SPEL 135

Spelverslag Blitzspel 135 - te gretig

Inleiding
Aangezien Toetanchamon griep had en wij geen internet hadden om dat te weten te komen, is op het laatste moment besloten dat ik de Kzinti van Toetanchamon in het Blitzspel zou overnemen. Tegen die tijd had ik reeds de orders voor beurt 1 van de Federatie ingevuld omdat Skywise en Skyrider vertraagd waren door een ernstig tekort aan dilithiumkristallen.

Beurt 0
Ik begon in het derde kwadrant en wilde direct noordwaarts stuiven, maar niet te fanatiek - dat had ik van het debacle in SO 125 geleerd. De teamverdeling was overigens:
Romulan: Marty Kruge.
Klingon: Wild Bill kelso.
Federatie: Skywise en Skyrider.

Beurt 1
Een herdraaitje later lagen mijn schepen met snelheid 20 op koers 0. Ik doopte mijn trotse Defenders om en schonk ze namen die mijn reputatie waardig waren.

Satrapus: afgeleid van Satraap, een rang in het oude Perzie; betekent gouverneur van een provincie.
Archont: een rang of ambt in het oude Griekenland. Betekent 'heerser' of 'leider' al is het soms onduidelijk wat de precieze status van deze titel was.
Hipparchos: een aanvoerder van 500 ruiters in het oude Griekenland. Soms betekende deze titel tevens dat de officier tweede in rang was na de Strategos.
Strategos: hoogste politieke en militaire functie in het oude Athene.

Beurt 2
Yikes! Romulanen! Waarom heb ik dat weer!? Ik zie vier objecten op afstanden die me bepaald niet bevallen - elk ander ras had ik nu geidentificeerd. Gelukkig is de afstand nog zo groot dat ze zeer waarschijnlijk een doel moeten uitzoeken. De verwachting is dat Satrapus de gebeten hond zal zijn, dus die stuur ik als een komeet naar het westen zodat de Romulanen geen effectief vuur kunnen geven. De andere drie manoeuvreren in een soort sikkelvormige boog om de Romulanen te onderscheppen op het door mij verwachtte eindpunt van hun beweging. Spelleider Megabyte zei nog tegen me dat mijn tegenstander "misschien iets geleerd had van zijn laatste spel". Hij doelde op Marty Kruge die in SO 128 zowaar een koekblik wrak had geschoten met zijn Romulanen. Ik hoopte op iets heel anders natuurlijk! Gezien de pech van Marty Kruge de dag hiervoor was hij vast gebrand op een goed resultaat nu.

Beurt 3
Verrassend genoeg ben ik niet beschoten! De Romulanen zagen er geen brood in en zijn meer richting het nulpunt gekoerst. Ik kon natuurlijk achtervolgen, maar koos ervoor om juist noordwaarts te gaan naar de Romulaanse sterbasis. Op die manier kon ik tenminste Satrapus weer bij de groep brengen. Die lag op - 80, - 1 en wanneer ik in de achtervolging was gesprongen, had Satrapus de rest pas over enkele beurten ingehaald.

Beurt 4
Een traag object rond - 53, - 60? Klaarmaken om op AE 18 tot 19 voor dat bakbeest te eindigen. Dan konden de Raketten direct inslaan en zou ik nog steeds gerede kans houden mijn Photons te laten inslaan. Satrapus was nu weer mooi in de buurt. Door een verkeerde schakeling in mijn brein ging ik er klaarblijkelijk van uit dat Raketten 20 AE per beurt aflegden in plaats van 25...in SO 129 zou die misvatting me zelfs interne treffers opleveren, maar dat is weer een heel ander verhaal.

Beurt 5
Sterbasis in zicht! Op AE 18 (alle vier!) kwam de basis met Defensieve Hoeken van 0 tot en met 8 op de radar. Wel had ik een schoonheidsfoutje gemaakt: door een bepaald schild niet te activeren ontving ik 1 treffer intern, wat resulteerde in 2% interne schade. Op T1 zou ik Photons afschieten, en dan met een boogje ernaartoe vliegen zodat ik rond AE 10 - 9 eindigde en uiteraard nog een salvootje kon geven. Doel was om de schade die ik zou ontvangen te minimaliseren. De aanval zou over een schild gaan omwille van dezelfde reden.

