...toch maar forummoe

Het Sterren Oorlog Jaaroverzicht 2011

 

Inleiding

Welkom beste lezers, bij het Jaaroverzicht 2011! In navolging van 2010 toen het Jaaroverzicht in recordtijd werd geproduceerd, is de editie van 2011 nu al klaar. Natuurlijk werd het iets makkelijker doordat enkele factoren een stempel op 2011 drukten – de titel is de duidelijkste. Er wordt in ieder geval veel moeite getroost om te voorkomen dat publicatie pas meer dan een jaar na dato gebeurt. Vorig jaar werden er twee Jaaroverzichten op de website geplaatst en zo'n vertraging mag niet meer herhaald worden.

 

Naast de voortdurende verminderde activiteit op het forum was het sowieso geen toernooi-jaar, wat het verslag al ettelijke pagina's korter maakt. Bovendien zijn er minder spellen afgerond dan in 2010, met 13 tegenover 16. Wel zijn de samenvattingen per spel wat gegroeid.

 

Het blijft een wat vreemd jaar, maar zoveel zal wel duidelijk worden de komende pagina's. Overigens is daarmee niet gezegd dat het een slecht jaar betrof! Helemaal niet, want de hobby zelf blijft bij genoeg spelers levendig en 2011 heeft genoeg stof tot reflectie opgeleverd!

 

Laten we eens een duik nemen en het afgelopen jaar verkennen...

 

1          Berichtgeving van het Oppercommando Sterren Oorlog

Net als vorig jaar bleek het onmogelijk om een vergadering op te zetten om de koers van het spel integraal te behandelen. Er werden wel pogingen ondernomen, maar volle agenda's verhinderden enig succes.

 

Niettemin houdt het OSO zich wel bezig met het beleid. Zo is er achter de schermen wel een en ander aan balletjes opgegooid. Met name zaken als ledenwerving en de Supernova houden het OSO scherp in de gaten. Hopelijk komt er in 2012 weer een vergadering, want ondertussen liggen er zo'n 8-12 onderwerpen klaar die om aandacht vragen.

 

1.1      Onderscheidingen

De afgelopen jaren is al gebleken dat de Supernova een bijzondere aantrekkingskracht uitoefent op spelers en dat er veel wordt gedaan om monsterscores te bewerkstelligen. Helaas moet het OSO met lede ogen toezien dat er daardoor meer op sterbases wordt gejaagd. Eigenlijk is het relaas van 2010 onder dit kopje volledig overeind gebleven: we hebben nog steeds niet kunnen bespreken hoe de Supernova aangepakt gaat worden (als dat al gebeurt voor de nog ver in de toekomst liggende reset).

 

1.2      Ledenwerving

Gezien de drukte die al een vergadering verhinderde, is het niet verwonderlijk dat er niets aan ledenwerving is gedaan. We zijn geheel afhankelijk van toevallige binnenkomers, hoe mondjesmaat en onvoorspelbaar dat ook is.

 

1.3      Handleiding

Het begint repetitief te worden, maar wederom is de handleiding niet aangepast. Gelukkig is de nood ietwat minder groot dan eerder het geval was, sinds het in zwang raken van de Handleiding Plus van gewaardeerde officier Immelmann.

 

1.4      Het forum

Ondertussen is het geen geheim dat het forum minder vaak bezocht wordt dan eerder. Die ontwikkeling is al in 2010 ingezet. Veel prominente spelers die eerst geregeld het forum opvrolijkten met hun aanwezigheid waren niet langer in staat op het forum te komen. Sommige moesten verstek laten gaan doordat zij sowieso geen spel meer speelden; anderen speelden nog wel, maar zonder zich op het forum te mengen. Onder de gesignaleerde redenen vallen o.a. zaken als verhuizing, ziekte, computercrash, werk en gezin. Het goede voornemen voor 2012 is hopelijk “de heropleving van het forum”! Het is wel zorgwekkend dat spelers die nog in 2011 zeer actief waren, zoals Immelmann en Hitman, op een gegeven moment van het forum verdwenen. Beiden hebben sinds midden 2011 niet eens meer ingelogd onder hun eigen naam en dat terwijl vooral Immelmann zo'n actieve forumganger was geweest. Beiden spelen nog wel, maar het is duidelijk dat er andere omstandigheden in hun leven zijn die hun forumaandacht beperken. Jammer!

 

Desalniettemin waren enkele onderwerpen en vooral spellen bijzonder heet! In de algemene sectie viel vooral een door Toetanchamon aangezwengelde discussie over het al dan niet degraderen op. In dit draadje werden uiteindelijk diverse zaken besproken. De wenselijkheid van degraderen, het maximeren van een aantal officieren per rang, het opheffen van het rangenstelsel, de komst van het Mexicaanse leger en een eventuele wijziging van het hele systeem bij een reset kwamen allemaal aan bod. Helaas deden weinig spelers actief mee, maar zulks is symptomatisch voor het forum, waar momenteel weinig animo is voor breed uitgemeten algemene onderwerpen. Wel was het draadje van vitaal belang voor toekomstig beleid van het OSO, want alle besproken kwesties zullen vroeg of laat door het OSO behandeld moeten worden.

 

Periodiek is er wel vuur en vlam in een individueel spel. Zo is Lord of Elvesham niet van het scherm te branden en meldt Nimitz zich ook behoorlijk vaak. De zelfbenoemde liefhebber van het elvenras (is dat een elvenfiel of elvofiel?), Elvesham, is zich –in overeenstemming met zijn toegenomen winstpercentage– steeds sterker gaan uitdrukken op het forum, maar ach, hij maakt zijn grote mond alsmede zijn titel “kletskous van het jaar” meer dan waar... De eerste spellen die in 2011 afliepen waren gemiddeld nog net wat intensiever op het forum, omdat ze vaak al in 2010 begonnen waren, soms zelfs nog in de periode van vlak voordat “forummoe” een geaccepteerde term werd. Wel werd Darth Vader node gemist: hij neemt normaliter geen blad voor de mond, maar moest vrijwel het hele jaar verstek laten gaan op het forum. Sowieso lag zijn focus elders, want hij rondde slechts drie spellen af en wist alleen in de eerste enigszins te overtuigen. Zelfs Daryl & Eddie waren minder aanwezig, maar dat is meestal direct evenredig met eventueel succes.

 

Natuurlijk hoopt het OSO dat alle spelers zich in 2012 weer ongebreideld aan hun hobby kunnen verlekkeren en dat het forum een heropleving zal ondergaan.

 

1.5      Spelverslagen

De voorgaande paragrafen lijken een negatieve ondertoon te hebben, omdat er of weinig is gebeurd of zelfs achteruitgang is geweest, maar er is wel een duidelijke vooruitgang in het publiceren van spelverslagen. Er was een absolute stijging van 9 spelverslagen in 2010 naar 10 in 2011. Dat lijkt minimaal, maar als we in ogenschouw nemen dat er in 2010 meer spellen afliepen, is de relatieve stijging groter.

De literaire held van de spelverslagen was net als in 2010 Lord of Elvesham die zijn productie van 6 verslagen evenaarde. Hij is niet alleen op het forum verbaal aanwezig, maar domineert werkelijk waar alle verslaglegging! Zijn verslag van spel 192 is door vertraging bij de webmaster pas in 2012 gepubliceerd, maar heeft wel de basis gevormd voor de korte reconstructie verderop. Het stuk was al in 2011 geschreven. Eervolle vermeldingen waren er voor Cleaver, Captain Bob en Immelmann.

Aangezien er genoeg spelverslagen voorhanden waren, zijn de samenvattingen verderop wat uitgebreider, althans, bij de spellen waarover verslagen zijn gepubliceerd.

 

2          Weert, 26 februari 2011

Aangezien er in 2010 geen tweede conventie meer kon worden geregeld, werd met veel verwachtingen uitgekeken naar de eerste maanden van 2011, waarvoor een winterconventie gepland werd. De keuze viel op de bedrijfslocatie van Darth Vader te Weert en dan wel op zaterdag 26 februari.

 

Het was niet bijzonder druk, maar wel gezellig, zeker 's avonds aan tafel bij het restaurant dat door Darth Vader in het centrum van Weert geboekt was. Hoewel niet iedereen mee kon naar het restaurant, wegens andere verplichtingen, werd het culinaire driegangenmenu onder luid geklets verorberd. Wegens de tijd van het jaar was een barbecue nu eenmaal uitgesloten, maar dit restaurant had iedereen wat te bieden. Immelmann was als erkende culinaire connaisseur en hobbykok als enige in de verleiding gekomen om een apart menu te kiezen. Tja, als je af en toe je zondagmiddag opoffert om zelfgemaakte tiramisu te maken, zijn zulke gastronomische uitstapjes niet te missen kansen om de smaakpapillen te verwennen.

 

Maar voordat het zover was, werd er nog gespeeld. In de ochtend was er eerst een computerprobleem te verhelpen. Het had iets te maken met Windows 98 en het niet herkennen van USB 2.0, maar uiteindelijk werd de oplossing gevonden toen internet operationeel werd – het spel kon gedraaid worden!

 

In Conventiespel014 waren het enkel solisten die elkaar bestreden onder de leiding van spelleider Hasenfratz. Immelmann, Hrun, Sado en Cleaver hadden ieder twee schepen. In dit spel waren de wat lagere rangen verenigd. In het andere spel (013 vermoedelijk – meestal worden er twee gedraaid hè...) waren er eveneens geen teams, maar individualisten. Hier waren de wat hogere rangen vertegenwoordigd, met Megabyte, Darth Vader, The Hitman en Nimitz. Op basis van rang hadden Cleaver en Nimitz beter van spel kunnen wisselen, maar aangezien de vorm van Cleaver al enige tijd tanende was, viel het niet op.

 

Van Conventiespel014 is een prima verslag van de hand van Immelmann verschenen. Immelmann begon het spel door te vertragen en zijn aankomst op het slagveld uit te stellen. Hij werd echter gevonden door Cleaver die een verrassende versnelling had gedaan, maar het deksel op de neus kreeg. Immelmann zou een gratis schot krijgen zonder schilden met één van zijn schepen. Op dit moment werd de “tanende vorm” van Cleaver omgezet in een “tranende vorm”, want doordat hij in zijn identificatieprogramma een coördinaat verkeerd invoerde, had hij een vals idee van veiligheid: hij dacht niet gezien te worden door Immelmann en zijn bewegingen waren dientengevolge niet adequaat. Wat heet! Na het slikken van 28 Photontreffers en 126 Phasertreffers (door één schip!) was winst voor Cleaver al snel verkeken! Onderwijl hadden Hrun en Sado elkaar ook gevonden en getroffen. Daarbij leek Sado wat meer te moeten incasseren dan dat hij uitdeelde. Overal in de zaal gonsde het nu van stress en anticipatie...

 

Een tijdje achtervolgde Immelmann de terugtrekkende Cleaver. Doordat er een beschadigd lijkend schip van Sado op Immelmann's radar verscheen, kon Cleaver eindelijk een adempauze genieten. Sado deelde trouwens eerst nog een bloedneus uit aan Immelmann, die verrast werd. Echter, nu was het wel twee schepen tegen één. Erger nog voor Sado, er lag nog een derde schip met het vizier op hem gericht. Het was (helaas) tijd voor een nieuwe blunder van de Sterren Oorlog historicus. Cleaver had voor het eerst een gunstige positie om aan te vallen en Sado zou de gebeten hond worden. In de haast stemde Cleaver wel de versnelling en de vuurorders piekfijn af, maar de broodnodige en zorgvuldige getekende koerswijzigingen vergat hij in de haast in te vullen op het orderformulier! Daardoor deed Cleaver nauwelijks schade, verloor hij het contact met de vijand en vielen de punten van Sado's schip aan Immelmann die nu wel zeker was van een winst: hij stond voor qua punten en had nog steeds twee schepen, zij het niet onbeschadigd. Toen kort daarop een schip van Hrun onder vuur werd genomen was het een afgetekende eerste conventiezege voor Immelmann – en zelden was het verschil met de andere teams zo groot. Immelmann maakte nauwelijks fouten, terwijl zijn tegenstander Cleaver tweemaal desastreus blunderde. Sado en Hrun hielden elkaar goed bezig, maar daardoor werden zij een prooi voor Immelmann die in overtalsituatie het hoofd koel hield.

 

Over het andere spel is minder te vertellen, simpelweg omdat er minder informatie over beschikbaar is. Zelfs oproepen om informatie via het forum of privékanalen leverden niets op. Het is wel duidelijk dat dit spel in het begin een strategisch steekspel was, waarbij iedereen probeerde om niet te vroeg in gevecht te raken. Daardoor bleven de spelers een tijdje lang om elkaar cirkelen. Onderwijl probeerden Darth Vader en Megabyte hun schepen op hetzelfde coördinaat te leggen. Het spel kwam dus laat op gang, maar eenmaal op stoom, was het ook een echt spektakel, als we de weinige beschikbare bronnen mogen geloven.

 

Het kwam aan op een climax waarbij Hitman te vroeg piekte en de strijd om de eindzege tussen Darth Vader en Megabyte ging. Eén keer stoof Darth zelfs naar de spelleider om zojuist ingeleverde orders te controleren! Het werkte wel, want hij werd tot winnaar bekroond! Het was zijn tweede conventiezege. Megabyte bleef smalend achter...

