Sector 116

Toetanchamons Black Box in SO 116

Intro

De Klingons, een machtig en succesvol ras, naarstig op zoek naar succes en dan is de link al snel gelegd: Uwen gevreesde Toetanchamon, almachtig en ongenaakbaar, vol agressie en met een doel voor ogen: Een verpletterende overwinning realiseren! Vier D7 slagkruisers en dat allen onder het gezag van eerder genoemde Toetanchamon, de Klingons willen succes en dat zullen ze krijgen!

Stardate 116 / 0

Vanuit het tweede kwadrant (-+) worden de vier slagkruisers losgelaten koers zettende naar het slagveld om aldaar dood en verderf te zaaien (we zijn geen mietjes). Alvorens ook maar een move te hebben gezet worden eerst alle vrouwen, minderjarigen, bejaarden en ander ongedierte vakkundig verwijderd (lees: als brandstof gevoerd ten einde de warpmotoren optimaal te laten bulderen). Tijd voor echte mannen! Emancipatie my ass, gaat uiteindelijk louter en alleen om resultaat. Heb geen zin om hierin ook maar enig sociaal gevoel op los te laten, de zweep erover, ranselen bij ongehoorzaamheid en vernietigen wat er te vernietigen valt. De phaserbank wordt gevuld, de snelheid verhoogd naar 16, beetje nukkig bewegen en koers zettende down south. Game on!

Stardate 116 / 1

De sensoren geven niets edoch het dictatoriaal gedrag wordt geprezen door de Klingons. Het vertrouwen in Toetanchamon is immens en terecht! Hoewel de sensoren niets zien worden toch op voorhand enkele flessen dure champagne gekoeld. De logge slagkruisers krijgen het bevel om van koes te wijzigen. Om enig zicht te behouden wat er allemaal gaat afspelen wordt besloten om de snelheid onveranderd te laten.

Stardate 116 / 2

Wederom geven de sensoren niets, sabotage? Nu al angstzweet bij tegenstanders? Dit duurt te lang! Beetje versnellen naar 20, koerswijziging naar het oosten in de hoop om toch maar iets te kunnen identificeren. Jammer dat de vrouwen reeds zijn verbrand in de warpmotoren, had er ook alszijnde warming-up nog enige vrouw-onvriendelijke toenaderingen kunnen afdwingen!

Stardate 116 / 3

En jawel hoor, status rood! De rekenmeesters die voor de navigatie zorgen, brengen echter geen goed nieuws. Op ruim 20 AE worden de Kzinti waargenomen, echter hoe er ook wordt gerekend, een slagveld zal het niet opleveren, echter zijn er wel opties: Er worden eveneens een achttal objecten waargenomen en rekenwerk levert al snel op dat ook de Kzintis niet echt tevreden kunnen zijn over hun huidige positie, de Romulans zitten gruwelijk in de weg. Geen slagveld, dan maar de tamtam richting Kzinti-HQ: een short-term alliance! Samenwerking is een groot woord, maar al snel komen we tot eenzelfde missie: het beletten van enig Romulaans succes en aldus geschiedde. Uit wederzijds respect (ieder voor zich en god voor ons allen, hoewel ik niet gelovig ben) laten we de phasers en disruptors ongemoeid. Dit geeft voor de Kzinti lucht om aan de Romulans te ontkomen en geeft de Klingons enige ruimte om de zware slagkruisers in positie te brengen voor wat er komen gaat...

Stardate 116 / 4

De alliantie heeft gewerkt. Zowel de Klingons als de Kzinti hebben elkaar ongemoeid gelaten (hoewel het heel verleidelijk was om toch her en der wat te doen exploderen), de Romulans breken niet echt veel, enkele verdwaalde plasmas ontsieren het slagveld, het ziet er naar uit dat de Kzinti hun verdedigende kwaliteiten tot uitvoering hebben kunnen brengen. Ondertussen hebben de Klingons met log edoch slim stuurmanskunst een positie weten te verwerven waarbij de voltallige Federatievloot recht voor de gewillige phasers en disruptors terecht zijn gekomen en dit alles op 15 AE. Hoogste tijd voor vuurwerk, hoogste tijd voor Toetanchamons vuurwerk!