Beurt 6
Het blijft kommer en kwel met die sterbases! Had ik in SO 124 ook al geen geluk met die dingen, nu werd ik wederom genekt door de te grote afwijkingen die plotten met de geodriehoek met zich meebrengt. In plaats van een relatief veilige afstand 10 lagen mijn schepen op AE 5 tot 7! Satrapus lag het dichtstbij en had tevens de grootste klap van de sterbasis ontvangen. De 60 treffers waren goeddeels opgevangen door het versterkte voorschild en de 7% interne schade maakte me niet bang. Wat me wel bevreesde was de bittere realiteit dat wanneer de sterbasis op T1 twee of drie wapens op dit schip zou afvuren, ik het ding kon afschrijven. Tot overmaat van ramp was de sterbasis niet serieus beschadigd. De Photons en Raketten sloegen netjes op schild 1 in zoals bedoeld, maar al mijn Phaservuur beukte eerst schild 2 weg waardoor de sterbasis bleef steken op slechts 44% interne schade met alle wapensystemen intact. Anders was het beestje al bijna wrak geweest en had ik nu wellicht minder zorgen.

Wat nu te doen? Door middel van Algemene Versterking (jaja, er is toch nog iemand die het gebruikt) zette ik Satrapus schrap. Ik gaf de andere schepen een T1 order en besloot Satrapus een afstandsorder te geven. Dat was nodig om een van de overlevende schepen een hogere score te geven - ik had weinig hoop voor Satrapus en wilde niet dat dit schip punten ging afromen van schepen die nog wel gevechtswaardig zouden blijven. De sterbasis zou op T1 toch wel wrak gaan. Ik keerde tevens alvast de neuzen van Archont, Hipparchos en Strategos die een koers van 135 gaan aannemen. De gedoemde Satrapus zou met koers 180 alvast richting mijn sterbasis keren.

Beurt 7
Als laatste ontving ik van spelleider Megabyte de resultaten... Bij het zien ervan kon ik een dansje niet laten, tot groot vermaak van de verbaasde Skyrider! Wat bleek nu: de sterbasis heeft helemaal niet teruggeschoten. Geen idee waarom niet, dat zal een foutje in het programma zijn. Aangezien een scan uit beurt 5 had aangetoond dat alle wapens intact waren, zal deze ernstige tekortkoming - die in SO 128 ook al de kop opstak - door het OSO nader onderzocht worden. Andermaal moet Satrapus weer aansluiting zoeken met de rest.

Ondertussen was ik er gewoon blij mee natuurlijk! Door deze meevaller was het achteraf wel prettig dat ik toch over twee schilden had gescoord.

Teamscore: 267.

Beurt 8
Niks op de radar, zelfs geen object. Ik vervolg mijn koers naar het nulpunt. Naar horen zeggen was dit de laatste beurt van Marty Kruge in dit spel. Arme kerel, hij was waarlijk de pechvogel van het weekend.

Beurt 9
He kijk aan, eindelijk weer wat nieuws op de radar, al zijn het slechts objecten. Vier stuks en aangezien ik via de geruchtenstroom (het leuke van zo'n Blitzspel is dat niemand echt zijn mond compleet dicht kan houden!) wist dat een briljante zet van Kelso de Romulanen danig opgebroken was, moest dit het Federale duo Skywise & Skyrider zijn. Ik wist namelijk dat Kelso zelf een wrak had geleden en dat de Romulanen flinke interne schade hadden gehad tijdens hun vuurwisseling. Ik nam aan - en hoewel het me nooit bevestigd werd, moest het wel waar zijn - dat de Federatie enkele Romulanen het laatste zetje hadden gegeven.

Erg sneu voor Marty Kruge allemaal: toen ik hem in beurt 2 als object waarnam, bleken hij en Kelso elkaar ook op redelijke afstand te zien. Kelso en ik wisten niet van elkaars positie af en daar kwamen we toevallig later achter toen we allebei klagend verhaalden hoe het weer typisch ons geluk was om als eerste de Romulanen tegen het lijf te lopen! Marty Kruge koos ervoor om Kelso te confronteren - die Klingons dartelen ook wat moeilijker weg natuurlijk. Wild Bill had echter de Ion - motoren geactiveerd en kwam zo rond AE 10 van de Romulanen uit waardoor een zware vuurwisseling niet uit kon blijven. MartyKruge heeft nog wel een D.VII wrak geschoten, maar met deze zet van Kelso was de ondergang van de Romulanen onherroepelijk in gang gezet.