 

Deze dag werd een succes dankzij de gastvrijheid van Darth Vader en het optreden van spelleiders Hasenfratz en Skywise. Zij en de overige deelnemers worden nogmaals bedankt voor bewezen inzet en gezelligheid!

 

4          Wijzigingen in het spelersareaal

Normaal gesproken verheugen we ons elk jaar op de instroom van nieuwe spelers, waarbij het meestal gaat om veteranen uit de FA-periode. Helaas konden we dit jaar niemand verwelkomen! Dat is jammer maar het hoeft niet zorgwekkend te zijn. De instroom is zelden hoger dan 1-3 personen en dat het een keertje 0 is, kan gewoon gebeuren. Zolang we niet actief rekruteren hebben we hier simpelweg geen enkele invloed op.

 

Welgeteld één speler eindigde in 2011 in een spel als eerste officier, maar dat was Immelmann die op dat moment al elders commander was geworden en in het vorige Jaaroverzicht reeds geïntroduceerd werd.

 

4.1      Spelverlaters

Niemand is blij het te moeten rapporteren of zelfs maar te erkennen, maar het fenomeen “spelverlaters” kwam dit jaar wat harder aan vanwege het gebrek aan vers bloed. In voorgaande jaren bleef het aantal actieve spelers redelijk stabiel.

 

Van meerdere spelers is de afgelopen tijd niks of nauwelijks iets vernomen. Het vermoeden bestaat wel dat enkele van hen zich weer zal inschrijven zodra de mogelijkheid zich voordoet – we hopen het vurig, want het gaat om enkele gewaardeerde collega's. Eén daarvan is Darth Vader, van wie het bekend is dat hij een tijdelijke pauze heeft ingelast wegens een laptopcrash en een verhuizing. Sommige anderen spelen nog wel, maar zijn al ruimschoots een half jaar niet meer op het forum geweest – ook daar hopen we op een wederzien.

 

Ondertussen is er al enige tijd niets meer gehoord van El Bountyhunter, nadat hij in spel 197 het onderspit dolf. Op dat moment zou hij zelfs al een keer of wat verzaakt hebben met zijn deadlines, zodat iemand anders zijn allerlaatste beurten ingevuld zou kunnen hebben. Spel 197 zag ook nog een korte terugkeer van Sun Tsu, maar zijn inzet werd gedurende het spel minder wegens veranderde privé-omstandigheden. Uiteindelijk nam zijn teammaat Cleaver beide schepen over.

 

Een gezondheidskwestie noopte Donald23 tot absentie, maar hij communiceerde wel eens op het forum hoe het met hem ging of ter felicitatie van een andere speler, zodat we de hoop mogen koesteren dat hij zich nog weer eens zal laten zien.

 

De man met het pakkende Italiaanse pseudoniem “Ilrazzo” (“raket”) verscheen slechts éénmaal op de einduitslagen. In spel 196 ging hij volledig wrak. Wellicht dat hij door een tijdelijke ziekte wat minder presteerde, maar we vragen ons af waar de goede man gebleven is. Dat hij sinds 22-02-2010 niet meer onder zijn eigen naam op het forum kwam, doet het ergste vrezen...

 

In de loop van 2011 werd het bekend dat Malurax zijn prioriteiten niet langer bij SO kon houden. Hij had dat wel netjes gecommuniceerd trouwens. Wel keek hij eind 2011 nog eens op het forum, zodat we hoopvol mogen zijn voor wat betreft een terugkeer. Hij is ons nog niet vergeten en wij hem ook niet.

 

Van Pjotr is sinds het aflopen van spel 181 in 2010 niets meer vernomen. Wellicht kon hij het niet verteren dat zijn Romulanen niet tot winst kwamen in dat spel, ondanks een oorspronkelijk goede uitgangspositie. Hij uitte toentertijd in ieder geval zijn teleurstelling op het forum. Jammer, want in de vier spellen die hij speelde, toonde hij wel degelijk talent. Ach, misschien is er een andere reden voor zijn afwezigheid. We zullen het pas weten als hij terugkeert om zijn belofte in te lossen.

 

Niemand heeft BarbakillA sinds maart 2011 nog op het forum gezien. Wel rondde hij nog één spel af in 2011, maar hij ging volledig wrak in spel 189, dus waar hij nu uithangt?

 

Misschien is Ender wel de opvallendste doubleur. Hij stond bekend als een zeer aanwezige figuur met een geheel eigen(wijze) mening, maar hij bracht wel veel leven in de brouwerij! Helaas deed hij in 2011 aan geen enkel spel mee; zijn laatste forumbezoek dateert van december 2010. Zijn laatste spel was toen al afgelopen.

 

5          Afgelopen spellen

Met 13 afgeronde spellen was er een daling t.o.v. 2010 van 3 spellen. Op zichzelf geen verontrustend feit, maar we moeten niet vergeten dat 2010 een toernooi-jaar was, wat automatisch een daling van het aantal reguliere spellen inhoudt. Als we kijken naar 2009 valt het verschil pas echt op: 13 in 2011 versus 24 in 2009! Dat is bijna een halvering... De vermindering van de forum-activiteit is het gevolg van een vermindering van het aantal actieve spelers en dat wordt tevens weerspiegeld in het aantal afgeronde spellen.

 

Ten opzichte van eerdere Jaaroverzichten is er iets nieuws in de datering van de afgelopen spellen. Ditmaal is via het forum een preciezere volgorde bepaald. Deze hoeft niet helemaal correct te zijn, want discrepanties tussen afronden, publiceren op www.sterrenoorlog.nl en forumaandacht kan altijd voor verschuivingen zorgen – zoals in eerdere jaren ook al mogelijk was. Desondanks is de onderstaande lijst vrijwel zeker de nauwkeurigste in zijn soort tot nog toe.

 

Dit zijn de 13 spellen:

-186 (jan), Ro

-185 (jan), Ro

-188 (feb), Kz

-177 (maa), Ro

-184 (apr), Kl

-189 (mei), Kl

-190 (jun), Ro

-196 (aug), Ro

-193 (okt), Kl

-195 (okt), Fe

-194 (okt), Kz

-192 (nov), Ro

-197 (nov), Ro

 

5.1      SO 186

Deze sector werd vakkundig door Immelmann veroverd. Hij leidde zijn Romulanen in 15 beurten naar de zege, waarmee hij een Zilveren Maan en een promotie tot commander bewerkstelligde. Het was een dubbele promotie, want in het voor Immelmann wervelend verlopen jaar 2010 had hij deze rang reeds behaald.

Eén van zijn tegenstanders was Nimitz die in dit spel met zijn Klingons geen potten kon breken en met slechts 64 punten als laatste eindigde. Deze sector was wel één van de betere voor El Bountyhunter die met 416 punten en slechts één wrak verdienstelijk de tweede plaats claimde, met name door een sterbasis aan te pakken met zijn Federatie. Derde werd Sado. Hij was net als Immelmann in 2010 flink aan de slag gegaan, maar ontbeerde tot nog toe het succes: zijn derde plaats bracht geen verbetering en hij ging compleet wrak met Kzinti.

 

Dit spel was redelijk goed vertegenwoordigd op het forum. Immelmann had zelfs nog een enquête geplaatst waarin men alleen hem als winnaar kon bestempelen...noblesse oblige zeggen we dan! Hij begon zijn zegetocht door Nimitz op de korrel te nemen. Tegelijkertijd werd deze “oude vos” door de “draak” Sado (hij gebruikt een plaatje van een draak als forum-avatar) beschoten, waardoor Nimitz klaagde dat hij door twee rassen kansloos werd gemaakt. Later werden de rollen omgedraaid, toen Nimitz door Sado werd genoemd als collaborateur met Immelmann op een moment dat dezelfde drie rassen weer vlak bij elkaar lagen. In beide gevallen ging het om toeval. Later wist Immelmann de Kzinti tussen een sterbasis en zichzelf zo te pletten dat Sado uit het spel en Immelmann over de doelscore ging.

 

5.2      SO 185

Het nieuwe jaar was nog jong toen de Romulanen hun tweede zege opeisten. Ze werden aangevoerd door het duo Megabyte & Lord of Elvesham, die het opnamen tegen de Klingons van Skywise, de Federatie van Cleaver en de Kzinti van Hasenfratz. Het spel is trouwens in diezelfde volgorde geëindigd. Gek genoeg was het winnende duo al bij beurt 0 in staat om op het forum te pochen dat ze zouden gaan winnen – net als bij spel 186! Toeval? Of is het zelfvertrouwen onder officieren die op Haviken dienen terecht extreem hoog?

 

Na wat eerste schermutselingen tussen de Federatie en de Kzinti leken de Romulanen al vroeg in het spel een hapje Hasenfratz te gaan nemen. Omdat Megabyte het niet zou kunnen weerstaan om zijn Belgische kameraad en rivaal te pakken, dacht Cleaver dat het risico het waard zou zijn om het strijdtoneel te naderen. Dat was een vergissing, want de Romulanen lieten Hasenfratz –die vervolgens keihard tegen Skywise zou opbotsen– tegen hun natuur gaan. Cleaver verloor direct twee schuiten en zou voorlopig een bijrol vervullen en pas later  –nadat hij een verbond met de eveneens tot één schip gereduceerde Skywise (plus de verderop opererende Hasenfratz) aanging– kwam hij weer in beeld en hebben ze zowaar nog op de Romulanen kunnen scoren.

 

Voordat die zaken plaatsvonden, was er een hoop gedoe geweest omtrent de confrontatie tussen de Kzinti en Klingons, die uiteindelijk een niet-aanvalsverdrag sloten. Dat zou zelfvernietiging zijn geweest waar alleen de Romulanen van zouden kunnen profiteren. Deze “herenafspraak” werd op de bijeenkomst in Delft van 2010 geritseld en het zou zelfs kunnen zijn dat Megabyte zelf aan Hasie en Skywise heeft laten weten dat zij elkaars tegenstander waren... Vlak daarna schoten de Kzinti en Klingons wel op elkaar, waarna beide gehavende rassen hun sterbasis moesten opzoeken. Enkele restjes verschenen op de Romulaanse radar voor wat gemakkelijke punten. De Klingons werden vervolgens opgejaagd door de Romulanen tot bij de Klingonbasis. Daar ging de Federatie zich ook weer mengen met de strijd, wat overigens slecht afliep: een tweede poging om de Romulanen in de val te lokken mislukte, waarna Cleaver een schip verloor aan Skywise. Daarna gingen Cleaver en Skywise samenwerken. De Romulanen hadden ondertussen hun vloot gesplitst in duo's: de ene achtervolgde Hasenfratz, terwijl de andere zich met Cleaver & Skywise bezighield. Uiteindelijk kon Hasenfratz weinig beslissende acties meer toevoegen, maar hij hield wel twee Haviken bezig. De twee andere Romulanen konden ook niet volledig volgens plan opereren. Zij leden schade en hoewel zij uiteindelijk Procolita-Fe en Nakir-Kl ernstig of zelfs kritiek beschadigden, wonnen zij in dat gevecht te vroeg het spel. Te vroeg? Ja, want het commandoschip van Megabyte kwam met 168 punten te kort voor een promotie tot galactisch admiraal. Lord of Elvesham mocht wel een promotie tot commodore vieren! De pijn voor de Romulanen werd nog een ietsiepietsie erger, want de morele winnaar werd Skywise, die in een door nota bene de Romulanen aangevraagde  herdraai zijn wrak gegane Nakir-Kl opeens zag overleven met een score van 346, waarmee hij op HIS zijn galactisch admiraalschap prolongeerde! Het was wel eerzuchtig van Elvesham & Megabyte om een herdraai aan te vragen terwijl ze beseften dat de resultaten in hun nadeel konden uitpakken. Zij stonden er op om te winnen volgens hun “bekokstovingen” en niet wegens een foutieve invoer. Achteraf gaf Megabyte toe dat hij zijn tegenstanders Skywise & Cleaver een tikkeltje onderschat had. Voorlopig had hij wel weer gewonnen met Romulanen waarmee hij een bescheiden eerste stap nam op weg naar het evenaren van zijn record van 7 zeges op rij.

 

5.3      SO 188

De goed van start gegane Romulanen eindigden sector 188 zonder wrakken, maar ook zonder overwinning. De Defenders van Lord of Elvesham –die trouwens allemaal naar Duitse generaals uit de Tweede Wereldoorlog waren genoemd en allemaal met de letter “r” begonnen– haalden ongeveer twee keer zoveel punten als de Haviken van Captain Bob. Dit bleek de enige afgeronde sector waar Donald23 zich in 2011 liet zien. Helaas werd het een dramatische deelname voor hem. Misschien waren zijn scheepsnamen niet voor niets geïnspireerd op kampeervakanties, want hij kon na dit spel wel wat herstel gebruiken. Met slechts 2 punten en 2 wrakken was een laatste plaats niet meer dan logisch. Hij had de pech om als eerste tegen de Haviken op te botsen. Vanaf beurt 4 werd het hem allemaal te druk en moest iemand anders zijn orders invullen, maar hopelijk gaat het ondertussen beter met hem.

 

Onderwijl was Elvesham bezig de Klingons van Quasimodo te reduceren.  Met 420 punten deed Quasimodo het niet kwaad (180 voor zijn sterbasis), maar hij ging wel volledig wrak. Zijn grootste wapenfeit was het vernielen van het vlaggenschip van de Kzinti, zodat Elvesham na de winnende 9e beurt zichzelf moest troosten met een Iridium Nebula, een Zilveren Maan en een Supernova, maar geen promotie of Platina Komeet.

