Federale herfst

 

Het Sterren Oorlog Jaaroverzicht 2009

 

 

 

Inleiding

Welkom bij het jaaroverzicht van Sterren Oorlog 2009. Voor het eerst kunnen we spreken van een trilogie, al zal het beslist niet bij drie edities blijven.

 

Was het weer spannend? Zijn er weer records gesneuveld? Jazeker! Het opvallendste record dat eraan ging, was het aantal afgeronde spellen: met maar liefst 24 is dat een aanzienlijke stijging ten opzichte van de twee jaren daarvoor die stabiel op 14 lagen (de vier toernooispellen werden verspreid over die twee jaren en zijn niet meegeteld). Wat dat allemaal voor gevolgen heeft voor de staat van Sterren Oorlog in 2009, komt verderop uitgebreid ter sprake. Voor nu volstaat het om te concluderen dat er een flinke stijging van het aantal spellen is geweest zonder dat er een bijbehorende groei in het spelersareaal is geweest – met andere woorden: de bestaande spelersgroep is enthousiast en speelt het liefst meerdere spellen tegelijk.

 

Maar een inleiding behoort niet meteen alle conclusies prijs te geven – laten we direct overgaan tot de bespreking van 2009!

 

1          Het Oppercommando Sterren Oorlog commandeert de sterren…

Natuurlijk moest het OSO zich bemoeien met de gang van Sterren Oorlog. Als trouwe cultuurhoeder van het SO-goed vergaderde het OSO in april over allerlei zaken die sinds korte of lange tijd van belang waren voor ons geliefde spel.

 

Vrijwel de eerste beslissing die genomen werd, was het afzien van verdere deelname aan het SpellenSpektakel. De sfeer daar was prima, maar dat kwam puur en alleen door onze spelersgroep zelf en doordat deelname ook al geen nieuwe leden opleverde, voegde het SpSp niets toe aan Sterren Oorlog. Het kostte ons ook een hoop georganiseer en zelfs geld voor diegenen die ver moesten reizen en/of een hotel moesten boeken. We vonden dat we zelf met gemak een najaarsconventie konden regelen. Het OSO zal zich voornamelijk richten op welwillende spelers die hun woning ter beschikking kunnen stellen. Dat het OSO ooit nog eens zelf een tweedaagse bijeenkomst regelt, is niet uit te sluiten…

 

Tot ieders vreugde werd het groene licht gegeven aan een nieuwe editie van het toernooi; ditmaal per kalenderjaar. Dat is wat makkelijker in te plannen voor zowel de spelers als de spelleiders. Bovendien bekt de titel Toernooiwinnaar 2010 heel wat lekkerder dan zo´n dubbel jaar. De spelers zouden zich nu via het forum kunnen uitspreken of ze met alleen Federatie of met vier verschillende schepen in één vloot willen spelen.

 

1.1       Onderscheidingen

Zoals elk jaar worden de onderscheidingen onder de loep genomen om te zien of ze nog de juiste verhouding hebben tot het spel en het oorspronkelijke doel. Vooral de Supernova wordt goed in de smiezen gehouden. Ondanks geuite kritiek van The Hitman is besloten de Supernova niet aan te passen, Hij had voorgesteld dat de score van zowel de Kzinti als de Federatie die nodig is voor een Supernova (beiden 300) naar 350 zouden gaan. Na overleg vond het OSO dat het voorstel beter niet gehonoreerd kon worden, vanwege de angst dat Kzinti- en Federatie-vloten zich meer zullen richten op sterbases. Van de schepen die nu een Supernova hebben behaald met die rassen, hebben de meeste wel punten gescoord op sterbases en het OSO wil geen trend aanwakkeren waarbij spelers zich daar nog meer op gaan richten. Wel wordt de Federatie scherper in de gaten gehouden, want ondertussen zijn alle schepen in de Top 10 Federatie Supernova-winnaars. Bij de andere rassen loopt dat van vier tot zes, dus verschil is er zeker!

 

Spelleider Skywise had nog een prachtig idee voor een nieuwe medaille, maar het moment om deze te introduceren is simpelweg niet geschikt. Wellicht dat de kans zich over een paar jaar wel voordoet. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: de medaille zou een beloning worden van uitzonderlijke prestaties met een bepaald ras (maar niet op dezelfde manier als de Supernova, die prestaties met een enkel schip beloont). Daar zullen jullie het voorlopig mee moeten doen!

 

1.2       Ledenwerving

Het is voor Sterren Oorlog erg moeilijk gebleken om spelers te werven via het SpellenSpektakel, ondanks hoopvolle gesprekken. Bij onze laatste deelname stonden we dusdanig ver weg dat er te weinig voorbijgangers aangesproken konden worden, in tegenstelling tot het jaar daarvoor. Niet dat het veel heeft uitgemaakt trouwens, want hoewel we in 2007 meer mensen spraken dan in 2008, is daar geen enkele speler uit voort gekomen. Kennelijk is SO een te grote investering qua tijd en inspanning om zomaar even erbij te doen. Het gevolg? Dat de spelers die wel meedoen over het algemeen bijzonder fanatiek zijn! Dat neemt niet weg dat het OSO het ledental en dan met name het actieve ledental blijft peilen. Op de vergadering werd besproken of en hoe we leden zouden kunnen werven. Het is best mogelijk om wat te doen met de oude ratinglijsten uit de Nieuwsbrieven of de spelerslijst van Anakin, maar het punt blijft dat we dan via Hyves en Facebook en Google op zoek moeten naar spelers van vroeger. Het is zeer onzeker of dat veel zou opleveren. Voor dit moment gaat het OSO niets ondernemen in die richting: het is beter om de huidige “werving” voort te zetten – gewoon wachten totdat oud-spelers vanzelf binnendruppelen, wat elk jaar toch weer een paar keer voorkomt. Pas als er een duidelijke daling in het spelersareaal zichtbaar wordt, zal een arbeidsintensieve internetoperatie opnieuw besproken worden.

 

1.3       Rangen

Hoewel het rangenstelsel al sinds 1986 onveranderd en zonder grote klachten bestaat, wordt er wel degelijk naar gekeken: wat zijn de zwakke punten of de onduidelijkheden? Wat is er fundamenteel veranderd in SO sinds de schepping? De meer digitale variant van Sterren Oorlog –en dan bedoel ik niet zozeer het spel, maar vooral de beleving en gemeenschap– die wij nu bedrijven ten opzichte van de klassieke Fantasia Arena tijd, brengt toch wat verschil aan in het rangenstelsel. Vroeger was men in één, hooguit twee, spellen eerste officier. Dat iemand zich twee keer als eerste officier inschreef was uitzonderlijk, maar wel een verdubbeling van je kansen op een Bronzen Ster. Tegenwoordig kan iedereen zich zo vaak inschrijven als eerste officier als hij maar wil, zodat de kansen op Bronzen Sterren navenant toenemen. Een grote oorzaak voor de toegenomen inschrijvingen als eerste officier was de combinatie van de vurige wens om een Bronzen Ster te halen met de vrijwel compleet weggevallen financiële lasten. Nu betaal je 6,- voor je eerste vier spellen, vroeger kon dat honderden guldens zijn. Het is dus erg goedkoop om de eenmalige eer van de Bronzen Ster na te jagen. Het raam waarin je een BS kunt halen, is doorgaans een maand of wat open, ongeveer vijf tot acht, al zijn er uitzonderingen zoals Ender die vorig jaar nog een BS behaalde nadat hij al enkele spellen als kapitein had afgesloten!

De vraag rees –wederom na een hint van The Hitman, die zich kennelijk opwerpt als een soort forumgeweten van het OSO– of er paal en perk gesteld moest worden aan het aantal malen dat iemand zich als eerste officier mag inschrijven. Hoewel er een mate van oneerlijkheid blijft tussen spelers die zich één of twee keer inschrijven tegenover spelers die zich tot wel vier keer of vaker inschrijven, is besloten dat er geen limiet op komt, want ten eerste wil veel inschrijvingen niet garanderen dat je daadwerkelijk een Bronzen Ster haalt en ten tweede wil het OSO het enthousiasme van nieuwe spelers niet indammen. Als iemand per se vier spellen wil draaien, wenst het OSO hem vooral veel plezier! En er zijn genoeg voorbeelden van spelers die zich drie of vier keer hebben ingeschreven als eerste officier en het alsnog niet gegund was om een Bronzen Ster te halen, terwijl een stel anderen juist met één inschrijving al succes hadden. Je moet natuurlijk wel winnen…

 

Maar de eerste officier was niet de enige rang die besproken werd. De rang van galactisch admiraal was drastisch toe aan een modernisering. In de tijd van FA werd het galactisch admiraalsschip kosteloos door FA verwerkt, maar je speelde doorgaans slechts één spel tegelijk als galactisch admiraal, al zijn er misschien spelers geweest die er wel twee of meer tegelijk deden. In de regel was het juist zo dat je als galactisch admiraal eerder gebaat was bij zo min mogelijk spellen tegelijk, zodat er minder kans was dat je ergens onttroont werd. Vorig jaar werd de Platina Komeet gewijzigd zodat deze meer dan eens behaald kan worden, zodat vaker en gevarieerder spelen gestimuleerd wordt. Daarentegen bleek het ook zo te zijn dat als een galactisch admiraal meerdere spellen ging doen, hij dankzij zijn groot admiraalsschip een extra promotiekans had. Het werd steeds moeilijker te bepalen wat eerlijk was en hoe de interactie was van deze regels met de Platina Komeet. Om het toch aantrekkelijk te maken om als galactisch admiraal meerdere spellen tegelijk te doen, moesten de regels veranderd worden. Op de vergadering nam het vaststellen van de nieuwe regels de meeste tijd in beslag, maar het resultaat mag er zijn. Er is meer duidelijkheid, eerlijkheid en voldoende stimulans. De forumtekst zal ik hieronder herhalen; deze werd enige tijd na de vergadering door Megabyte gepubliceerd: “Beste spelers,

Op de OSO Meeting van 4 april 2009 is het volgende besloten m.b.t. het Galactisch Admiraalsschap en het behouden daarvan:

- De score die nodig is om Galactisch Admiraal te worden is de hoogst behaalde score van de huidige Galactisch Admiraal en niet persé de laatst behaalde.

- Een Galactisch Admiraal moet in een spel waarin hij als GA meespeelt, minimaal 200 punten met GA-schip behalen, anders geldt het als gedegradeerd.

Motivatie: zo wordt de GA gedwongen om met dit schip mee te doen en kan hij het niet eindeloos laten wegvliegen zodat het niet afgeschoten kan worden.

- Als het Groot Admiraalsschip in datzelfde spel TOCH 200 of meer punten haalt EN deze speler wint het spel, dan promoveert hij weer tot GA.

- Een Galactisch Admiraal heeft maar in 1 spel een GA-schip.

Motivatie: een GA heeft er geen belang bij om dubbel risico te lopen om gedegradeerd te worden.

- Op het moment dat een GA-schip vernietigd wordt is de benodigde score om Galactisch Admiraal te worden PER DIRECT weer 200 punten.

- Een spel, waarin het GA-schip vernietigd is, maar waarbij het Groot Admiraalsschip door te voldoen aan alle voorwaarden toch promoveert telt mee voor de Platina Komeet.

- Een Galactisch Admiraal hoeft NIET zijn eigen score te overtreffen als hij wint, als hij maar wel minimaal 200 punten haalt met zijn GA-schip. Deze overwinning telt dan ook mee voor de Platina Komeet.

Indien er nog vragen zijn, horen wij dat graag.

Groet,
De Game Masters”

Sommige spelers konden zich niet direct vinden in deze uitleg, maar na wat extra berichten op het forum lijkt het besef er te zijn. De volgende forumberichten zijn nog relevant: “Maar zoals je kunt lezen zijn er nu dus meerdere manieren waarop je als Groot Admiraal Galactisch Admiraal kunt worden (en waarop de huidig GA dus weer GrA wordt):

1. je overtreft de score van de huidige zittende GA;
2. de huidige GA haalt geen 200 punten met zijn Galactisch Admiraalsschip;
3. het Galactisch Admiraalsschip wordt vernietigd.

In de gevallen 2 en 3 wordt de "te behalen" minimum score weer 200.

Ter verduidelijking: een Galactisch Admiraal met 4 schepen vliegt dan met een Galactisch Admiraalsschip, een Groot Admiraalsschip, een Admiraalsschip en een Commodoreschip. Hij ziet dus minimaal 4% meer op de radar dan een kapitein.

Mocht echter het Groot Admiraalsschip 200 of meer punten behalen en die speler wint het spel of behaalt de HIS, dan wordt hij in datzelfde spel weer Galactisch Admiraal.

Groet,
Megabyte”

 

En:

 

“Wat betreft de motivatie: op de vergadering vond het OSO dat de regels verouderd waren en dat deze bestemd leken te zijn voor vervlogen tijden, toen een GA slechts één spel tegelijk deed en er dus geen conflicten konden ontstaan. Misschien is er een uitzondering geweest dat sommige GA´s toch meerdere spellen tegelijk deden, maar dat was bezijden het punt. Tegenwoordig spelen de meesten twee tot drie spellen tegelijk en sommigen zelfs vier. Hoe kun je iemand per direct onttronen als hij in meerdere andere sectoren ook nog een dubbele kans heeft (met een GA- en een groot admiraalsschip) op prolongatie? In principe heeft een GA twee commandoschepen en Megabyte heeft in spel 131 al eens laten zien dat zoiets erg nuttig kan zijn. Om te voorkomen dat een GA tot wel 6 promotiekansen tegelijk heeft, is er een stop gezet op het aantal GA-schepen. Bovendien vond het OSO dat het GA-schip uniek moest zijn. Directe onttroning is nu veel helderder geregeld.

