Spelverslag 131 - vooral net niet!

 

Inleiding

Dit spel begon vrijwel gelijk na spel 129, het verschil was slechts twee en een halve week, zodat beide spellen nagenoeg parallel liepen. Om het spelverslag iets korter te houden dan dat van spel 129, wordt de verhalende vorm weggelaten.

 

Beurt 0

Terwijl elders Romulaanse Haviken onder mijn gezag reeds objecten waarnamen, had ik in deze sector de Klingons onder mijn hoede. Het was mijn vierde spel en dat betekende dat ik elk ras één keer geprobeerd had. Mijn scheepsnamen waren dit keer deels samengesteld uit losse lettergrepen en deels afgeleid van Latijnse woorden, maar uiteraard wel met een bepaalde air. Ik vond de machtige Latijnse klanken goed passen bij de brute kracht van de Klingons. Zelf vond ik het weer een kunststukje:

-Limassus-Kl (de naam Limassus heb ik eerder bedacht, maar altijd bewaard voor een Klingon D.VII en het is afkomstig van Lammasu wat een speciaal monster is van de Chaos Dwarfs uit Warhammer Fantasy)

-Coronalis-Kl (afgeleid van Corona Murialis, een kroon die gewonnen werd door de eerste Romeinse legionair die tijdens een belegering op de muren van een vijandelijke fortificatie of stad geraakte)

-Ilipa Riposte-Kl (afgeleid van de slag bij Ilipa, de Liparus-eilanden en het woord ripose wat ik nadat ik Ilipari-Kl en Iliparus-Kl had geprobeerd tot deze lekker klinkende naam verwerkte)

-Ulpia Crudea-Kl (afgeleid van Colonia Ulpia Noviomagus, wat de Latijnse naam van Nijmegen is, en van Cruella, jawel: de slechterik uit 101 Dalmatiërs van Walt Disney!)

 

Ik begon in het noordoostelijke kwadrant en deed mijn best om met snelheden van 20 en 24 de schepen netjes met een koers van 270 bij elkaar te leggen.

 

Overigens was ik vanaf een vroeg begin op de hoogte dat Megabyte andermaal mijn sector bedreigde. Uiteraard was ik erop gebrand om mijn prestatie in spel 125 te wreken. Hij vroeg me om geheimhouding te betrachten en dat deed ik natuurlijk.

 

Beurt 1

Nou dat ging redelijk: door de afronding lig ik niet helemaal op mijn droomposities, maar het is zeker niet kwaad. Het schip dat 20 vloog, zag 3 objecten; de schepen die 24 vlogen, zagen er slechts één. De afstanden waren wel bizar, namelijk rond de 50. Aangezien de vijand ongeveer 20 vloog, meende ik met de Federatie van doen te hebben. Omdat de afstand te groot was om een sprong naar voren te wagen en omdat ik vermoedde dat de vijand een S-bocht naar het noorden zou maken en dus weinig dichterbij zou komen, vertraagde ik juist naar 16. Ik was er dan vrij zeker van dat de Federalen niet zomaar een eerste schot op grote afstand zouden krijgen. Als we volgende beurt dichterbij lagen zonder elkaar te zien, wilde ik juist wel een sprongetje wagen… Nu zou ik eindigen rond 18,47.

 

Beurt 2

Tot zover alles volgens plan! De objecten lagen iets dichterbij, maar in plaats van een S-bocht naar het noorden, had de vijand juist een flauwe S-bocht naar het zuiden gedraaid. Dat maakte natuurlijk niet uit, want ik had koers 270 aangehouden (behalve één schip met 276, zodat alle schepen op hetzelfde x-coördinaat eindigden) en met snelheid 16 te weinig dichtbij gekropen om binnen elkaars visuele bereik te komen. Het spel verliep uitstekend! De volgende beurt zou ik de Federatie te zien krijgen…

De vraag was nog wel eventjes onder welke omstandigheden ik ze nu te pakken zou krijgen. Ik had er een erg sterk gevoel bij: ik tekende de situatie uit en daarna schetste ik een ovaal ergens ten westen van mijn huidige positie. Het was mijn eerste ingeving en ik was er zeker van dat de vijand in die ovaal zou eindigen, dus plotte ik een koers die mijn neuzen naar dat ovaaltje lieten wijzen… Dat zou nog eens een verrassing zijn voor die Federalen! Zomaar in de muilen van die lompe Klingons staren.

