Sector 138 – Sterbasis Admiraal

 

Proloog:

Na een zeer beperkt resultaat met een Klingon vloot in sector 126, een Federatie vloot in sector 130 en een Romulaanse vloot in sector 131 is het hoog tijd weer eens een vloot van mijn geliefde Kzinti Defenders onder mijn commando te stellen.

 

Al voordat het spel daadwerkelijk aanvangt maken de spelers zich in deze sector al kenbaar op het forum. Skyrider, Sun-Tsu en Yoritomo zijn mijn tegenstanders in deze sector.

 

Beurt 0:

Mijn vloot bestaat uit vier Kzinti Defenders met de namen Peremptory, Resolution, Stormhawk en Tyrant. Ik start in het vierde kwadrant en de vloot is zo uit hyperspace gekomen dat een koers richting derde kwadrant het meest voor de hand ligt. De keuze wordt het ontmantelen van een sterbasis tenzij voor die tijd een vijandige vloot aan mijn neus voorbij komt.

 

Orders voor beurt 1:

De vloot wordt gegroepeerd binnen 7 AE en versnelt maximaal. Er wordt naar stuurboord gedraaid, weg van het centrum van deze sector. Nieuwe positie 25 AE op -105º ten opzichte van de vorige positie, nieuwe koers 200º.

 

Resultaten van beurt 1:

De vloot is perfect in formatie terecht gekomen, geen slachtoffers onder de bemanning dus. Er worden nog geen objekten waargenomen.

Sun-Tsu commandeert de Federatie en Yoritomo bestuurt de Romulanen en koerst vanuit het tweede kwadrant naar het eerste. Momenteel ziet hij nog niets op de sensors. De Klingons blijven dus over voor Skyrider.

 

Orders voor beurt 2:

De vloot versnelt verder naar 40 AE/beurt en zal deze koers aanhouden om aan het einde van de beurt naar bakboord bij te draaien tot de koers op 180º uitkomt. Nieuwe positie 40 AE op -2º van de huidige positie.

 

Resultaten van beurt 2:

Op 39 AE onder een defensieve hoek van -95º worden drie objekten waargenomen met een gemiddelde snelheid van 18 AE/beurt en koers 0º. Na wat communicatie kanalen geprobeerd te hebben om contact te leggen, blijkt dit de Federatie vloot van Sun-Tsu te zijn.

Yoritomo ziet boven hem de eerste objekten verschijnen, dat kan dus alleen Skyrider zijn.

 

Orders voor beurt 3:

Aangezien het goed mogelijk is dat Sun-Tsu zijn vloot omdraait om zijn sterbasis te verdedigen (ik heb nu eenmaal een reputatie), is het tijd om deze manoeuvre te onderscheppen. De vloot gaat vol in de remmen en vertraagt naar 22 AE/beurt om het sensorbereik voor objekten met een snelheid van 18 AE/beurt van 15 naar 29 AE te vergroten. De formatie wordt gewijzigd in twee koppels van twee schepen en de koers wordt naar 45º verlegd. Nieuwe positie 17 AE op 155º van de huidige oriëntatie.

 

Resultaten van beurt 3:

Sun-Tsu is doorgevlogen naar mijn sterbasis en wordt door mijn thuisbasis al geïdentificeerd. Hij heeft daarbij stevig versneld want hij is op mijn sensoren zelfs niet meer als objekt te ontdekken. Proberen hem nog in te halen heeft dus geen zin. Wel wordt door alle schepen zijn sterbasis geïdentificeerd op 36 AE onder een defensieve hoek van 129º.

Yoritomo identificeert de Klingon vloot van Skyrider en gaat dus ook zijn eerste punten scoren in deze sector.