Met de nieuwe regels is de GA meer dan ooit gedwongen om te knokken om zijn titel niet kwijt te raken. Hij moet steeds 200+ punten halen om niet te degraderen, dus "betrekkelijk veilig" zie ik niet meer gebeuren! Ter compensatie is gekozen voor de hoogste score om de GA enige kans te geven.

Om dat nog even duidelijk te maken: de GA kan een spel slecht eindigen zonder HIS of wat dan ook, maar als hij wel 200+ punten heeft gehaald met dat schip, degradeert hij dus niet! Dat is moeilijk, maar wederom wordt hij aangespoord om zoveel mogelijk punten te scoren, ergo te vechten. Hij hoeft dus niet eens te winnen, als hij maar scoort. [Cleaver]”

 

Zo, dat is dat!

 

Overigens wordt zowel de Bronzen Ster als de specifieke eigenschappen van de eerste officier niet geheel duidelijk uitgelegd of zelfs niet eens genoemd in de handleiding, wat ons brengt bij…

 

1.4       De handleiding

Naar verluidt heeft FA hun handleiding een keer of wat gerenoveerd, maar de laatste keer was eind jaren tachtig of begin jaren negentig van de vorige eeuw. Onze versie is voorzien van een nieuwe inleiding en een sierlijke uitvoering, maar inhoudelijk is er geen wezenlijk verschil met pak ´m beet twintig jaar geleden. Daar moet nu verandering inkomen, want er is ondertussen een schrijnend verschil tussen de handleiding en de spelerkennis die op het forum beschikbaar is. Natuurlijk wil het OSO dat zoveel mogelijk spelers de gang naar het forum vinden, maar niet iedereen heeft een gemakkelijke toegang. Is het dan nog eerlijk dat sommige kennis alleen op het forum te vinden is? En wat te doen met de door het OSO in het leven geroepen onderscheidingen of nieuwe regels voor de galactisch admiraal?

 

In de afgelopen jaren zijn er diverse malen herdraaien nodig geweest of bittere fouten gemaakt doordat de handleiding iets suggereerde of geen antwoord gaf. De zogenaamde “A50” mythe deed sommigen de das om en het vuurvoorbeeld in de handleiding is zo ambigue dat spelleider Megabyte zich al eens ooit genoodzaakt zag om op het forum te verklaren hoe een gewone afstandsorder functioneert. Tsja, sommige zaken zijn nu eenmaal niet goed geregeld en nauwelijks drie weken na de OSO-vergadering was dat goed te merken toen het forum zowat explodeerde…

 

1.5       Forumbijdragen

…na het einde van spel 151. Dat spel werd gewonnen door The Hitman met zijn Federale koekblikken. Hij overschreed de doelscore ruimschoots, maar verloor wel zijn laatste schip in wat als een soort “laatste snik” actie overkwam. Met 1027 punten was hij de onbetwiste grootmeester van de sector, maar zonder overlevende schepen kun je geen winnaar zijn. Sterker nog, dan ontvang je zelfs niet eens een Iridium Nebula! Hitman had echter agressief gespeeld en de enigen die nog overbleven waren de voltallige Romulaanse vloot en twee Klingons. De zege zou vrijwel zeker naar de Romulanen van Lord Voll zijn gegaan, maar zijn speelwijze was dusdanig afwachtend dat hij moreel gezien geen recht had op de winst. De spelleider was dezelfde mening toegedaan en besloot het spel te stoppen en Hitman alsnog als winnaar aan te wijzen. Volgens de handleiding is dat overigens niet verkeerd: de handleiding zegt alleen “Wanneer een teamscore de eindscore overschrijdt, dan is dat team de winnaar en stopt het spel.” Puur op die regel klopte dit. Echter, in de ongeveer tien jaar dat Fantasia Arena Sterren oorlog draaide, is er zogenaamde precedentwerking geweest voor zulke gevallen. FA week daar nooit van af en in het geval van SO 151 had er gewoon doorgespeeld moeten worden totdat er a) een ander team over de doelscore zou gaan of b) alle vijandelijke schepen geëlimineerd waren, waarna het enig overlevende team zoals normaal promoties en medailles kon ontvangen.

 

Om deze kwestie voor eens en altijd duidelijk te krijgen, kwam er een enquête op het forum. De discussie was af en toe bijzonder verhit, gelukkig zonder gemeen te worden. Uiteindelijk ging de discussie vooral om drie zaken:

-mag het spel zo eindigen?

-worden de oude ongeschreven FA-regels overboord gezet na meer dan 250 spellen te hebben gefunctioneerd?

-wat is de waarde van de handleiding?

De stemming werd met 13 tegen 6 afgesloten. Alles bleef bij het oude; de traditie werd niet achtergelaten. Wel was de handleiding aantoonbaar te kort geschoten. Voor de Zilveren Maan moet een schip overleven, maar dat staat er ook al niet in. Hetzelfde geldt voor de winnaar – ook daarover staat niet dat deze een schip moet overhouden. Zo zijn er best wat puntjes te bedenken die niet in de handleiding gedekt zijn, maar in de praktijk wel worden afgehandeld volgens een vast stramien dat al vanaf 1986 opgebouwd is.

 

Gelukkig is onze spelersgroep al zo gedemocratiseerd dat de stemming iedereen tot bedaren en berusting bracht!

 

Alle betrokkenen waren het erover eens dat spel 151 niet meer verder kon. Er was gewoon te veel informatie op het forum bekend geworden, zodat doorspelen voor niemand meer bevredigend kon zijn. Spel 151 werd op het forum gepubliceerd als Federale zege, met een voetnoot die verwijst naar de algemene stemming die op het forum plaatsvond. Daarmee is SO151 voor altijd een monument voor de verbetering van Sterren Oorlog, die gestalte gaat krijgen in een verduidelijkte handleiding. Een handleiding verbeteren gaat echter nog niet zo snel, dus het karwei zal pas in 2011 afgerond zijn. Het is namelijk niet de leukste klus en tijdrovend bovendien.

 

Tjonge, en het forum was al zo heet geweest in januari, toen de nasleep van spel 139 tot een vurige discussie leidde over hoe een spel beëindigd mag worden. Ach, de soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend en dankzij de forumdiscussie is de kans dat zo´n einde ooit nog eens voorkomt aanzienlijk kleiner geworden. Bovendien is er een excuus naar Quasimodo gegaan, dus deze zaak is nu definitief achter ons.

 

Afgezien van bovenstaande onderwerpen was het relatief rustig op de algemene fora; het verbale geweld vond voornamelijk plaats bij de spellen. Een interessante algemene vraag was of spelleiders een eigen deadline nodig hadden? Daarmee werd vooral bedoeld of spelleiders meer zouden moeten communiceren met de spelers wanneer vertragingen van wat voor aard dan ook zouden opdoemen. Enkele spelers gaven hun mening en daaruit bleek dat men over het algemeen zo dankbaar was dat een handvol lieden vrije tijd opgeven om anderen (en zichzelf natuurlijk!) een hobby te schenken, dat enige ongemakken in het ontvangen van de beurtresultaten voor lief werden genomen. Bij exceptionele vertragingen stellen de spelers wel prijs op een berichtje, maar dat is niet zo raar en de spelleiders zullen dat beamen.

 

Op de valreep van het jaar ontstond er nog een alleraardigste discussie omtrent de Kzinti Defender. Skywise had zich ten doel gesteld een Platina Komeet in de wacht te slepen en daarvoor moest hij voor het eerst in het nieuwe Sterren Oorlog voor kattenhoeder spelen in plaats van kattenmepper. Hij had een klaagzang over de Defender´s zwakke punten die onvoldoende gecompenseerd worden door de sterke punten en hij eindigde zijn relaas met het voorstel om het aantal raketten te verhogen naar zes. Een vreemde oplossing, want hij had zelf aangegeven dat de raketten van weinig waarde waren – waarom dan vermeerderen? De reacties waren in de meerderheid voor het handhaven van de huidige status quo. Natuurlijk had iedereen al gezien dat de Kzinti moeilijker aan de overwinningen komen dan de andere rassen, dat ze hier en daar wat meer geluk nodig hebben (of beter in staat zijn andermans fouten uit te buiten?) en dat de geringe vuurkracht het winnen echt moeilijker maken, maar de consensus was toch dat de Defender een subtiel wapen is, dat nu eenmaal meer kunde en ervaring vergt dan andere rassen. Het grote verschil met de andere drie rassen is dat de Kzinti vooral tijdens de gehele tien impulsen goed moeten manoeuvreren. Het geheel van snelheid, koerswijzigingen en vuurorders is moeilijker tot vrucht te brengen dan bij de andere rassen die allemaal overduidelijke strategieën hebben vanwege hun verhuller of bewapening: eigenlijk proberen de andere rassen zo te eindigen dat ze in de nieuwe beurt vrijwel meteen (impuls 1 t/m 3) iets kunnen doen, terwijl de Kzinti juist zo proberen te eindigen dat de tegenstanders dat op hun buik kunnen schrijven…om vervolgens zo te bewegen dat de kattenbakken zelf wel wat kunnen doen zonder de tegenstander een kans te geven. Korter gezegd: de kracht van de Kzinti wordt benut in het midden van de beurt die je zelf moet visualiseren en dat is natuurlijk moeilijker dan de rassen die aan het begin of het einde op hun effectiefst zijn, want die situaties zie je altijd op je uitdraaien terug. De spelersgroep antwoordde in soortgelijke termen en het voorstel van Skywise verviel. De gedachte dat de spelers zelf vonden dat de Kzinti een grotere investering vereisen en dat de zeges door ervaring en veel proberen zullen komen, was hartverwarmend. Die Harry Post had het allemaal toch wel erg goed gezien…

 

2          Delft, 20 juni 2009

Op de vergadering werd besloten om andermaal gebruik te maken van Casa Butcher voor onze lentebijeenkomst. Hij had zich wederom beschikbaar gesteld en was op dat moment het beste alternatief. Aldus geschiedde…

Om het openbaar vervoer-debacle van 2008 te voorkomen had Cleaver aan Megabyte om een lift gevraagd – het werd een rit om nooit meer te vergeten. De Sterren Oorlog historicus werd geïntroduceerd aan enkele typische Dream Team-autorituelen die van dusdanig niveau zijn, dat ze niet eens in het Jaaroverzicht mogen!

 

Het klushuis van Eddie Butcher zag er aanzienlijk beter uit dan een jaar eerder. Eddie en Saskia hebben bepaald niet stilgezeten. Vooral de achtertuin was enorm verbeterd, met als hoogtepunt de koelkast vol bier! En net zoals de zogenaamde walk-inn fridge van de H******n-reclames ontlokte deze koelkast van vrijwel iedere speler een vreugdekreet, al kan het ook zijn dat sommigen schrokken van het gekozen biermerk…

 

Hoewel van tevoren Cleaver en Darth Vader samen hadden afgesproken, koos Darth Vader later voor een partnerschap met Lord of Elvesham, waardoor Cleaver in een ander spel met The Hitman een duo ging vormen. Tijdens deze conventie werd er een nieuw inschrijfsysteem gehanteerd: spelers schreven zich ter plekke in voor een spel en konden op die manier enige controle uitoefenen op wie hun tegenstanders zouden worden – en vooral wie niet! De verdelingen waren als volgt: Skywise vloog solo tegen de duo´s Eddie & Daryl, The Hitman & Cleaver en Skyrider & Wild Bill Kelso. Het andere spel zag Marty Kruge tegen Donald 23, Lord Voll en het duo Darth Vader & Lord of Elvesham.

 

Hoewel de afloop van beide spellen verrassend genoeg hetzelfde was als een jaar eerder in Delft, met Skywise en Lord Voll als winnaars van hun spellen, waren er toch wat verschillen. Donald23 verraste iedereen met een sterk optreden waar alleen Lord Voll een antwoord op had en ook Marty Kruge liet zich van een goede kant zien door zich in een confrontatie met Darth Vader & Lord of Elvesham niet te laten pakken – uiteindelijk hielden deze twee teams elkaar van de overwinning, doordat Marty steeds verrassende zetten deed. In het andere spel werden Cleaver & The Hitman lange tijd op EBS gehouden door de anderen, die hier en daar wel tot scoren kwamen, zij het mondjesmaat. Die ene keer dat The Hitman & Cleaver in kansrijke positie kwamen, verprutsten zij het magistraal door uit te gaan van een ander antwoord van Skywise, nota bene terwijl Cleaver dezelfde situatie in Toernooispel 003 tegen dezelfde tegenstander had meegemaakt… Doordat Eddie & Daryl wat grootspraak van The Hitman hadden opgepikt, hadden zij abusievelijk aangenomen dat The Hitman & Cleaver “de koningen” van dit spel waren. Eindresultaat: Skywise werd nauwelijks aangepakt, kreeg een hoop punten en The Hitman & Cleaver waren direct uitgeschakeld… Daarna kon Skywise de overwinning niet meer ontgaan, ondanks de pogingen van Eddie & Daryl en Skyrider en Wild Bill Kelso.

 

Nadat de gebruikelijke winnaars hun gebruikelijke trofeeën in ontvangst hadden genomen, was het tijd voor de barbecue waar de spelers weer ontzettend van genoten! Helaas komt al het goede tot een einde, zodat er ´s avonds niks anders meer opzat dan de thuisrit. Megabyte kon kennelijk zo moeilijk afscheid nemen van Eddie dat hij zijn jas “vergat” en we nog even rechtsomkeert moesten maken.

