Speelverslag Sector 149

 

Stardate 149.00 – rond (-40,39), sp 10, k135, puntoortjes: 0

Slik, met lood in mijn schoenen begeef ik naar mijn Slagkruiser-vloot, met de marsorders bonkend op mijn hoofd op het ritme van “Me and my big mouth”. Op het SIS had ik mij gewaagd te tornen aan uitspraken van de GA op dat moment: Megabyte. En dat terwijl ik het alleen wou nuanceren….. Nou ja, wie A zegt, moet ook B zeggen en in Stratego, hou ik mezelf voor, kan de maarschalk verslagen worden door de spion. Ik doop mijn schepen in de 4 natuurkrachten die ik in deze sector hard nodig zal hebben: Euros, Notus, Zephyros en Boreas.

 

Orders zijn gebaseerd op het hergroeperen en het gevechtsklaar maken van de vloot. Via beveiligde kanalen heb ik contact met Megabyte die in zijn haviken rond zal vliegen (Hoe haal ik het ook in mijn hoofd!). Hij bevindt zich in kwadrant 1 en ik in kwadrant 4. Hoewel we in deze sector afgesproken hebben, wordt het geen persoonlijk duel. Het zal business as usual worden, maar we zullen wel richting elkaar koersen en zullen zien hoe het loopt! Wel maak ik me op het SIS nog niet gelijk bekend dat ik in deze sector ben, omdat dan voor de reguliere forum-bezoeker ook duidelijk zou worden dat Megabyte ook meedoet. Als Megabyte zich niet bekend maakt, dan ik ook niet.

 

 

Stardate 149.01 – rond (-25,35), sp 18/20, k90/95, puntoortjes:0

Nou ja….als enige signaleert de Notus viertal objecten komend uit het eerste kwadrant: Megabyte! Wat nu te doen….ik besluit een S-curve te maken over twee beurten verspreid. Hopelijk wordt Megabyte hierdoor in komende beurt verward.

 

Op het SIS vermeldt DV dat ik niet in deze sector aanwezig ben, ofschoon ik in een reply wel heel erg laat doorschemeren dat dit wel het geval is…..maar DV vermoedt nog steeds niets….laat maar zo.

 

 

Stardate 149.02 – rond (-27,20), sp 18, k165/170, puntoortjes: 0

Nu wordt het druk, maar liefst 8 objecten, waarvan dus 4 Romulanen [ca (4,14), sp 30, k270]. De andere 4 objecten worden gesignaleerd rond [ca (-18,-16), sp 10, k70] en gezien de lage snelheid is de kans groot dat het de Federatie betreft. Ook Megabyte zal deze objecten waarnemen en zal nu denken dat ik eerst naar beneden ga en daarom een aanvalskoers zal plannen op mijn achterschild. Mijn antwoord: drastisch vertragen en een rondje maken. Als het goed is, moet ik hem ondanks zijn verhuller kunnen zien. Ears cross!

 

Via het SIS vermeldt DV dat hij weet welk ras in welk kwadrant vliegt en in een PM aan mij laat hij het weten en het is juist geschat. Maar nog steeds heeft DV niets door.

 

 

Stardate 149.03 – rond (-30,21), sp 6, k55/60, puntoortjes: 0

Dat leverde dus niets op. Megabyte is er niet in getuind. Hij is gewoon door het midden gegaan om zowel mij als de Feds te onderscheppen….tuurlijk…dat kan ook met verhulde Haviken. Megabyte op [(1,-7), sp 25, k 210)] heeft een puike uitgangspunt op de traag omhoogklimmende objecten vanuit het derde kwadrant [(-20,-16), sp 10, k 15]. Wat kan ik nu doen…naar beneden natuurlijk. Als Megabyte gaat vuren, is zijn verhuller uit en als ik een kans wil hebben, is dat nu. De eerzucht van Megabyte kennende,  zal hij immers naar alle waarschijnlijkheid rechtdoor vliegen en voluit vuren. Onderscheppingskoers geplot en uitvoeren maar! Ik heb er zin in.

 

Op het SIS meldt Toet zich als speler zijnde.

