SPEL 152

One for the money, two for the show

Persoonlijk log Admiraal Skywise

Na de destrateuze ontwikkelingen in het begin van de strijd om sector 145 kwam mij ter ore dat er ook een strijd op het punt van losbarsten stond in sector 152 en dat huurlingen van alle kanten zich aanboden voor een plaats in het gevecht. Nadat Annapuna en Unipuma het deelnemerveld enigszins hadden .... gereduceerd ... bleek mijn contractant toch ook iemand anders in dienst te hebben genomen, een zekere Kapitein Malurax.

Op weg naar de vloot bleef de naam van mijn medestrijder door mijn hoofd spoken. Malurax, Malurax .... deze naam kwam mij bekend voor. Toen had ik het, Malurax was de persoon die mij in 145 een schip had gekost en waar ik nog steeds in gevecht mee was gewikkeld. Hier was een mogelijkheid om mij de zaken in 145 wat gemakkelijker te maken door de vijandelijke commandeur uit te schakelen. Een licht gevoel van onbehagen beving me, maar ik tikte Unipuma achter de wapenconsole aan en beval onze wapens op te laden en op mijn bevel Maluraxs shuttle te verpulveren. Ik was nog aan het afwegen of ik het zou doen of niet toen midden in de shuttle een tijd-verplaatsings manifestatie optrad. Deze duurde maar even en toen het afgelopen was had ik niet net als in 137 1, maar 2 schrijvers op de grond zittten waarvan 1 me woordeloos een PDA overhandigde.

"Wederom gegroet, mijn voormalige ik. Na dat akkefietje met de eerste schrijver in 137 en je .... of eigenlijk ONZE .... niet echt aansprekende performance in die sector en niet te vergeten de zaken zoals deze nu gaan 145 had ik zo'n vermoeden dat je niet in de stemming zou zijn als ik je snel een paar andere schrijvers zou sturen. 145 is [i]nog[/i] niet verloren en er is nog steeds een massa aan achterstallige rapporten dus ik stuur je deze twee om de rapporten last in ieder geval voor deze sector wat kunnen verlichten en je je kunt concentreren op het gevecht. Dat is één.

Twee is dat je Unipuma opdracht geeft de wapens te de-activeren en ook geen andere ... 'ongelukken' .... uit je koker laat rollen. Dit is niet onze stijl en daarbij je hebt hem nodig, of je het geloofd of niet en of je het leuk vindt of niet. IK", en daarmee wees mijn toekomstige ik op zijn schouder, "outrank je DUS DOE VOOR DE VERANDERING WAT JE GEVRAAGD WORDT.", en mijn toekomstige ik trok bij de laatste woorden zijn wenkbrouwen op waarna de PDA zijn geheugen volkomen wistte.

Een flauwe glimlach speelde om mijn lippen. Gevraagd zei mijn toekomstige ik. Het was niks anders dan een bevel, maar hij wist het leuk te brengen. Ik liet Unipuma de wapens de-activeren en we begaven ons met onze onverwachte passagiers naar de sterbasis in sector 152 waar onze Romulaanse Warbirds op ons lagen te wachten.

152.00

In opdracht van Admiraal Skywise, ben ik, Denthar Rotha, aangesteld als Schrijver en wordt ook met deze titel aangesproken. Mijn collega die mij moet vervangen, mocht mij onverhoopt wat overkomen .... iets dat niet ondenkbeeldig is gezien het werk en het temperament van de Admiraal en zijn gezelschap .... is inmiddels geescorteerd naar zijn verblijf aan de andere kant van het schip. Lasercommunicatie tussen Malurax en de Admiraal is kort en de vloot verhuld zichzelf en zet koers naar het midden.

152.01

Geen incidenten aan boord en ook niks noemenswaardig daarbuiten.

152.02

Opwinding maakt zich van mij en de bemanning van de vloot meester. Er worden drie objecten waargenomen op zo'n 50 AE afstand die voor ons uitvliegen en de gezamelijk leiding van de vloot besluit er achter aan te duiken. Dit gaat mijn eerste ruimtegevecht worden en ik wil er niks van missen dus ik ben voortdurend op de brug en ik ben bang dat dit enige ergernis met zich meebrengt, maar daar trek ik me weinig van aan.