 

3          Weert, 21 november 2009

Een jaar is lang genoeg om twee conventies te houden en doordat het OSO niet langer aan het SpSp mee wilde doen (zie elders) werd er een herfstconventie georganiseerd door Darth Vader. Hij had het kantoorpand van zijn werkgever gecharterd, waar genoeg ruimte was voor acht teams plus nog een kamertje voor de spelleiders. Omdat de gebruikelijke spelleiders eens zelf een conventiespel wilden spelen, werd er gezocht naar alternatieve spelleiders. Al snel toonden Skywise en Cleaver zich bereid om in te vallen.

 

Skywise moest Cleaver even helpen met opstarten –waarvoor dank!– omdat laatstgenoemde normaliter geen spelleider is, nooit spellen opstart en vooral geen beschikking heeft over het programma. Het inschrijven ging weer volgens de in Delft geïntroduceerde methode dat spelers zichzelf konden inschrijven voor het eerste of tweede spel. Natuurlijk was het van tevoren al duidelijk dat er bepaalde teams zouden zijn: Megabyte wilde koste wat kost met zijn waarde confrater Hasenfratz die zo´n uitzonderlijke samenwerking ook zag zitten en Daryl speelde natuurlijk samen met Eddie. Ach ja, Eddie & Daryl, Daryl & Eddie – tegenwoordig zijn ze ook in anagramformaat beschikbaar!

Darth Vader en Megabyte wilden elkaar kennelijk ontlopen: zij schreven als eerste in bij elk spel, zodat een confrontatie tussen de galactisch admiraal en de sterbasisadmiraal bij voorbaat uitgesloten was. De tegenstanders van Megabyte en Hasenfratz waren Lord of Elvesham die met zijn ritgenoot Malurax een team vormde, The Hitman & Kikoman en een team van “debutanten”, de zojuist teruggekeerde Immelmann & Nimitz. Die laatste twee hadden vroeger best wat spellen bevolkt en Nimitz was zelfs galactisch admiraal geweest, maar beide heren kwamen pas in de loop van 2009 weer terug in het wereldje. Immelmann zal volgend jaar uitgebreid geïntroduceerd worden. Op het forum was reeds aangekondigd dat het elkaar opfokken tussen Megabyte en Lord of Elvesham zou leiden tot deelname in hetzelfde spel. Er werd zelfs gesproken over een LURK die door Megabyte zou worden meegenomen: een Lord of Elvesham UitRoei Knuppel, wat al snel verbasterd werd tot LEUK: Lord of Elvesham Uitroei Knuppel. Weinig verschil, maar het klinkt toch wat gezelliger. Het ging zo ver dat Megabyte zelfs allerlei plaatjes van Lord of Elvesham en Darth Vader had uitgeprint, voorzien van een rode rand en een diagonale streep zoals in een verbodsbord. Hij versierde er onder andere zijn laptop mee.

 

Voor het andere spel liep het allemaal wat moeizamer. De verdeling was wat later rond, doordat Eddie & Daryl uitgerekend deze dag hadden uitgekozen om mee te doen aan de “file van de dag prestigeprijs” door elke file die er in Nederland te melden was maar meteen aan te grijpen om te testen wat nu precies de minimumsnelheid is van Eddie´s sportwagen…en die bleek behoorlijk laag!

Omdat Cleaver nog het mobiele nummer van Eddie had, werden Eddie & Daryl in zijn spel gezet. Zij konden telefonisch hun orders doorgeven! Dat was een absolute primeur voor een conventiespel en het werkte naar behoren. Sowieso hoefde het slechts voor de eerste beurt; daarna waren ze ter plekke. Naast deze illustere wegpiraten maakten Darth Vader & Donald23, Toetanchamon en Hrun & Wild Bill Kelso dit spel compleet. Kelso was ook wat laat maar door hem met Hrun te koppelen kon er zonder vertraging gespeeld worden. De normaliter altijd aanwezige Skyrider moest eens verstek laten.

 

Beide spellen kenmerkten zich door een bloedstollende finale. Het spel van Cleaver kende weinig problemen: geen herdraaien en slechts één keer was een team enkele minuten te laat, zodat er over de hele dag veel beurten gespeeld konden worden. Als spelleider is het bijzonder leuk om steeds bij elk team te kijken hoe zij ervoor liggen en wat hun plannen zijn – uiteraard zonder informatie te verklappen! De eerste slachtoffers van het spel waren Hrun & Wild Bill Kelso. Niet veel later kwam wat achteraf de beslissende beurt bleek. Gelukkig wist alleen de spelleider dat. Hij had namelijk Toetanchamon gevraagd wat deze zou gaan doen toen de twee schuiten van Eddie & Daryl op redelijke afstand opdoemden. Toetanchamon had net daarvoor al schade uitgedeeld en zei dat hij een gok zou nemen: schilden uit en op allebei zijn doelwitten vuren. Voor de spelleider was het vooral zaaks om geen reactie te tonen toen Eddie enkele minuutjes later vertelde dat zij verwachtten dat hun vijand vast één schip zou gaan aanvallen en daarom de schilden uitlieten. Zelf zouden ze één schip van Toetanchamon aanpakken. Het resultaat was navenant: Toetanchamon verloor een schip maar niet voor hij een schip vernietigde en het tweede zo beschadigde dat hij die de beurt erop direct kon afmaken. Sterk gespeeld van Toetanchamon. Ondertussen was er flink geschoten in het spel en na het verwijderen van Eddie & Daryl bleken er nog maar twee schepen rond te vliegen, namelijk een schip van Toetie en het laatste schip van Darth Vader & Donald23. Laatstgenoemden hadden zojuist een hoge score behaald en Darth was er zeker van dat Toetanchamon noooooit aan die score zou komen, waarop Darth & Donald hun biezen pakten. Door weg te vliegen hoopten ze Toetanchamon te “toeteren”, wat een verwijzing is naar Toernooispel 001 van alweer anderhalf jaar terug, toen Eddie & Daryl zonder succes probeerden Toetanchamon tot een gevecht te lokken. Grappig genoeg dacht Toetanchamon ook dat hij minder punten had, zodat hij de achtervolging inzette. Even leek hij dichterbij te komen maar op het laatst koos hij voor de Ion-motoren om zijn sensors alle kans te geven. Doordat Darth & Donald niet thuis gaven, was het spel voorbij – Toetanchamon zou nooit meer een kans krijgen.

En die had hij ook niet nodig want tot grote verbazing van hemzelf en zijn tegenstanders had hij juist tientallen punten meer dan Darth & Donald! Wat een ontwikkeling!

 

Het andere spel kende ook een spannend einde. The Hitman & Kikoman –die nota bene hun schepen “Bumper” en “Cleaver” hadden genoemd!– speelden goed maar gokten te snel en ondanks een herdraai konden zij niet meer vermijden dat ze totaal wrak gingen. Ondertussen hadden Megabyte & Hasenfratz moeite gehad om punten te scoren zonder tussen allerlei andere teams vast te geraken, zodat hun score mondjesmaat ontwikkelde, al bleef hun schade ook beperkt. Nimitz & Immelmann deden hun best maar legden het af tegen de andere teams. In de laatste beurten waren er nog twee teams in de race: het schip van Malurax (en Lord of Elvesham) werd opgejaagd door Megabyte & Hasenfratz. Hoewel Malurax misschien wel succesvol had kunnen vluchten (ondanks een maximumsnelheid), besloten hij en zijn teammaat om de confrontatie op te zoeken. Zij draaiden om en werden glorieus vernietigd waardoor Megabyte & Hasenfratz aan het langste eind trokken. Voor de goede orde: Lord of Elvesham & Malurax stonden voor qua punten en hadden door te “toeteren” kunnen winnen.

 

Tijdens de prijsuitreiking kon Megabyte nauwelijks zijn nieuwsgierigheid onder controle houden, wat voor de spelleiders nog meer motivatie was om eerst het resultaat van het andere spel te onthullen. Dat was toch al de bedoeling, want de spelleiders hadden reeds bekokstoofd dat één van de prachtige SO-mokken naar Malurax zou gaan vanwege zijn grootmoedige draai. Die mokken waren een ideetje van Megabyte en zien er prachtig uit! Doordat Toetanchamon solo speelde, was er gelukkig één mok over. Toen alles bekend was, waren Megabyte & Hasenfratz zeer tevreden met hun zege. Het initiatief om Malurax toch met een mok te belonen werd zo goed ontvangen dat Megabyte zijn eigen mok zelfs afstond aan Lord of Elvesham onder het correcte mom dat Malurax niet alleen omdraaide, maar dat het een teambeslissing was geweest – en winnen of verliezen doe je nooit alleen als je in een team speelt!

 

Na enkele teamfoto´s waarbij Eddie & Daryl niet konden nalaten aan iedereen te tonen wat hun vriendschap en reputatie van “stoere jongens” nou precies inhielden, werd de gang naar de chinees gemaakt. Helaas kon niet iedereen mee. De glunderende Toetanchamon moest na deze gewonnen thuiswedstrijd de viering elders voortzetten en ook Kikoman had nog andere plannen. De wokchinees was van prima kwaliteit, maar leed aan ondercapaciteit zodat het bij tijd en wijle erg druk was aan de wokbar. Ach, het stond de gezelligheid en een goede maaltijd niet in de weg!

 

4          Debutanten en recidivisten

Er gaat geen jaar voorbij zonder dat er spelers van vroeger terugkeren of compleet vers instappen. Dit jaar kwamen de “recidivist” Nimitz terug, terwijl Donald23, Poulet, El Bountyhunter, Muffit en BarbakillA de debutanten vertegenwoordigden.

 

Nimitz kwam vroeger misschien wat minder op spellenconventies, maar bekend is hij wel. Zijn naam wordt nog steeds verbonden aan de tijd dat hij galactisch admiraal was. In FA159 behaalde hij deze rang met een score van 325 punten waarmee hij onze eigen Toetanchamon afloste. Lang heeft hij er niet van kunnen genieten, want in FA161 won Pieter Stolk met 309 punten – Nimitz moet zijn vlaggenschip toen dus al kwijt zijn geweest. Hij was met name goed in Federale M Klasse Kruisers en speelde geregeld samen met zijn toenmalige buurman Dr.Eliminatus. Beiden zijn een tijd lid geweest van The Dream Team.

 

Eddie Butcher´s enthousiasme over ons mooie spelletje werkt kennelijk aanstekelijk. Niet minder dan twee debutanten zijn tot Sterren Oorlog gekomen dankzij Eddie, die voornamelijk onder collega´s lijkt te werven. De eerste was Donald23 die naar eigen zeggen een fan is van Walt Disney en enkele jaren geleden dit alias koos voor zijn online activiteiten. Uiteraard leent zijn naam zich voor ludieke speldenprikjes. Hoewel hij al in 2008 zijn vuurdoop kreeg en met name op het SpellenSpektakel in het diepe werd gegooid, was zijn eerste afgeronde spel pas in 2009 te noteren. Tot nog toe heeft hij zich hier en daar goed laten zien, al kon hij nog geen winstpartijen claimen.

De andere debutant die via Eddie aan SO is begonnen, heet BarbakillA. Over hem is nog maar weinig bekend, voornamelijk doordat hij zich nauwelijks op het forum heeft laten zien. Daarnaast heeft hij zich tot één spel beperkt, wat hij samen met Eddie Butcher speelde en jammerlijk verloor van The Hitamn (SO163). BarbakillA heeft met Donald23 gemeen dat ze beiden via het werk van Eddie Butcher erbij zijn gekomen.

De broer van Eddie Butcher heeft zo ongeveer hetzelfde effect op anderen. Net als vorig jaar toen Kikoman ons Ilrazzo presenteerde, werkte hij dit jaar samen met een zekere Poulet. Deze naam paste prima bij die van Donald23, waarmee het gevogelte goed vertegenwoordigd leek.

 

Muffit leek hard op weg naar een welverdiende Bronzen Ster. Hij schoot de Haviken van Hrun keihard uit sector 146 en spelleider Hasenfratz gaf hem goede kritieken. Helaas kon hij zijn carrière geen passend vervolg geven: ten eerste moest hij direct na het spel opgeven wegens privé-omstandigheden en ten tweede ging hij een verbond aan in plaats van het af te maken op een sterbasis, zodat iemand anders spel 146 nog won ook. Zonde!

 

De laatste nieuwkomer was El Bountyhunter, een kennis van The Hitman. Zijn leercurve is nog niet ideaal, zodat hij nog geen grote successen kon claimen. Hij heeft zelfs nog nooit het einde van het spel gehaald… Ach, zo wordt je tenminste snel bevorderd tot kapitein! We hopen dat 2010 betere beurtresultaten gaat brengen voor de man met de dreigende alias!

 

5          Doubleurs

Helaas kon niet iedereen zijn Sterren Oorlog de nodige aandacht geven of was het spel simpelweg niet naar de zin. Van zowel BarbakillA als Poulet werd slechts één spel geregistreerd en Kikoman heeft ondertussen bevestigd dat Poulet niet meer zal terugkeren. Misschien dat BarbakillA nog opnieuw inschrijft? Voor de carrières van Toranaga en Warlord wordt steeds meer gevreesd. Er is al enige tijd niets meer van deze drukke heren vernomen.

 

Muffit moest zoals gezegd al direct opgeven wegens omstandigheden. Alle afvallers zijn natuurlijk meer dan welkom om terug te keren!

 

6          Afgelopen spellen

Dit is ongetwijfeld de rubriek waar de meeste officieren enorm naar uitkijken. Elk afgerond spel wordt hieronder genoemd en beschreven waarna de cijfermatige en historische analyses van start kunnen.