Elevesham had al vroeg objecten op de radar en besloot ze met een monstersnelheid te bespringen. Hij eindigde in een gunstige positie in schild 2 en kwam een beurt later zelfs in schild 3 terecht. Quasimodo had meer schepen kunnen beschadigen, maar ging voor een ongelooflijke overkill op het commandoschip van Elvesham. De Kzinti zagen nog wel eens objecten angstvallig in de buurt komen, maar uiteindelijk was het loos alarm. Wel maakte Elvesham nog een fout in zijn orders tijdens de beslissende aanval op de sterbasis. Hij ontsnapte met stevige schade, maar het bleef bij één wrak.

 

5.4      SO 177

In maart liep spel 177 af en na één kwartaal was al duidelijk dat 2011 bijzonder spectaculair verliep voor de Romulanen. Het duurde 31 beurten eer Darth Vader zijn laatste twee Haviken over de doelscore bracht. Een groot feest werd het niet, want het vlaggenschip was ten onder gegaan en de Federatie ging er met een HIS vandoor.

Het spel was in december 2009 al van start gegaan en op het forum werd het een lekker druk bezocht en beschreven spel. De laatste loodjes vielen in 2011, maar toen waren er weinig deelnemers over.

Het eerste contact verliep tussen de Romulanen van Darth Vader en de Federatie van Nimitz – de beide winnaars van deze sector. Nimitz had –per toeval– een schip “Mara” genoemd, wat toevallig de voornaam is van de vrouw van Luke Skywalker, de zoon van het karakter wiens naam Darth Vader op het forum voert. De confrontatie verliep in het voordeel van de verhulden, maar Darth Vader blunderde een keer met het niet uitzetten van de verhuller, waardoor Nimitz zijn gehavende schepen kon koppelen.

Vlak nadat dit gevecht begon, troffen de Klingons van El Bountyhunter de Kzinti van Immelmann. Al snel viel het eerste wrak en het duurde niet lang voordat er sterbases werden aangevallen.

 

Op het forum was dit een levendig spel met een hoop geklets. Er werd zelfs best wat informatie openbaar gemaakt. In beurt 12 deed Immelmann de profetische uitspraak: “Deze sector bevat echt de grootste verzameling klunzen uit de geschiedenis van SO....op deze manier gaat het nog tot beurt 30 duren eer iemand erin geslaagd is de doelscore te bereiken...”

 

Immelmann doelde op de vele fouten die Darth Vader in zijn orders maakte. Zelf verprutste hij een aanval op de sterbasis van Darth. De basis in kwestie zou met 264 punten overleven... De Kzinti kreupelden zichzelf met deze onbezonnen vergissing. Immelmann ging uiteindelijk rond beurt 23 totaal wrak. Hij verloor onder andere nog twee schepen aan de laatste Klingon van El Bountyhunter. Zijn allerlaatste Defenders werden al reparerend (niet snel genoeg kennelijk) aan de sterbasis vernietigd. Jammer, want met 800+ punten was hij aardig op weg. Na zijn heengaan liep de teamscore door zijn sterbasis nog op naar 948!

 

Op het laatst was er een langdurig touwtrekken tussen de Federatie en de Romulanen, over wie er met de zege vandoor zou gaan. En passant werd Bountyhunter door Nimitz geliquideerd. Na zo lang manoeuvreren was het einde wel spectaculair: Nimitz en Darth schoten het uit en Darth gaf op het forum toe dat hij zich verbaasde dat hij het overleefd had. Zijn twee resterende schepen behaalden de teamwinst en een Iridium Nebula. Mede door zijn sterbasis heeft El Bountyhunter een prachtige teamscore van 717 behaald – is daar een stijgende lijn te ontwaren? Het is wat vreemd om vierde te worden met 717 punten, maar ja, de andere scores mochten er ook zijn!

Spel 177 heeft enkele records opgeleverd. De vier sterbases hebben tezamen 871 punten gescoord, wat gemiddeld 217,75 punten per basis opleverde. Niet geheel verrassend is één van die sterbases met 320 punten in de High Scores opgenomen. Door de enorm hoge teamscores –mede door de hoge productiviteit van de bases– van alle rassen (932, 785, 948 en 717) kwam het totaal aantal gescoorde punten op 3382, met een gemiddelde van 845,5 per ras. Dat is schrikwekkend hoog!

 

5.5      SO 184

Sector 184 zou ook een opzienbarende einduitslag produceren. Het was niet zo'n record aan gescoorde punten als spel 177, al verschilde het niet bijster veel...

 

Het was weer zo'n spel dat al in 2010 was begonnen en dientengevolge was het wat drukker bezocht op het forum. Natuurlijk was de aanwezigheid van Lord of Elvesham goed voor enige roering. Bovendien blunderde de spelleider door per ongeluk de deelnemers aan elkaar bekend te maken. Naast Elvesham (Kzinti) bestond het deelnemersveld uit Malurax (Romulanen; het was overigens de enige deelname voor Malurax dit jaar), Toetanchamon (Federatie) en Immelmann (Klingons).

 

Malurax en Elvesham smeedden direct een herenakkoord om zich eerst op de andere rassen te storten en pas later op elkaar. De Klingons pakten vrij snel een sterbasis –zonder zelf beschoten te worden trouwens– om de teamscore te openen. Onderwijl waren de Kzinti hetzelfde aan het doen met de Klingonbasis. Rond dezelfde tijd raakten de Romulanen slaags met de Federatie, wat een herhaling was van eerdere gemoedelijke vetes tussen de twee kemphanen. Meestal delft de Federatie in confrontaties met Haviken het onderspit, maar ditmaal wist Toetanchamon de koekblikken de overhand te verschaffen. Na beurt 8 was het voor Malurax grotendeels afgelopen.

 

Nadat ze allebei een sterbasis hadden gepakt, kwamen Elvesham en Immelmann met elkaar in gevecht, waarbij de eerste direct een schip van de laatste uitschakelde voor actieve dienst. Immelmann ging net weg bij de basis toen Elvesham arriveerde. Deze sterbasis was door Immelmann aangeschoten, maar werd door Elvesham afgemaakt. In beurt 14 verlieten de Romulanen deze sector voorgoed. De Kzinti hadden enkele malen het geluk om verspreide schepen op de radar te krijgen, terwijl de Defenders wel steeds gegroepeerd bleven. Zo pakte Elvesham samen met Toetanchamon eerst de laatste Haviken waardoor Malurax definitief naar huis kon: we mogen ons afvragen of Malurax in 2011 misschien niet eens een beurt heeft ingestuurd (of hij moet nog meedoen in een spel dat in 2012 gaat aflopen – waar we op hopen!). Vervolgens scoorden de Defenders enkele Federale schuiten, zodat de teamscore best opliep. Toetanchamon kon weinig meer uitrichten met zijn laatste kruiser, al zou je daar weinig van merken als je op de berichtgeving op het forum af zou gaan!

 

Vanaf beurt 25 stonden de Kzinti op 830 punten en konden elk moment het spel winnen. De teamscore was nog lekker omhoog geschoten door middel van de sterbasis, die zich ongenadig goed verdedigde tegen Immelmann. Echter, Immelmann had Elvesham tegelijkertijd verrast door een Defender half aan te schieten. Beide spelers hadden nu zoveel punten – wie zou dit gaan winnen?

 

Lord of Elvesham bood Immelmann aan binnen een begrensd gebied te vechten, maar laatstgenoemde ging er (wijselijk) niet op in.

 

Beurt 30 zal voor beide spelers een schok zijn geweest: de Klingons lagen tussen de Kzinti, die voor het scanbereik de vloot gesplitst hadden. Gezien de vuurkracht en de posities en de eerder geïncasseerde schades leek het voordeel toch bij de Klingons te liggen...

 

...en dat was ook zo! Het splitsen van de Defenders was ditmaal geen gelukkige keuze: Immelmann had reeds een puntenvoorsprong opgebouwd en nadat de rook was opgetrokken trok hij met 1114 punten de sector naar zich toe! Het is bijna niet te geloven, maar dit spel kende nog een tweede team dat 1000+ punten haalde, want met 1067 punten deed Lord of Elvesham het meer dan uitstekend! Het was niet genoeg. In het nieuwe SO is twee teams met een 1000+ score een primeur en het kan goed zijn dat het een unieke uitslag is voor het hele Sterren Oorlog. Op dit moment is er te weinig aan einduitslagen uit de FA-tijd bekend bij de historicus om uitsluitsel te kunnen geven. Beide scores zijn tevens de hoogste teamscore voor hun respectievelijke rassen. Echt een spel om trots op te zijn!

 

Elvesham ontbeerde een tweede maal het geluk, want hij kwam met 268 punten slechts een handvol puntoortjes tekort om op HIS te promoveren tot commander (hij was dit spel begonnen als kapitein, terwijl hij elders al een hogere rang had behaald), waardoor hij weer geen Platina Komeet kon incasseren. Immelmann's commandoschip overleefde om een promotie tot commander te bewerkstelligen en zijn tweede schuit pakte met 272 punten een Zilveren Maan. Het was zijn derde Zilveren Maan en opmerkelijk genoeg ook zijn derde keer dat hij tot commander promoveerde, na eerder al in sector 181 en 186 extra strepen te hebben verdiend. Dat is vast en zeker weer een primeur! Wel jammer dat Immelmann op drie verschillende sterbases scoorde, maar hijzelf vond dat hij door de situatie werd gedwongen en niet bewust aan een rondje sterbases bezig was. Voor Toetanchamon was er met 655 punten een prima teamscore en een derde plaats, maar slechts één schip kon het navertellen. De teamscore van hekkensluiter Malurax was op 271 blijven steken.

 

Net als spel 177 had spel 184 liefst 31 beurten gedraaid. Daarbij vielen in beide sectoren 15 wrakken. Het totaal aantal punten in sector 184 was met 3107 zo'n 275 punten onder het record van spel 177 gebleven. Het verschil is niet groot en het had gemakkelijk anders kunnen zijn. Waar de bevelhebbers in sector 177 konden rekenen op een enorme productie van hun sterbases (871 punten), bleef sector 184 met 160 punten en een gemiddelde sterbasisscore van 40 ver achter! En dat terwijl alle sterbases wrak gingen. Als deze bases zich met dezelfde macht hadden verzet tegen hun antagonisten, was het record van spel 177 wellicht al binnen een maand geslecht...

 

5.6      SO 189

Tot nog toe had 2011 al enkele memorabele spellen opgeleverd en sector 189 zou meteen een soort halve primeur opleveren...

 

De hoofdrolspelers zijn Toetanchamon (Romulanen), Marty Kruge (Klingons), Eddie Butcher & Barbakilla (Federatie) en Wild Bill Kelso (Kzinti). De veteraan Kelso vloog in zijn zeer vertrouwde Defenders. De doorzetter Marty Kruge had het bevel over de door zijn familie geliefde D.VII's, onder meer tegen Eddie Butcher met wie de Belg altijd een speciale band heeft gehad (“de vliegende schietschijf”, een door Eddie bedachte bijnaam voor Marty Kruge is onder andere op hun gezamenlijke spel 117 gebaseerd...). Toetie vloog met het ras waarmee hij vroeger zoveel zeges had behaald.

 

Sowieso viel dit spel op doordat Barbakilla zijn tweede en laatste bericht op het forum plaatste! Hij had er een mooie avatar bij, maar liever zouden we hem vaker verwelkomen. Na de eerdere sectoren die zoveel stof hadden doen opwaaien, was dit spel een bijzonder rustige bedoening. Men wilde niet teveel informatie prijsgeven, vooral niet toen de apotheose naderde.

 

Tussen beurt 11 en 12 verscheen er een oproep van Toetanchamon op het forum, waarin hij om uitstel verzocht om een vreemd fenomeen te onderzoeken en eventueel een beurt te herdraaien. Het was verontrustend, maar de spelleiders reageerden met de boodschap dat Toetanchamon wel eens een bug in het spel kon hebben ontdekt. Uiteindelijk was het loos alarm, maar het is voor de toeschouwers onduidelijk gebleven wat nu de oorzaak van deze berichtgeving is geweest, al zou een uitspraak van Toet over “vuurorders” wel eens een hint kunnen zijn.

 

In beurt 14 was het spel plotsklaps voorbij. Niemand kan aan de forumteksten het spel reconstrueren en er is geen spelverslag. Hoe verliep dit spel nou toch?

 

Daarover is bijzonder weinig duidelijk: in beurt 3 heeft Toetanchamon een Klingon met 0 punten opgeblazen en kennelijk vuurden hij en Marty Kruge in de laatste beurt op elkaar, maar voor de rest blijft deze sector een raadsel. Hopelijk komt er nog een verslag... De stilte van Eddie Butcher op het forum is meestal een indicatie dat het met hem niet goed is afgelopen. De einduitslag leert ons dat dit vermoeden klopt: hij en zijn kameraad Barbakilla gingen compleet wrak, met 317 punten. Voor Wild Bill Kelso liep het spel eveneens teleurstellend, want ook hij werd uit het spel geschoten, al was zijn teamscore van 521 een stuk beter. De tweede plek was voor Toetanchamon die geen wrakken leed, maar met 457 punten toch wel achterbleef op de winnaar. En die winnaar moet dan Marty Kruge zijn! Zijn Klingons gingen er met 856 punten en drie medailles vandoor! Helaas was zijn commandoschip in de allerlaatste beurt gesneuveld tegen Toetanchamon, zodat hij zich geen commodore mag noemen. Wel verdiende hij een Iridium Nebula, een Zilveren Maan en een Supernova voor de score van 422 die het adequaat genoemde schip Victory-Kl binnenhaalde. Van harte gefeliciteerd Marty Kruge!

