***Het Kzin persbureau meldt dat alle contact met buitenpost 456 Béta verbroken is. Kort voordat het contact werd verloren, meldde de radio-operator aan het Kzin-HQ dat er contact was gemaakt met enkele D7-Kruisers die niet geregistreerd staan bij de Keizerlijke Klingon vloot. Vervolgens kon men enkele seconden voor alle contact verloren was duidelijk het geluid van disruptor-vuur waarnemen. Tijdens dit incident zouden er ook 4 Kzinti-Defenders in de buurt geweest zijn voor bevoorrading. Ook van deze schepen en hun bemanning blijft het enkel gissen over hun lot. Volgens "insiders" zouden de ongeïdentificeerde schepen, een deel van de beruchte 5. Flotte zijn, die na een inactiviteit van een 10-tal jaar, plots weer in verschillende sectoren bij gevechten verwikkeld blijkt te zijn. Als deze vermoedens bewaarheid worden, dan mag het ergste gevreest worden voor de bemanningsleden van het station en de schepen. Deze vloot, onder leiding van een zgn. "Space-Lord" Hasenfratz genaamd, een symbiose van half klingon/half machine is uitermate berucht, en wordt op zowat alle werelden gezocht voor oorlogsmisdaden, waaronder foltering en massamoord. Buitenpost 456 Béta ligt op de route tussen sector 108, waar deze vloot het laatst gesignaliseerd is en sector 111. De patrouillerende schepen in deze sector hebben al een opdracht ontvangen tot extra waakzaamheid.***

 

 

- “Tien minuten…”
- “Tien minuten is exact de tijd dat het heeft gekost om de Kzinti buitenpost te overmeesteren en de 4 Kzinti-defenders toe te voegen aan de 5. Flotte!” brult Admiraal Sonderkopf terwijl het schuim hem rond de bek staat en kleine druppeltjes spuug zijn harde woorden vergezellen in de richting van de andere angstig zacht jankende, ineengedoken Kzin die rond de tafel zitten.
- “Waar zaten jullie dan?! Lagen jullie nog te slapen in jullie mand of wat?!
” Buldert de Admiraal verder.
-
“ Dit gaat jullie duur te staan komen! Jullie lijken wel een stel bange muizen!”

- “Krijgsraad! Krijgsraad voor jullie allemaal!” tiert de admiraal terwijl hij de verbouwereerde commandanten van de gekaapte Kzinti schepen achter zich laat en de kamer vloekend uitloopt.

Ondertussen in sector 111 in het Kzinti quadrant
…

 

Luid gelach en dronkemansgewauwel galmt door de gang waar de deur naar de lounge van de Kzin-Sterbasis zich opent om een brakende, zich aan de deur vastklampende dronken Klingon te laten buitenstrompelen. Plots stapt er een tweede Klingon naar buiten die de eerste vastgrijpt en zijn vuist in het gezicht plant van de nog half spouwende eerste. Na wat vuistslagen en kopstoten te hebben uitgewisseld, zakken de twee figuren mompelend in elkaar en beginnen aan een luid snurkende dronkemansslaap.
In de feestzaal is er een gigantische tafel, gedekt met een decadent overdadig buffet waaraan de Officieren van de 5.Flotte zich te goed doen. De kamer wordt stemmig verlicht door rijen fakkels langs de wanden. De Kzin-pelsen zijn bij wijze van troffe
ën als tapijten aan de muur gehangen. Aan het hoofd van de reusachtige tafel, gezeten op zijn troonstoel, met achter hem de wandvullende vlag met het door de rest van het universum zo gevreesde Rammenhoofd-wapenschild zit Hasenfratz zich tegoed te doen aan liters Romulaans bier, bloedwijn en een Kzinbout, waar hij grote happen van neemt die hij luid smakkend naar binnen speelt. De feestelijkheden worden verder opgeluisterd door wat gespaarde en tot slavernij gebrachte Kzin muzikanten die vrolijke dansmuziek spelen waarop de halfnaakte menselijke- en romulaanse slavinnen, zijnde andere veroveringen uit de voorbije overwinningen, hun paal- en andere dansacts opvoeren.

