Sector 148 – Missers

 

Proloog:

Mijn laatste commando over Klingon D7’s in sector 126 was geen onverdeeld succes, toch ben ik altijd positief gestemd geweest over de brute kracht van deze schepen. Tijd om de beuk er weer eens in te gooien. Niet lang na de inschrijving lag er een nieuwe vloot klaar in sector 148. Ruim voor de aanvang van het spel werd er op het forum reeds druk gespeculeerd over de aanwezige spelers,… Federatie, Romulanen en Kzinti worden gecommandeerd door respectievelijk Kikoman, Lord of Elvesham en Ender.

 

Beurt 0:

De vloot start in het tweede kwadrant en de schepen hebben de namen Aggressor, Guardian, Reaper en Terror meegekregen. De Guardian is mijn commandoschip en zal zijn best moeten doen de promotiegrens van 100 punten te overschrijden.

 

Orders voor beurt 1:

De vloot ligt in de X-richting beter gegroepeerd dan in de Y-richting, dus wordt besloten naar bakboord weg te draaien en koers te zetten naar het derde kwadrant. Doel is de sterbasis aldaar of de bijbehorende vloot als die mijn pad eerder kruist. Nieuwe snelheid 21 AE/beurt, nieuwe koers 240º, nieuwe positie 17 AE onder -71º van de startpositie. De versnelling is de sluitpost van het energiegebruik en een lagere dan maximale versnelling kan een tegenstander die een berg objekten ziet nog wel eens op het verkeerde been zetten.

 

Resultaten van beurt 1:

De orders zijn door de bemanning perfect uitgevoerd, onder mijn strenge commando leren ze snel,… of worden ze vervangen. Er zijn geen objekten zichtbaar op de sensors en onmiddellijk worden de nieuwe orders gegeven.

 

Orders voor beurt 2:

De koers wordt aangehouden tot de -60Y-grens overschreden wordt, om daarna bij te draaien naar een koers van 265º. Er wordt versneld naar 25 AE/beurt. Aan het eind van de beurt zullen de lange afstand sensors zo’n 40 AE het derde kwadrant in reiken. Eens zien hoeveel objekten er dan waargenomen worden. Nieuwe positie 6,-60.

 

Resultaten van beurt 2:

Op gemiddeld 8,1 AE onder een defensieve hoek van -24º wordt de volledige Federale Koekblikkenvloot van Kikoman geïdentificeerd. Hij is met 29 AE/beurt bij 90º onderweg. Verder zijn er geen objekten op de sensors te vinden, maar hier hebben ik voor dit moment wel even genoeg aan.

 

Orders voor beurt 3:

VUUR!!! Dat was de belangrijkste order voor deze beurt, daarna begon het toekennen van energie en doelen aan de diverse schepen. Zo plannen dat de Guadrian maximaal intern punten scoort.

Op tijd 1 worden vier zware en twee normale phasers afgevuurd op de Alephekka. De rest van de normale en lichte phasers en disruptors wordt op afstand 10 gezet en over de andere drie schepen verdeeld. Ik neem de gok de schilden van alle schepen uit te laten om zo de vloot van Kikoman in één klap vleugellam te maken. Als hij zijn vuur op één schip concentreert helpen schilden toch niet en als hij het vuur verdeelt dan is mijn sterbasis voldoende dichtbij om nog te gaan repareren zo vroeg in het spel.

De Guadrian en de Reaper vertragen 5 AE/beurt en de Aggressor en de Terror versnellen 5 AE/beurt. Alle schepen maken een draai van 200º naar bakboord en komen in een dichte formatie uit. Als Kikoman doorvliegt naar mijn sterbasis lig ik in ieder geval achter hem.