 

 

Stardate 149.04 – rond (-28,5), sp 22, k205/210, puntoortjes: 0

Zo, het is druk, alle spelers zijn nu aanwezig, ook de Kzinti’s zijn aangekomen en kijken op de scheidslijn van de kwadranten 2 en 3 toe hoe de eerste twee wrakken van deze sector door Megabyte geblust zijn. Het betreft de wrakken Firestorm-FE en Thunderflare-FE. . De overige kruisers hebben de versnelling in het achteruit gezet. Megabyte zette het juist maximaal vooruit en zit nu tegen de 40 aan en bevindt zich rond (-35,-23). Daardoor blijf ik ze als objecten zien….Mijn onderscheppingsplan heeft niet gewerkt, driewerf bah. Ik had juist zo’n zin….

 

Hoe pak ik het nu verder aan. Als Megabyte mij op de korrel wilt hebben, dan moet hij achter mij zien te komen, daarom geef ik opdracht om richting de -40 te gaan met een S-beweging. Hopelijk kom ik nu wel dicht bij hem.

 

Op het SIS is DV eindelijk achter wie zijn tegenstanders zijn.

 

 

Stardate 149.05 – rond (-44,0), sp 20, k220, puntoortjes: 0

Heel fijn, nu ben ik dus behoorlijk afgedwaald zodat ik niets dan objecten zie op één wrak na….de Reckoning-FE. Deze is door Toetanchamon wrak geschoten. Op basis van de vele objectgegevens heb ik het idee dat Megabyte die nu op een oostelijke koers ligt, weer gaat draaien richting mij. Ik ga hem tegemoet vliegen op de meest waarschijnlijke koers die ik bedenken kan. Dit moet hem zijn, anders weet ik het niet meer!

 

 

Stardate 149.06 – rond (-26,-14), sp 25, k110, puntoortjes: 0

Eindelijk, ik heb een lock op de Romulaanse vloot rond [(-31,-1), sp35, k270]. Helaas wordt mijn vreugde getemperd: we liggen buikje/buikje, daar de DH op zo’n -130 ligt. Net te laag aangevlogen, anders was het heel mooi geweest. Wel voel ik me vereerd met de naamkeuze van Megabyte: Legolas, Galadriel, Elrond en Arwen. Op basis van deze namen concludeer ik dat Elrond het commandoschip moet zijn van Megabyte. Lilith-Kz doet overigens niet meer mee en de rest van de Kzinti jakkeren met hoge snelheid weg.

Dat is fraai: Megabyte heeft nu al drie wrakken gescoord en de overige spelers … tja.

 

DV biedt met een PM’tje zijn overgebleven Fed-schip aan om tezamen tegen Megabyte te strijden. Elk phaser is welkom, is mijn gedachte, dus prima!

 

 

Stardate 149.07 – rond (-31,-27), sp 30, k285, puntoortjes: 17

Oke…dat was dus het treffen met Megabyte. Van de 46 treffers heb ik uiteindelijk 17 puntoortjes kunnen scoren. De Euros is flink aangeslagen: 74 treffers. Deze moet zich even aan een opkalefaterrondje onderwerpen, om de sensors weer een beetje aan de praat te krijgen. Maar deze beurt dus geen wrak en ik kan opgelucht ademhalen en me een beetje op mijn borst kloppen dat ik een treffen met Megabyte overleefd heb zonder verlies van schepen in tegenstelling tot mijn tegenstanders.

Veel objecten,  de Whirlwind-FE is langszij gekomen en, zoals verwacht, 4 plasma’s.

 

Megabyte is nu te vinden op ca [(-22,10), sp 30, k90], die nu weer mag gaan spelen met de twee katjes die op [(-8,10), sp. 30, k90] spelen. Het andere katje is ver beneden afgezwakt, waarschijnlijk ernstig aangepakt. Ik richt met de Euros op dat katje, tegelijkertijd de broodnodige reparaties uitvoeren. De overige slagkruisers laat ik al berekend een bocht maken rondom de aanstormende plasma’s. Volgens de berekeningen moet het allemaal lukken.

 

 

Stardate 149.08 – rond (-33,-48), sp 30, k50, puntoortjes: 17

Zo, het was even benauwd, maar we raken op één na net de plasma’s niet die nu op 3 AE achter ons bevinden. Plasma 22 is echter wel op het zijschild van Zephyros geëxplodeerd. Toch maar later kijken of ik een dergelijke routine in mijn analyse-programma bouwen kan. Geen idee echter of Zephyros ook het beoogde slachtoffer is van de overige drie plasma’s , maar daar zal ik ook niet op wachten.