 

Maar soms denk je te lang na over een beurt! Ik begon nog een stuk of vier andere scenario’s uit te denken en te tekenen, waarbij het opviel dat mijn geplande verrassingsaanval natuurlijk ook risico’s met zich meebracht. Uiteindelijk koos ik uit angst om al te snel veel schepen te verliezen voor een andere oplossing: ik zou niet versnellen, niet het “ovaaltje” bespringen, maar juist met dezelfde snelheid scherp draaien (Klingonscherp wel te verstaan, niet echt scherp…) en eindigen rond 7,51, dus iets oostelijker van mijn huidige positie.

 

Beurt 3

En dat was het dan! Stom dat ik niet mijn eerste ingeving gevolgd had. De vijand had zich door middel van een lage snelheid steeds als de Federatie voorgedaan, maar dat was een goede tactische zet, want het bleken juist Romulanen te zijn… Ondanks dat we beiden traag vlogen (Romulanen met 20 of minder?), was mijn sensorbereik ontoereikend. Wat een domper, temeer daar ik aan de objectgegevens kon zien dat als ik inderdaad mijn eerste ingeving gevolgd had en naar voren was gegaan, ik twee Romulanen zeer waarschijnlijk gezien zou hebben. Een erg pijnlijke misser dus.

 

Erger nog, ik had nu nog steeds snelheid 16 en lag op een kluitje terwijl er een waaier van Romulanen linksonder me lag. De Romulanen waren verdeeld in twee setjes van twee, met best wat afstand tussen de twee stelletjes. Dat was in zoverre voordelig dat de onderste twee Romulanen zeer waarschijnlijk weinig schade konden doen. Nadelig was de nabijheid van de andere twee Haviken die nauwelijks te ontwijken waren en ongetwijfeld flink zouden uitdelen.

 

Uiteraard waren Ion-motoren of verdere vertragingen zelfmoord omwille van de Plasma Torpedo’s, dus ik besloot meteen om flink te versnellen en toch te proberen mezelf langs de dichtstbijzijnde Romulanen te forceren. Dat ik daarbij de eerste impulsen juist dichterbij zou geraken was onvermijdelijk. Ik nam aan dat de vijand op één Klingon zou schieten om er zeker van te zijn dat deze wrak zou gaan - hij lag te slecht om meer te kunnen. Strategisch gezien ging ik verder naar het westen om de Romulaanse sterbasis op te zoeken. Met een versnelling van 14 en een beweging van 4*25, 0, 0 en 4*-25 hoopte ik achter de vijand uit te komen. Het zou tevens betekenen dat als de vijand linksom zou draaien hij misschien een tweede Phaser zou ontberen op het moment dat ik dichtbij hem kwam.

 

Beurt 4

Een ongelooflijke meevaller! De Romulanen verdeelden hun vuur alsnog over twee schepen en hebben beide relatief weinig beschadigd. Coronalis-Kl werd met 27 interne treffers het hardst geraakt. Het lot viel mee: slechts 3 kapotte generators, 29% interne schade, nog 52% sensoren en een levensconsumptie van 30%. Ulpia Crudea werd ook door schild 3 geraakt. De 5 interne treffers leverden relatief zwaardere schade op, met 5% intern, een levensconsumptie van 16%, 2 verloren generators en een defecte Normale Phaser. Het zag er naar uit dat mijn plan gewerkt had en dat elke Havik slechts één Phaser kon vuren. Dat was mooi, maar vanaf nu was het wel slecht nieuws natuurlijk. Ik lag inderdaad achter de Romulanen, maar wel met alle Plasma Torpedo’s tussen ons in. Dan waren er twee schepen die gereduceerd zouden schieten en tegen de tijd dat ik omgedraaid was, had ik allang nieuwe schade geïncasseerd. Het was maar de vraag of ik Plasma’s kon ontwijken als ik om ging draaien. Mijn snelheid van 30 betekende tevens een grote draaicirkel en met de Romulanen op afstand 18-20 achter me, werd het moeilijk. Op het forum was ik euforisch, althans wel aan het begin. Pas later kreeg ik door dat mijn tactische situatie me niet bijster veel opties overliet.

