Kattenkwaad!

Het Sterren Oorlog Jaaroverzicht 2008

 

 

Inleiding

Welkom geachte spelers! Het jaaroverzicht 2008 is klaar en dat belooft wat voor de enthousiaste lezers onder u, want er was weer veel aan de hand en er is zoveel gebeurd dat de inleiding beter niet te lang kan worden – laten we snel in het verleden duiken en eens goed bekijken wat 2008 voor Sterren Oorlog betekende.

 

De titel is alvast een hint voor een stukje dat verderop staat en hiermee wordt de traditie van vorig jaar voortgezet: elk jaaroverzicht draagt een unieke titel die iets zegt over het afgelopen jaar. Wie weet is het een markante uitspraak (zoals vorig jaar) of zegt het wat over de dominante ontwikkelingen van het afgelopen jaar of wie weet wordt er zelfs een persoon mee in het zonnetje gezet.

 

Mijn dank aan Darth Vader voor het aanleveren van interessante statistische gegevens, wat me veel werk bespaarde, en aan Eddie Butcher die ervoor zorgde dat ik met een offline versie van www.sterrenoorlog.nl ook aan dit verslag kon werken wanneer ik geen internet tot mijn beschikking had. Tevens dank aan een opdrachtgever waar ik gedetacheerd was, maar die eigenlijk te weinig werk voor me had, zodat dit verslag gedeeltelijk op kosten van de overheid tot stand is gekomen… We interpreteren het maar als een subsidie aan Sterren Oorlog!

 

1          Uitbreiding van het OSO

Het Oppercommando Sterren Oorlog vond het al langere tijd opportuun om een derde spelleider te rekruteren. Vorig jaar was al aangekondigd dat de initiatie van de derde spelleider dit jaar besproken zou worden in het jaaroverzicht. Skywise werd aan het eind van 2007 van de reservelijst geplukt en direct in het diepe geworpen door Spel 136 te mogen leiden. Het werd direct een vuurdoop, want de altijd mondige Eddie Butcher (samen met Daryl) en diens broer Kikoman bevolkten dit spel en streden onder andere tegen Toetanchamon! Deze heren waren flink op elkaar gebotst tijdens het toernooi en dus was sector 136 licht ontvlambaar. Spel 136 zou op meerdere wijzen geschiedenis schrijven, maar dat verhaal zal later besproken worden, zodat het goed recht wordt gedaan.

Deze sectie is namelijk bedoeld om de eerste voorzichtige stappen van Skywise op het spelleidervlak te beschrijven. Over het hele spel kweet hij zich behoorlijk van zijn taak. Wanneer er invoerfouten waren gemaakt, was hij daarop goed aanspreekbaar en loste het euvel zo snel mogelijk op. Tevens wist hij een leuke draai aan zijn spel te geven door de beurten op het forum geregeld te voorzien van grappige commentaren – zonder spelgevoelige informatie weg te geven natuurlijk!

Wel moet Skywise zich nog wat aanpassen aan het strakke regime van een spelleider: er waren nog wel eens wat geluiden op het forum waaruit bleek dat de spelleider verkeerd gepland had en het verwerken van de beurt ietwat uitgesteld had. Zo werden er bezoekjes van schoonouders, vergeetachtigheid, mailproblemen en tafeltennis als excuses opgevoerd. Daarnaast moest hij leren elke dag de Sterren Oorlogmail te bekijken. Ach, het zijn kleinigheden, maar wel grappig om hier te verhalen. Het is ook niet gemakkelijk om zo´n fanatiek zooitje tevreden te houden! De spelersgroep is dankbaar dat hij het wil doen en vergeeft het hem ongetwijfeld, al zal een prikkend mailtje of forumbericht nog wel eens waargenomen worden... Al met al is hij een unieke, stijlvolle toevoeging gebleken. Een dikke voldoende voor spelleider Skywise!

 

2          Het OSO delibereert

Zoals elk jaar komt het OSO regelmatig met elkaar in contact wanneer er iets buitengewoons gebeurt of als er lopende zaken besproken worden. Daarbij ziet het OSO elkaar een paar keer per jaar tijdens de bijeenkomst, het SpellenSpektakel of gewoon privé. Kansen genoeg –al raak je natuurlijk nooit uitgepraat– om de prangende zaken onder de loep te nemen. Welke zaken zijn het afgelopen jaar door het OSO bekeken?

 

2.1       Platina Komeet

Dit jaar gebeurde er zoiets buitengewoons. Uit een terloopse opmerking van Darth Vader tijdens privécommunicatie met Cleaver over het behalen van een tweede Platina Komeet ontstond de vraag of dat eigenlijk wel kon. In eerste instantie vond het OSO van niet, maar bij nader inzien werd een regelaanpassing voorgesteld en goedgekeurd, zodat er voortaan geen limiet meer is op het aantal Platina Kometen dat je kunt behalen. Dat is significant, want oorspronkelijk was deze medaille als een uniek keurmerk bedoeld.

De volgende argumenten werden gepresenteerd. Waarom zou je het niet kunnen zien als een Zilveren Maan of Gouden Zon waarbij het aantal als keurmerk geldt? Is het niet zinvol om topspelers zoals Megabyte (en op dit moment alleen hij, maar over één of twee jaar kan dat helemaal anders zijn) een kans te geven hun eremetaalcollectie te blijven uitbreiden? Het doel van de Platina Komeet was om spelers te motiveren om elk ras te proberen in plaats van zich te specialiseren; door de medaille verzamelbaar te maken motiveren we de spelers die al een Komeet hebben er nog meer te halen – zo blijven zij zichzelf steeds verplichten hun raskeuze te rouleren. En variatie is goed voor Sterren Oorlog!

Het OSO kon natuurlijk niet de uniciteit opheffen zonder de regels van de medaille aan te passen, dus de toevoegingen op de bestaande regels zijn:

-een speler ontvangt slechts éénmaal (de eerste keer...!) de permanente bonus van 5% op de rating. Verdere Kometen hebben geen cumulatief effect.

-overwinningen voor een nieuwe Komeet worden pas geteld na het behalen van een complete cyclus en alle dubbele overwinningen die je tot dat punt met een ras behaald hebt komen te vervallen. Stel: je wint eerst met Kzinti, dan Romulanen, dan Federatie, dan weer Romulanen en als laatste Klingons, dan wordt die tweede Romulaanse zege niet meegeteld! Na de Klingon-zege sta je op nul. Dit is ten eerste pragmatisch omdat het voor de spelleider veel makkelijker is bij te houden als er vanaf een complete cyclus wordt geteld. Daarnaast is het bedoeld om te voorkomen dat spelers zich alsnog gaan specialiseren door eerst drie Federale zeges op te sparen, dan een stel Romulaanse etc. en plotseling in een relatief korte tijd een hele serie Platina Kometen binnenslepen. Dan zou het hele effect van de Komeet teniet gedaan zijn.

 

2.2       Supernova

Het OSO hield uiteraard goed in de gaten hoe het met alle andere nieuwe onderscheidingen ging. Zo is er een streefratio van één Supernova per drie afgeronde spellen. Het afgelopen jaar heeft een andere ontwikkeling aangetoond dan het OSO voor ogen had: er werden namelijk meer Supernova’s gescoord dan verwacht. Kennelijk zijn de spelers dusdanig eerzuchtig dat ze echt voor het eremetaal gaan en hun strategie erop aanpassen. Vroeger was het zo dat als je de hoogste score had, je schip al een Zilveren Maan of een HIS ontving. Die score was echter variabel en kan zelfs erg laag zijn mits alle andere schepen vernietigd waren. De scores voor Supernova’s zijn daarentegen vastgelegd en de spelers richten zich vol overgave op die scores. Sommigen laten hun schip (meestal niet hun commandoschip…) er zelfs voor wrak gaan…

 

2.3       Forumbijdragen

Op het forum krijgt iedereen de kans om het spel, de spelers of het OSO wat toe te voegen over het spel of de website etc. Zo werd er het afgelopen jaar gesproken over records en wapenfeiten. Er ontstond direct discussie over wat we verstonden over een record behalen en een grens passeren. Uiteindelijk verzandde het draadje vroegtijdig, al heeft het wel wat leuke informatie opgeleverd. Wellicht dat er in de toekomst genoeg moeite kan worden geïnvesteerd om deze informatie uit te breiden, beter te structureren en op de website te publiceren.

Verder was er nog het een en ander te doen over de Club 1000. Dat is een clubje dat alleen op papier bestaat (of in ons geval alleen digitaal!) en waarvan je automatisch lid wordt zodra je een teamscore van 1000 of meer punten scoort. Er is niets aan verbonden: geen stemrecht, nieuwsbrieven of chique diners – alleen een erepositie! Sommigen doen net alsof ze geen lid willen worden van de Club 1000, maar stiekem zal iedere speler trots zijn wanneer een 1000+ score behaald wordt. In 2007 werd de Club 1000 “opgericht” na spel 124. Ondertussen hebben achtereenvolgens The Hitman, Toetanchamon en Darth Vader zich bij de Club 1000 gevoegd. Er is trouwens nog genoeg ruimte…

 

Er was tevens ruimte om eens dieper op de pseudoniemen waaronder vrijwel elke speler zich op het forum begeeft in te gaan. Zo vertelden diverse spelers waarom zij hun huidige naam dragen en dat is toch leuke persoonlijke informatie. Vrijwel iedereen heeft één ding gemeen als het gaat om zijn alias: het betekent echt iets voor hem. Sommige spelersnamen gaan trouwens al bijna twintig jaar mee. Hasenfratz spant wellicht de kroon: zijn naam stamt al uit 1986! Wellicht meteen al een record dat hij kan claimen?

 

Het forum is uitermate nuttig om je kennis te verdiepen. De sterbases en secundaire wapens bleven vooral de nieuwe spelers het afgelopen jaar verbazen, maar wellicht dat een toekomstige nieuwe editie van de handleiding hier en daar wat duidelijkheid kan verschaffen, zodat spelers die niet op het forum kunnen komen niet zo´n grote kennisachterstand meer hoeven te hebben.

 

Trouwens, de website en het forum ondergaan elk jaar kleine wijzigingen die alles steeds een beetje verbeteren. Het afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een oplichtende infobalk aan het forum toegevoegd, waar leuke weetjes van de laatste tijd of belangrijke bekendmakingen in staan. Het aantal afgelopen spellen begon dusdanig te groeien dat het forum onoverzichtelijk raakte, maar door het instellen van een soort digitaal archief werd het forum weer meteen netjes.

De rangen op het forum bleken niet helemaal naar wens te zijn, totdat er een oplossing werd bedacht: voortaan heb je op het forum je spelersrang en om je anciënniteit op het forum duidelijk te maken beschik je uiteraard nog steeds over je berichtenteller. Je ziet nu dus de actuele rang van de spelers, zodat de situatie dat iemand die veel praat op het forum een hogere rang heeft dan spelers die vaak winnen vermeden wordt. De ratinglijst onderging een puike verandering, want voortaan werd niet langer alleen de echte naam van de speler gepubliceerd, maar daarnaast het pseudoniem. Daarmee werd de tegenstrijdigheid die tussen het forum en het spel heerste opgelost. In een spel wordt je met je echte naam geregistreerd in bijvoorbeeld de einduitslag en dus ook de ratinglijst, terwijl je op het forum onder je alias bekend staat – soms weet je gewoon niet meer welke naam bij welke alias hoort en dat is nu voor altijd opgelost. En het privacyargument valt direct weg: ten eerste kunnen bezwaarhebbende spelers dat kenbaar maken aan de webmaster en ten tweede maken veel spelers sowieso al best wel wat over zichzelf bekend in de forumsectie “Wie is”. Allemaal eigen keuze dus.

 

3          Bijeenkomst 7 juni Delft

De bijeenkomst in Best van 2007 was zo goed bevallen dat een jaarlijks vervolg logisch zou zijn. Natuurlijk moet het ook planologisch mogelijk zijn, dus na het nodige heen en weer mailen en bellen over data en locaties kwam eindelijk het verlossende woord: op 7 juni was Eddie Butcher onze gastheer! Het voelde voor sommige officieren uiteraard wat onwennig om vrijwillig voet in het slachthuis van Eddie te zetten, maar het viel reuze mee…het was eerder een klushuis en alles wat geslacht was, was van dierlijke aard en eindigde op de barbecue!

 

Eddie had het dan ook prima opgezet. Voor 7,50 per maaltijd, of 15,- voor een dagarrangement (zou je gezien de leeftijd van het huis ook korting krijgen met een museumjaarkaart?) kon je zonder gastronomische zorgen afreizen naar Delft. De lunch bestond uit broodjes en diverse soorten beleg, bijgestaan door een selectie warme en koude dranken. Toevallig had Hasenfratz enkele figuren (het OSO, de gastheer) een Belgisch cadeautje gegeven, namelijk een pot Speculoos - de overheerlijke speculaaspasta. In ieder geval heeft Cleaver het meteen geprobeerd, met een lichte verslaving als gevolg. Later dit jaar zou het goedje direct in Nederland verkrijgbaar worden.

Het huis is oud, knus en charmant, maar zoals de meeste klushuizen is het niet in een zucht en een wind opgeknapt, zodat sommige kamers het karakter van “werk in uitvoering” hadden. Het was wel interessant om alle vluchtroutes en geheime tunnels te ontdekken, want wie weet kon er via zo’n gangetje wel gespioneerd worden op een directe concurrent!

 

Eddie had zelfs gezorgd voor een flinke voorraad lollies. Waarschijnlijk hebben meerdere spelers op hun terugreis nog een lolly of twee meegenomen.

 

‘s Avonds werd de barbecue ontstoken voor wat Eddie op het forum steevast aankondigde als “Schweinfleisch mit Kartoffeln”. Met kip, varkensvlees, gamba’s, hamburgers en als klapstuk sparerib, was er voor ieder wat wils. Eddie was zo slim geweest om een professionele gastvrouw in te huren, al sprak hij deze Saskia wel verdacht vaak aan met allerlei koosnaampjes... Rond deze tijd kwam het bier tevoorschijn, al gold dat niet voor Eddie en Kikoman, die al vroeg het goede voorbeeld gaven. Ach, misschien spelen ze beter met bier…

 

…maar dan hadden ze wel meer moeten drinken, want de grootste bierliefhebber was Lord Voll en aan het einde van de dag werd hij voor de tweede keer op rij (in Best ook al) winnaar van zijn spel! Die Lord Voll toch. Hij stond daar in een hoekje van de tuin rustig zijn vlees op te peuzelen –altijd vergezeld door zijn trouwe vriend het groene flesje– maar gaf onderwijl goede orders door. Naaste belager Daryl viste achter het net. Hij was zo vriendelijk om na afloop met zijn teleurgestelde (of was dat maniakale?) blik voor de camera te poseren. Gelegenheidsduo Hrun en Sun Tsu kon ondanks een batterij laptops geen vuist maken.

Het andere spel werd gewonnen door Skywise, die zijn gebruikelijke grootspraak eens kracht bijzette. Het scheelde maar weinig trouwens, want The Hitman zat er wederom dichtbij. De overige deelnemers moesten al vroeg afhaken in dit spel. Het ondertussen vaste conventieduo van Darth Vader en Cleaver kwamen in de eerste beurt net één AE te dicht bij Skywise, die daardoor een voorsprong kon nemen ten koste van Cleaver. Toen Darth een beurt later alle schade incasseerde op zijn sensoren was het voorbij – een bijzonder vroeg en teleurstellend afscheid voor de winnaars van vorig jaar!