Zoals eerder vermeld werden er maar liefst 24 spellen afgerond. Op chronologische volgorde zijn dat:

-150 (jan), Ro

-144 (jan), Ro

-146 (feb), Kz

-149 (feb), Ro

-142 (maa), Ro

-145 (maa), Fe

-148 (maa), Kl

-152 (maa), Ro

-140 (maa), Kz

-151 (jun), Fe

-154 (jun) Ro

-156 (jul), Kz

-155 (jul), Kl

-153 (aug), Ro

-160 (aug), Kl

-161 (aug), Fe

-157 (sep), Fe

-162 (sep), Fe

-164 (sep), Fe

-163 (okt), Fe

-158 (okt), Fe

-159 (nov), Kz

-167 (nov), Kl

-168 (dec), Kz

 

Uiteraard geldt zoals altijd dat de datum van publicatie als chronologische volgorde telt, met uitzondering van die spellen waarvan de precieze volgorde bij de historicus bekend is. In dit overzicht is dat alleen bij spel 150, wat ongeveer een week eerder afliep dan 144.

 

6.1       SO 150

Dit was het eerste partnerduel tussen Darth Vader & Cleaver. Zij kenden met hun Romulanen een goede start tegen de Klingons van Malurax, maar leken even desastreus uit te komen voor de lopen van Ender die uiteraard wraak wilde op Darth Vader voor zijn nederlaag in SO 141. Ender had echter al tegen Malurax te vroeg gegokt zodat zijn Defenders de vuurkracht misten om meer dan één Havik te vernielen. In de volgende beurten werd Ender vakkundig uit het spel weggewerkt door Darth & Cleaver, die ook nog eens puntjes scoorden op de terugtrekkende Malurax. Dankzij een lage doelscore van 782 werd er in beurt 9 al gewonnen, zodat er geen confrontatie meer kwam tussen de Romulanen en de Federatie van Yoritomo, die zich tot nog toe buiten de strijd had gehouden en alleen een sterbasis had aangevallen. De winnaars werden respectievelijk commodore en admiraal. Darth Vader behaalde nog een Supernova (365) zonder dat er punten op een sterbasis werden gescoord – ongetwijfeld een unicum in zijn aanzwellende rijtje van Supernova´s!

 

6.2       SO 144

Darth Vader kon slechts een week genieten van zijn nummer 1 positie in de Romulanen Top 10, want Skyrider liet zijn oude vorm maar weer eens zien. Zijn Romulanen waren genadeloos voor Mordante (Kl), Lord of Elvesham (Fe) en Hasenfratz (Kz). Slechts Mordante hield wat scheepjes over. De teamscore van Skyrider was met 950 punten hoger dan alle opponenten tezamen! Bovendien stoof hij Darth Vader met een marge van 9 punten (374) voorbij in de Romulanen Top 10. De Gouden Zon viel hem ook nog ten deel! In de handen van de sluwe veteraan Skyrider leken de Romulanen schier onoverwinnelijk. Hijzelf trouwens ook, want het was zijn vijfde zege op rij.

 

6.3       SO 146

Over spel 146 zou heel wat geschreven worden, zo was de verwachting. Het viel echter mee of tegen afhankelijk van het standpunt. Eén team eindigde met 0 schepen (Hrun, in Romulanen), één team eindigde met 0 punten (Robber, in Federatie) en de gedoodverfde winnaar, eerste officier Muffit (Kl), eindigde zonder rating, want hij moest wegens omstandigheden opgeven. Bijzonder jammer hoor, want na zijn gevecht met Hrun stond hij ver voor en kon hij winnen door een sterbasis over meerdere schilden te pellen. Hij gooide zijn eigen ruiten in door een anti-Kzinti verbond aan te gaan met Robber. Megabyte en zijn gelegenheidspartner FleshY wilden dat spelletje niet meedoen en vlogen steeds weg met hun Defenders. Daardoor kon Robber nooit doelen identificeren en dus geen punten scoren. De Kzinti wonnen doordat zij drie sterbases vernielden en er nog 1005 punten uit haalden ook. Dat Megabyte flink wat kritiek op zijn spel verwachtte, bleek uit het spelverslag wat hij vrijwel direct publiceerde en waarin hij motiveerde waarom zij een rondje sterbasis hadden gedaan. En dat terwijl Megabyte al langere tijd geen verslagen meer schrijft! Een ietwat goedkope zege, al hoor je de Kzinti niet klagen. De kritiek van Megabyte op Darth Vader´s speelstijl verloor na dit spel wel wat geloofwaardigheid…

 

6.4       SO 149

Wellicht dat de kritiek op Megabyte al verstomde voor deze op gang kwam door de einduitslag van spel 149. Niet alleen wist Megabyte dit spel vrijwel gelijktijdig met SO 146 te winnen, hij wist bovendien wéér een score van 1000+ neer te zetten. Ditmaal met Romulanen, zodat niemand hem in dit spel kon beschuldigen van sterbases jagen. Zijn tegenstanders wisten tezamen nog geen 600 punten te scoren, maar leden wel 9 wrakken, waaronder het hele smaldeel van Darth Vader die al in een vroeg stadium door Megabyte uitgeschakeld werd. Lord of Elvesham (één Klingon over) en Toetanchamon (twee Kzinti´s) moesten met de staart tussen de benen afdruipen. De laatste twee heren hebben onderling geknokt en tijdens het uitwijken kwam Lord of Elvesham gevaarlijk rond afstand 11 voor de verhulde Romulanen. Dat soort buitenkansjes zijn wel besteed aan Megabyte die en passant zijn tweede Gouden Zon ontving.

 

6.5       SO 142

Spel 142 werd gewonnen door The Hitman die een vliegende start kende tegen Marty Kruge, die de Federatie aanvoerde. Terwijl Marty Kruge zijn wonden likte en het gevecht enigszins ontweek, zocht Hitman nieuwe doelen op. Lord Voll (Kl) en Robber (Kz) hadden elkaar al wat gepijnigd en met de tussenkomst van de Romulanen viel het doek voor die twee: Lord Voll werd uit het spel geschoten en Robber overleefde met één schip. Dit keer hadden de andere teams wel flink gescoord. Na deze gevechten werden de laatste punten op Marty Kruge gescoord – er was geen ontkomen meer aan!

 

6.6       SO 145

De winst was eindelijk weer eens voor een ander team dan de Romulanen. De Federatie behaalde zijn eerste zege van het jaar en niemand minder dan Wild Bill Kelso sleepte zo zijn promotie tot commodore in de wacht. En terecht ook, want ondanks één wrak waren zijn statistieken uitmuntend – er kwam dan ook een verdiende Supernova aan te pas. Het werd ook nog een feestje voor de Klingons, want Skywise wist met pijn en moeite een HIS veilig te stellen door 17 punten meer te scoren dan Kelso´s beste schip (343 tegen 326). Voor Malurax was het een bittere pil: zijn Romulanen hadden beurtenlang voorgestaan nadat hij de Klingons een dreun gaf en hij hoopte even op een promotie door een verbond met de Federatie, maar die had al andere afspraken met de Klingons, zodat de Romulanen volledig wrak gingen. Helaas overleefde Toranaga het spel ook niet. Zijn Defenders vielen ten prooi aan zowel Malurax als aan Kelso. Met in totaal 2711 punten was deze sector rijkelijk bedeeld! Daar kwamen inclusief sterbases dan ook vijftien wrakken bij kijken.

 

6.7       SO 148

De Klingons mochten ook een overwinning bijschrijven en het was Darth Vader die voor de tweede maal (na sector 150) tot commodore werd bevorderd. Een vroege confrontatie met Kikoman leverde Darth een redelijke positie op, maar gaandeweg bleek Kikoman een pestkop die steeds opnieuw treffers uitdeelde zonder al te veel schade terug te krijgen. Toen Ender zich ook nog met het gevecht ging bemoeien, koos Darth Vader zijn favoriete afmaaktactiek: hij maakte zich vrij van zijn achtervolgers en eindigde het spel met een sterbasis. Dat ging niet zoals gepland, want de sterbasis verraste Darth wiens snode plan om met een monsterscore voor zijn commandoschip te eindigen bruut werd verstoord. Gelukkig was de doelscore laag, zodat hij toch won. Anders had Lord of Elvesham het met zijn Romulanen nog wel willen proberen, aangezien hij er goed voor lag. Lord had zijn schepen naar Duitse onderzeebootkapiteins genoemd, maar kon hun prestaties als onzichtbare jagers nooit evenaren – hij bleef verstoken van doelen tot het te laat was. Ender haalde nog wel een aardige score, maar toch nog ongeveer 300 punten minder dan de winnaar. Bovendien kreeg hij een pijnlijk lesje sensorbereik van Darth, wiens commandoschip één schip van Ender zag en zonder schilden zo dichtbij kwam dat het plotsklaps wrak ging. Op het forum was dit spel soms lekker heet en zelfs tot in sector 162 bleven Kikoman en Darth bekvechten over elkanders strategieën. Op http://sterrenoorlog.proboards.com/index.cgi?board=spel162&action=display&thread=1409 is de discussie en een animatie van Darth Vader´s CAD-programma te vinden. Die toonde aan dat de kritiek van Kikoman –die had gezegd dat Darth het gevecht ontweek– onterecht was.

 

6.8       SO 152

Spel 152 was het tweede en naar het er nu uitziet meteen het laatste Blitzspel. Het werd gestart op het SpellenSpektakel 2008 en liep af in maart 2009. De Klingons gingen voortvarend van start, maar zoals wel vaker trokken de Romulanen aan het langste eind nadat de andere drie rassen zich eerst op elkaar hadden verzwakt. Het duo Marty Kruge en Cleaver (Klingons) voorspelden waar de Federalen Skyrider en Donald23 uit zouden komen, maar Cleaver blunderde en verwarde zijn commandoschip met zijn tweede schuit. Het resultaat: commandoschip kapot met 0 punten en Marty die zowat alle punten scoorde, o.a. door met 160 treffers direct het commandoschip van Skyrider te vergruizen! Een sterbasisaanval mislukte waarna de sluwe Kzinti van Lord of Elvesham en Wild Bill Kelso de Klingons verder aanpakten. Cleaver lag er uit en de overige twee aangeschoten D.VII´s gingen naar huis voor reparaties. De Kzinti en Federatie knokten wat verder, maar toen de Romulanen zich ermee gingen bemoeien moesten de kattenbakken uiteindelijk het spel verlaten. De Federatie wist beter te ontsnappen. Skywise en Malurax maakten het spel af op de Klingon sterbasis, maar door een blunder van Skywise ging dat nog bijna fout ook: hij verloor een schip en de Klingonbasis ging niet eens helemaal wrak. Onderwijl had Marty Kruge puike individuele scores van 376 en 231 gescoord door de Romulaanse sterbasis perfect op te blazen. Als de doelscore boven de 900 punten had gelegen, hadden de Klingons nog kunnen winnen, want zij waren onderweg naar de Kzintibasis, ver buiten het bereik van de Romulanen. Ach, met een promotie op HIS naar commander was Marty Kruge ook al tevreden! Skywise en Malurax bevorderden respectievelijk naar groot admiraal en commander – een rang die beiden ondertussen al hadden.

 

6.9       SO 140

Het werd tijd hoor, maar spel 140 liep eindelijk eens af, na 27 (!) beurten! Het spel vlamde in het begin aardig op. Helaas kwam daarna een langdurig spel van kat en muis op gang, waarbij de laatste Klingon van Ender opgejaagd werd door de gedoodverfde winnaars Daryl en Eddie Butcher. Uiteindelijk wisten Eddie & Daryl na 27 beurten nog een Havik van Hrun aan te pakken, zodat zij de doelscore ruim passeerden. Terwijl hun vloot geen schepen had verloren, bleven er van de Klingons en Romulanen ieder slechts één schip over. De Federatie onder Darth Vader ging totaal wrak. In een gevecht met meerdere tegenstanders had Darth zich meer gericht op het uitschakelen van de Rommies, terwijl Ender zich juist meer concentreerde op het uitschakelen van zijn aartsvijand. De spanning in het spel was de laatste beurten nauwelijks waarneembaar, wat tot deze interessante schets van Eddie leidde:

Dat de laatste D.VII het contact vermeed lag niet alleen aan de overmacht van de Kzinti, maar nog meer aan de score van 428 die Bussard-Kl bijeen had geschraapt. Met deze top 10 notering kon Ender een Bronzen Ster claimen! Zichtbaar gevolg van deze eindscores was dat de winnaars geen medailles konden claimen, terwijl Ender ook nog eens een Supernova pakte – Daryl is de enige echte commodore zonder medailles en dat is ook een unicum!

 

6.10     SO 151

Zoals eerder opgemerkt eindigde dit spel bijzonder onorthodox, waarop er een hevige forumdiscussie ontstond. Zoals gewoonlijk –en dat mogen we wel zeggen– speelde The Hitman fabuleus met zijn Photonwerpers. Al snel hadden alle rassen elkaar gevonden en in deze vlammenzee was er één de gebeten hond, of eigenlijk de gebeten eend – Donald23 moest wegens gebrek aan Defenders in beurt 8 het spel gedag zeggen. Op dat moment waren er ook nog twee Federalen en twee Klingons (Warlord) wrak gegaan. De Romulanen (Lord Voll) waren zonder zorgen wat dat betreft, maar begonnen wel het positieve contact met de vijand te verliezen. Op het laatst ontstond er een confrontatie tussen Hitman, Lord Voll en de restjes van Warlord. Op het forum is deze situatie in detail beschreven inclusief verscheidene mogelijke scenario’s. Hitman moest zich voornamelijk op de Klingons richten vanwege de defensieve hoek, terwijl de Romulanen alleen gebaat zouden zijn bij de vernietiging van de Federatie. Uiteindelijk lukte dat ook, ondanks dat de Haviken meer treffers hadden kunnen doen door de schilden uit te laten. Daar baalde The Hitman natuurlijk van, want hij was zijn schepen kwijtgeraakt en als hij had geweten dat de Romulanen met schilden zouden vuren, had hij er waarschijnlijk voor kunnen zorgen dat één koekblik kon overleven. Op het forum werd dit punt vurig betwist maar wel met een vredespijp afgesloten.