 

Mijn offensieve neigingen leken het even te winnen van het realisme, want ik speelde met de optie om een tegenaanval te doen op de op afstand 18 liggende vijand. Limassus, Ilipa Riposte en wellicht Ulpia Crudea zouden kunnen omdraaien. Ik handelde bij deze optie vanuit de gedachte dat mijn tegenstander weer op dezelfde schepen zou schieten als in de afgelopen beurt. Limassus en Ilipa Riposte zouden dan zonder schilden kunnen schieten.

 

Gelukkig won het realisme het heel snel: de risico’s waren te groot. Gezien de snelheid kon ik onmogelijk draaien voor de Romulanen weer zouden vuren en het was überhaupt maar de vraag of ik in staat zou zijn om de vijand in mijn voorschild te krijgen. Ik riskeerde erg veel. Een variant waarbij ik de vloot opsplitste in een onbeschadigd duo dat om zou draaien en de Romulanen bevechten en een beschadigd duo dat door zou zetten naar de Romulaanse sterbasis bleek evenmin verstandig.

 

Uiteindelijk koos ik voor wat de veiligste optie leek, namelijk uit de handen blijven van de Romulanen en onderwijl de jacht op diens sterbasis uitvoeren. Ik berekende dat ik deze de volgende beurt zou zien. Om zeker te zijn dat de Haviken me niet zouden storen bij mijn sterbasisaanval en om ze weinig kans te geven om nu flink te scoren, versnelde ik naar 38. Daarbij gaf ik wel vuurorders voor een breedzij op Grey Wolf-Ro om de eerste punten te verkrijgen.

 

Overigens had mijn tegenstander zijn identiteit reeds prijs gegeven door zijn scheepsnamen. De namen ontleend aan Imperial Star Destroyers verraadden de aanwezigheid van Darth Vader. Hij was zo vriendelijk om mij de coördinaten te sturen van zijn schepen aan het eind van beurt 3, zodat ik kon bevestigen dat mijn eerste ingeving inderdaad een vroegtijdig einde voor de Romulanen had kunnen zijn. Darth Vader had zijn schepen op -8,39, -5,33, -1,28 en 5,23 gelegd. Hij kocht er niks voor: in plaats van zich bezig te houden met “wat als” scenario’s verkoos hij zich bezig te houden met de huidige realiteit. Ach, ik begrijp dat wel, maar als historicus kan ik mezelf er niet aan onttrekken!

 

Beurt 5

Rampspoed! Het was een goede keuze om Limassus niet te laten omdraaien, want dan zou deze vrijwel zeker vernietigd zijn. De Romulanen hadden wellicht een tegenstoot van dit schip voorzien, want zij vuurden er massaal op. De eerste treffers werden nog door schild 3 opgevangen, maar uiteindelijk werden er toch 52 interne treffers geslikt. Daarmee was de gevechtswaardigheid van mijn vloot danig aan het slinken. Ik had nota bene nog 0 punten! De schade viel trouwens ook tegen: nog maar 11 generators over, de sensors op 21% en  de Lichte Phasers waren defect.

 

Wellicht dat de Romulanen niet hadden verwacht dat ik zou versnellen, of misschien had Darth Vader berekend dat hij sowieso lock-on zou verliezen, want ik was erin geslaagd de Romulanen achter me te laten. Natuurlijk waren ze als objecten nog zichtbaar, duidelijk in de achtervolging. Doordat ik wel versnelde en de vijand me niet bijhield, gingen mijn vuurorders verloren. De Grey Wolf-Ro kwam nooit binnen mijn afstandsorder en tegen de tijd dat de tijdsorder afging, was het schip al buiten mijn bereik en nota bene ook nog in het achterschild - niet dat die Lichte Phasers nog wat hadden kunnen bereiken natuurlijk.