Stardate 116 / 5

Oei oei wat een vuurwerk, 359 geplaatste treffers tegen 222 geincasseerde treffers. De kracht van de Klingons is ongekend, heerlijk! Met pijn wordt afscheid genomen van de Ngufu, maar de Feds kunnen de Columbia bergen (mega-overkill) en met 69 interne treffers hoeven we van de Galactica ook niet veel meer te vrezen. De aanwezig van Toetanchamon in dit kwadrant drukt nu echt door! Helaas deze ronde geen tweede slagveld, tijd voor de nodige movements om wederom alles en iedereen klaar te stomen voor een tweede battle. Voor de statistici onder ons: Teamscore: 203 punten (Qui-Vive 69 ; Gizeh 0 ; Bora Bora 134)

Stardate 116 / 6

En wederom gejoel, wederom Feds in het vizier en wederom op een afstand waar je als Federatie zijnde niet graag zou willen zitten, zeker niet met Klingons tegenover je, hoewel de defensieve hoeken niet optimaal zijn moet ook hier weer het nodige vuurwerk worden verwacht. Deze ronde wordt besloten om de half aangeschoten Galactica over te laten aan de Kzinti, terwijl de Rycon zal worden getest op enig Klingon vuurwerk. De rondzwevende objecten worden wederom genegeerd (zullen wel enkele verdwaalde plasmas van de Romulans tussen zitten, moge duidelijk zijn dat zij daar nog niet hun draai in hebben weten te vinden). Fasten your seatbelts, Toetanchamon is hot!

Stardate 116 / 7

De Federale Rycon heeft moeten slikken en hoe! 123 treffers! Geen wrak maar ook deze schuit is dermate bewerkt dat hier geen gevaar meer van hoeft te worden verwacht. De 48 ontvangen treffers op de Gizeh wordt niet echt als serieus beschouwd. Ergens ver weg zien we nog dat de Kzinti de Galactica hebben weten op te ruimen (niet echt veel eer aan te behalen, maar je moet toch ergens beginnen). Mogen we concluderen dat voor de Federatie hier niets meer te halen valt, iets wat op voorhand reeds werd voorspeld. Maar nu, vier Romulans waarvan twee onverhuld, dus lock-on. Snel informatie uitdelen met de Kzinti en dan blijkt dat de Romulans tussen twee vuren zit, klinkt mooi, is mooi, blijft mooi, maar de wendbaarheid van de Klingons is belabberd en de afstand tussen Kzinti en Romulans is te groot om ook maar enig succes zonder risico uit het vuur te halen, vluchten? Neen! Aangezien de Romulans graag plasmas rondstrooien zonder succes willen we dit graag blijven zien, dus even de phasers leegblazen en wegdraaien, zo voorkom je dus een aanval van plasmas en hou je de Romulans weg van succes! Teamscore: 304 punten (Qui-Vive 117; Gizeh 12; Bora Bora 175)

Stardate 116 / 8

Mission completed, 41 ontvangen treffers tegen 16 geplaatste treffers en ... geen inslag van plasmas. Daar was het toch eigenlijk om te doen. Alwetende dat de plasmas niets zullen doen, er verder geen objecten worden gesignaleerd en er plotseling een stinkende Romulaanse SB opdoemt wordt besloten om het vuurwerk aldaar verder te doen gelden, uiteindelijk is het toch Toetanchamon en zijn niet misselijk gezag die weet hoe je een vuurtje moet stoken. Een bericht van de Gizeh geeft wel aan dat deze SB geen makkelijke prooi zal worden, zij zien geen SB dus moeten de Qui-Vive en de Bora Bora dit varkentje gaan wassen. Teamscore: 313 punten (Qui-Vive 120; Gizeh 16; Bora Bora 177)

Stardate 116 / 9

En wederom vuurwerk! 248 treffers geplaatste treffers op de Romulaanse SB tegen 76 ge´ncasseerde treffers, het is dat de voorste schilden van de Klingon slagkruisers het een en ander kunnen hebben. Helaas niet genoeg geplaatst om de Romulaanse SB tot gruis te verwerken, maar nu met drie schepen op luttele afstand, moet het een confirmed kill worden deze ronde. De uitgevoerde scan op de SB door puntenjager Bora Bora geeft aan dat de Romulaanse vloot nog een lange (en niet te overbruggen) weg heeftn te begaan, dat geeft rust en stemt tevreden, 230 punten is niet echt een score waar je mee naar huis kunt komen en nog mooier is, voor de Romulans is na deze ronde geen thuis meer te bekennen. Teamscore: 511 punten (Qui-Vive199; Gizeh 16; Bora Bora 296)

Stardate 116 / 10

De Romulaans SB is naar de eeuwige jachtvelden verbannen (127 tegen 88 treffers, pijnlijk edoch niet fataal) wordt het de hoogste tijd om de geleden schade van de afgelopen beurten te herstellen en vooral om de tactiek te gaan bepalen wat nu te doen? De sensoren geven alleen nog een wrak en thats it. De informatie uitwisseling tussen de Kzinti en de Klingons is afgezwakt. Toetanchamon ziet nu twee opties: de eerste optie is herstellen en koers zetten naar het middelpunt of herstellen en koers zetten naar het noorden. Vooralsnog wordt gekozen voor de tweede optie, niet vanwege enig schrik of wat dan ook, maar voornamelijk om het herstel te voorspoedigen zonder interruptie van tegenstanders. Teamscore: 556 punten (Qui-Vive 209; Gizeh 34; Bora Bora 313)

Stardate 116 / 11

Herstel begint te werken, maar verder is het rustig, heel rustig. Voor Toetanchamon de hoogste tijd om zijn personeel (lees: onderdanen) te onderwerpen aan wat we heden ten dage een functioneringsgesprek noemen. Gelukkig waren de zwakke broeders (en zusters) reeds verwijderd, maar dan blijkt toch dat er enkele no-nos het geweld niet aankunnen. Vanaf heden gaat deze vloot verder met louter en alleen getrainde en gevreesde Klingons. Roem kent geen genade is het motto.