Hitman wist twee schuiten op imposante scores te krijgen: 404 en 411. Zijn teamscore bedroeg 1027, wat de op één na hoogste Federale score was. Sinds dit spel is er van Warlord geen schip meer waargenomen…

 

6.11     SO 154

De Romulanen hadden al twee sectoren zonder winst afgesloten en niemand minder dan Skywise bracht daar verandering in door de volgende sector voor zijn Romulaanse broodheren binnen te halen – niet geheel toevallig had hij de vorige Romulaanse sectorwinst (SO 152) ook al beklonken, toen nog samen met Malurax.

Skywise had het spel overgenomen, wat zou kunnen verklaren waarom zijn scheepsnamen relatief normaal waren! Hij werd nooit bedreigd in dit spel: na wat aftasten verraste hij de Klingons van Cleaver die niet eens meer de schilden activeerde – die punten zou Skywise zeker niet krijgen! Helaas ging het commandoschip van Cleaver direct kapot. Daarna stootten de Klingons door naar de Romulaanse sterbasis en de Romulanen juist naar het zuidoosten waar een gevecht woedde tussen de Kzinti van Toetanchamon en de Federatie van Donald23. Ze hadden elkaar al gepijnigd toen de Haviken opdoken, zodat er uiteindelijk slechts één Defendertje overbleef. Een al te gemakkelijke zege voor de Romulanen. Het laatste succesje in deze sector was voor Cleaver die met 225 punten zowaar een HIS in de wacht sleepte. Het was voor hem extra zuur dat zijn commandoschip al ter ziele was, anders had hij een Platina Komeet mogen opspelden… Ach, de voldoening om Skywise van een Zilveren Maan te onthouden is ook wat waard!

 

6.12     SO 156

In deze sector waren de Kzinti waarlijk ontketend! Al snel geraakte Malurax met zijn Defenders schuin achter de logge Klingons van Quasimodo. Deze was hulpeloos tegen de wendbare kattenbakken, zodat hij gedoemd was strijdend ten onder te gaan. Daarna wisten de Kzinti zich te mengen in de confrontaties tussen de Federatie (Daryl & Eddie, op zoek naar hun Platina Komeet) en de Romulanen (Yoritomo). Hoewel zij op het forum hun status van onverbeterlijke grappenmakers luister bijzetten, werden Eddie & Daryl eerst door de Romulanen aangevreten om vervolgens aan Malurax ten prooi te vallen. Ondanks dat de heren van elk ras een schip vernietigden, lagen zij er als eersten uit. Tsja, ze vlogen dan ook precies tussen alle andere rassen door!

Na een lekker sterbasistoetje mocht Malurax zich commodore noemen en een Supernova en Zilveren Maan bijschrijven!

 

6.13     SO 155

Nog dezelfde week wist Malurax zijn tweede zege te boeken! Een dubbele promotie tot commodore dus. Dat het in deze sector goed ging met Malurax (Klingons) werd duidelijk in beurt 7, toen hij zijn in sector 129 (zie Jaaroverzicht 2008) opgedane vete met Toetanchamon (Federatie) voortzette. Ditmaal kennelijk als de betere, want Toetie moest toegeven dat het slecht ging in hun confrontatie. Het was qua rassenindeling dan ook een volledige recreatie van sector 129 en Malurax had hetzelfde al opgemerkt op het forum. Overigens was de forumpraat ietwat vriendelijker dan in hun eerste gedeelde sector – zou het komen doordat Malurax wegens zijn goede spel en flinke voorsprong het zich kon veroorloven grootmoedig te zijn? Waren beide heren verder gegroeid?

Lange tijd leken er enkele duo´s actief te zijn in deze sector. Zowel Kikoman als Donald23 zouden deze sector bevolken, maar uiteindelijk bleek dat niets anders te zijn dan zand in de ogen van de ware deelnemers. Naast Malurax en Toetanchamon vlogen Ender (Romulanen) en Lord of Elvesham (Kzinti) in deze sector rond. De laatstgenoemden kwamen tot een vuurwisseling, waarna de Defenders bijna per ongeluk het hazenpad kozen. De teamscore van Elvesham werd daarna nog wel flink gespekt door het aanvallen van sterbases terwijl de hulpeloze Ender volledig doelloos achter objecten aan bleef vliegen. Op het forum beklaagde hij zich over de saaiheid van het spel en beschuldigde Malurax zelfs van een net zo´n laffe wijze van winnen als in spel 132 toen hij de doelscore overschreed door een sterbasis af te knallen. Inderdaad maakte Malurax het ditmaal weer af met een sterbasis, maar na het vernielen van vier koekblikken is dat bepaald geen zonde. Het is volgens meerdere spelers zelfs de ideale manier van winnen. De aantijgingen van Ender sneden beslist geen hout, zeker niet daar de Haviken nog zo goed als schadevrij waren en Malurax wel drie beschadigde D.VII´s had.

 

6.14     SO 153

Hoewel Hasenfratz een uitgesproken voorkeur heeft voor Klingon slagkruisers moet hij af en toe iets anders vliegen, al was het alleen maar voor de afwisseling. Tegenwoordig schijnt Kzinti zijn tweede favoriet te zijn, maar met het oog op de Platina Komeet vloog hij in deze sector Romulaanse Haviken. Met gesloten vizier strijden is niet zijn stijl, maar het gaat hem kennelijk wel goed af, want hij veroverde deze sector zonder een schip te verliezen. Met 883 punten werd hij eerste, maar zijn tegenstanders scoorden allemaal ook flink: Klingons (Pjotr) met 728, Kzinti (Baras) met 663 en de Federatie met 601 (Eddie Butcher & Kikoman). Eddie verbaasde zich terecht op het forum dat ze laatste werden met 601 punten! De verschillen lijken klein, maar de sterbasis van Pjotr scoorde bijvoorbeeld 404 punten, wat de hoogste score voor een sterbasis in het nieuwe SO is! Als je al deze teamscores in ogenschouw neemt is het wonderbaarlijk dat er slechts 7 wrakken werden gesignaleerd, waarvan 2 sterbases. Veel schepen overleefden met enorme interne schades, vooral bij de Federalen, die als laatste de toorn van Hasenfratz ondergingen. Baras ging als enige totaal wrak, wat meteen de score van Pjotr´s sterbasis verklaart. Hij lag voor in zijn confrontatie met Pjotr tot diens sterbasis zich er mee ging bemoeien…

 

6.15     SO 160

Ja hoor, eindelijk was er een gelegenheid om de grote kanonnen bij elkaar in één sector te dumpen. Nu Skywise groot admiraal was, zou dit een kans zijn om rechtstreeks Megabyte te onttronen. De rassen werden volgens een bepaald systeem verdeeld: iedere speler mocht bij elke andere speler één ras verbieden, waarna de spelleider de selectie zou doen. Niemand wilde dat Megabyte de Romulanen kreeg, zodat hij uiteindelijk Klingons moest vliegen. De Romulanen gingen naar Wild Bill Kelso, de Kzinti naar Skyrider en de Federatie naar Skywise. Er werd veel poeha gemaakt over de komende titanenstrijd…

…maar het liep allemaal héél anders. Megabyte had al snel zijn vloot gesplitst en beide smaldelen op sterbasiskoers gezet. Pas nadat hij er twee had vernield en zijn vloot weer had samengevoegd werd hij geconfronteerd met de Defenders van Skyrider, die wanhopig probeerde Megabyte te vernietigen voor hij de doelscore overschreed. Helaas voor Skyrider kon hij onvoldoende uitrichten: hij werd met 3-2 door Megabyte verslagen. De andere teams hadden nog geen 300 punten per persoon. Wild Bill Kelso bleef zelfs op 0 steken, omdat hij constant op patrouille vloog, wachtend op Megabyte die vroeg of laat een huisbezoekje zou komen afleggen. De interventie van Skyrider verhinderde dat. Een derde sterbasis werd door Skywise aan de Photons gevoerd.

Op het forum barstte er een bescheiden relletje los: Kelso vond het maar zwak, want dit spel was bedoeld om de krachten te meten en niet om een rondje sterbases te doen. Skywise was het daar mee eens, maar gaf toe dat er geen regels vastgelegd waren – dat zou een volgende keer anders zijn.

Desondanks kon Megabyte geen volledig feestje vieren. Zijn twee meest scorende schepen werden door Skyrider gekraakt. Daarmee ging het groot admiraalsschip van Megabyte ten onder en het toeval wilde dat het galactisch admiraalsschip op 171 punten bleef steken! Wegens te weinig punten gedegradeerd…

Lord of Elvesham drong erop aan om in het Jaaroverzicht te vermelden dat Skyrider het commandoschip van Megabyte vernietigd had en dat Darth Vader niet langer de enige was die dat wapenfeit kon claimen (zie vorig jaar, spel 131). Echter, het commandoschip was nog niet vernietigd, het had simpelweg minder dan 200 punten en degradeerde zo. Zou Lord of Elvesham het Darth vader niet gunnen of is hij moe van het gepronk van laatstgenoemde? Ach, voor sector 160 maakte dat niet uit: het spel eindigde met een anticlimax nadat er hooggespannen verwachtingen waren gewekt op het forum met termen als “historisch duel”.

 

6.16     SO 161

Al in beurt 3 lagen alle rassen binnen een cirkel met een diameter van ongeveer 36 AE. Dat moest knallen! Op het forum begonnen enkele deelnemers alvast gecodeerde berichten te versturen, in de hoop wat gunstige afspraken te kunnen maken. Dat werkte: de arme Hitman werd met zijn Klingons slachtoffer van het verbale verkeer. Hij werd door de Kzinti en de Federatie op de korrel genomen en er was zelfs vermeld welke kapotte schilden naar de Federatie gericht waren. Daarmee was Hitman aan het eind van zijn Latijn in deze sector. Gelukkig kon hij de kattenbakken van repliek dienen en er twee afschieten, maar het bleef een bittere pil.

De discussie tussen Darth Vader (Federatie) en Hitman was fel, maar tevens vriendelijk en vol humor. Zelfs Eddie vond The Hitman bijzonder grappig en The Hitman stond erop dat het in het Jaaroverzicht kwam…

Nu de Klingons op hun retour waren kon Darth Vader zich richten op de Romulanen. Normaliter is Toetanchamon lastig te kloppen wanneer hij de Haviken aanvoert, maar ditmaal ging het mis. In beurt 7 waren zijn kansen al voorbij – Darth Vader lag op kop en niemand kon daar nog wat aan doen!

Zijn zege smaakte toch bitterzoet: de enige keer dat Toetanchamon een vuist kon maken, jaste hij 87 treffers intern bij het commandoschip van Darth en dat ging vervolgens wrak op 0 energie! Wat een pech! In plaats van een promotie ontving hij een Iridium Nebula en natuurlijk nog een Supernova en Zilveren Maan.

Van de Kzinti van groot admiraal Skywise bleef één Defender over.

 

6.17     SO 157

De Federatie was even op dreef, want ook sector 157 werd veroverd. Ditmaal was het Lord of Elvesham die het commando voerde – het was zijn eerste overwinning. Of eigenlijk tweede, na het binnenhalen van de titel “kletskous van het jaar”! Hij deed het met verve: na opstootjes met de Klingons (Ilrazzo), wat sterbases en de Romulanen (Kikoman) mocht hij zichzelf commander noemen, plus een Zilveren Maan en Supernova in ontvangst nemen. Met zijn teamscore overtrof hij het Federale record van Cleaver: 1065 tegen 1031 punten! Al die eretekenen waren het startsein om een mooi verslag te schrijven, wat al lang gepubliceerd is op de website. Het verslag geeft –in typische elvenstijl– een mooi beeld van de strijd tussen de drie rassen. Van de Kzinti werd tijdens het spel bizar weinig vernomen, maar Yoritomo heeft tot op heden nooit verklaard waar hij was. We zijn nog steeds benieuwd!

 

6.18     SO 162

Helaas kon Lord of Elvesham maar kort genieten van zijn Federale recordscore. Spel 162 werd ook door de Federatie gewonnen, met een score van 1068. In het begin leken een stel objecten op de sterbasis van Cleaver en Darth Vader (Klingons) af te gaan, zodat de Klingons besloten om juist op enkele andere objecten af te gaan, waarvan zij al zeker waren dat het Romulanen waren. Hun ingeving was correct en daardoor omzeilden ze de verhuller, maar helaas was de Federatie niet doorgevlogen naar de sterbasis, maar juist op de Klingons afgekomen. De Klingons werden aan stukken gescheurd door de Romulanen van Kikoman en Poulet en vooral de Federatie van Ender. Doordat die twee teams met elkaar de vuurorders afstemden was het makkelijk scoren. Dat was zuur voor de Klingons hoor, want één op één met de Romulanen stonden zij er beter voor – ondanks de verhuller. De Romulanen incasseerde de breedzijde van de Klingons en verloren ook nog wat schepen, zodat zij uitgeschakeld waren. Ender pakte nog even een sterbasis erbij en nam een toetje van Haviken en Defenders die tot grote spijt van eigenaar Nimitz weinig anders hadden kunnen doen dan vruchteloos op Ender jagen. Net als Elvesham in sector 157 behaalde Ender met de Federatie een promotie tot commander, een Supernova en een Zilveren Maan.

