SPEL 157

 

Stardate 157.00 – rond (-42,-40), snelheid 10, koers 45, puntoortjes: 0

Ontelbare lig-uurtjes bij de beroemde psychiater, doctor Sigmund Dreuf, om mijn tijdens sector 144 opgelopen koekblikkentrauma enigszins beheersbaar te maken, heeft mij doen beseffen dat ik te gecompliceerd te werk wou gaan met schepen die tederheid nodig hebben. Dr. Dreuf stelde op een gegeven moment dat het heel eenvoudig is met de federatie-schepen: op afstand blijven en schieten. Met zo’n instelling kon het haast niet anders dan dat ik dr. Dreuf vriendelijk edoch dringend uitnodigde om mij te vergezellen op mijn volgende opdracht die ik eigenlijk af wou slaan: het kapiteinsbevel over een Federatie-vloot in sector 157.

Het moet overigens een raar gezicht zijn geweest op de federale Sterbasis om een zeer tegenwerkende slijmerige paarskijkende hoop met ontelbare ogen geketend en al aan boord van een M-Kruiser te krijgen.

 

Orders gegeven voor hergroeperen met enige versnelling en optuigen van de schepen. Dankzij dr. Dreuf wordt mijn strategie kinderlijk eenvoudig en hernoem ik de schepen in PlopperdePlop, KwebbeldeKweb, KlusserdeKlus en SmallerdeSmal.

Via het SIS wordt mij duidelijk dat mijn tegenstanders in ieder geval Ilrazzo en Yoritomo zijn. De vierde tegenstander is nog niet bekend.

 

Stardate 157.01 – rond (-42,27), snelheid 16, koers 0, puntoortjes: 0

Geen noemenswaardigheden of het moet de zoveelste melding zijn geweest van mijn veiligheidsofficier dat dr. Dreuf weer een ontsnappingspoging heeft ondernomen. Niettemin ben ik zeer gemotiveerd om deze sector tot een goed einde te brengen.

 

Orders hebben betrekking om iets meer in noord-oostelijke richting te gaan. Plopperdeplop gaat samen met Kwebbeldekweb ietsje versnellen om meer oostelijker van Klusserdeklus en Smallerdesmal eindigen.

 

Stardate 157.02 – rond (-30,-16), snelheid 20/16, koers 0, puntoortjes: 0

Liggend op de bank tijdens een sessie met licht bibberende dr. Dreuf komt de melding binnen dat er 7-tal objecten gesignaleerd zijn. Als ik dr. Dreuf wil bedanken voor de sessie, is hij ondanks zijn logge voorkomen al te vinden bij de escapepods. Helaas voor hem heb ik alle ontsnappingscommando’s tot nader order geblokkeerd.

De objecten zijn in aantal groepen te verdelen. Uit de tweede kwadrant blijkt de onbekende tegenstander zijn vloot in tweeën gesplitst te hebben: [(20,-19), sp 23, koers 309] en [(2,-40), sp 26, koers 292], m.a.w. Romulanen!

Uit de vierde kwadrant is het duidelijk dat ze zich bevinden op [(-30,19)]. Er werd nog getwijfeld aan de zuiverheid van de instrumenten. Een van de objecten vliegt achteruit! Nu al? Koers van deze vloot is in ieder geval zuid-westelijk. Kzinti??

 

Lastig, lastig, lastig. De laffe adviezen van dr. Dreuf naast mij neerleggend, duidelijk bedoeld om mijn trauma niet de overhand te laten nemen. Daardoor kon ik heel beheerst bevelen dat alle schepen moesten vertragen tot snelheid 13 en een sprongetje naar het westen om de dreiging vanuit het oosten te compenseren. Ik richt mij dan ook op het treffen met de vermoedelijke Kzinti’s.

 

Stardate 157.03 – rond (-38,-13), snelheid 13, koers 0/15, puntoortjes: 0

Dat is een tegenvaller: alleen maar objecten. Twee objecten identificeren mij wel op een afstandje 20. Bah…in plaats van een aanval te plotten dus een uitwijkingsmanoeuvre. Het enige positieve wat ik kan bedenken is dat het máár twee Haviken zijn. Dat scheelt. Een jammerende dr. Dreuf negerend, geef ik orders voor maximaal versnellen naar 27, praktisch rechtuit vliegen en een kussentje in mijn kontje proppen. Dan maar in de sector 4 duiken. Met een beetje mazzel krijg ik de Kzinti’s tussen mij en de Rommies in.