 

Maar het wordt nog erger! Ja, dit spel begon in hoog tempo mijn slechtste spel ooit te worden…

 

Ik had inderdaad de sterbasis op de radar. Echter, deze lag wel dichterbij dan ik had gehoopt. Op afstand 14 en 15 wel te verstaan. Limassus had wegens de slechte sensoren geen radarcontact, dus ik moest het met 2,5 schepen rooien (Coronalis had nog steeds 52% sensoren). Plan? Nu Limassus er het slechtst aan toe was, besloot ik deze op te offeren. Het schip zou recht op de basis afvliegen (geen koerswijzigingen meer, het schip lag al ongeveer op ramkoers) terwijl Coronalis en Ilipa Riposte eerst een zigzagbeweging zouden doen. Ulpia Crudea lag net één AE verder weg dus deze hoefde maar minimale koerscorrecties te ondergaan. Op dit moment in mijn ontwikkeling als Sterren Oorlog officier begreep ik nog niet zo heel veel van de sterbasisroutines en dat bleek uit de versnelling naar 44 die ik voor drie van mijn schepen gepland had. Kennelijk wilde ik de basis bespringen en wrak schieten alvorens deze tot schot zou komen - dat de basis meerdere vuurorders op hetzelfde schip kon plaatsen en er toch twee kon uitkiezen, wist ik niet…

 

Beurt 6

Dit is beslist mijn slechtste spel ooit! Het was me gelukt om de basis wrak te krijgen, maar niet zonder een stevig prijskaartje: de Limassus was zonder kleerscheuren door de aanval gekomen, dus dat gedeelte van het plan had niet gewerkt, maar de Ilipa Riposte had 65 treffers mogen slikken, waarvan er 10 intern gingen en de Coronalis werd pas echt bruut hard geraakt. Dit trotse schip slikte 101 treffers, maar omdat er geen energie beschikbaar was geweest om te versterken, gingen er 56 treffers intern! Met nog 5 generators en maximumsnelheid 8 was dit schip verloren. En dat was erg jammer, want het was al een beurt of twee duidelijk dat de teamwinst verder buiten mijn bereik glipte, zodat ik me meer en meer op een HIS richtte. Echter, de Coronalis had met zijn afstandsorder 141 treffers op de basis gedaan en werd vervolgens (of gelijktijdig, dat heb ik niet meer berekend) door de sterbasis gepakt. De 91 punten van Coronalis konden dus nooit meer ten goede komen van een HIS. Gelukkig had Ilipa Riposte wel van zich doen spreken. Met 160 treffers werden 122 punten binnengehaald. Helaas scoorde Ulpia Crudea niets meer op de reeds wrakke basis, ondanks 151 treffers. De basis had slechts 163 interne treffers nodig om stuk te gaan.

 

Ondertussen was mijn vloot erg westelijk geraakt, ongeveer  rond -85,76. Wat nu?

 

Coronalis was natuurlijk niet meer te redden; daar zouden de Romulanen wel op toezien. Ik had nog twee schepen die relatief gevechtswaardig waren en één die iets meer reparaties behoefde. Mijn strategie voor de rest van het spel was duidelijk: een aanval op de zuidwestelijke sterbasis stond nu als eerste op het programma, daarna zou ik doorvliegen naar de zuidoostelijke basis. Dat zou genoeg moeten zijn voor een HIS. Onderwijl zou ik steeds de Romulanen door hoge snelheden en koerscorrecties van elke schotkans beroven. Ik had daar al ervaring mee, want in sector 124 wist ik met deze strategie Eddie Butcher en zijn broer Kikoman danig te frustreren.

 

Teamscore: 213

 

Beurt 7

Volgens plan was ik uit handen gebleven van Darth Vader. Door snelheid vast te houden en een wijde bocht naar de uiteindelijke koers 155 te nemen, waren Ilipa Riposte en Ulpia Crudea mooi bij elkaar geëindigd. Ik had ervoor gekozen om de accu’s op te laden bij die twee. Limassus had een andere beweging gemaakt omdat deze de energie ontbeerde om de snelheid te wijzigen. Met snelheid 38 moest ik oppassen dat Limassus niet zou afscheiden van de andere twee die 44 vlogen. De rit naar de zuidwestelijke sterbasis was ingezet.