 

De NS heeft nog flink van zich laten horen deze dag, maar zoals gebruikelijk vooral in negatieve zin. Ondanks ruimschoots op tijd opstaan was Cleaver alsnog te laat toen er door allerlei oorzaken eerst een trein gemist werd en daarna een trein afgelast werd. Via sms kon er een scheepsnaam aan Darth Vader worden doorgestuurd, zodat het spel alvast opgestart kon worden. Uiteindelijk was Cleaver niet eens als laatste bij Eddie. Het droeve resultaat van deze race tegen de klok echter, was dat Cleaver zo snel door de met marktkramen bezaaide straten van Delft moest kruisen dat hij geen tijd meer had om op zoek te gaan naar de door Darth Vader zo fel begeerde verse stroopwafels – tot grote teleurstelling van meerdere aanwezigen, die allemaal mee hadden geleefd met Darth. ‘s Avonds werd alles nog erger. Door nog meer vertragingen miste Cleaver in Den Bosch zijn aansluiting richting Nijmegen. De volgende trein die kant op ging pas de volgende dag… Gelukkig mocht Cleaver van een vriendelijke conducteur zonder een nieuw kaartje te kopen instappen in de trein naar Eindhoven, alwaar zijn vader hem ophaalde voor een ouderwets nachtje in het ouderlijk huis. Wat een avontuur!

 

4          SpellenSpektakel 2008

Voor de tweede maal op rij was Sterren Oorlog afgevaardigd op het SpellenSpektakel te Zwolle. Op sommige fronten was het wel een teleurstelling. Zo was het aantal winkeliers en verenigingen wat gekrompen ten opzichte van het jaar daarvoor – en dat was al niet bijzonder indrukwekkend. Wederom was er een conventiepartner gevonden voor deze editie. Waar de IJsselhallen vorig jaar een stripbeurs verwelkomde (en wat pony’s), waren nu allerlei modelbouwwinkels en verenigingen aanwezig. Hoewel hun collecties best interessante stukken hadden (een op grote schaal nagebouwde en rijdende Panther of Tiger bijvoorbeeld), waren hun zalen karig gevuld en waren er weinig bezoekers. Helaas straalt zoiets af op het SpellenSpektakel. Ten eerste is het al zorgwekkend dat het Spektakel zulke partners nodig heeft om van de grond te komen. Ten tweede moeten die partners dan wel echt toegevoegde waarde hebben. Nu was de keuze van modelbouw niet zo kwaad natuurlijk, want het ligt niet zo vreselijk ver van sommige spellen af, maar als er geen bezoekers op af komen… Op Zondag was de malaise goed te merken, want rond 15 uur begonnen veel standhouders in de modelbouwzalen al vroegtijdig met opruimen – het was er dan ook zo rustig! Het biedt weinig hoop voor het Spektakel op de lange termijn. Als het evenement zelf niet in staat is om genoeg bezoekers te trekken en de partners ook al niet, dan rijst de vraag hoe lang het Spektakel kan blijven voortbestaan in deze vorm? Wellicht dat er toch weer initiatieven komen om in Eindhoven een nieuwe beurs op te zetten. De reputatie van het Spektakel staat enigszins op de tocht.

 

Hoe dan ook, deze ontwikkelingen mochten onze pret niet drukken. De ruimte die we hadden was afgezien van de wat karige verlichting prima, maar de locatie lag niet gunstig om veel voorbijgangers binnen te trekken. Ach, het is maar zeer de vraag of er ergens een locatie was geweest waar een vereniging dat wel had kunnen doen. Gek genoeg kregen we het bij binnenkomst op zaterdag direct aan de stok met een zwangere vrouw en een man waarvan we vermoedden dat hij de zwangerschap veroorzaakt had. Op een vrijdag is het zinloos voor SO om op het Spektakel te staan en dat was natuurlijk netjes doorgegeven. Om op zaterdagochtend ruimte te maken voor onze spelleidertafel moesten we een tafel van onze buren verplaatsen, of  er dicht op gaan zitten. Er stond een pc op en we vonden het niet netjes om hun spullen te verschuiven, dus besloten we er maar dicht naast te gaan zitten. Vervolgens kwam het eerdergenoemde stel boos verhaal halen. Ze hielden ons verantwoordelijk en ze vonden ons asociaal en deden alsof we afspraken geschonden hadden. Allemaal larie natuurlijk, en dat terwijl we nog wel hadden willen aanbieden om te helpen hun spullen te verplaatsen. Kennelijk had de leiding van het verenigingenvak onze komst op zaterdag niet bekendgemaakt. Gezien de onvriendelijke houding van de buren voelden we ons niet geroepen om heel aardig te doen, zodat er een tijdje lang een staat van koude oorlog bestond. Gelukkig was daar Wild Bill Kelso die opvallend goed met zwangere vrouwen overweg kan. Later op de middag wist hij in een lang gesprek over het spel dat de buren demonstreerden een detente in te zetten – hulde aan die wilde Bill!

 

Nu was onze Kelso sowieso de held van de dag, gezien de schitterende banier die hij geheel kosteloos had weten te regelen. Dankzij de vele klandizie die Kelso bij een bepaald bedrijf had, wilden zij hem wel het plezier doen met deze gratis banier. Deze was groot, herkenbaar en van degelijke kwaliteit; echt een blikvanger. Dank aan Kelso!

 

4.1       Zaterdag

Oh ja, er werd deze dag nog een conventiespel gespeeld. Het was een speciale editie, want Cleaver had aangekondigd als spelleider op te kunnen treden, zodat zowel Megabyte als Hasenfratz beschikbaar waren om te spelen. Er was beide spelleiders veel aan gelegen om zichzelf goed te presenteren, aangezien deze kans zich zelden voordoet. Omdat er zes deelnemers waren, moesten er twee duo’s aantreden en wie waren er nou beter geschikt om iemand onder hun vleugels te nemen dan de spelende spelleiders? De absolute nieuwkomer Donald23, die nog nauwelijks een beurt in een echt spel gespeeld had, werd gekoppeld aan Megabyte. Over Donald23 zal volgend jaar uitgebreid verslag worden gedaan, maar kort gezegd gaat het om een speler die via Eddie Butcher (zelfde werkgever) aan Sterren Oorlog is begonnen en woonachtig is in dezelfde stad als Megabyte (hmmm, zie ik daar een toekomstig duo?). De andere spelleider zou met zijn uit België meegereisde broer Marty Kruge samenspelen. Wild Bill Kelso en The Hitman speelden solo.

Tot vrijwel ieders spijt werd het spel getekend door één gewone en één kolossale blunder van gelegenheidsspelleider Cleaver, waardoor tenminste twee teams beroofd werden van een eerlijke kans op de eindzege. Een oprechte invoerfout die Kelso nadeel bezorgde moest door Cleaver gecorrigeerd worden en bij die herdraai ging de schade die Hasenfratz en Kruge leden van slecht naar dramatisch. Met ongeveer 65% schade nog maar 7 generators over hebben is echt te bizar, zeker als het er voor de herdraai nog 15 waren. De beurt erna vroeg The Hitman na het ontvangen van een beurt meteen om een herdraai, waarbij Cleaver te snel een herdraaiprocedure inzette. Hij koos daarmee de verkeerde optie, want met een ander programma konden de orders van de vorige beurt bekeken worden zonder een herdraai te hoeven doen. Dat zou de correcte zet geweest zijn, want na inspectie bleken de claims van The Hitman onjuist – er was helemaal geen herdraai nodig! Doordat het verkeerde pad was ingezet, moest het herdraaitraject worden afgemaakt om verder te kunnen. En toen gebeurde het: de schade die Megabyte leed was echt vele malen zwaarder vergeleken met de oorspronkelijke uitdraai. Daarmee was op kunstmatige wijze een einde gekomen aan de titelaspiraties van hem en Donald. Terwijl de schaterlachende Wild Bill Kelso de sip kijkende Megabyte nawees, kon Cleaver niets anders doen dan afdruipen in de hoop dat er ooit eerherstel zou volgen.

De Belgen waren zo vriendelijk om het Cleaver niet na te dragen en zelfs de eerzuchtige Megabyte was relatief snel over zijn teleurstelling heen, maar het was duidelijk: dit spel was niet langer representatief. Het was als een wedstrijd PSV - AJAX waarbij de scheidsrechter de belangrijkste man op het veld was…

Dat was echt zonde, want nu zal het voor altijd een mysterie blijven of The Hitman zijn monsterzege (alleen hij overleefde het spel) van 521 (277 en 244) punten ook op geheel eigen krachten had kunnen bewerkstelligen. Het spel brak waarschijnlijk alle conventierecords, maar de laatste beurten waren voor sommigen natuurlijk een oneerlijke lijdensweg. Overigens speelde The Hitman wederom erg sterk. Misschien –waarschijnlijk?– had hij ook wel gewonnen zonder blunders van de spelleider, maar dan met een kleinere marge – we zullen het nooit weten. Dat hij goed speelde en, getuige zijn twee zeges in vier deelnames (plus twee tweede plaatsen), eigenlijk de gevaarlijkste speler op conventies is, mag ondertussen wel duidelijk zijn.

 

Na het conventiespel was het tijd om te gaan eten. Er werd geen discussie gehouden over het restaurant, maar direct koers gezet naar dezelfde chinees die ons vorig jaar (zondag) had bediend. Gezien de ervaringen met de shoarmatent van vorig jaar (zaterdag) was dat niet vreemd (zie vorig jaaroverzicht). Ondanks dat we met de complete groep lang in de kou bij de poort van de IJsselhallen hebben gepost, wist Wild Bill Kelso in zijn bolide aan onze waarneming te ontkomen. Sommigen begonnen zich zelfs zorgen te maken, dus de opluchting was groot toen Kelso telefonisch meldde dat hij reeds in het restaurant was en zich afvroeg waar wij nu eigenlijk bleven. De autorit verliep weer eens bizar. Onderweg raakten we enkele Belgen kwijt en hadden we eerst wat moeite om de juiste richting te bepalen.

De meesten van ons konden ons traditionele parkeerterrein wel vinden. We konden er alleen niet op! Een of andere marktkraam versperde de ingang. Onverdroten reden we over de stoep, zodat het geluid van metalen uitlaten die over steen schraapten voor eventjes over de Zwolse straten weerklonk. De eigenaar van de marktkraam benaderde ons om te vertellen dat er eigenlijk niet geparkeerd mocht worden, omdat het marktdag was. Tsja, dat wisten we niet natuurlijk, maar gelukkig liep de officiële markttijd bijna af. We hebben het risico genomen en dat pakte goed uit. Er stond toch nog maar één kraam en er kwamen steeds meer auto’s over de stoep om te parkeren. Het eten was prima. Alle aanwezigen van de dag genoten van het goede eten. Uiteraard schaamden we ons niet om luidruchtig te zijn in een vol restaurant.

 

4.2       Zondag

Dag twee was de dag waar velen nog meer naar hadden uitgekeken dan naar de kans om tegen de spelleiders te vechten – vandaag was de dag van het Blitzspel! Er waren uiteindelijk acht spelers zodat ieder team uit een duo bestond.

Vanwege hun vroegere banden speelden Lord of Elvesham en Wild Bill Kelso samen Kzinti. Skyrider nam de leergierige Donald onder zijn hoede. Wie weet had Donald nog wat meegenomen van zijn ervaringen de dag ervoor. De Romulanen werden bemand door Skywise en Malurax. Marty Kruge werd gekoppeld aan Cleaver, in Klingons. Laatstgenoemde koos Klingons zodat hij nog een kans had om een Platina Komeet te winnen… Ieder team had een commandoschip, wat vrij zeldzaam is geweest de afgelopen jaren. In de komende jaren zal het vaker voor gaan komen.

 

Omdat spel 152 Blitz pas in 2009 werd afgerond, zal het hele verhaal pas volgend jaar uit de doeken gedaan worden. Voor nu zal volstaan worden met het verhalen van beurten 2 en 3. De Klingons hadden in beurt 2 de Federatie op een gunstige hoek en afstand verrast. Echter, Cleaver had een vergissing gemaakt met zijn commandoschip en had het verkeerde schip veilig gelegd, waardoor zijn commandoschip nu zo slecht voor de Federatie lag dat hij moest vrezen voor zijn promotiekansen en Platina Komeet. Toen Megabyte de resultaten van beurt 3 uitdraaide, zei hij reeds: “Dit spel schrijft historie! Nu al!”. En Cleaver (en waarschijnlijk Skyrider ook) wist meteen wat er aan de hand was: de Klingons en de Federatie hadden precies elkaars commandoschepen aan gort geschoten. Aldus geschiedde…

Leuk om nog te vermelden is dat Marty Kruge met één D.VII –met schilden aan– maar liefst 160 treffers op Skyrider’s vlaggenschip scoorde, zodat de 122 treffers van Cleaver overkill waren. Tsja, dat had niemand voorzien, anders was er nog een koekblik wrak gegaan in plaats van slechts zwaar te beschadigen.

 

Tot zover de berichtgeving omtrent dit spel. Omdat Megabyte ‘s avonds op tijd de kinderen moest opvangen, kon er niet gezamenlijk gegeten worden. Ach, de meesten (denk aan onze Belgen!) hadden nog een fikse reis voor de boeg natuurlijk. Het was weer een mooi weekend geweest!

 

5          Vers bloed

Natuurlijk zijn er elk jaar spelers die ons areaal vergroten. Het zijn meestal verloren zoons die eindelijk de weg terug vinden, maar heel af en toe worden er nieuwe spelers geworven door enthousiaste officieren, waarvoor hulde!

 

Lange tijd heerste er wat verwarring tussen The Hitman en Cleaver omtrent de status van eerstgenoemde in het oude Green Team. Op basis van een door de toenmalige commander Psycho gemaakte teamtekening was er een Hitman bij The Green Team geweest en Cleaver dacht natuurlijk dat onze Hitman diezelfde figuur was. The Hitman wist zich echter niets te herinneren van deelname aan The Green Team, maar zonder oplossing bleef hij toch de voornaamste kandidaat. Dat veranderde toen een zekere Sun Tsu in 2007 begon te spelen. Het eerste spel waarin hij meedeed was spel 129 en daarin raakte hij aan de praat met Cleaver. Tijdens een gesprek op msn bleek dat Sun Tsu de sleutel tot het Hitman-mysterie bezat: hij was The Hitman uit de jaren negentig. Vanwege zijn toenmalige vriend Abaddon –een hoge pief uit The Green Team– speelde Sun Tsu onder het pseudoniem The Hitman een paar spellen, meestal met één of twee schepen. Omdat er anno 2007 al een Hitman was, koos hij een nieuw alias. De befaamde teamtekening van The Green Team stamt uit 1994 toen Sun Tsu dus als een soort moderne premiejager a la het Amiga-spel The Chaos Engine werd geportretteerd. Hij was er toen nog maar net bij. Toen Cleaver foto’s van een conventie in Utrecht (oktober 1993) liet zien aan Sun Tsu, herkende deze de kamer van Abaddon (waar Cleaver en Psycho toen overnachtten) o.a. aan een opgehangen entreekaartje voor een concert van Queen dat Sun Tsu met Abaddon bezocht had! Wat een kleine wereld is het toch! En over kleine wereld gesproken: een studiegenoot van Cleaver bleek weer via de Queen-fanclub een kameraad van Sun Tsu te zijn…kennelijk brengt de muziek van Queen de mensen nog steeds dichter bij elkaar.

 

Het is bijna onmogelijk om Malurax nog als een nieuwe speler te zien, aangezien hij al vanaf half augustus 2007 meedoet. Echter, zijn eerste afgeronde spellen voltooide hij in 2008, zelfs als hij er volledig uit werd geschoten. Hij staat bekend om zijn fanatisme in het spel en op het forum, waar hij binnen de kortste keren tot de mondige spelers behoorde. Hij begon zeker drie spellen als eerste officier en dat heeft wel wat opgeleverd, want spel 132 wist hij als invaller met Romulanen te winnen, zodat hij als eerste in 2008 een Bronzen Ster kon bijschrijven. In spel 129 maakte hij nog teveel fouten (en kwam als eerste de Romulanen tegen, wat nooit helpt) en in 134 vuurden hij en The Hitman vooral verbaal op elkaar. Malurax is een actieve speler die altijd meerdere spellen tegelijk doet. Nog voor het einde van het jaar werd hij commander in sector 139, met Kzinti.