 

Stardate 157.04 – rond (-40,14), snelheid 27, koers 345, puntoortjes: 0

Hoera, de schade is minimaal. De Brequin-RO heeft maar 18 treffers kunnen plaatsen op Plopperdeplop, wat slechts een krasje in het schild veroorzaakt. Ik zou van blijdschap graag dr. Dreuf de lucht in willen gooien voor zijn vertrouwen in mij, echter een slap flauwgevallen zooitje kun je moeilijk vasthouden, dus dat laat ik maar.

Goed, dat was dus achter en hoe is het voor? Mijn tegenstanders hebben een rondje gemaakt of iets dergelijks. En mijn oren klapperen een heel eind de ruimte in. Wat ik al die tijd gedacht had dat het Kzinti’s waren, blijken het onvervalste Klingons te zijn en daarmee Ilrazzo! Het schip wat achteruitvliegt, is de Panoramix-KL [(-28,21),sp -35, def.hoek ca 72]. Verder zie ik ook Obelix-KL [(-20,22),sp 36, def.hoek ca. 82]. Verder 5 objecten, waaronder de SB-KL.

 

Op basis van deze gegevens krijg ik het niet voor elkaar om Panoramix te trakteren op een photon-barrage. Bovendien moet ik rekening houden met de objecten rechts. Als het niet via de kop kan, dan maar via het kontje, dus de eerste twee impulsen naar links buigen, op tijd 3 vuren met 12 kont-phasers en dan bijdraaien richting de SB. … we zullen zien wat komende beurt brengt, maar de eerste puntoortjes zullen een feit zijn.

 

Stardate 157.05 – rond (-66,35), snelheid 27, koers 345, puntoortjes: 84

Heel mooi, heel mooi. Totaal worden er 84 treffers én alle intern geput op Panoramix, die nu kreupelend door het kwadrant gaat [(-58,15), sp -9]. Plopperdeplop identificeert als enige de Kakofonix-KL [(30,37), sp 30, koers 270]. De SB wordt door alle schepen gespot op (-56,57) en verder vijftal objecten in het noordwesten.

 

Gezien de drukte in het kwadrant voorzie ik dat de drie overgebleven Klingons naar hun SB gaan en zo sterker hun territorium zullen verdedigen. Daarom even SB’tje plagen door met 4 photons te vuren op tijd 1, phaservuur op Tijd 4 en dan een halve draai. Als ik daarna de Rommie op de korrel krijg, heb ik dan nog de beschikking over 4 photons.

 

Overigens nooit geweten dat dr. Dreuf zoveel religies aanhangt, getuige de vele namen die hij aanhaalt voor zijn goden bij zijn bedes.

 

Stardate 157.06 – rond (-66,35), snelheid 27, koers 195, puntoortjes: 200

Al mijn 4 photons zijn ingeslagen en 119 treffers met mijn phasers. De SB heeft niet langer de beschikking over schild 2. Klusserdeklus en Kwebbeldekweb krijgen wel een schop na van de SB, maar de schilden houden het, dankzij het kussentje.

 

Veel objecten helaas. De Panoramix is nog wel zichtbaar en mooi binnen schootsbereik op een afstandje van 26; [(-65,10), sp -9, koers 57]. De SB blijf ik ook zien. Twee photons en zware phasers moeten voldoende zijn om euthanasie te kunnen plegen op de kwakkelende senior. Ilrazzo trekt na deze aankondiging op de SIS nog een blikje juristen open, maar dat zal niet helpen.

Daarna bijdraaien naar boven en afwachten wat komen gaat..

 

Stardate 157.07 – rond (-58,29), snelheid 20, koers 25, puntoortjes: 264

De oude druïde is er niet meer. Het eerste wrak van deze sector is daarmee een feit. Het blijft druk in deze kwadrant. De overige Klingons hebben zich, zoals verwacht, gepositioneerd rond hun SB. Mijn defensieve hoek op hun is rond de -20. Dus daar kan ik nu mijn lusten op botvieren.

De Rommies blijven verspreid rondvliegen. Ook zweven er twee plasma torpedo’s rond (geen bedreiging voor mij)! Ondertussen is ook duidelijk wie de haviken bestuurt: Kikoman. Hij kon zich niet langer in stilzwijgen hullen. Wordt door zijn bekendmaking het toch gezelliger in deze sector daar Yoritomo zwijgt in alle talen.