 

Resultaten van beurt 3:

Zelfs na een herdraai bracht deze beurt niet wat ik ervan gehoopt had. De tweede vuurorder van de Guardian bleek op zichzelf gericht te zijn in plaats van op de Sargas. Goed,… op zoek naar een nieuwe bemanning voor de vuurcontrole, de oude heeft afgedaan. Even een samenvatting van de vuurorders:

     Alaphekka-fe: 140 treffers op/door schild 1,… wrak

     Denebola-fe: 118 treffers door schild 4,… wrak

     Rotanev-fe: 69 treffers door schild 4

     Reaper-kl: 191 treffers door schild 1,… wrak

     Terror-kl: 28 treffers door schild 1 (-4 generators; 26% intern; 9% kritiek; -2 phasers)

     Sargas-fe: de gelukkige die 120+ treffers door schild 4 misliep,… niet wrak

De gelukkige Kikoman is laf afgedropen richting 1,-93 en ligt nu op 21 AE bij 137º defensief. Zonde van de misser, de Federatie had tot een half schip gereduceerd kunnen zijn. Nu maar zien dat ik greep krijg op het restant van Kikoman’s vloot. Grote zwakke punt van de D7 speelt nu parten,… draai die logge dingen maar eens om.

Teamscore geopend op 260 punten, de Guardian met 43 punten zwaar teleurstellend, dit hadden er 160+ kunnen zijn.

 

Orders voor beurt 4:

De Sargas wordt door mijn volledige vloot geïdentificeerd en dus wordt de aanval ingezet, hard naar stuurboord naar een koers van 108º, snelheid terug naar 25 AE/beurt voor alle schepen. Op tijd 1 worden de normale phaser en disruptor aan stuurboordzijde afgevuurd en omdat de kans bestaat dat Kikoman terugkeert naar zijn sterbasis vuren de zware phasers nog eens op tijd 10. Nu maar hopen dat Kikoman niet weer probeert van mij weg te draaien zodat we dit voor hem ook af kunnen maken.

 

Resultaten van beurt 4:

Zij die goed lezen wisten het al,… mijn defensieve hoek naar de Sargas was 137º en mijn vuurorder op tijd 1 was gebaseerd op de koerswijziging van de eerste impuls. De wapens aan stuurboord werden dus niet afgevuurd,… 6 EE voor niets aan de disruptors toegeken en 12 treffers gemist,… misser nummer twee! En natuurlijk draaide Kikoman niet naar zijn eigen sterbasis maar andersom omhoog, dus ook de zware phasers werden niet ook afgevuurd en Kikoman ligt opnieuw achter me. De Terror ontvangt 15 treffers van de Sargas op het schild aan bakboordzijde.

De Sargas en de Rotanev worden nu beiden geïdentificeerd op 19 AE bij -131º defensief met een koers van 0º, komende beurt kan ik dus weer photons verwachten. Op grote afstand worden vier objekten waargenomen, waarschijnlijk de Kzinti van Ender die vlucht voor Lord of Elvesham’s Romulanen onder het excuus dat hij achter mij aankomt, positie 46 AE bij 27º defensief.

 

Orders voor beurt 5:

Opnieuw een poging om punten op Kikoman te scoren,… er wordt een zuivere S-manoeuvre naar bakboord gedraaid met een vuurorder op afstand 10 en tijd 10 voor alle wapens. Dit zou de vloot op -10,-96 moeten brengen met behoud van snelheid en koers. Tevens zou dit Ender nog een beurt op afstand moeten houden. Schilden aan en maximale SV op schild 4.

 

Resultaten van beurt 5:

Kikoman gaat ergens de mist in met zijn koerswijzigingen want de Sargas en Rotanev liggen volledig uit formatie, respectievelijk op 35 en 24 AE en onder defensieve hoeken van 153º en -161º van mij af en naar mij toe vliegend. Niettemin,… buiten sensorbereik en ik voor hem ook. Reconstructie van de koerswijzigingen van de Sargas leert dat deze halverwege de beurt tot op 10,9 AE afstand geweest is, maar dat was niet voldoende om de vuurorder in werking te laten treden. De Sargas blijft de Terror terroriseren, 15 treffers op en 43 treffers door schild 4,… nog 15 generators over, 50% interne schade echter intussen één normale phaser gerepareerd. Helaas nu ook de sensors naar 45%.

