Sector 150 – Dubbele promotie

 

Proloog:

Al tijdens sector 124 hadden we het erover gehad,... we wilden eens samen een vloot aanvoeren. Voor Cleaver acht en voor mij negen sectoren verder is het zover. Als we op de Romulaanse sterbasis in het derde kwadrant van sector 150 aankomen ligt er een complete vloot Haviken voor ons klaar.

 

Beurt 0:

Commodore Cleaver heeft zijn schepen de Silantro en Lycortas gedoopt. Mijn schepen krijgen de namen Conquest en Avenger. De vloot ligt in paren bij elkaar zodat het voor de hand ligt dat ieder commandoschip gekoppeld wordt aan het tweede schip van de ander. We gaan op zoek naar doelen.

 

Orders voor beurt 1:

De vloot wordt gegroepeerd in twee koppels op een afstand van 9 AE uit elkaar. Nieuwe positie op 20 AE van de vorige positie koers gehandhaafd op 45º. ECM op maximaal en verhullers aan. Ook worden de plasma torpedo’s alvast opgewarmd.

 

Resultaten van beurt 1:

De vloot is perfect in formatie terecht gekomen,... even wennen aan het gezamenlijk commando. De lange afstandssensors reiken tot 25 AE in het tweede en vierde kwadrant reiken zijn en er zijn dan ook meteen vier objekten op de sensors te vinden. Deze liggen in het tweede kwadrant, op een afstand van 44 AE onder een defensieve hoek van 61º, gemiddelde snelheid van 26 AE/beurt en een koers 270º. Gezien de gemiddelde snelheid is de kans groot dat het de Klingons betreft. De communicatiekanalen blijven stil in deze sector en we besluiten dat zelf ook nog even zo te houden.

 

Orders voor beurt 2:

Er wordt driftig berekend waar de Klingon vloot met de huidige snelheid en een snelheid van 30 AE/beurt kan eindigen. Op basis hiervan wordt besloten tot een S-manoeuvre naar stuurboord en een versnelling naar 30 AE/beurt, uitkomend op een dusdanige afstand van de huidige positie van de vijand dat deze ons nooit zal kunnen identificeren. Nieuwe positie 20 AE op 108º van de huidige positie, nieuwe koers 81º.

 

Resultaten van beurt 2:

Onze inschatting was correct,… de complete Klingon vloot wordt op 15-19 AE onder 36-49º defensief geïdentificeerd. Op basis van de scheepsnamen Belial II, Amar, Grimaldus en Cotillion concluderen we dat het hier Kapitein Malurax die de scheepsnaam Belial al in sector 129 gebruikte. Hij heeft zijn vloot eveneens een S-manoeuvre naar stuurboord laten maken in een goede anticipatie van een willekeurige andere tegenstander dan Romulanen.

 

Orders voor beurt 3:

De mogelijke koerswijzigingen van de Klingons worden geplot, ervan uitgaande dat hij zijn schilden maximaal versterkt om de klappen die hij van ons krijgt op te vangen. Naar aanleiding daarvan krijgen alle schepen verschillende versnellingen tussen +10 en -3 om een zo optimaal mogelijke vuurorder te kunnen geven. Daarna wordt naar bakboord gedraaid om een nieuwe koers (240º) aan te nemen tegengesteld aan de koers die we nu hebben zodat Malurax’ vloot meteen te kunnen volgen. Er wordt een combinatie van tijd- en afstandsorders gegeven om een zo groot mogelijke kans te hebben dat alle wapens worden afgevuurd. Doelen: Grimaldus en Cotillion. Nieuwe positie 22 AE op -77º van de huidige oriëntatie.

 

Resultaten van beurt 3:

Na een herdraai zijn we tevreden over het resultaat, hoewel Malurax ons heeft verrast met een zeer stevige versnelling in plaats van zijn schilden te versterken. De Cotillion kreeg 65 treffers op/door schild 4 te verwerken, de Grimaldus kreeg met 126 treffers op/door schild 4 bijna het dubbele te verwerken en krijgt een snelheidsbeperking van 8 AE/beurt. Beide schepen hebben nog twee plasma torpedo’s achter zich aan vliegen.

Malurax heeft zijn koers wel uitgezet in de richting waarin wij gedacht hadden dat hij zou gaan maar is toch buiten het effectieve bereik van onze sensors terecht gekomen. Zijn vloot ligt op 32 AE onder een defensieve hoek van 9º voor onze vloot en op 24 AE van onze sterbasis. Op 19 AE achter hem liggen onze vier plasma torpedo’s.

Plotseling komt er een bericht over de communicatiekanalen: Ender waarschuwt dat de Romulaanse sterbasis (de onze dus) voor hem is. Daarmee is onze tweede tegenstander dus bekend. Of Malurax zich daar veel van aan zal trekken lijkt ons, gezien zijn positie, koers en snelheid, op zijn minst twijfelachtig. Verder leert enige communicatie ons dat Yoritomo de Federale vloot in deze sector commandeert en voorlopig nog niet ons kwadrant in zal komen.

