Spelverslag SO 139 – bizar spel

 

Proloog – Sterrendatum 20082104

Excerpt uit het logboek van commander Cleaver: “Ik was nog maar nauwelijks in sector 137 de Kzinti Hegemonie aan het vertegenwoordigen, of de Klingons riepen me op om me naar sector 139 te begeven, alwaar ik hun logge slagkruisers naar de zege zou moeten leiden. Na mijn eerdere optreden in sector 131 namens het Klingon-rijk had ik zo´n aanbod niet verwacht, maar wie weet zitten ze financieel moeilijk of kunnen ze niemand anders vinden. Ik kan het niet weigeren, want ik heb nog veel goed te maken.”

 

Inleiding

Omdat SO 139 zo vlak na spel 137 van start ging, droeg ik hier nog de rang van commander.

 

De scheepsnamen waren ouderwets Cleaveriaans en ditmaal gebaseerd op de Dragonlance D&D wereld, met name het werelddeel Krynn. Dat de namen hier en daar wat Latijnse invloeden hebben is vast toeval… Ik koos voor Xak Tsaroth, Pax Tharkas, Palanthas en Solanthus. Dat zijn allemaal geografische namen die van belang zijn voor het verhaal van de Dragonlance Chronicles Trilogy. Het enige fort in dit rijtje is Pax Tharkas, waarvan ik vond dat het passend zou zijn als dit schip mijn commandoschip werd.

 

Beurt 0

Zo, de schepen liggen op wanordelijke wijze in het noordwestelijke kwadrant – tijd voor actie dus. Om de schepen beter te groeperen geef ik verschillende koers- en snelheidswijzigingen. Die laatste variëren van 9 tot 16. Alle overige EE gaan naar de Phaserbanken.

 

Eén van de tegenstanders is Malurax, de kapitein die ik in sector 129 was tegengekomen. Ik weet niet welk scheepstype hij bezit, maar hij schrijft wel elke beurt een verhaaltje op het forum.

 

Beurt 1

De schepen liggen dichter bij elkaar rond -21,39, maar perfect is het nog niet. De snelheden lopen flink uiteen en het belangrijkste is dat ik die ga egaliseren. Ik geef wat standaardorders, zonder koerswijzigingen, zodat de snelheden op 19 en 20 uitkomen. Daardoor zou mijn commandoschip achteraan komen te liggen. Toch houd ik een slecht gevoel over aan deze orders…er klopt iets niet. Wat nou als dit te voorspelbaar is? Wat nou als…? Ik heb nog een gevoel dat ik meer met de koers moet doen; iets verrassends, iets noordelijker. Ach, hoe groot is nou de kans dat ik nu meteen voor de Federatie of zo eindig?

 

Beurt 2

Oh, die kans was dus 100%! Potverpillepap, dit ziet er bar slecht uit. We zien elkaar op afstand 22 tot 25 en natuurlijk hoofdzakelijk in elkanders voorschilden. De Federalen vliegen 14, dus had ik maar niet vertraagd, dan lagen we veel dichterbij. Vooral het uitblijven van koerswijzigingen van mijn kant wraakte zich nu: ik was Photonvoer, terwijl ik nota bene gedacht heb aan een verlegging naar het noorden.

 

Tja, ik moet het er maar mee doen. De tegenstander is kennelijk fan van tanks, gezien de scheepsnamen T-90-Fe, Abrams-Fe, Le Clerc-Fe en Leopard-Fe. Toegegeven, sommige Defensieve Hoeken waren niet heel gunstig voor de vijand (tenminste één schip had me niet in zijn voorschild), maar als de Federatie dit stukje uitspeelt zoals het hoorde, dan zou ik nu anderhalf à twee schepen kwijtraken. Geen lekker begin hoor!

 

Het ziet er zo slecht uit dat ik aanneem dat ik maar met twee volwaardige Klingons ga terugschieten: ik schiet alles op de Leopard-Fe met T4 en A10 als orders. Daarbij versnel ik naar 35 om de afstand zo snel mogelijk te verkleinen. Door de koers licht noordwaarts bij te stellen hoop ik recht voor de Leopard-Fe uit te komen – die schuit mag me niet ontgaan!

 

Beurt 3

Pffff! Speel ik tegen een eerste officier of zo? Dat nam ik wel aan, en heb zelfs via de spelleider een bericht verstuurd naar de Federatie om de eerste officier in kwestie mijn hulp aan te bieden na dit spel. De arrogantie ten top natuurlijk, maar eerlijk is eerlijk: zelden in de geschiedenis van de Federatie heeft iemand zo´n uitstekende uitgangspositie verkwanseld. Wat is er nu gebeurd? Die Federaal heeft zijn Photons verdeeld over drie schepen… De vierde M-Kruiser heeft niet eens Photons gevuurd. Dus, ik had drie schepen met gehalveerde voorschilden. Wat helemaal onverklaarbaar was, was dat ik geen enkele Phasertreffer had ontvangen. Wat? GEEN PHASERS? De vijand heeft of zijn vuurorder helemaal verprutst door een T10 order te geven, toen ik al op afstand 25+ lag, waarop de achteruitschietende Normale Phasers geen bedreiging meer vormen, of hij heeft gewoon helemaal geen vuurorder gegeven. Het eerste is het waarschijnlijkste, maar dat maakt allemaal niet uit. Ik kwam hier vanuit een benarde positie opeens als overwinnaar uit de strijd. Sterker nog, ik had spijt dat ik slechts één M-Kruiser tot doelwit had gekozen, want nadat er 81 en 96 door schild 1 van Leopard-Fe gingen, deden mijn andere schepen nog eens 75 en 86 treffers die geen enkel puntje opleverden! Helaas, andere vuurorders hadden een tweede Federaal wrak kunnen opleveren. Palanthas opende de score met 41 punten, Solanthus met 96. De 81 treffers van Palanthas waren verdeeld in 40 op het schild, 21 intern en 20 op SV. Interessant genoeg heeft Solanthus met een score van 96 precies evenveel punten als dat deze treffers deed. Dat kan twee redenen hebben: of Leopard-Fe is wrak gegaan op 0 generators, of op precies 76 treffers van Solanthus. Dat laatste is waarschijnlijker, want ik meen dat een schip met 0 EE pas aan het einde van een beurt als wrak wordt geteld. Desondanks zijn er twee schepen wiens vuurorders tegelijk afgingen met de anderen, zonder punten te krijgen en 76 plus 21 interne treffers is toch 97, wat zomaar genoeg kan zijn om een wrak te produceren. De teamscore opende op 137.