Met de sensors van de Aggressor en de Guardian is niets mis, Ender’s vloot is als objekt genaderd tot op 26 AE bij -44º defensief, met een koers tegengesteld aan die van mijn vloot. De Guardian identificeert zelfs de Icarus en de Theseus, iets wat na enig trianguleren en rekenen het gevolg is van de rang van Commander. Dat betekent dat Ender mijn schepen niet kan identificeren ondanks de gelijke snelheid van 25 AE/beurt. Ender krijgt de waarschuwing de schilden van deze schepen aan te zetten.

 

Orders voor beurt 6:

Met het gedraai om de Federatie koekblikken van Kikoman heb ik het nu wel gehad. Voordat ik dadelijk tussen Kzinti, Romulanen én Federatie in kom te liggen wordt het hoog tijd om een ander doel op te gaan zoeken,… de Aggressor en Terror draaien 10º bij naar bakbord en vliegen door naar een positie onder de Federale sterbasis, dit geeft de Terror de kans nog een beurt of twee te repareren en houdt de vloot buiten bereik van de Federatie en waarschijnlijk ook de Romulanen. De Guardian versnelt naar 36 AE/beurt en plot een koers die op hetzelfde eindpunt uitkomt maar een lus naar boven maakt. Mocht Ender zijn vloot recht naar beneden dirigeren dan zal de Guardian zijn vloot kruisen. Een vuurorder op afstand 8 met disruptors, zware en normale phasers en een tijdsorder 5 met de lichte phasers. Enne,… schilden uit natuurlijk.

 

Resultaten van beurt 6:

Uhm,… oké,… da’s een meevaller van de eerste orde. De Guardian plaatst 159 treffers op/door schild 4 van de Theseus die daardoor in één klap netjes wrak gaat. Kikoman en Ender protesteren en willen een herdraai. Na enige uitleg begrijpen beide heren toch dat een herdraai er niet in zit. Minder plezierig is dat Ender nu de naam van mijn commandoschip over de communicatiekanalen rondbazuint.

Goed het zij zo,… het restant van de Kzinti vloot ligt nu op 16 AE bij -169º defensief achter me en vliegt ook van me weg. Pal daarachter, nog eens 26 AE verderop, liggen de restanten van Kikoman. Verder verschijnen er vier objekten op 36 AE bij 133º defensief met een koers die direct richting Ender’s vloot, ongetwijfeld de Romulanen. Verder vliegen er nog vier raketten richting de sterbasis van Kikoman.

Met deze leuke meevaller loopt de teamscore op tot 396 punten, de Guardian heeft met een score van 179 punten de promotiegrens in ieder geval overschreden.

 

Orders voor beurt 7:

De schilden worden maximaal versterkt. De Aggressor en Terror vliegen door en draaien onder de Federale sterbasis naar een koers van 330º. De Guardian vertraagt naar 30 AE/beurt en gaat wat onder beide andere schepen liggen met een koers van 345º. Op basis van de objekt-gegevens van de afgelopen beurt en de koers van de raketten worden de schepen zo gepositioneerd dat ze de sterbasis zullen identificeren.

 

Resultaten van beurt 7:

Ender verkiest het vuren op de Guardian boven de reeds aangeschoten en dichtbij liggende Terror en haalt daarmee mijn achterschild neer en plaatst 4 interne treffers. Dit kost me 2 generatoren, 3% interne en 7% kritieke schade. Tevens stuurt hij drie raketten achter me aan, alsof ik nog zou overwegen me om te draaien om ze tegemoet te vliegen. De verwachtte photon-barrage bleef wonderwel uit???