We hebben nu een mooie openingsscore van 157 punten.

 

Orders voor beurt 4:

Omdat we Malurax niet in kunnen halen plotten we een onderscheppingskoers door 20º naar stuurboord bij te draaien en de snelheid van de vloot weer voor alle schepen gelijk te trekken naar 30 AE/beurt. Verhullers aan, restanten aan energie naar de phaserbank en accu’s en maar zien wat er de komende beurt op de sensors verschijnt.

Met Yoritomo wordt wat informatie uitgewisseld op basis waarvan hij kan kiezen of hij richting strijdtoneel komt, of dat hij een sterbasis op gaat zoeken.

 

Resultaten van beurt 4:

Er verschijnen twee wrakken op de sensors,… onze sterbasis en de Grimaldus die aan 27 treffers van de plasma van de Conquest genoeg had om wrak te gaan. Jammer van de 21 treffers van de plasma van de Lycortas. Verder is er een grote hoeveelheid objekten op de sensors te zien. Enig rekenwerk maakt alle posities al snel een stuk duidelijker.

Ender’s vloot ligt op 42 AE pal voor onze vloot. Malurax heeft de Belial II en Amar op 34 AE onder een defensieve hoek van 15º liggen, beiden met een snelheid van 40-45 AE/beurt. De Cotillion ligt daar op 4 AE achter met een lagere (op 35 AE/beurt begrensde) snelheid. Een beetje plotwerk leert dat Malurax en Ender op een kleine 14 AE pal tegenover elkaar liggen. De vraag is hoe goed Malurax’ voorschilden de aanval op onze sterbasis doorstaan hebben want vier Kzinti tegen één beschadigde en twee intacte Klingons kan voor beide partijen tot een hele hoop schade leiden.

Met het inslaan van de plasma torpedo’s en 30 punten van onze sterbasis, loopt onze teamscore op tot 222 punten.

 

Orders voor beurt 5:

Aangezien wij verwachten dat Malurax na het vuren op Ender naar boven zal draaien stellen wij onze onderscheppingskoers opnieuw bij met 20º naar stuurboord. Ender heeft er ook aardig de sokken inzitten en kan ook nog voor ons uitkomen. De snelheid van 30 AE/beurt blijft gehandhaafd en de verhullers blijven geactiveerd. Opnieuw is het afwachten of we de komende beurt weer doelen hebben om op te vuren.

 

Resultaten van beurt 5:

Het eerste wat opvalt als we op de sensors kijken is dat de voltallige Kzinti vloot van Ender geïdentificeerd wordt. Het initiële verheugde gevoel ebt langzaam weg als duidelijk wordt dat hij sterk vertraagd heeft en zo dichtbij ligt dat hij ondanks onze verhullers onze schepen kan identificeren. Het uittekenen van de tactische situatie leert dat wij op een afstand van 3 tot 7 AE in zijn voorschild liggen (hij ligt in ons zijschild aan bakboordzijde). Malurax is in plaats van naar boven te komen verder naar links gevlogen, we zien zijn vloot nog steeds als objekten. Even vrezen wij dat Ender en Malurax het op een akkoordje gegooid hebben en niet op elkaar gevuurd hebben. Bij nadere beschouwing blijkt de Belial II een snelheidsbegrenzing van ongeveer 12 AE/beurt te hebben en is er dus wel degelijk een vuuruitwisseling tussen beide heren geweest. Ook de Kivotti heeft een snelheidsbegrenzing van 11 AE/beurt en is daarmee een uitstekend doel voor plasma torpedo’s.

Op de communicatie kanalen is gejuich uit het kamp van Ender te horen. Hij heeft op basis van onze scheepsnamen vastgesteld met wie hij te maken heeft. Ondanks dat Cleaver’s schepen dichter bij de Kzinti liggen kan dit dus betekenen dat Ender toch op mijn schepen gaat proberen te vuren.

Uit het beluisteren van de communicatiekanalen leren we dat Ender eerder dan verwacht op Malurax heeft gevuurd waardoor hij redelijk (zonder wrakken) uit die confrontatie gekomen. Niettemin zou hij 63 en 79 interne treffers ontvangen hebben. Dat geeft hoop op beschadigde sensors en phasers waardoor we niet het vuur van een volledige Kzinti vloot  hoeven te verwachten. Yoritomo geeft aan richting de Kzinti sterbasis te vliegen. Die hoeven we de eerstkomende beurten dus niet plotseling op de sensors te verwachten.