 

Rond dezelfde tijd dook er een zekere Ender op. We moeten deze persoon niet verwarren met de Ender Viggen (of Wiggen) die vroeger Sterren Oorlog speelde en dankzij wie Daryl en Eddie Butcher toentertijd promoties tot admiraal en groot admiraal ontvingen. De nieuwe Ender kende SO wel van vroeger, maar had het nooit echt gespeeld. Desondanks behoort Ender eveneens tot de spelers die meerdere sectoren tegelijk afwerken. Toen 2008 overging in 2009 was Ender nog in de race voor een Bronzen Ster, ook al had hij al spellen als kapitein uitgespeeld! Dat kwam doordat hij in 2008 nog een spel opstartte als eerste officier wat zo’n beetje het langstlopende spel van het nieuwe Sterren Oorlog zou gaan worden: spel 140, maar daarover volgend jaar meer. Op het forum onderscheidde Ender zich doordat hij –niet gehinderd door een roemrucht verleden of huidige prestaties– verbaal tegen diverse spelers schopte. Dat liep al snel uit op een vete tussen hem en Darth Vader. Uiteraard kon het niet uitblijven: er kwam een duel tussen hen in sector 141!

Ondertussen behoort Ender tot de actiefste spelers. Na zijn goede start ging het hier en daar wat minder, maar hij zou wel eens snel kunnen leren.

 

Baras en Mordante zijn eveneens nieuw. Beiden begonnen moeizaam, maar lijken wel een stijgende lijn te hebben gevonden, waarover in het volgende jaaroverzicht hopelijk meer! Het leuke was dat zij met Ender en Malurax spel 132 bevolkten, zodat er met alleen eerste officieren in die sector een gegarandeerde Bronzen Ster uit zou rollen. We hopen natuurlijk meer van dat soort spellen te kunnen draaien, maar het is uiterst zeldzaam dat er zoveel eerste officieren tegelijk zijn. Naast zijn bijdrage in de diverse sectoren praat Mordante op het forum graag over zijn geluidsinstallatie, ook wel “zijn trots” genoemd. Zijn kompaan Baras is wat minder spraakzaam op het forum, maar wie weet verandert dat nog. Kom er gezellig bij Baras! De arme Mordante begon met een lage rating omdat hij meerdere malen met Klingons steeds de Romulanen tegen het lijf liep.

 

Een speciaal welkom voor de Lord of Elvesham is eveneens van toepassing. In de oude tijd kende hij de dubieuze eer om niemand minder dan Wild Bill Kelso te begeleiden in diens eerste spel (FA 79 dat door Hasenfratz gewonnen werd, ten koste van Megabyte). Kelso schreef er onlangs over dat Lord of Elvesham (of Lord 11 zoals Darth Vader hem noemt) hem het genot van vliegen met Defenders had bijgebracht. Als speciaal gebaar speelden zij samen op het Blitzspel in Zwolle, met Kzinti uiteraard. Deze noordelijk gevestigde vertegenwoordiger van het Elvenras (dat tot zijn grote spijt niet vertegenwoordigd is in Sterren Oorlog) kreeg al snel een reputatie voor zijn vele welbespraakte forumberichten. Darth Vader becijferde dat Lord of Elvesham de meeste forumberichten had geplaatst in 2008 en dat hij daarom dubbel en dwars de titel “Kletskous van het jaar” verdiende. Toen Elvesham eenmaal lucht kreeg van het bestaan van het jaaroverzicht, nam hij zich voor om er koste wat kost in genoemd te worden. Met zijn vaste avatarspreuk “I want to be Cleavered” lobbyde hij met succes voor vermelding in dit verslag! Dat hij drie tot vier spellen tegelijk doet, veel op het forum schrijft en zich op het SpellenSpektakel liet zien was daarentegen volstrekt irrelevant…

Overigens kende Lord of Elvesham vroeger al een aparte carrière. Hij heeft destijds de smaak van de overwinning een keer of twee geproefd en werd zelfs geëerd met een Bronzen Ster. Daarna is hij een tijdje van de radar verdwenen tot hij in de laatste fase van Sterren Oorlog (1995-1996) plots weer opdook.

 

Kikoman is goed bezig. Niet alleen wist hij het afgelopen jaar beter te presteren dan daarvoor, maar hij slaagde er tevens in om nieuw bloed aan te trekken. De nieuweling noemde zichzelf Ilrazzo (Italiaans voor raket) en speelde samen met Kikoman tegen diens aartsvijand Toetanchamon in spel 136. Het werd uiteindelijk geen collectief succes, want Toetie ging met een recordscore aan de haal, maar individueel werd er wel degelijk een feestje gevierd in huize Ilrazzo: met 444 punten behaalde hij een Supernova en de tweede plaats in de Federatie Top 10! Helaas ging zijn schip “Wao-Fe” wel wrak, waardoor een glimmende Bronzen Ster uitbleef. Maar ja, dat kun je verwachten als je een schip vernoemt naar de arbeidsongeschiktheidswet! Overigens kreeg Ilrazzo in die sector de echte klappen, zodat hij helemaal wrak ging en Kikoman´s rating werd gespaard. Wellicht had Kiko betere uitkeringswetten gekozen?

 

De Federatie kende een zwak jaar ten opzichte van het vorige, maar aan nieuwkomer Pjotr heeft dat niet gelegen. Hij wist een Bronzen Ster te halen in sector 143 en leed geen enkel wrak. Hij omschreef zichzelf als “kakelvers” op het forum. Ondanks dat hij het spel nog van vroeger kende, had hij het nooit gespeeld. Kennelijk heeft Pjotr iets met Russen of Sovjets, want afgezien van zijn duidelijke pseudoniem noemt hij zichzelf wel eens ooit “de tsaar”. Op het forum botste hij meerdere malen met zijn grote rivaal in sector 143, Lord of Elvesham, al vloeide er (nog) geen bloed!

 

Helaas is er geen pseudoniem bekend van de laatste nieuwkomer die in 2008 gesignaleerd werd. Het gaat om een (Belgische) kameraad van Marty Kruge. Onze Marty wist hem kennelijk zo enthousiast te maken voor ons mooie spelletje dat ze samen de Kzinti in sector 134 voor hun rekening namen. Daarna is er niets meer van hem vernomen. Zou de ontsnappingscapsule gefaald hebben?

 

6          Verlaters

Tsja, het is niet leuk, maar er zijn spelers die Sterren Oorlog niet tot hun blijvende hobby’s kunnen rekenen. Gezin, werk, andere bezigheden – iedereen kent dit soort afleidingen. Het is helaas niet te vermijden dat er hier en daar spelers zijn die een verandering in hun leven ondergaan of een te drukke agenda hebben, waardoor Sterren Oorlog niet langer beoefend kan worden.

 

Dit jaar moesten we afscheid nemen van Sun Tsu, die nota bene pas in het vorige hoofdstuk als nieuwkomer was geïntroduceerd! Die arme knaap zat het qua spelresultaten niet mee, bijvoorbeeld vanwege voorzichtigheid in 129 of de pech dat hij direct voor de Romulanen uitkwam in 147. Achter een op sterbases jagende Darth Vader aanzitten in spel 138 leverde ook nauwelijks iets op. Hoe dan ook, verplichtingen uit zijn privéleven noopten hem om Sterren Oorlog gedag te zeggen – terwijl hij nog maar net terug was! Het is zijn intentie om slechts tijdelijk te stoppen, dus hopelijk mogen we hem ooit weer verwelkomen.

 

Vreemder was het vertrek van admiraals Vladimir Vodkasov en D.Anger. Het jaar 2007 (!) begon vrij goed met twee zeges die beiden de rang admiraal en één Iridium Nebula opleverden. Daarna kwam de klad erin. In Toernooispel 003 delfden zij na een bittere strijd het onderspit tegen Wild Bill Kelso en Skyrider en in spel 127 werden zij met 0 punten (alleen hun sterbasis scoorde 19 puntjes) wrak geschoten door de Romulanen van Megabyte en andermaal Wild Bill Kelso, die dus een behoorlijke sta-in-de-weg bleek te zijn. Vodkasov deed het in sector 133 nog aardig met zijn Federatie tegen de Romulanen van Eddie Butcher en Daryl, maar kon niet verhinderen dat hij ten onder ging. Daarna werd er niets meer vernomen van Vodkasov of D.Anger en dat is jammer, want het zijn beslist toppers en op het moment van hun verdwijning waren zij na Megabyte de hoogste officieren. Dat betekende dat Megabyte nog een dik jaar langer verzekerd was van een gebrek aan directe concurrentie, want Skywise moest eerst maar eens groot admiraal worden. Waren het de tegenvallende resultaten die dit afscheid veroorzaakt hebben? Iets anders? Geen idee. Wel hopen we dat deze twee officieren, tezamen het team Nocturne, ooit nog terugkeren. Na ruimschoots meer dan een jaar niets vernomen te hebben van beide heren, zijn ze van de ratinglijst verwijderd. Strikt genomen zijn ze voor het laatst in 2007 gesignaleerd en hoorde hun afscheid bij het vorige jaaroverzicht. Echter, we hadden verwacht dat ze vast nog wel zouden inschrijven na een pauze. Daarnaast blijft iedere naam een jaar in de ratinglijst.

 

Een andere figuur die op spoorloze wijze verdwenen is, is Mos Eisley. Zijn verhaal is bijna identiek aan dat van team Nocturne. Eisley was eveneens een gerenommeerde officier (commodore) ten tijde van zijn afscheid en is eveneens zonder boe of ba gestopt. Sinds spel 125 is hij nergens meer gezien (!) en dat was rond juli 2007 klaar, dus kon hij in 2008 van de ratinglijst. Jammer, want Mos Eisley deed het best goed en had zeker in de FA-tijd een sterke reputatie, met een lidmaatschap van The Dream Team en tenminste één score van 1000+.

 

In spel 122 zat een eerste officier die helaas tussentijds moest opgeven wegens privéomstandigheden. Voor zover nu bekend had hij zelfs geen alias aangenomen. Iemand die wel een naam had aangenomen was Syphax, maar hij verzuimde juist orders op te sturen! Niet helemaal de juiste balans natuurlijk… Wie weet wat er gebeurd was als hij wel actief mee had gedaan, want zijn vervanger wist sector 137 zowaar te veroveren!

 

Van XIII is ondertussen al zolang niks vernomen dat Megabyte besloten heeft hem van de ratinglijst te verwijderen. Zijn laatst bekende spel was 122, maar hij is daarin volledig wrak gegaan en het is onbekend wanneer hij precies voor het laatst orders heeft ingestuurd.

 

We blijven uiteraard hopen op ieders terugkeer! Ooit zullen ze vast inzien dat die immense leegte en treurnis in hun leven alleen door Sterren Oorlog verholpen kan worden…

 

7          Afgelopen spellen

Op aanraden van Darth Vader zal er deze keer een betere bronvermelding gegeven worden. De spellen die in 2008 afliepen zijn (op chronologische volgorde):

-122 (feb) Ro

-130 (feb) Kz

-129 (maa) Ro

-131 (maa) Fe

-134 (maa) Kl

-133 (apr) Kz

-132 (apr) Ro

-136 (aug) Ro

-141 (aug) Kz

-137 (sep) Kz

-143 (okt) Fe

-138 (okt) Kl

-139 (dec) Kz

-147 (dec) Ro

 

Dit levert eenzelfde aantal afgeronde spellen op als in 2007, namelijk veertien. December kende een eindspurt, met twee spellen die net voor de jaarwisseling afliepen. Dat is maar goed ook, want tijdens mei tot en met juli werden er weinig spellen afgerond zodat het lange tijd leek alsof er minder gebeurde dan het jaar ervoor. En dat terwijl er toch eenzelfde basis van actieve spelers was, zij het van wisselende samenstelling. Overigens heb ik als datum de maand van publicatie op de website genomen. De precieze einddata worden meestal onbekend gelaten en over het algemeen komt het niet op een paar dagen aan. Dat heeft wel tot gevolg dat er hier en daar een foutje in de daadwerkelijke volgorde kan zitten, wanneer bijvoorbeeld de website langere tijd niet is bijgewerkt. Ach, van kritiek belang is dat nu ook weer niet.

 

Een korte samenvatting per spel is wel leuk om het geheugen op te frissen!

 

7.1       SO 122

Het heeft nogal wat tijd gekost, maar spel 122 werd na 26 beurten dan toch afgerond. Ondanks de vele beurten werd de doelscore niet overschreden, maar slechts Yoritomo bleef over met zijn Romulanen, zodat hij alsnog een Bronzen Ster en natuurlijk een Zilveren Maan bij kon schrijven. Alle anderen, Hrun in Federatie en XIII in Klingons, werden compleet vernietigd. De Kzinti gingen er inderdaad ook volledig aan en helaas is de eerste officier die het commando voerde niet in staat geweest het spel af te maken wegens privéomstandigheden. Hasenfratz heeft nog een beurt of wat ingevallen voor Yoritomo. Het spel werd gekenmerkt door lange perioden van weinig activiteit.

 

7.2       SO 130

The Hitman heeft ondertussen op conventies meerdere malen aangetoond dat hij goed is met Photons en greep spel 130 aan om dat eens in een regulier spel te tonen. Hij won met overmacht. Bij wijze van uitzondering voerde Darth Vader de Federatie aan. Diens sterbasis-strategie was één van de oorzaken voor de overweldigende winst van The Hitman, die als tweede persoon een 1000+ score neerzette! De Federatie had één schip afgesplitst en bewoog met de andere drie te voorspelbaar. Eerder had Hitman al punten gescoord op de Klingons en Romulanen van Marty Kruge en Quasimodo. Als er nog één Photon meer geraakt had in de laatste beurt, had Hitman het record van 1031 (SO 124) met drie punten verbeterd.

 

7.3       SO 129

De Belial-Kl van Malurax behaalde een Klingon Top 10 notering met 320 punten, al gingen alle Klingons wrak, zodat Cleaver een Zilveren Maan bij zijn promotie tot commander kon voegen. Hij had de Romulanen naar een langdurige, maar gemakkelijke zege geleid. Toetanchamon leek enige tijd op HIS te kunnen promoveren, maar een onvoorziene confrontatie met de Kzinti van Sun Tsu (en twee Romulanen op grote afstand) bracht een einde aan zijn kansen. Op het laatst kon Cleaver de aangeslagen Sun Tsu achtervolgen en steeds flink punten scoren. Al ver voor het einde was het duidelijk dat de Romulanen zouden zegevieren. Met één van zijn beste aanvallen op een sterbasis maakte Cleaver het karwei af terwijl elders Malurax gelijktijdig zijn onbedoelde zelfmoordmissie succesvol afrondde.

 

7.4       SO 131

In spel 131 wist Megabyte uiteindelijk weer te winnen; hij zette zijn ongeslagen status met de Federatie voort. In het begin had hij de Kzinti van Hrun gehalveerd en zich daarna met diens sterbasis bezig gehouden. Door een gelukkige beweging zag hij de verhulde Romulanen van Darth, zodat Megabyte gemakkelijk punten kon scoren. Wel verloor hij daarbij zijn galactisch admiraalsschip, al promoveerde hij alsnog door met kompaan Toranaga een sterbasis aan te vallen. Darth Vader eindigde als tweede en Cleaver behaalde een persoonlijk dieptepunt door laatste te worden. Twee schepen hadden zelfs 0 punten! Tot twee keer toe had Cleaver precies voorspeld waar de vijand zou eindigen, maar de eerste keer koos hij niet voor zijn eerste ingeving en de tweede keer was het spel net een beurt te vroeg afgelopen om te scoren, zodat Hrun niet voor zijn laatste schepen hoefde te vrezen. Toranaga promoveerde tot commander, maar vierde het niet op het forum – hij is helaas zo druk bezet dat hij al sinds 2007 niet meer op het forum heeft kunnen schrijven. Het was pas de eerste keer dat Megabyte zijn galactisch admiraalsschip verloor; iets waar Darth Vader nog lang trots op zal zijn.