 

Orders voor beurt 4:

Raketten los, licht versnellen en aan het einde van de beurt naar stuurboord bijdraaien om aan het eind van de manoeuvre nog een photon barrage op afstand order richting de sterbasis van de Federatie te sturen. Eens kijken welke kant dit ding uitdraait en vooral hoe hard. Mijn kater van sector 130 heeft mij geleerd met sterbases voorzichtiger om te gaan. Nieuwe positie 12 AE op 78º van de huidige oriëntatie, de nieuwe koers wordt 193º, precies richting sterbasis.

 

Resultaten van beurt 4:

De Federale sterbasis heeft maar liefst 3 treffers uitgedeeld en 4 photon torpedo’s op schild 1 opgevangen. Mijn sterbasis is in één beurt wrak gegaan en heeft op Sun-Tsu slechts 25 punten weten te behalen. Erg dicht bij is hij met zijn vloot dus niet geweest. Dat betekent ook dat hij mijn sterbasis over niet (veel) meer dan één schild aangevallen heeft, maar met minimaal 210 punten zal hij nu wel de leiding hebben in deze sector. Mijn teamscore is dankzij mijn sterbasis opgelopen tot 53 punten.

Van Yoritomo komt het bericht dat hij met een stevige overkill één van de Klingon D7’s van Skyrider vernietigd heeft.

 

Orders voor beurt 5:

De Federale sterbasis blijkt met 35º/beurt linksom te draaien. Dat betekent dat ik dus om moet draaien om het beschadigde eerste schild te volgen. Opnieuw worden 4 raketten losgelaten, de photon torpedo’s worden weer opgeladen en er wordt een nieuwe positie uitgekozen van waaruit de daadwerkelijke aanval ingezet gaat worden. Nieuwe positie 24 AE op 58º van de huidige oriëntatie, de nieuwe koers wordt 147º, opnieuw precies richting sterbasis.

 

Resultaten van beurt 5:

Mooi,… de vier eerste raketten zijn ingeslagen op en door schild 1 van de sterbasis en deden totaal 68 treffers. De sterbasis heeft nu dus 24 treffers intern gehad. De teamscore is opgelopen tot 100 punten. De volgende vier raketten zullen volgende beurt op schild 2 inslaan. De 6 plus 9 treffers die de sterbasis zelf meende te moeten uitdelen zijn middels specifieke versterking van de schilden opgevangen.

 

Orders voor beurt 6:

Tijd voor de aanval die de sterbasis lam moet leggen,… doel zal zijn de Tyrant zo veel mogelijk punten te laten scoren zonder de sterbasis wrak te laten gaan. Er wordt uitgebreid getrianguleerd om de positie van de sterbasis zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. De vloot vuurt op tijd 1 nog een salvo photon torpedo’s af door het stukgeschoten schild 1. De Resolution en Stormhawk vliegen als eerste op de sterbasis aan om daarna zijdelings weg te draaien. De Tyrant vuurt op tijd 10 op een afstand van 2,6 AE om daarna pal achter de sterbasis in schild 3 te eindigen. De Peremptory neemt op afstand positie in het open schild 1 van de sterbasis in.

 

Resultaten van beurt 6:

De eerste fase van de aanval is geslaagd. De vier photon torpedo’s troffen doel, de raketten plukten 64 punten van schild 2 af. De sterbasis heeft op de Resolution en de Stormhawk gevuurd die alle treffers op hun voorste schild hebben kunnen opvangen. De Tyrant deed nog eens 70 treffers intern. De sterbasis heeft nog twee zware phasers over.

Enig trianguleren leert dat de Tyrant zoals gepland de sterbasis kort in zijn achterschild heeft liggen. Héél kort zelfs,… op 0,4 AE. Teamscore: 258 punten, Tyrant: 121 punten.

Over de communicatiekanalen komt de melding dat Skyrider met zijn drie overgebleven schepen koers gezet heeft naar de sterbasis van Yoritomo.

