Spel 150

Slechts één keer zweten

 

Proloog

Al sinds ik sector 124 met Darth Vader deelde, had ik de wens om eens met hem samen te spelen. In de jaren negentig ben ik geregeld bij hem op bezoek geweest om over Sterren Oorlog te praten of beurten te plotten en daar had ik goede herinneringen aan.

 

Het was echter wel wachten op de uitslag van sector 137. Op het laatst verliep dat spel erg stroef voor me, al won ik het uiteindelijk wel. Natuurlijk wilde ik het liefst als commodore aan een nieuw spel beginnen, maar gelukkig had Darth Vader genoeg geduld: pas nadat ik promoveerde, begon ons nieuwe spel. Megabyte had op verzoek de start vertraagd.

 

We hadden allebei wel oren naar de Romulanen. Ten eerste omdat we dat ras allebei al wat minder hadden gespeeld en ten tweede omdat ik voornamelijk schepen wilde jagen en Darth in Romulanen hetzelfde beleid voert. Voor mij werd het de tweede poging met Romulanen, na eerder sector 129 veroverd te hebben met dat ras.

 

Als scheepsnamen koos Darth voor zijn gebruikelijke Avenger-Ro en Conquest-Ro (commandoschip), terwijl ik koos voor de lekker klinkende Silantro-Ro (vlaggenschip) en Lycortas-Ro. Ik had wat lettergrepen bijeen gehusseld om op Silantro uit te komen, maar toevallig betekent dat woord “koriander” in het Engels. De andere scheepsnaam was genoemd naar een antieke Griekse staatsman die in de geschriften van Polybios wel eens voorbij kwam.

 

Ik heb een selectie van Darth's plaatjes aan dit spelverslag toegevoegd, ter verduidelijking. De tekst is echter leidend: het kan zijn dat de plaatjes bewegingen of eindkoersen weergeven die we in het echt niet gebruikt hebben. Vaak stellen we de orders nog wat scherper na het bestuderen van de plaatjes, maar het is meestal een te kleine wijziging om nog een nieuw plaatje te maken. En waar we wel meerdere plaatjes gemaakt hebben (beurt 5-7), heb ik gekozen om een overzicht van de situatie te geven.

 

 

Beurt 0

Allereerst eens beslissen welke kant we op gaan! We hebben een duidelijke voorkeur voor het nulpunt, om onze kansen op objecten in beurt 1 te maximaliseren. We beginnen trouwens in het zuidwestelijke kwadrant en we zetten vol gas. Natuurlijk zwengelen we enkele systemen op, zoals de Phaserbanken en de Plasma Torpedo´s.

 

 

 

Beurt 1

Met vier objecten in het zuidoostelijke kwadrant hadden we het gewenste resultaat binnen. De snelheid is hoog, dus we sluiten de Federatie uit. Vanwege de gemiddelde snelheid van 26,5 vermoeden we dat het de Klingons zijn. Wij liggen rond -27,-27 en besluiten zuidoostelijk van onze huidige positie te eindigen via een S-bocht. Daarmee hopen we een goede onderschepping te doen zonder zelf gezien te worden (Darth Vader kan zulke zaken tot grote precisie voor elkaar krijgen met zijn programma´s). De snelheid gaat naar 30.

 

 

Beurt 2

Nou dat kon slechter. De voltallige vloot van de Klingons verschijnt op afstanden van 14 tot 19 in (voornamelijk) onze voorschilden; ze vliegen 30. De scheepsnaam Belial II-Kl verraadt de aanwezigheid van Malurax. Kennelijk wilde hij op het succes van Belial-Kl uit sector 129 (320 punten) voortbouwen. De andere toekomstige wrakken heten Amar-Kl, Grimaldus-Kl en Cotillion-Kl. Die Grimaldus-Kl is genoemd naar een karakter uit de Warhammer 40,000 wereld, wat verder bevestigt dat Malurax de eigenaar is.

Aan zijn huidige positie te zien, heeft Malurax gedacht dat hij met de Federatie of Kzinti zou gaan sparren, want hij heeft zichzelf ten noordwesten van zijn vorige positie gebracht, ongetwijfeld met het doel uit een voorschild te draaien en een flink snelheidsvoordeel op te bouwen. Hij lag nu ten noordoosten van ons.