 

Orders richten zich op primair doelwit Obelix en daarna afzwenken naar stuurboord.

 

Het schoonmaakploeg stuurt een bericht of Dr. Dreuf zich voortaan over de vloer kan bewegen, daar het al lastig is om de stinkende slijmsporen van de wanden schoon te maken, laat staan het plafond.

 

 

Stardate 157.08 – rond (-38,48), snelheid 30, koers 68, puntoortjes: 342

De aanval op Obelix is magertjes verlopen. Slechts één photon van de zes slaan in op het voorschild van deze goedzak. Maar gelukkig doen die goede oude phasers het nog met 78 treffers door schild 4. De Klingons zijn hun hok verrassend niet ingekropen, maar hebben bijgedraaid en zijn ver verwijderd van mij. Helaas heb ik mij verkeken bij het doorgeven van mijn orders: ipv schild 4 te activeren heb ik schild 2 genoemd...met als gevolg dat KwebbeldeKweb 30 treffers intern krijgt van de Kligonese starbasis. Alle normale phasers zijn kaduuk en wat generatoren zijn opgeblazen door de vele spanning: Bah, die koekblikken kunnen ook niet tegen een stootje! Gelukkig is het bij één salvo gebleven.

 

Maar de tactische situatie is niet rooskleuriger op geworden. Ik bevind mij temidden van een zwerm Haviken. Kikoman heeft mij in de tang genomen! Ik puzzel en puzzel en besluit tot hopelijk de volgende onverwachte zet. Ik draai richting de SB, het enige object wat ik identificeren kan en schiet deze tot barremoes, hopelijk kan ik daarmee Kikoman van me afschudden en heb ik de Klingons weer op de korrel. Zij zullen vermoedelijk ook bijdraaien, al was het alleen maar om Obelix op te kalefateren in de SB. Daartoe worden de photons geladen voor de beurt after!

 

Dr. Dreuf begint zienderogen af te vallen door het vele angstzweet. De lucht is niet te harden in het commandoruimte, de geurfilters kunnen het niet meer aan..

 

 

Stardate 157.09 – rond (-58,56), snelheid 30, koers 264 puntoortjes: 528

En daar komt weer een puntenboost vanwege een uiteenvallende SB. Altijd een mooi gezicht. Maar dan de vraag: wat is de schade? Wat hebben de Romulanen gedaan….slechts één schip heeft geschoten: de Peyron-RO? Via het SIS kom ik er achter dat Kikoman slechts met één schip een lock had op mij. Ook was mijn analyse-programma verkeerd ingesteld (stond op maximaal) en was gebaseerd op een foute aanname, immers verbeterde sensoreffectiviteit door rang heeft alleen betrekking op berekende sensorbereik en niet op de nominale!

Wel was Kwebbeldekweb de pineut van de aanval van Peyron, maar die salvo van 23 treffers werd keurig opgevangen. Blijkbaar trekt een naam echt de aandacht, want de SB vond het ook nodig om Kwebbeldekweb een uppercut te geven met 65 treffers en nu zijn de gevolgen wel dramatisch: nog maar 6 generatoren over en een snelheidsbeperking van 19 AE/beurt.

De Klingons zijn inderdaad bijgedraaid. Asterix en Kakofonix zijn meer naar rechts geëindigd dan verwacht en heb ik ze slechts met mijn zijschild op de korrel. Obelix daarentegen lag op koers naar zijn verdwenen SB en met diens defensieve hoek van -21 heeft deze goedzak geen kans van ontsnappen. De Haviken van Kikoman blijven verspreid.

 

Ik richt mij volledig op Obelix en draai stuurboord bovenlangs, in de hoop Romulanen te onderscheppen die een portie Klingons niet zullen versmaden….

 

Dr. Dreuf ligt  inmiddels aan een infuus in de ziekenboeg om zijn vochtvoorraad aan te vullen. Jammer dat hij in coma ligt, nu mist hij al het spektakel.

 

Stardate 157.10 – rond (-60,65), snelheid 30, koers 94, puntoortjes: 622

Met een overdreven trefferlast van 200+ wordt de Obelix gereduceerd tot ruimtepuin. En ja…daar zie ik twee Haviken rond -56,56, koers 256….weer op mijn zijschild dus….en wel de Peyron en Brequin.