 

Orders voor beurt 6:

Aangezien Cleaver’s Lycortas en Silantro het dichtst bij de Kzinti liggen zullen deze schild 4 maximaal versterken. De Avenger en Conquest liggen respectievelijk 2,6 en 3,8 achter de Lycortas en zelfs ik geloof niet dat Ender zo dom is om deze uitgelezen kans te laten liggen en besluit ik mijn schilden uit te laten.

Er wordt versneld en vertraagd en een complexe S-manoeuvre naar bakboord bedacht om zoveel mogelijk schade aan Ender’s schepen te doen. Voor de hand ligt dat hij op tijd 1 vuurt en dan naar stuurboord bijdraait. Mijn inschatting is dat hij precies het omgekeerde zal doen. Drie plasma’s worden gelanceerd richting Kivotti en Barique, de Lycortas en Silantro vuren op tijd 1 beiden op de Barique en hebben een tweede vuurorder voor de Kivotti in een poging de tweede phaser nog af te vuren. De Avenger vuurt op tijd 1 op de Illusion en doet een poging de Nirvana later nog te raken. De Conquest maakt het meeste kans om zo te draaien dat hij met twee zware phasers op de Nirvana kan vuren. Het vuur wordt verdeeld over de Kzinti vloot omdat niet duidelijk is welke schepen van Ender reeds aangeschoten zijn. De tactiek wordt dus opruimen en langzaam afpellen.

 

Resultaten van beurt 6:

Ender zorgt deze beurt opnieuw voor een verrassing. Hij vuurde op de Avenger en weet deze met 128 treffers van phasers en raketten tot wrak te reduceren. Dat is dan ook meteen alles wat we van hem ontvangen. De Avenger weet echter op de Illusion ook 72 treffers te plaatsen waarmee ook die wrak gaat. De Lycortas en Silantro deden samen 54 treffers op en door het voorschild van de Barique, die nu als licht beschadigd te boek staat. De Conquest zorgt voor het echte vuurwerk deze beurt,… 105 treffers op en door het achterschild van de Nirvana.

En de nieuwe onderlinge posities zijn ook niet verkeerd. De Barique en Nirvana liggen op 5 AE onder een defensieve hoek van 80º met hun achterschild naar ons toe. De Kivotti ligt op 8 AE onder een defensieve hoek van 112º, maar mist volgens een scan 2 phasers en moet het met sensors van 30% doen. De D7’s Amar en Cotiliion van Malurax liggen achter Ender op een afstand van 16 AE bij 72º defensief met hun stuurboordzijde naar ons toegekeerd. De Amar vliegt met zijn 38 AE/beurt in ieder geval te snel om ons te identificeren. De Belial II ligt aan de andere kant op 16 AE bij -52º defensief met zijn neus in onze richting maar nog steeds met een ernstige snelheidsbegrenzing.

Op de communicatiekanalen bralt Ender nog steeds alsof hij nog een kans heeft in deze sector te winnen,… wij weten wel beter.

Met deze beurt is onze teamscore gestegen tot 409 punten. De Conquest heeft inmiddels een individuele score van 184 punten en de Silantro van Cleaver heeft er nog 96 nodig voordat zijn promotie tot Admiraal realiteit kan worden.

 

Orders voor beurt 7:

Het samenstellen van de orders voor deze beurt was niet zo moeilijk,… de Conquest vuurt nogmaals op de Nirvana en de Lycortas en Silantro doen een poging de Barique wrak te krijgen. De plasma torpedo die nog achter de Kivotti aanvliegt zal ongetwijfeld inslaan. De twee plasma torpedo’s die achter de Barique aanvliegen maken door de nog steeds lage snelheid van Ender’s schepen ook een redelijke kans.

Er wordt naar stuurboord bijgedraaid om de Kzinti met het maximale aantal phasers te kunnen bestoken. Daarna wordt doorgevlogen tot vlak bij de positie die de Klingons nu hebben om een goede kans te hebben deze de komende beurt te identificeren en in ieder geval nog als objekt op de sensors te hebben.

 

Resultaten van beurt 7:

Opnieuw mag het resultaat van onze orders er zijn. De Barique gaat wrak na 104 phaser treffers op en door schild 3 en 53 plasma treffers op en door schild 4. De Nirvana gaat wrak na 52 treffers door zijn reeds de vorige beurt kapot geschoten schild 3. De Kivotti vangt de 33 treffers van de plasma torpedo op zijn achterschild.

De Conquest had de schilden deze beurt wel aan staan en vangt van de Barique en Kivotti respectievelijk 33 en 4 treffers op schild 2 op. De Silantro ontvangt 40 treffers van de Belial II waarvan er 10 inslaan op de interne systemen,… 5 generators naar de knoppen en 10% interne schade.