 

Echter, het zat me niet lekker dat de Romulanen me bleven opjagen - het beperkte mijn bewegingsvrijheid. Natuurlijk kon ik met gemak van hun radar blijven, maar niet zonder mijn snelheid hoog te houden. Mijn hoge snelheid was een handicap gebleken tijdens mijn laatste sterbasisaanval en een herhaling van dat debacle wilde ik koste wat kost vermijden. Mijn vloot raakte daarbij nog steeds westelijker: ditmaal werd het coördinaat -112,60 gepasseerd! Ik stuurde Darth Vader een bericht met de boodschap dat ik van plan was hem met EBS op te zadelen. Daarbij verwees ik naar spel 124, waar hij getuige was geweest van mijn vermijdingsdrang. Hij reageerde met een niet-aanvalsverdrag voor enkele beurten. Dat kwam me bijzonder goed uit! Nu kon ik normalere snelheden aannemen en meer uit mijn sensors halen. Natuurlijk kon ik niet verhinderen dat Darth Vader Coronalis wrak zou schieten. Het viel me al mee dat Coronalis deze beurt nog in leven was. Kennelijk had Darth geen lock-on gehad of had hij gehoopt mij nog een beurtje onder de verhuller te kunnen naderen.

 

Met koers 155 vloog ik op mijn doel af. Het zou nog wel even duren, want ik was ver afgedreven.

 

Beurt 8

Hmmm, ik dacht dat Coronalis ten dode opgeschreven was, maar Darth Vader heeft zich kennelijk verslikt in het beestje. Door een flinke draai naar koers 105 draaide Coronalis uit het voorschild van de Grey Wolf-Ro. Slechts één Phaser knalde 17 treffers op mijn arme D.VII. Desondanks was het einde in zicht: met nog twee generators zou de levensconsumptie zijn werk doen. Darth had nog één beurt om punten te scoren.

 

De volgende beurt zou ik het zuidwestelijke kwadrant binnenvliegen. Doordat ik de Romulanen niet langer vreesde, vertraagde ik Ilipa Riposte en Ulpia Crudea naar 32, zodat zij in de buurt van Limassus bleven die nog steeds niet de snelheid had om te vertragen.

 

Beurt 9

Eindelijk verruilde Coronalis het heden voor het verleden. Met 36 treffers claimde Darth Vader dit schip voordat de levensconsumptie dat kon doen.

 

Volgende beurt hoopte ik de vijandelijke sterbasis te zien. Om de sensoren meer reikwijdte te geven, vertraagde ik de schepen naar 30, behalve Limassus natuurlijk.

 

Er kwam nog een herdraai, waardoor Limassus zowaar een generator repareerde!

 

Beurt 10

Ilipa Riposte repareerde ook een generator - nog één en de energievoorraad is weer perfect. De Haviken van Darth Vader waren nu in twee paartjes op mijn radar te zien, als object uiteraard. Eén stel lag heel dichtbij, het andere verderop. Wellicht bevatte het verafgelegen paar de Grey Wolf-Ro die vanwege de jacht op Coronalis even afgescheiden was.

 

Zoals verwacht werd de sterbasis geïdentificeerd op afstand 33 en 34. Het bleek de Federale sterbasis te zijn. Dat kon ik net niet hebben… Op het forum was bekend gemaakt dat Hrun met zijn Kzinti tegen Megabyte had gevochten en na beurt 4 zijn “inspiratie” was verloren - en wat schepen wellicht? Het laatste nieuws was dat Megabyte flink gescoord had op Hrun en op diens sterbasis en dat hij zo dicht bij de doelscore zat dat als ik een aanval op de Federale sterbasis zou doen, Megabyte misschien over de doelscore zou gaan. Mijn vorige sterbasisaanval had Darth Vader ongeveer 100 punten opgeleverd. Zoveel konden we Megabyte niet cadeau doen.

 

Met tegenzin gaf ik dit doel op. We waren verplicht om de jacht op Megabyte op te voeren, dus een meer oostwaarts koers was gewenst. Ik had geen kans op een vuurorder, maar Darth Vader liet wat Plasma Torpedo’s los, voor de puntjes. Wel versterkte ik mijn zijschilden voor het geval de sterbasis op me zou schieten.