 

6.19     SO 164

Megabyte heeft de reputatie dat hij met de Federatie onverslaanbaar is. In deze sector bewees hij die stelling andermaal, door met een behoorlijke overmacht te winnen. Dit spel was tot stand gekomen na wat speldenprikjes op het forum. De uitdagers waren Hrun (Kzinti), Mordante (Klingon – wat anders?) en Lord of Elvesham (Romulanen). De kapiteins Mordante en Hrun konden onvoldoende tegenstand bieden aan de reeds bevorderde officieren: zij overleefden de strijd niet. Hrun verslikte zich behoorlijk in een sterbasis. Voor Mordante was het helemaal zuur: hij scoorde 0 puntjes. Echt heel moeilijk kreeg Megabyte het niet, want hij wist de Romulanen redelijk te ontwijken. Pas laat kwam het tot een confrontatie, waarbij Megabyte aan het langste eind trok. Door een lage doelscore kon Megabyte het Federale record niet claimen – de teller stokte op 888 punten; bovendien kwam hij 6 punten tekort om een Supernova te verdienen! Uiteraard werd hij wel weer galactisch admiraal. Zijn titel was hij maar kort kwijt geweest. Een prima zege voor de nog altijd ongeslagen “Federale” Megabyte!

 

6.20     SO 163

En de Federale zegetrein denderde voort! Ditmaal was het The Hitman die op vakkundige wijze de sector veroverde. Hij kon al snel wat scoren op de Klingons maar zijn grootste wapenfeit kwam tot stand toen hij op korte afstand achter de Romulanen uitkwam. Die werden bestuurd door Eddie Butcher en BarbakillA – het was meteen het einde en Hitman stond qua teamscore nu zo ver voor dat Cleaver (Kzinti) besefte dat alleen de totale uitwissing van Hitman nog voor een ommekeer kon zorgen. Helaas kon hij Hitman maar moeilijk tot een gevecht krijgen, omdat er nog twee overgebleven Klingons van Donald23 in de weg lagen en Hitman wat steun had van zijn sterbasis. Daarna trok de Federatie op grote snelheid er van tussen om op sterbases de puntjes te sprokkelen. Op het laatst ontving Cleaver wat informatie van de Romulanen waarop hij zijn orders aanpaste…en verder weg kwam te liggen dan wanneer hij zijn oorspronkelijke orders had uitgevoerd! Pech, maar daarmee werd Hitman comfortabel admiraal in deze sector.

 

6.21     SO 158

Het werd een nek aan nekrace tussen Lord of Elvesham –die rond deze tijd kennelijk een goede periode beleefde– en Darth Vader. Door de openlijke communicatie in dit spel wist men zeer goed van elkaar hoe de kansen lagen op het moment dat de laatste beurt gedraaid werd. De buit werd netjes verdeeld: Darth vader nam met zijn Federalen de sectorwinst (996 punten) op zich, terwijl Lord of Elvesham met een HIS van 439 punten (teamscore: 967!) hoog in de Klingon top 10 binnenkwam. Voor Elvesham was het zijn tweede promotie tot commander. Darth werd admiraal. Beiden ontvingen een Supernova, maar voor Darth kwam een ultieme accolade in de vorm van de Platina Komeet. Het is raar, maar ondanks dat de Klingons tweede werden, was het wel de hoogste teamscore voor de Klingons in het nieuwe SO! Donald23 (Romulanen) kon nog wel een aardige score halen, terwijl El Bountyhunter roemloos volledig wrak ging. Hij had wat moeite gehad met koersen en richtingen…die schijn je gemakkelijk om te kunnen wisselen…

Er was wel veel kritiek op Darth Vader, omdat in dit spel weer eens alle sterbases gesneuveld waren en hij daar een duidelijke bijdrage aan had geleverd.

 

6.22     SO 159

Deze sector kende een bijzonder vreemd verloop. Pas in beurt 6 of 7 werd er voor het eerst gevuurd en in beurt 8 lag zo ongeveer iedereen binnen visuele afstand van elkaar. De Klingons (El Bountyhunter) kregen een bloedneus van de Romulanen (Yoritomo) en raakten vervolgens verwikkeld in een lopend gevecht met zowel de Kzinti (Skyrider) op grote afstand, als de Federatie (Cleaver & Hrun) van dichterbij. Het cruciale moment kwam toen de Romulanen op de Kzinti stuitten: op deze afstand (2 tot 5) zouden ze elkaar twee schepen afhandig gaan maken,. Dat was in het voordeel van de Federatie die dan met twee intacte schepen een betere vuurpositie kon innemen. Helaas wist Yoritomo het verschil niet tussen T1 en A50 en zodoende schoot hij pas aan het eind van impuls 1 – alleen viel er toen niets meer te schieten, want zijn ernstig beschadigde overgebleven schepen waren de Defenders al voorbij gevlogen. De Kzinti kregen dus geen schade, zodat de twee Federale schepen opeens in de verdrukking kwamen tegen een overmacht. Skyrider kon het daarna gemakkelijk afmaken met een sterbasis, zodat ook hij een Kzinti zege kon bijschrijven. Een wrange uitkomst voor Cleaver (Hrun had eerder zijn kruisers verloren) die volgens alle betrokkenen waarschijnlijk wel gewonnen zou hebben als Yoritomo ook twee Defenders had vernietigd.

 

6.23     SO 167

Het pechseizoen was geopend! Althans, voor Cleaver dan. Samen met Darth Vader stootte hij op de Romulanen van Pjotr. Met de herinnering aan sector 162 nog vers in het geheugen gingen de Klingons op hoge snelheid op zoek naar een sterbasis om Pjotr te omzeilen. Deze bleef verbeten achtervolgen en bood zelfs aan zonder verhuller te vechten als de Klingons om zouden draaien, maar die hadden ondertussen andere ideetjes: de resten van Ender (Kzinti) en de achteruitvliegende Robber (Federatie) verschenen op de radar. De Romulanen raakten nu ook verwikkeld met dit gevecht, wat uitmondde in twee aparte confrontaties: de Klingons versus de Kzinti en de Federatie versus de Romulanen. In de laatste beurt overtroffen de Klingons de doelscore van 750 (!) met gemak, maar met zijn laatste adem knalde Ender alle generatoren en accu´s aan boord van Cleaver´s vlaggenschip aan diggelen, zodat Cleaver wéér niet promoveerde! Als een vuurorder van enkele beurten eerder niet foutief verwerkt was, was de doelscore bovendien een beurt eerder al overschreden… Kort na spel 159 was dit toch wel een grote domper. Darth Vader werd weer admiraal én kreeg de Gouden Zon! Toch mooi dat hij zoiets presteerde met scheepsnamen uit een Libanees kookboek…

 

6.24     SO 168

De laatste overwinning van het jaar werd gepakt door een sympathieke officier die met uitstekend spel de Kzinti leidde. Hij had in het verleden al eens dichtbij een zege gezeten, maar kon tot nog toe geen officiële potten breken. De vliegende sojasaus Kikoman wist vooral El Bountyhunter te ontleden. Daarmee bleef Kiko zijn broer Eddie (Klingon) en kameraad Daryl (Federatie) voor. Wel had Eddie door een suïcidale éénmansactie tegen een sterbasis –die wonder boven wonder niet de D.VII oppeuzelde– 8 punten meer dan het beste schip van Kikoman, zodat de Zilveren Maan verloren ging. Het commandoschip van Eddie was reeds lang ter ziele gegaan door toedoen van Daryl – de HIS was waardeloos! De andere rassen gingen compleet wrak.

 

7          Statistische gegevens

Dit jaar zijn de gegevens afkomstig van zowel Cleaver als Darth Vader. Het blijft echter wel lastig om correcte en vooral op elkaar afgestemde gegevens te verkrijgen. Sterker nog, dit hoofdstuk is meestal de grootste bron van vertraging voor het Jaaroverzicht. Voor 2010 en daarna zou een verdere automatisering van de statistieken een uitkomst bieden, anders zal er weer vertragingsrisico opdoemen. Hopelijk kan er een sluitend Excel-bestand worden opgesteld.

Door de toenemende automatisering kan de weergave van sommige statistieken verkort worden: de functie van controlemiddel, uit eerdere jaaroverzichten, voor en door de spelers neemt namelijk af.

 

Soms staat er een getal achter een schuine streep: dat is het vergelijkbare getal van vorig jaar (2008 dus).

 

Op naar de feiten!

 

Aantal afgeronde spellen: 24/14

Totaal aantal punten: 38.397

Gemiddeld aantal punten per spel: 1599,88

Totaal aantal vlootpunten: 33.651 (87,64%)

Totaal aantal sterbasispunten: 4746 (12,36%)

 

Promoties (inclusief eerste officieren die een Bronzen Ster behaalden): 26/14

Hoogste Individuele Score (HIS): 6/2

Bronzen Ster: 1/3

Zilveren Maan: 14/12

Gouden Zon: 3/0

Platina Komeet: 1/0

Supernova: 10/8

Iridium Nebula: 4/3

 

Even een woord ter verduidelijking: het aantal Zilveren Manen (14), Gouden Zonnen (3) en Hoogste Individuele Scores (6) tezamen levert een eindtotaal van 23 op, terwijl er 24 spellen afgerond zijn. Dat komt doordat spel 151 zo apart geëindigd is. Onder de normale regels zou Warlord een HIS hebben behaald, waarmee het verschil is verklaard. Bronzen Sterren worden als promotie meegeteld omdat deze ook voor de Platina Komeet worden geteld.

 

Dan nu de teamscores:

Totaal teamscores Romulanen: 12.359

Totaal teamscores Klingons: 12.351

Totaal teamscores Federatie: 13.415

Totaal teamscores Kzinti: 12.623

 

Totaal aantal punten sterbases per ras:

Romulanen: 1.103

Klingons: 1.556

Federatie: 944

Kzinti: 1.143

 

Totaal aantal punten behaald door schepen, per ras:

Romulanen: 11.256

Klingons: 10.795

Federatie: 12.471

Kzinti: 11.480

 

Aantal wrakke schepen per ras, met het getal van vorig jaar achter de schuine streep:

Romulanen: 32/12

Klingons: 59/39

Federatie: 50/24

Kzinti: 53/29

 

Aantal wrakke sterbases per ras:

Romulanen: 14/6

Klingons: 10/8

Federatie: 10/3

Kzinti: 11/8

 

Rating per ras over alle 24 afgeronde spellen:

Romulanen: 11256/112,5=100,05

Klingons: 10795/135,25=79,82

Federatie: 12471/127=98,20

Kzinti: 11480/130,25=88,14

 

Gemiddelde teamscores per spel:

Romulanen: 514,96

Klingons: 514,63

Federatie: 558,96

Kzinti: 525,96

 

Gemiddelde sterbasisscore per spel: 49,44

Romulanen: 45,96

Klingons: 64,83

Federatie: 39,33

Kzinti: 47,63

 

Totaal aantal wrakken in 24 spellen: 239, waarvan 194 schepen (81,17%) en 45 sterbases (18,83%)

Gemiddeld aantal wrakken per spel: 9,96

Gemiddeld aantal scheepswrakken per spel: 8,08

Gemiddeld aantal wrakke sterbases per spel: 1,88

 

Gemiddeld aantal wrakken per spel, per ras, inclusief sterbases:

Romulanen: 1,92

Klingons: 2,88

Federatie: 2,5

Kzinti: 2,67

 

Gemiddeld aantal scheepswrakken per spel, per ras:

Romulanen: 1,33

Klingons: 2,46

Federatie: 2,08

Kzinti: 2,21

 

Scheepswrakpercentages per spel, per ras:

Romulanen: 33,33%

Klingons: 61,46%

Federatie: 52,08%

Kzinti: 55,21%

 

Aantal zeges per ras in 2009:

Romulanen: 7

Klingons: 4

Federatie: 8

Kzinti: 5

 

Totaal aantal zeges per ras, over 64 spellen (31-12-2009):

Romulanen: 22

Klingons: 14

Federatie: 17

Kzinti: 13

 

Percentage zeges 2009 ten opzichte van het totaal:

Romulanen: 31,81%

Klingons: 28,57%

Federatie: 47,06%

Kzinti: 38,46%

 

Totaal aantal eerste, tweede, derde en vierde plaatsen per ras in 2009:

 

 

1e

2e

3e

4e

Romulanen

7

5

7

5

Klingons

4

9

6

5

Federatie

8

3

4

9

Kzinti

5

7

7

5

 

 

 

7.1       Observaties

Nou, er zijn weer veel getallen de revue gepasseerd! Welke observaties springen er direct uit?

 

Allereerst viel natuurlijk het explosief gestegen aantal afgeronde spellen op! Van 14 naar 24, ofwel een stijging van 71,43%. Daarbij valt op dat het aantal Hoogste Individuele Scores verdriedubbeld is, wat dus onevenredig veel is vergeleken bij de stijging van het aantal afgeronde spellen. Dat heeft trouwens direct tot gevolg dat het aantal Zilveren Manen flink gedaald is.

 

Tevens werd er slechts één Bronzen Ster genoteerd, terwijl er vorig jaar nog drie werden uitgereikt. Ender was de gelukkige – gefeliciteerd!

 

De teamscores van de vier rassen leveren een vreemd beeld op: tussen de laagste score (Klingons: 12.351) en de hoogste (Federatie: 13.415) zit slechts 764 punten! Desondanks zijn de winstpartijen onevenredig verdeeld, want de Klingons hebben 4 zeges geboekt, tegen 8 van de Federatie…zie verderop.