Asterix en Kakofonix zwerven ook nog steeds rond, uiteraard met de vraag in welke hoedanigheid.

 

Helaas krijg ik de Haviken niet op mijn voorschild en wordt het buikjebuikje: 2 zware phasers tegen 6 normale (voor de onoplettende lezer: De normale phasers van Kwebbeldekweb zijn nog steeds defect). Dat wordt deze beurt geen schokkende zaken, op hoogstens inslaande plasma’s na….Ik besluit toch naar beneden te gaan in de hoop dat de Romulanen mij een smakelijkere hapje vinden dan twee panische Klingons. Ik vuur op Brequin en hoop met de zware phasers Kakofonix een toontje lager te doen zingen….

Wat betreft Kwebbeldekweb, ze moet maar meegaan voor zover het kan, maar voor haar overlevingskansen geef ik geen stuiver meer, daar ze afgelopen beurt geen ECM heeft kunnen gebruiken wegens energieschaarste.

 

Verder begin ik me zorgen te maken over Dr. Dreuf, die inmiddels in een rolstoel zit in de commandoruimte waar hij steeds meer apathische bewegingen maakt.

 

Stardate 157.11 – rond (-58,36), snelheid 30, koers 184, puntoortjes: 698

Met een zonnefilter ter bescherming van mijn ogen kijk ik naar het uiteenspatten van de Asterix en Kakafonix, maar ook die van Kwebbeldekweb. Twee inslaande plasma’s zijn haar noodlottig geworden. Haar naam bleek teveel een antenne te zijn voor treffers. Zelf mist de Brequin schild twee en heeft enige interne treffers geïncasseerd.  De Brequin heeft niet gevuurd?

Verder borrelt ineens in mij op dat schepen met vrouwelijke namen slechter af zijn dan schepen met mannelijke namen. Smallerdesmal kreeg van Peyron ook al een pootje van 15 treffers, dankzij de toegevoegde tissues neemt de schildsterkte slechts met één punt af. Zou het mogelijk zijn dat mannen hun verborgen gevoelens willen  botvieren op vrouwelijke namen?

 

Als ik deze stelling wilt poneren bij Dr. Dreuf, zie ik dat hij wit uitgeslagen is en aan één stuk door “H..h…h…h…h….h.”  stottert. Een blik op de radar leert mij ook waarom. De Caron bevindt zich op 3 AE afstand [(-59,38),sp 27, koers 92, def.hoek ca.156]. Peyron is ook te zien op een afstandje 13 [(-71,36), sp. 37, koers 112, def.hoek ca. 85]. Ook wordt een verhulde havik gezien ergens rond [(55,-43),sp.24, koers 10] en ook de Brequin wordt op ruime afstand als object gesignaleerd op [(-77,46),sp. 28, koers 240].

 

Wat betekent dit nu: De Caron kan slechts met phaser 2 en eventueel een plasma vuren. De Peyron ligt op onderscheppingskoers en kan al haar phasers gebruiken. De havik op (55,-43) kan hoogstens een plasma afvuren, maar zal waarschijnlijk verhuld blijven, te weinig tactisch voordeel en over de Brequin maak ik me totaal geen zorgen.

 

Het is in ieder geval duidelijk dat de Caron het haasje gaat worden….ik kijk naar de puntoortjes van mijn schepen: Kwebbeldekweb heeft nog 88 puntoortjes weten te scoren voor deze ten onder ging. Daarna komt Plopperdeplop met 164 en Smallerdesmal met 203. En Klusserdeklus voert aan met een nette puntoor van 243!

 

Ik ga ervoor en neem de gok! “Stop de motoren” galmt door de commandoruimte, gevolgd door “Schilden uit!” Dr. Dreuf krijgt ter plekke een hartstilstand, maar gelukkig was het medisch team alert.

Klusserdeklus en Smallerdesmal vuren op de Caron met de achterste phasers en draaien bij om een hopelijk versnellende Peyron te verschalken met de zware phasers en photons, terwijl Plopperdeplop dan al haar wapens gebruiken kan. Met een beetje mazzel kan ik hiermee de overwinning claimen.