 

Deze beurt hielp me zomaar in het zadel. Ik was voorbij de Federatie gevlogen, had ze een beuk van jewelste gegeven en kon nu lekker doorvliegen naar de Federale sterbasis, alwaar ik mijn commandoschip van de nul punten zou halen. Gelukkig had ik het doel door te versnellen al op afstand 24-25 voor me liggen. Vervolgens zou ik omdraaien voor een nieuw gevecht, maar dan met tegen de 400 punten. Ik had meerdere redenen voor deze actie. Drie voorschilden waren gehalveerd, de Federatie lag achter me en ik moest moeite doen om ze te bereiken en er waren vier extra objecten waargenomen. Deze kwamen op vrij hoge snelheid uit het zuidwestelijke kwadrant aangestormd. Ik vond het opportuun om deze nieuwe dreiging eerst op de resten van de Federatie te laten stoten.

 

Zelf eerst maar de sterbasis kraken. Omdat mijn commandoschip nog geen punten had, wilde ik daarmee de klapper maken nu. Ik tekende een ingewikkeld plan uit waarbij ik over twee lijnen zou aanvallen om een tweede schild te pakken en mijn vlaggenschip de interne schade zou verzorgen. Op de tekening zag het er allemaal goed uit! Ik liet sommige Disruptors uit omdat ik niet teveel interne schade wilde scoren met die secundaire schepen.

 

Teamscore: 137

 

Beurt 4

Teamscore 295? Dat hadden er toch veel meer moeten zijn!? Wat ging er mis. Oh jeetje, zoveel…? Het volgende is me overkomen: door de afronding die ik op papier niet helemaal kon uitvlakken, is mijn vloot op de momenten dat mijn vuurorders afgingen niet in de juiste wapenhoek geweest. In plaats van dat alle Phasers vuurden, vuurden er slechts een Lichte en Normale Phaser (plus een Disruptor), althans bij al mijn schepen behalve Solanthus die wel gewoon netjes alles schoot. De volgende schade werd uitgedeeld:

Xak Tsaroth: 47 op 2

Pax Tharkas: 75 op 1

Palanthas: 47 op 2

Solanthus: 122 door 4

 

Juist, er was dus één schild teveel gepakt door de afronding! Dat was bijzonder naar, want uit het overzicht blijkt al dat alleen Solanthus intern wist te raken. Pax Tharkas was tot ongeveer afstand 1 genaderd, maar als die andere wapens ook gevuurd hadden, waren daar nog zo´n 110 treffers bijgekomen. Dat drie schepen niet de juiste wapenhoeken hadden bij deze aanval stelde me diep teleur. Natuurlijk had ik flink gemanoeuvreerd, maar ik had toch wel verwacht dat ik nog genoeg marge had ingebouwd om de afronding teniet te doen. Slechte zet hoor, want het hele verhaal wordt nu nog erger. Ten eerste was daar het tegenvuur van de sterbasis: 45 door schild 2 van Xak Tsaroth en maar liefst 74 door schild 2 van Palanthas! Echter, de Federale aanvoerder nam alsnog een kleine wraak voor zijn beroerde optreden een beurt eerder: hij wist twee Photons te raken door schild 3 van Xak Tsaroth. Ik had al gezien dat er één of twee Federalen me konden waarnemen, maar dat het uitgerekend die ene brik was die nog Photons kon vuren had ik niet voorzien.

 

De interne schade van Xak Tsaroth was 24% en wonder boven wonder was er aan serieuze schade weinig te melden: sensors op 66% en één Lichte Phaser defect. Desondanks gaf ik geen stuiver meer voor dit schip, want mijn vloot was na het vuren voorbij de sterbasis gevlogen. Ik was er met hoge snelheid naartoe gegaan en had dus weinig bewegingsruimte en ik wilde niet vertragen omdat dat ten koste zou gaan van de SV en omdat de achtervolgende vijanden dan meer kans hadden mij nu alsnog te identificeren. Nu betaalde ik de zware prijs voor mijn desastreuze aanval: Xak Tsaroth lag op afstand 4 met een kapot schild naar de sterbasis toe. Palanthas lag nog net met zijn kapotte schild 2 naar de sterbasis op afstand 3... Deze schuit had al 45% interne schade, en moest 11 generators missen evenals beide Normale Phasers. Daarnaast waren de sensors tot 48% gedaald.