 

Beurt 11

Nou die specifieke versterking was niet voor niets: 2 treffers op schild 2, maar Megabyte’s teamscore werd er niet beter van! Er kwam nieuwe informatie door: Megabyte zou onderweg zijn naar zijn sterbasis dus we moesten onze ogen open houden. We konden hem elk moment tegenkomen. Het werd van kritiek belang om wat aan Limassus te doen. ECM was steeds belangrijker geweest en ik had nooit genoeg energie om tegelijk te repareren of te vertragen. Nu moest ik dan maar de drie accu’s die ik had gebruiken om de snelheid te stroomlijnen met die van de andere schepen. Anders riskeerde ik direct dat mijn vloot gesplitst zou worden en dat zou niet goed zijn als ik voor de Photons van Megabyte uitkwam. Bovendien had Limassus nooit sensoren kunnen repareren, zodat deze met 56% al halfblind was. Om met snelheid 38 door te vliegen was niet langer zinnig. Dat werkt alleen tegen sterbases die maximaal drie ECM gebruiken.

 

Om de kans op onderschepping van Megabyte te vergroten, werd de vloot met koers 45 richting het nulpunt gestuurd.

 

Beurt 12

Die Megabyte toch! Dit keer is zijn geluk onbeschrijfelijk! Twee van zijn schepen, de Nazgul-Fe en Mordor-Fe waren inderdaad op weg naar zijn sterbasis en zijn op de Romulanen gestuit…maar niet zoals dat normaal gebeurt. De Federale schuiten lagen op zo’n korte afstand dat de verhuller zinloos was. Het waren gratis punten voor Megabyte die relatief weinig tegenvuur hoefde te vrezen. De Romulanen hadden wel het voordeel dat Darth via triangulatie iets accurater de treffers kon bepalen, al maalde Megabyte daar niet om - hij had geen triangulatie nodig om de Romulanen op hun donder te geven zei hij. Vanwege deze onbeschrijflijke mazzelbeurt droeg Megabyte de rest van het spel de bijnaam “Lucky Bastard”.

 

De ironie was dat Megabyte had gedacht met deze beweging lock-on te krijgen op wat hij “stinkklingons op afstand 25”  noemde. Het is altijd leuk om de verwachtingen van Megabyte te dwarsbomen!

 

Tevens ontdekten we dat de andere vloothelft van Megabyte richting mijn sterbasis vloog. Dat was wederom slecht nieuws, want het betekende dat hij daarmee de doelscore wel in het zicht had. Plus nog de gratis punten op Darth natuurlijk. Voor de kansen van Hrun gaven we allang niks meer, maar nieuwe informatie over hem was wel relevant voor het verloop van de laatste beurten: hij zou westwaarts gaan en richting de Federale basis trekken en in dat geval hadden we een kans op onderschepping. Ik moest bepalen welke judaskeuze nu het beste was: naar mijn eigen sterbasis terugvliegen en dan net op tijd aan te komen om Megabyte het spel te zien winnen of zuidwaarts vliegen om nog te proberen de Defenders van Hrun te onderscheppen. Ik koos het laatste; dat leek me het leukste! Koers 45 werd met een bochtje omgezet naar 215, het zuidwesten. Deze optie was met afstand de beste, want het bood tevens de kans om Federale schepen die naar het noorden probeerden uit te wijken op te vangen.

 

Beurt 13

De keuze om de Kzinti te onderscheppen leek de juiste te zijn: twee objecten verschenen op de rader op een afstand van iets meer dan 30, rond de positie 8,-50 met een westelijke koers en snelheid 30. Tevens verscheen het wrak van de Vengeance-Ro op de radar. Arme Darth! Hij had zelf ook wat schade aangericht en vertelde me dat de Plasma Torpedo’s gegarandeerd zouden inslaan op een door hem gekreupeld schip, maar dat hij waarschijnlijk ook nog zou incasseren. Ik was benieuwd, maar gezien alle misère die ik in dit spel beleefd had, wilde ik gewoon ongebreideld slachten. Net als eerder in dit spel wist ik uit intuïtie waar de Kzinti heen zouden gaan. Uiteraard stelde ik mijn orders erop vast. Ditmaal zou ik mijn eerste ingeving volgen, al vertraagde ik nog wel naar 24 zodat ik mijn doel niet voorbij kon schieten en de sensoren extra bereik kregen. Limassus kon nog steeds niet genoeg energie besteden aan snelheidswijzigingen, dus deze is anders gaan vliegen. Door de bocht van Limassus te vergroten en de snelheid hetzelfde te houden, hoopte ik de Kzinti in te sluiten in een miniatuurtangbeweging. Ik was ervan overtuigd dat ik Hrun stevig zou laten schrikken!