Onze vloot ligt op -92,-21 met een snelheid van 25 AE/beurt en een koers van 112º. De Cotillion ligt op 35 AE onder -21º defensief en had dus duidelijk niet genoeg energie meer om de ECM volledig te vullen, de Amar ligt daar vlak bij maar zien we alleen als objekt. Beide schepen zijn zo’n slordige 35 AE rechtdoor gevlogen. De Kivotti, het armzalige laatste restant van de Kzinti vloot van Ender, ligt op 10 AE onder een defensieve hoek van 94º en vliegt met een snelheid van 11 AE/beurt bij 180º. Als zijn sensors nog steeds op 30% staan zou hij ons wel eens niet eens kunnen zien. Daarachter, op 26 AE bij 85º, defensief ligt de Belial II, inmiddels met een snelheidsbeperking van 8 AE (heeft vast nog een kadootje van Ender geslikt) en koers 40º.

Yoritomo heeft zijn eerste deelaanval op de Kzinti sterbasis gemaakt en hergroepeert om over twee beurten nog eens toe te slaan. Niet de meest snelle tactiek om een sterbasis te kraken.

Positief is dan wel dat onze teamscore opnieuw een sprongetje maakt,… 633 punten. De Conquest staat op 268 punten, de Silantro heeft nog 2 punten te gaan om tot Admiraal te kunnen promoveren, Cleaver was dan ook in zijn nopjes met het resultaat van deze beurt.

 

Orders voor beurt 8:

De Silantro zal phasers en plasma afvuren op de Kivotti onder begeleiding van de Lycortas. Een S-manoeuvre naar stuurboord moet hem voldoende in de buurt brengen. De Conquest zal versnellen en zonder schilden te activeren (een beetje risico mag in dit stadium van het spel nog wel genomen worden) vuren op de Belial II.

De Amar en de Cotillion die door Malurax duidelijk naar zijn sterbasis gestuurd worden voor hoognodige reparaties laten we maar even gaan. Indien nodig vinden we hem wel weer terug in het tweede kwadrant.

 

Resultaten van beurt 8:

De opmerkingen van Malurax en Ender over de communicatie kanalen doen ernstig vermoeden dat de heren er geen heil meer in zien in deze sector. En dat is niet verwonderlijk. Met nog eens 59 treffers is de Belial II wrak gegaan. De Kivotti kreeg nog eens 40 treffers door zijn achterschild maar blijft nog net leven.

De Kivotti ligt 24 AE achter de Conquest, de Lycortas en Silantro liggen aan bakboordzijde van de Conquest met de Kivotti 28 AE achter zich. Op 6 AE van de Kivotti bevindt zich nog een plasma torpedo van de Silantro.

Onze teamscore is inmiddels opgelopen tot 736 punten, Conquest en Silantro staan op respectievelijk 332 en 187 punten.

 

Orders voor beurt 9:

Het prijsschieten gaat nog één beurt verder. Als Ender de plasma torpedo op een intact schild op weet te vangen zou hij nog wel eens een beurt kunnen blijven leven. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Daarom draait de Conquest om en vuurt nog eens zonder schilden op de Kivotti, echter nadat de plasma torpedo ingeslagen zou moeten zijn om die treffers niet te missen.

Afgezien van deze actie zet onze vloot koers naar het vierde kwadrant om Yoritomo op te zoeken die de komende beurt de Kzinti sterbasis wel zal vernietigen. Als we nog één van zijn schepen met een goede hit-and-run weten te vernietigen zullen we de doelscore wel passeren. Onze nieuwe positie wordt ongeveer -68,18 met een van koers 50º.

 

Resultaten van beurt 9:

Een verrassend einde,… de doelscore van 782 punten was redelijk laag in deze sector, en werd met 4 punten overschreden. De plasma torpedo scoorde 33 treffers op het voorschild van de Kivotti en bracht het commandoschip van Cleaver op 204 punten. De 22 treffers die de Conquest nog op de Kivotti plaatste maakten van Ender’s laatste schip ook een wrak. De score van de Conquest liep op tot 365 punten.

Een mooie en snelle overwinning die Cleaver zijn promotie tot Admiraal opleverde en mij de promotie tot Commodore, een tweede Zilveren Maan en een derde Super Nova.

 

Epiloog:

Onze Romulaanse Havikken deelden in deze sector de eerste klap uit aan MaluraxKlingons. Nadat hij en Ender elkaar een paar beurten later frontaal tegenkwamen bleef voor ons het opruimen van de aangeschoten schepen over. Malurax en Ender kregen wat ze verdienden. Yoritomo deed te lang over het vernietigen van de Kzinti sterbasis en had het nakijken. Hoewel we niet verantwoordelijk waren voor alle veroorzaakte schade, hebben we in deze sector wél totaal zes schepen tot wrak gereduceerd wat ons een dubbele promotie opleverde.

 

Deze perfecte samenwerking zal gegarandeerd een vervolg krijgen. Wees beducht voor Commodore Darth Vader en Admiraal Cleaver....