 

Orders voor beurt 7:

Uiteraard zet de Tyrant het achterschild met volle versterking aan. Om alleen schild 3 weg te schieten zal op tijd 1 met drie phasers achteruit gevuurd worden en een raket gelanceerd worden. Op tijd 8 zal nog met één phaser op schild 2 gevuurd worden. Intussen draaien de Resolution en de Stormhawk zo dat zij aan het einde van de beurt tussen de Tyrant en de sterbasis in komen te liggen. Op tijd 8 zullen ze beiden met één phaser vuren om schild 2 verder in sterkte te reduceren. De Peremptory zal van afstand 19 één phaser vuren om te proberen nog een zware phaser van de sterbasis uit te schakelen.

 

Resultaten van beurt 7:

De intelligentie van sterbases wordt zwaar overschat,... één zware phaser vuurde 39 treffers op een afstand van 0,4 AE op de Tyrant, de andere vuurde op een afstand van 11,5 AE op de Stormhawk? Het grootste deel van het vijandelijke vuur kon daardoor op de versterking van de schilden opgevangen worden. De Tyrant plaatst 75 en 15 treffers met de phasers en nog eens 15 met een raket. Teamscore: 322 punten, Tyrant: 175 punten. De vloot is gegroepeerd op 5-7 AE van de sterbasis. Een scan leert dat de sterbasis heeft nog steeds over twee zware phasers beschikt, schildsterktes 0, 4, 10 en 100 punten.

Verder is de Federale vloot van Sun-Tsu weer op de lange afstandssensors verschenen (op 43 AE onder 160º defensief). Mogelijk meent hij dat er nog iets van zijn sterbasis te redden is.

 

Orders voor beurt 8:

Na enige communicatieve aandrang wordt Sun-Tsu ervan overtuigt dat hij mij beter met rust kan laten bij zijn sterbasis en door kan vliegen naar kwadrant 2 om zich met Skyrider en Yoritomo te bemoeien.

Nog één rondje om de sterbasis te gaan. De Resolution en de Stormhawk draaien de binnencirkel waarna de Tyrant op 0,4 AE nog schild 4 weg mag schieten. De Peremtory vuurt van dichtbij door schild 3 om de sterbasis het laatste zetje naar het in onderdelen uit elkaar vallen te geven. Na dit laatste rondje zal de vloot gegroepeerd worden in twee paren boven de laatste rustplaats van de sterbasis van de Federatie.

 

Resultaten van beurt 8:

De sterbasis van de Federatie nam niet eens meer de moeite om zijn twee resterende phasers af te vuren. De Tyrant deed 99 treffers op schild 4 en de Peremptory maakte met 42 treffers door schild 3 een einde aan het langdurige lijden. Teamscore: 395 punten, Tyrant 225 punten.

In huize Butcher werd duidelijk dat de Romulaanse sterbasis van Yoritomo inmiddels door Skyrider vernietigd is. Score van de Federatie: 312 punten (waarvan 43 van de sterbasis).

 

Orders voor beurt 9:

Aangezien de drie andere rassen in het tweede kwadrant aan het kibbelen zijn is dat een mooi moment om koers richting eerste kwadrant te zetten om te kijken hoe stevig de sterbasis van Skyrider in elkaar zit. Versnellen naar 45 AE/beurt, nieuwe positie -50,-12 met koers 21º.

 

Resultaten van beurt 9:

Op een afstand van 18 AE onder een defensieve hoek van 24º verschijnen vier objekten op de sensors. Ongetwijfeld de Federale vloot van Sun-Tsu die met 32 AE/beurt voorbij suist. Ik lig voor hem onder een defensieve hoek van -89º. Het zal erom spannen hoeveel van zijn schepen iets van mijn vloot kunnen identificeren. De Tyrant ligt iets achter de rest van de vloot en maakt het minste kans om geïdentificeerd te worden.