 

Een tussen dit feestgewoel zich door zijn ernstig gezicht en haastige passen erg opvallende, binnenglippende dienstdoende officier beweegt zich snel naar Commander Hasenfratz.
Licht voorovergebogen om dichter bij het enige nog vleselijke oor van de Commander te komen:
-
“Excuseer voor de storing, mijn heer.” 
-
“ We hebben zonet enkele berichten ontcijferd die we gisteren hebben opgevangen met onze luisterposten in deze sector.”
-
“ Wat u reeds vermoedde is bevestigd Heer, Megabyte en Skywise zijn op missie in deze sector”.
-
“Hahaaa, ik wist het wél!” buldert Hasenfratz tevreden en heft zijn beker om te toasten op dit goede nieuws.
-
“Dat is echter nog niet alles mijn Heer. Ook Quasimodo en W.B.Kelso zouden op weg zijn naar sector 111.”
-
“Maar dat is geweldig!” roept Hasenfratz uit nadat hij de beker zonder slikken geleegd heeft in zijn keelopening en zich vooroverbuigt om nog een stuk gebraden vlees van het Kzin karkas te trekken.
-
“ Maak die 4 veroverde Kzin-defenders gereed, morgen gaan we op jacht mijn beste!”  beveelt Hasenfratz al smakkend.
- “Morgen gaan we op jacht!” herhaalt hij uiterst tevreden.

Sector 111
– beurt 1

 

Die ochtend is de euforische stemming enigzins weggeëbt in de nodige katers die menig officier parten speelt. Ook Hasenfratz ontsnapt niet geheel aan het effect van een overdaad van alcohol in zijn bloed, hoewel zijn lichaam niet helemaal organisch meer is. Met gefronste wenkbrouwen staart hij naar de zwarte diepte van het vieuwerscherm op de brug voor hem. Zijn hoofd voelt alsof er stelletje werktuigkundigen de hele tijd op een blikken plaat slaan.
“Boiing, boiing, boing…” elke slag lijkt wel te galmen aan de binnenzijde van z’n hoofd, maar hij laat natuurlijk niks merken aan zijn staf die zich op de brug bevinden.

 

De schepen hebben zich ondertussen samengetrokken in formatie en volgen koers 225. Helaas, niks op de sensors. Maar heimelijk stil zijn binnenste kan hem dat ook niet schelen deze morgen.

 

Sector 111 – beurt 2

 

We hebben onze snelheid aanzienlijk verlaagd, in de hoop de volgende beurt enkele schepen op grote afstand te identificeren, spijtig genoeg tegen een afstand van 48-51 kunnen zelfs de beste sensors niet op.

 

Ontevreden en gevolgd door gemompel snauwt Hasenfratz het bevel om de koers te verleggen naar 250, richting objecten dus, en om te versnellen naar 18.

Sector 111
– beurt 3

-
“RGHAAA!”  Ontevredenheid maakt plaats voor woede. Weer niks dan objecten (vlogen van ons af, i.p.v. naar ons toe) en een voorbijdrijvend Federatiewrak, de Hesdeadjim-FE (yep, he’s dead). (ken je dat gevoel dat er van alle leuke dingen aan het gebeuren zijn, maar dat je alles mist? Dit is d’r zo eentje).

Weerom een koersverandering dan maar, hop naar 270.

Sector 111
– beurt 4

 

STATUS ROOD


- “Woeha!”  Hasenfratz schrikt op uit z
’n namiddagslaapje waarin hij was gesukkeld na enkele dagen naar lege sensorschermen te kijken.
- “Hahaa! 4 Klingons, een Federatieschuit en 4 verhulde Romulanen. Dat wordt een feest!
”
 
Helaas slaat dat snel om wanneer de plotresultaten opduiken en plotseling blijkt dat de enige doelen die er beschikbaar zijn op uitermate korte afstand voor de verhulde Romulanen liggen. Aangezien onze beginafstand veel groter is, zal dus ons vuur later aankomen en zover onze informatie reikt, volstrekt nutteloos zijn. Een briljante move dan maar uitproberen om de Rommies misschien de volgende beurt te kunnen pakken.