 

Zie hier de situatie:

Dit was een lastige beurt om te plannen voor ons. De afstanden waren nog best groot dus we moesten goed plotten en raden wat Malurax zou gaan doen. Darth Vader was in eerste instantie van mening dat de Klingons rechtsomkeert zouden maken naar hun sterbasis en stevig zou versterken, terwijl ik van mening was dat Malurax door zou zetten naar onze sterbasis en zou versnellen. Hij zou zijn verliezen slikken en sterbases jagen. In spel 129 kwam ik Malurax ook als eerste tegen. Toen schoten mijn Haviken één van zijn Klingons wrak in een soortgelijke situatie, waarbij hij doorvloog… Ik was behoorlijk zeker dat Malurax dezelfde keuze zou maken als toen, zeker vanwege de gebrekkige draaicirkel van de Klingon D.VII, maar ik kon mijn teamgenoot niet helemaal overtuigen. We stemden de orders als volgt af: we draaien naar boven en vuren op T3 en A10. Om de afstandsorder een kans te geven vliegen we na onze eerste draai recht op ze af. Vervolgens draaien we door naar koers 240 om de achtervolging in te zetten. We moeten de snelheden van de schepen flink variëren: Avenger gaat 27 vliegen, Conquest daarentegen 40, Silantro versnelt naar 32 en Lycortas vertraagt naar 28. Dat was nodig om de hoeken te optimaliseren. We waren niet helemaal gelukkig met de orders, maar het was een prima basis.

 

Wegens drukke weekenden was er minder tijd om deze cruciale beurt te plannen. Vlak voor de deadline kreeg ik het bericht dat de orders alsnog gewijzigd werden, zonder de basis aan te tasten. Ik kon er niets meer aan doen en hoopte dat alles goed zou komen.

 

 

Beurt 3

Darth Vader was verrast door de maximale versnelling van Malurax... Ons plan was redelijk  uitgevallen, maar we waren desondanks niet tevreden. Cotillon-Kl ontving 65 door 4; Grimaldus-Kl 120 door 4. Eerst verzochten we een herdraai, want de spelleider was een snelheidswijziging van één schip vergeten en dat zou ons 6-8 interne treffers extra op Grimaldus-Kl opleveren. Ondanks alle interne treffers die we nu al bereikt hadden, had dat schip momenteel een maximumsnelheid van in de 20, wat te snel was voor onze Plasma Torpedo´s.

De herdraai bleek gunstig voor ons. De 6 extra treffers zetten Grimaldus-Kl nu wél op snelheid 8, zodat de Plasma´s hun werk konden doen. Dat nam niet weg dat Cotillion-Kl er erg genadig vanaf kwam: doordat we niet scherp genoeg draaiden in de eerste impulsen, kon dit schip door middel van een forse versnelling uit een wapenhoek blijven, zodat zowel Avenger als Silantro slechts één Zware Phaser vuurden. De 35 interne treffers leverden geen maximumsnelheid op.

Jammer van deze gemiste kans, want als bij het plan meteen was uitgegaan van een (maximale) versnelling door de Klingons, hadden we vrijwel zeker nog eens 65 treffers door schild 4 kunnen jagen, waarmee de strijdwaardigheid van de Klingon-vloot gehalveerd zou zijn. Bovendien hadden we dan dichterbij gelegen dan nu.

 

De Klingons hadden het niet makkelijk nu: Malurax kon alleen maar verder op onze sterbasis af om deze aan te vallen, maar uit forumpraat bleek dat Ender met zijn Kzinti ook in de buurt was en kon waarnemen dat er een sterbasis aangevallen zou worden. Wij konden alleen maar de snelheden reduceren, de schepen verhullen en proberen dichterbij te komen. Gezien de onderlinge snelheden en afstanden was het voor ons onmogelijk om in beurt 4 iets te identificeren.