 

Orders voor beurt 10:

In plaats van de schilden te versterken wordt gekozen voor een stevige versnelling (naar 58 AE/beurt) van de vloot om in ieder geval volgende beurt uit het sensorbereik van Sun-Tsu te zijn. In het uiterste geval vlieg ik voor zijn vloot uit tot bij de Klingon sterbasis. De vloot draait de eerste impuls bij naar stuurboord om zo veel mogelijk achter zijn schepen langs te vliegen. Nieuwe positie 57 AE op 22º van de huidige oriëntatie, de nieuwe koers wordt 65º.

 

Resultaten van beurt 10:

De schade die Sun-Tsu veroorzaakt is te overzien, hij plaatst met de 10-FE 18 treffers op de

Resolution (waarvan er 10 intern gaan) en met de 11-FE eveneens 18 treffers op de Stormhawk. Al het vuur kwam op de voorschilden binnen, wat voor het aanvallen van een sterbasis nou niet echt optimaal genoemd kan worden. Verder krijgt de Resolution te maken met een sensorniveau van 53% en 10% interne schade. Sun-Tsu is nergens meer te zien en heeft dus duidelijk niet verwacht dat ik onverstoorbaar door zou vliegen.

 

Orders voor beurt 11:

Er wordt een extra beurt ingelast om te vertragen (naar 43 AE/beurt) en vooral om te repareren. Tevens wordt de vloot in formatie gebracht voor de aanval op de Klingon sterbasis van Skyrider. Nieuwe positie 37 AE op 29º van de huidige oriëntatie, de nieuwe koers wordt 45º.

 

Resultaten van beurt 11:

Het sensorbereik van de Resolution is opgetrokken naar 72%, het voorschild is met 5 punten nog maar minimaal aanwezig. Het voorschild van de Stormhawk is weer tot 15 punten gerepareerd. Op afstanden tussen 30 en 45 AE worden objekten waargenomen die niet anders dan van Sun-Tsu kunnen zijn. Hij ligt echter te ver achter me om enig gevaar te vormen.

Over de communicatiekanalen komt het bericht binnen dat Yoritomo weer een lock heeft op de schepen van Skyrider. Deze liggen nog diep in het tweede kwadrant en vormen voor mij dus ook geen bedreiging.

 

Orders voor beurt 12:

De vloot vertraagt naar 30 AE/beurt en kiest een positie waarin de Klingon sterbasis met zekerheid geïdentificeerd wordt. De afstand wordt daarbij zo groot mogelijk gekozen om de photon torpedo’s optimaal te kunnen benutten. Door het beperkte sensorbereik wordt de Resolution iets voor de vloot uitgestuurd. Nieuwe positie 28 AE op 34º van de huidige oriëntatie, de nieuwe koers wordt 90º.

 

Resultaten van beurt 12:

De volledige vloot identificeert de Klingon sterbasis op gemiddeld 26 AE en onder een defensieve hoek van 5º,... een optimale uitgangspositie voor de aanval. Van Sun-Tsu’s vloot is niets meer op de sensors te ontdekken. De sensors van de Resolution zijn gerepareerd tot het acceptabele niveau van 87%.

Skyrider ziet Sun-Tsu als hard vliegende objekten rond suizen en heeft moeite om een lock op de Haviken van Yoritomo te krijgen. Skyrider krijgt alvast de waarschuwing om alle spulletjes op zijn sterbasis goed vast te laten zetten.

 

Orders voor beurt 13:

Als eerste worden vier torpedo’s afgevuurd. Aansluitend vliegen de Resolution en Stormhawk naar voren om wat punten op de schilden te scoren. De Resolution probeert de sterbasis zoveel mogelijk in het nog onbeschadigdeschild 4 te houden. Tenslotte vliegen de Peremptory en de Tyrant over de sterbasis heen om daarna van korte afstand achteruit te vuren op een nog onbeschadigd schild met een afstandsorder van 1 AE. De Tyrant zal daarbij uiteraard gaan voor de interne treffers en op korte afstand achter de sterbasis eindigen om de volgende beurt opnieuw te kunnen vuren. De formatie van de vloot valt uit elkaar omdat de meeste schepen proberen op verschillende schilden te vuren, verder is het aanhouden van een formatie niet nodig omdat alle vijandelijke schepen zo ver weg liggen dat ze mij de komende beurt niet kunnen identificeren. De energie die normaal aan ECM gespendeerd wordt gaat nu dus naar de schilden. Het gebruik van raketten heeft geen zin, die komen toch pas aan als de sterbasis al vernietigd is.

