aan. Het goede nieuws, en de verbazing, is echter: geen enkel photon torpedo is aangekomen. Alleen Federatie phasers, en dan ook nog verdeeld over de Quintus-Ro en Octus-Ro op schild 2. Daarmee geen enkele treffer intern, wel staan de schilden vrijwel op 0. Dat valt dan weer mee.

Ik schat in dat de Kzinti en Klingons niet genoeg punten hebben voor de overwinning en ook niet veel meer gaan scoren; ze liggen dicht bij elkaar en ook nog dicht bij de Federatieschepen die ook wel wat willen pakken. Daarmee is mijn enige concurrent voor de overwinning de Federatie, en die gaan dan ook wat van mij voor de kiezen krijgen. De Federatie schepen liggen op afstand 10-11, gaan snelheid 30 en kunnen me niet identificeren. Ondanks die raket die onderweg is: schilden uit en knallen. Dit keer alle phasers op de Etosha-Fe en alle plasma torpedo’s op de Zambezi-Fe. Ik draai weer weg voor hit-and-run, deel II.

Stardate 169.07

Zo’n raket komt toch harder aan dan ik had verwacht: 20 treffers op de Octus-Ro, die daarmee 6 generatoren verliest, 1 accu maar geen sensors. Een beetje energie steken in reparatie dus. Ik ben zo hard weggevlogen, dat ik nog maar 1 object zie en het wrak van de Code Secret-Kl. De klingons bestaan niet meer in deze sector, behalve een nog onbeschadigde sterbasis. De plasma’s zijn nog onderweg, maar ik heb ook 150 punten schade gedaan door schild 2 van Etosha-Fe. Ik ga er maar vanuit dat die bemanning ergens in het luchtledige rondzweeft. Bijdraaien, verhullers en ECM op vol. Kijken wat er nog over is.

Stardate 169.08

Ik ga met snelheid 24 en koers 0 het +,+ kwadrant binnen en zie alleen mijn eigen plasma torpedo’s. De federatie heeft de aanval ingezet op de sterbasis van de Kzinti, en dat is ook duidelijk op het message board. Dus, koers richting de Kzinti sterbasis, schilden repareren en proberen weer wat generatoren aan te krijgen op de Octus-Ro.

Stardate 169.09

De plasma’s hebben de Zambezi gemist, en verder zie ik niets. Ook geen reparaties, dus rechtdoor zo die gaat.

Stardate 169.10

Ik zie de sterbasis-Kz op afstand 23 en 4 objecten in de buurt van de sterbasis. Die sterbasis gaat vast niet op mij schieten. Behalve dat er 1 generator is gerepareerd op de Octus-Ro, geen nieuws. Ik draai met een S-bocht om precies onder de sterbasis-Kz uit te komen. Ik schiet niet op de sterbasis zelf, laat die maar wat klappen uitdelen op de Federatie. Ik blijf liever met de verhuller aan.

Stardate 169.11

 Hoe mooi kan het leven van een eerste officier zijn: ik zie de Zambezi-Fe en de Pretorius-Kz ontploffen en ook de sterbasis-Kz legt het loodje. Het spel is nog niet teneinde, dus ook de Kzinti hebben de doelscore niet bereikt. Maar wat nog mooier is: de resterende opponenten Isangano-Fe en Serengeti-Fe liggen op afstand 18 en 20 op defensieve hoek -2 stil. Zij zien mij niet, ik zie hen wel. Prijsschieten op de kermis, en dan met een rechte loop! Ik bereken dat ik het beste op afstand 6 kan vuren als ik versnel naar snelheid 30. De Quintus-Ro en Sixtus-Ro schieten alles op de Serengeti-Fe en Septimus-Ro en Octus-Ro gaan voluit op de Isangano-Fe. Daarmee zouden beide schepen zoveel schade moeten krijgen dat ze een snelheidsbeperking oplopen, en dan kan ik het daarna afmaken. Ik draai een beetje naar links om ze daar op te vangen.