 

Het gemiddeld aantal wrakken per spel is ietwat gestegen, van 9,21 naar 9,96. Helaas is de grootste groei niet te zien bij het aantal wrak geschoten schepen (van 7,43 naar 8,08), maar juist bij kapotte sterbases (van 1,79 naar 1,88). In absolute aantallen is het aantal wrakke sterbases echt fenomenaal gestegen: van 25 naar 45 – bijna een verdubbeling. Sterbasis jagen is niet geheel zonder risico gelukkig, wat terug te zien is in de stijging van het aandeel van sterbases in de totale teamscores.

 

Gek genoeg is het aantal Supernova’s niet bijzonder veel gestegen. Procentueel is de stijging (25%) fors, maar in absolute aantallen (2) valt het mee. Bovendien houdt de stijging geen tred met het explosief gestegen aantal afgeronde spellen, dat van 14 in 2008 naar 24 in 2009 opliep – een stijging 71,43%! Het behalen van een Supernova is dus nog steeds geen beklonken zaak, wat het OSO sterkt in hun zienswijze dat de huidige normen de juiste zijn.

 

7.2       Historische analyse: de staat van Sterren Oorlog

Nu alle cijfers door de mangel zijn gehaald, kunnen we enkele zaken vaststellen.

 

Dit was het jaar van de Federatie! Vorig jaar was al duidelijk dat de Federalen opvallend goede gemiddeldes behaalde en dat we ons geen zorgen hoefden te maken, omdat je zulke cijfers vanzelf wel in winstpartijen zou gaan omzetten. Dit jaar lukte dat met glans. Maar liefst acht keer werd er gewonnen. Dat is in absolute zin een record natuurlijk – nooit eerder kon één partij zoveel winstpartijen opeisen. Het kan trouwens wel jaren duren eer er weer een ras zo vaak in één jaar zal winnen, puur omdat er niet elk jaar zoveel spellen worden afgerond.

 

Het ging echter niet direct van een leien dakje voor de Federatie. De titel “Federale herfst” verraadt het al: de Federatie kende een uitstekende tweede helft dit jaar, maar in de eerste maanden was er weinig te vieren. Sterker nog, bij de eerste vijf spellen die afgerond werden, kwam de Federatie niet verder dan laatste plaatsen! In de eindstand zien we dat de Federatie maar liefst negen keer laatste is geworden, terwijl de andere rassen nooit meer dan vijf keer laatste werden. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de Federatie bijzonder constant was met stevige gemiddelden en veel tweede plaatsen, verviel het nu tot een factie die voor alles of niets speelde. De acht zeges, drie tweede plaatsen, vier derde plaatsen en negen vierde plaatsen onderstrepen die conclusie. Maar de Federatie loste op tijd de Romulanen af: vanaf augustus tot en met ergens in november reeg de Federatie zes zeges aaneen! Een ongekende reeks, die waarschijnlijk nog jaren in de boeken gaat blijven. Het is vanwege deze eindspurt dat de Federatie alsnog de Romulanen voorbij gingen.

 

De Romulanen kenden een bliksemstart: waar de Federatie dramatisch uit de startblokken kwam en dat later goed moest maken, wonnen de Romulanen vier keer in de eerste vijf spellen. Het leek dus al heel snel het jaar van de Romulanen te worden. Tot en met augustus liep alles op rolletjes. Toen werd sector 153 binnengehaald, waarmee er nu al zeven winstpartijen waren geclaimd. Alle andere rassen stonden toen ver achter: de Federatie stond op twee, de Klingons op twee en de Kzinti op drie. Maar liefst negen spelers hadden bijgedragen aan dat Romulaanse succes. Er leek dus niets aan de hand voor de Romulanen om cijfermatig voor de tweede keer op rij het beste ras te worden (vorig jaar waren de Romulanen ietwat beter dan de Kzinti, maar vanwege de verrassende prestaties van de kattenbakken, werd dat ras toen in het zonnetje gezet). In diezelfde augustusmaand sloeg het helemaal om; de Romulanen stortten dramatisch in. Na sector 153 werden er nog tien sectoren beëindigd, waarvan zes door de Federatie. Opvallend konden de Romulanen geen vuist meer maken in die tijd. De Klingons en de Kzinti verdeelden de overige vier zeges. Niemand had het voor mogelijk gehouden, maar in een periode van ongeveer vier maanden zagen de Romulanen hun voorsprong van vijf zeges op de Federatie als sneeuw voor de zon verdwijnen en uitmonden in een achterstand.

Overigens vertellen de cijfers ons dat de Romulanen de zwaarste stijging van het aantal wrakke schepen hebben geleden vergeleken met de andere rassen. Al met al zijn de Romulanen behoorlijk gemangeld. Natuurlijk blijft de verhuller verantwoordelijk voor het laagste wrakkenpercentage, maar het apparaat kon niet verhinderen dat er flink geïncasseerd werd. Aangezien de cijfers op bijna alle fronten voor de Federatie net wat beter waren, is dat ras de terechte winnaar van 2009.

 

De Kzinti hebben best wel een goed jaar achter de rug. Met vijf zeges en zeven tweede plaatsen deden ze het erg goed. Het leverde zeven officieren een winst op. Opvallend is dat er nauwelijks verschil zit tussen de totale teamscores van de Kzinti, Romulanen en Klingons, met de eerstgenoemde als beste van deze drie. We mogen met recht constateren dat de goede prestaties van vorig jaar geen toeval zijn en dat de Kzinti juist erg constant zijn gebleken. De enige kritische noot moet toch wel zijn dat de winst in sector 146 volledig op sterbases werd behaald. Ach, laten we de pret niet drukken met een incident! De Kzinti waren gewoon goed.

 

Het is prettig te zien dat de Klingons zo aangehaakt hebben! Het lijkt niet veel hoor, met vier zeges in 24 spellen, maar de totale prestatie van de Klingons is enorm gestegen ten opzichte van 2008. Een jaar terug was het verschil tussen het meest scorende ras (Romulanen) en het minst scorende (Klingons) nog meer dan 3.000 punten! Hoe kan het in vredesnaam dat er met een verschil van 764 punten tussen de nummers één en vier er wel een verschil is van 4 zeges?

Er is nog een andere opvallende ontwikkeling gaande met de Klingons: alleen Klingons slaagden er dit jaar in om een HIS te pakken. De combinatie van brute vuurkracht en de beschikbaarheid van sterbases zorgden voor een ongekend succesnummer op HIS-gebied. Overigens kon niet iedere officier met een HIS hardop juichen, want Eddie Butcher en Cleaver waren hun commandoschip al kwijt. De gelukkigen waren Skywise, Ender, Lord of Elvesham en Marty Kruge.

De teamwinsten leverden ook al twee Iridium Nebula’s op, zodat de Klingons daar wat kwetsbaar voor blijven.

De Klingons leden natuurlijk de meeste wrakken – een trend die al enige tijd zichtbaar was. Desondanks is de stijging niet zo ernstig, want de Romulanen hadden meer dan een verdubbeling van het aantal geleden wrakken, terwijl de Kzinti en Federatie ook ongeveer een verdubbeling –of ietsje meer– ondergingen. De Klingons hebben dus gek genoeg met “slechts” een stijging van 50% meer wrakken procentueel de minst slechte ontwikkeling doorgemaakt. En laten we eerlijk zijn, de Federatie en Kzinti hebben niet heel veel minder wrakken geleden. Bovendien zijn de gemiddelde prestaties van dit ras aanzienlijk gestegen. Dat valt te staven met de totale teamscores, maar ook met het aantal tweede plaatsen dat behaald werd: maar liefst negen keer! Wat dat betreft bevinden de Klingons zich nu op de plaats waar de Federatie een jaar geleden was: puike gemiddelden, maar weinig winstpartijen. Toen was de verwachting dat bij gelijke prestaties de winsten vanzelf zouden komen en dat is voor 2009 helemaal waar gebleken. Zou het de Klingons dan in 2010 op dezelfde wijze vergaan? Laten we het hopen, want dit trotse ras van krijgers zit al langere tijd in het verdomhoekje.

 

Uiteraard blijven er enkele zaken het OSO bezighouden. Welke trends zijn gunstig of juist niet? Wordt er teveel op sterbases gejaagd? Moeten de criteria voor medailles worden aangepast? In 2010 wordt er een toernooi gedraaid; hoe zal dat de reguliere spellen beïnvloeden?

 

Al met al kunnen we voor nu met een gerust hart concluderen dat de staat van Sterren Oorlog heel behoorlijk is: er zijn veel actieve spelers, het forum wordt goed bezocht en er zijn twee leuke conventies per jaar.

Het is tevens zeer fijn te moeten constateren dat de balans van Sterren Oorlog een fijne is. Natuurlijk zullen sommige rassen altijd meer moeite houden met het binnenhalen van zeges dan bijvoorbeeld de Romulanen. Aan de andere kant zat de Federatie in het FA-tijdperk volledig in het slop, terwijl het dit jaar het sterkste ras is. In 2007 was het ook al het beste ras. De tijden kunnen dus veranderen en het is goed dat Sterren Oorlog zoveel dynamiek heeft. Dat de Klingons het afgelopen jaar goed gepresteerd hebben, zal een flinke zorg wegnemen.

 

Aan de verdeling van de winstpartijen is het niet direct te zien, maar de andere cijfers bewijzen onomstotelijk dat de rassen dit jaar dichter bij elkaar zaten dan ooit tevoren. Het comité “Handen af van Sterren Oorlog” zal deze conclusie hartelijk verwelkomen…

 

8          Opvallende spelers

Zoals elk jaar worden de spelers die opvallend goed of juist opvallend slecht hebben gepresteerd even genoemd. Niet om iemand een trap na te geven, maar om in de gaten te houden hoe spelers zich ontwikkelen. Sommigen zijn juist stabiel gebleven – of dat nou goed of slecht is!

 

8.1       In goede vorm

Het ging wel wat moeizamer natuurlijk, maar Megabyte kende uiteindelijk toch weer een sterk jaar. In twee van zijn sectoren moest hij veel punten scoren op sterbases waardoor er wat kritiek op hem kwam. Terecht natuurlijk, want in spel 146 werd er alleen op sterbases punten gescoord (1005) en in spel 160 bracht Megabyte een anticlimax teweeg door de strijd der titanen grotendeels op twee sterbases te beslissen. Was de druk om immer maar galactisch admiraal te blijven teveel aan het worden? Was er angst om schepen te confronteren? Zijn twee andere zeges waren of in Romulanen of tegen wat lager geklasseerde tegenstanders. Desondanks was Megabyte in vorm, want hij won al zijn vier spellen! Dat kon hij vorig jaar niet zeggen. De toekomst zal uitwijzen of hij deze vorm vast kan houden en zeker of het spelbeeld verbetert.

 

Dat Darth Vader in zijn eerste jaar voornamelijk smadelijke nederlagen incasseerde, is nu niet meer te merken. Vorig jaar was hij al groeiende en nu is hij helemaal in zijn oude hum. Het afgelopen jaar speelde hij acht spellen, waarvan hij er vijf won! Twee zeges waren een samenwerking met Cleaver (waarmee ook nog een partij werd verloren) maar de andere drie waren soloacties. Het regent Supernova´s bij Darth en hij is recordhouder van die medaille. Het afgelopen jaar mocht hij er drie bijschrijven. Zijn prestaties worden niet door iedereen even hoog gewaardeerd: Darth pakt geregeld één of meer sterbases in een sector en dat verklaart onder meer het hoge aantal Supernova´s in zijn staat van dienst. Niet iedereen kan dat waarderen natuurlijk, maar Darth heeft zelf vrede met zijn stijl. Wat vooral opvalt is de speelwijze van Darth: hij doet alles weer precies als in zijn vroegere FA-tijd…ditmaal met nog betere digitale hulpmiddelen. Nee, van Darth zijn we voorlopig nog niet af!

 

Rond juli rondde Malurax zijn succesvolste periode aller tijden af. Hij won in één week tijd twee spellen met verschillende rassen. Dat hij twee maal dezelfde rang behaalde, is jammer, maar wat extra eremetaal misstaat niemand en het telt natuurlijk wel mee voor zijn Platina Komeet, waar hij fervent naar op jacht is. In sector 145 had hij ook nog eens een tijdje meegedaan om de winst, tot hij werd uitgeschakeld. Al met al was het een prima jaar en is het duidelijk dat zijn gemiddelde niveau verbeterd is.

 

Natuurlijk kon het voor Skywise bijna alleen maar beter gaan dan in 2008! Hij kende toentertijd een echte inzinking waarvan hij zich het afgelopen jaar sterk heeft hersteld. Met een HIS in Klingons en twee zeges met Romulanen promoveerde hij naar groot admiraal en tankte hij alvast vertrouwen voor zijn missie om de galactische titel voor zich op te eisen. Alleen zijn allereerste poging (!) ooit met Kzinti verliep echt teleurstellend – hij overleefde ternauwernood.

 

Een andere knaap die vorig jaar al zijn potentie toonde, schoot dit jaar pas echt met scherp. Met drie zeges was The Hitman gewoon absolute top! Zijn vierde spel was minder succesvol, maar het is tekenend dat zijn laagste teamscore nog steeds 640 punten bedroeg! Hij haalt keer op keer een fantastisch hoog gemiddeld niveau en vaak hoge individuele scores. Dat hij in sector 151 volledig wrak ging tijdens het winnen was geen punt, want in sector 163 stelde hij alsnog een Federale zege veilig. Op conventies is hij eveneens één van de gevaarlijkste spelers. The Hitman zal zich binnenkort aan de kop van de ratinglijst melden.