 

Ik werd behoorlijk radeloos van al deze conclusies. Als de sterbasis op T1 zou vuren, kon ik niet verhinderen dat twee van mijn schepen de geest zouden geven. In plaats van met vier schepen een score van 400 of meer te hebben en dik voor te liggen op alle concurrenten, zou ik nu gehalveerd worden terwijl mijn achtervolgers me in de nek hijgden…

 

Plan voor volgende beurt? Tja, met de verwachting dat de objecten of met elkaar gaan bakkeleien of achter mij aan komen, leek het me beter om een grote draai naar links te maken zodat ik of dadelijk kon meevechten of er juist afstand tussen mij en de achtervolgers ontstond.

 

Teamscore: 295

 

Beurt 5

Het ging redelijk zoals verwacht: de sterbasis trakteerde mijn beschadigde schepen op een pak interne treffers. Xak Tsaroth kreeg 48 door 3 zodat deze nu ten dode opgeschreven was. Niet dat de interne schade van 63% zo erg was, maar de maximumsnelheid van 9 wel! De Federatie lag opeens voor dit schip op afstand 12-13 dus dit zou de laatste beurt worden. De Palanthas was zo´n eervol afscheid niet eens gegund: de sterbasis schoot het beestje op T1 wrak, met 59 treffers door 2. Mijn blunder van zojuist werd me nu nog harder ingewreven, want de sterbasis ging wel wrak, maar niet door mij. Al mijn vuurorders waren netjes afgegaan, maar iemand anders had het beestje wrak geschoten. Die punten hadden van mij moeten zijn! Het leek erop dat de Federatie en Kzinti niet op elkaar geschoten hadden: de Defenders moeten de sterbasis wrak hebben geschoten want niemand anders kon de vuurorder hebben gegeven.

 

Zucht. Het hergroeperen links van de restanten van de sterbasis (rond 37,63 met koers 155) had wel geholpen. Een serie van 11 objecten sierden de radars van mijn resterende smaldeel (Pax Tharkas en Solanthus). Iedereen had elkaar gevonden nu en ik vond het positief nieuws. Aan de coördinaten te zien waren de Romulanen nu in staat om wat tegen de Kzinti te ondernemen. De Kzinti hadden namelijk de basis afgemaakt, dus zij waren nu de grootste bedreiging. Ik kon niets identificeren, en er was een kansje dat ik zelf door sommige objecten waargenomen werd. Desondanks meende ik dat men te druk bezig zou zijn met de aanstormende Romulanen…

 

Om de een of andere reden nam ik te makkelijk aan dat ik nu niet meer de prioriteit zou zijn: zoveel rassen op elkaar, dan zouden mijn schepen toch niet meer zo´n bedreiging vormen? Ik ben toch zo goed als gehalveerd en uitgeschakeld voor de teamwinst?

 

Op tijd 1 vuurt Xak Tsaroth een afscheidssalvo op Abrams-Fe – ik verwacht dat dit schip het einde van de eerste impuls niet meer zal meemaken. De andere twee schepen maken zich er op een koers van 170 met snelheid 45 uit de voeten, zonder veel tactisch gedraai.

 

Teamscore: 340

 

Beurt 6

Juist, ik was dus kennelijk nog wel een dreiging. De Federatie en Kzinti spelen samen, want ze hebben op mij geschoten in plaats van op elkaar. Mijn eerdere vermoeden dat ze met elkaar spelen was juist, aangezien de ideale kans om elkaar af te knallen was blijven liggen. Xak Tsaroth was op impuls 1 wrak gegaan, maar had nog 19 treffers op Abrams-Fe geplaatst…en die gingen allemaal intern! Waarom Yoritomo in deze situatie het schild uitliet is me wederom een raadsel – er was niks mee te winnen, zeker als er toch niet op de Kzinti werd gevuurd. Kennelijk was Yori bang dat als hij met schilden schoot, Xak Tsaroth niet wrak zou gaan. Alle Federalen schuiten (3) tezamen vuurden 248 treffers.

 

De Kzinti hadden hun vuurorders beter voor elkaar, helaas. Ik had meer tijd en aandacht moeten besteden aan de beurt en veiliger moeten vliegen. Vanwege hun verbond konden de Kzinti zonder schilden flink uithalen. Solanthus moest er echt aan geloven: met 54 en 56 door 4 ontstond er 55% interne schade. Er waren slechts twee wapens defect en er waren zowaar nog 16 generators over, maar de maximumsnelheid stond op 8! Op deze afstand van mijn sterbasis (107, ofwel 13 beurten) en met Raketten op de radar was dat een doodsvonnis. Mijn commandoschip kwam er genadig vanaf: schild 4 sneuvelde, maar de handvol interne treffers vernietigden geen enkel systeem. Nog maar drie beurten geleden lag ik het meest op koers om deze sector te claimen. Nu bleef er slechts één gevechtswaardig schip over. Aangezien het mijn commandoschip betrof, weigerde ik op te geven, al was me duidelijk dat alle normale plannen van de baan waren. Op de radar verschenen de Romulanen en aan de scheepsnamen te zien was het niemand minder dan Quasimodo die aan de touwtjes trok. Ik besloot hem te benaderen. We spraken af dat we elkaar niet zouden aanvallen: hij had net wat tegen de vijand geprobeerd en zou nu terugtrekken om vervolgens opnieuw aan te vallen. We spreken af dat ik Pax Tharkas-Kl omdraai met koers 355, terwijl Solanthus-Kl met snelheid 8 en koers 170 al reparerend probeert weg te komen.