Stardate 169.12

De oplettende lezers hebben natuurlijk gedacht: dat gaat niet werken. Ik dacht dat de versnelling van schepen stap voor stap zou gaan. Dus, de Feds gaan naar snelheid 15 en leggen dan 0.15+0.30+0.45+0.60+…+1.5 af, maximaal. Maar ja, dan had ik het messageboard toch beter moeten lezen. Ze gingen natuurlijk veel harder en de beweging van de Feds was ook goed: ze vlogen met -13 achteruit naar rechts! Het effect: nul schade, plasma’s onderweg die niet veel schade gaan doen en dan ook nog 2 Feds recht achter me in hun schild 1. Blunder eerste orde, dat gaat minstens 1 schip kosten. Een vrijwel zekere overwinning uit handen gegeven, tegen een ervaren tegenstander.

Maar niet getreurd: 180 graden draaien, schilden vol aan en alsnog schieten met de zware phasers, en alles op de Serengeti-Fe.

Stardate 169.13

Ik doe 12 puntjes schade door schild 1 op de Serengeti-Fe (dus schild 1 is naar zijn grootjes gegaan tegen de sterbasis), maar de Septimus-Ro krijgt in totaal 107 treffers binnen. Dankzij de schilden en versterking gaat ze niet wrak, maar met alleen de plasma-torpedo en 6 generatoren gaat die niet veel schade meer doen. De andere schepen zijn intact, hebben de Feds in schild 1, maar… alleen als objecten. Mijn afgevuurde plasma’s gaan achter ze aan, maar te traag. Die komen vast niet meer terug, en als ze willen winnen, moeten ze meer punten halen. Ergo: de Klingon sterbasis loopt gevaar. Er maar weer achter aan met de 3 intacte schepen. De Septimus-Ro gaat naar huis. De Octus-Ro (met 20 generatoren) investeert vol in reparatie.

Stardate 169.14, 15, 16 en 17

Aangezien we nogal hoog in (+,+) zaten, duurt het even. Behalve de volledige reparatie van de Octus-Ro, de trage terugtocht met snelheid 8 van de Septimus-Ro en volledig herstel van alle schilden: het is stil en eenzaam.

 

Stardate 169.18

He, we zijn toch niet alleen in het universum en deze sector. Ik zie de sterbasis van de Klingons, en die ziet er nog gezond uit. De Serengeti-Fe poogt de sterbasis alleen uit de lucht te schieten, en dat lijkt nogal ambitieus. Aan de randen van de sensors zie ik de Isangano-Fe richting de eigen sterbasis schieten met snelheid -77! Dat is pas achteruit viiegen met een vengeance. Heeft vast een pienter-pookje in het schip aangebracht om zo snel achteruit te kunnen. De Serengeti-Fe zal er dan maar aan moeten geloven. Ik draai bij om de volgende beurt goed te kunnen schieten. Alleen de Octus-Ro ligt er redelijk voor, dus schiet met phasers en een plasma.

Stardate 169.19

Zowel de phasers als de plasma slaan in, voor 17 schade door schild 1 en 14 schade op schild 2. De zwaarbeschadigde Serengeti-Fe heeft geen voorschild meer, en de andere schilden staan er ook niet florissant voor. De Serengeti-Fe ligt vrijwel recht voor de drie schepen op afstand 15 ongeveer (Septimus-Ro gaat nog steeds langzaam terug naar huis, met inmiddels 7 generatoren), dus er  komt snel een einde aan de Serengeti-Fe. De Klingon sterbasis heeft een beetje schade gedaan op een schild van de Sixtus-Ro, maar niets om zorgen over te maken.