De Federale sterbasis wordt netjes door alle schepen geïdentificeerd. Zowel de Kzinti als de Romulanen liggen op ongeveer 32 AE afstand defensief respectievelijk onder 162º en 107º, op veilige afstand dus om ongestoord de sterbasis te pletten. Kikoman’s schepen liggen ergens 10+ AE aan bakboordzijde van Lord of Elvesham’s ongetwijfeld nog steeds verhulde vloot dus die zal het wel zwaar gaan krijgen.

Reparaties op de Terror vorderen langzaam maar gestaag, 17 generators, interne schade 42% en sensors terug op 72%.

 

Orders voor beurt 8:

De aanval op de Federale sterbasis wordt zo gepland dat de Aggressor en Terror op een afstand van 6 AE een schild wegschieten waarna de Guardian ná de beweging van impuls 10 op een 0,4-0,6 AE voor een ander schild eindigt om dat weg te schieten en de sterbasis intern aan gort te schieten (afstandsorder op 2 AE voor de veiligheid). Mocht de sterbasis de komende beurt nog steeds leven, dan kan de Guardian meteen weer vuren. Op deze manier doet de Guardian in ieder geval een gooi naar een hoge individuele score. De Terror is beperkt in energie en zal deze beurt geen ECM gebruiken.

 

Resultaten van beurt 8:

Na een herdraai vanwege een abusievelijk niet geactiveerd voorschild van de Aggressor blijkt de navigator van de Guardian een voor hem fatale blunder gemaakt te hebben,… één impuls te lang hard bakboord gedraaid. Daardoor werden de vuurorders van de Guardian niet uitgevoerd en is de Federale sterbasis intern onbeschadigd gebleven. Inmiddels de derde ernstige misser in deze sector.

De sterbasis ligt nu op 4,7 AE in schild 2 van de Guardian, en op 4,8 AE en 4,9 AE in schild 3 van de Aggressor en Terror. De andere vloten verschijnen allemaal als objekten op de sensors. De Romulanen liggen op 22 AE bij -128º, de Federatie op 26 AE bij 168º en de Kzinti op 37 AE bij 180º. De Romulanen hebben een koers van 280º, ruwweg parallel aan de mijne. De Fed’s vliegen ongeveer in mijn richting en de Kzinti vliegen op een koers van 0º en hebben de Kikoman’s restanten dus op een goede 12 AE liggen. De Terror wordt door de Romulanen en de Federatie geïdentificeert.

De Aggressor en Terror plaatsen respectievelijk 60 en 39 treffers op schild 4 en kregen daar 36 en 55 treffers op hun voorschilden voor terug.

Over de communicatiekanalen blijft Kikoman zeuren dat ik hem moet afmaken,… tja dan had hij maar niet steeds rondjes om me heen moeten draaien. Ender lijdt zoals gebruikelijk weer aan grootheidswaanzin en Lord of Elvesham heeft verzuimd op Kikoman te vuren.

Teamscore: 446 punten.

 

Orders voor beurt 9:

Het is niet mogelijk om vanuit de huidige positie de sterbasis opnieuw in mijn voorschild te krijgen, met die logge Klingon D7’s is het lastig draaien. Daarom wordt er gevuurd wat mogelijk is en verder maximaal op de schilden versterkt. Als de sterbasis op tijd 1 vuurt kunnen de Aggressor en Guardian kunnen samen zo’n 125 treffers verwachten. Aangezien de Terror perfect gepositioneerd ligt voor een barrage photon torpedo’s van Kikoman zal ook die het te zwaar verduren krijgen. Nu maar hopen dat Lord of Elvesham zijn verhullers aan houdt, anders is het over voor de Terror.