 

Teamscore: 157

 

 

Beurt 4

Zoals verwacht zien we alleen maar objecten, 7 stuks. Eigenlijk 10, maar door het verlies van onze sterbasis, die vakkundig door Malurax werd weggeblazen, zien we onszelf als object. Onze basis scoorde nog 30 punten, dus er zijn wat gekraakte voorschilden bij de Klingons. Het andere goede nieuws is dat Grimaldus-Kl werd ingehaald door twee Plasma Torpedo´s. Beiden deden 27 treffers, maar alleen de Conquest verdiende er punten aan – na 15 treffers was het al voorbij.

Aan de objecten te zien komt er nu een harde confrontatie tussen Malurax en Ender. De afstand tussen voornoemde vloten is 12-14, dus dat zou gaan knallen. Ender is onbeschadigd en voltallig; Malurax heeft twee of drie schepen met schade, maar beschikt desondanks wel over flinke vuurkracht. Hoe zou dat aflopen?

 

We liggen weer verzameld rond -45,-31, koers 260 en snelheid 30. We verwachten dat de Kzinti en Klingons na hun treffen verder noordwestelijk zullen uitwijken, omdat ze weten dat we achtervolgen. Daarom willen wij uitkomen rond -75,-25.

 

Uit communicaties met Yoritomo weten we dat hij met zijn Federatie op sterbasisjacht zal gaan. Dat is gunstig voor ons, want dat betekent dat we geen verrassingen uit die hoek hoeven te verwachten.

 

Teamscore: 222

 

 

Beurt 5

Mijn allereerste reactie was positief: we zagen de Kzinti! Vervolgens ging ik goed de uitdraai bestuderen… G****R! Dat meen je niet? Ik moet het toegeven: die Ender heeft het mooi uitgemikt. Wij hadden natuurlijk verwacht dat hij met hoge snelheid zou omdraaien, maar de boef heeft juist snelheid 15 aangenomen en een flauwere draai gemaakt. Hij lag nu in schild 4, onze linkerflank op afstanden van 3 tot 7! Ik moet zeggen dat ik in eerste instantie hevig teleurgesteld was. Dit had ik niet zien aankomen en mijn schepen lagen dichter bij de vijand dus alle kans dat ik de zwaarste klappen zou opvangen. We dachten zelfs nog even dat de twee kemphanen elkaar niet eens beschoten hadden, maar een niet-aanvalsverdrag hadden gesloten!

Gelukkig duurde het niet lang eer mijn strijdlust begon te herstellen. Het viel ons namelijk op dat Kivotti-Kz snelheid 11 had in plaats van 15, zodat we concludeerden dat deze door de Klingons beschadigd moest zijn. Afhankelijk van de sensors kon dit schip niet alle Haviken zien en de vuurkracht was ook met een voor ons onbekende factor verminderd. Op het forum ging het gekibbel tussen Ender en Malurax verder. Laatstgenoemde schreef doodleuk dat Ender 63 en 79 interne treffers had ontvangen op zijn schepen en dat Ender heel vroeg had geschoten en daarna had bijgedraaid. We begonnen te vermoeden dat Ender vroeg gegokt had door zijn schilden uit te laten tegen de Klingons, maar dat zou hem duur komen te staan - dat was echt te vroeg geweest! Met deze extra informatie konden we beredeneren dat de Defenders niet genoeg vuurkracht bijeen konden schrapen om ons meer dan één schip afhandig te maken, plus wellicht nog een ander schip beschadigen.

 

Natuurlijk was Ender boos dat Malurax cruciale geheime informatie bekend maakte, maar hij had zelf in een andere sector bekendgemaakt wat het commandoschip van Darth Vader was, dus het was nogal een gevalletje van “de pot verwijt de ketel”.

 

Via een privébericht en daarna op het forum probeerde Ender te ontdekken welke schepen van Darth Vader waren, maar ik weigerde natuurlijk. Daarop dreigde Ender mij van promotie te weerhouden door mijn vlaggenschip te vernielen, maar dat had ik nog liever dan dat ik een teamgenoot zou verraden! De scheepsnamen zijn natuurlijk duidelijk te herleiden naar een specifiek persoon, maar Ender vroeg zich af of we misschien van scheepsnamen gewisseld hadden – een aardige truc, maar niet het geval.