 

Stardate 157.12 – rond (-59,36), snelheid 1, koers 304, puntoortjes: 844

@#$%##$%#$@@#%$%^^^*&!!! Het is niet helemaal gegaan, zoals ik gepland had. Achteraf gezien had ik het anders moeten doen. Ik was er van uit gegaan dat de Peyron mij kon zien en daarom een onderscheppingskoers zou ondernemen en zo voor mij langs zou gaan. Via het SIS laat Kikoman weten dat Peyron sensorschade had afgelopen beurt en mij niet kon zien en met een sarcastisch lachje sluit hij af dat hij dit komende beurt wel zal goedmaken.

Met 166 treffers is het kaarsje van de Caron uitgeblazen. Klusserklus komt hiermee boven de magische grens van 300 uit en krijg ik in ieder geval een Supernova opgespeld.

 

De schaderapporten komen binnen, De trilling die ik op de Plopperdeplop gevoeld had bleek te komen van een onderuitvallende Dr. Dreufs en heeft slechts een deuk op het dek veroorzaakt. Caron heeft nog 47 interne treffers kunnen plaatsen op Klusserdeklus, welke hebben geleid tot generator- en sensorschade. Daardoor ziet Klusserdeklus de verhulde haviken niet meer, terwijl die wel gezien worden door Plopperdeplop en Smallerdesmal.

 

Om nu meteen te juichen is niet meteen het geval. Zowel de Peyron als Tougnette bevinden zich op ca 11 AE [(-49,33), sp 34 en 25, koers 180, def.hoek ca 105]. Aan de andere kant een verhulde havik op ca 20 AE [(-78,45), sp 23, koers150]. Geen ideale uitgangssituatie. Met de korte-afstandsscan van de Peyron, waaruit o.a. blijkt dat Kikoman slechts 436 punten heeft, in mijn achterhoofd geef ik na lang wikken en wegen de volgende orders:

Maximale negatieve snelheid voor Plopperdeplop en Smallerdesmal, naar links bijdraaien en afstandsvuur (7) en tijdsvuur (5) op de Tougnette, hopende dat Kikoman de gok zou nemen de schilden van Tougnette neer te laten.  De schilden gaan op met vooral alle EE’s die ik bij elkaar kan schrapen voor een SV op mijn achterwerk. En geen ECM, want dat heeft toch geen zin meer, nu wij zo dicht op elkaars lippen zitten.

En om Klusserdeklus te behoeden voor een inkomend plasma deze 4 AE verderop verplaatsen en maar ronddraaien om zoveel mogelijk de vijandelijke treffers verdeeld over diverse schilden te incasseren.

 

Ik ben vooral benieuwd hoe dit zou uitpakken, want dit is dan ook de eerste keer dat ik achteruit ga en vuur. Dat ik een dreun ga krijgen van Kikoman is duidelijk!

 

 

Stardate 157.13 – Plopperdeplop en Smallerdesmal rond (-48,43), snelheid -13, koers 229 en Klusserklus op (-60,37), snelheid 4, koers 64; puntoortjes: 896

Oef, geen schip verloren..Maar de hoge (overkomt mij natuurlijk weer) doelscore is nog steeds niet overschreden. Plopperdeplop kreeg maar liefst in totaal 108 treffers te verstouwen door zijn achterwerk, resulterend in zo’n 70 interne treffers, een snelheidsbeperking, 8 generatoren, sensors van 29% en nog maar één werkende photon. Klusserdeklus kreeg een plasma-torpedo op zijn schild te verduren en Smallerdesmal kreeg een oorveegje van de Brequin-RO op haar voorste schild. Met al en al hebben de Rommies een goede dreun uitgedeeld.

 

Zelf hebben PlopperdePlop en Smallerdesmal met een elleboogstoot 84 treffers kunnen doordouwen via het voorste schild van Tougnette-RO, waarvan uiteindelijk 34 intern. Een tweede plasmatorpedo is gelanceerd, maar die zou weinig problemen moeten opleveren.

 

Tussen de analyses door komt het verzoek van de medische officier of ik het bevel rond wil laten gaan om Dr. Dreuf niet onnodig te laten schrikken met klappende zakjes e.d. gezien zijn zwakke hart, daar het medisch team al druk heeft met het verzorgen en verplegen van gewonden.

 

Daar het wel duidelijk werd dat ik komende beurt zeker de doelscore zal overschrijden werd bij de analyse dan ook de hamvraag: wat is het maximale rendement, want met zo’n score moet je ook voor records gaan! Uiteraard met de belangrijkste eis: het behouden van tenminste één schip! Een deel van de analyse heb ik in de volgende tabel verzameld wat op tijd 1 beschikbaar is.