 

Op het forum vroeg Marty zich af of hij nu de eerste winnaar was zonder FA-verleden en Cleaver vermoedde dat het inderdaad zo was. Dat zou een enorme primeur zijn. Wel had Donald23 een zege in de voorronde van een toernooispel op zijn naam geschreven, maar voor reguliere spellen was het Marty...

 

...of toch niet? Later onderzoek wees uit dat spel 109 door FleshY winnend was afgesloten, nota bene met Zilveren Maan en Bronzen Ster (Romulanen). Technisch gezien is hij dus de eerste speler zonder FA-verleden die een sector won. Marty Kruge heeft zichzelf opgewerkt van vliegende schietschijf tot geduchte tegenstander en met zijn eerste zege heeft hij zichzelf uitstekend op de galactische kaart gezet. Dan maar een halve primeur. Nogmaals gefeliciteerd Marty!

 

5.7      SO 190

Spel 190 begon zoals ondertussen wel meerdere spellen begonnen zijn: met een forumbericht van Lord of Elvesham waarbij hij alvast de sector opeiste! Hrun reageerde, evenals “Shivan Dragon” Sado en het ongebruikelijke gelegenheidsduo Daryl & The Hitman. Het deelnemersveld was snel bekend en dat is meestal leuk voor het forum.

 

In beurt 2 greep Elvesham al naar zijn geurvreters – Klingons aan de horizon! Het was het gelegenheidsduo, terwijl de puntoor Haviken vloog. Het commentaar van Daryl sprak boekdelen “Het gaat om het meedoen, niet om het winnen...... Lucky Panty”. Het ontvlamde direct, ook op het forum waar Hitman en Elvesham een robbertje “gelijk krijgen” uitvochten! De elf had een fout gemaakt door de verhuller van zijn vlaggenschip niet te deactiveren. Desondanks kwam hij redelijk gunstig uit, al zou hij wel klappen gaan krijgen van de verrassend gevlogen Klingons. Het voordeel bleef bij de Haviken, want in beurt 5 hadden de Klingons nog maar twee schuiten over. De forumpraat mondde al snel uit in een bijnaam voor het gelegenheidsduo in de Klingons: het “dreamin' on team” of “DOT”.

 

Hrun had zijn M Klasse Kruisers damesnamen gegeven, waardoor Sado zich afvroeg of hij wel moest schieten, aangezien hij normaliter nooit vrouwen sloeg. Onderling knalden Hrun en Sado elkaars schepen weg, maar helaas raakten zij ook gebrouilleerd met de Romulanen die de terugtrekkende Klingons even met rust lieten. Het voordeel leek eerst bij Hrun te rusten omdat twee Romulanen door de Klingons beschadigd waren, maar Hrun vuurde ondanks lock-on op één Havik niet – of vuurde hij op de Kzinti?

Hoe dan ook, de beurt erop was Elvesham in zijn nopjes: hij had de Federatie en de Kzinti op de radar en zijn schuiten waren niet verder getroffen. Wel zou hij er alsnog één gaan verliezen aan de Federatie, maar die lagen zelf ongunstig, zodat Hrun's kansen snel verminderden. Met de terugkeer van de resterende Klingons (ze hadden gerepareerd aan de basis) moest Elvesham zijn gehavende vloot hergroeperen, waardoor ook Hrun een adempauze kreeg. Op dat moment blunderde Lord of Elvesham met zijn orders, waardoor zijn adempauze langer duurde dan gepland. Om geen EBS op te lopen, besloot Elvesham om de sterbasis van de Klingons deskundig te pellen met de overgebleven drie Haviken.

 

Na een beurt of vier lukte het om de basis af te maken, uiteraard waren eerst meerdere schilden afgestroopt, zodat de teamscore van 550 naar 913 steeg! Dat was in beurt 17 genoeg voor de winst. Het betekende een bevordering tot admiraal en alweer zijn vierde Zilveren Maan! De Klingons hadden met 690 een respectabele score, maar er overleefde slechts één D.VII. Hrun en Sado hadden allebei twee schepen verloren, maar met 319 en 413 punten zaten ze ver onder het aantal van Lord of Elvesham, die overigens wel wat kritiek te verduren kreeg over het winnen door een sterbasis te pakken. Sado vond tevens dat hij en Hrun elkaar niet meer moeten uitschakelen als iemand anders er zo overduidelijk van kon profiteren...

 

Het spel viel overigens verder op door de requiems die Lord of Elvesham over zijn slachtoffers publiceerde. In het spelverslag zijn er maar liefst vijf opgenomen en aangezien niet iedereen het verslag gelezen heeft, is het wel leuk om de beschrijving van dit spel te eindigen met alle literaire uitstapjes van Elvesham. Niet elk onderwerp van een requiem is door Elvesham weggeblazen trouwens.

 

Requiem voor A Hardly Mint - KL

Hij werd beschouwd als een harde noot

Sterk, stoer en gezegend met hard hoofd

Werd hem ook de hardste harnas beloofd

Om vroeg te eindigen met een harde dood!

 

Requiem voor Drama Thinly – KL

De bevelvoerder van Drama Thinly beschouwde zichzelf als een dramaturg
In zijn vervormde spiegel kijkend dicteerde hij zijn laatste recensie
"Mijn vuurdoop is verworden tot een kleine drama!"

 

Requiem voor Pallas - KZ

Pallas, Godin van het reine, droom van elk mens
Keek verrast op toen zij om haar zij draaide
werd ze beschoten door de federale gehaaiden
Totaal respectloos door hun achterste wapens

 

Requiem voor Clefairy 35 - RO

Met droefheid in mijn hart geef ik door
Het kan de beste overkomen, hoor
Mijn zwaarbeschadigde Clefairy
Is er helaas niet meer, verdorie!

 

Requiem voor het Droomnest - KL

Je werd beschouwd als een veilige haven

Onverwoestbaar geacht voor een stel raven

Dacht met veel trots een droompaar

Maar ook deze droom spatte uit elkaar

 

5.8      SO 196

Ilrazzo deed slechts éénmaal mee aan een afgerond spel in 2011, namelijk 196. Daarin voerde hij de Kzinti aan tegen zijn maat en mentor Kikoman (Klingons), Hrun (Federatie) en Lord of Elvesham (Romulanen).

 

Ondanks een boude claim dat Hrun in sector 196 op HIS zou promoveren, zou het spel heel anders verlopen... Aan claims trouwens geen gebrek, want ook Lord of Elvesham blies hoog van de toren, Het viel Immelmann zo op dat hij suggereerde dat Elvesham beter een avatar van een slappe penis kon aanmeten, omdat de puntoor zo vaak “slap lult”. De elvenliefhebber liet het zich geen twee keer zeggen en gaf acte de présence met wellicht de meest wanstaltige avatar ooit op het forum! Het leverde direct de bijnamen Lord of Pelvisham en Lord of the Dicks op, maar Elvesham retourneerde door te dreigen iedereen neer te swaffelen. Juist, tot zover het niveau van dit spel!

 

In beurt 2 openden Kikoman en Hrun het vuur op elkaar, waarbij die laatste er minder blij mee kon zijn dan die eerste. Met twee wrakken dreigde een vroege uitschakeling voor de Federatie. Onderwijl verkregen de Romulanen lock-on op de Kzinti. Eén Defender liet het leven, maar vervolgens lagen er drie rassen in een ingewikkelde liefdesdriehoek, allen klaar om elkaar de kus des doods te geven! Elvesham schoot op de Klingons, die weer op de Kzinti schoten, die weer op de Romulanen schoten... De Romulanen kwamen er het beste vanaf, terwijl de Klingons en de Kzinti duidelijk zwaarder getroffen waren. Vervolgens lukte het Lord of Elvesham om meerdere schepen van Kikoman individueel op de korrel te nemen. Bij beurt 7 had Kiko nog één schip over en stond Elvesham al op 619 punten – zonder al teveel schade trouwens. Omdat Kikoman zich enigszins tegoed had gedaan aan de Defenders van Ilrazzo, die echt moeite had om een vuist te maken en ook nog eens een keer ziek was, was het voor Elvesham van belang geweest om de enige directe concurrent Kikoman uit te schakelen. Door niet weg te vliegen na een aanval, maar door te zetten, kon de puntoor zijn doel bijhouden en afmaken.

 

Net als twee maanden eerder in sector 190 werd spel 196 beslecht door een sterbasis te pakken en wel door dezelfde winnaar als toen! Lord of Elvesham buitte zijn voorsprong in resterende schepen (4 waarvan sommige met schade, tegen 1 en 2 beschadigde anderen) uit door de Federale basis te vernielen. Helaas kwam hij voor een nare verrassing te staan toen hij zo'n harde klap terugkreeg dat er een Havik moest worden afgeschreven op Levenssystemen. Ondanks die tegenvaller kwam de eindzege niet in gevaar: met 940 punten in beurt 11 bevestigde hij zijn promotie tot admiraal nog maar eens en haalde ook nog zijn Gouden Zon! Proficiat! Overigens was de Gouden Zon nog niet zo'n zekerheidje als eerst leek: Kikoman's vlaggenschip had met 258 punten niet zoveel achterstand (Elvesham had nog een tweede schip met toevallig ook 258), dus met wat meer geluk had Kiko hier een promotie tot commodore in de wacht kunnen slepen. Met een teamscore van 690 zou dat niet onverdiend zijn geweest.

 

Overigens zijn er wel enkele leuke parallellen tussen spel 196 en 190:

-dezelfde winnaar (Elvesham)

-de Romulanen veroverden beide sectoren

-de Klingons hadden in beide sectoren 690 punten

-de Klingons hadden in beide spellen nog één schip over

-Hrun speelde in beide spellen

-Hrun voerde in beide sectoren de Federatie aan

-Hrun leed evenveel wrakken (2) in beide sectoren

 

Met 493 punten, waarvan 181 voor de sterbasis, had Hrun een redelijke teamscore. Van een HIS is het alleen nooit gekomen. Helaas bleef Ilrazzo echt achter, met 133 punten waarbij moet worden opgemerkt dat hij volledig wrak ging. Arme kerel!

 

Het slotakkoord was extra mooi voor Lord of Elvesham, want na dit spel had hij een hogere rating dan Megabyte! Een tijdje lang had Elvesham zijn avatar van een tekst voorzien met zijn rating prominent boven die van de “beste speler”. Leuk en ongetwijfeld een prikkel voor Megabyte om snel zijn rating op te krikken...of die van Elvesham te knakken!

 

Niet kwaad toch voor een slappe penis...!

 

5.9      SO 193

Het duurde tot oktober eer er weer een spel afliep. Sector 193 verliep niet helemaal op rolletjes voor de eindwinnaar, al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen: de nummer 1 had bijna net zoveel punten als de andere drie teams bij elkaar!

 

Darth Vader kon door een latopcrash niet zijn gebruikelijke niveau bereiken. In dit spel vloog hij de Federatie – met afstand zijn minst favoriete ras (dat is al 20 jaar zo!). Tegenover hem stonden Immelmann (Romulanen), Toetanchamon (Klingons) en Sado (Kzinti). Veel van deze spelers hadden elkaar al getroffen in sectoren 186, 177 en 184. In twee van die sectoren wist Immelmann de zege naar zich toe te trekken – zou het hem nu weer lukken?

 

Het spel begon met de vreemde mededeling van Darth Vader dat hij een herdraai zou aanvragen...van beurt 0! Zijn rang van groot admiraal was nog niet goed doorgekomen bij de spelleider, maar het werd opgelost zonder herdraai. Ondanks dat hij zonder zijn geraffineerde elektronische hulpmiddelen speelde, maakte hij zich toch bekend op het forum. Hij kreeg bijval van Toetanchamon, die zijn gebruikelijke grootspraak over het forum plakte. Niet veel later deed Sado ook een duit in het forumzakje.

 

Helaas is er van dit spel nog geen verslag ingediend en was het ondanks de aanwezigheid van Darth Vader en Sado, die ook geregeld op het forum bericht, niet zo'n druk beschreven spel. Waarschijnlijk werd de radiostilte van Darth veroorzaakt door zijn worsteling met ouderwets papier, potlood en geodriehoek... Het was een strijd die hij overigens aan het verliezen was: hij maakte wel eens fouten in zijn orders en zijn bijdrage aan dit spel was niet zo grandioos. Rond beurt 8 pochte Toetanchamon dat de stilte op het forum meer dan terecht was...het leek erop dat het goed ging met Toetie, maar de details bleven alleen bij de deelnemers bekend.

 

Pas bij beurt 11 werd duidelijk dat Toetanchamon verantwoordelijk was voor het uitschakelen van de Romulanen. Kennelijk zou Immelmann zijn kunststukje van eerdere sectoren niet herhalen. Volgens de gemummificeerde was de wijze waarop de Romulanen verschalkt werden ronduit gênant.