Terug naar deze beurt!

De stemming in het Federale kamp was aan het eind van het SpellenSpektakel opvallend optimistisch. Wild Bill Kelso zag er daarentegen enigszins bedrukt uit en ik vermoedde daardoor dat zijn drie schepen op Photonafstand van het kwartet koektrommels lagen. Tijd voor wat diplomatie... Ik had het wat minder opzichtig kunnen doen denk ik, maar er was niet zoveel tijd meer eer we eruit gezet zouden worden - het SpellenSpektakel liep leeg en wij moesten met de stroom mee. Vandaar dat ik in het zicht van iedereen een briefje stond te schrijven voor Kelso. Ik vond dit wel een opportuun moment voor wat gezamenlijke ondersteuning. Ik hoopte via hem aan coördinaten van de Federatie te komen, om zo een betere onderscheppingskoers uit te kunnen zetten. Geen idee of Sky & Sky het gezien hebben, maar ik duwde achter de koffer van Kelso een verfrommeld briefje met mijn contactgegevens in zijn hand! Schitterend dat een conventie zulke taferelen teweeg brengt...

Skywise was bijzonder optimistisch over hun kansen in deze sector: ergens in de parkeergarage waar wij onze primitieve shuttles geparkeerd hadden, zei hij me dat zij "dit spel zeker zouden winnen". Ik fronste mijn wenkbrauw en dacht "Over mijn lijk!"...; - )

Beurt 10
De eerste thuisbeurt van het Blitzspel leverde me positieve identificatie op...van de Klingons helaas! Op ideale Photonafstand en Defensieve Hoeken nog wel. Voor mij is een verbond natuurlijk heilig, dus ik concentreerde me op het insluiten van de objecten onder me. Ik begon wel ongeduldig te worden hoor. Ik wist via Kelso dat ik qua teamscore op de tweede plaats stond achter de Federatie, maar ondertussen zat er wel een aanzienlijk gat tussen hen en mij.

Op dit moment concentreerde ik mij vooral op het onderscheppen van de Federatie. Ik had een vrij goed idee waar ze uit zouden komen. Dat was ingegeven door het feit dat ze op Photonafstand van de Klingons wilden komen. Ik plotte dus een koersje dat mij in hun zijschild zou brengen... Ergens in mijn achterhoofd klonk een stemmetje dat zei: "Doe nou wat voorzichtiger!" Ik gaf er gehoor aan door mijn eindpositie nog wat meer noordnoordwest te maken. Ik zou uitkomen rond 0, - 39.

Beurt 11
De schok toen ik deze resultaten zag was onbeschrijflijk. Ik ben te zeer gefixeerd geweest op het insluiten van de Federatie en daardoor heb ik te weinig oog gehad voor de voorspelbaarheid van mijn eigen manoeuvre. Skywise en Skyrider doorzagen mijn snode plan en hadden hun eigen remedie bedacht. De Federatie slaagde er tevens in om alle schepen op een en hetzelfde coördinaat te leggen. Het resultaat was dat al mijn schepen in de voorschilden van de Federatie eindigden, terwijl slechts drie van mijn schepen direct alle Phasers konden afvuren. Satrapus –het lijkt wel een soort ongeluksschip dit spel, en dat ondanks de trotse naam; - )– kon hooguit twee Phasers op T1 afvuren. Skyrider zei me in een privecommunicatie dat ik "te gretig" was geweest en ik kan hem alleen maar bijvallen. Ik was hier echt ziek van; ik had er zoveel van verwacht! Het interessante is de besluitvorming bij de Federatie. Ze vlogen de vorige beurt nog 25 en de een wilde wel vertragen naar 20 en de ander niet - als compromis vertraagden ze naar 22 en als zij dat niet hadden gedaan, had het er wel eens heel anders uit kunnen zien. Dan had ik meer moeite moeten doen om al mijn wapens af te vuren, maar de Federatie zou dan minder wrakken bij mij hebben kunnen produceren. Zoals het er nu uitzag, konden zij mij twee tot vier schepen afhandig gaan maken, afhankelijk van hun vuurverdeling.