Stardate 116 / 12

Wederom rust in deze sector, energie kan volop worden aangewend om de herstelwerkzaamheden voort te zetten en ondertussen blijft de vloot koersen up north. Het gemis van vrouwen begint wel te nijpen nu (want buiten het spelen met vuurwerk is het behoorlijk saai). Enfin ... de zetel zit comfortabel en de reeds afgeleverde triomfen stemmen de gemoederen tot rust.

Stardate 116 / 13

Het herstel gaat prima en de Klingonvloot betreedt stilletjes het eerste kwadrant. Radiostilte heerst, sensoren geven niets en alles verloopt in pais en vree (ahum). De Kzinti proberen nog informatie in te winnen door een openlijke publicatie waarin toch duidelijk wordt dat alleen de Klingons weten hoe de kaarten in deze sector zijn gedeeld. Gezien de herstelwerkzaamheden meer dan voorspoedig verlopen wordt er eveneens een publicatie uitgezonden om aan te geven waar de gevreesde Klingonvloot zich bevindt en nu maar hopen of er wordt gehapt of beter gezegd, wie durft? Gezien er tactisch weinig te beleven valt wordt besloten om de Qui-Vive vooruit te sturen om te bezien of er nog ergens wat te ruimen valt.

Stardate 116 / 14

Langzamerhand begint de adrenaline weer te stromen, een object! Dat betekent een ding .. vuurwerk in het verschiet, er komt weer leven in de brouwerij (en overmatig ook nog). Dit moet de Sterbasis zijn van de reeds eerder afgeschreven Federatie. Aangezien zowel de Kzinti als de Romulans nergens te bekennen zijn en ondanks het aangeven waar de Klingons zitten, zit er niets anders op om koers te zetten naar dit object. Lichtelijke manoeuvres worden uitgevoerd om vooral de Bora Bora in positie te brengen waarbij deze slagkruiser de punten moet gaan scoren.

Stardate 116 / 15

En bingo! Op (te) ruime afstand wordt de SB van de Federatie zichtbaar! De schilden worden geactiveerd, de disruptors geladen, de phasers op scherp gezet, dit moet en zal een knal moeten geven. De Gizeh wordt gebruikt om het voorste schild te kraken zodat de Bora Bora volop voor de interne treffers kan gaan. Ondertussen worden de warp-motoren bij de Qui-Vive nog eens stevig aangezwengeld om zodoende de SB ook van de zijkant te kunnen bestoken, gewaagd maar effectief. Glorie en roem komt in zicht, van de Kzinti en de Romulans nog steeds geen teken. Nog eenmaal: Fasten your seatbelts!

Stardate 116 / 16

325 geplaatste treffers over twee schilden, 71 geincasseerde treffers. Wat een triomf! Geen wrak maar wel een lamgeschoten sterbasis waarbij geen phaser heel is gelaten. Juichend en joelend wordt er nu al feestgevierd en het feest wordt alsmaar mooier als blijkt dat in deze sector de totale overwinning op het palmares van Toetanchamon kan worden bijgeschreven! De Klingons weten weer wat winnen is en dat allemaal te danken aan de meest gevreesde Toetanchamon. Enige domper in dit alles is dat de doelscore werd gesteld op 772 punten. Met de wetenschap dat er nog kon worden gescoord op de Federale SB, had dit alles nog mooier kunnen maken, maar desalniettemin verdiend, meer dan verdiend! De felicitaties zijn dan ook meer dan terecht en de arrogantie zal vanaf heden alleen nog maar toenemen want er is vanaf heden nog maar een weg, de weg naar de zetel van Galaktisch Admiraal en ongelovigen onder ons, vroeg of laat zal dit gaan geschieden, waarvan akte! Teamscore: 799 punten (Qui-Vive 242; Gizeh 122; Bora Bora 435)

Nawoord

Winnaars hebben altijd gelijk wordt gezegd en als winnaar kan ik dat alleen maar bevestigen. Nogmaals: Roem kent geen genade! Mijn tegenstanders in deze sector wil ik toch veel succes toewensen elders, echter vergeet niet, succes is alleen maar mogelijk daar waar ik, Toetanchamon, niet aanwezig ben, dat moge duidelijk en bewezen zijn! The World is my Oyster!