 

Dan nu het plan. Er waren geen Klingons wrak gegaan, maar ze waren wel met wisselende snelheden als objecten op de radar: ééntje ging 12, wat verder bevestigde dat er wel degelijk flink was uitgedeeld door Malurax en Ender. Darth Vader vermoedde direct dat Malurax na zijn laatste vuurgevecht op meerdere schepen met energietekorten zou kunnen kampen, zodat we het beste ten zuidwesten van onze huidige positie konden eindigen, met de neus rond koers 290. Dan zouden we wellicht wat restjes Klingon op de radar kunnen verwachten.

 

Wat nu te doen met de Kzinti? Op Tijd 1 vuren we de linker- en op Tijd 5 de rechterwapens. Om die rechterwapens een betere kans te geven, draaien we in de eerste impuls naar rechts, dan drie impulsen naar links. Zo hopen we dat de Kzinti ons op een westelijke koers voorbijvliegen. De laatste twee impulsen draaien we weer naar rechts ter verbetering van ons blikveld. Mijn schepen kozen de Barique-Kz uit, terwijl Darth Vader zijn aandacht zou verdelen over de Illusion-Kz en Nirvana-Kz. Lycortas lag het dichtst bij de vijand, dus die kreeg 0 ECM en 20 SV, terwijl mijn commandoschip met 6 ECM en 13 SV werd uitgerust. Darth Vader durfde te gokken met zijn commandoschip door van zijn schepen de schilden niet te activeren.

 

Teamscore: 222

 

 

Beurt 6

Ha, dat viel mee! Darth Vader verloor een schip doordat hij 128 treffers aan Phaservuur en Raketten door open schilden incasseerde...maar het was Avenger en niet zijn vlaggenschip. Sowieso waren wij hooglijk verbaasd over de vuurorders van Ender. Hij pochte dan wel op het forum dat hij een wrak had veroorzaakt, maar nadere analyse van de beurt toonde het falen van Ender overduidelijk aan. Afgezien van het salvo op Avenger zochten we ons rot op de uitdraai naar de rest van de geïncasseerde schade...we vonden niets! Ender heeft gewoon verder niet gevuurd. Onze eerste gedachte was dat we wellicht op Tijd 1 wat hadden aangericht vóór Ender zijn wapens afvuurde, maar dat bleek niet zo te zijn: op Tijd 1 veroorzaakten we géén wrak. Bij nader inzien was het plausibel dat Illusion-Kz al door Malurax was aangeschoten en daarom niet vuurde. Van Kivotti-Kz was dat wel zeker, want de scan die we maakten vertoonde sensors van 30%, wat waarschijnlijk al na reparaties was. Die kon ons vorige beurt gewoon niet identificeren.

 

Alle branie van Ender ten spijt, hadden we deze beurt véél beter afgehandeld dan hij. Als Darth zijn schilden niet had uitgelaten, had Ender geen wrak geproduceerd, al zou hij wel 80-90 interne treffers hebben veroorzaakt natuurlijk.

 

Wij daarentegen veroorzaakten ook maar één wrak, en dat was nog grotendeels te danken aan Malurax, die Illusion-Kz al flink had voorbewerkt. De 34 Phasertreffers op 1 en 38 Plasmatreffers door 1 op impuls 3 waren voldoende om het zetje te geven. De grootste coup van deze beurt was wel het optreden van Conquest. Deze had het vuur ingehouden tot het moment waarop Nirvana-Kz waarschijnlijk volledig in het voorschild zat. De berekeningen waren correct: zonder schilden jaste Darth even lekker 105 treffers door schild 3 van Nirvana-Kz, wat tot 70 interne treffers leidde. Die schuit was dus uitgeschakeld. Onze scan van Kivotti-Kz had ons al duidelijk gemaakt dat we die niet hoefden te vrezen: 30% sensors en enkele defecte wapens...