 

Resultaten van beurt 13:

Alle photons treffen schild 2 op impuls 1. Voor impuls 7 plaatst de Stormhawk nog eens 49 treffers op schild 2 waarvan er 5 intern gaan. Voor impuls 10 plaatst de Permeptory 100 treffers op en 4 treffers door schild 4. Op impuls 10 plaatst de Resolution 41 treffers op schild 3. Tenslotte plaatst de Tyrant na impuls 10 nog 107 treffers door schild 4. Alles bij elkaar staat de sterbasis staat op 116 treffers intern, resulterend in twee defecte phasers.

De sterbasis wist zelf 68 treffers door schild 4 van de Resolution te plaatsen (waarvan 24 intern) en 46 treffers door schild 1 van de Stormhawk (waarvan 14 intern). Daarmee staat de Klingon sterbasis op 77 punten en heeft Skyrider een teamscore van 527 punten. Skyrider en Sun-Tsu zijn deze beurt echter binnen een paar AE van elkaar geëindigd en dat zal de komende beurt wel een aardige knal op gaan leveren.

Mijn eigen teamscore stijgt met de eerste fase van deze aanval naar 632 punten, de Tyrant eindigt deze beurt met 339 punten.

 

Orders voor beurt 14:

De Resolution en Tyrant vuren nog een keer. Dat moet voor de sterbasis het einde zijn. De Tyrant zet daarna koers naar de rand van het speelveld en de rest van de vloot hergroepeert zich net boven de laatste rustplaats van de Klingon sterbasis met een koers van 180º. Verder wordt uiteraard bemanning weer aan het repareren van systemen (met name sensors) gezet.

 

Resultaten van beurt 14:

De Tyrant plaatst nog eens 107 treffers door schild 4 en de Resolution doet 69 treffers door schild 3 waarmee totaal drie schilden vernietigd zijn. De sterbasis plaatst 41 treffers op schild 3 van de Tyrant en eindigt op 86 punten. Het treffen tussen Skyrider en Sun-Tsu heeft Skyrider 207 punten opgeleverd, hiermee loopt zijn teamscore op tot 809 punten. Via de communicatiekanalen wordt ik op de hoogte gehouden van de locatie van Skyrider.

Teamscore: 714 punten, Tyrant 391 punten.

 

Orders voor beurt 15:

De vloot vertraagt naar 20 AE/beurt en handhaaft de koers van 180º. Voor de Tyrant neem ik de gok dat deze met de HIS van dit spel aan de haal gaat en deze versnelt dan ook naar 48 AE/beurt en neemt positie aan de rand van het sensorbereik van de vloot. Verder gaat er vooral energie naar de reparatie van systemen.

 

Resultaten van beurt 15:

Een weinig enerverende beurt. De inlichtingendiensten hebben informatie achterhaald over twee plasma torpedo’s, twee Federale objekten en een ruwe positie bepaling van de Romulanen. Samen met de laatst bekende positie van Skyrider geeft dat een gebied waarin het restant van de Klingon vloot zich nu hoogstwaarschijnlijk bevindt. Het is tijd voor onderschepping van Skyrider.

 

Orders voor beurt 16:

Met dezelfde snelheid wordt 30º naar bakboord bijgedraaid, wat resulteert in een nieuwe positie rond coördinaat 74,26 met een koers van 150º. Met een beetje geluk doemt Skyrider de komende beurt op. De Tyrant kiest op de rand van het bereik van de lange afstand sensors positie op dezelfde hoogte als de rest van de vloot.