 

Het was inderdaad Toetanchamon die na zijn coup tegen Immelmann aan het langste eind trok. Door de Romulaanse basis aan te vallen werd de doelscore overschreden. Hoewel Toetanchamon sprak van “één clash” had hij ook nog een Defender wrak geschoten. Verder hadden de Federatie en Kzinti elkaar zo opgezocht in het begin dat er veel gerepareerd moest worden, met als gevolg dat er weinig gevochten werd. Voor Toetanchamon maakte dat niet uit: hij pakte zijn derde zege. Vechten tegen Romulanen lukt zelden zonder schade en hij moest twee wrakken accepteren. Daar zat zijn vlaggenschip bij, zodat hij commander bleef. Wel mocht hij een Iridium Nebula en zijn derde Zilveren Maan bijschrijven.

 

Met 9 wrakken, waarvan één sterbasis, was dit geen bijzonder bloedig spel. Dat is tevens terug te zien in de teamscores: 926 voor de Klingons, 595 voor de Romulanen, 219 voor de Federatie en 167 voor de Kzinti. De drie antagonisten hadden tezamen 981 punten, wat niet heel veel meer is dan Toetanchamon in zijn eentje...

 

5.10    SO 195

Oktober was de drukste maand met drie afgeronde spellen. Het tweede was spel 195. Het was het heetste spel van het jaar, maar niet om de juiste redenen...

 

Nimitz en Hasenfratz maakten zich direct bekend, geheel volgens hun normale stijl. Elvesham gaf toe niet aanwezig te zijn en Megabyte gaf eenzelfde geluid. Dat was echter een rookgordijn: Megabyte bestuurde in deze sector samen met Cleaver de Federatie. Nimitz had de Romulanen onder zijn hoede, terwijl Hasenfratz zijn favoriete Klingons vloog. Alhoewel favoriet: een jaar eerder had Hasie in recordtempo van 7 beurten een pijnlijke nederlaag geleden tegen de Federatie van Megabyte in spel 180... Hoe zou dat nu verlopen? Het spel werd compleet gemaakt door de verschijning van Skyrider in Defenders.

 

De Romulanen namen in beurt 2 kennis van Klingons op de radar; het eerste vuur zat eraan te komen. Elders had de eerste beurt al objecten opgeleverd, met identificatie in de tweede beurt. De Federatie lag er beter voor t.o.v. de Kzinti – het spel begon goed voor de beide voormalige galactische admiraals van The Dream Team die in dit spel aanwezig waren.

 

Toen de stofwolken in beurt 3 waren opgetrokken, was het een waar slagveld. Nimitz was in zijn nopjes: hij had twee D.VII's op 80% intern gezet en was zo gevlogen dat hij kennelijk rond 6AE van zijn vijand uitkwam. In het Federale kamp werd minder enthousiast gereageerd. De Kzinti hadden al vroeg de handdoek in de ring geworpen en de schilden gedeactiveerd. Drie Defenders beten in het stof (teamscore opende op 397), maar doordat zij zonder schilden hadden gevuurd en de Federatie ook, werden precies de twee commandoschepen dodelijk getroffen. Beide zouden de komende beurt reddeloos verloren gaan. Het is een fikse domper om in beurt drie te weten dat je niet meer kunt promoveren!

 

De Romulanen bleven de terugtrekkende Klingons achtervolgen. De Federatie en Kzinti sloten een samenwerkingsverbond, omdat Megabyte en Skyrider per ongeluk over het spel aan de praat raakten. Het oorspronkelijke Federale plan was om de laatste Defender te pakken en op sterbases voor de teamwinst te gaan. Nu vond Megabyte dat we geen (groot) admiraals waren geworden door sterbases te jagen! Ze zouden hun strategie omgooien en met zijn drietjes de Romulanen opjagen.

 

In beurt 5 had het nieuwe samenwerkingsverband de vijand als object op de radar. Doordat de ligging ongunstig was, gingen de Federatie en Kzinti eerst wat noordelijk. Toen zij daarmee de Romulanen voorbij waren gevlogen, was het duidelijk dat Nimitz zou omdraaien. Er werd een briljante, doch riskante, onderscheppingskoers uitgestippeld...

 

En in beurt 7 lagen er drie Haviken met hun achterwerken naar de Federatie en Kzinti, op afstanden van 4 tot 5! Dit was de kritieke beurt van het spel. Van tevoren is moeilijk in te schatten of de tegenstander echt gaat doen wat verwacht wordt, maar het kwam mooi uit. De Romulanen konden niet op Tijd 1 terugvuren (alleen Plasma's lanceren) en voor het trio Megabyte, Cleaver en Skyrider was nu wel duidelijk dat hun alliantie dit spel zou gaan beslechten.

 

En zo geschiedde: één Havik ging direct wrak, de andere twee volgden enkele beurten later. Ondertussen was de laatste Klingon zich op het slagveld komen melden en ook deze werd afgeschoten (één tegen drie zijn geen goede kansen natuurlijk en het stilliggen van Hasenfratz was een onfortuinlijke keuze). Het spel werd op de Klingonbasis beslist. Uiteindelijk overleefden slechts vier van de zestien schepen. Er ging tevens één sterbasis wrak.

Met 958 punten won de Federatie voor het eerst in 2011! Derde werd Nimitz, maar hij had slechts één schip over. Zijn score van 466 was redelijk. Hasenfratz bleef steken op de laatste plaats. Met 94 punten was het marginaal beter gegaan dan een jaar eerder. Natuurlijk was Skyrider de tweede plaats gegund. Hij haalde 515 punten, maar omdat hij geen Iridium Nebula kon halen op HIS (die medaille is puur voor winnaars), was zijn Supernova voor 347 (zijn derde al) en een vermelding in de Top 10 Kzinti (7e plaats) het hoogst haalbare. Omdat de commandoschepen al vroeg wrak waren, haalde Megabyte met 388 punten een uitstekende score die slechts werd overtroffen door de 402 punten (6e plaats Top 10 Federatie) van Cleaver. Alle drie de heren haalden dus een Supernova (nummer 5 en 1 voor respectievelijk Megabyte en Cleaver) en er werden twee Iridium Nebula's bijgeschreven. Dat was al de derde voor Megabyte en de tweede voor Cleaver. Die laatstgenoemde mocht wel zijn vierde Zilveren Maan in ontvangst nemen.

Leuker nog is dat Megabyte nog steeds een 100% winstratio heeft met de Federatie! Erg knap na al die jaren en zeker gezien het feit dat hij al zeven keer Federatie vloog. Voor zijn kompaan Cleaver is het gemiddelde van 50% (vier keer Federatie) ook niet kwaad...

 

Daarmee is het spelverloop beschreven. Wat nog niet verhaald is, is de felle strijd die er op het forum losbarstte. Als er zich in 2011 een echte crisis voordeed binnen Sterren Oorlog, was dat wel spel 195. Toen Nimitz in beurt 7 de schrik van zijn SO-leven moest slikken, reageerde hij verbolgen op het forum. Hij vond het verdacht en beschuldigde diverse spelers en spelleiders van vals spel. Dit vlamde periodiek op en pas nadat het spel afgelopen was, keerde de rust weder. De Federatie had na afloop de orders voor beurt 7 openbaar gemaakt en Nimitz moest accepteren dat het allemaal wel kon. Vervolgens gaf hij toe dat hij fout zat waarmee het spel eindelijk een echt einde kreeg. Gelukkig maar, want nu kan iedereen weer gewoon lekker spelen!

 

5.11    SO 194

Het leek wel of de goden het voorbestemd hadden, maar spel 194 was weer zo'n sector waar “the usual suspects” vertegenwoordigd waren. Immelmann (Federatie) reageerde met “We moeten elkaar echt ergens anders gaan ontmoeten, ik denk dat het mensen begint op te vallen...” toen bleek dat Darth Vader (Klingons) zijn tegenstander was. Eerder waren deze twee spelers een garantie voor genoeg leesvoer op het forum, maar tegen de tijd dat dit spel van start ging, moesten beide spelers steeds vaker het forum laten voor wat het was.

 

Als Skywise –die toch al niet zo'n grote forumbezoeker is– de verhulde Haviken aanvoert en zelfs Lord of Elvesham (Kzinti) zijn mond weet te houden, is het recept voor het saaiste spel op het forum snel klaar. Na beurt 2 droogde de berichtgeving op totdat Elvesham hun zege aankondigde! Wacht eens, hun? Ja, hij vloog samen met Megabyte. Groot- en galactisch admiraals willen nog wel eens zwijgen over hun aanwezigheid omwille van hun “waarde” (iedereen wil een (galactisch) admiraal aan zijn zegekar rijgen) en om hun sensorvoordeel (110%) niet prijs te geven.

 

Het waren de oude vertrouwden Darth Vader en Immelmann die elkaar direct opzochten. In beurt 2 verscheen er een wrakke slagkruiser op diverse radars. De Kzinti zagen de Romulanen als object, maar besloten ver uit de buurt te blijven. Kort daarop moesten er Plasma Torpedo's ontweken worden, wat zonder moeite lukte. Vervolgens werd de sterbasis van de Klingons door de Kzinti gemold. Echter, door een blunder in de orders werden van één Defender de schilden niet geactiveerd, waardoor deze 47 interne treffers moest happen. Dat schip ging terug naar de eigen basis, terwijl de andere drie voortzetten naar...de Federale sterbasis. Terwijl ook deze onder de voet werd gelopen, arriveerde Skywise voor de basis van de Kzinti, waar die ene Defender net koppelde.

 

In beurt 15 was de Romulaanse sterbasis in zicht. Het plan was om zo'n “bodem” aan punten op te rakelen, dat de Kzinti in een confrontatie met Skywise –die vrijwel zeker het eerste salvo zou uitdelen– aan één schietkans genoeg zouden hebben om de doelscore te bereiken. Echter, in beurt 16 bleek dat de doelscore met 768 punten nogal aan de lage kant was. De Kzinti haalden 836 punten. Voor Megabyte was het de tweede zege in drie dagen, zijn derde Gouden Zon en belangrijker nog, de terugkeer naar de rang van galactisch admiraal! Lord of Elvesham vierde ook een feestje: hij was betrokken gebleken bij alle overwinningen die de Kzinti in 2011 zouden behalen en ditmaal promoveerde hij. Weliswaar tot admiraal, wat hij zojuist al geworden was in spel 190 en 196. Daarmee evenaarde hij de prestatie van Immelmann, die ook drie maal tot dezelfde rang was bevorderd. Bovendien scoorde Lord of Elvesham eindelijk zijn felbegeerde Platina Komeet. Hij had het moeten spelen van Kzinti als een vrijheidsbeperkende verplichting ervaren en hij was blij dat nu achter zich te kunnen laten.

 

Skywise was onmachtig gebleken om de Defenders tot slag te brengen. Daardoor was de score van zijn vlaggenschip (187) net te ver achtergebleven en wisselde hij met Megabyte van plaats. Als Skywise wel 200 of meer punten had gehad, was hij galactisch admiraal gebleven omdat zijn oorspronkelijke score hoger was dan de score die Megabyte nu haalde. Het was dan ook niet vreemd dat Skywise moeite had zijn tegenstanders te fêteren. Juist in de laatste beurt verschenen de Defenders wel op de radar – met een hogere doelscore zou Skywise alsnog zijn gevecht hebben gekregen. Dat de Kzinti teamscore volledig op sterbases behaald werd, maakte het randje alleen maar zwarter voor de onttroonde galactisch admiraal.

 

Megabyte en Elvesham waren zo eerlijk om toe te geven dat het niet erg dapper was, maar ze bleven volhouden dat ze geen andere keuze hadden. Een gevecht tegen Skywise behoorde kennelijk niet tot hun mogelijkheden, maar goed, ze “scheten in onze broek” aldus Megabyte. Megabyte bood Skywise revanche aan, met scheepstypen van diens keuze.

 

Darth Vader en Immelmann hadden elkaar bijna volledig uitgeroeid. Bij beurt 6 was Immelmann al van het toneel af en kon Darth Vader niks anders doen dan zijn laatste schip (met 19 punten) uit handen van de vijand houden.

 

5.12    SO 192

Het mag ondertussen duidelijk zijn dat de actiefste speler van onze groep Lord of Elvesham is. Hij is niet alleen op het forum en met zijn spelverslagen terug te zien, maar had ook de meeste deelnames in 2011 van allemaal. Zijn laatste spel dat afliep in 2011 was spel 192 waar hij de Klingons onder zijn commando had.

 

Het spel zou een bijzonder einde kennen, maar laten we eerst de andere deelnemers noemen. Quasimodo bevond zich in Defenders, terwijl de eveneens zeer actieve Nimitz de Romulanen aanvoerde en Yoritomo de Federatie.

 

Toen Elvesham in beurt 2 om paracetamol riep was het duidelijk dat hij pijn zou gaan lijden. Hij was op de Federatie gestuit. Het viel reuze mee, want Yoritomo hield zijn Photons op zak. Daarna bleef Yori op een sterbasis afkoersen, terwijl Elvesham van achter bleef aanvallen. Hij kon nauwelijks dichterbij komen, maar wist wel twee koekblikken te beschadigen (één kreupel) ten koste van één D.VII. Toen Yoritomo blunderde door met een open schild de sterbasis aan te vallen, leken de punten opeens makkelijk op te lopen voor Lord of Elvesham.