 

Lycortas en Silantro hadden weer eens pech: hun vuur op Barique-Kz van gezamenlijk 54 treffers door schild 1 (19 intern) op Tijd 1 werd niet opgevolgd door een tweede salvo op Tijd 5. Net als in beurt 3 lukte het niet om in de juiste wapenhoeken te geraken... Wat een pech, want ten eerste ontsnapte Barique-Kz aan tientallen extra treffers en ten tweede omdat ik me zorgen begon te maken om de score van mijn vlaggenschip. Die was door de mislukte vuurorders blijven steken op 54, terwijl die van Darth Vader al op 184 stond. Zijn promotie was bij een winst al verzekerd, maar ik moest nog bijna 100 punten. Ik begon te vrezen dat ik bij nog meer pech met mijn vuurorders niet zou promoveren. De mooie score van Conquest was aanleiding voor Darth om mij te verzoeken mee te werken aan een poging om een Supernova te behalen. Dat was reëel natuurlijk en ik gunde het hem, maar ik wilde eerst mijn eigen promotie veilig stellen, wat hij begreep.

 

Al met al was de kracht van Ender volledig gebroken. Hij blufte nog wel op het forum, maar wij hadden ondertussen een juiste inschatting van de verhoudingen gemaakt en we kraakten zijn uitspraken – daarna nam hij niet eens meer de moeite om ons de mond te snoeren.

 

Op de radar waren nu ook Klingons te zien, op afstanden van 15 tot en met 17. Met diverse snelheden en op één schip na zonder ECM probeerde Malurax zijn gehavende vloot weg te krijgen richting zijn eigen basis. Die was nog ver weg en daarvoor moest hij eerst voorbij ons. Wellicht hoopte hij dat de Kzinti ons lang zouden bezighouden. Dat was ijdele hoop, want de Defenders lagen met hun schild 3 naar ons zijschild, op afstanden van 5 tot 9.

 

In het kader van de promotiebarrière van Silantro besloten we dat Barique-Kz door mij zou worden aangevallen. Deze tegenstander had de minste schade, zodat er nog veel punten op te verdienen waren. Darth Vader zou op Tijd 1 en wat later nogmaals, op Nirvana-Kz vuren. Voor Kivotti-Kz hadden we geen vuurorders meer over, maar gevaarlijk was deze schuit toch niet. Bovendien zou er nog een Plasma gaan inslaan. Vanwege het zekere tegenvuur (Ender wist wel dat hij een afscheidssalvo had en niks meer) activeerden we de schilden. We vliegen met een boog oostwaarts om de Klingons niet uit het oog te verliezen.

 

Teamscore: 409

 

 

Beurt 7

Boem, dat ging weer lekker! Zoals verwacht wist Conquest met twee orders, die allebei 26 treffers door 3 opleverden, Nirvana-Kz naar het hiernamaals te sturen – dat was een profetisch gekozen naam... Mijn zorgen over mijn promotie verdwenen in deze beurt als sneeuw voor de zon, want het duo Lycortas en Silantro scheuren tezamen de Barique-Kz aan stukken met Phaservuur en inslaande Plasma's die al een beurt eerder afgevuurd waren. De 79 en 78 treffers waren voldoende. Mijn vlaggenschip schoot omhoog van 54 naar 148 punten. Conquest was opgeklommen tot 268, waardoor de Supernova alleen maar dichterbij kwam. Kivotti-Kz ontsprong de dans doordat de Plasma geheel werd opgevangen op het tot dan toe onbeschadigde schild 3.

 

De enige smet op deze beurt was van Malurax afkomstig: zijn Belial II-Kl kruiste ons pad en schoot 40 treffers op mijn Silantro. De 10 interne treffers op mijn vlaggenschip kostte me 5 generators wat ik hinderlijk vond, aangezien ik nu moeite zou krijgen om alle systemen op te laden (alle accu's waren leeg). Desondanks besefte ik wel dat het op de lange termijn niets zou uitmaken. Conquest ontving het allerlaatste vuur van Ender, maar het schild werd net niet gepenetreerd.

 

Sinds beurt 6 speelden we een gewonnen spel. De Federatie was nog steeds te ver weg met een sterbasis bezig, de Klingons hinkten van ons weg en de Kzinti zouden de komende beurt niet overleven. We identificeerden twee Klingons, waarvan één met een snelheid van 8 en de ander met 33. De laatste Klingon bleef als object op de radar omdat deze genoeg energie had voor ECM. Kivotti-Kz lag op afstand 10 te wachten op de genadeklap en die gingen we nu maar eens uitdelen.