 

7.5       SO 134

En toen was het de beurt aan oudgediende Wild Bill Kelso. Hij wist een dit jaar erg zeldzame winst met Klingons in de wacht te slepen, maar wel één met een zwart randje: zijn commandoschip werd aan gort geschoten, zodat hij commander bleef. Wel wist hij 483 punten te scoren met een D.VII! Kelso scoorde voornamelijk op de Kzinti van Marty Kruge, terwijl de Romulanen van The Hitman en de Federatie van Malurax elkaar bestookten. Dat leidde overigens tot een heftige forumvete tussen beide heren. The Hitman heeft hier zijn spreuk “Bevorderen doe je makkelijk en snel met Malurax in je Sterrenoorlog spel!” aan over gehouden.

 

7.6       SO 133

Sector 133 werd een dikverdiende overwinning voor de Kzinti, maar commodore Hasenfratz had weinig reden voor een feestje: zijn commandoschip kwam 9 punten tekort voor een promotie en een ander schip kwam 5 punten tekort voor een Supernova! Die arme Hasie toch. De lage doelscore van 761 punten zat niet mee natuurlijk. Hij had wel Robber alle hoeken van de sector laten zien. De wendbaarheid van de Defenders was teveel voor diens logge Klingons. Elders stoeiden Daryl en Eddie Butcher met Vodkasov, in wat diens laatste spel bleek. Afgezien van een waanzinnige beweging en vuurorder (op T5), waarmee hij Eddie‘s Timmer-Ro vernietigde, kon Vodkasov niets anders doen dan wrakken incasseren. Slechts zijn commandoschip bleef over. Verder viel dit spel vooral op doordat Hasenfratz eens een sterbasis vernietigde! Dat zal best wat gewetenswroeging opgeleverd hebben; hij omschreef dat zeer aandoenlijk op het forum. Naar verluidt kon hij na enkele weken weer rustig slapen.

 

7.7       SO 132

Sinds sector 104 was het niet meer voorgekomen dat een spel door alleen eerste officieren bevolkt werd. In sector 132 was het dan zover en de gelukkigen waren Mordante, Ender, Baras en Malurax. Die laatste kwam er als invaller in en ging er meteen met de winst vandoor! Zijn naar Romeinse keizers genoemde (behalve Caesar, die strikt genomen slechts dictator was en geen keizer) Haviken vraten de Klingons van Mordante op, alvorens zich op andere tegenstanders te richten. De Federatie werd tweede met slechts één wrak zodat Ender met een fatsoenlijke rating in de lijst debuteerde. Voor Mordante en Baras (Kzinti) was het een zware vuurdoop.

 

7.8       SO 136

Records zijn er om gebroken te worden, althans zo moet Toetanchamon gedacht hebben toen hij sector 136 met Romulanen op zijn naam schreef. Hij scoorde 1107 punten zonder dat er ook maar een enkel puntje op of door een sterbasis werd  behaald! De tweede plaats is met afstand de eervolste tweede plek van dit jaar: Kikoman en zijn maat Ilrazzo hadden dikke pech dat de doelscore met 947 punten erg hoog was, een record zelfs. Ze hadden nog meer pech dat hun Federale vloot in de voorlaatste beurt op 945 punten bleven steken. De verhullers van Toetanchamon belemmerde wat een glorieus feest van de Federatie had kunnen zijn. De Kzinti waren in de vorm van Daryl en Eddie Butcher vooral op het forum actief. Sinds Toernooispel 002, bestaat er een fikse rivaliteit tussen enerzijds Toetanchamon en anderzijds Eddie Butcher en zijn broer Kikoman. Daryl doet mee aan de vete bij gebrek aan betere hobby’s. Oh ja, en omdat hij meedeed aan het bewuste toernooispel. Nadat alle Kzinti en Klingons (van Mordante) uit het spel waren, werd het een spannende finale tussen Toetanchamon en het duo Kikoman en Ilrazzo. Voor de tweede maal wist Toetanchamon beslag te leggen op een Supernova (met precies 350 punten), terwijl Ilrazzo met 444 punten eveneens een Supernova scoorde! Waarlijk een historisch spel…

 

7.9       SO 141

Het onophoudelijke verbale steekspel tussen Darth Vader en Ender leidde tot het onvermijdelijke duel tussen de beide kemphanen, in sector 141. Deze sector had sentimentele waarde voor sommige deelnemers, want in het FA-tijdperk had Megabyte dat spel gewonnen ten koste van toenmalig eerste officier Anakin, waarmee zelfs nog even is samengewerkt. Het was passend dat Megabyte net als toen de Klingons op zich nam. Aangezien Ender nogal lafjes voor zichzelf de Romulanen had gekozen en hij Darth Vader in ieder geval nog wel diens favoriete Kzinti’s had gegund, was er een vacature open voor de Federatie. Voor iemand het woord “duel” kon zeggen, was Malurax er als de kippen bij om Megabyte uit te dagen in de hoop laatstgenoemde eigenhandig de hoogste rang te ontnemen. Het bleek ijdele hoop, want Megabyte had slechts twee beurten nodig om Malurax uit het spel te schieten. Ondanks een score van 700+ was Megabyte een keertje geen winnaar. Ender had zijn verhuller niet maximaal kunnen exploiteren, terwijl Darth Vader wel goed gebruikmaakte van zijn capaciteiten. Het resultaat was een kansloze afgang voor Ender: volledig wrak, weinig punten en Darth die triomfantelijk een score van 1034 haalde en nota bene twee schepen voor een Supernova liet kwalificeren (in welk geval er slechts één wordt uitgereikt). Hoewel oorspronkelijk niet van zins zich gewonnen te geven, moest Ender onder druk ook verbaal op het forum capituleren. Het duel verliep niet helemaal volgens het normale patroon, want Darth had Raketten op de sterbasis van Ender gevuurd, zodat er een impasse leek te ontstaan over de manier waarop het spel zou eindigen. Normaliter wordt er in een duel niet op sterbases geschoten en het gevolg was dat Megabyte achterliep in punten. De impasse werd doorbroken doordat Megabyte gracieus afzag van verdere actie (misschien omdat hij zelf ook een basis had gepakt?). Dat was vast slikken, want daarmee kwam een einde aan een zegereeks van vier op rij gewonnen spellen, nota bene terwijl Skyrider bezig was een record van vijf zeges op rij te bewerkstelligen…

 

7.10     SO 137

Sector 137 werd op het laatst nog bloedstollend spannend. Vanaf beurt 4 tot en met 7 wist Cleaver met gemak de door The Hitman (Federatie) aangeschoten Klingons van Skywise volledig weg te vegen. Na een sterbasis gemold te hebben, stond de teamscore al op 850, maar de winst bleef uit. Achtervolger The Hitman draaide een paar keer goed en schoot bijna het commandoschip van Cleaver kapot! In de laatste beurt liet The Hitman wat schilden uit waardoor Cleaver nog net over de doelscore ging. Puike, maar erg krappe zege voor de Kzinti! De Romulanen onder leiding van Sun Tsu verkeken zich op de Kzinti-basis, zodat deze zichzelf uit het gevecht met de andere rassen hield. Overigens had Skywise in het FA-tijdperk deze sector met Romulanen op zijn naam geschreven en had gepocht dat een vernieuwing van zijn eigendomspapieren aanstaande was.

 

7.11     SO 143

Het jaar 2008 telde drie Bronzen Sterren en de laatste kwam op naam van Pjotr. Al zijn schepen scoorden een nette 200+ punten. Met zo’n 260 punten voorsprong op de nummer twee Lord of Elvesham (Romulanen) werd de doelscore overschreden. Helaas konden Baras (Kzinti) en de gebroeders Kikoman en Eddie Butcher (Klingons) onvoldoende verzet bieden aan hun kwelgeesten. De Kzinti vielen ten prooi aan Pjotr en de Klingons werden vakkundig uitgeschakeld door Lord of Elvesham. Dit was overigens de eerste poging van Lord of Elvesham om een Bronzen Ster te verdienen.

 

7.12     SO 138

Het lot was Skyrider wederom niet goed gezind. De Romulanen van Yoritomo schoten één Klingon wrak, maar dat was uiteraard wel direct het commandoschip van Skyrider. Desondanks wist hij toch met zijn laatste schip te overleven en sector 138 te winnen. In de allerlaatste beurt gaf Darth Vader hem via een privécommunicatie nog de kans om zijn commandoschip te redden, maar Skyrider reageerde niet en het had ook geen zin, want zijn vlaggenschip was allang kassiewijlen. De morele winnaar was Darth Vader, die met een monsterscore voor de tweede maal dit jaar met de Kzinti promoveerde (tevens naar dezelfde rang van commander als in SO 141). Hij had deze HIS exclusief op twee sterbases gescoord en had er zelfs de Federatie van Sun Tsu voor ontlopen. Laatstgenoemde had moeite om doelen te vinden en moest nota bene in de laatste beurt stoppen met het spel. Zijn vervanger heeft het niet druk gehad! De scheepsnamen van zowel Yoritomo als Sun Tsu waren karakteristiek: Yoritomo telde in het Japans tot drie (de vierde scheepsnaam is een raadsel – betekent dat “vier“?) , terwijl Sun Tsu ons een binaire boodschap meegaf met de namen 00, 01, 10 en 11. Als ik het goed begrepen heb, zijn die namen respectievelijk het binaire getal voor 0, 1, 2 en 3. Met deze winst pakte Skyrider nog wel even een record van Megabyte af: hij had nu vijf opeenvolgende zeges, tegenover vier van Megabyte. Nu was het natuurlijk zo dat Megabyte in spel 141 grootmoedig afzag van zijn toch niet geringe kansen op een extra winstpartij. Naar verluidt zint Megabyte op herovering van zijn oude record. Hoe dan ook, Skyrider heeft met zijn reeks een hoop respect afgedwongen. Zijn naam en schepen worden gevreesd, behalve dan zijn commandoschip dat zelden de strijd overleeft… Zelf heeft Skyrider aangekondigd zijn commandoschip niet langer in fluorescerende kleuren te schilderen.

 

7.13     SO 139

Tsja, spel 139 kwam ook tot een einde, al was het wel een uniek einde. In plaats van de twee naderende Romulanen onder leiding van Quasimodo onder ogen te zien, besloten Yoritomo en Malurax, die al vanaf beurt  6 (en misschien al langer) samenspeelden, om het op een akkoordje te gooien. Zij schoten precies de juiste schepen bij elkaar kapot, zodat Malurax op teamscore kon promoveren en Yoritomo op HIS. Quasimodo noemde ze “boeven”, omdat hij graag na beurtenlange reparaties weer eens wilde schieten. Nu bleef zijn teamscore onder de 500 punten. Op het forum bleek dat er best wel wat spelers zijn die deze manier van handjeklap in Sterren Oorlog geen enkel punt vinden. De Klingons van Cleaver hadden in beurt 4 een riante voorsprong moeten nemen, maar hij verprutste zijn aanval op de Federale sterbasis, zodat hem niets anders restte dan langzaam uit het spel te verdwijnen. Alleen zijn lamme commandoschip bleef over, onopgemerkt door de vijand.

 

7.14     SO 147

Eddie en Daryl beleefden een goed jaar. In hoog tempo schreven ze sector 147 op hun naam voor hun Romulaanse broodheren en zijn nog steeds kansrijk in spel 140. Ze begonnen dit spel door wat Klingons van Sun Tsu te slopen. Hoe het voelt om met Klingons tegen Romulanen te vechten weet Eddie maar al te goed: in sector 143 was hij de ontvangende partij geweest. Sun Tsu moest echter midden in deze confrontatie stoppen met Sterren Oorlog. Gelukkig wilde Cleaver wel bijspringen, zodat Eddie en Daryl niet op hun lauweren konden rusten. Dat deden ze ook niet; ze onderschepten de Kzinti van Baras die de Romulaanse sterbasis aanviel en wonnen in 9 beurten. De Federatie stond onder leiding van Mordante die aan zijn rating werkte door een sterbasis en de laatste Klingon te verpulveren.

 

8          Statistische gegevens

Nu het geheugen opgefrist is, is het tijd voor de statistische analyse. Daarbij direct een waarschuwing, want vorig jaar bleken er fouten op www.sterrenoorlog.nl te staan waardoor de statistieken niet helemaal klopten. Helaas is tot op heden geen correctie van die getallen mogelijk geweest en het is maar de vraag of dat er nog van gaat komen. Het is tijdrovend en aan de algemene trends verandert het helemaal niets. De fouten zaten overigens in scores van teams en schepen, niet in welk schip wrak is of zo. Omdat ik zowel mijn eigen cijfers als die van Darth Vader gebruik, vermeld ik steeds om wiens cijfers het gaan. Ik heb namelijk niet alles van hem gecontroleerd en niemand heeft mijn werk gecontroleerd, dus op deze wijze is de oorsprong van eventuele fouten nog te traceren. De eventuele fouten zijn overigens niet heel groot; denk aan een verschil in afronding etc.

 

Allereerst enkele cijfers van Darth Vader, waarbij na de schuine streep het vergelijkbare getal over 2007 vermeld staat:


Afgeronde spellen: 14/14
Gemiddeld aantal punten per spel: 2236 (100%)/2005 (100%)
Gemiddeld aantal vlootpunten per spel: 1884 (91%)/1860 (93%)
Gemiddeld aantal sterbasispunten per spel: 177 (9%)/146 (7%)

Nog wat statistieken over de spelresultaten, afkomstig van Darth Vader, met toevoegingen van mij:


Promoties (inclusief die eerste officieren die een Bronzen Ster haalden): 14/13
Hoogste Individuele Score (HIS): 2/1

Bronzen Ster: 3/3
Zilveren Maan: 12/12
Gouden Zon: 0/1
Platina Komeet: 0/1
Super Nova: 8/1
Iridium Nebula: 3/4


Op dit punt is het nuttig om wat specifiekere statistieken in te voegen, zoals het aantal punten en wrakken per ras (Cleaver).

 

Totaal aantal punten teamscore per ras

Romulanen: 661+336+881+469+493+532+970+1107+371+323+622+251+409+974=8399

Klingons: 536+164+363+223+846+154+175+7+758+174+194+947+459+54=5054

Federatie: 397+384+462+889+380+261+608+952+234+419+882+548+819+461=7696

Kzinti: 328+1018+276+183+331+785+203+508+1034+882+127+849+897+303=7724

 

Totaal aantal punten sterbases per ras:

Romulanen: 0+29+196+112+41+0+191+0+117+0+99+26+0+133=944

Klingons: 0+104+0+10+22+43+6+0+0+115+0+26+13+14=353

Federatie: 0+0+8+10+0+11+2+0+29+0+0+43+215+0=318

Kzinti: 0+183+30+12+108+0+133+126+0+173+30+25+0+0=820

 

Totaal aantal punten behaald door schepen, per ras:

Romulanen: 8399-944=7455

Klingons: 5054-533=4701

Federatie: 7696-318=7378

Kzinti: 7724-820=6904

 

Aantal wrakke schepen per ras:

Romulanen: 0+1+0+2+0+1+0+1+4+0+0+1+2+0=12

Klingons: 4+3+4+1+1+2+3+4+1+4+2+3+3+4=39

Federatie: 4+2+2+1+0+3+1+2+4+0+0+2+3+0=24

Kzinti: 4+0+2+2+4+0+2+4+1+2+4+1+2+1=29

 

Aantal wrakke sterbases per ras:

Romulanen: 0+0+1+1+1+0+1+0+1+0+0+1+0+0=6

Klingons: 0+1+0+0+1+1+1+0+0+1+0+1+1+1=8

Federatie: 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+1+1+0=3

Kzinti: 0+1+1+1+1+0+0+1+0+1+1+1+0+0=8

 

Gek genoeg zijn de gegevens van Darth Vader niet in overeenstemming met de mijne en ik weet niet waar dat verschil vandaan komt. Als ik het totale aantal punten behaald door de vier rassen optel en door veertien deel, kom ik op een ander gemiddeld aantal punten per spel uit. De percentages verschillen alleen in de afronding:

 

Gemiddeld aantal punten per spel: 8399+5054+7696+7724=28873/14=2062,36 (100%)
Gemiddeld aantal vlootpunten per spel: 28873-944-353-318-820=26438/14=1888,43 (91,57%)
Gemiddeld aantal sterbasispunten per spel: 944+353+318+820=2435/14=173,93 (8,43%)

 

Dan nu weer verder met gegevens van Darth Vader, dus wederom eerst de gegevens van 2008 en dan na de schuine streep die van 2007.