 

Onderwijl moest Nimitz jaloers toekijken – hij kon vooralsnog geen doelen op de radar krijgen. Zeker toen Quasimodo zich rond beurt 8 ging melden bij Yoritomo en Lord of Elvesham. Met drie teams dicht bijeen kon Nimitz zich alleen maar extra verbijten! De Kzinti waren plotsklaps opgedoken naast de sterbasis van de Klingons, waar Elvesham in anticipatie van schade (die overigens nooit tot stand kwam) was gaan koppelen.

 

Niet veel later vond Nimitz alsnog de schermutselaars, of in ieder geval de restanten! Enkele Defenders waren als trofeeën aan de Klingons gevallen, terwijl er één slagkruiser was heengegaan. Jammer genoeg had Elvesham geen rekening gehouden met de Raketten, waardoor hij 50 interne treffers ontving op zijn commandoschip, in plaats van 5. Nu waren de Romulanen te dichtbij, zodat Elvesham er met zijn laatste schamele D.VII's vandoor moest om via een sterbasis te winnen. Nimitz nam meteen de Klingonbasis op de korrel. Die basis verdedigde zich niet eens, zodat Lord of Elvesham geen bonus op zijn teamscore kreeg. Hij kon dat wel gebruiken, want zijn gehavende vloot had al meer dan 700 punten en was het dichtst bij de winst. Aan de andere kant had de Klingonbasis zich eerder al uitstekend verweerd tegen andere aanvallers (de Federatie en ook wel Kzinti), want 208 punten is een fikse score voor zo'n stationair object. Na het vernietigen van de Klingon-sterbasis ging Nimitz achter de laatste Defenders aan, maar die versnelden te zeer om in te halen. Tegen beurt 12 moest Elvesham de strijd staken; hij was alsnog volledig wrak gegaan, door de Federatie. Hij was er drie tegengekomen, maar zag er slechts één. In tegenstelling tot eerdere beurten waarin Yoritomo verzuimde om het initiatief te grijpen, schoot hij Elvesham nu met een kiene afstandsorders uit het spel.

 

Eindelijk kreeg Nimitz zicht op Quasimodo die opeens de Ion-motoren had geactiveerd. In beurt 19 was het bijna voorbij: alle Klingons waren al uit het spel en hetzelfde was waar voor de Federatie, die ongetwijfeld van de Romulanen de genadeklap hadden gekregen. De laatste Defender had zelfs slechts 4 energie uit accu's ter beschikking, zodat het voor iedereen duidelijk was dat beurt 20 de laatste zou zijn.

 

Het is niet helemaal duidelijk wie nu welke schepen precies om zeep had geholpen. Wel zeker is dat Lord of Elvesham de Empire-Fe omver heeft gekegeld, alsmede twee Defenders. Gezien zijn teamscore zal hij –of zijn sterbasis– nog wel meer Federalen ernstig hebben beschadigd. Nimitz claimde zes schepen het genadeschot te hebben gegeven en daaronder zaten tenminste de andere twee Defenders en één Klingon. Logischerwijze heeft hij dan ook de resterende drie Federalen afgemaakt om op zes te kunnen komen. Als vertegenwoordiger van het enige overlevende ras was Nimitz met zijn Haviken de terechte winnaar van deze sector. Maar met 820 punten had Nimitz sowieso de meeste rechten op de zege, want de doelscore van 872 was binnen bereik. Slechtvalk-Ro verdiende met 260 punten de eerste Zilveren Maan voor Nimitz. Lange tijd mocht Lord of Elvesham op de eindwinst hopen, maar toen hij wrak ging was hij op 722 punten blijven steken. De derde plek ging naar Quasimodo, maar met 611 punten (sterbasis: 0 punten) was dit een wat laag ogende beloning voor de goede inspanningen van Quasimodo. Laatste werd Yoritomo die 495 punten vergaarde. Met 12 schepen en 2 sterbases waren er veel wrakken te tellen in dit spel.

 

Het werd dus een “bitter einde”, maar zelden zal een bitter einde met zulke hoge teamscores hebben plaatsgevonden. Gefeliciteerd met de zege Nimitz! Overigens was Nimitz elders al op HIS tot commander gepromoveerd, waardoor zijn zege er één voor de statistieken en de medailles werd.

 

5.13    SO 197

Het laatste spel dat afliep, eindigde eveneens in november. Het einde zou wat vreemd aandoen...

 

Hoewel het pas na het spel duidelijk werd voor de anderen, was het Wild Bill Kelso die de Klingons  bestierde. Hij stond tegenover El Bountyhunter (Federatie), Quasimodo (weer Kzinti) en het duo Cleaver & Sun Tsu (Romulanen). De laatstgenoemde had een gaatje in zijn schema gevonden om weer eens SO te spelen en volgens een oude herenafspraak zou dat samen met Cleaver gebeuren.

 

Dit spel verliep geheel in twee delen: de Kzinti en de Klingons aan de ene zijde en de Romulanen en Federatie aan de andere zijde.

 

De Kzinti vertrokken vanuit het zuidwestelijke kwadrant naar het oosten, waar ze onderweg op de Klingons stuitten. In dit gevecht wist Wild Bill Kelso de beslissende zetten te doen: hij verslond de katjes, die volledig uitgeroeid werden. Wel kostte het twee slagkruisers en kreeg hij assistentie van zijn sterbasis. Daarna werd het stil rondom Wild Bill Kelso. Waarschijnlijk moest hij na zijn tweestrijd met Quasimodo repareren en was hij onderweg naar de Federale sterbasis om zelf het spel af te maken...

 

Op het forum was dit spel nauwelijks bezocht. Nimitz wekte de indruk dat hij aanwezig was, maar alleen van Bountyhunter was de deelname bevestigd. Omdat Cleaver zichzelf meestal laat in het spel blootgeeft, Wild Bill Kelso bijna nooit op het forum komt en Quasimodo nooit online kan komen, werd dit een bijzonder saai spel op het forum. Doortrapte pogingen van Cleaver & Sun Tsu om een dialoog met elkaar te starten in de hoop andere spelers naar het medium te lokken, waren gedoemd te mislukken gezien het deelnemersveld.

 

De Romulanen zagen pas laat objecten en hadden vervolgens nog twee beurten nodig om ze tot een gevecht te dwingen. Ondanks de aandacht van de vier op punten beluste Haviken bleef de Federatie van Bountyhunter koers houden naar de Romulaanse sterbasis. Dat leverde wat respijt op van de Romulaanse schepen, maar met de toch wel oplopende schade en een te hoge snelheid stormde Bountyhunter zich een bloedneus op de sterbasis. Vervolgens haakten de Haviken aan en werd de premiejager zelf de opgejaagde prooi – na bijna chirurgische orders van de Romulanen waren er geen overlevenden meer! De vloot Romulanen hadden nu een goede uitgangspositie maar het spel vorderde al en de onzekerheid over de andere teams leidde ertoe dat de Kzinti-sterbasis met drie schepen opgezocht werd voor de punten, terwijl één Havik op zoek ging naar de overige tegenstanders om die te hinderen en te scannen. Doordat de Romulaanse sterbasis zoveel schade had gedaan (215 punten), hadden de Haviken zelf relatief weinig punten en moest er nog wat gebeuren voor er gepromoveerd kon worden.

 

Rond deze tijd verloor het spel nog een deelnemer. Sun Tsu was enthousiast begonnen aan zijn hernieuwde carrière, maar helaas bleek al snel dat zijn vrijheid door veranderende omstandigheden alsnog werd beperkt. Zijn bijdragen werden steeds kleiner, totdat Cleaver het spel feitelijk alleen speelde. Vlak voor het einde is er over gecommuniceerd en afgesproken dat de admiraal de schepen van de kapitein zou overnemen. Een promotie zou geen accurate afspiegeling zijn geweest van de bijdrage van Sun Tsu. Jammer!

 

Het opruimen van de sterbasis ging redelijk, al werd het gemis van het vierde schip wel gevoeld. In beurt 13 werd het spel gewonnen door de Romulanen, die de doelscore van 770 overschreden door 858 punten te scoren. Het vlaggenschip Fatal Justice-Ro stond op 197 punten, wat promotie tot groot admiraal betekende!

 

Echter, Cleaver zag dat er iets niet klopte: de doelscore van 770 was feitelijk al in beurt 12 overschreden toen de teamscore op 784 uitkwam – waarom was het spel toen niet gestopt? Het was de spelleider ontgaan dat de doelscore een beurt eerder al overschreden was, maar Cleaver stond erop om dat te rectificeren, ook al worden fouten van spelleiders meestal ten gunste van spelers afgewikkeld. Het opvallende was dat het voor Cleaver drastische gevolgen had. De winst was na rectificatie één beurt te vroeg gekomen: het commandoschip van Cleaver had met 173 punten 2 puntjes te weinig voor een promotie! Het was voor Cleaver niet te accepteren om tot zo'n prestigieuze positie van groot admiraal te promoveren op een vergissing. Bovendien had Cleaver de beurt ervoor ietwat beter kunnen plannen, want andere schepen deden iets meer interne schade op de sterbasis dan de bedoeling was (al zou dat 14 punten gescheeld hebben, wat precies teamscore 770 zou opleveren, dus of het echt gescheeld had...?).

 

Door het eerzuchtige, maar toch wel unieke einde van deze sector kon Cleaver alleen maar een verbeterde rating en een derde Iridium Nebula noteren! De Gouden Zon bleef uit door de verrichtingen van de morele winnaar van deze sector: Wild Bill Kelso! De veteraan had zijn vlaggenschip met een score van 287 punten in leven weten te houden, zodat hij glansrijk op HIS tot admiraal werd bevorderd. De goede man zelf was er zo blij mee dat hij zowaar een feestje op het forum vierde in het draadje “universum geschokt” – en terecht, gefeliciteerd! Volgens Wild Bill draaide nu de “zon om de aarde” en dat was trouwens de tweede keer, nadat hij in het midden van de jaren negentig zijn toenmalige promotie tot admiraal afdwong.

 

Daarmee zijn alle dertien afgeronde sectoren beschreven. Laten we ons nu richten op de statistische gegevens en wat die ons allemaal vertellen.

 

7          Statistische gegevens

Met het extra gemak van automatische output zijn de gegevens snel achterhaald en klaar voor interpretatie. Uiteraard mogen alle spelers reageren op eventuele tekortkomingen in de statistieken. In 2010 was er al flinke vooruitgang geboekt met het vergaren van statistische informatie, waar dit jaar wederom de vruchten van werden geplukt. Het invoeren van de spelresultaten duurt nu een acceptabele twee uur (grofweg) voor 16 tot 20 spellen. Deze wijze van invoeren betekent tevens dat fouten in de gepubliceerde einduitslagen op www.sterrenoorlog.nl aan het licht worden gebracht, zodat de website er wel bij vaart.

 

Meestal staat er een getal achter een schuine streep: dat is het vergelijkbare getal van vorig jaar (2010).

 

Aantal afgeronde spellen: 13/16

Totaal aantal punten: 29.530/35.383

Gemiddeld aantal punten per spel: 2.271,54/2.211,44

Totaal aantal vlootpunten: 26.608/32.811

Totaal aantal sterbasispunten: 2.922/2.572

 

Promoties (inclusief eerste officieren die een Bronzen Ster behaalden): 9/18

Hoogste Individuele Score (HIS): 3/3

Bronzen Ster: 0/2

Zilveren Maan: 8/12

Gouden Zon: 2/1

Platina Komeet: 1/5

Supernova: 5/13

Iridium Nebula: 8/2

 

Dan nu de teamscores:

Totaal teamscores Romulanen: 8.926/8.434

Totaal teamscores Klingons: 7.846/8.682

Totaal teamscores Federatie: 5.600/10.323

Totaal teamscores Kzinti: 7.156/7.944

 

Totaal aantal punten sterbases per ras:

Romulanen: 696/526

Klingons: 1.072/687

Federatie: 501/885

Kzinti: 653./474

 

Totaal aantal punten behaald door schepen, per ras:

Romulanen: 8.230/7.908

Klingons: 6.776/7.995

Federatie: 5.099/9.438

Kzinti: 6.503/7.470

 

Aantal wrakke schepen per ras, met het getal van vorig jaar achter de schuine streep:

Romulanen: 14/27

Klingons: 37/43

Federatie: 34/35

Kzinti: 35/29

 

Aantal wrakke sterbases per ras:

Romulanen: 3/12

Klingons: 9/7

Federatie: 6/10

Kzinti: 5/7

 

Rating per ras over alle 13 afgeronde spellen:

Romulanen: 208,35/105,79

Klingons: 90,65/94,9

Federatie: 67,31/121,78

Kzinti: 90,01/98,61

 

Gemiddelde teamscore per spel: 567,88/552,86

Romulanen: 686,62/527,13

Klingons: 603,69/542,63

Federatie: 430,77/645,19

Kzinti: 550,46/496,5

 

Gemiddelde sterbasisscore per spel: 56,19/40,19

Romulanen: 53,54/32,88

Klingons: 82,46/42,94

Federatie: 38,54/55,31

Kzinti: 50,23/29,63

 

Totaal aantal wrakken in 13 spellen: 143, waarvan 120 schepen (83,92%) en 23 sterbases (16,08%)