Sector 111
– beurt 5


Inderdaad, Hasenfratz’ vermoeden blijkt bevestigd. De Quasimodo-KL (waar ken ik die naam toch van?), Frollo-KL en de Collateral-FE maken zich kenbaar als WRAK.
Wat echter niet bevestigd werd, was de briljante move. De Romulanen hebben plankgas gegeven om op een veilige afstand rustig terug hun verhullertjes op te zetten en komende beurt terug te deze kant uit te draaien. 4 objecten dus. Net zoals al de andere nog niet vernietigde schepen.

-“Zucht”  Hasenfratz laat zich teleurgesteld achteruitvallen in de commandostoel. Beurt 5 en teamscore 0,0.

-“Wacht maar! Volgende beurt gaat gebeuren!” Verklaart Hasenfratz, zijn gebalde vuist in de lucht schuddend. De half ingeslapen brugbemanning lijkt weinig onder de indruk…

Sector 111 – beurt 6

 

STATUS ROOD

 

Nog steeds geen schot gelost. In de verte (A33) rent de Phoebus-KL voor zijn leven, op de hielen (+/-1 AE) gevolgd door 4 plasma’s die hem elk ogenblik gaan inhalen. Weer niks dus, tegen dat we bijgedraaid zijn hebben de plasma’s hun werk gedaan…

 

W.B.Kelso ligt weer lekker verhuld met de Fed’s Mega en Sky te spelen, waarvan de twee laatsten ook weer te ver van ons af liggen om te kunnen identificeren. Ook deze beurt zullen onze phaserbanken niet geleegd kunnen worden. Laten we maar eens een kijkje gaan nemen waar die resterende Fed’s naar alle waarschijjnlijkheid gaan terechtkomen. Wie weet, misschien kunnen we dan toch nog eens op een vuurknop duwen hier in 111.

 

Sector 111 – beurt 7

 

Team score: 0!!! Ik geloof dat dit zowat een nieuw record aan het worden is, met uitzondering van gestopte spelers in het verleden.

STATUS ROOD

 

-“HAHAAA! Eindelijk!” Hasenfratz springt op uit zijn stoel en staart gespannen naar de twee federatieschepen op het vieuwscreen. Niet echt in een goede hoek, maar dat kan de opluchting na al die beurten van grote leegte niet verstoren.
-
“Eeh, Commander er is nog iets…”  Tot zijn grote ontsteltenis merkt Hasenfratz het nu ook, de verhulde Romulanen liggen op een afstand van 16-25 van onze vloot Niet echt in een voor hen goede hoek, maar gevaarlijk genoeg. Dat zou wel eens voor grote problemen kunen zorgen! Vuurorders worden razendsnel gegeven, de schilden worden geactiveerd en versterkt en de bemanning zet zich schrap voor wat komen gaat…

 

Sector 111 – beurt 8

 

Als gloeiende oranje-rode bollen zoeken de photon torpedo’s hun doel op. Alle photon’s slaan in op de Pwned-FE, 56 treffertjes plaatsend. Het phaservuur dat enkele ogenblikken later volgt gaat vrolijk door het zijschild 2 van de Cardboardtoy-FE die met een ontvangen 107 treffers stof heeft tot nadenken hoe nu terug tot de sterbasis te raken?

 
Grijnzend en vol met voldoening staat Hasenfratz naar de brandende federatieschepen te kijken totdat de communicatieofficier die de statusrapporten ontvangt van de andere schepen hem aanspreekt.

 

- “Ik krijg een zwak signaal van de Surovy binnen Commander! De kapitein wil u spreken!”
- “Zet maar op het scherm luitenant” antwoordt Hasenfratz.
-
“Di* #s kapi*§en Qor’toq *$mmander, de Su%ovy h*eft *#*re schad* opg**open en z*u v*£% hers**llingen moe*§n terug*eren n*ar de §*erba*is Com*#nder!”
- “He* vol*#dige scha*$rappo*% z*nd ik u nu d*&r.”