 

Teamscore: 359

 

Beurt 7

Weinig te doen: er is niets op de radar, dus Pax Tharkas zal zijn koers noordwaarts vervolgen. Solanthus zal uiteraard blijven vluchten en repareren. De Raketten waren niet op mij gericht of ik ben eromheen gevlogen, want ze zijn van de radar af. Uit een telefoongesprek met Quasimodo blijkt dat de Romulanen gaan knallen en incasseren: de Haviken liggen op ongeveer afstand 5 van de Kzinti, met de Federatie op afstand 13. De Romulanen en Kzinti liggen in elkanders voorschild dus het zou erop gaan, maar het voordeel van de verhuller is er dus niet.

 

Teamscore: 359

 

Beurt 8

Het repareren verloopt redelijk: ondertussen heeft Solanthus alweer 18 generators, de sensors staan op 95% en schilden 4 staat op 7. De maximumsnelheid is ondertussen opgehoogd naar…9! Juist, dat wordt dus niks, want er verschijnen drie objecten op de grotendeels gerepareerde radar.

Het beeld van Pax Tharkas is nog interessanter. De drie andere rassen hebben allemaal een wrak geleden. De Esmeralda-Ro, Le Clerc-Fe en Mordenkainen-Kz gingen eraan. Gelukkig heb ik een verbond met Quasimodo, want de overige Romulanen worden op afstand 0 en 1 zichtbaar!

 

De Phoebus-Ro kampt met een maximumsnelheid van 8. Gezien het spelbeeld zal dit de laatste beurt worden voor dit schip. Quasimodo bood me aan om zijn Havik af te maken, zodat de punten niet aan de vijand ten goede zouden komen, maar ik durfde dat niet aan: ik vreesde dat zoiets onder spelbederf zou vallen. Later hoorde ik van de spelleiders dat in zulke situaties (verbond en vijanden in de buurt) het aan de discretie van de spelers onderling wordt overgelaten. Jammer! Eigenlijk had ik het gewoon meteen moeten vragen in plaats van aan te nemen dat het niet zou mogen. Dat had wat punten gescheeld!

 

Op afstand 24 en 25 zie ik de Elminster-Kz en Raistlin-Kz met snelheid 12. Kennelijk had Malurax zijn schepen genoemd naar beroemde tovenaars uit de AD&D traditie. Rond 1995 heb ik zelf trouwens rondgevlogen met de Raistlin-Ro, dus ik begrijp zijn beweegredenen wel. Op afstanden van 21 tot 39 lagen er drie objecten met uiteenlopende snelheden; vermoedelijk de laatste Defender en de twee overgebleven Federalen. De Defender had snelheid 0 en ik maakte een notitie van deze locatie, want ik vermoedde dat het ding met opzet stil lag, in het kader van reparaties. Met mijn snelheid 36 moet Pax Tharkas-Kl zich uit de voeten gaan maken, want mijn schild 4 is nog steeds defect en de Romulanen trekken zich terug om op hun sterbasis voor verdere reparatie. Ik kan daar niet heen, dus ik richt me op mijn eigen sterbasis. De Solanthus-Kl neemt drie objecten waar en ik vrees dat als de snelheid nu niet drastisch omhoog gaat, het einde snel zal komen.

 

Overigens is de confrontatie tussen de Romulanen en Federatie vreemd verlopen. Ik weet niet of de Federatie heeft kunnen schieten, maar misschien wel. De Romulanen hadden genoeg schade op de twee overgeblevenen om te moeten repareren, plus natuurlijk een wrak en een schip in kritieke toestand. De Romulanen hadden één of twee beurten eerder al een Defender half intern gezet, maar Quasimodo wist onvoldoende van de Phaserformules om zijn vuur efficiënt te verdelen. Hij vuurde alle acht Zware Phasers op de Mordenkainen-Kz, terwijl hij beter zijn vuur had kunnen spreiden. Dat hij toch nog een tweede wrak scoorde kwam door een goede truc: hij had alle Plasma Torpedo´s op de Le Clerc-Fe gelanceerd en laat nou net de Federatie de schilden hebben uitgelaten omdat Yoritomo geen enkel vuur had verwacht… Zo heb ik het van Quasimodo gehoord, maar ik weet niet of het inderdaad zo is verlopen: als dat zo was, dan was die vierde stilliggende Defender die ik op de radar als object zag de eerder door Quasimodo beschadigde schuit en in dat geval had hij wellicht veel Phasers nodig om Mordenkainen-Kz wrak te krijgen. Op het forum gaf Malurax later toe dat zijn schip met 100+ treffers teveel wrak ging. Ik heb Quasimodo ergens hierna een treffertabel gestuurd, zodat hij dit soort situaties in elk geval beter kon berekenen. Het was me meer dan duidelijk dat Malurax nu de kandidaat voor de eindwinst was.