 

Beurt 14

En als Megabyte de doelscore niet had overschreden deze beurt zou Hrun pas echt geschrokken zijn. Ik had zijn beweging correct voorspeld en hem omsingeld. Limassus lag op afstand 9 en 8 in de achterschilden van Steel Talon-Kz en Corroded-Kz, terwijl hij de Defenders in het voorschild had. Dat was deel één van de tang. Deel twee bestond uit Ilipa Riposte en Ulpia Crudea die respectievelijk op 9 en 11 en 8 en 10 van de vijand lagen. Weer was ik te voorzichtig geweest, want door te vertragen had ik de afstand tussen ons vergroot. Als ik 30 was blijven vliegen met deze twee schepen, had ik nu op afstand 2 tot 5 gelegen! Dan was het met één salvo afgelopen geweest; nu zou ik er moeite voor hebben moeten doen. Waarschijnlijk had ik het tweede doelwit niet meer helemaal wrak gekregen. Desondanks is Hrun -en vooral zijn rating- een slachting bespaard gebleven.

 

Het maakt ook niets meer uit, want doordat de doelscore overschreden werd, kon Megabyte wederom de zege claimen, samen met Toranaga. Ik wist al sinds het SpellenSpektakel dat laatstgenoemde met Megabyte speelde, maar heb dat steeds geheim gehouden voor Darth Vader die ik natuurlijk niet van mijn vertrouwelijke communicaties met Megabyte kon vertellen. Megabyte had het me in vertrouwen verteld tijdens het laatste afscheid van dat weekend in een duistere parkeergarage in een soort “You got the money? You got the goods?”-moment. Je ziet dat soort scenes wel eens in misdaadfilms...

 

Ik had nog wel gelijk gekregen in die zin dat Megabyte zijn schepen niet boven de 300 punten zou krijgen, maar ook daar koop ik niks meer voor. De voorspelling van Darth dat hij de galactisch admiraal nog kon onttronen als hij Nazgul-Fe en Mordor-Fe kon vernietigen bleek ook al ongegrond. Ik wist natuurlijk dat Toranaga twee Federale schepen aanvoerde, en dus dat Megabyte nooooooit zijn vloot zou splitsen met zijn twee hoogste schepen bij elkaar, maar altijd één van hem en één van Toranaga bij elkaar zou doen. Zelfs als Darth het galactisch admiraalsschip zou vernielen, kon Megabyte direct weer promoveren op zijn groot admiraalsschip! En zo geschiedde ook, want hoewel de wrak geschoten Nazgul-Fe een degradatie betekende, promoveerde The Eye-Fe direct weer met 286 punten. Er was dus niets veranderd al kon Darth wel claimen dat hij als eerste -en voor een heel lange tijd als enige- een galactisch admiraalsschip had vernietigd!

 

Achteraf bleken we de teamscore van Megabyte wel schromelijk overschat te hebben. Ik had dus toch die Federale basis kunnen kraken en een HISje kunnen wagen. Zeker nu Megabyte geen 300+ score bleek te hebben, zoals ik al had verwacht. In een eerder stadium had ik berekend dat als ik mijn zaakjes goed zou doen bij een sterbasis, ik de score van Ilipa Riposte van 122 naar 270-290 kon tillen en dan mee kon dingen naar een HIS. Zeker nu de Federatie gedeeltelijk naar hun sterbasis terugkeerde - dat had een kans om punten te scoren kunnen opleveren. Het heeft allemaal niet zo mogen zijn. Goed, aangezien ik in sector 129 al enkele beurten wist dat ik zou gaan winnen, was ik behoorlijk welwillend naar Darth Vader toe. Ik heb hem zelfs gezegd dat ik mijn vloot in zijn dienst stel als een HIS buiten bereik bleek. Toen dat eenmaal een gepasseerd station bleek, heb ik mijn best gedaan om hem bij te staan. De toevallige ontmoeting met de Nazgul-Fe en Mordor-Fe gooide roet in het eten.