Het doorgestuurde beeld van de Surovy is zwaar gestoord maar laat toch de branden op de brug en de rondgeslingerde dode lichamen zien van gesneuvelde bemanningsleden. Het schaderapport vermelt het volgende: 47 en 44 treffers in het voorschild door phaservuur en photons afgevuurd vanaf de Cardboardtoy en de Pwned. De schade is aanzienlijk. Nog 3 accu
’s, 4 generatoren, max. snelheid van 22, 56% intern, 23% kritiek, 1 raket vernietigd en phaser 2 defect.
De 2 federatieschepen worden enkel ge
ïdentificeerd door de Surovy (die in een niet zo strijdbare toestand is) en de Kirov.

De grootste vraag is echter: waarom hebben de Romulanen niet geschoten? Op zich een meevaller, want dat had ons heel wat meer schade kunnen kosten. W.B. Kelso zal zo z’n redenen wel gehad hebben zeker?

 

Sector 111 – beurt 9

 

W.B. Kelso heeft zich kennelijk nog steeds niet in de goede hoek gemanouvreerd want nog steeds niets dan verhulde Romulanen. Alle afgevuurde raketten zijn met een sisser uitgedoofd en de 2 Federatieschepen gaan er vandoor. De Surovy en de Kirov hebben op de Cardboardtoy en de Pwnd gevuurd, zonder schilden om te proberen het uiterste eruit te halen maar driewerf helaas… Ze hebben zo snel mogelijk de afstand tussen onze schepen vergroot en de resultaten zijn navenant.
Surovy: 6 door 2, 6 op 3 op de Cardboardtoy, de Kirov: 18 door 2 op de Cardboardtoy en 10 op 3 van de Pwned. Bovendien moest de Kirov ook 17 treffers ontvangen van de Pwned die allemaal intern gingen.

1 raket volgt de staart van afbrokkelend puin van de Cardboardtoy…

 

-“ Laat de Federatie voorlopig maar gaan, laten we ons maar concentreren op de 3 overblijvende Romulanen” beveelt Hasenfratz, die bedenkelijk naar de objecten kijkt die de hele tijd rond de vloot cirkelen.
- “Ontwijkingskoers!”

Sector 111
– beurt 10

 

- “Drie Romulanen decloaken aan stuurboord Commander!” roept de navigatieofficier enigzins in paniek.

- “Zet jullie schrap mannen!”
Het schip schud hevig, enkele manschappen kunnen zich nog maar net aan iets vastgrijpen om niet weggekegeld te worden.
- “Schaderapport?”

- “Geen schade, geen gewonden aan boord Commander!”

- “We zijn niet beschoten geweest Heer! De schok die we hebben gevoeld was de explosie van de Surovy!”
- “Dat hun reis naar Sto’Vo’Kor voorspoedig mag zijn.” Gromt Hasenfratz.

- “Een raket van de Surovy treft doel! We hebben hem! We hebben de Cardboardtoy vernietigd!” jubelt de wapenofficier.
- “Een waarlijk eervolle dood!” bevestigd Hasenfratz.

 

87 treffers van de Romulanen door het niet-geactiveerde schild 2 van de al redelijk beschadigde Surovy heeft het schip compleet versplinterd. Een van de twee raketten die de Cardboardtoy volgden slaan in, de andere die daar vlak achterkwam (maar bestemd was voor de Pwned) mist. De 20 treffers waren (bleek achteraf) genoeg om wellicht zijn energievoorziening of zijn zuurstofvoorraad te vernietigen, want geen bonus… Grrrr.

