SPEL 152

NAGEKOMEN PROLOOG

Personele computer log:

De kamer van Groot Admiraal Skywise, de bevelhebber van de vloot, is in het duister gehuld. Hij ligt op bed alsof hij als een eik geveld is. Aan weerszijden van hem liggen zijn nogal schaars geklede lijfwachten. Het is 08:35:01 scheepstijd en de ingebouwde timer zorgt dat een alarm afgaat om Skywise wakker te maken. Ik hoop wel dat hij in een beter humeur is, want gisteren ge .....

Backup Personele computer log:

Geactiveerd om 08:35:05 wegens plotseling uitvallen van de eerste personele computer in het kwartier van de bevelhebber van dit schip. Ik spendeer 0.0001 processortijd om alle incidenten van de laatste 48 uur na te kijken en deduceer dat de Groot Admiraal nog in een verschrikkelijk humeur is, resulterend in een 2 bijzonder grote gaten, in 2 personele computers in 2 dagen tijd. Ik spendeer nog eens 0.0001 processortijd om een bestelling te plaatsen voor wat reserve onderdelen en een extra voorraad aan minicomputers en Onderhoud opdracht te geven de troep op de Groot Admiraals kamer te verwijderen / repareren. Na nog eens 0.0001 processortijd laat ik mijn eerste bericht aan Onderhoud volgen door een tweede met daarin de suggestie te wachten totdat de Groot Admiraal zijn kamer verlaten heeft. Ik schakel mezelf in observatie modus en wacht op nadere instructies.

"Wel, wel, wel. Groot Admiraal Skywise", koerde Unipuma, "Alweer met het verkeerde been uit bed gestapt? Nog steeds een beetje moe na wat nachtelijk vermaak? Ik had toch meer verwacht van een GROOT Admiraal."
"Tsk, tsk. Unipuma. Hij was echt wel groots bij tijd en wijle en vergeet niet dat hij twee keer zo hard moet werken.", kwam Annapuna grinnikend.

Beide kattenzusjes rekten zich nog eens uit en klampten zich daarna opnieuw vast aan Skywise die nog steeds als achterover in bed lag met een rokende blaster in zijn hand. "Zouden jullie wel eens wat meer respect willen tonen voor de kersverse Groot Admiraal", kwam in het een enigszins licht bevroren toon van Skywise. "Ik zou er anders over kunnen gaan denken om jullie loon wat naar beneden bij te stellen."
"Dan kunnen we ons helemaal geen kleren meer veroorloven.", kwam Annapuna waarop Unipuma aanvulde, "niet dat wij dat erg vinden hoor. Jij mag kijken wat je wilt, maar de rest van de crew zou het werken ook wel eens kunnen vergeten. Ik vind het niet erg om eens tijdje rustig te blijven rondhangen. Jij wel?"

Ik was geen Groot Admiraal geworden door niet te weten wanneer ik verloren had en ik liet het erbij zitten. Ik gaf mijn katjes een aai over de bol en wurmde me uit de ananconda achtige omhelzing van beiden los. "Kom volg me en ik laat jullie de bron van mijn irritatie zien." Ik stopte mijn blaster weer onder mijn jack alwaar hij zijn 2 broers gezelschap kon houden.

Backup Personele computer log:

De Groot Admiraal verlaat zijn kwartier gevolg door zijn 2 ... ik spendeer 0,2 processortijd om de scheepsbibliotheek en 2 bibliotheken van naburige planeten te bestuderen om tot de conclusie te komen dat het veiligste term vrouwelijke lijfwachten is. Ik spendeer eveneens 0.015 processortijd om te overwegen of ik slechts uit het streven naar perfectie handel of mijn eigen levensduur probeer te handhaven door geen aanstoot te geven. De uitslag is 87.3% levensduur.Gebruik 0.00001 processortijd om Onderhoud een bericht te sturen om me later op de dag een volledige diagnostisch onderzoek te laten ondergaan.

Nog eens 0.0001 processortijd wordt gebruikt door een routine in mijn programma om de verschillende afdelingen in het schip te waarschuwen dat de Groot Admiraal met zijn lijfwachten uit zijn kwartier komt. 5.7 seconden later zijn de gangen en turboliften het dichtst bij de Groot Admiraals zijn kwartier leeg. Ik gebruik 0.0002 processortijd om te concluderen dat dit 22.6 seconden sneller is dan de laatste evacuatie oefening en zelfs 4.1 seconden sneller dan bij de snelste van een 100-tal gesimuleerde totale explosieve decompressies. Ik volg de Groot Admiraal en zijn lijfwachten door middel van de sensors door 2 turbolifts en 3 gangen totdat ze bij een zwaar beveiligde kamer komen waar de Groot Admiraal zich toegang tot verschaft. Ik heb geen sensors in deze ruimte, maar omdat de deur openblijft kan ik vanaf een nabij gelegen terminal kan ik toch volgen wat er binnen gebeurd.