 

Teamscore: 359

 

Beurt 9

En passant doe ik nog 5 treffers op Elminster-Kz, maar dat mag geen naam hebben. De Solanthus ziet enkele Romulanen –waaronder de nog steeds rondkruipende Phoebus-Ro– plus enkele objecten. Er was weer een generator gerepareerd, maar de snelheid bleef maximaal 9. Onderweg naar mijn sterbasis stuit Pax Tharkas op vijf objecten. De afstand is redelijk groot, maar ik vlieg snel en zij juist een stuk trager, dus schilden aan! Bovendien ga ik boud omdraaien, want zij zouden wel eens in de veronderstelling kunnen verkeren dat Pax Tharkas op koers naar de sterbasis blijft. Wellicht dat ik met deze afleidingsmanoeuvre iemand een lelijke verrassing kan bezorgen en de aandacht van Solanthus kan afleiden. Ha, lekker alleen op vier-vijf vijanden af…wie zou dat nog meer durven?

 

Teamscore: 362

 

Beurt 10

De verrassing is niet helemaal gelukt. Ten eerste werd ik inderdaad in beurt 9 door de Federatie op de korrel genomen en ontving Pax Tharkas alweer 68 treffers op en door schild 2, wat tot 33% schade leidde. Helaas betekende deze 33% schade ook meteen dat 50% van de generators verdwenen waren! Ten tweede vlogen er twee Kzinti op hoge snelheid in de buurt, maar net buiten mijn sensorbereik. Wel zag ik de Federatie nog net in mijn voorschild op afstand 13 en 14 opdoemen.

De Phoebus-Ro was eindelijk wrak; daar had ik achteraf nog tientallen punten op kunnen scoren. Het repareren van de Solanthus-Kl bleef dramatisch: er kwam weer een generator bij, maar de snelheid bleef op 9 steken.

 

Ik verdeelde de vuurorders in een Tijd 1 en een afstandsorder. Dat moest wel, omdat ik zou gaan draaien en ondanks dat ik dichterbij zou komen, zouden sommige wapens niet langer in de juiste wapenhoek blijven. Ik draaide namelijk met -25, -25, -25, -5, 0, 25, 25, 10. Het zou logisch zijn om nu om te draaien naar mijn sterbasis, dus dat deed ik absoluut niet. Verder had ik nog de positie van die stilliggende Defender in mijn hoofd en met deze koerswijzigingen zou ik op een afstandje van 10 ten westen van die coördinaten uitkomen.

 

Teamscore: 362

 

Beurt 11

Hé wat is dat? Ik heb slechts 30 treffers gedaan, wat precies zijn schild 2 kostte. Mijn andere vuurorder is niet eens afgegaan en de conclusie kan alleen maar zijn dat de Federatie er als een (angst)haas vandoor is gegaan! Erg vreemd, want ze lagen in een numeriek overwicht tegenover een beschadigd schip. Ze zagen me zeker, want ze vlogen langzamer, dus waarom ze ervoor gekozen hebben om weg te bewegen is me niet duidelijk. Vreemder nog is het gebrek aan tegentreffers: er werd niets geïncasseerd, zodat de Federatie of geen vuurorders heeft ingevuld of alleen maar orders die op T10 of zo afgingen, toen ik al uit de buurt was. Wellicht dacht Yoritomo inderdaad dat ik wel zou omdraaien en heeft hij late vuurorders opgesteld.

Dat was dus een meevallertje, want ik moest tijdens mijn draai ook nog even mijn open schild 2 naar de vijand keren! En het goede nieuws gaat door, want de Macros-Kz verscheen op het verwachte coördinaat van 63,86 met snelheid 0. De afstand was 10 en de defensieve hoek -8; dat was even goed uitgemikt!

Zelfs de Solanthus had wat positiefs te melden. Er was weer een generator gerepareerd en ditmaal ging de snelheid ook omhoog naar 15. Niet veel natuurlijk, maar het was wel degelijk een stap in de goede richting en als de komende beurten eenzelfde patroon zouden vertonen, kon dit schip vast nog overleven.

 

Overigens heb ik gedurende een groot deel van het spel in contact gestaan met Malurax en een enkele keer zelfs met Yoritomo, via de privé-berichten van het forum. Daarin strooiden we zand in elkanders ogen en probeerden we informatie te ontlokken. Malurax probeerde bijvoorbeeld te ontkrachten dat hij met de Federatie te werken door te zeggen dat hij deze beurt op Yori had geschoten. Onze samoerai had eenzelfde verklaring: hij wilde niet op mij schieten omdat hij de Photons nodig had voor “de Rommies”; juist, die waren natuurlijk niet eens in de buurt. Hij bleef er echter bij en uit andere communicaties kwam het beeld naar voren dat de samenwerking tussen hem en Malurax niet altijd soepel verliep. Het is echter onbekend voor mij in hoeverre dit afgesproken werk was om mij een rookgordijn voor te schotelen.

 

Eerst maar eens iets aan die Macros-Kz doen. Orders worden afgesteld op T3 en A5, met een vertraging van -1. Pax Tharkas vloog 45 en met de afronding etc. wilde ik de snelheid ietsje verminderen om zo het risico te ontlopen dat ik aan het einde van impuls 2 net voorbij de correcte wapenhoeken te opzichte van de Defender uitkom als deze de impulsmotoren zou gebruiken. Ik verwachtte niet dat die schuit nog noemenswaardig zou verplaatsen op Warpmotoren.

 

Mijn sterbasis rapporteerde twee vijanden in sector.