Gemiddelde rating: 91,8/88,7
Romulanen: 126,4/81,1

Klingons: 55,2/82,3
Federatie: 103,2/118,7
Kzinti: 94,9/75,0

 

Gemiddelde teamscore per spel (met tussen haakjes het percentage van het gemiddelde totaal aantal punten per spel): 515/501
Romulanen: 600 (29%)/418 (21%)

Klingons: 360 (17%)/505 (25%)
Federatie: 550 (27%)/637 (32%)
Kzinti: 552 (27%)/445 (22%)

Gemiddelde vlootscore per spel (met tussen haakjes het percentage van het gemiddelde totaal aantal punten per spel): 471/465
Romulanen: 533 (28%)/401 (22%)

Klingons: 331 (18%)/476 (26%)
Federatie: 527 (28%)/583 (31%)
Kzinti: 493 (26%)/399 (21%)

Gemiddelde sterbasis score per spel: 44/36
Romulanen: 67/17
Klingons: 29/29
Federatie: 23/54
Kzinti: 59/46

Die cijfers kunnen worden aangevuld met de volgende feiten (Cleaver).

 

Totaal aantal wrakken in 14 spellen in 2008: 129

Waarvan schepen: 104 (81%)

Waarvan sterbases: 25 (19%)

Gemiddeld aantal wrakken per spel: 129/14=9,21

Gemiddeld aantal wrakke schepen per spel: 104/14=7,43

Gemiddeld aantal wrakke sterbases per spel: 25/14=1,79

 

Gemiddeld aantal wrakken per spel, per ras (inclusief sterbases):

Romulanen: 18/14=1,29

Klingons: 47/14=3,36

Federatie: 27/14=1,93

Kzinti: 37/14=2,64

 

Overigens had Cleaver ietwat andere ratings berekend, wederom is het verschil veroorzaakt door de afronding. Ze worden toch geplaatst omdat de berekening er nu bij staat.

 

Romulan: 7455/(56+9-3,5-2,5)=126,36

Klingon: 4701/(56+29,25-0,75-0,5)=55,96

Federatie: 7378/(56+18-1,5-1)=103,19

Kzinti: 6904/(56+21,75-3,25-1,5)=94,58

 

Darth Vader had de volgende percentages reeds berekend (2008/2007).

 

Wrakpercentages schepen per spel: 46%/50%
Romulanen: 21%/38%

Klingons: 70%/70%

Federatie: 43%/43%
Kzinti: 52%/50%

Wrakpercentages sterbases per spel: 43%/32%
Romulanen: 43%/21%

Klingons: 50%/29%
Federatie: 21%/36%
Kzinti: 57%/43%

 

Daarop het volgende, namelijk:

Spel met meeste wrakken (inclusief sterbases): SO 122, 136, 139 en 141 (12 wrakken elk; spel 122 kende geen vernietigde sterbases, alle andere sectoren minstens één)

Spel met minste wrakken (inclusief sterbases): SO 147 (6 wrakken; 5 schepen, 1 sterbasis)

Nota bene: opvallend veel spellen telden 7 of 8 wrakken

 

Gemiddeld aantal punten per schip per ras (totaal aantal punten gedeeld door 56, exclusief sterbases):

Romulanen: 7455/56=133,25

Klingons: 4701/56=83,95

Federatie: 7378/56=131,75

Kzinti: 6904/56=123,29

 

En als laatste de gegevens betreffende de einduitslagen per ras.

 

Aantal zeges per ras in 2008:

Romulanen: 5

Klingons: 2

Federatie: 2
Kzinti: 5

Totaal aantal zeges per ras op 31-12-2008 over 42 spellen:
Romulanen: 15

Klingons: 10

Federatie: 9
Kzinti: 8

Percentage zeges per ras in 2008 ten opzichte van het totaal:

Romulanen: 33,33%

Klingons: 20%%
Federatie: 22%
Kzinti: 62,5%

 

Totaal aantal eerste, tweede, derde en vierde plaatsen per ras in 2008:

 

Ras

Eerste plaats

Tweede plaats

Derde plaats

Vierde plaats

Romulanen

5

4

3

2

Klingons

2

2

4

6

Federatie

2

7

4

1

Kzinti

5

1

3

5

 

 

8.1       Enkele observaties

In sector 122 werd geen enkel punt door sterbases gescoord; er ging tevens geen enkele basis wrak! Kennelijk hielden deze spelers meer van de jacht op vluchtige vijanden…wellicht dat het juist daarom een soort bitter einde spel geworden is. Een eerder tegenovergesteld wapenfeit voltrok zich in spel 138, waar voor het eerst in het nieuwe Sterren Oorlog alle sterbases wrak gingen. De aanwezigheid van Darth Vader liet zich voelen, want hij nam er twee voor zijn rekening en pakte daarmee meteen een HIS, terwijl Skyrider en Sun Tsu de andere sterbases de das omdeden.

Over sterbases gesproken, er is duidelijk een stijging in het aantal vernielde sterbases te zien – meer dan alleen aan “sterbasisadmiraal” Darth Vader kan worden toegeschreven. Alleen de Federatie kende een dalend aantal vernielde sterbases; alle andere rassen zagen dat aantal juist toenemen. Kennelijk zijn het populaire doelen geworden, wat tevens verklaart waarom sterbases een ietwat hoger percentage van het totale aantal punten bijeen hebben geschoten. Omdat het totale aantal wrakken nagenoeg gelijk is gebleven (129 nu ten opzichte van 130 in 2007) zijn er uiteraard minder schepen wrak gegaan, maar de conclusie dat men minder op schepen jaagt en meer op sterbases is toch te prematuur, want het aantal wrakken dat de Klingons, Federatie en Kzinti moesten slikken zijn gelijk gebleven of zelfs gestegen! Het verschil komt vooral doordat de Romulanen vorig jaar nog 21 schepen op de schroothoop zagen eindigen terwijl dat getal nu naar 12 is gedaald – de verhuller laat zich hier bijzonder sterk voelen! Wel zou het kunnen zijn dat de instelling van de Supernova tot gevolg heeft dat spelers wat sneller koers naar een sterbasis zetten, omwille van de beter te voorspellen reactie van een basis. Meestal kun je dan meer punten halen en juist minder schade incasseren, wat een grote drijfveer zal zijn.

 

Net als vorig jaar hebben Eddie Butcher en Daryl het spel gewonnen waar de minste wrakken werden geteld: 6 stuks in spel 147. De vraag is nu vooral: zijn die twee zo efficiënt, zo lui of juist zo zuinig? Zouden hun Zeeuwse wortels zich laten gelden?

 

8.2       Historische analyse: de staat van Sterren Oorlog

De titel zei het al en de hierboven gepubliceerde statistieken onderstreepten het nog maar eens: 2008 was het jaar van de Kzinti, met de Romulanen als goede “tweede”. Strikt genomen waren de Romulanen natuurlijk succesvoller, maar gezien het spelverloop van de afgelopen jaren had niemand op 01-01-2008 durven voorspellen dat de Kzinti vijf maal aan het langste eind zouden trekken! Die opvallende prestatie betekent dat de Kzinti even in de schijnwerpers kunnen en het jaaroverzicht van een titel mogen voorzien. Er is genoeg veranderd voor het katachtige ras. Ten opzichte van 2007 zijn er bijna 1490 extra punten meer gescoord door de Kzinti en hoewel ze qua totaal aantal gescoorde punten slechts één plek gestegen zijn, is het gat flink gekrompen. De sterbases van de Kzinti hadden dit jaar meer te doen, wat tot gevolg had dat deze 820 punten toevoegden tegen 486 in 2007. Wat beter nieuws is, is dat het aantal geleden wrakken nagenoeg gelijk is gebleven (29 nu om 28 vorig jaar) en de conclusie is dus dat van de totale stijging van 1490 punten er maar liefst 1156 door de schepen bijeen zijn gesprokkeld – met andere woorden: de schepen zijn veel beter gaan presteren. De totale Kzinti-rating is dramatisch gestegen van 75 naar 94,58%, al blijft het nog ruim onder de honderd.

Wacht eens even, waarom zijn die Romulanen nou eigenlijk succesvoller? Helaas kon niet iedere gezagvoerder van de Kzinti aan het bier, want die pechvogel Hasenfratz kwam enkele schamele puntjes tekort om tot admiraal bevorderd te worden. Darth vader promoveerde tweemaal met de Kzinti tot commander, éénmaal op teamwinst en éénmaal op HIS, zodat er in totaal vier promoties werden verdiend door drie commandanten. De Romulanen daarentegen kenden zulke tegenslagen of dubbele promoties niet: alle commandanten die met de Haviken ten strijde trokken en wonnen, werden bevorderd. Doordat Eddie en Daryl samen sector 147 veroverden, hebben de Romulanen dus de meeste promoties behaald, namelijk zes tegen vier bij de Kzinti. De toename van de totale teamscore van de Romulanen is zo nodig nog spectaculairder dan die van de Kzinti met bijna 2500 punten meer dan in 2007. Nu was het in 2007 wel bedroefd gesteld met de Romulanen, met slechts twee zeges en minder dan 6000 punten, zodat een herstel in 2008 te verwachten was. Dat de Romulanen echter zo´n afgetekende wederopstanding zouden ervaren, was enigszins verrassend. Het leek er eindelijk op dat vorig jaar een nieuwe balans was gevonden waarbij de verhuller niet meer tot voelbaar hogere winstkansen zou leiden. Die verwachting –of ijdele hoop?– is keihard gelogenstraft. Bovendien kan de Romulaanse vloot bogen op een fenomenale daling van het aantal geleden wrakken. Slechts 12 van de 56 uitgezonden Haviken kwamen niet meer terug. Dat verklaart meteen waarom er zoveel meer punten zijn gescoord: er waren simpelweg meer schepen beschikbaar om mee te knallen. Het sterke optreden van de Romulanen dit jaar wordt extra benadrukt door het aantal tweede plaatsen, dat met vier stuks hetzelfde is gebleven als in 2007. Het aantal laatste plaatsen is dientengevolge dramatisch afgenomen van zeven in 2007 naar twee in 2008. De Romulanen stonden aan het eind van 2008 op 15 zeges, waarvan er 5 recentelijk waren bijgeschreven en daarmee is het ras weer duidelijk alleenheerser in het eindklassement. De Klingons volgen met 10 zeges op ruime afstand.

 

Toch ging het dit jaar hard bergafwaarts met de Klingons. Het oude adagium dat Klingons dik winnen of hard verliezen sloeg het afgelopen jaar vooral door naar stevig verliezen. Slechts twee zeges werden genoteerd, een flinke daling ten opzichte van de vijf stuks van het jaar ervoor. Erger nog: de heren Wild Bill Kelso en Skyrider die als enigen de D.VII´s naar de winst dirigeerden, moesten zich allebei tevreden stellen met een Iridium Nebula… De Klingons hebben hun commandanten dit jaar dus zo goed als niets gebracht. Met slechts twee tweede plaatsen en maar liefst zes laatste plaatsen is dit ras flink in het nauw gedreven. Vorig jaar fronsten hier en daar wenkbrauwen toen er 38 D.VII´s wrak gingen, maar dit jaar is het van hetzelfde laken een pak: 39 van de 56 schepen gingen jammerlijk verloren! Het respect voor de ooit zo trotse en machtige slagkruiser is tanende – de Klingons zitten eigenlijk in de Sterren Oorlog variant van de kredietcrisis… De totale teamscore komt nog maar krapjes boven de 5000 punten uit en de Klingon-rating is van 82,3 gekelderd naar een trieste 55,19. Wie gaat de Klingons redden, hoe zou dat moeten en vooral wanneer gaat dat gebeuren?

 

En de Federatie dan? Tsja, het is bijzonder vreemd dat de Federalen het bij twee zeges lieten, want statistisch gezien was het een goed jaar voor de Federatie. Dat het iets minder goed zou gaan vergeleken met het topjaar 2007 (vijf zeges, vijf tweede plaatsen) was natuurlijk te verwachten. Zeker het bizar hoge aantal van ongeveer 8900 punten zou moeilijk te evenaren zijn. Met 7696 in 2008 is het een flinke daling van 1200 punten, maar de Federatie ligt daarmee maar nauwelijks achter op de Kzinti, die 7724 scoorden – een verschil van 28 punten; zeg maar twee Photons die intern insloegen… Als we de sterbases niet meetellen, ligt de Federatie nog geen honderd punten achter de Romulanen. De sterbases hebben sowieso een flinke rol in dit geheel gespeeld, want vorig jaar waren die nog goed voor zo´n 900+ punten, terwijl er nu slechts 318 punten werden gescoord, zodat de Federale Kruisers eigenlijk maar om en nabij 600 punten minder hebben gepresteerd. Dat is geen dramatische daling. Overigens gingen er ook maar drie Federale sterbases wrak, waarmee dit het enige ras is waar minder sterbases vernield werden ten opzichte van 2007. Al met al is het aandeel van de sterbases in het spel van de Federatie gereduceerd, dus is het niet vreemd dat de statistieken lager uitvallen. Dat de Federatie wel degelijk goed gepresteerd heeft, kan gemeten worden aan de zeven (!) tweede plaatsen en de slechts één laatste plaats! Kennelijk was je zo goed als zeker niet als laatste geëindigd als je in 2008 de M Klasse Kruiser had gekozen… Bovendien was de Federatie wel erg goed voor haar gezagvoerders: ondanks twee povere zeges werden er wel vier promoties vastgesteld. Megabyte en zijn vleugelman Toranaga, plus Pjotr wonnen op teamscore, terwijl Yoritomo een HIS bewerkstelligde. De Federatie behaalde vier keer een teamscore van 800+, hetzelfde aantal als de Romulanen, twee meer dan de Klingons en slechts één minder dan de Kzinti. Waar het dan fout is gegaan? Pech met de afronding wellicht? Een doelscore die net een paar grijppuntjes te hoog was, zoals in sector 136? Zorgen maken om de Federatie is zinloos, want het was een goed jaar en als deze sterke lijn wordt doorgezet zullen de zeges vanzelf weer terugkomen.

 

Om toch nog even terug te komen op de Kzinti, het mag opvallend genoemd worden dat het juist de lagere officieren zijn geweest die ermee wisten te winnen. In 2007 waren het alleen voormalige galactische admiraals die met Defenders wonnen, maar nu werden drie kapiteins commander met de wendbare poezenschepen, terwijl één commander zich naar de rang van commodore wist te knokken. Het is hopelijk een teken dat je niet langer flink ervaren moet zijn om met Kzinti te winnen, wat tot nog toe het geval was geweest. De Defenders zijn nog steeds niet makkelijk om zomaar even mee te winnen, maar de vooruitgang op dat punt is bemoedigend. Het is tevens hartverwarmend om te zien dat spelers van lagere rangen zich niet laten weerhouden om Kzinti te kiezen.

 

8.3       Een opvallende waarneming

Tijdens het doen van onderzoek voor het jaaroverzicht kwam er eigenlijk per toeval een interessant feit aan de oppervlakte. Om het feit aan het licht te brengen, volgt hier voor het gemak nog even het volledige overzicht van de eindposities van de vier rassen.

 

Ras

Eerste plaats

Tweede plaats

Derde plaats

Vierde plaats

Romulanen

5

4

3

2

Klingons

2

2

4

6

Federatie

2

7

4

1

Kzinti

5

1

3

5

 

 

Ziet er prima uit, maar wat valt nu op als dezelfde tabel van 2007 er onder wordt gelegd?