De Pazuzu-Kz is wrak geschoten door Megabyte, de vierde al op zijn conto. En wederom geen lock! Dat is toch om orendol van te worden?

 

Hoewel aangekondigd heeft ‘bondgenoot’ DV zijn score opgekrikt door te vuren op de Notus, met al en al 56 treffers over twee schilden. Onder bondgenootschap versta ik toch wel iets anders… daarom komende beurt maar vuren op Whirlwind.

 

De Euros komt dichterbij bij het aangeschoten katje. Onderscheppingskoers hiervoor uitzetten.

 

 

Stardate 149.09 – rond (-1,-39), sp 38, k200, puntoortjes: 137

Ik ben net iets te dicht bij de Sterbasis van de Fed gekomen, waardoor die dus 3 treffers intern plaatst, minimale schade. Dat zal me leren om in ieder geval die schilden aan te zetten die tegen een SB aankijken. Gelukkig wordt nu de Djinn-Kz geïdentificeerd op afstandje 6 met een ongelukkige defensieve hoek van 95. Dat wordt komende beurt met schild neer vuren en daarna een bochtje maken om met de andere kant te vuren.

 

De Whirlwind is deze beurt wrak gemaakt door mij met een kleine 200 treffers!!! Héhé, eindelijk iets kapot gemaakt dat niet door Megabyte is gedaan. En ik heb al mijn schepen nog! Wel heeft Whirlwind nog zo’n 55 treffers intern geplaatst op mij, waardoor vele generators ploffen, maar geen overige beperkende schade op gebied van wapens, sensors, snelheden.

 

Megabyte wordt gesignaleerd rond [(-24,-30), sp 32, k100]. Hij zal waarschijnlijk mijn kant weer uitkomen, waar ik geen zin in heb…..dus ga ik zijn kant maar op en hopelijk kom ik achter hem uit en kan ik wat puntoortjes droppen bij de SB van DV.

 

 

Stardate 149.10 – rond (-32,-48), sp 34, k250, puntoortjes: 169

Dit is geen gelukkige beurt voor mij…Allereerst vliegt de Euros [(-1,-27),k10] door een klauwtje van 29 treffers van katje Djinn voortaan als een blinde, kreupele kip door de ruimte (0% sensors en 14 AE snelheidsbeperking), waardoor de laatste vuurorder gigantisch de mist in ging. Hopelijk is dat ook zo voor Djinn die zelf een pil van 59 treffers kreeg. De Euros zal ik zo snel mogelijk moeten draaien en repareren.

 

Veel beter doet de rest van de vloot niet. Megabyte klaagt op het SIS over stankoverlast en op de radar is te zien waarom. In plaats van mijn kant op te komen, richtte Megabyte zich juist op de SB, waardoor Notus, Boreas en Zephyros praktisch voor de neus van de Haviken zijn beland….Dat gaat pijn doen!!!!! Orders richten zich dan ook op overleven van deze beurt.

 

 

Stardate 149.11 – Einde

Dat deed zeker pijn. Allereerst was het de Euros niet gegund om bij te draaien en kreeg deze van Djinn alle treffers door zwaar beschadigde schild 4 en is dus wrak.

Dat geldt ook voor Notus (140 treffers) en Zephyros (258 treffers). Het lullige is dat de Notus waarschijnlijk het genadeschot kreeg van een binnenstormende raket (20 treffers)…..vergeten hier rekening mee te houden! Op Boreas klappertanden alle bemanningsleden nog na van de schrik….ook hier was vergeten het juiste schild aan te zetten, waardoor de 96 treffers van Arwen en Elrond zo intern geplaatst konden worden. Dat was dus niet fijn!

 

Via het SIS wordt vermeld dat Megabyte een onderzoekscommissie ingesteld heeft om na te gaan waarom de Boreas niet wrak is gegaan….de onderzoekscommissie welwillend vermeld ik de schade.

 

Maar eerlijk is eerlijk….Megabyte heeft verdiend gewonnen in zijn Haviken en daarmee op dit moment onverslaanbaar, maar terwijl ik mij richting mijn shuttle begeef voor een volgende sector, kijk ik in een spiegel en prevel zachtjes: “Er is een tijd van Mega-op en een tijd van Mega-af”.