 

Het plan was dat Silantro Kivott-Kz zou opruimen en Conquest Belial II-KL. Lycortas zou niet vuren. Via een flauw S-bochtje zouden we met koers 90 in het spoor moeten blijven van de vluchtende Malurax.

 

Teamscore: 633

 

 

Beurt 8

Potverdorie! De Belial II-Kl ging netjes wrak zoals gepland, nadat Conquest 59 Phasertreffers door schild 1 joeg, maar Kivotti-Kz had het lef om de 40 Phasertreffers door schild 3 (nota bene een beurt eerder nog door een Plasma gekraakt) te overleven! Dat waren toch 37 interne treffers! Ach, zo erg is het niet: het levert alleen een kans op om extra punten te scoren. De snelle Klingon die nog ECM kan voeren is waarschijnlijk toch ongrijpbaar voor ons. Het was tijd voor een beleidswijziging: we maken Ender af en richten ons daarna noordwaarts, waar Yoritomo ergens te vinden zou moeten zijn. We hadden ondertussen 736 punten en we waren er redelijk zeker van dat als we nog één Federaal voor onze lopen zouden krijgen, we de doelscore waarschijnlijk wel zouden overschrijden. Uiteraard berekenden we nog 21 punten voor Kivotti-Kz. Misschien zelfs wel meer, want de Plasma Torpedo van Silantro zou aan het begin van beurt 9 inslaan op het verse schild 1. Aangezien Conquest ondertussen 332 punten had (en dus al in de Top 10 Romulanen zou geraken) mocht dit schip de genadeklap uitdelen. Die 17 punten voor een Supernova waren zeer tastbaar...

 

Conquest zou van grote afstand vuren en daarna zouden al onze schepen terugdraaien naar koers 63. In de beurt hierna zouden we de schepen weer perfect groeperen en de jacht op Yoritomo inzetten.

 

Teamscore: 736

 

 

Beurt 9

Maar dat was allemaal niet meer nodig: eerst sloeg mijn Plasma in (33 op 1, 17 punten) op Kivotti-Kz en vervolgens knalde Conquest nog even 22 treffers op grote afstand door schild 2 waardoor diens individuele score opliep naar 365 punten – de Supernova voor Darth Vader was binnen! Het zou zelfs de nieuwe nummer 1 worden van de Romulanen Top 10. Uiteraard betekende het ook een Zilveren Maan. Een kans om de teamscore verder te doen oplopen kwam er niet, want de doelscore was met 782 laag. We behaalden 786 punten, dus de Kivotti-Kz leverde zelfs nog 50 puntjes op.

 

Teamscore: 786

 

 

Epiloog

Op het forum waren Ender, Malurax en Yoritomo zo sportief om ons te feliciteren. Het is altijd leuk om Ender af te schieten, aangezien hij verbaal behoorlijk aanwezig kon zijn. Weliswaar was die grootspraak niet altijd zonder basis, want talent kan ik hem niet ontzeggen. Het is jammer dat hij anno 2013 al een tijdje niet meer meedoet.

Er ontstond nog even een venijnige sfeer tijdens het vieren toen Malurax (ondertussen ook al een jaartje of twee niet meer gesignaleerd) insinueerde dat als we nog tegen Yoritomo (ook gestopt) hadden moeten vechten, we het nog wel eens moeilijk hadden kunnen krijgen. Daar waren wij het totaal niet mee eens en ik schreef dat het uitblijven van een confrontatie met Yori vooral gunstig was voor diens rating, die dan niet verder omlaag zou gaan... Dat vond Yori dan niet zo fijn om te  lezen. Tja, wij hadden dit spel behoorlijk goed gespeeld. Afgezien van die ene beurt waarin Ender ons verraste, zijn we niet in de problemen geweest. Zelfs dat viel nog wel mee, aangezien Ender al voorbij zijn hoogtepunt was na een treffen met Malurax. Vanaf beurt 6 wisten we eigenlijk al dat we zouden winnen, zodat we slechts één keer hoefden te zweten. Het voelt heerlijk om zo superieur te zijn... Het was geen wonder dat we vol vertrouwen Yoritomo tegemoet hadden getreden, want we hadden weinig schade, nog steeds drie verhulde schepen en veel punten, waardoor de druk bij Yori had gelegen. We zagen echt geen enkel probleem, maar de speculaties waren onnodig: we hadden gewoon goed gewonnen en we wilden ons niet laten meesleuren in een soort klaagstemming dat de doelscore te laag was of wat dan ook.