 

Ras

Eerste plaats

Tweede plaats

Derde plaats

Vierde plaats

Romulan

2

4

1

7

Klingon

5

0

7

2

Federatie

5

5

2

2

Kzinti

2

5

4

3

 

 

Is het al duidelijk? Misschien dat een tabel met de geïntegreerde resultaten van 2007 en 2008 beter werkt.

 

Ras

Eerste plaatsen

Tweede plaatsen

Derde plaatsen

Vierde plaatsen

Romulan

7

8

4

9

Klingon

7

2

11

8

Federatie

7

12

6

3

Kzinti

7

6

7

8

 

 

Over de afgelopen twee jaar is Sterren oorlog qua winstverdeling volledig in balans! Misschien dat Sterren Oorlog onderhevig is aan een cyclus die langer duurt dan één jaar? Dit is in ieder geval een verrassende ontwikkeling die de komende jaren in de gaten zal worden gehouden. De laatste twee jaar is de Federatie de absolute heerser van het heelal gebleken. Slechts drie maal eindigde de Federatie als laatste, tegenover twaalf tweede plaatsen! De Kzinti en Romulanen ontlopen elkaar maar weinig en voor de Klingons luidt wederom de noodklok: maar liefst twee derde van de Klingon teams komt niet boven een derde plaats uit. De Federatie is wat dat betreft het spiegelbeeld van de Klingons.

 

9          Het toernooi

In het vorige jaaroverzicht was reeds aangekondigd dat het toernooi, dat vanaf 2007 tot in 2008 liep, in dit jaaroverzicht beschreven zou worden, waarvan nu akte.

 

Het is ongelofelijk, maar toen Megabyte, Hasenfratz en Cleaver op een Brabantse middag in 2007 hun toernooiplannen ontvouwden, bleek men onafhankelijk van elkaar grotendeels dezelfde ideeën te hebben! De consensus was aldus gemakkelijk te bereiken. Een toernooi moet voor iedereen even eerlijk zijn natuurlijk, dus de volgende bepalingen werd gesteld:

-iedereen had de rang van kapitein zodat er geen extra krachtige sensoren in het spel waren

-iedereen vloog hetzelfde type schip, de M Klasse Kruiser van de Federatie om niemand het voordeel van een verhuller of iets dergelijks te geven

Daarnaast werden er methoden bedacht om de jurering eerlijk te houden. Wat zijn nou de beste criteria voor het meten van een toernooiprestatie, zo vroeg het OSO zich af? Allereerst werd besloten dat alleen punten van schepen zouden meetellen. Alle door sterbasis gehaalde punten werden van het eindtotaal afgetrokken. Het was tevens strikt verboden om op sterbases te schieten. Daarmee wilden we spelers dwingen om elkaar op te zoeken en zich aan elkaar te meten in plaats van punten te scoren op immobiele sterbases. Normaliter geeft een doelscore aan wanneer het spel eindigt, maar een toernooi kan niet met zo´n willekeurige factor gespeeld worden. Er is gekozen om het spel na beurt 13 te laten eindigen en dan de punten te tellen. Iedereen had dan evenveel tijd en kon zelf bepalen wanneer er gas bij moest. De laatste regel die het OSO aan het toernooi stelde was een hele bijzondere: overleven was geen criterium. Alleen je teamscore telde. Je kon dus in beurt 6 wrak gaan, maar als je voldoende punten had gescoord om toch te winnen, ging je door!

 

Voor de rest was het een kwestie van organisatie. Er werd een voorronde gehouden in drie spellen. De drie winnende teams en de beste nummer twee zouden doorgaan naar een finaleronde die op dezelfde leest geschoeid was.

 

Het was natuurlijk niet gemakkelijk om de juiste indelingen te maken. Uiteraard hadden de spelers zelf wat invloed door zich als team in te schrijven of door bepaalde spelers als partner uit te sluiten. Daarna gingen Megabyte en Hasenfratz aan de slag met de indelingen.

 

Toernooispel 001 werd het spel voor de mensen die vroeger bovengemiddelde of zelfs uitmuntende prestaties hadden geleverd, maar nu nog tot de lagere officieren behoorden. Bovendien deden zij gemiddeld al wat langer mee aan het nieuwe SO dan de deelnemers uit spel 002. Toetanchamon nam het op tegen Warlord en de duo´s Eddie Butcher & Daryl en Hasenfratz & Marty Kruge. Laatstgenoemde kwam in aanmerking omdat zijn meer ervaren broer wat begeleiding zou verschaffen. Van deze deelnemers had iedereen behalve Marty Kruge reeds een zege geboekt!

 

Toernooispel 002 bestond uit vier spelers en was het enige spel zonder duo´s. Robber, Kikoman, Hrun en Toranaga vormden het deelnemersveld. Deze spelers waren nog maar kort tevoren teruggekeerd bij Sterren Oorlog en hadden de zoete smaak van de overwinning nog niet mogen proeven.

 

Toernooispel 003 was volgens sommigen het gedoodverfde kampioenenspel. De zwaarste kanonnen zaten in dit spel, met de duo´s Megabyte & Skywise, Skyrider & Wild Bill Kelso, Vladimir Vodkasov & D.Anger en als laatste Cleaver, die als enige solo speelde. Op het forum noemde Megabyte deze indeling “de beste officieren van Sterren oorlog (en Cleaver)” en al snel stond het spel dankzij Megabyte bekend als “de poule des doods“. Bij elkaar hadden zij ruimschoots meer dan honderd spellen afgerond… Van de zeven spelers waren er maar liefst vijf met een Bronzen Ster! Dat zijn in volgorde van behalen: Megabyte, Wild Bill Kelso, Vladimir Vodkasov, Skywise en Cleaver. Iedere speler had tenminste een keer iets gewonnen; sommigen zelfs meerdere malen. Daarnaast had met uitzondering van Cleaver (die vroeger slechts vier spellen gespeeld had) iedereen in het FA-tijdperk de rang van admiraal of hoger bekleed. Twee van hen waren zelfs voormalige galactische admiraals (Megabyte en Vodkasov). Eigenlijk was Cleaver nogal onervaren vergeleken met de andere deelnemers. Hij werd toch toegevoegd omdat hij kort daarvoor zo goed met de Federatie had gescoord in sector 124. Hij werd in staat geacht om in ieder geval partij te bieden.

 

Al met al waren deze indelingen bijzonder goed. Doordat enkele topspelers bij elkaar in de eerste ronde zaten, was het zeker dat er een stel van hen niet in de finaleronde zou komen. Voor sommigen was dat aanleiding om toernooispel 003 als het zwaarste spel of zelfs de echte finale te kenschetsen. Dat was wellicht wat voorbarig en zelfs een tikkeltje arrogant. Hoe dan ook, deze opzet bood de minder ervaren goden ook een kans en doordat de niveaus elkaar in de praktijk soms weinig ontliepen, werden de toernooien ongekend spannend!

 

Hoewel er voorspeld werd door bijvoorbeeld Cleaver en Megabyte dat de beste nummer twee uit toernooispel 003 zou komen, zaten zij er ver naast…

 

9.1       Toernooispel 001

Het eerste spel was zo ongeveer het snelste. Al vroeg ontstonden er twee massale confrontaties tussen de “Romulanen” (Hasenfratz & Marty Kruge) en de “Kzinti” (Toetanchamon), terwijl elders in de sector de “Federatie” (Eddie & Daryl) de “Klingons” (Warlord) ontmoetten. Het Belgische duo ging ten onder tegen de listige Toetanchamon die naar de woorden van Hasenfratz “precies deed wat we niet verwacht hadden”. Tegelijkertijd konden Eddie & Daryl de stille kracht Warlord (hij komt nooit op het forum, maar is altijd netjes met zijn orders) eenzelfde veeg geven zodat dit spel al vroeg de helft van de deelnemers kwijt was. Daarna zakte het spel enorm in, doordat er geen confrontatie kwam tussen de twee resterende teams. Het lijkt er op dat Toetanchamon gokte dat zijn teamscore hoger was dan die van zijn rivalen Eddie & Daryl. Op het forum werd de strijd echter des te heftiger. Gelukkig werd er achter de schermen wel gecommuniceerd zodat er ondanks de felle bewoordingen nooit echt bloed vloeide. En dat is maar goed ook, want nietsvermoedende neutralen hadden wel degelijk anders kunnen concluderen bij het lezen van al die verwensingen. De frustraties van Daryl & Eddie dropen van het scherm en Toetanchamon danste als een hert tussen alle beledigingen door, terwijl hij zijn eigen wijsheden en speldenprikken uitdeelde. Zelfs toen Eddie onthulde dat de beste nummer twee niet in toernooispel 001 zou vallen, kwam het niet tot een vuurgevecht. Het bleef gokken welk team meer schilden had gestript van zijn tegenstanders. Zo gingen zes beurten vol beledigingen voorbij. Beide teams plaatsten uitdraaien op het forum om hun gelijk te bewijzen, zodat het voor derden onmogelijk werd te achterhalen wie nu precies de waarheid sprak. Alleen de uitdraaien van beide teams zou dat verhelpen, maar wellicht is het beter om deze kwestie te laten rusten – er is al een vete uit voortgekomen!

Uiteindelijk won Toetanchamon met 609 punten, terwijl Eddie & Daryl met lede ogen moesten aanzien dat zij op 601 punten bleven steken.

 

Overigens zaaide Kikoman nog flink wat verwarring door steeds op het forum berichten te plaatsen bij toernooispel 001. Hij wilde de lezers doen geloven dat hij in dat spel zat en finaal door zijn broer was weggeschoten. Doordat Warlord nooit op het forum verschijnt, kon Kikoman ermee wegkomen. Echter, hij had reeds in vertrouwen aan de Sterren Oorlog-historicus medegedeeld hoe de vork in de steel zat, zodat het zeker in het jaaroverzicht zou terugkeren. Pas rond beurt 10 gaf Kikoman toe dat hij in spel 002 zat, maar dat veranderde de situatie in spel 001 allerminst. Wel was met Kiko´s bekentenis op het forum alle oorlogsmist opgetrokken – de kaarten lagen op tafel. Het was trouwens vooral de bloedeigen broer van Kikoman die door de verwarrende berichten van Kiko getroffen werd. Eddie tekende namelijk een synopsis van het toernooispel en daarbij tekende hij argeloos de fles sojasaus van zijn broer Kikoman in plaats van de stethoscoop van Daryl! Zie hieronder:

 

Eddie had de fout direct na publicatie gezien en bood direct zijn excuses aan Daryl, die er niet op reageerde…wat zou er achter de schermen tussen de twee kameraden voorgevallen zijn?

 

9.2       Toernooispel 002

Dat Kikoman tijd had om zich op het forum met toernooispel 001 te bemoeien kwam wellicht doordat hij in zijn eigen spel 002 uiteindelijk volledig wrak ging. Op het forum zette hij zijn verwarrende berichtgeving voort, in een poging om Hrun en Robber (de laatste man Toranaga was minder spraakzaam) informatie te ontfutselen, wat hier en daar een beetje lukte. Toch was dit spel niet zo levendig op het forum als het gloeiend hete spel 001. Aan het begin van beurt 13 waren er nog drie teams in het spel, verdeeld over vier schepen! Hoe kwam het tot zo´n spannende ontknoping?

Het was Robber´s “Federatie” die de eerste klap uitdeelde aan de “Klingons” van Hrun, door eens flink op de noodrem (Ion-motoren) te trappen. Daarna dreven hij en de Klingons wat uit elkaar, maar niet getreurd, want dit spel kenmerkte zich doordat de rassen elkaar allemaal wisten te vinden. Even heerste er een vuurgevecht tussen tenminste drie teams, omdat de “Romulanen“ van Toranaga arriveerden. Uiteindelijk kon Robber in deze chaos ontsnappen en op zoek gaan naar een nieuw doelwit. Hij vond of werd gevonden door de “Kzinti” van Kikoman die zo ongeveer pal op Robber´s vloot uitkwam – dat ging knallen. Eerder had Robber een beschadigd schip richting sterbasis gestuurd, terwijl Kikoman dat niet wist. Deze dacht dat er nog maar drie Federalen over waren. In twee beurten gingen deze drie Federalen wrak, en van de Kzinti bleef ook slechts één exemplaar over. Dat zou Kiko opbreken: hij werd verrast toen Robber´s laatste schip opdook in de laatste beurt en de laatste Kzinti wrak schoot. Via scans had Kikoman de score van Robber in de gaten gehouden en had zich voorgenomen om diens teamscore te overtreffen, maar door de laatste actie van Robber was dat onmogelijk. Toranaga ging met zijn Romulanen helemaal ten onder in het strijdgewoel en Hrun kon wel overleven maar was al vroeg te beschadigd door Robber om genoeg punten te behalen. Toernooispel 002 leverde een winnaar op met 816 punten, terwijl de nummer twee 791 punten behaalde. Dat zijn topscores in de toernooienreeksen gebleken!

 

9.3       Toernooispel 003

Toernooispel 003 werd uiteindelijk het bloedigste spel van de voorronde, met slechts twee overlevende schepen. Ach, overleven was niet het belangrijkste! Op het forum was het wel het rustigste spel, maar dat was niet vreemd gezien de belangen. Elke snipper van informatie kon goud waard zijn en onder het mom van “loslippigheid doet schepen zinken” werd er weinig gesproken, tot irritatie van de toeschouwers die zich wat meer hadden voorgesteld van de poule des doods.

Net als in spel 001 werd het speelveld opgedeeld in twee confrontaties. Waarschijnlijk had iedereen visioenen van een confrontatie met de overgeblevene van het eerste gevecht, maar zover kwam het niet – men vocht zo verbeten door tot het einde dat het spel voorbij was voor men koers kon zetten naar nieuwe tegenstanders. Zoals eerder aangekondigd waren de teams bijzonder sterk bezet en in de praktijk bleken zij goed aan elkaar gewaagd.

In het gevecht aan de westkant van het stelsel vonden het duo Wild Bill Kelso & Skyrider hun tegenstanders Vodkasov en D.Anger. Het werd een zwaar gevecht voor beide teams, maar uiteindelijk begonnen de eerstgenoemde de overhand te krijgen op de mannen van Nocturne. Vodkasov beklaagde zich nog op het forum dat Megabye en Skywise geluk hadden met zo´n “sitting duck” als tegenstander, waarmee hij Cleaver bedoelde. Nocturne wist dat ze achterlagen en als Megabyte & Skywise ook nog eens simpel uitleefden op Cleaver was een finaleplaats verder weg dan ooit.

Toen Megabyte het geweeklaag van Vodkasov las, dacht hij juist “hij moest eens weten!”. De waarheid was dat Cleaver onverwachts goed partij bood aan het ervaren duo. Door een fout in de deadline, waar “woensdag” in stond (met een correcte datum) had Cleaver gedacht nog een dag langer de tijd te hebben voor zijn orders. Tot zijn grote schrik kwam er al een uitdraai waaruit bleek dat zijn schepen hopeloos naar voren waren gevlogen, terwijl de Phaserbanken niet waren opgevuld. Eigenlijk was deze beurt bedoeld om de formatie te egaliseren qua ligging en snelheid, maar nu lag de vloot op Photonafstand voor de vijandelijke Klingons! Aiaiai… Een pleidooi bij de spelleider kwam tot niets, dus Cleaver moest met één arm op de rug alsnog de strijd aangaan. Zonder dat hij het wist, heeft Megabyte de bitter teleurgestelde Cleaver gemotiveerd om alsnog de strijd aan te gaan. En hoe!

Door een verrassende beweging van Cleaver deelde deze nog meer uit dat de vijand voor mogelijk had gehouden. Het eerste wrak werd dan ook door Cleaver gescoord. Echter, op de lange termijn was er voor Megabyte & Skywise net iets meer te juichen dan voor Cleaver. Die laatste had de avond voor de deadline vuurorders opgesteld, maar deze net voor de deadline veranderd… Daarbij had hij niet opgemerkt dat de Polar-Kl en Pulsar-Kl beide vier Photons zouden ontvangen in plaats van alle acht op één van de twee – de namen leken voor het oog zoveel op elkaar! Desastreus, want als alle acht Photons op hetzelfde doel waren gekomen, had Cleaver er nu beter voor gelegen. Het ene veroorzaakte wrak stierf trouwens op energietekort, dus er werd niet eens een bonus verdiend.