 

 

Waarschijnlijk slachtoffer van Tougnette wordt dus Smallerdesmal (ongeschonden schild 2) evenals van Brequin (verzwakte schild 1). Daarnaast zal Brequin vuren op Klusserdeklus (sterk verzwakte schild 1). Ook de Peyron zal een centje in het zakje doen met 39 treffers op schild 3. Dan heeft de Peyron nog een zware phaser over voor meest verwachte slachtoffer: Plopperdeplop.

 

Klusserdeklus zou vanwege diens ligging sowieso het loodje gaan leggen, daarom geen schilden voor maximale treffers. Van alle schepen heeft de ongeschonden Smallerdesmal de meeste kans om te overleven, daarom schilden op! Hetzelfde voor Plopperdeplop die toch niet gelijk vuren kan. Hopelijk kan deze nog bijdraaien en de photon op tijd 2 afvuren op Tougnette.

Daar ik schild 2 van Brequin tot gort geschoten is, zou Klusserdeklus aan phasers 1, 2 en 3 genoeg moeten hebben voor de Brequin. Phaser 4 wordt voor de Peyron.

Smallerdesmal neemt Tougnette voor haar rekening met phasers 2 en 4. Verder phasers 1 en 3 en de photons op Peyron. Door echt het minimale aan EE’s te gebruiken kan ik 21 EE’s voor het verstevigen van schild 2. Wat komende beurt ook brengen zal, in ieder geval de zoete smaak van de overwinning!!!

 

Oh ja….blijkbaar zijn de Kzinti’s gearriveerd bij mijn sterbasis…

 

Stardate 157.14 – Einde! Puntoortjes: 1065

Aaahhh, hoe zoet smaakt de overwinning. Eindelijk kan ik het uitschreeuwen:

Ná túro nín!

 

Na het optrekken van de rook en herstellen van de directe verbindingskanalen blijkt inderdaad Klusserdeklus (76 treffers) het heeft moeten opgeven, maar hebben de Romulanen zich geconcentreerd op Plopperdeplop (73 treffers over 2 schilden) ipv op Smallerdesmal. Plopperdeplop stuitert daardoor ook net over de finish met slechts 1 werkend generator! Smallerdesmal heeft ongeschonden de strijd doorstaan, terwijl de Haviken juist behoorlijke schade hebben moeten geleden (Peyron (52 ontvangen treffers), Tougnette (49) en Brequin (79)), maar Kikoman behoudt wel zijn drie warbirds.

 

Plopperdeplop eindigt met 200 puntoortjes, Smallerdesmal met een mooie 352, maar (pocherd) Klusserdeklus eindigt met een verdienstelijk aantal van 415 puntoortjes. De sterbasis kon de frontale aanval van de Kzinti niet weerstaan en heeft slechts 10 puntoortjes toegevoegd aan de mooie teamscore van 1065.

 

In concrete betekent dit dus een Zilveren Maan, een Super Nova en een bevordering tot Commander. Maar nog mooier vind ik de verloop van de strijd in deze sector met Ilrazzo en Kikoman: bijzonder gezellig, spannend en best zenuwslopend.

 

Oh ja…over zenuwen gesproken, de zenuwen van Dr. Dreuf hebben het compleet begeven en hij bevindt zich nu op een shuttle richting een gerenommeerd instituut voor, mag het eigenlijk niet zeggen, hopeloos geflipte psychiaters. Ik moest best een traan laten toen ik afscheid nam. Maar het is echt geen gezicht, op elke uitsteeksel een belletje en om de haverklap gerinkel bij het uitroepen in alle toonaarden van ‘Plopperdeplop’, ‘Kwebbeldekweb’, ‘Klusserdeklus’ en ‘Smallerdesmal’. Voor hij in de shuttle verdween, zag ik pas het bordje dat hij zo angstvallig vasthoudt: ‘Op afstand blijven en schieten’. Oh ja, dat was ook zo…

 

 

Epiloog

Achteraf is altijd gemakkelijk praten, maar wat zeker anders had gekund in deze sector en een lesje voor komende sectoren is het opstellen van meer generieke vuurorders die op meer situaties van toepassing zijn en in enkele gevallen het beredeneren van een betere eindkoers. Maar aan de andere kant kon ik dankzij deze ‘foutjes’ en de hoge doelscore een aantal persoonlijke records neerzetten en plaatsen in diverse tops innemen!!!