 

Weerom zijn de Romulan versneld en liggen ze op een enorme en veilige afstand van onze schepen om hun verhullertjes terug op te zetten. Eens kijken, waar zou de meest voor de hand liggende plaats zijn om terecht te komen? Hoe zou ik mezelf daar het best kunnen onderscheppen als ik met de Rommies zou vliegen? Hehe, eens proberen een valstrikje op te zetten voor Wild Bill…

-
“Warp motoren uit! Start de ion motoren.” Beveelt Hasenfratz.

Sector 111
– beurt 11

 

- “Verhulde Romulanen geïdentificeerd recht voor ons Commander”
-
“Open het vuur op de Honourblade en de Honourbound, phasers en photon torpedo’s”
-
“De Klingon kruiser Esmeralda geïdentificeerd achter op –121° en 33 AE Heer!”
- “Schilden op, bijdraaien en maximaal versnellen om de plasma torpedo’s te ontlopen. Nu!”

De motoren van de 3 Kzin- Defenders worden tot het uiterste geduwd. Met luid geloei schakelen de defenders in een ogenblik over van ion naar warp-snelheid en versnellen van snelheid 1 naar 19. Op datzelfde moment flitsen de phasers van de 3 defenders en draaien de schepen kreunend met hun maximale wendbaarheid. Phaser-en disruptervuur, photon
’s en plasma torpedo’s vullen het viewscreen tijdens het uitgebreide maneuver,

Sector 111
– beurt 12


Verschrikt beseft Hasenfratz dat hij een foute inschatting heeft gemaakt. Niet alleen gaan de 3 photon
’s mis, maar door het vuur te verdelen over 2 schepen is het zo ineffectief dat het niet eens door de schilden van de Romulanen raakt. 39 treffers op schild 2 van de Honorblade en 41 treffers op het schild 2 van de Honorbound.


- “Vervloekt! Wat een gemiste kans!
” roept Hasenfratz woest.
- “Klingon kruiser Esmeralda Geïdentificeerd op –105, afstand 11 Commander!”

- “ 3 plasma torpedo’s op een volgkoers op 10 AE achter ons.”

- “ De Romulanen liggen als objecten op afstand 42-53 Heer.”
-
“Schade rapporten van de Kirov en de Odessa”

- “De Kirov is beschoten door de Romulanen, 51 treffers door 1, nog 19 generators en 5 accu’s beschikbaar, 22% intern, 19% kritiek, schild 1 is neer en phaser 3 defekt.”
-
“De Odessa is beschoten door de Klingon met 30 treffers door het niet-geactiveerde schild 4, nog 17 generators en 4 accu’s beschikbaar, 28% intern, 6% kritiek en phaser 2 defekt.”

- “WHAARGHHH! Dat zet ik die verraderlijke, oneervolle Klingon betaald!!!” Brult Hasenfratz zijn gebalde vuisten woest op de armleuningen van zijn stoel bonkend.
-
“Bijdraaien zodat we hem in de flank kunnen raken NU!”
-
“Maar Commander de tor..”
- “NHUUUUU! Zeg ik je NU!”

De Kzin- defenders beginnen aan hun korte maneuver, met een korte bocht draaien ze bij en vuren met alles wat maar beschikbaar is op de Esmeralda-KL.

Sector 111 – beurt 13

Phasers en raketten slaan in op de Klingonkruiser die schud onder het geweld. Flitsen en explosies vullen het scherm terwijl de Voroshilov door een schokgolf wordt dooreengeschud.

-
“Hebben we hem?”  vraagt Hasenfratz verwachtingsvol aan ziijn wapenofficier
-
“Nee, maar we hebben hem wel redelijk aangeschoten, een scan wijst uit: 37% intern, 21% kritiek, 71% sensors, phaser 2, 5 en disruptor 2 defekt. Verder heeft hij nog 17 generators over Commander.”
-
“Schaderapporten Commander: we zijn beschoten door de  Klingon sterbasis, maar geen schade, de Odessa is zwaar onder vuur genomen door de Esmeralda-KL en enkele treffers van de Klingon-sterbasis en heeft nu 59% intern, 12% kritiek, 61% sensors, een snelheidsbeperking van 12 en een L.S. consumptie van 41%. De Kirov is zo mogelijk in nog slechtere conditie, door ons korte maneuver heer, zijn hebben de plasma’s ons ingehaald en zijn ingeslagen op de Kirov. Resultaat: 67% intern, 27% kritiek, 67% sensors, nog maar slechts 5 generators een raket vernietigd en een maximale snelheid van 39”.
-
“de Esmaralda ligt op afstand 15 van ons af Commander. Verder zijn er nog 3 objecten op een afstand van 25 – 36”