Voor de liefhebber, teken het volgende maar eens uit:

SATRAPUS-KZ		S21	 1,-37  K120
ARCHONT-KZ		S20	 0,-39  K120      
HIPPARCHOS-KZ   S20	 0,-38  K120      
STRATEGOS-KZ		S20	-1,-39  K120     
BLOODHUNT-KL		S12	19,-41  K170     
PROUD WARRIOR-KL	S-9	33,-43  K320     
BLOODSCREAM-KL   S12	18,-41  K170     
NOT LOGICAL-FE   S22	-2,-39  K60     
FAT CHANCE-FE   S22	-2,-39  K60     
ABSENT MINDED-FE	S22	-2,-39  K60     
ZERO LUCK-FE		S22	-2,-39  K60     

Maar nadat de eerste schok verwerkt was en ik wist dat ik de Federatie niet meer van de eindzege kon onthouden, wist ik wel dat er een 50% kans was dat ik alle vlaggenschepen kon vernietigen! Met plezier zou ik de beide Sky's een Iridium Nebula aansmeren! Aangezien Kelso communiceerde dat hij alles op de Not Logical - Fe zou vuren, koos ik andere doelen, Ik probeerde nog om met hem in contact te treden, maar er was geen open kanaal. Helaas, want Strategos kon juist de Not Logical - Fe 132 treffers cadeau doen. Tijd voor een andere aanpak. Ik bedacht me nog dat ik een theoretische kans op promotie had wanneer ik een HIS zou behalen. Daar zaten wel wat haken en ogen aan, want ik vermoedde dat de twee commandoschepen de meeste punten zouden bezitten, dan wel zouden gaan behalen, aldus:
- moest ik die twee commandoschepen mollen
- moest een van mijn schepen overleven
- moest dat schip dan ook een stevige score hebben

Het zou al puur geluk zijn om precies de vlaggenschepen eruit te pikken aangezien ik hooguit twee wrakken kon veroorzaken. Geen Plan B dus! Maar een ander doel was er niet en je moet je doelen in een spel steeds bijstellen aan de hand van de realiteit, die nu wel erg bitter was.

Mijn plan was om van Archont, Hipparchos en Strategos de schilden neer te laten en die van Satrapus wel aan te zetten. Satrapus moest met schilden vuren omdat dit schip op T1 slechts twee Phasers kon afvuren. Die ging dus eerst bijdraaien. De andere schepen konden wel alle Phasers ledigen, al was de verdeling nog een heel gepuzzel. Om een HIS te halen moest of Archont (88) of Hipparchos (96) overleven en veel punten scoren. Dat kon ik bereiken door de wapens van Strategos, die nota bene het dichtst bij de Federatie lag, te splitsen. Via Wild Bill Kelso wist ik dat Fat Chance - Fe 18 treffers op het voorschild had ontvangen. Met dat geweldige nieuws was dit schip gedoemd. Het andere schip dat ik zou gaan vernietigen was de Zero Luck - Fe; zomaar een gok hoor. Alle Raketten gingen naar Absent Minded - Fe (volgens mij heeft Skywise de scheepsnamen bedacht...) en daarbij hoopte ik dat die in zouden slaan op opengelaten achterschilden, al was dat een kleine kans natuurlijk gezien de kwaliteit van de tegenstanders. Strategos zou de helft van de Phasers op Fat Chance - Fe en de andere helft op Zero Luck - Fe richten. Dan zouden de treffers van Archont en Hipparchos direct intern komen. Satrapus versterkte het zijschild enorm omdat ik daar nog wat Photons op verwachtte en richtte haar Phasers op Absent Minded - Fe in de hoop dat tesamen met de Raketten er een derde feestje gevierd kon worden. Alle schepen zetten koers richting mijn sterbasis en behalve Satrapus werd de snelheid met 18 verhoogd - er was toch energie te over nu de schilden neer bleven.

Beurt 12
Zoals Skywise al op het forum had aangekondigd, won de Federatie het spel. Niks had ik nog kunnen doen om dat af te wenden, maar hopelijk pakten mijn keuzes alsnog goed uit!

De radar vertoonde een viertal wrakken, al was een vijfde niet waarneembaar. De Federatie had namelijk wat Photons gebruikt om op grote afstand het zich naar zijn sterbasis terugtrekkende commandoschip van Wild Bill Kelso te vernietigen. Niet dat het voor Kelso nog had uitgemaaakt: zijn team bleef steken op 251 punten en geen enkel schip haalde 100 of meer punten. MartyKruge was vanaf beurt 8 of zo al uit het spel en zijn teamscore was 175.