 

Teamscore: 377

 

Beurt 12

Dat knalde erop! Helaas schoot de Defender met een andere afstandsorder, waarschijnlijk 6, zodat deze eerder vuurde dan ik: 51 door 1. Een Raket trof later doel, met 20 door 1. Door de schade wist Pax Tharkas slechts 103 treffers te doen, vermoedelijk rond afstand 1-2. Een lichte Phaser was al enige tijd kapot en de sensors stonden na de extra schade op 59%, dus als mijn vuurorder op volle sterkte was afgegaan, had dat ruim 170+ treffers betekend. Mijn radar vertoonde nergens een wrak, wat ik wel verwacht had. Later hoorde ik van Malurax dat Macros-Kz net in deze beurt nog wapensystemen (een Phaser of sensors) repareerde, waardoor de klap extra hard was. Bovendien was schild 3 op volle sterkte. Volgens de telling had ik 18 punten op schild 3 gescoord en 51 intern. De Defender schoot erg hard terug voor een schip dat hooguit 31 interne treffers kon hebben, dus ik vreesde toen al dat Macros-Kz niet eens wrak was gegaan! Dat werd op de einduitslag bevestigd. Wel zou deze niet meer aan de strijd kunnen deelnemen, maar dat was een schrale troost…

 

…want ik moet zeggen dat ik in dit spel weinig geluk heb met schade: in één geval had ik met 55% schade een maximumsnelheid van 8 en ditmaal heeft Pax Tharkas met 63% interne schade nog maar 5 generators over en een maximumsnelheid van 12, nadat een beurt eerder al 14 generators stuk gingen bij 33% interne schade. En daarmee is mijn rol in dit spel zo goed als uitgespeeld, of Solanthus moet drastisch gaan repareren. Ik had nog een tijdje gehoopt dat mijn commandoschip een HIS kon behalen, maar dat was nu uitgesloten. Pax Tharkas zou op 141 blijven steken, Solanthus-Kl op 182.

De snelheid van Solanthus ging omhoog naar 17, maar dat is onvoldoende om iets met het schip te doen. Wel zijn de schilden nu hersteld en is er nog maar één Normale Phaser inactief.

 

Pax Tharkas moet de Warp uitschakelen om energie naar de Levenssystemen te geleiden.

 

Teamscore: 448

 

Beurt 13

Het slopen van mijn sterbasis is begonnen: het duo Yoritomo & Malurax weet 298 treffers te plaatsen in ruil voor 52 tegentreffers. De volgende beurt zou mijn basis wrak moeten gaan.

 

Pax Tharkas zal op deze manier kunnen overleven, maar de Kzinti zullen kunnen raden waar deze brik gebleven moet zijn en hem later opsporen als ze de punten nodig hebben. Solanthus blijft grote cirkels vliegen in afwachting van een hogere maximumsnelheid, die nu overigens naar 19 gaat.

 

Teamscore: 459

 

Beurt 14

De sterbasis gaat wrak zonder nog eens te scoren. Mijn teamscore zal dus wel op 459 blijven steken nu. Pax Tharkas bleef kampen met hoge consumptie van levenssystemen, waardoor er niet gerepareerd kon worden. Elke beurt laadde er een accu op.

 

Aan boord van de Solanthus kon de vlag ook al niet uit, want de maximumsnelheid bleef op 19 hangen. Wel waren alle wapens nu in orde en was er een 22e generator bijgekomen. De twee gerepareerde Romulanen hadden hun sterbasis verlaten.

 

Teamscore: 459

 

Beurt 15

Geen goed nieuws: Pax Tharkas blijft niks meer dan een kasplantje en Solanthus heeft nog steeds snelheid 19, maar wel weer een extra generator. De Romulanen zijn nog op de radar als object. Quasimodo en ik vermoeden natuurlijk dat de Federatie en Kzinti gezamenlijk onderweg zijn naar de Romulaanse sterbasis en misschien tussendoor mijn resterende schepen wilden opruimen.

 

Teamscore: 459

 

Beurt 16

Voor Pax Tharkas is er nog steeds geen verbetering. Solanthus repareerde maar weer eens een generator, zodat deze met 24 generators en 5 accu´s over vrij veel energie kon beschikken. De snelheid van 19 bleef een doorn in het oog – zonder snelheid zal Solanthus geen verzet kunnen bieden aan vier vijanden, die ondertussen op de radar verschenen waren. De Romulanen lagen gelukkig dichtbij (ik nam er zelfs eentje waar).

 

Teamscore: 459

 

Beurt 17

Hier was ik al bang voor: vanwege de lage snelheid werd de afstand tussen Solanthus en de objecten niet genoeg verkleind. De Elminster-Kz en Raistlin-Kz werden op afstand 27 en 26 waargenomen. De andere objecten lagen te ver weg, maar deze konden mij dus ook niet zien.

 

Hoewel er weer een generator was gerepareerd, had ik er weinig aan behalve wat SV, want met snelheid 19 doe je weinig verrassends. Wat moest ik dan? Ik zou met een S-bocht van vier impulsen -25 gevolgd door +25 in de laatste vijf impulsen en vuurorders van T7/A7 op Elminster-Kz afgaan.