152.03

Het aantal opbjecten is gegroeid tot 5, maar de afstand is nog steeds hetzelfde en dus wordt er niks geidentificeerd. Daar gaat mijn eerste gevecht. De koers wordt licht aangepast en de achtervolging gaat verder. Ik hoop dat ik aanstonds over aansprekender zaken kan schrijven, want ik had me de zaken toch wat anders voorgesteld en zo kan ik het boek dat ik van plan ben te maken natuurlijk nooit verkopen.

152.04

Het aantal opbjecten is wederom gegroeid. Nu zijn het er 8, maar alhoewel ze iets dichterbij zitten dan de vorige keer wordt er wederom geen één geidentificeerd. Ik ga nu al 3 dagen zonder slaap, omdat de gevechten telkens op het punt leken van uitbarsten. Ik moet zeggen dat de spanning en sensatie aan boord van een schip, en dan nog wel eentje van de roemruchte Admiraal Skywise ietwat tegen begint te vallen. Het spannendste eigenlijk tot dusverre is als Annapuna en/of Unipuma langs komen.

Ik heb uit de verslagen die mij ter hand zijn gesteld inmiddels begrepen dat in sector 137 de Admiraal een pijnlijke nederlaag heeft geleden en dat de zaken in sector 145 ook allerminst voorspoedig gaan. Zou de Admiraal 'het' kwijt zijn? Zou hij dermate onzeker zijn dat deze aaneensluiting van alleen maar objecten niet toevallig is, maar dat hij bang is de strijd aan te gaan? Een boek hierover zou wel eens verkooprecords kunnen gaan breken.

152.05

Dit is Zuini Rand, vanaf deze stardate de Schrijver voor Admiraal Skywise nadat mijn dwaas van een collega met zijn onvoorzichtige opmerkingen gisteren een noodlottig ongeval overkwam waarbij hij achter de motor van een Shuttle terecht kwam. Ironisch genoeg zijn alleen zijn handen enigzins gespaard, maar de rest van zijn lichaam is simpelweg gedesintegreerd.

Voor het eerst worden er doelwitten waargenomen en het is eveneens duidelijk dat deze al onderling slaags zijn geraakt getuige het wrak van de Bordino-KL dat waargenomen wordt. Op 22 AE worden 3 Federatie Kruisers gezien alsmede de Federatie Sterbasis. Voorts zijn er nog 6 objecten en mede dankzij 2 rondvliegende raketten kunnen we constateren dat dit de Klingon en Kzinti moeten zijn. De Klingons lijken zich terug te trekken naar hun eigen quadrant en de Kzinti zitten onder ons, maar komen omhoog. Er wordt druk overlegd tussen de Admiraal en Malurax en ondanks dat er voor het eerst iets geidentificeerd wordt zijn beide commandanten het erover eens dat de tactische situatie te slecht is om onder verhuller uit te komen en er wordt geprobeerd een betere positie in te nemen. Zou mijn voorganger dan toch gelijk hebben gehad? Ik ban deze gedachte resoluut uit mijn hoofd en wacht op de dingen die komen gaan.

152.06

De Federatie sterbasis is wrak. Verantwoordelijk hiervoor zijn de Kzinti, maar uit informatiebronnen naast de sensoren is de Admiraal te weten gekomen dat de Klingon verantwoordelijk zijn voor de meeste schade maar hierbij uiteindelijk 2 schepen verloren door de Federatie vloot die de sterbasis verdedigde die zelf 1 schip tijdens dit gevecht verloor. De drie overgebleven Federatie schepen zijn op redelijk grote afstand onder ons, maar dat doet er niet toe, want op 14 AE recht voor ons is de voltallige Kzinti vloot in zicht. Minder is dat de Kzinti echt snelheid gemaakt hebben en voor ons uit vliegen en dat de afstand dus niet kleiner zal worden. Om deze reden wordt dan ook besloten dat de gehele vloot op 1 enkele Kzinti het vuur zal openen. Eindelijk is het dan zover, we gaan ons in de strijd mengen.

152.07

Gejuich gaat op als de Amor-KZ door 153 treffers door 3 tot wrak geschoten wordt. In een poging de Federatie te verrassen en ze van ons lijf te houden zijn de plasma's op hen afgeschoten, maar de Federatie lijkt dit voorzien te hebben en is samen met de Kzinti van de radar schermen verdwenen. Slechts 2 Objecten, beiden Federatie, worden waargenomen waar de vloot ogenblikkelijk achteraan gaat.