Omdat de Klingons dichtbij hun sterbasis waren gebleven, konden zij nu koppelen. Doordat in de handleiding niets staat over schieten op schepen die gaan koppelen had Cleaver gedacht dat hij er nog net ééntje wrak kon krijgen voor er gerepareerd werd. Dat kon dus niet, maar Megabyte was zo grootmoedig om een herdraai aan te vragen. Later in het spel werden de heren Klingons nog éénmaal verrast toen Cleaver onverwachts opdook in de rechterflank. Echter, na de eerste schok herstelde het duo zich en koos een uitmuntende combinatie van goede vuurorders en de Ion-motoren, waarmee de laatste kansen van Cleaver verkeken waren.

 

De resten van Cleaver´s vloot zaten aan de sterbasis gekluisterd, maar doordat de geruchten gingen dat Skyrider en Kelso dik voor stonden vond Cleaver het eerlijker om zijn tegenstanders ook een kans te geven op punten – voor Cleaver´s eigen kansen maakte dat al lang niets meer uit. De Klingons zetten in hun laatste beurt alles op alles om de laatste punten uit de Federatie te wringen, wat lukte. Wel ging dat ten koste van een wrak, dat door de Federale sterbasis veroorzaakt werd. Toen de rookwolken optrokken, was de poule des doods een passende bijnaam gebleken. Veertien schepen waren wrak gegaan en nadat de punten geteld waren, zaten Megabyte & Skywise precies 75 punten boven Wild Bill Kelso en Skyrider. Alsnog een finaleplek voor de ervaren kanonnen, maar daar zag het er een paar keer niet naar uit. Sterker nog, de prachtige strijd leidde tot een zeldzame uitspraak van Megabyte op het forum: “Cleaver is met grote voorsprong de lastigste tegenstander die ik in lange tijd heb gehad”. De complimenten voor elkanders strijdwijze volgden elkaar in zo´n hoog tempo op dat Eddie er welhaast onpasselijk van werd!

 

9.4       Toernooispel 004 – de finale

Nu alle voorrondes beslecht waren, was het deelnemersveld voor de finale bekend:

-Toetanchamon zou de “Romulanen” aanvoeren

-Robber kreeg de “Klingons”

-het duo Megabyte en Skywise hadden het bevel over de “Federatie”

-en Kikoman verdedigde de eer van Team “Kzinti”

 

Op het forum werd uiteraard druk gespeculeerd over de toekomstige eindwinnaar van het toernooi, en Megabyte en Skywise kregen daarbij de meeste stemmen (6) in een forumenquête. Een goede tweede in de enquête was Toetanchamon met 4 stemmen, wiens reputatie als voormalig galactisch admiraal kennelijk nog vertrouwen inspireerde. Dat zijn populariteitsdip op dat moment het sterkst was, heeft hem tenminste één stem opgeleverd. De op sommige momenten ook in het verdomhoekje verkerende “sterbasisadmiraal” Darth Vader vond Toetanchamon wel een verwante geest. Vrijbuiter Kikoman wist zowaar nog 2 stemmen te vergaren, al heerste sterk het vermoeden dat alle stemmers dezelfde achternaam dragen! En de stemmen voor Kikoman waren er nog steeds twee keer zoveel als de stemmen voor die arme Robber. Waarschijnlijk heeft hij op zichzelf gestemd (wat op zich gebruikelijk is), en in dat geval had niemand anders vertrouwen in hem.

 

De scheepsnamen waren niet altijd even fantasierijk. Zo vloog Robber met dezelfde scheepsnamen als in de voorronde waarmee hij elke tegenstander direct zijn identiteit prijsgaf bij lock-on, koos Kikoman voor de namen van zijn precies vier illustere tegenstanders als scheepsnamen –wellicht in de hoop dat sommige tegenstanders niet graag zouden vuren op schepen die hun naam droegen?– en namen Megabyte & Skywise niet eens de moeite om de standaardnamen van de Federatie te wijzigen. Toetanchamon probeerde het met nieuwe scheepsnamen genoemd naar edelstenen. Geheel in zijn eigen stijl natuurlijk – wie weet hoopte hij op een mooie edelsteen bij het goud?

 

De eerste beurten kenmerkten zich door een rustige opmaat op het forum. Tussen de spelers werden hier en daar wat speldenprikjes waargenomen plus natuurlijk de gebruikelijke claim op de eindoverwinning van Megabyte en Skywise in de zin van “wij gaan toch wel winnen, maar leuk dat jullie nog de moeite nemen om orders in te sturen”. Pas de eerste serieuze steek onder water kwam toen Kikoman bekendmaakte dat Toetanchamon in beurt 3 reeds twee schepen kwijt was. Het verlies temperde het zelfvertrouwen van de altijd strijdlustige Toetanchamon maar nauwelijks, maar hij en zijn schare supporters zullen snel hebben ingezien dat zijn kansen op de eindzege met deze vroege achterstand vervlogen waren. Terwijl Toetanchamon en Kikoman elkaar het een en ander uitlegden over het verband tussen Phasers en sensors, had Megabyte nog weinig te doen in het spel. Hij kon gelukkig zijn creativiteit op een andere wijze kwijt, namelijk door kleine animaties uit het computerspel Doom op het forum te plaatsen.

 

Ondanks alle steekspelletjes op het forum zat de stemming er wel goed in. Kikoman en Toetanchamon schroomden er niet voor om best wat informatie op het forum te publiceren, zodat de toeschouwers een beter beeld kregen van dit spel dan eerder bij Toernooispellen 002 en 003 het geval was geweest.

Ondanks de vroege voorsprong voor Kikoman kwam Toetanchamon nog knap terug. De Federatie wist echter een Photonbarrage op Kiko te plaatsen, zodat aan het einde van beurt 5 zowel Kikoman als Toetanchamon uitgeschakeld leken voor de eindwinst. Met plezier had Kikoman zich opgeofferd om Toetanchamon van de winst af te kunnen houden. Deze beurt kenmerkte zich ook door de entree van Robber, die opviel door een aparte tactiek: hij vloog met zijn M Klasse Kruisers achteruit! Het leverde een hoop hoongelach op en zeker in het kamp Megabyte & Skywise werd er met euforie kennis genomen van de ontwikkelingen in de eindronde. Nu Kikoman en Toetanchamon zichzelf tegen elkaar afgemat hadden, Megabyte & Skywise al risicoloos de eerste puntjes binnen hadden gehaald en Robber een schijnbaar idiote tactiek erop nahield, leek alles in kannen kruiken te zijn voor het enige duo in de finale…

 

…maar beurt 6 bracht een ijzingwekkende wending! Skywise verzuimde om correcte orders in te sturen, zodat één van hun schepen zichzelf precies voor de lopen van Toetanchamon manoeuvreerde. Bovendien overleefde Kikoman tegen alle verwachtingen in deze beurt zodat hij zich op een afscheidssalvo vanaf afstand 3 naar de Federatie mocht verheugen. Uiteraard was Megabyte er ziek van, en het lijdend voorwerp Skywise zo mogelijk nog meer. Sneu voor die arme admiraal!

 

Dit alles leidde tot een nieuwe enquête op het forum, waaruit bleek dat het vertrouwen in Toetanchamon (1 stem) volledig weggeëbd was, dat Kikoman nog steeds op zijn bloedband kon rekenen (2 stemmen, al schreef Kiko later dat hij op Megabyte & Skywise had gestemd…zou die andere stem van Daryl geweest zijn?), nog steeds niemand heil zag in het achteruitgevlieg van Robber en dat ondanks een lichte daling naar 4 stemmen het duo Megabyte en Skywise nog steeds als gedoodverfde kampioen werd gezien. Eindelijk beet Robber van zich af: hij vond zijn tactiek uitstekend bij hem passen omdat hij doorgaans slecht kon inschatten waar de tegenstanders normaliter uitkwamen en door achteruit te vliegen had hij net wat meer kansen op goede vuurorders. Uitgerekend spelleider Hasenfratz had als enige op Robber gestemd – was dat een voorbode? Hasenfratz had natuurlijk het beste overzicht van iedereen…

 

In beurt 8 veranderde de eerdere tegenslag voor Megabyte en Skywise zich in een regelrecht drama: niemand minder dan Megabyte zelf kondigde het einde van hun kansen aan op het forum, nota bene vijf beurten voor het einde. Wat was er toch gebeurd? Na de eerdere blunder van Skywise met de koerswijzigingen, maakte hij nu de fout om de Phaserbanken niet op te vullen. Dat kostte ze ten eerste een hoop punten, maar belangrijker nog, Toetanchamon werd daarmee gespaard van ernstige schade. Laatstgenoemde kon nu nogmaals uithalen en zowel hij als Robber hadden zo bewogen dat de Federatie precies tussen hun in lag – net als in de afgelopen beurt zouden de Federalen de hardste klappen gaan krijgen. In totaal waren er nog zes schepen in het spel: Robber 2, Megabyte & Skywise 2 en Toetanchamon 1. Het zesde schip behoorde tot Kikoman, maar deze sluwe vos had wederom een rookgordijn op het forum losgelaten om zijn laatste scheepje te beschermen, zodat de meeste deelnemers niet beter wisten dan dat Kikoman al passé was. De radeloze Megabyte weeklaagde op het forum. Hij gaf zelfs toe dat Robber iedereen “te kakken” had gezet met het ongebruikelijk achteruit vliegen. Erg pijnlijk voor Megabyte, want het waren niet zijn fouten, maar zo is Sterren Oorlog nu eenmaal. Daarmee werd de oude stelling dat het team dat de minste fouten maakt, uiteindelijk wint maar weer eens bewezen. Het was duidelijk dat Megabyte en Skywise teveel fouten hadden gemaakt.

Niemand vond het erger dan Skywise die hiermee tevens onder ogen moest zien dat hij in een heuse dip zat.

 

Met de gedwongen aftocht van Megabyte & Skywise leek het tussen Robber en Toetanchamon te gaan, maar zelfs zo laat in het spel trad er weer een verrassende wending op. Hoewel Toetanchamon aangaf niet verrast te zijn zullen alle andere toeschouwers dat wel geweest zijn toen uit het niets een nieuwe confrontatie losbarstte tussen Toetanchamon en…Kikoman! Hij had zijn laatste schip zo goed mogelijk gerepareerd en vloog nu weer rond op zoek naar punten; daarbij stuitte hij op Toetanchamon wiens laatste schip in een slechtere staat was. Inderdaad wist Kikoman zijn aartsrivaal persoonlijk uit het spel te stoten, maar dat betekende alleen maar dat hij nu alleen tegen de resterende twee schepen van Robber moest opboksen. Het was een herhaling van Toernooispel 002, toen beide heren ook al in de laatste ronde hun laatste punten op elkaar scoorden. Toentertijd was al bekend dat zij zeer waarschijnlijk allebei door zouden gaan naar de finaleronde, maar ditmaal was er geen troostprijs meer voor de beste nummer twee.

Wederom knalde Robber Kikoman aan gort en daarmee kroonde hij zichzelf tot de ware kampioen van het Sterren Oorlog Toernooi 2007-2008! Velen hadden het willen zijn en Robber ging ermee aan de haal. Netjes gedaan en dat terwijl de meeste spelers nog de wenkbrauwen fronsten bij zijn achteruitvliegende fratsen… Het kan verkeren! Zoals hij al op het forum had aangekondigd, werd Robber de laatst overgeblevene. Hij had nog twee schepen over en aldus werd dit spel met 14 wrakken een evenaring van de slachting in Toernooispel 003. Het was een vreemd spel geweest, want in Toernooispel 004 hebben alle teams wel een keer op elkaar geschoten, terwijl in de voorrondes de meeste teams slechts één ander team gezien hebben. In dit geval was dat erg vervelend voor Megabyte & Skywise die vaak in het centrum van de actie te vinden waren, maar dientengevolge ook van veel kanten vuur aantrokken.

 

9.5       Sterren Oorlog Toernooi 2007-2008; de evaluatie

Tijdens het toernooi werd al snel duidelijk dat de regels die door het OSO gekozen waren uitmuntend functioneerden. Doordat het effect van sterbases en je overleven niet meetelden, kozen alle spelers voor de aanval; niemand bleef rond zijn sterbasis hangen om aanvallers op afstand te houden. Het leverde enkele memorabele confrontaties op. Sommige duels waren snel beslecht, andere werden tot in de laatste beurt en de laatste snik doorgevochten. Tevens is de door Megabyte & Hasenfratz gekozen indeling van de voorrondes prima geweest. Enkele zware jongens moesten al in de voorronde capituleren terwijl enkele mindere goden een kans op goud kregen. Dat uitgerekend Toernooispel 002 twee finalisten en de uiteindelijke winnaar zou opleveren, had niemand voorspeld. De kapiteins uit Toernooispel 002 hadden in een regulier spel nog geen overwinning behaald, maar aan hun prestaties in het toernooi was dat niet af te zien. Over twee rondes scoorde Toetanchamon 1101 punten, Megabyte & Skywise 1225, Kikoman 1330 en Robber zelfs 1405. De “kapiteintjes” gingen tekeer! Natuurlijk kun je zeggen dat zonder de blunders in het Federale team de eindzege misschien wel naar Megabyte en Skywise was gegaan, maar dat is natuurlijk nooit meer te achterhalen en zoals eerder gezegd hebben zij met die fouten het onheil over zichzelf afgeroepen. Het niveau in de finale lag erg dicht bij elkaar en dat wordt gestaafd door de statistieken. Toetanchamon werd vierde met 492 punten! Ter vergelijking: in de voorrondes hadden de nummers vier respectievelijk 247, 270 en 390 punten. En de nummer één van de finale had zeker geen verpletterende voorsprong. Sterker nog, het totale verschil tussen de nummer 1 en 4 was slechts 97 punten; het verschil tussen de nummer 1 en 2 precies 50. En dan te bedenken dat Robber in de voorlaatste beurt nog op 516 punten stond en dus terecht wat twijfels kende of hij wel genoeg zou scoren om te winnen. Sowieso gaf Robber ruiterlijk toe dat hij nog wel eens wat missers maakte vergeleken bij de ervaren spelers en zelfs genoodzaakt was om tijdens de finale op het forum te vragen hoe Photons nou precies werken, maar het mooie van Sterren Oorlog (of welke oorlog dan ook) is dat kunde en ervaring niet altijd doorslaggevend zijn. Soms zijn andere eigenschappen bepalend en ditmaal wist er een David een stel Goliaths te verslaan.

 

Niettemin zullen er misschien wat zuurkijkende knapen zijn, die gehoopt hadden op meer of daar zelfs uitzicht op hadden. Wild Bill Kelso en Skyrider bijvoorbeeld, of Cleaver een paar beurten lang. En natuurlijk Eddie & Daryl die graag een confrontatie met Toetanchamon hadden gewild maar deze niet kregen en met 8 punten achterstand uitgeschakeld werden. Na afloop had Megabyte even moeite om de nederlaag te verwerken, getuige zijn wat zurige uitspraken. Kort daarop liet Skywise van zich horen, waarbij zijn bravoure terug leek te keren…

 

Het toernooi werd een doorslaand succes en het OSO hoopt dat Robber de stijgende lijn in zijn reguliere spellen voort kan zetten. Proficiat!

 

10        Opvallende spelers

Net als vorig jaar werd in de gaten gehouden welke spelers zichzelf goed in de kijker hebben gespeeld of juist zijn opgevallen door een negatieve spiraal. Sommigen bevonden zich al eerder in dezelfde categorie… Let wel, het gaat om uitzonderlijke prestaties en niet om toevalstreffers.