- “Ik wil die Klingon hebben!”  Gromt Hasenfratz
-
“Laat alle schepen met wat ze nog ter beschikking hebben op de Esmeralda-KL vuren!”
- “VUUR!”

Sector 111
– beurt 14

Om alle energie naar de wapensystemen te sturen wordt er geen energie aan de levenssystemen toegekend  op de Odessa en de Kirov, waarbij die naar historische lage waarden zakken, nl. 29% op de Odessa en zelfs maar 12% op de nu zwaar beschadigde Kirov. Onder het venijnige phaservuur van de vinnige, maar redelijk beschadigde scheepjes en zelfs nog een enkele photon van de Kirov, die hij wegens een gebrek aan energie toch niet langer stand-by zou kunnen gehouden worden, bezwijkt de zware D7 kruiser onder het geweld van 55 treffers. De vaalgroene rompbeplating lijkt op te springen, alvorens weggeblazen te worden door de interne explosies. Dit was de derde confrontatie met Quasimodo, die weerom in zijn nadeel werd beslecht.

Met uitzondering van drie versnellende plasma’s die de richting van de gehavende scheepjes uitkomen, lijkt plotseling de rust weergekeerd in dit deel van het heelal. Nu pas wordt duidelijk dat er van de Kzin Defenders met uitzondering van het commandoschip de Voroshilov, niet veel meer overblijft. Moeizaam bewegen de brandende en vol gaten zittende Odessa en Kirov zich voort terwijl ze een lekkend plasma – en – puinspoor achter zich aan trekken.

Commander Hasenfratz verbreekt de plotse ijzige stilte die op de brug heerst terwijl de bemanning dit tafereel gadeslaagt.
- “Schaderapporten?”
-
“De Odessa krijgt zijn snelheidsbeperking van 12 maar niet hersteld, verder heeft hij nog 10 generators, 58% intern, 12% kritiek, 70% sensors, een defecte phaser 2, een L.S.-consumptie van 37% en een weggeschoten schild 4.”
-
“De Kirov heeft nog maar slechts 4 generators, 75% interne schade, 46% kritieke schade, 8% sensors, een L.S.-consumptie van 35%, een defecte photon torpedo en phaser 3 en een weggeschoten schild 1 en 4.”
- “Nauwelijks genoeg om zichzelf in leven te houden Commander!”

- “De plasma’s halen hem langzaam in!”

- “Stuur beide schepen richting onze sterbasis, misschien probeert hij ze dan in te halen. Wij leggen ons met de Voroshilov in een hinderlaag en wachten hem op!”
- “Ja, meneer”.

Sector 111
– beurt 15

- “3 objecten op afstand 23-32, Commander”
-
“3 plasma’s op 12-13 achter de Kirov”
-
“Vervloekte verhullers!”

 

Sector 111 – beurt 16

 

De Voroshilov wordt hevig dooreengeschud, zelfs Hasenfratz verliest zijn evenwicht en kan zich nog net vastgrijpen aan zijn stoel alvorens te vallen. Phaservuur gaat door het achterschild en rijt de achterste bepantsering aan stukken. Enkele balken vallen naar beneden en op de brug breekt er een klein brandje uit. Dan komt terug alles tot rust. Langzaam krabbelt de bemanning terug overeind en overziet de schade.

 

- “We zijn de Kirov kwijt, Commander!”