152.08

Weinig verbetering in de situatie behalve een verdubbeling van het aantal objecten. We vermoeden dat dit de Federatie en Kzinti zijn. Omdat de beide commandanten bang zijn in een hinderlaag te lopen wordt in plaats van er recht op af te gaan een enigszins omtrekkende beweging gemaakt. Aangezien ik alleen maar hier ben om verslag te doen kan ik alleen maar blij zijn met enige voorzichtigheid.

152.09

Ik doe een schietgebedje als blijk van dank voor de voorzichtigheid bij de leiders van de vloot. De Kzinti hebben hun vloot uit warp laten vallen in een poging het effect van onze verhullers ongedaan te maken wat echter door de voorzichtigheid die betracht werd mislukt is. De 3 overgebleven Kzinti liggen nu wederom pal voor ons, maar nu stil op afstand 20. Er worden tevens 3 raketten gespot die achter de 2 Federatie aangaan die wederom alleen als object waargenomen worden. Als gevechtsplan wordt besloten dat er niet versneld wordt om te zorgen dat de vloot de volgende beurt ook nog wat ziet. Malurax zal de Offender-KZ de volle laag geven en de Admiraal neemt de Defender-KZ. De Eros-KZ zal voorlopig worden gespaard. Voor de rest is het simpel van recht erop af en daarna omdraaien om te zien wat er dan nog te vernielen valt.

152.10

De Offender-KZ spat uit elkaar na 98 door 2 en dit schip moet dus al beschadigd zijn geweest. De Eros-KZ is het enige schip dat op 23 AE geidentificeerd wordt. De 2 Federatie blijven nog steeds net buiten ons gezichtsveldserbasis en ook de Defender-KZ wordt als object waargenomen waarbij wel duidelijk is dat de Defender-KZ nagenoeg stil ligt na de 116 treffers door het tweede schild die de Admiraal op dit schip plaatste. Besloten wordt toch om de verhuller weer aan te zetten, want het ziet ernaar uit dat de Federatie de Defender-KZ wel eens tot wrak kunnen schieten voordat de plasma's van de Admiraal dit schip bereikt hebben.

152.11

De Defender-KZ wordt als wrak waargenomen, maar onze plasma's zijn niet de enige reden waarom dit schip wrak ging. De Eros-KZ wordt op 26 AE waargenomen en heeft zijn snelheid wat opgevoerd en de 2 Federatie blijven hardnekkig in het als object waargenomen worden. Aangenomen wordt dat de Federatie verder richting het Klingon quadrant zal opschuiven, aangezien het daar beter tegen vechten is dan tegen verhulde Romulanen, en getracht wordt hen te onderscheppen.

152.12

De Eros-KZ is wrak wat veroorzaakt werd door de Fed-FE en de Klingon-FE. Beiden vliegen 30 en zijn 19 AE van ons verwijderd. Omdat de meest waarschijnlijke actie van de Federatie zal zijn de stijd te ontvluchten is er weinig kans dat de vloot een betere positie krijgt, wordt besloten het vuur te openen en te concentreren op de Klingon-FE. Omdat door de afstand de schade die we zouden kunnen aanrichten wel eens zou kunnen tegenvallen wordt onze positie aangepast zodat wij ook verder richting de Klingon sterbasis opschuiven, zodat we de Federatie wederom kunnen onderscheppen mochten zij toch koers daarheen zetten.

152.13

De Klingon-FE blijkt al beschadigd te zijn geweest, want na 114 treffers door 2 is deze vernietigd. Uit scans is gebleken dat de Fed-FE wel onbeschadigd is. Wederom heeft de leiding van de vloot de bedoeling van de tegenstanders goed ingeschat, want de Fed-FE is ook naar boven gevlogen en ligt wederom op 19 AE voor ons in ons voorschild. Deze keer zullen de verhullers ongebruikt blijven en ook zullen de schilden neer blijven zodat de Fed-FE de volle laag krijgt. Het derde Federatie schip is nog steeds niet terug gezien nadat het de plasma's die op 152.07 op hem werden afgevuurd ontweken heeft.