Stardate 169.20

En toen was er nog maar 1 vijandig schip. De Serengeti-Fe komt tot een geluidloos einde. De phaser slaan in en ik heb nu totaal 288 punten, met alle schepen nog vliegend, en 3 daarvan intact. De sterbasis –Kl doet opnieuw wat schildschade, dit keer op de Octus-Ro. Aangezien ik het spel kan winnen door het laatste Federatieschip te vernietigen, laat ik de sterbasis voor wat die is (behalve een enkele plasmatorpedo, ik moet toch wat met die dingen). En ik weet ongeveer waar dat laatste Federatie schip is. In plaats van naar huis te vliegen, heeft de Isangano-Fe een bezoek gebracht aan mijn sterbasis. Er is nog niet geschoten, maar dat zal vast niet lang duren. Dus, nu met alle schepen terug naar huis. De maximum snelheid van de Septimus-Ro is verhoogd naar 16, dus die kan weer wat versnellen!

Stardate 169.21

Punten zijn opgelopen naar 314: de sterbasis heeft wat treffers gemaakt (en niets ontvangen), en een plasma is ingeslagen op de sterbasis van de Klingons. Die heeft weer wat schade op de schilden gegooid, maar niets noemenswaardig. In elk geval was het niet genoeg om de doelscore te halen. Het gaat nu echt alleen om Isangano-Fe en mijn 4 schepen. Kat en muis (of kat en mummy?)!

Stardate 169.22

De sterbasis ontvangen 36 treffers en plaatst er 22. Weer een paar teampunten erbij. Ik vlieg zo rond -20,-30, maar zie geen Isangano-Fe. De schepen moeten maar een beetje uit elkaar gaan om hem te detecteren. Met de verhuller aan risicoloos en zou toch meer info moeten geven.

Stardate 169.23

De Quintus-Ro en Octus-Ro detecteren de Isangano-Fe. Die ligt stil op -81,-62 op afstand 35 ongeveer. Aan het einde van de beurt op schieten met phasers, en snel er naar toe gaan. Met snelheden rond de 40 op weg naar de laatst overgebleven muis.

Stardate 169.24

In totaal 42 schade door schild 1 van de Isangano-Fe. De scan wijst uit dat deze licht beschadigd is en dat schild 1 volledig weg is, en schild 2 nog half. De Feds maken er een gewoonte van achteruit te vliegen. Opnieuw een achterwaartse beweging, en dat komt mij natuurlijk prima uit, nu schild 1 volledig weg is. Op afstand 16 en 19 een klein stukje dichterbij voor de phasers en de plasma’s worden afgevuurd. Een beetje vertragen om er voor de zorgen dat de Isangano-Fe voor me blijft.

Stardate 169.25

Tja, wat valt er nog te zeggen. De plasma’s zijn nog onderweg en de korte scan laat de volgende details zien van de Isangano-Fe:

KORTE AFSTAND INFORMATIE OVER ISANGANO

    ACCU'S: 3        SNELHEID: -22    INTERNE SCHADE: 79%     UW SCORE: 183

GENERATORS: 6   MAX. SNELHEID:  22   KRITIEKE SCHADE: 33%   TEAM SCORE: 619

ACCU ENER.: 0                        LEVENS SYSTEMEN: 39%   LEVENS-SYSTEMEN

TOT. ENER.: 6                                SENSORS: 30%   CONSUMPTIE: 41%/BRT.

   SCHILDEN  1) 0  2)20  3)30  4)30

    PHASERS  1)ZWAAR     2)DEFEKT    3)DEFEKT    4)DEFEKT 

PHOTON TORP  1)HALF      2)HALF          PHASER-BANK: 0        ECM WAS: 0

Hoe lang duurt het nog voordat ze wrak gaat?

Stardate 169.26

Na 26 beurten gaat ook de Isangano-Fe wrak en alle Romulans vliegen naar huis. Een complete overwinning, zonder enige verliezen. Het Romulan Empire heeft weer een sector veroverd en alle weerstand overwonnen. Met een bronzen ster, een zilveren maan en een promotie tot kapitein mag ik niet klagen. Eens kijken of er nog een andere sector te veroveren valt.