Gemiddeld aantal wrakken per spel: 11/10,63

Gemiddeld aantal scheepswrakken per spel: 9,23/8,38

Gemiddeld aantal wrakke sterbases per spel: 1,77/2,25

 

Gemiddeld aantal wrakken per spel, per ras, inclusief sterbases: 11

Romulanen: 1,31/2,44

Klingons: 3,54/3,13

Federatie: 3,08/2,81

Kzinti: 3,07/2,25

 

Gemiddeld aantal scheepswrakken per spel, per ras:

Romulanen: 1,08/1,69

Klingons: 2,85/2,69

Federatie: 2,61/2,19

Kzinti: 2,69/1,81

 

Scheepswrakpercentages per spel, per ras:

Romulanen: 26,92%/42,19%

Klingons: 71,15%/67,19%

Federatie: 65,39%/54,69%

Kzinti: 67,31%/45,31%

 

Aantal zeges per ras in 2010:

Romulanen: 7

Klingons: 3

Federatie: 1

Kzinti: 2

 

Totaal aantal zeges per ras, over 95 spellen (31-12-2011):

Romulanen: 33

Klingons: 22

Federatie: 22

Kzinti: 18

 

Percentage zeges 2011 ten opzichte van het totaal:

Romulanen: 21,21%/15,38%

Klingons: 13,64%/26,32%

Federatie: 4,55%/19,05%

Kzinti: 11,11%/18,75%

 

Totaal aantal eerste, tweede, derde en vierde plaatsen per ras in 2010:

 

 

1e

2e

3e

4e

Romulanen

7

3

2

1

Klingons

3

5

1

4

Federatie

1

1

6

5

Kzinti

2

4

4

3

 

 

7.1      Observaties

Net als in 2010 werd er in 2011 een daling van het aantal spellen waargenomen – ditmaal een terugval van zestien naar dertien spellen. In 2010 was er nog de voor de hand liggende verklaring dat er een toernooi werd gehouden, waardoor er sowieso minder reguliere spellen gedaan konden worden. Voor 2011 is dat natuurlijk niet zo en de enige mogelijke conclusie is wel dat er minder spelers actief zijn (of dat sommige spelers minder actief zijn dan daarvoor). Jammer, maar het is nu eenmaal zo en van sommige spelers is bekend dat ze weer (meer) zullen gaan spelen zodra andere verplichtingen wegvallen. Er werden 25 actieve spelers geteld in 2011, waarbij Sun Tsu niet is meegeteld aangezien hij zijn spel niet kon afmaken en niet in de einduitslag van zijn spel was opgenomen. Van sommige spelers is het onduidelijk of ze wel in 2011 een beurt hebben ingestuurd, omdat de sectoren waaraan zij deelnamen al in 2010 begonnen en ze volledig wrak gingen, soms ruim voor het einde van het spel...

 

Ondanks de daling in afgeronde spellen is er wel een positieve stijging van het aantal punten. Zowel het totaal als het gemiddeld aantal punten (per spel) is ietwat gestegen. Ongetwijfeld zijn recordspellen als 177, 184 en 192 daar debet aan. Daarentegen is er wel een pijnlijke daling van het aantal promoties. Waar 2010 nog 18 promoties (over 16 spellen) met slechts 2 Iridium Nebula's telde, was het in 2011 met slechts 9 promoties en maar liefst 8 Iridum Nebula's droevig gesteld met de carrièreplannen. Daarbij waren Megabyte en Cleaver met allebei twee Iridium Nebula's de “grootverdieners” in deze niet te begeren categorie. De verschrikkelijke stijging in IN's heeft tot gevolg gehad dat de ranglijst er anno nu heel anders had kunnen uitzien... In totaal waren er 16 winnaars, omdat sommige sectoren door duo's werden veroverd.

 

Aangezien het aantal malen dat iemand een HIS wist te verkrijgen hetzelfde bleef, moest het aantal Zilveren Manen (en Gouden Zonnen) met 3 dalen t.o.v. 2010, omdat er gewoonweg 3 spellen minder werden afgerond. Het is opvallend dat de verdeling van HIS per scheepstype hetzelfde is gebleven, namelijk twee voor de Klingons en één voor de Federatie. Kennelijk lenen deze scheepstypen zich er meer voor dan de anderen. Overigens wisten alle drie de spelers met een HIS daadwerkelijk te promoveren! Van de Gouden Zon waren er dit jaar twee, tegenover één vorig jaar. Cleaver liep de zijne net mis en Hasenfratz won dit jaar niet, waardoor zij op vier Zilveren Manen bleven staan. Megabyte schreef alweer zijn derde Gouden Zon bij!

 

Slechts éénmaal mocht iemand juichen voor het behalen van een Platina Komeet. Lord of Elvesham was de gelukkige. Vorig jaar waren er nog 5 Platina Kometen uitgereikt, wat natuurlijk de suggestie wekt dat deze medailles een meer cyclisch verloop kennen. Dat is ook logisch natuurlijk, want met vier verschillende scheepstypen winnen is al niet niks en veel spelers hikken tegen een bepaald ras aan (meestal Kzinti, maar voor een enkeling zijn het de Klingons of Federatie die het uitstel veroorzaken).

 

Tevens viel het op dat er voor het eerst sinds de Jaaroverzichten gepubliceerd worden, er geen Bronzen Sterren werden uitgereikt. Dat is niet voor niets, want in 2011 speelde slechts één persoon een potje als eerste officier mee en dat was Immelmann. die toevallig in 2010 al een bronzen Ster had behaald. Hij kon sowieso geen BS meer halen natuurlijk, maar hij was al uitgeschakeld op het moment dat het spel (177) afliep en was zelfs elders al commander geworden! Wat meer opvalt is dat er geen andere eerste officieren een spel afrondden in 2011. Gelukkig is het bekend dat er voor 2012 tenminste één eerste officier meedoet die volledig vers is in het nieuwe SO, al heeft hij wel een FA-verleden. Daarover volgend jaar meer!

 

Ondanks dat er meer punten werden behaald dan vorig jaar, daalde het aantal uitgereikte Supernova's van 13 (!) naar 5! Dat laatste getal ligt dichter in de buurt van de visie van het OSO, dat had gedacht dat ééns op de drie spellen een Supernova uitgereikt zou worden... Darth Vader haalde er nul, terwijl hij er vorig jaar nog wel enkele meepakte. Sowieso is hij met 7 Supernova's recordhouder binnen de groep, met Megabyte (5) en Elvesham (4) als naaste achtervolgers. Geen enkele speler lukte het in 2011 om er meer dan één te scoren.

 

7.2      Historische analyse: de staat van Sterren Oorlog

De sterbases weerden zich wat beter dan vorig jaar. Het aandeel van de sterbases in de teamscore steeg namelijk. De gemiddelde score per sterbasis steeg voor elk ras behalve de Federatie en voor de Klingons was er zelfs bijna een verdubbeling. Het mooiste van allemaal is de immense daling van het aantal wrakgeschoten sterbases, die slechts voor een klein deel aan de verminderde inzet van Darth Vader toe te schrijven is. Hoewel er in 2010 in 16 spellen maar liefst 36 sterbases wrak gingen, bleef het aantal in 2011 steken op 23 wrakken in 13 spellen. Aangezien tegelijkertijd het gemiddelde aantal wrakken per spel van 10,63 naar 11 steeg, was een stijging van het aantal scheepswrakken onvermijdelijk. We mogen wel zeggen dat het beter gaat met sterbases!

 

De gemiddelde teamscore per spel is met ruim 15 punten gestegen naar 567,88. Alle rassen hebben trouwens een hogere gemiddelde teamscore weten te behalen, behalve de Federatie. Die ervoeren een duizelingwekkende daling. Dat is geen verrassing, want dit ras behaalde 5.600 punten in tegenstelling tot de 10.323 van 2010! Dat is bijna een halvering... Voor het eerst sinds Jaaroverzichten geschreven worden, moet er geconcludeerd worden dat de Federatie echt bar slecht presteerde. Sterker nog, het afgelopen jaar lag dichter bij de reputatie die de M Klasse Kruiser in de FA-tijd “genoot” dan bij de reputatie die in de afgelopen jaren werd opgebouwd...

Voor de Klingons en de Kzinti bleef de totale daling beperkt tot ongeveer 800 punten en gezien het feit dat er 3 spellen minder zijn afgerond, was een stijging van de gemiddelde teamscore per spel een logisch gevolg. Het totale aantal punten dat door Romulanen bijeen was geschoten steeg met ongeveer 500 punten, maar nogmaals: dat is dus al met 3 spellen minder afgerond in 2011!

 

Het zal allang geen verrassing meer zijn: de Romulanen hebben met overmacht de positie van het succesvolste ras in 2011 opgeëist! Als je 7 van de 13 sectoren weet te veroveren, is er geen enkel greintje twijfel aan de hegemonie mogelijk. De andere rassen bleven ver achter, hoewel de terugval voor de Klingons met 3 zeges niet zo kwaad was. De Kzinti bleven op 2 overwinningen steken; de Federatie kende met één schamele zege een allerbelabberdst jaar! De Federale winst kwam ook nog eens door spelers die in het verleden al eerder met dat ras fenomenale prestaties hebben laten zien. Megabyte is bijvoorbeeld nog ongeslagen met dat ras, terwijl zijn maatje Cleaver ooit als eerste een 1000+ score neerzette voor de Federatie. Bovendien konden de Federale overwinnaars niet eens volledig feesten, want beide spelers waren hun commandoschip al vroeg in het spel kwijtgeraakt. Alleen Nimitz wist met de Federatie een HIS uit te buiten.

Voor de Kzinti is er de kanttekening dat beide zeges behaald werden door Lord of Elvesham (solo) en door diezelfde Lord in een duo met Megabyte, zodat zeer gelouterde officieren de winsten pakten. Overigens was spel 194 gewonnen door uitsluitend op sterbases te scoren, dus dat voorspelt weinig goeds voor de Kzinti, want het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurd is (SO 146 in 2009). Het zou toch zonde zijn als dat ras steeds vaker afhankelijk zou worden van zo'n strategie. De solowinst van Elvesham met Kzinti leverde hem trouwens geen promotie op.

 

De Klingons deden het wat promotie op teamwinst betreft nog slechter dan de Kzinti. Ondanks drie zeges wist alleen Immelmann een promotie op teamwinst met Klingons veilig te stellen. De andere winnaars, Toetanchamon en Marty Kruge verloren beiden hun commandoschip. Beide heren hadden overigens ruimschoots genoeg punten om te promoveren toen ze wrak gingen, wat dus relatief laat in het spel gebeurde. Tja, de Klingons hebben sowieso moeite om een spel te winnen met veel overlevenden. Meestal gaan er toch twee schepen wrak, wat uiteraard weer terug te zien is in het gemiddeld aantal wrakke schepen voor de Klingons: dat is wederom het hoogst en is zelfs wat gestegen t.o.v. vorig jaar.

Gelukkig wisten de Klingons wel tweemaal op HIS een promotie te verzekeren. In het eerste geval (SO 185) betekende het zelfs de elevatie van Skywise tot de hoogste rang! Die positie zou hij ongeveer 9 maanden vasthouden... Later kon Wild Bill Kelso admiraal worden op HIS, zodat het om zeer significante promoties ging.

 

Nu moet er wel eerlijk verteld worden dat minus de Romulanen, alle rassen een stijging van het gemiddeld aantal scheepswrakken moesten slikken. Vooral de Kzinti waren de gebeten hond, met een zeer dramatische stijging op dit front.

 

Al met al was de hegemonie van de Romulanen zo duidelijk dat alle statistieken ervan doordrongen zijn. Het aantal wrakke schepen ging bij ieder ras omhoog, behalve bij de Romulanen die een immense daling wisten te bewerkstelligen. Tegenwoordig hoeft een Romulaanse aanvoerder slechts 1,08 Havik af te schrijven per spel, terwijl alle andere rassen tussen de 2,61 en 2,85 schepen kwijt zullen raken! Overleven en een lange adem hebben is dankzij de verhuller natuurlijk altijd een belangrijke steunpilaar voor de Romulanen. De stijging in het totaal aantal gescoorde punten is veelzeggend. Weinig wrakken plus veel punten is veel winstpartijen! Bovendien werden er nog 3 tweede plaatsen geboekt, zodat de Romulanen bij 10 van de 13 spellen er een degelijke eindstand op nahielden. De Klingons en Kzinti deden het met respectievelijk 5 en 4 tweede plaatsen aardig, maar het was wederom de Federatie die zich als een voetveeg liet wegzetten, met één tweede plaats. In elf sectoren kwam de Federatie nooit voorbij de derde of vierde plaats. Laat dat de afgelopen jaren nu juist het sterke punt te zijn geweest: met Federatie stond je vrijwel nóóit achteraan. Het is werkelijk waar verbluffend hoe snel het tij gekeerd is tegen de Federatie! Waar is het toch misgegaan? In ons Sterren Oorlog (t.o.v. de FA-periode) wordt er gemiddeld trager gevlogen, zodat identificatie en Photonbarrages in het voordeel van de Federatie werkten. Waarom dat nu geheel misliep is onduidelijk.

 

Niet alles ging de Romulanen voor de wind trouwens. Maar liefst drie officieren zagen hun inspanningen met een Iridium Nebula beloond worden in plaats van met een promotie. Meestal kwam het door een gebrek aan voldoende punten.