- “De plasma’s hebben hem ingehaald en zijn met 60 treffers door zijn achterschild gegaan en drie nieuwe plasma’s komen langzaam onze kant uit”.
-
“De Romulanen zijn er terug als een haas vandoor gegaan en liggen nu als objecten op een afstand 30-37”
-
“Schaderapport van ons schip commandant: De Voroshilov heeft 68 treffers op/door schild 3 geïncasseerd, generators onbeschadigd, 29% intern, 6% kritiek, sensors 64%, L.S.cons. 22%, schild 3 neer en phaser 3 defect”.
-
“Hmmm, ik verwacht dat ze nu zullen bijdraaien om de nog steeds aan snelheidsbeperking 12-lijdende Odessa af te maken”.
-
“Eens kijken of we dichtbij genoeg kunnen kruipen zodat hun verhullers nutteloos zijn…”

Sector 111
– beurt 17

Nauwkeurig vertragen de scheepjes en manouvreren ze naar de te verwachten co
ördinaten van de Ooo ZOOoo voorzichtige W.B. Kelso.

- “De Romulanen zijn niet dichterbij gekomen Commander!”
-
“ De 3 plasma’s komen dichterbij”.
-
“3 objecten op afstand 34-39”
-
“Stik, nou moeten we eerst proberen die plasma’s te ontwijken, hopelijk krijgt de Odessa haar snelheidsbeperking hersteld vooraleer het te laat is”.
-
“Stuurman, probeer in de buurt van de Odessa te blijven, W.B.Kelso zal zeker terugkomen om de klus af te maken”.


Sector 111
– beurt 18

Langzaam dooft de energie van de plasmatorpedo uit zoals een kaars zonder zuurstof. Het groene veld wordt flauwer en dooft uiteindelijk uit in een steeds kleiner wordend lichtpuntje
…

-
“Onze phaser is gerepareerd Commander! L.S. consumptie is terug normaal en intern staan we nog op 22%. Onze sensors zijn opgekrikt tot 89%.”
-
“De Odessa meldt dat ze hun motoren nog steeds niet gerepareerd krijgen”.

- “ 3 objecten aan bakboord van de Odessa op afstand 14-21”.
-
“Voor ons is dat 26-34 Commander”.
- “Vervloekt!”
-
“Nu verliezen we de Odessa en we kunnen niks anders doen dan toekijken!”

Blind van razernij bijt Hasenfratz een stuk uit de rugleuning van zijn kapiteinsstoel terwijl de rest van de brugbemanning verschrikt dit vreemde tafereel gadeslaat.

Sector 111
– beurt 19

Dan gebeurt het, uit het niets verschijn plotseling 3 Romulaanse schepen die op datzelfde moment hun zware phasers afvuren op de al danig aangeschoten Kzin-Defender. Als eerste explodeert de rechter nacelle, die een kolkende plasmastroom laat ontsnappen. Dan exploderen de raketten die nog boven op de romp van de Defender zitten, het kleine schip hiermee doormidden klievend. Alsof dat nog niet genoeg blijven de Romulanen vuren op  de resterende exploderende en brandende delen van het vernielde schip, af en toe hun vuur verleggend om de enkele zeldzame toch ontsnapte escape-pods te vernietigen. Als laffe monsters laden hun warp-motoren zich op in een maximale versnelling om  te vluchten alvorens de Voroshilov zijn wapens kan richten.

- “Dat zet ik hem betaald! Dat laffe beest!”  Brult Hasenfratz verontwaardigd uit, terwijl hij zijn scheldtirade nog een half uurtje verder zet komen er enkele berichten binnen van de verwaande Megabyte, die veilig op een afstandje van de Klingon sterbasis zijn lekker veilige en berekende promotiepuntjes aan het sprokkelen is, in plaats van te vechten als een krijger.

Een half uurtje later als Hasenfratz zijn zelfbeheersing heeft teruggevonden, de brug half vernield en drie bemanningsleden met afgerukte ledematen naar de ziekenboeg afgevoerd zijn, gaat hij terug in de kapiteinszetel zitten, veegt het schuim van zijn lippen en scherpt zijn superieure verstand om de volgende stap te doorzien van de laffe W.B.Kelso. In plaats van te denken als een vechter moet hij zijn geest omvormen om te denken als een lafaard om te kunnen bepalen wat die van plan is. Iets dat hij al veel eerder had moeten doen.