Terug naar de wrakken! Verrassend genoeg leed ik slechts twee wrakken: Hipparchos en Strategos dolven het onderspit. Zij moesten respectievelijk 150 (waaronder waarschijnlijk een Photon Torpedo op afstand 2!) en 171 treffers slikken van gecombineerd vuur van drie koektrommels. Het lijkt erop dat Zero Luck opgeofferd werd: deze schoot voor zover ik nu kan narekenen zonder schilden. Dat is ergens wel jammer voor me, want daardoor scoorde Hipparchos slechts 62 punten (inclusief bonus) uit 110 geplaatste treffers! Potdomme...maar goed, zulke zaken waren niet te vermijden. Ik kan me indenken dat de Federatie met alle huidige kennis ook wel sommige acties anders had willen aanpakken. Nog vreemder is het relaas van Archont: deze scoorde 103 Phasertreffers door het opengereten schild van Fat Chance - Fe en nog eens 20 Rakettreffers op Absent Minded - Fe. Het vergaarde aantal punten bedroeg 143, dus - 20 (bonus) en - 20 (Raket) houden we 103 over...als dat klopt, is Fat Chance precies wrak gegaan. Strategos had waarschijnlijk al 11 tot 13 interne treffers veroorzaakt, dus dan zou het hier om een taaie koektrommel gaan, die pas met 114 tot 116 interne treffers wrak ging! En niet eens een treffertje overkill... Met Satrapus liep het allemaal relatief goed af. Daar deze niet op T1 alle wapens kon vuren, moest ik er ernstig rekening mee houden dat tegen de tijd dat de resterende Phasers afgeschoten zouden worden, de sensors en wapens vrijwel volledig vernietigd waren. Gelukkig viel het reuze mee. Tuurlijk incasseerde het beestje 117 treffers door schild 2, maar dat was uiteraard ruim voorzien van SV, zodat er 'slechts' 68 interne treffers doorkwamen. Gek genoeg waren de wapens en sensors nauwelijks beschadigd! De enige defect geraakte Phaser had al gevuurd en de sensors bleven op 77% staan zodat er alsnog 26 treffers door schild 2 van Absent Minded - Fe werden gejaagd - dat schild was ondertussen al door drie Raketten voorbewerkt.

Laten we voor de grap eens op een rijtje zetten wat er allemaal ontvangen en uitgedeeld is.

Ontvangen:
NOT LOGICAL-FE  	SATRAPUS-KZ   	PHASER			117 DOOR 2
ABSENT MINDED-FE	HIPPARCHOS-KZ  	PHASER			 94 DOOR 2
ZERO LUCK-FE   	HIPPARCHOS-KZ  	PHASER PHOTON T.	 56 DOOR 3
ZERO LUCK-FE   	STRATEGOS-KZ   	PHASER			 79 DOOR 3
FAT CHANCE-FE  	STRATEGOS-KZ   	PHASER			 92 DOOR 2 
Totaal: 438 treffers.

En uitgedeeld:
SATRAPUS-KZ   	ABSENT MINDED-FE 	PHASER			 32 OP 1
SATRAPUS-KZ   	ABSENT MINDED-FE 	RAKET NR 21		 19 OP 1
STRATEGOS-KZ   	ABSENT MINDED-FE 	RAKET NR 24		 14 OP 2
HIPPARCHOS-KZ  	ABSENT MINDED-FE 	RAKET NR 23		 20 DOOR 2
ARCHONT-KZ    	ABSENT MINDED-FE 	RAKET NR 22		 20 DOOR 2
SATRAPUS-KZ   	ABSENT MINDED-FE 	PHASER			 26 DOOR 2
STRATEGOS-KZ   	ZERO LUCK-FE   	PHASER			 59 DOOR 1
HIPPARCHOS-KZ  	ZERO LUCK-FE   	PHASER			110 DOOR 1
STRATEGOS-KZ   	FAT CHANCE-FE  	PHASER			 59 DOOR 1
ARCHONT-KZ    	FAT CHANCE-FE  	PHASER			103 DOOR 1  
Totaal: 462 treffers.