Er wordt een koers geplot naar -52,-37 met een koers van 48º en snelheid van 27 AE/beurt waar de vloot met gebruik van maximale ECM in ieder geval buiten het bereik van de Romulanen en de Kzinti moet kunnen blijven. Een flink aantal opvolgende beurten zullen daarna aan reparaties gespendeerd moeten gaan worden voordat ik in deze sector weer een rol van betekenis kan gaan vervullen.

 

Resultaten van beurt 9:

Oef,… de sterbasis heeft zich redelijk gedeisd gehouden en 18 treffers op schild 2 van de Aggressor en 49 op/door schild 2 van de Guardian geplaatst. Bij lange na niet de verwachtte 125 treffers. De twee treffers die bij de Guardian intern binnen kwamen deden 3% extra interne schade en een verhoogd levenssystemen verbruik van 17%,… wauw! Mijn vloot plaatste 56 treffers op schild 1 en 48 treffers op/door schild 4.

De Terror kreeg zoals verwacht 4 photon torpedo’s te verwerken en de bemanning is druk doende de boel met kleefband, touwtjes en kauwgom bij elkaar te houden,… generators 6; 74% intern; 9% kritiek; sensors 30%; levenssystemen 36% met een verbruik van 42%/beurt en nog één schild, een zware en een normale phaser over.

Wat de sensors te zien geven stemt gematigd positief,… de Romulanen liggen op 33 AE bij 170º defensief (snelheid 33 AE/beurt, 4º) en zien mij dus niet op hun sensors. Daarmee ligt Lord of Elveshams vloot op 17 AE pal links van de Federale sterbasis. Ender ligt inmiddels zelfs buiten het bereik van de lange afstand sensoren en Kikoman geeft eindelijk gehoor aan mijn verzoek zijn schepen wat beter voor mijn lopen te positioneren,… de Rotanev ligt op 15 AE bij 65º defensief en de Sargas op 19 AE bij 170º defensief. Beide schepen hebben een koers ongeveer parallel aan de mijne. De Sargas heeft blijkbaar klop gekregen van Ender want deze heeft een snelheidsbeperking van 18AE/beurt.

Het puntentotaal is nu opgelopen tot 524 voor het team, waarvan 228 voor de Guardian.

 

Orders voor beurt 10:

Alle treffers die in het verleden op de Rotanev geplaatst zijn worden opgeteld, Ender’s vuur op de Sargas wordt ingeschat, en wat rekenwerk leert dat de Guardain met een iets hogere snelheid vrijwel zeker niet geïdentificeerd wordt en de Aggressor mogelijk ook niet. Beide schepen vuren op tijd 1 een normale phaser richting schild 4 van de Rotanev dat in beurt 3 kapotgeschoten werd. Enige weerstand na tijd 1 wordt hiermee extra de kop ingedrukt. De Aggressor plot een koers die de Rotanev moet onderscheppen en vuurt dan de overige wapens. Om de score van de Guardian verder op te drijven zal deze op de Sargas vuren omdat hiervan de positie in de komende impulsen beter te bepalen is als gevolg van zijn snelheidsbeperking.

De Terror wordt naar bakboord gestuurd in de hoop dat deze nét buiten het sensorbereik van de Romulanen gehouden kan worden. Met de beperkte beschikbare energie kan deze met behoud van warpsnelheid net in leven gehouden worden.

Via de communicatiekanelen wordt getracht bij mijn tegenstanders de indruk te wekken dat mijn volgende doel een sterbasis zal zijn, de Aggressor en Guardian eindigen de beurt op een koers pal richting Romulaanse sterbasis, waarvan ik met Lord of Elvesham reeds coördinaten uitwisselde. Het volgende doel zal inderdaad een sterbasis zijn maar zeker niet de Romulaanse.