 

Van tevoren had waarschijnlijk niemand dit zien aankomen, maar één speler slaagde erin om met twee verschillende rassen vrij kort na elkaar een recordscore te behalen. Eerst lukte het Lord of Elvesham al om de Federatie tot 1065 punten te brengen. Die score werd slechts dagen later door Ender met 3 puntjes aangescherpt. In spel 158 eindigden de Klingons van Elvesham slechts 29 punten achter de winnende Federatie van Darth Vader, maar de HIS werd wel veilig gesteld. Dankzij een zege, een HIS en de hoogste Klingon teamscore tot nu toe mogen we wel stellen dat de Kletskous van het Jaar niet alleen maar grote praatjes heeft gehad.

 

Ender had de smaak dit jaar goed te pakken. Vorig jaar was hij nog de knul met de grote mond die tegen allerlei spelers aanschopte, om vervolgens op zijn nummer te krijgen. Met name de vernedering tegen Darth Vader in sector 141 was pijnlijk. Ondertussen heeft hij zich ontwikkeld en zelfs een keertje wraak genomen op Darth (en Cleaver) in sector 162, die glansrijk door Ender werd veroverd met een score van 1068 punten – het nieuwe Federale record! Gezien de recordwinst in spel 162 en de duidelijke HIS met 428 punten in sector 140 (waar hij nog als eerste officier speelde en dus een Bronzen Ster won!)  is Ender absoluut veel beter geworden ten opzichte van een jaar terug!

 

De laatste zege van het jaar was voor Kikoman. Erg leuk, want het was zijn eerste winst en eigenlijk verdiende hij het ondertussen wel: hij had tijdens het eerste toernooi en ook in sector 136 (zie vorig jaar) al opvallend goed gepresteerd. Ditmaal ontmantelde hij met zijn Defenders de Haviken van El Bountyhunter. Helemaal mooi is dat hij zijn broer Eddie en kameraad Daryl het nakijken gaf.

 

Aan de zijde van Megabyte werd FleshY toch maar mooi commander. Helaas speelt hij niet zomaar solo, dus kunnen we hem pas weer verwachten zodra Megabyte hem in kan plannen! Je bent goed bezig als je jouw enige spel van het jaar weet te winnen. In hetzelfde spel liet nieuwkomer Muffit heel wat moois zien. Helaas koos hij voor een verkeerd verbond waarna de Kzinti konden winnen. Nog erger was zijn terugtrekking uit het spel.

 

Als laatste gaat de aandacht naar Marty Kruge. Hij wist met een beetje hulp van Cleaver een bijzonder hoge individuele score te vergaren en werd zowaar commander. Het gezicht van Skyrider die op zijn uitdraai afleest dat Marty hem –met schilden aan nota bene– 161 treffers door zijn commandoschip heeft gejast, zal de aanwezigen van toen voorlopig nog wel bijblijven! Hopelijk spoort het succes Marty  aan tot grootse daden!

 

8.2       Tanende vorm

Aiaiaiai, die arme El Bountyhunter toch! Vooralsnog is de leerschool snoeihard. Op dit moment is het al verrassend als hij de eindstreep haalt – van winkansen is nog geen sprake geweest. Gelukkig beschikt deze vrolijke officier over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen. Dat heeft hij vast bij die Britten opgepikt…

 

Vorig jaar baarde hij opzien door brutaal de toernooiwinst te kapen, terwijl er stapels aasgieren op de loer lagen. Helaas kon Robber dit jaar geen enkel succes overleggen, zelfs niet ondanks zijn twee pogingen om zijn achteruitvliegen in een regulier spel te proberen. Hij bevolkt weinig sectoren tegelijk en dat kan zijn ontwikkeling hinderen.

 

Na de Bronzen Ster van vorig jaar leek er een gouden toekomst voor Pjotr weggelegd te zijn. Daar is dit jaar echter nog weinig van gebleken. Hij haalde helaas weinig punten in zijn spellen. Dat hij nog tweede werd in sector 153 kwam toch vooral door de absurd hoge score van zijn sterbasis. Maar de toekomst duurt nog lang en Pjotr vindt vast wel weer snel de weg naar boven.

 

Hij is dan ook pas kort terug, maar Nimitz heeft zijn oude vorm nog niet kunnen hervinden. Ooit was hij galactisch admiraal, maar vooralsnog jaagt hij op zijn eerste overwinning. Wel leuk dat hij veel op het forum kletst – of prijsgeeft!

 

Een andere voormalige galactische admiraal die met zijn vorm worstelt, is Toetanchamon. Zijn grootspraak is alom bekend en hij pakte wel een schitterende zege op de conventie, maar een zegetocht zoals hij vorig jaar in sector 136 vierde bleef helaas uit. Het is voor het eerst dat hij een heel jaar niet wist te winnen.

 

De arme Lord Voll is een onbegrijpelijk fenomeen. Op conventiespellen lijkt hij onaantastbaar en won hij al drie maal, maar in reguliere spellen is zijn vorm al een tijdje tanende. Hoe kan dat toch? Misschien dat het gebrek aan aansprekende resultaten hem heeft gebracht tot zijn beslissing om te stoppen met reguliere spellen en zich te richten op de gezelligheid en de directe competitie van de conventies? Of zou spel 151 er nog mee te maken hebben?

 

Misschien duurt het wat langer, maar ze zullen vast ooit zichzelf –en alle anderen– versteld doen staan!

 

8.3       Stabiliteit

Het is bijna niet te geloven, maar Skyrider won dit jaar slechts twee maal… En dat terwijl hij vorig jaar nog een record vestigde met een vijfde opeenvolgende zege. Dit jaar scherpte hij zijn record aan naar zes, maar moest vervolgens in sector 152 capituleren aan de Klingons en Romulanen. De tweede zege van 2009 (159) was met het nodige geluk zijn kant op gegaan na een kapitale blunder van de Romulanen. Hij zou vast verloren hebben als de Romulaanse vuurorders op scherp hadden gestaan. Zijn eerste winst deed hij wel overtuigend, maar met Romulanen – het is ondertussen alom bekend dat Skyrider in Romulanen vrijwel onverslaanbaar is! Hij blijft zo ongeveer de gevaarlijkste speler, maar moet in prestaties dit jaar onder andere Megabyte en Darth Vader voor zich dulden. Desondanks is zijn vorm stabiel ijzersterk, dus blijf oppassen!

 

In sector 141 konden Eddie Butcher & Daryl na een recordaantal van 27 beurten de champagne ontkurken. Daarna werd het wat minder: de jacht op de Platina Komeet noopte hen tot de Federatie en vooralsnog is dat geen prettige combinatie. Ze werden tweemaal uitgeschakeld en ze kwamen elkaar ook nog eens tegen als vijanden! Eddie haalde nog wel een HIS, maar zijn vlaggenschip bestond toen al niet meer. Voor zulke brute maniakken zijn ze bijzonder stabiel – feitelijk zijn ze elk jaar goed voor een zege.

 

Voor Hasenfratz geldt bijna hetzelfde en dat is best knap, want in principe speelt hij slechts één spel tegelijk. Tussen zijn promotie van commodore tot admiraal zat dan wel bijna twee jaar, maar dat zal de feestvreugde bij de 5. Flotte niet temperen!

 

Vorig jaar moest Wild Bill Kelso nog tandenknarsend accepteren dat zijn enige zege een zwart randje kreeg door een verloren commandoschip. Dit jaar scheen de zon net wat feller: hij won soeverein met Federatie en werd ditmaal wel commodore, met Supernova. Ach,, hij wint tenminste wel elk jaar een keer!

 

Het jaar begon uitstekend voor Cleaver. Met Darth Vader aan zijn zijde werd sector 150 overtuigend ingenomen. Daarna werd het wel wat minder, met echte uitglijders in sectoren 152 (qua punten dan), 154 en 162, al deed hij wel aardig mee in sectoren 159 en 163. Vooral aan sector 159 zal hij nog wel eens terugdenken, want als een andere speler daar de correcte orders had gegeven, had Cleaver dat spel zeer waarschijnlijk kunnen winnen. Het einde van het jaar leek even zoet te worden, maar het bleek vooral bitter. Met zijn tweede teamwinst –voor het eerst met Klingons– sloot hij het jaar af, maar helaas ging zijn commandoschip wrak op nul energie! Tot ziens promotie tot groot admiraal, tot ziens Platina Komeet… Toch zonde om er twee keer zo dichtbij te zijn en uiteindelijk niets over te houden.

 

Quasimodo heeft nog steeds niet de smaak van de overwinning mogen proeven. Erg jammer, want aan zijn fanatisme ligt het niet. Het probleem schuilt wellicht in de hulpmiddelen: Quasimodo werkt alleen met potlood en papier terwijl alle andere spelers een batterij aan (digitale) hulpmiddelen gebruiken.

 

Het is nog niet van de grond gekomen, maar hopelijk kan Yoritomo de schroom van zich afgooien en wat van zijn vroegere successen herbeleven. Hij was vroeger niet voor niets een gewaardeerd lid van The Green Team.

 

Hetzelfde geldt voor Hrun. Het is een raadsel waarom hij nog nooit gewonnen heeft. Met zijn hoofdzakelijk zelf geprogrammeerde digitale hulpmiddelen is hij één van de best uitgeruste spelers. Kennelijk moet hij nog meer gevoel ontwikkelen. Wie weet lukt dat nu hij wat vaker samen speelt met andere spelers.

 

Donald23 kende een harde leerschool toen hij in het Blitzspel met Skyrider mee mocht spelen. Daarna speelde hij af en toe behoorlijk zonder tot klinkende resultaten te komen. Het is slechts een kwestie van tijd voor hij zijn talent een keer omzet in een winstpartij.

 

Ilrazzo speelde zoals hij vorig jaar ook deed: af en toe goed en soms ook wat minder. Zijn prestaties zijn stabiel zonder uitschieters naar boven. Dit jaar speelde hij wel eens alleen en daaruit spreekt dat hij het spelletje echt leuk vindt! Dus niet alleen als hij met Kikoman of zo samen kan spelen. Mooi! Weer iemand bekeerd…

 

Eventjes leek Baras de weg naar boven te hebben gevonden, maar hij verslikte zich in Pjotr´s sterbasis, zodat hij uiteindelijk compleet wrak ging. Jammer, maar het smaakt vast naar meer! Sterbasis jagen is meer een vak dan een kunst – het is te leren. Dat zal dus wel goed komen en zoals gezegd: in de confrontatie met Pjotr deed Baras het goed.

 

Van Warlord is sinds sector 151 niets meer vernomen. Hij speelde slechts één spel dit jaar en dat liep niet zo goed af. Vorig jaar sneeuwde hij ook al onder. Hij schijnt erg druk te zijn en dat zal hem hinderen in zijn ontwikkeling – de meeste spelers doen twee spellen tegelijk, dus met één per jaar promoveer je niet zo snel. Voor Toranaga geldt hetzelfde: ook hij rondde slechts één partij af en eindigde daarin als laatste, wat helaas deed denken aan zijn resultaten van vorig jaar.

 

De grootste pechvogel van het jaar is toch wel Mordante. Deze poedelprijs zal niemand graag in ontvangst nemen, maar er is geen andere kandidaat. Niemand moet het zo vaak als eerste tegen de Romulanen opnemen als hij. Aangezien hij meestal Klingons vliegt (duidelijk zijn favoriet) is het dan meestal een bekeken verhaal – die logge groentebakken draaien niet zomaar weg van de ranke Haviken. Vorig jaar speelde hem dat ook al parten. Zijn volhardendheid is zijn grootste goed.

 

Conclusie

De belangrijkste conclusie van het jaar is dat onze hobby bij de spelersgroep springlevend is. Dat is geen verrassing, maar we mogen ons af en toe best realiseren dat we een nis van ongeveer 30-35 spelers zijn en dat we gezien die grootte een enorme beleving en activiteit (tientallen reguliere spellen, een hele zwik forumpraat en twee jaarlijkse zeer sfeervolle bijeenkomsten) ontplooien! Stapels andere hobbygroepen zijn groter maar kunnen minder aansprekende wapenfeiten rapporteren. Dat is een compliment aan de spelers, het spel en natuurlijk de spelleiders!

 

Voor de Federatie was het een uitstekend jaar. Nog nooit eerder toonde een ras zich zo’n lange periode zo dominant. Zelfs de Romulanen hebben nog nooit zes maal op rij gewonnen! Omdat de verschillen tussen de rassen dit jaar juist kleiner zijn geworden, mogen we in de toekomst met smart uitzien naar een Klingon-winter, of Kzinti-zomer…

 

Ik wilde zoals gewoonlijk mijn oproep aan jullie, de spelers en spelleiders, herhalen: schroom niet om interessante zaken onder mijn aandacht te brengen! Als je graag iets terug wil zien, mag je gerust een privébericht op het forum sturen. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand iets speciaals heeft meegemaakt en dat graag in het Jaaroverzicht terug wil zien. En waarom zou je dan zelf niet een handje helpen? Alle forumpraat doorspitten is erg lastig en heeft altijd het risico dat er iets ludieks wordt gemist. Stel je plaats in de geschiedenis veilig…

 

Wat is er nu een betere afsluiting van het Jaaroverzicht dan een teamfoto van de laatste conventie? Kort na die bijeenkomst bewerkte Darth Vader één van de teamfoto´s tot het volgende tafereel, dat zich afspeelt op zijn gebruikelijke vlaggenschip Executor:

 

 

Hoogachtend,

 

Cleaver – uw Sterren Oorlog historicus