152.14

In totaal 103 treffers worden op de Fed-FE geplaatst welke maximaal versneld moet zijn, want deze wordt zelfs niet meer als object waargenomen. Wat wel als object opdoemt is de Klingon sterbasis. De Fed-FE overigens plaatst wel 7 treffers wat 10% intern oplevert op de Death Knight-RO van de Admiraal waardoor diens verhuller uitvalt. Tevens meldt de eigen sterbasis 2 vijanden in sector. Er volgt een uitermate ernstig onderhoudt tussen beide commandanten en men komt tot de onaangename conclusie dat deze sector ons, ondanks onze 4 volledig onbeschadigde schepen, nog wel eens uit handen kan glippen. Als wordt aangenomen dat de Klingons 1 Federatie schip hebben vernietigd, aan de andere schepen wat schade hebben toegebracht en het ook meerendeel van de Federatie Sterbasis hebben gesloopt dan hebben ze nu tussen de 300-400 punten. Beide commandanten zijn het erover een dat onze eigen sterbasis bijna geen kans heeft tegen de 2 aanstormende Klingons die hierna zonder twijfel koers zullen zetten naar de Kzinti sterbasis waar ze op zijn hoogst 1 Federatie schip zouden kunnen aantreffen waarmee ze strijd in hun voordeel zouden kunnen beslechten. Er zijn slechts 2 opties die beiden een risico met zich mee brengen:

Optie 1)

de vloot negeert de Klingon sterbasis en koerst zo snel mogelijk naar de Kzinti sterbasis om daar de Klingon vloot te onderscheppen. Het probleem is dat de vloot zich bevindt op -90,43 en de Kzinti sterbasis zit in het +,- quadrant en het zal waarschijnlijk 5 beurten duren om daar te komen. De Klingons die nu in het +,+ quadrant zitten kunnen nadat ze onze sterbasis vernietigen aankomende beurt al op weg daar heen zijn. Ook wordt meegewogen dat de vloot met een kruissnelheid zal moeten vliegen die onze sensors ten zeerste in hun bereik zullen beperken waardoor zelfs als we tegelijkertijd aankomen met de Klingons er een reeële kans bestaat dat we niet kunnen identificeren en dus ook niet kunnen verkomen dat ze de Kzinti sterbasis aanvallen.

Optie 2)P> de vloot zet koers naar de Klingon sterbasis en stript deze, maar dan ook volledig in de hoop het einddoel op deze manier eerder te bereiken dan de Klingons. Ook hier is tijd een schaars goed. De Klingons kunnen de Kzinti sterbasis in 3 tot 4 beurten bereiken en voor die tijd moet de Klingon sterbasis volledig onmanteld zijn. Het probleem is dat voor aanvallen op sterbasissen de Romulaanse vloot het meest ONgeschikt is en dat zelfs met de punten die een volledig gestripte sterbasis oplevert we nog niet genoeg hebben verdiend om ons overwinnaar te mogen noemen.

Alhoewel het eigenhandig stoppen van de Klingons het mooist zou zijn, vinden beide commandanten dat het risico te groot is dat alle moeite voor niks zal blijken te zijn en de vloot bereidt zich voor op optie 2. Om de Klingon basis te strippen zal binnen 10-14 AE afstand geland moeten worden, zodat de plasma's in 1 beurt kunnen inslaan voor maximale schade. Daarna zal de vloot om de basis heen moeten cirkelen en schild voor schild afpellen en tegelijkertijd moeten proberen zo min mogelijk tegenvuur te incasseren.

152.15

Een angstige spanning heerst op de brug en alles wordt of fluistertoon gedaan. De Admiraal heeft een nogal slecht humeur. Niet alleen is er een defect bij het laden van de plasma torpedos geweest waardoor het vlootdeel van de Admiraal geen plasma torpedo tot zijn beschikking heeft. Onze sterbasis is zoals verwacht verwoest, maar met een beschamend gebrek aan verweer. En ook had de Admiraal een kleine aanpassing in de vloot formatie willen doen, maar deze is iets anders uitgevallen dan berekend was waardoor Malurax nu op 12 AE van de sterbasis ligt en de Admiraal 3 AE daar achter. De Admiraal neemt erg lang de tijd en dan rollen de orders uit zijn mond.