 

Teamscore: 459

 

Beurt 18

De Defenders kwamen niet dichtbij genoeg en Solanthus kon natuurlijk niets afdwingen. Op Tijd 7 scoorde Solanthus-Kl 10 treffers op Elminster-Kz, zonder punten te scoren! De Kzinti hadden een omtrekkende beweging gemaakt en zich beperkt tot het vuren van twee Photon Torpedo´s op schild 4. Daarna lieten ze de Raketten het werk doen. Deze denderden ook door schild 4 binnen en nu stond Solanthus weer op 67% interne schade. Deze slagkruiser bleek gezegend als het om energie gaat, want er waren nog 18 generators over. Ditmaal werd zelfs de snelheid niet aangetast. Desondanks was ontsnappen met snelheid 19 er niet bij, want via Quasimodo hoorde ik dat de vijand best dichtbij lag. De sensors stonden op 17%; zelf zag Solanthus niets – een afscheidsschot was niet eens gegund.

 

Teamscore: 459

 

Beurt 19

Ik had nauwelijks een orderformulier hoeven opsturen. Het repareren van Pax Tharkas was nauwelijks mogelijk en het resultaat waardeloos. De gecombineerde aanvallen van de Kzinti en de Federatie deden 159 treffers, waarna Solanthus-Kl de geest gaf. Het was een opmerkelijk schip, maar uiteindelijk is de bizarre maximumsnelheid die het in beurt 6 opgelegd kreeg alsnog de fatale factor geworden.

 

Van Quasimodo hoorde ik dat hij binnenkort kon gaan aanvallen.

 

Beurt 20

Het was voorbij en ergens was ik blij ook, want het sleepte maar voort en ik had allang niets meer in te brengen. Pax Tharkas overleefde nog wel, maar dat leverde niets op. In eerste instantie dacht ik dat de Kzinti genoeg op de Romulanen hadden kunnen scoren om de doelscore te passeren, al vond ik dat vreemd omdat ik meende dat de Rommies nog verhuld zouden zijn.

 

Oorspronkelijk begon ik een draadje op het forum om de heren te feliciteren en mijn nederlaag te erkennen, maar na een bericht van Megabyte (die niet de spelleider was, maar door zijn confrater was ingeseind) begon mijn achterdocht te groeien. Megabyte vond de opschepperij van Malurax die zichzelf als “terechte winnaar” etc. neerzette, een tikkeltje ongepast: hij vroeg Malurax of die nog zou gaan vertellen hoe de laatste beurt verlopen was. Daardoor raakte ik –en anderen zoals Eddie Butcher en Kikoman, getuige de forumpraat– zo wantrouwig dat ik Quasimodo opbelde. Die zei me dat die “boeven” op elkaar hadden geschoten, wat Quasimodo “onsportief“ noemde! Malurax en Yoritomo hadden afgesproken dat Elminster-Kz wrak zou gaan door vuur van de Federatie. Op hun beurt zou de Federatie T90-Fe verliezen. Aangezien Elminster de hoogste score en Malurax een hogere teamscore had, was dit de manier waarop ze hun promoties veiligstelden. Ze schoten elkaar precies zo verrot dat Malurax op teamwinst kon promoveren en Yoritomo op HIS. Beiden ontvingen ook een Supernova.

 

Toen ik eenmaal wist hoe de ware toedracht was, heb ik deze gang van zaken op het forum aan de kaak gesteld. Ik vind dit niet de manier waarop een spel moet eindigen. Het gaat ook niet om een handvol of zelfs maar tientallen punten, zoals dat het geval zou zijn geweest als ik de aangeschoten Phoebus-Ro had afgemaakt (ik had er nu zeker spijt van dat ik dat aanbod afgeslagen had!). De doelscore was 764 en de winnende teamscore was 897, wat een verschil is van 133 punten. Het gaat dus om een substantieel deel. Beide heren ontvingen ook een Supernova; zeker in het geval van de Federatie mogen we aannemen dat deze Supernova (346) er anders niet was gekomen…

 

Voor Quasimodo was deze climax een deceptie: hij had 10 maanden verspild aan dit spel en toen hij eindelijk weer kon vuren na beurtenlange reparaties, werd hij voor een voldongen feit gesteld. Hij doet slechts één spel tegelijk, dus hij verloor bijna een heel jaar. Hij zei tevens dat het niet verboden was, maar wel een tegenvaller was. Hij hoopte het niet vaker te zien en de spelers die zo´n stunt probeerden, zouden zich beter met “Ganzenbord” kunnen bezighouden.

Wellicht dat de Romulanen nog wat hadden kunnen doen. Misschien dat Malurax en Yoritomo juist tot deze daad waren gekomen omdat ze doodsbang waren dat de Romulanen uitgerekend Abrams-Fe eruit zouden schieten. Dan was de hele samenwerking voor niets geweest, want het hele geintje werkte alleen maar als dat schip zou overleven (de Federatie had een veel lagere score, dus kon geen teamwinst behalen) en de Elminster-Kz niet. Bovendien had de andere Defender die nog in het gevecht was ook al een hogere score dan het tweede schip van Yoritomo. Tezamen hadden ze wel vier schepen, tegen twee Romulanen…die kansen zijn toch niet slecht natuurlijk. De Kzinti zaten ook nog eens redelijk dichtbij de doelscore, dus veel punten hoefde Malurax niet op Quasimodo te scoren om te winnen. Maar juist die feiten hebben misschien bijgedragen aan de keuze om zo het spel te eindigen.