 

Resultaten van beurt 10:

De Rotanev slikt 14 treffers door schild 4 en 44 treffers op/door schild 3 en vliegt nog steeds rond op 38 AE bij 138º met koers 180º. De Sargas gaat elegant wrak na 210 treffers op/door schild 1. De Romulanen liggen op 36 AE/beurt bij 162º nog verder weg dan de afgelopen beurt omdat ze de Federale sterbasis uit zijn lijden verlost hebben. Met een koers van 67º liggen ze in een ideale positie om nu de Rotanev uit zijn lijden te verlossen. Hiervoor moeten ze echter eerst naar stuurboord draaien, iets wat de afstand tussen Lord of Elvesham en mij opnieuw groter maakt. De Terror ligt net buiten bereik van de sensors van de Romulanen al op koers naar de Kzinti sterbasis. De locatie van Ender’s vloot is ook weer bekend, hij verschijnt bij mijn sterbasis op de sensors.

Teamscore: 658 punten, Guardian: 326 punten.

 

Orders voor beurt 11:

Nu de Romulanen het laatste restje van de Federatie opruimen, Ender zichzelf in deze sector buiten spel gezet heeft en Lord of Elvesham de afstand tussen zijn Romulaanse vloot en de mijne te groot heeft laten worden zetten ook de Aggressor en de Guardian koers naar de Kzinti sterbasis. Op de communicatiekanalen wordt het alternatieve doel van de Romulaanse sterbasis nog eens benadrukt,… hoe verder Lord of Elvesham zijn koers die kant op stuurt deze beurt, des te zekerder wordt mijn overwinning. Ahum,… fouten in het plotten van de koers richting sterbasis voorbehouden.

 

Resultaten van beurt 11:

Mijn poging om Lord of Elvesham te laten geloven dat ik richting zijn sterbasis zou vliegen heeft slechts ten dele gewerkt. Hij heeft Kikoman rechts laten liggen en is meteen omhoog gedraaid, maar niet met een koers precies naar Ender’s sterbasis. Zijn huidige is nu pal achter de Guardian op een afstand van 21 AE. Zijn snelheid is momenteel 43 AE/beurt en de mijne 33 AE/beurt, wat zijn sensorbereik reduceert tot 5,8 AE. Een snelle berekening leert dat hij de Guardian de komende beurt onmogelijk kan identificeren, ongeacht welke versnelling of vertraging hij toe zou passen. De Aggressor ligt op 4 AE voor de Guardian, dus hiervoor geldt hetzelfde. De Terror, die slechts over 6 EE beschikt, moet alle zeilen bijzetten om in leven te blijven, de levenssystemen zijn gedaald tot 3%. Gebruik van ECM is dus beperkt tot 1 EE. Niettemin blijkt de Terror met een krappe veiligheidsmarge buiten het sensorbereik van de Romulanen te blijven.

 

Orders voor beurt 12:

Alle schepen houden dezelfde koers aan. Hoewel niet noodzakelijk versnellen de Aggressor en Guardian alsnog van 33 naar 35 AE/beurt. De komende beurt moet de Kzinti sterbasis binnen sensorbereik liggen. Nu is het alleen hopen dat ie niet te dicht bij ligt waardoor het lastig kan worden om het ding over drie schilden aan te vallen.

Over de communicatiekanalen blijkt dat Lord of Elvesham het er niet bij zal laten zitten en toch de achtervolging in zal zetten.

 

Resultaten van beurt 12:

Lord of Elvesham heeft zijn vloot nog een tikkeltje laten versnellen en lijkt een koers voor het onderscheppen van de Terror uitgezet te hebben. Uit de objektgegevens blijkt dat zijn vloot nog op een veilig afstand te ligt, hij kan mijn schepen niet identificeren.

De Kzinti sterbasis is geïdentificeerd en ligt wat dichter bij dan verwacht. Hierdoor zal het weer puzzelen worden om de logge D7 kruisers onder de juiste hoek bij de sterbasis te krijgen.

Ender heeft intussen een mislukte poging gedaan tot een aanval op mijn sterbasis die daardoor 60 punten scoorde. Het lijkt erop dat hij van iemand een tip gekregen heeft die niet werkte. En als ik zijn gejammer over de communicatiekanalen moet geloven heeft hem dat veel schade en een slechte uitgangspositie voor de komende beurt opgeleverd.