 

Voor mij betekende dit spel een beschamend dieptepunt met slechts 223 punten, wat een derde plaats opleverde. De doelscore van 886 werd met slechts 3 punten overschreden en dat leverde een gewetensvraagje op: was het beter geweest als het spel nog een beurt langer door was gegaan? Megabyte had dan zeker een Supernova behaald terwijl ik dan Hrun een knauw had kunnen geven - het bleef allemaal om het even hoor!

 

Van de twintig schepen en sterbases gingen er slechts acht wrak (twee sterbases), wat voor mijn spellen wel een laagterecord is.

 

Epiloog

Ik kan maar één ding leren van dit spel: ga goed om met je eerste ingeving! Die is toch vaak beter dan je denkt. In dit spel had ik tot twee keer toe de vijand precies voorspeld, maar de eerste keer liet ik mezelf van de wijs brengen door teveel opties uit te tekenen en de tweede keer voorkwam het einde van het spel dat ik mijn zet in punten kon omzetten. Oh ja, sterbases bleven een nachtmerrie! Ik moet niet te snel vliegen bij de aanval… De vuurorders van sterbases zijn zo opgezet dat een sterbasis bespringen bijna onmogelijk is.

 

Ondanks dat Megabyte op het forum nog allerlei wijsheden achteraf ging uitkramen, kon hij me niet overtuigen. Zijn stelling dat we gewoon tegen elkaar hadden moeten doorvechten was niet houdbaar. Natuurlijk had Darth op me kunnen blijven jagen, maar dat was hem nooit gelukt: met gemak vlieg ik zo hard en toch nog redelijk onvoorspelbaar weg dat er nooit sprake kan zijn van identificatie. Als de snelheden eenmaal tegen de 40 lopen, gaat dat sensorbereik zo drastisch achteruit... Nee, het had Darth niets opgeleverd en mij ook niet, want mijn aanval op de volgende sterbasis zou dan weer met te hoge snelheid moeten gebeuren. Stel dat we wel echt met elkaar waren gaan vechten, dan nog had geen van ons beiden er iets mee gewonnen: ik zou dan het merendeel van mijn vloot kwijt zijn geraakt en Darth had wat schade geïncasseerd, maar het zou héél lang geduurd hebben en tegen de tijd dat de beslissig was gevallen, zou de Federatie reeds twee sterbases en de Kzinti opgeruimd hebben. Ja, nuttig hoor...voor Megabyte!

 

Van Megabyte´s dreigement dat hij Darth Vader tot het einde der tijden zou blijven herinneren aan zijn falen in deze sector is overigens niets terechtgekomen – hij weet kennelijk zelf ook wel hoe het werkelijk zat. Ietwat later ging de forumpraat ook nog over geluk en pech en wat je wel en niet kunt afdwingen...ooit zal ik maar eens een artikeltje moeten besteden over dat onderwerp want er heersen nog wel eens wat misvattingen over. Desalniettemin bracht het onderwerp geluk iedereen weer wat dichter bij elkaar, zodat het forumfeestje op een positieve noot eindigde. Gek genoeg heeft Toranaga zijn tot nog toe enige zege nooit op het forum te gelde gemaakt. Hopelijk heeft hij het niet te druk.

Over druk gesproken: hoewel Megabyte een spelverslag beloofd had, vermoed ik dat hij daar niet meer aan toe zal komen. Daarmee wordt mijn verslag de enige accurate, betrouwbare en historisch correcte bron voor dit spel. En het mijne is zo´n anderhalf jaar na afloop van het spel afgerond...ach, dat soort reconstructies zijn peuleschilletjes voor echte Sterren Oorlog historici!

 

Tot zover mijn eerste poging met Klingons. Niet bepaald het succes van FA 181 destijds...

 

Is getekend,

 

Kapitein Cleaver