 

De samenwerking tussen mij en Darth Vader begon wat stroefjes doordat we van mening verschilden over de waarschijnlijke tegenzet van Malurax in beurt 3. Deze episode wordt in het spelverslag van Darth ietwat anders weergegeven. Ik kon hem toen helaas niet overtuigen en doordat ik op de avond van de deadline niet in staat was om de orders nog aan te passen, liep ik van meet af aan wat achter in de score. Dat werd nog erger toen ik in beurt 6 weer pech had met de vuurorders die maar voor de helft afgingen. Daardoor kon ik nooit voor de Zilveren Maan gaan. Goed, toen die achterstand er eenmaal was heb ik Darth Vader daarin ook gesteund. Je moet je nu eenmaal aanpassen aan veranderende situaties. Nadat er een Supernova begon te lonken hebben we flink ons best gedaan om dat te bereiken en het is een puike prestatie dat het gelukt is! Gefeliciteerd Darth! Op zijn beurt heeft Darth Vader mij ook geholpen om mijn achterblijvende score op te vijzelen. Zelfs toen het strikt genomen niet meer nodig was, heeft Darth zijn vuur in beurt 9 ingehouden totdat mijn Plasma insloeg op Kivotti-Kz, waarbij hij het risico liep dat Ender geen schilden zou activeren en mijn Plasma Torpedo Kivotti-Kz tot schroot zou reduceren. Dat was zeer schappelijk, aangezien ik de vereiste score voor bevordering al bereikt had.

De wetenschappelijke benadering van Darth Vader is een geweldige aanvulling op mijn eigen benadering, die natuurlijk meer op gevoel is gebaseerd dan bij Darth. De tactische plaatjes en hulpmiddelen die hij zelf ontwikkeld heeft zijn echt een feest om mee te werken. Ze zijn heerlijk duidelijk en ik hoefde dan ook veel minder te tekenen tijdens mijn samenwerking met Darth Vader. Dat kwam me goed uit, want rond deze tijd zat ik voor het werk in België in een hotel, waar ik minder middelen had.

 

Darth Vader dacht zijn Conquest terug te zien als hoogst scorende Havik ooit, maar aan de vooravond van publicatie op de website kondigde Megabyte vrolijk aan dat Darth Vader slechts aanspraak maakte op de tweede plek in die Top 10. We begrepen allemaal meteen dat Skyrider, waarvan al bekend was dat hij sector 144 naar zijn hand aan het zetten was, een nog hogere score had gehaald. En inderdaad, Skyrider bracht zijn Tingeling-Ro op 374 punten (waarmee hij uiteraard een Supernova pakte, maar ook nog eens een Gouden Zon); we feliciteerden hem van harte.

 

Met 9 beurten was dit de snelste winstpartij van mijn eigen carrière, maar meerdere andere spellen (104, 106, 141 en 147) waren ook al bij beurt 9 beëindigd. Een absoluut record was het sowieso niet aangezien Megabyte spel 125 in 8 beurten had gewonnen in 2007. Later zou Megabyte met spel 180 in 2010 een record van 7 beurten vestigen dat anno 2013 nog steeds overeind staat.

 

Mijn Silantro eindigde op de respectabele score van 204 waarmee ik eervol tot admiraal promoveerde; Lycortas behaalde 107 punten. Het was de eerste week van januari 2009 en nu ik dit schrijf (april 2013), had ik niet kunnen bevroeden dat ik een donkere periode in zou gaan, die in schril contrast stond met de “gouden tijd” van februari 2007 tot en met het einde van spel 150...