- “We gaan onze Romulaanse tegenstander eens de schrik van zijn leven bezorgen”. Brengt Hasenfratz met een brede grijns uit, terwijl de te volgen koers en snelheid doorgeeft aan de roerganger.

Sector 111 – beurt 20

Terwijl de Romulanen zich opmaken voor een nieuwe aanval vanachter hun veilige verhuller, manouvreert het laatste kleine Kzin scheepje haast ongemerkt achter de 3 Romulan warbirds.


- “De Honorblade, Honorbound, en Honorlost op respectievelijk 6, 5 en 6 AE, Commander”.
- “Hahaaa!” roept Hasenfratz voldaan uit.
-
“Jammer dat we nu niet meer vuurkracht beschikbaar hebben”.

Seconden lijken minuten… Langzaam vertrekt Hasenfratz gezicht in een monsterlijke grijns waarbij zijn metalen tanden ontbloot worden en glanzen in het rode licht waarin de brug gehuld is.

- “VUUR!!!”

Sector 111
– beurt 21

Tegelijktijdig vuren de phasers van de kleine defender op de Honorbound. Op datzelfde moment lanceren de warbirds hun plasma torpedo’s. De Romulaan zijn schilden lijken eerst stand te houden, maar moeten dan toch uiteindelijk bezwijken onder het geweld van het phaservuur. Een raket maakt zich los van de Kzin, lijkt even stil te hangen in de ruimte alvorens zijn raketmotor te ontsteken en achter de vluchtende Romulanen aan te gaan.

- “Haaaahahahaa, kijk hem lopen! Hij weet niet hoe hij het heeft!” Bulderlacht Hasenfratz
-
“Zo is het welletjes geweest. De sterbasis is vlakbij, laten we eerst maar wat nieuwe raketten laden en enkele reparaties uitvoeren. Dan gaan we Megabyte zoeken”.

Sector 111 – beurt 22

Status: GEKOPPELD

-
“Laad de raketten, en repareer de schade! Snell, schnell, schnell!!!”. Roept Hasenfratz enigzins wanhopig uit nu hij de laatste berichten heeft ontvangen waaruit blijkt dat Megabyte werkelijk zo laaghartig is om bij wijze van het “afpellen” van een sterbasis een “promotie en overwinning” af te prutsen.
-
“Nog zo weinig punten te gaan en nog zo’n grote afstand te overbruggen…” denkt hij mijmerend bij zichzelf terwijl hij de reparaties en bevoorrading overziet.

Sector 111
– beurt 23

De Voroshilov maakt zich los van de sterbasis terwijl de warp engins opgloeien om zich in een maximale versnelling te ontladen, achter Megabyte en W.B.Kelso aan.

-
“Sneller, sneller, SNELLER!!!!” roept Hasenfratz uit terwijl het uiterste uit de Kzin zijn motoren wordt geperst.

Sector 111
– beurt 24

Een bericht van het 5.Flotte Hauptkwartier laat weten dat het geen zin meer heeft. Megabyte heeft
én een zilveren maan én een promotie tot Admiraal én een hoogste Federatiescore én een hoogste all-time score neergezet met zijn weerzinwekkende staaltje lafheid en berekenendheid. Spontaan begint Hasenfratz te kokhalzen alvorens zijn volledige lunch terug naar buiten te werken over de van afgrijzen vervulde brugbemanning die hem druipend onder zijn maaginhoud aanstaren.

- “Dit zal me géén tweede keer overkomen hoor je!”

- “Géén tweede keer! Volgende keer vermorzel ik Megabyte alvorens me ook van maar één moment van hem af te wenden!”

- “Vermorzelen, vermorzelen, …” mompelt Hasenfratz verder terwijl hij de brug verlaat op weg naar zijn privé-vertrekken.