"Wat is dit in hemelsnaam voor een vieze troep Skywise?", komt van Unipuma.
"Wanneer is hier voor de laatste keer schoongemaakt? Toen er dinosauriers op aarde rond stampten?", vraagt Annapuna met opgetrokken neus.
"Zie hier dames ... en ik gebruik dit woord losjes, de bron van mijn ergernis. Zie hier, 3 sectoren waard aan analyses, her-analyses, analyses van de her-analyses en her-analyses van de analyses van de her-analyses. En natuurlijk niet te vergeten rapporten in 3-voud van de brug tot de afdeling die het aanstampen van de aardappelschillen in de afvalemmers verzorgd. En van mijn taken als bevelhebber, en het schijnt dat met elke stijging in rang de papierberg exponentieel toeneemt, is dit samen te vatten in een rapport voor het opperbevel. Het is mij te verstaan gegeven wil mijn bevordering tot Groot Admiraal definitief en officieel geeffectueerd worden ik deze papierberg van mijn gevechten in de laatste 3 sectoren moet reduceren tot drie beknopte, heldere en volledige rapporten. Alleen al de gedachte doet mijn bloeddruk naar gevaarlijke hoogte stijgen. Ik ben zelfs zo ver gegaan de schilden die dit gedeelte van het schip beschermen te verzwakken in de hoop dat een vijand de inhoud van deze kamer in as veranderd of in ieder geval de hele zaak de ruimte in gezogen wordt. Ik heb nog net geen bord aan de buitenkant van het schip laten plaatsen met "Vuur op deze plaats", maar denk maar niet dat een vijand ooit iets goed doet.

Backup Personele computer log:

Van mijn positie buiten de beveiligde kamer kan ik aan de vernauwing van zijn ogen en het wat roder worden van zijn gezicht deduceren dat de Groot Admiraal die opmerking over zijn bloedruk niet alleen illustratief gebruikt. Zijn ogen doorkruisen de kamer op zoek naar iets om te vernielen nadat hij een stoel een dermate harde schop heeft gegeven dat de bouten waarmee hij is vastgemaakt op de vloer afscheuren en het ding als een raket de kamer uitvliegt en een flinke deuk in de tegenoverliggende deur maakt. Ik geef een seintje aan onderhoud dat ze hier later ook nog even langs moeten.

De Groot Admiraal fulmineert zijn woede nog steeds als Annapuna suggereert dat de Groot Admiraal niet bevolen is de rapporten ZELF te schrijven en dat hij ook een schrijver zou kunnen inhuren. Deze suggestie wordt beloond met een omhelzing die Annapuna rood laat aanlopen wegens zuurstof gebrek en Unipuma groen doet uitslaan van jaloezie. 1,5 minuut later pik ik van de communicatiecomputer een bericht op voor het plaatsen van een advertentie voor een schrijver.

[3 dagen later]

Personele computer log:

Mijn sensoren hebben de aankomst van een 3-tal shuttles vastgelegd die vlak na elkaar op onze positie aankwamen en toestemming kregen om op het hangerdek te landen. Volgens mijn gegevens zijn dit allen personen die gereageerd hebben op de advertentie voor een schrijver.

Ik spendeer 0.32 van mijn processortijd om te achterhalen dat er in totaal 2485 reacties op waren en blijkbaar trok de naam van de Groot Admiraal vele belangstellenden. Onder de 2485 reacties waren er 132 van moordenaars die dachten zo dicht bij de Groot Admiraal in de buurt te kunnen komen. Deze werden alleen naar een planeet op 2.3 lichtjaar gezonden al waar Unipuma en Annapuna klaar stonden. Volgens de lange afstandscanners zit er sinds die tijd een ring van ruimte brokstukken om de maan van de planeet heen.

Na overige selectie zijn 3 kandidaten overgebleven en deze drie worden naar een comfortable ruimte gebracht waar ze worden verwelkomd door de Groot Admiraal zelf met zijn immer aanwezige 2 persoonlijke lijfwachten op de achtergrond .... Voor zover zij, met de outfits die ze gewoonlijk dragen, werkelijk op de achtergrond aanwezig kunnen zijn alhoewel ze nu battle outfits dragen die meer verhult dan gewoonlijk.

Ik spendeer 0.18 processortijd voor een langdurige zelfcheck om te achterhalen waarom mijn programma dit soort irrelevante, en hoogst twijfelachtige, en ronduit levensduur verkortende toevoegingen plaatst. Dit echter zonder resultaat en ik laat een aantekening bij onderhoud achter voor het verzoek van een volledige diagnose alsmede een verzoek bij de fabricant van mijn serie voor technische assistentie. De Groot Admiraal is inmiddels begonnen met een uiteenzetting aan de aanwezige schrijvers.

"Welkom allen. De reden van uw komst, het geld of het privilige voor de toekomstig Galactisch Admiraal te mogen schrijven zal me een zorg zijn. Dat u hier bent is een verklaring dat u weet dat u weet dat uw baan niet volledig van gevaar ontbloot zal zijn aangezien u met een tijd verplaats eenheid zult worden gebracht naar de plaats en tijd van toen de ontwikkelingen echt speelden. U zult dus niet hier mijn stoelen poetsen met uw achterste maar zult temidden van de gebeurtenissen staan. Doe geen moeite om me de illigaliteit van de tijd verplaats eenheid duidelijk te maken. Deze is mij volledig bekend en ik WEET dat ik uw discretie heb ..... tenzij u uw niet geringe beloning aan uw erfgenamen ten goede wilt laten komen i.p.v. u zelf. Ben ik duidelijk geweest?"

3 hoofden knikken en met wat naar ik aanneem volstrekte willekeur is wijst de Groot Admiraal n van de vier aan om hem te volgen om naar sector 137 verplaatst te worden. De rest stort zich ogenblikkelijk op de bar. Ik wil de Admiraal opnieuw volgen als ik door hem gedeactiveerd wordt. Blijkbaar wil de Admiraal niet dat er hier ook maar een enkel log wordt aangemaakt.

Wordt 'vervolgd' (137) hier en echt vervolgd (152) hier.