 

10.1     De hoogvliegers

Iemand die zichzelf goed liet zien het afgelopen jaar was Kikoman, die helaas geen echte prijs in de wacht sleepte. In spel 136 liep hij op twee punten de doelscore van 947 punten mis, waarna Toetanchamon er met de winst vandoor ging. Desondanks werd Kikoman met een schitterende score van 791 tweede in Toernooispel 002 en met 539 punten werd hij weer tweede achter Robber in de finale! Zou Kikoman zijn favoriete schip ontdekt hebben? En dan zitten we meteen bij Robber, want met twee zeges in het toernooispel is hij een bijzonder opvallende hoogvlieger – al zie je het nog niet aan zijn rating! Het is erg knap om het toernooi te winnen en hij zal voor altijd bekend staan als de eerste speler die dat flikte. Nota bene deed hij dat met een gedurfde, onconventionele tactiek en tegen alle kansen en verwachtingen in. Nu nog een regulier spel winnen Robber!

 

De naam van Toetanchamon viel net al even. Hoewel hij verguisd werd omwille van zijn gevechtsontwijkende strategie in Toernooispel 001, won hij dat spel wel, al bleek hij in de finale niet in staat om een vroege achterstand voldoende te compenseren. Beter waren zijn prestaties met de Romulanen in sector 136 waar hij resultaten haalde die deden herinneren aan de tijd (begin jaren negentig) dat Toetanchamon de zeges wat regelmatiger binnenhaalde. Spel 136 was zijn jaarlijkse zege zullen we maar zeggen. Met een gouden randje bovendien, want 1107 punten is vooralsnog een recordscore die tevens vergezeld werd van een Zilveren Maan, een Supernova (precies!) en een promotie tot commander. Oh ja, en toegang tot de Club 1000 natuurlijk!

 

En hij was niet de enige die een teamscore van 1000+ neerzette, want The Hitman en Darth Vader gingen hem respectievelijk voor en na. Beiden deden dat met Kzinti. Op conventies was al duidelijk geworden dat The Hitman niet meer de –zelf toegegeven– irritante kwajongen was die ervaren rotten het bloed onder de nagels vandaan haalde met veel geblaat en weinig prestaties. Nee, The Hitman is ondertussen een volwassen speler geworden die het spelletje kundig beheerst en sector 130 was slechts de eerste keer dat hij dat in een regulier spel kon tonen. Met 1018 punten, een Zilveren Maan en een Supernova werd hij commander. In andere sectoren speelde hij eveneens degelijk, zonder prijzen te pakken.

Hoewel Darth Vader een desastreus eerste jaar (2007) kende, raakte hij nooit ontmoedigd. Hij gaf de interesse in een goede rating (tijdelijk) op en richtte zich op het uitbreiden van zijn kennis door allerlei experimenten in strategieën, aanvliegroutes en wat nog dies meer zij. Het afgelopen jaar won hij één keer, maar wel met flinke overmacht, in spel 141 waar hij Ender gemakkelijk ringeloorde en met 1034 punten eindigde. Later promoveerde hij in sector 138 nog eens op HIS naar commander. Zijn collectie eremetaal begon direct indrukwekkend te groeien met twee Supernova´s en een Zilveren Maan, al is het onbekend of het hem misschien nog dwarszit dat hij uiteindelijk nooit een Bronzen Ster heeft behaald.

 

Met twee promoties (van kapitein naar commodore) en twee Zilveren Manen presteerde Cleaver bijzonder goed in respectievelijk Romulanen en Kzinti. Hij evenaarde zijn oude SO-verleden door in vier deelnames commander te worden en aan het einde van het jaar kon hij nog steeds bogen op zijn historische winstpercentage van ongeveer 50%. Dat hij zijn record aan Toetanchamon kwijtraakte was jammer, maar nu heeft hij tenminste weer een nieuw doel.

 

Sinds Toernooispel 001 kent het forum een nieuwe vendetta, ditmaal tussen Toetanchamon enerzijds en Eddie & Daryl en Kikoman anderzijds – drie tegen één, durven ze wel!? Ach, het leven is niet eerlijk zou Eddie daarop geantwoord hebben. Ternauwernood misten Eddie & Daryl toelating tot de finaleronde, maar hun sterke spel in het toernooi tegen Warlord is niet vergeten. Laat in 2008 konden zij alsnog een feestje vieren, toen zij sector 147 veroverden met Romulanen. Hun tegenstanders misten hier en daar wat ervaring, zodat het illustere duo zelden gestraft werd voor hun foutjes, maar desondanks was het een bijzondere prestatie om in negen beurten te winnen. Sterker nog, het zag er even naar uit dat zij in zeven beurten konden winnen, wat spelleider Megabyte de stuipen op het lijf joeg: hij heeft immers in spel 125 een record gezet met acht beurten. Het is grappig dat Eddie steeds alle medailles voor Daryl wegkaapt, terwijl die laatste steeds een rang voorloopt op Eddie. Het leverde Daryl een geuzenreputatie op als enige commodore zonder medailles – hij is er naar verluidt trots op, want echte stoere helden doen niet aan medailles, aldus hemzelf!

 

Hoewel hij voor het eerst promoveerde, was Toranaga helaas privé zo druk dat hij weinig met SO kon doen en vandaar dat hij zijn verbeterde prestatie niet nog meer kracht bij kon zetten – hij kon zelfs niet op het forum de felicitaties in ontvangst nemen.

 

Een trio spelers slaagde erin een Bronzen Ster te behalen. Achtereenvolgens Yoritomo, Malurax en Pjotr legden beslag op deze zeer gewilde unieke onderscheiding. De keurige zege van Pjotr viel het meest op, omdat hij won zonder ooit SO gespeeld te hebben terwijl Malurax en Yoritomo wel een SO-verleden hebben. Malurax won een spel waar alleen eerste officieren aan meededen; Yoritomo bleef als laatste over in sector 122 wat een langlopend spel was. In december 2008 promoveerde Malurax met een Supernova tot commander in het vreemd geëindigde spel 139. Zijn bondgenoot Yoritomo haalde eveneens een promotie en een Supernova in die sector.

 

10.2     Pechvogels

Niet iedereen kan een uitzonderlijk jaar meemaken – althans niet allemaal tegelijk. Helaas was er één speler die zijn prestaties enorm achteruit zag gaan.

 

De echt duidelijke daler van 2008 was Skywise. Dat het niet zo goed zou gaan als het jaar daarvoor mag geen verrassing zijn, want de lijn van zijn drie promoties in 2007 kon onmogelijk voortgezet worden. Hoewel hij zelf had gehoopt snel groot admiraal te kunnen worden en zodoende Megabyte flink de duimschroeven aan te draaien, draaide zijn hoop uit op een desillusie: hij promoveerde niet één keer. Sterker nog, hij won geen enkel spel en dat was op zich al opvallend. Het dieptepunt leek in sector 137 te vallen, alwaar zijn Klingon schepen slechts 59 punten wisten te scoren voor hij uit het spel werd geschoten. Elders voltrok zich echter een nog groter drama. Na een goede start leek er weinig aan de hand te zijn in de finale van het toernooi, totdat Skywise tot twee keer toe fouten maakte met de orders. Het kostte hem en zijn partner Megabyte de overwinning. Dat Skywise in een dip zat in 2008, moge duidelijk zijn. Echter, de kwaliteiten van een topspeler als Skywise zijn al meer dan vijftien jaar bekend en hij zal zich vast goed herstellen van zijn slechte periode. Maar goed, na vette jaren komen nu eenmaal de magere en Skywise is kennelijk niet immuun voor dat eeuwenoude adagium. Overigens belette deze malaise hem niet om in juni zijn conventiespel in Delft te winnen. Toen hij zich op het SpellenSpektakel liet zien, was zijn bravoure alweer aardig hersteld. We houden hem in de gaten voor 2009!

 

Verder waren er geen spelers die beduidend minder presteerden dan in 2007. Wel waren er enkele eerste officieren die het bijzonder zwaar hadden bij hun eerste stappen in het Sterren Oorlog universum, maar die worden buiten beschouwing gelaten omdat het hun eerste jaar was (tenzij ze opvallend goed hebben gepresteerd natuurlijk).

 

10.3     Meer van hetzelfde

Naast de spelers die beduidend beter of slechter presteerden in 2008, is er een groepje dat zo ongeveer op hetzelfde niveau is gebleven – hetzij goed of slecht!

 

En dan schiet de naam Skyrider meteen door het hoofd. Was hij in 2007 al zo ongeveer de grootste pechvogel van ons universum, in 2008 ging het weinig beter. Het patroon herhaalde zich: Skyrider wist best wel te winnen hoor, maar zijn commandoschip overleefde wederom niet in sector 138. Het is toch te gek voor woorden dat iemand die nu al vier keer op rij won geen enkele promotie kreeg! Er is nog heel eventjes een ballonnetje opgelaten binnen het OSO of er een regel moest komen die een promotie geeft aan een speler die een x-aantal Iridium Nebula´s behaalt (en waar Skyrider dan als eerste van zou profiteren), maar het merendeel van het OSO wuifde dit weg omdat de regel veel problemen en een zekere vervuiling van de promotieregels met zich mee zou nemen. Het bleef dus pijnlijk voor Skyrider, die overigens de moed niet opgaf! Zijn vriend Kelso weet hoe pijnlijk het verlies van een commandoschip aanvoelt, want hij zag promotie tot commodore aan zijn neus voorbij gaan nadat hij sector 134 met gemak voor het Klingonrijk in bezit nam, met slechts één wrak… Wel kwam er een Zilveren Maan voor de topscore van 483 punten uitrollen, alsmede een welverdiende Supernova. In Toernooispel 003 werden Wild Bill en Skyrider als duo tweede, met 627 punten, maar daarmee werden zij niet de beste nummer twee zodat een sterk optreden tegen Team Nocturne geen vervolg kon worden gegeven in de finale.

Een jaarlijkse promotie was Hasenfratz meestal wel gegund, maar bevordering mislopen is hem ditmaal ook overkomen. Elk jaar wint hij wel een spel. Helaas werd de doelscore in sector 133 net een tikkeltje te vroeg overschreden, zodat zijn commandoschip slechts een Iridium Nebula tegemoet kon zien. Afgezien van de Zilveren Maan had hij weinig aan deze zege met de Kzinti, want zelfs een Supernova werd op een handvol punten misgelopen. We zullen volgend jaar eens zien hoe zijn overwinning van 2009 gestalte gaat nemen!

 

Iemand anders die meer van hetzelfde presteerde was Megabyte. Hij won niet elk spel, maar dat kwam vooral doordat sector 141 zich op een vreemde wijze ontknoopte en hij ervan afzag om daar stampij over te maken. Jammer voor Megabyte, want met 758 punten was hij sterk op weg. Wel wist hij zijn ongeslagen reeks met de Federatie voort te zetten door spel 131 samen met gelegenheidspartner Toranaga te winnen, die daarmee zijn eerste bevordering onderging. In Toernooispel 003 won hij een moeilijk gevecht om vervolgens in de finale de gebeten hond te worden na fouten in zijn eigen team. Het zat Megabyte niet lekker, want hij had zich heimelijk vast verkneukeld bij de gedachte om de eerste toernooiwinnaar te worden, maar al met al hoeven we ons niet zorgen te maken om zijn spelniveau. Na het superjaar 2007 was het te verwachten dat hij iets minder zou presteren, maar slecht was het natuurlijk niet – het is nauwelijks een dip te noemen.

 

Helaas konden zowel Hrun als Quasimodo als Marty Kruge voor het tweede jaar op rij geen promotie bewerkstelligen. Dat ze sympathieke spelers zijn (diegenen die Quasimodo aan de telefoon hebben gehad zullen dat beamen) levert ze helaas geen bevordering of eremetaal op. In het geval van Quasimodo is het wel zo dat hij een nadeel heeft: hij kan niet op het forum komen waardoor hij nog wel eens wat achterloopt in kennis over het spel. Zo heeft hij geen toegang tot een goede tabel van Phasertreffers, terwijl de forumbezoekers niet meer zonder kunnen! Marty Kruge is vooral gebaat bij het samenspelen met een teamgenoot die hem wat structuur biedt, zodat zijn inzicht in het spel verbetert. De arme Hrun draagt naar eigen zeggen een soort vloek met zich mee, zodat vervelende gebeurtenissen die totaal onlogisch of onmogelijk lijken, hem toch overkomen. Wellicht dat er een goede uitdrijver in de Gouden Gids te vinden is! Maar net als vorig jaar is er niemand die zich zorgen maakt om deze drie, omdat ze van geen opgeven weten! En kijk eens naar Robber die ook nog nooit gewonnen had, maar wel uit het niets twee zeges in het toernooi in de wacht sleepte…

 

Conclusie

Het was een wederom een mooie maar wel aanzienlijk langere reis door de wondere wereld van Sterren Oorlog dan vorig jaar. Van mijn kant is meer moeite gestoken in het beschrijven van wat het OSO zoal bezig heeft gehouden, van de afgeronde spellen en natuurlijk het toernooi. Dat laatste zal natuurlijk niet elk jaar aan bod komen, dus het volgende jaaroverzicht zou nog wel eens een stukje korter kunnen zijn.

Bovendien is het wel leuk om zoveel mogelijk details en trends vast te leggen in een jaaroverzicht. Het forum dijt elk jaar een flink stuk uit en er komt een punt waarop het steeds tijdrovender zal zijn om informatie van het forum terug te vinden. Vandaar dat uitgebreide jaaroverzichten een functie hebben: het ondervangt de noodzaak om naar van alles te zoeken. Zonder elke uitslag in zijn geheel over te nemen worden toch alle spelers –zowel de winnende als de verliezende– genoemd en hun prestaties gewogen. Allerlei opvallende zaken worden geregistreerd, zodat elk jaaroverzicht representatief is en precies het doel bereikt: het afgelopen jaar in één publicatie vangen.

Vroeger was daar de nieuwsbrief voor en hoefde het niet in één publicatie natuurlijk, maar nu is de gemeenschap te klein, de vrije tijd te ver geslonken en de digitale communicatie van een dusdanig vluchtige aard dat een nieuwsbrief momenteel niet levensvatbaar zou zijn.

 

Na weer een jaar van records, wrakken, doelscores en gemiste of gegrepen kansen sluiten we 2008 af en laten het achter ons. De Romulanen waren sterk, maar de Kzinti stegen vanuit het niets tot zulke grote hoogten, zodat dit stuk terecht de titel Kattenkwaad! draagt. Hoe zou het in 2009 gaan? Kan het katachtige ras een goed vervolg geven? Gaan de Klingons hun commandanten eindelijk iets opleveren? En hoe zit het met de Federatie? Kunnen zij hun sterke gemiddelde prestaties nu daadwerkelijk omzetten in klinkklare promoties? Maar dat is nog niet alles: we moeten de Club 1000 in de gaten houden en goed monitoren hoe sommige spelers zich ontwikkelen. Ik voorzie genoeg schrijfstof voor de volgende editie!

 

Ik wilde dit jaarverslag met een oproep aan jullie, de spelersgroep. Dit overzicht wordt namelijk samengesteld op basis van de volgende bronnen:

-het forum

-mijn ervaringen (mijn spellen, communicaties en deelnames aan de conventies)

-jullie publicaties op www.sterrenoorlog.nl (inclusief tekeningen)

Het moge duidelijk zijn dat zodra ik meer weet van een bepaald spel of ontwikkeling of wat dan ook, de kans dat er iets over in het jaarverslag komt, aanzienlijk toeneemt. Tevens wordt het detail groter. Jullie, de spelers kunnen daar gemakkelijk aan bijdragen door spelverslagen te schrijven of op het forum te berichten of zelfs door direct met mij te communiceren (via het forum ben ik makkelijk te vinden). Sommigen van jullie hebben reeds die paden bewandeld met een passende beloning in dit overzicht! Dus mocht je vinden dat jouw acties ondervertegenwoordigd zijn in dit verslag, of mocht je vinden dat een andere speler te weinig aandacht heeft gekregen, zorg er dan voor dat ik er niet omheen kan!

 

Bedankt voor de aandacht en hopelijk was alles naar wens.

 

Hoogachtend,

 

Cleaver – uw Sterren Oorlog historicus