 

Resultaten van beurt 16:

Voor het eerst in deze sector worden er schepen door mijn sensors geïdentificeerd: het restant van de vloot van Skyrider; de Sthiss-tor en de Boktor verschijnen respectievelijk op 16,7 en 17,7 AE van de gemiddelde positie van mijn vloot onder defensieve hoeken van 26º en 20º. Verder worden de schepen van Sun-Tsu op de rand van het objekt-bereik waargenomen, evenals een tweetal plasma torpedo’s.

 

Orders voor beurt 17:

Als aanvalstactiek wordt door mij gekozen voor het met zekerheid vernietigen van één van beide schepen van Skyrider. Als hij een extreem hoge individuele score heeft dan vergroot dat in ieder geval mijn kans op promotie op HIS. Door Skyrider reageert niet op mijn vraag of hij zelf nog een voorkeur voor de vernietiging van één van zijn beide schepen heeft. Uiteindelijk wordt de Sthiss-tor als doel gekozen. Schilden uit, maximaal versnellen, voor impuls 1 de photons eruit en dan vuren na de beweging van impuls 1. Daarna draait de vloot naar bakboord weg om een potentiële goede uitgangspositie te hebben voor een vrij onwaarschijnlijk vervolg ná deze beurt.

 

Resultaten van beurt 17:

Van de drie photons sloegen er twee in, met de phasers samen werden totaal 313 treffers op de Sthiss-tor geplaatst. Een redelijke mate van overkill voor de 135 punten die het opleverde, maar mijn tactiek hield er dan ook rekening mee dat Skyrider eerder zou vuren dan ik. Met 224 treffers maakte hij een einde aan de Peremptory. Dit leverde hem maar liefst 138 punten op, een ongehoord hoog resultaat voor het vernietigen van een schip dat zijn schilden uit had. Niettemin bracht Skyriders teamscore net één punt over de doelscore van 964 punten. Een aardig mazzeltje aangezien schepen meestal aanzienlijk minder punten opleveren als zij wrak te gaan.

Helaas voor Skyrider ging zijn commandoschip al in beurt 4 verloren aan de eerste ontmoeting met Yoritomo’s Haviken,... hoeveel pech kun je hebben? Voor hem dus niets dan eeuwige roem en een vierde Iridium Nebulae.

Mijn vloot eindigde met een verdienstelijke teamscore van 849 punten, de Tyrant haalde met 391 punten een promotie op HIS en een Super Nova binnen.

 

Epiloog:

Kzinti Defenders bleken uitstekend in staat om een sterbasis te ontmantelen. Toen bleek dat Sun-Tsu doorvloog naar mijn sterbasis besloot ik eens een aantal nieuw verzonnen tactieken op zijn sterbasis los te laten. Mijn tegenstanders lieten mij in alle rust vijf beurten lang mijn gang gaan maar dan nog bleek een Defender te weinig vuurkracht te hebben om een echt stevige individuele score bij elkaar te sprokkelen.

 

Opnieuw bleek in deze sector dat communicatie op het forum een stevige invloed heeft op het verloop van het spel,... hierdoor kon ik namelijk ongestoord de Federale sterbasis plunderen en daarna doorvliegen naar de Klingon sterbasis, wetende waar de rest van de vloten ongeveer uithingen. Ondanks een trage opbouw van de teamscore lag aan het einde van het spel de teamwinst nog binnen handbereik. Was Skyrider de vloot van Sun-Tsu niet tegengekomen, of was de Peremptory op wat minder interne treffers wrak gegaan dan had ik voor beurt 18 nog twee M-klasse Kruisers in het vizier gehad. Niettemin heeft Skyrider hard geknokt om zijn schepen over de doelscore te krijgen dus een verdiende overwinning.

 

Met twee vernietigde sterbases, één vernietigde Klingon D7, een Super Nova en een promotie tot Commander geloof ik dat ik mijn titel van Sterbasis Admiraal weer duidelijk op de galactische kaart gezet heb....