 

Orders voor beurt 13:

De Terror heeft net voldoende energie om de levenssytemen en de warpmotoren aan de praat te houden en zal als bliksemafleider recht op de sterbasis af vliegen en wrak gaan. De Aggressor versterkt het voorschild maximaal en voert een verdeelde aanval uit over de schilden 1 en 4. De Guardian draait eerst naar bakboord van de sterbasis af om daarna sterk naar stuurboord te draaien en zo vlak voor de sterbasis te eindigen waar de volle vuurkracht van de D7 slagkruiser nog eens zijn werk mag doen om in deze sector de doelscore te overschrijden.

Teamscore: 718 punten.

 

Resultaten van beurt 13:

De actie van de Kzinti sterbasis heeft mij uitermate verrast. In plaats van netjes op de Terror te vuren, vuurde hij op de Guardian die de laatste klapper zonder schilden zou uitdelen. Deze 53 interne treffers zetten de sensors op 5%. Dit had tot gevolg dat de sterbasis slechts 180 treffers verdeeld over drie schilden te verwerken kreeg. De Guardian deed er daarvan slechts 37 waar ik zo’n 270 treffers van dat schip verwachtte. De Aggressor kreeg 89 treffers op het voorschild, waarvan er 19 intern gingen. De Terror bleef tegen de verwachting in leven deze beurt.

De teamscore steeg naar 844 punten (mijn eigen sterbasis deed er ook nog 35 treffers bij), en ging daarmee wel ruim over de extreem lage doelscore van 757 punten. Ondanks de zoveelste misser in deze sector haalde ik daarmee met de teamwinst mijn tweede promotie tot Commodore en een Zilveren Maan, de Guardian eindigde op 345 punten, binnen. De verwachtte Super Nova en ook een nieuwe recordscore gaat daarmee aan mijn neus voorbij.

De Guardian werd ook nog gestraft met een snelheidsbeperking van 8 AE/beurt en eindigde daarmee vlak voor een volledig functionele sterbasis en met Lord of Elvesham met zijn Romulaanse vloot op 10 AE afstand in schild 3. Nog een beurt had me dus in ieder geval de promotie tot Commodore en de Zilveren Maan gekost. Volgende keer zet ik toch weer netjes de schilden aan.

 

Epiloog:

De eerste helft van dit spel kenmerkte zich door twee enorme missers. Bij de eerste confrontatie met Kikoman (het vuren op één van mijn eigen schepen, waaraan ik nog wel enige tijd herinnerd zal worden). Door de tweede, een koersfout bij de aanval op de Federale sterbasis, lag ik halverwege het spel in een zeer ongunstige positie naast en achter diezelfde sterbasis, opgejaagd door Romulanen en Federatie. Het tij keerde toen ik een onverwachte herkansing kreeg op Kikoman en dit me voldoende punten opleverde om het spel af te kunnen maken met een sterbasis. Op weg hier naar toe wist ik nipt uit de handen van de Romulanen te blijven. Omdat ik op de Kzinti sterbasis een extreem grote klapper voor de individuele score van de Guardian wilde maken nam ik de laatste beurt meer risico, en dat werd door de Kzinti sterbasis hard afgestraft. Een beurt extra had me in ieder geval het grootste deel van mijn vloot gekost.

Kikoman is de eerste klap in het spel niet meer te boven gekomen, Lord of Elvesham heeft vrijwel continu last van EBS gehad en Ender presteerde het om met een redelijk aantal punten als tweede te eindigen in deze sector.

 

Resultaat van alle missers en een kleine dosis geluk leverden me mijn tweede promotie tot Commodore en Zilveren Maan op. Nu is het tijd om mijn oude rang van Admiraal te gaan claimen.