Maluraxs vlootdeel zal zijn plasma's afschieten en door eerst iets naar beneden te duiken met de vloot zullen deze plasma's op een ander schild inslaan dan het phaservuur. Na de phasers te hebben afgevuurd zal Malurax een cirkel beweging maken waardoor deze waarschijnlijk net zal eindigen in het zelfde schild als waardoor de phasers zijn gevuurd. Het vlootdeel van de Admiraal zal in een halve cirkel vorm onder de sterbasis doorduiken om aan de andere kant bij een onbeschadigd schild te komen en daar de volgende beurt zijn plasma's op af kunnen afvuren.

152.16

Het humeur van de Admiraal is verbeterd naar de resulaten van de voorgaande beurt, maar onverdeeld gelukkig is hij nog steeds niet en zijn gezicht staat grimmig. Een Romulaanse Warbird is nu eenmaal geen Kzinti en alhoewel het verschil in wendbaarheid niet heel groot is, is het vlootdeel van de Admiraal dichter bij de sterbasis belandt dan hij in gedachten had. Voorts weten we door een scan dat de Klingons 695 punten hebben tegen 717 van ons. Dit betekent dat als de Klingons de Kzinti sterbasis bereiken en hem over 2 schilden succesvol weten aan te vallen de strijd om deze sector in hun voordeel beslist wordt.

Ook is de schade die aan de sterbasis is toegebracht zodanig dat deze nog steeds flinke klappen kan uitdelen aangezien deze slechts 1 phaser mist. Schild 1 van de sterbasis is verdwenen en schild 2 is naar 29 teruggebracht en er is 59% interne schade toegebracht. Malurax vlootdeel heeft de aanval moeten bekopen met in totaal 49 treffers. Deze slaan vernietigen helaas wel een schild wat Malurax nu op de sterbasis heeft gericht.

De Admiraal spreekt zijn zorg uit dat het theoretisch mogelijk is dat de Klingons de volgende beurt de Kzinti sterbasis zouden kunnen identificeren wat betekent dat de de sterbasis NU van haar schilden ontdaan moet worden en meteen worden wrak geschoten. Na een zeer lange tijd waarin simulatie na simulatie gedraaid wordt ziet de Admiraal geen andere mogelijkheid dan om een gecalculeerd risico te nemen en hij zal de schilden van Death Knight-RO dan ook uit laten.

152.17

Op de brug van de Paladin-RO vieren Annapuna en Unipuma een prive feestje. Vlak voor de laatste aanval op de Klingon sterbasis werd ingezet kwamen beiden in, wat ik niet anders kan beschrijven als goedkope prostitue outfits, de brug op stormen en bedolven de Admiraal onder hun attenties nadat ze bij de verbindingsofficier een bericht hadden opgepikt waaruit bleek dat de Admiraal tot Groot Admiraal bevorderd werd na een uitputtende strijd in sector 145. En ter verhoging van de feestvreugde kan ook deze sector in de annalen van de nu Groot Admiraal Skywise worden bijgeschreven.

Malurax vloot schoot met 2 phasers het laatste restje van schild 2 van de sterbasis af en maakte weer een cirkelachtige beweging waardoor ze in schild 3 terecht kwamen waarop ze hun andere 2 phasers afvuurden. De, toen nog Admiraal, ondertussen gebruikte zijn plasma's en 1 phaser van de Death Knight-RO om schild 4 te verwijderen waarna ook hij met een cirkelachtige beweging naar schild 3 manouvreerde en daar van dichtbij schild 3 zodanige schade toebracht dat Malurax er door heen kon komen.

Enige smet op de overwinning is dat in de spanning van de laatste beurten op de Death Knight-RO niet bemerkt werkt dat de 10% interne schade de levenssystemen buitengewoon had gecomprimiteerd waardoor deze in deze laatste aanval wrak ging nadat deze onverwacht 48 interne, van de in totaal 64 treffers, van de sterbasis mocht ontvangen. Hierdoor ging ook de tweede phaser van de Death Knight-RO niet af wat de redding van de Klingon sterbasis is, want deze is nog steeds niet wrak en blijft steken op 86% interne schade en 3 werkende phasers, maar zonder een enkel schild. De overwinning is echter binnen en zowel Malurax als Skywise krijgen hun zwaar bevochten bevordering.

Ik ben hiermee aan het einde van mijn werkzaamheden en zal morgen huiswaarts keren met mijn beloning. Met enig fortuin kan ik zelfs nog in enkele holoshows optreden om van mijn wedervaardigheden te vertellen.

Was getekend, Zuini Rand.

Epiloog van sector 152 hier.