Archont ontsprong de dans en Satrapus hield het op 67% intern, 7% kritiek en 5 generators. Met een LS-consumptie van 50% en geen snelheidsbeperking (S21) had dit schip over drie beurten mijn basis kunnen bereiken als dat had gekund. Eigenlijk heb ik behoorlijk uitgedeeld gezien de relatieve krachtsverhouding tussen mij en de Federatie. Tuurlijk, de Federalen hebben wat vuurkracht (naar schatting zes Photons) op een Klingon geschoten, maar als ik zie dat Absent Minded-Fe toch ook 49% interne schade heeft opgelopen en geen noemenswaardig voor- en zijschild meer heeft, denk ik dat ik het nog best goed gedaan heb. Daarnaast is mijn opzet tot op zekere hoogte gelukt. Een vlaggenschip is ten onder gegaan, namelijk dat van commander Skyrider. Liever had ik het anders gezien, want deze officier wint hiermee voor de derde maal een Iridium Nebula! Echt pech, want zijn maatje Skywise is wel bevorderd en nog wel tot admiraal. De twee overlevende koekblikken hadden helaas meer punten dan mijn topscorer, de Archont (231, tegen 275 en 261 van de Federatie). Misschien was het beter voor me afgelopen wanneer ik andere doelen had gekozen, maar dat is achteraf praten. Wat erger en onvermijdelijk was, was dat Satrapus gedwongen werd om op schild 1 van Absent Minded-Fe te vuren, terwijl het vrijwel zeker was dat bijna alle Raketten door een ander schild zouden gaan. Helaas zijn dat 51 (inclusief een Raket) bijna verspilde treffers. Ik had natuurlijk kunnen inhouden en ze niet op T1 afvuren, maar dan liep ik wel erg veel risico dat die wapens helemaal niet meer zouden vuren. Zoals het nu gegaan is, had het 13 extra interne treffers opgeleverd voor Absent Minded-Fe en dat was nog steeds te weinig om het vlaggenschip van Skywise te vernielen.

Proficiat Federalen, jullie zet in beurt 11 was de winnende!

Conclusies We hebben wel mooi 9 beurten - ofwel 4,5 maanden - op het SpellenSpektakel kunnen draaien en d an moeten we nog bedenken dat er in de ochtend best wat vertraging is geweest. Hulde voor de spelers en vooral de spelleiders. Dit zou onder FA nooit mogelijk zijn geweest...daar mochten we altijd blij zijn met 7 beurten vrees ik.

Daarnaast was de sfeer tijdens het Blitzspel erg leuk. De spelers praatten af en toe wat over hun daden en anders deden ze dat wel met de spelleiders. Wij Sterren Oorlog spelers voelen toch de noodzaak om op te scheppen over onze prestaties! Ik vond het wel erg bitter voor MartyKruge die zijn pech van zaterdag nog maar eens herhaalde op deze zondag.

Al met al mag ik redelijk tevreden zijn. Ik weet niet hoeveel punten de Federatie nu precies in de laatste beurt gescoord heeft, maar ik schat zo'n 343 op mij, plus nog enkele tientallen voor die ene Klingon van Kelso. Uiteindelijk rond de 400 dus. Zelf scoorde ik er 353, dus dat is helegaar niet kwaad en ik mag ook wel zeggen dat ik - eenmaal in die nare positie - er het beste van gemaakt heb en de Federatie nog aardig heb opgeschrikt. Zij hebben mij 2,7 schepen afhandig gemaakt en ik hen 2,5 - en dan te bedenken dat ik er veel slechter voorlag en geen Zware Phasers tot mijn beschikking had! Daarnaast is een tweede plaats en 620 punten met Kzinti absoluut geen afgang. De 8e plaats in de top 10 Kzintischepen is daarbij nog een leuk presentje.

Wat ik wel beslist mee moet nemen in mijn volgende spellen, is dat ik niet alleen oog moet hebben voor waar de tegenstander uit gaat komen, maar ook in de gaten moet houden hoe voorspelbaar mijn eigen bewegingen zijn. Op dat laatste punt ben ik nu genekt door Skywise en Skyrider en het leverde ze direct teamwinst op, al zal Skyrider het nauwelijks gevierd hebben. Het aloude geodriehoek/sterbasisprobleem stak weer de kop op, maar een drama bleef uit omdat ik gered werd door een fout in de sterbasisroutine. Ondertussen heb ik wat nieuwe plotmiddelen in handen gekregen en hopelijk neemt de nauwkeurigheid in het aanvliegen nu aanzienlijk toe.

Hartelijk dank aan MartyKruge, Skywise, Skyrider en mijn bondgenootje Wild Bill Kelso voor een leuk en memorabel spel! Met elf wrakken (10 schepen, 1 sterbasis) was dit een bovengemiddeld destructieve oorlogszone...