 

Op het forum heb ik mijn boosheid geuit en ik was zeer benieuwd hoe de andere spelers zouden reageren. De meeste spelers keurden het af, maar wilden geen regels hebben om toekomstige gevallen te voorkomen. Men vond dat sociale controle via het forum de beste oplossing zou zijn. Een enkeling kon zich voorstellen dat er omstandigheden konden bestaan waaronder het geoorloofd was om zo te handelen. Malurax vond het niet prettig dat het zo bekend raakte, maar dat was niet meer te vermijden. Gelukkig maakte hij duidelijk dat dit niet zijn gebruikelijke stijl zou zijn en hij bood tevens zijn excuses aan Quasimodo aan, die ik telefonisch heb overgedragen. Dat was erg netjes van hem! Yoritomo was moeilijker te peilen: hij sprak zich niet uit tegen een herhaling, maar zei gewoon dat als de spelregels het niet verbieden, het niet verboden was. Vermoedelijk hadden de meeste spelers het gevoel dat nu er op deze wijze aandacht aan was besteed, het wel zou loslopen.

 

“commander” Cleaver

 

Epiloog

Een epiloog is nu wel erg op zijn plaats. Het spel liep net voor de jaarwisseling van 2008 naar 2009 af, maar het spelverslag (begonnen in 2009) is nu pas in april 2011, ruim twee jaar later, klaar voor publicatie! In die tijd is er natuurlijk veel gebeurd. Sowieso wordt de soep niet meer zo heet gegeten als dat deze twee jaar terug werd opgediend! Al het bovenstaande is een historisch verslag van mijn vloot in dit spel en van alle perikelen die tijdens of na afloop op gang kwamen. De eventuele harde woorden zijn een weergave van de situatie van toen, maar ondertussen ben ik zelf een stuk milder geworden in deze.

 

In het tijdperk van Fantasia Arena gebeurden deze zaken ook wel eens. Zelf heb ik daar in FA 181 ook aan gezondigd: ik won het spel door op bondgenoten te schieten. Daarna realiseerde ik me dat ik zo niet wilde spelen en winnen, maar ook dat ik zo niet bekend wilde staan: ik werd nog meerdere malen in nieuwsbrieven opgezocht vanwege deze streek en dat was natuurlijk geheel terecht. Dat spel 139 een soortgelijke commotie opriep, was net zo normaal als onvermijdelijk.

 

En de hoofdrolspelers zijn natuurlijk allemaal twee jaar verder. Van Yoritomo horen we weinig: hij komt al heel lang niet meer op het forum (een gevolg van spel 139 misschien?) maar speelt voor zover ik begrepen heb elk jaar nog één of twee partijen. We weten niet hoe hij zelf na al die tijd terugkijkt op deze episode, maar er is geen enkele indicatie dat hij ooit daarna nogmaals zoiets geprobeerd heeft. Dat is voor mij genoeg om hem het voordeel van wat voor twijfel dan ook te gunnen. Bij Malurax –een gewaardeerd lid van de gemeenschap– was toen al duidelijk dat alle onrust hem wel wat deed en dat het verder bij een incident zou blijven. Hij maakte niet voor niets zijn excuses aan Quasimodo. Ondertussen heeft hij gedemonstreerd dat hij ook zonder zulke fratsen kan winnen, getuige zijn zeges van spel 155 en 156 (waar hij trouwens met Kzinti de Klingons van Quasimodo versloeg!). Het laatste jaar won hij niets, maar had wel steeds hoge teamscores.

Ik koester al heel lang geen “wrok” (bij gebrek aan een beter woord) meer voor deze twee heren, al zou ik het natuurlijk wel leuk vinden om ze allebei eens goed uit een sector te blazen! Maar dat zou dan los staan van spel 139, want dat is echt vergeven. Sterker nog, ik zou Yori eerder vanwege spel 159 willen bestrijden, want door een blunder in zijn vuurorders kon ik de winst van die sector op mijn buik schrijven…maar dat verhaal is nog onderweg.

 

Het OSO heeft deze kwestie nog eens ooit besproken, maar hoewel alle leden deze praktijken niet nog eens wilden zien, was de consensus al heel snel dat nu het op het forum was besproken, de kans op herhaling zo klein was en dat het OSO geen richtlijnen hoefde op te stellen.

 

Over mijn eigen spel ben ik niet tevreden. Ik maakte twee keer de fout om te weinig tijd aan mijn orders te besteden. De eerste keer werd dat verhuld door de fouten van de Federatie, die onbegrijpelijke vuurorders gebruikten. Trouwens, door slechts één doelwit te kiezen deed ik mezelf ook geen plezier – ik had daar zomaar een tweede schuit kunnen verpulveren. De tweede keer betekende het een definitief afscheid van mijn promotiekansen (tot beurt 6 had ik met de laatste twee schepen een rondje sterbases kunnen doen). De grootste fout maakte ik met het benaderen van de vijandelijke sterbasis, waarop ik uiteindelijk twee schepen zou verliezen. Ten eerste was de startsnelheid erg hoog, wat het plan complexer maakte en daar had ik rekening mee moeten houden. Ten tweede was ik teveel gericht op het behalen van punten met mijn commandoschip. Als ik daar een eenvoudiger plan had gebruikt, was er ongetwijfeld meer uitgedeeld en minder ontvangen. Dan had ik met een hoge teamscore en beheersbare schade meer kunnen uitrichten tegen de achtervolgende Federatie en Kzinti. Tja, dan had ik wellicht een realistische kans gehad op het behalen van de snelste Platina Komeet ooit! Op dit moment ontbeerde ik alleen nog maar de Klingons…

 

En daarmee lijkt me nu wel alles gezegd over dit spel!

 

Is getekend,

 

Admiraal Cleaver, toen nog commander