 

Voor het nieuwe jaar 2012 zullen enkele rassen op eerherstel gebrand zijn. De Kzinti maar met name de Federatie zullen echt hun spel moeten verbeteren. De Klingons deden het niet kwaad in de schaduw van de Romulanen, al zal het overlevingspercentage van de D.VII echt omhoog moeten om de winnaars daadwerkelijk aan promoties te helpen. Natuurlijk zullen de Romulanen hun dominantie niet zonder slag of stoot opgeven, maar voor de balans is het wel te hopen. Van de 95 afgeronde spellen hebben de Romulanen met 34,73% een flinke voorsprong op achtervolgers Klingons & Federatie (beiden 23,16%) en hekkensluiter Kzinti (18,95%). De Romulanen beginnen nu wel erg ver voor te lopen...

 

8          Opvallende spelers

Dit is altijd een leuke sectie van het Jaaroverzicht, want spelers worden individueel belicht. Niet iedereen zal daar even gelukkig mee zijn, want ook mindere resultaten zullen aan bod komen.

 

8.1      In de lift

Wie zou in 2011 extra zijn opgevallen? De oplettende lezer heeft ondertussen al door dat enkele grote spelers van eerdere jaren, zoals Skyrider, Darth Vader en Hitman het dit jaar minder deden en zelfs aanzienlijk minder actief waren. Echter, er staan altijd andere spelers op!

 

Iemand die wel weer in de top gebleven is, is natuurlijk Megabyte. Natuurlijk? Ja, dat moeten we toch wel concluderen, want zijn kerfstok werd maar weer eens met drie winsten uitgebreid. En daarmee haalde hij in 2011 een winstpercentage van 100%! Hij won achtereenvolgens spel 185, 195 en 194, waarbij alweer zijn derde Gouden Zon en zijn vijfde Supernova werden bijgeschreven. Desondanks was dit jaar minder succesvol dan 2010, toen hij drie van zijn vier spellen won. Hoe kan dat nou, want 100% winnen is toch beter dan 75%? Tja, hoewel er wel gewonnen werd,  kon er niet bijster veel gevierd worden. Natuurlijk, er was wat eremetaal, maar slechts éénmaal werd Megabyte bevorderd. In spel 185 kon hij niet verhinderen dat zijn vlaggenschip onvoldoende punten had en tot overmaat van ramp zag hij zijn directe tegenstander Skywise op HIS de titel van galactisch admiraal overnemen! Met kameraad Cleaver werd sector 195 voor de Federatie veiliggesteld, maar niet zonder het verlies van beide commandoschepen, waardoor Megabyte een tweede Iridium Nebula moest slikken in 2011. Alleen in zijn derde spel werd het eremetaal gecombineerd met een promotie, wederom tot galactisch admiraal, zodat hij 2012 vanaf de toppositie mag beginnen. Echter, de Kzinti die hij samen met Lord of Elvesham naar de winst leidde, scoorden alleen punten op sterbases, waarbij een lage doelscore voorkwam dat de Defenders door de Haviken van Skywise op de korrel werden genomen. Megabyte wilde wel toegeven dat het niet de meest eervolle manier was om te promoveren naar de hoogste positie, maar meer dan een herkansing kon hij Skywise niet aanbieden. Het is wel saillant dat de titel van galactisch admiraal steeds in rechtstreekse potjes van persoon wisselde! Voor het eerst speelde Megabyte enkel in duo's en geen enkel solospel.

 

Goed, niet alles wat blonk was dus goud voor Megabyte, maar kon er iemand betere cijfers voorleggen? Nee, feitelijk niet als we strikt naar winstpercentages kijken. Maar als we naar het aantal zeges kijken, dan steekt er zowaar iemand ver boven de galactisch admiraal uit...

 

...en dat was Lord of Elvesham! Eerder werd al opgemerkt dat hij niet alleen weer de kletskous van het jaar is geworden (glansrijk trouwens...), maar zijn teksten ook steeds vaker voorzag van “bravoure”. Je zou het als arrogantie kunnen afdoen, maar eerlijk gezegd had hij in 2011 wel degelijk recht van spreken. Hij was de actiefste speler en ook de succesvolste: hij won 5 van zijn 7 partijen! Respect! Op een gegeven moment was zijn rating zelfs hoger dan die van Megabyte! Qua promoties deed hij het ook al beter dan Megabyte, want maar liefst vier keer wist hij zijn winstpartijen in een promotie om te zetten. Alleen in spel 188 bleef het bij een Iridium Nebula wegens een kapotgeschoten vlaggenschip. Wel is het zo dat Elvesham in 2011 maar liefst drie keer tot dezelfde rang promoveerde, namelijk die van admiraal. Zijn andere promotie was tot commodore, een rang die hij al in 2010 had behaald, zodat hij veel dubbele promoties onderging. Niet dat hij daarom maalde natuurlijk: hij speelt niet voor niets meerdere spellen tegelijk. En zijn eremetaal (twee Zilveren Manen, een Gouden Zon, een Supernova, een Platina Komeet en een Iridium Nebula) voor 2011 mag er ook wezen! Samen met een hoge rating is de ophoping van medailles het grote voordeel van veel tegelijk spelen – althans als je wint natuurlijk. Elvesham won drie maal met de Romulanen en twee maal met Kzinti. Eén Romulaanse en één Kzinti-zege kwamen tot stand in samenwerking met Megabyte. De spreiding van de rassen is dus wel wat beperkt. Lord voelde zich enigszins in het korset van de Kzinti gedwongen, omdat hij absoluut zijn Platina Komeet wilde halen. De twee andere partijen die hij afrondde, deed hij trouwens wel met enige glans. In spel 192 werd hij tweede met Klingons met 722 punten, al ging hij volledig naar de haaien terwijl hij op weg was naar een winstpositie. Eerder had hij al een tweede plek veroverd in sector 184. Dat was een bizarre afloop trouwens – wie wordt er nou tweede als je Kzinti 1067 punten bijeen schoten? Tja, als de winnaar 1114 punten scoort is 1067 slechts een tweede plek natuurlijk, maar ironisch genoeg is dit wel de hoogste teamscore die de Kzinti in 2011 behaalden. Sterker nog, het is de allerhoogste score voor dat ras tot nog toe! Hetzelfde kan van de Klingon-score van 1114 gezegd worden natuurlijk. In totaal scoorde Elvesham 4.913 punten, waarbij hij 8 wrakken leed van zijn 24 schepen. Ongekend!

Het moge duidelijk zijn: met vijf winstpartijen, vier promoties, zes medailles en twee tweede plaatsen in zeven deelnames, met nog een tijdlang de beste rating van allemaal, kroonde Lord of Elvesham zichzelf tot speler van het jaar 2011! Gefeliciteerd!

 

In 2011 was er een zichtbaar herstel bij Cleaver, ogenschijnlijk uit het niets. Sinds eind 2009 had hij geen partij meer gewonnen en zijn laatste zege was alleen goed voor een Iridium Nebula. Aangezien 2010 een dramatisch jaar was met echte dieptepunten, kon Cleaver het alleen maar beter doen. Hij sukkelde dus al een tijdje met zijn vorm, maar door de winsten in sector 195 en 197 konden er in de periode oktober/november enkele feestjes gevierd worden! Alleen sector 185 werd met een derde plek afgesloten, met slechts één schip over. Tussen die spellen door leverde Cleaver nog enkele blunders af op de conventie in februari. Wel waren er de nodige zwarte randjes te noteren, want in beide winstpartijen werd geen promotie bewerkstelligd. Spel 195 leverde met een score van 402 de vierde Zilveren Maan, de eerste Supernova en een Iridium Nebula op. In beurt 3 werden de commandoschepen van Cleaver en zijn partner Megabyte al dodelijk getroffen door Skyrider. Het vlaggenschip van Cleaver overleefde sector 197 wel, maar daar werden 2 punten te weinig gescoord om de promotie tot groot admiraal in de wacht te slepen. Het betekende de derde Iridium Nebula voor Cleaver, alle drie op rij trouwens (SO 167, 195 en 197).  Doordat Wild Bill Kelso in spel 197 de HIS kaapte, ging de Gouden Zon ook nog eens aan Cleaver voorbij. Desondanks was er een duidelijke vooruitgang en als het geluk hem nog wat meer zou toelachen, is de promotie tot groot admiraal binnen handbereik. Zeker als het niveau van spel 195 weer bereikt wordt...

 

Het afgelopen jaar was zeer memorabel voor onze Marty Kruge. Hij deed maar één keertje mee, maar wist dat spel wel te winnen. Met zijn 100% winstpercentage sluit hij zich aan bij een illuster en vooral kleine groep: in 2011 was hij samen met Megabyte die groep! Marty voerde de Klingons aan en liet ervaren jongens als Toetanchamon, Eddie Butcher en Wild Bill Kelso zijn hielen zien. Wel moest hij vrij laat in het spel het verlies van zijn commandoschip slikken. De pijn van zijn eerste Iridium Nebula werd een tikkeltje verzacht door zijn eerste Zilveren Maan en de tweede Supernova. Bij Marty is ondertussen echt een stijgende lijn te zien. Elk jaar doet hij het steeds ietsje beter!

 

Voor Nimitz was er eindelijk de eerste felbegeerde zege. Hij won diep in 2011 sector 192 en de afloop was wel verbazingwekkend. Hij vloog Romulanen en had de langste adem: hij wist al zijn tegenstanders te overleven, zodat hij op Bitter Einde won! Met 820 punten en een doelscore van 872 hoeven we niet te spreken van een onterechte winst natuurlijk. Daarbij ontving Nimitz zijn eerste maanvormige zilverwerk. De promotie tot commander was een dubbele, want hij had in spel 177 al een HIS behaald met de Federatie. Zijn deelname in spel 186 leverde nauwelijks punten op, al overleefde hij wel. Lange tijd leek hij ook sector 195 te gaan winnen, maar een verbond tussen Megabyte & Cleaver en Skyrider stak er een stokje voor. Desondanks wist Nimitz in twee van zijn vier deelnames te overtuigen.

 

De laatste die in deze rubriek in het zonnetje gezet zal worden, is Immelmann. Hoe kan het ook anders? Hoewel zijn prestaties qua winstcijfers die van vorig jaar weerspiegelden, behoort hij tot de vier spelers die meer dan één winst behaalden. Bovendien wist hij in zijn andere spellen veel punten te pakken, ook al ging hij wel steeds totaal wrak. Immelmann won het eerste spel van het jaar, sector 186, met grote overmacht voor de Romulanen. Qua puntenaantal was zijn tweede zege een absoluut record: met 1114 punten kaapten zijn Klingons spel 184 weg voor de neus van naaste achtervolger Elvesham (1067 punten!). Immelmann werd in totaal drie keer tot commander bevorderd, waarvan twee keer in 2011. De kanttekening bij het grote succes was het rondje sterbases waarvan Immelmann zichzelf bediende om te winnen in spel 184. Zijn drie andere deelnames eindigden minder florissant: in spel 177 ging hij compleet wrak met een hele hoge Kzinti-teamscore van 948; hetzelfde overkwam zijn Romulanen in spel 193, ditmaal met een score van 595; met 445 punten deed zijn Federatie aardig mee in sector 194. Bovendien schreef hij Zilveren Maan nummers 2 en 3 bij. Met 3.423 punten haalde hij een mooi gemiddelde van 684,6 punten per deelname! Wel leed hij 14 wrakken onder zijn 20 schepen...

 

8.2      Een neerwaartse lijn?

Wie had ooit verwacht dat Skyrider in deze rubriek tevoorschijn zou komen? Hij speelde slechts één partij dit jaar. Dat is al wonderbaarlijk, maar zijn score van 515 punten was alleen goed voor een tweede plek, met Kzinti. In beurt 3 hadden hij en de Federatie elkaar uitgekleed: 2 M Klasse Kruisers (allebei commandoschepen) en 3 Defenders sneuvelden in een harde vuurwisseling! Daarna sloot Skyrider zich aan bij de Federatie om vervolgens de Klingons en Romulanen het nakijken te geven. Het leverde hem wel zijn derde Supernova op. Verder was er weinig te bespeuren van de Skyrider die een tijdje terug zege op zege stapelde.

 

Een andere groot admiraal die dit jaar geen potten kon breken, was The Hitman. Tja, ook hij rondde slechts één potje af en als je dan niet wint... Met gelegenheidspartner Daryl werd Hitman tweede in spel 190, achter de Romulanen van Elvesham. Drie van hun vier schepen gingen eraan, met alleen een overlevend schip van Hitman.

 

Van Captain Bob is het wat raar om te zeggen dat hij zijn eerdere prestatie niet wist te evenaren. In zekere zin is dat gewoon zo, want hij wist dit jaar niet te winnen, wat hem in zijn debuutjaar nog een Bronzen Ster had opgeleverd. Echter, hij rondde slechts één partij af, waar hij –wederom– de Romulanen aanvoerde. Tegen de scoringsdriften van de Kzinti die door Lord of Elvesham werden aangevoerd, restte slechts een tweede plek in sector 188. Hoewel Captain Bob geen wrakken leed, had hij ongeveer de helft van de punten van de nummer één.

 

Onze Donald23 beleefde een vervelend jaar waarin ziekte hem van deze hobby wegdreef. Hopelijk keert hij snel, maar bovenal gezond en wel, weer terug. Een ziekte was tevens verantwoordelijk voor een mindere periode van Ilrazzo tijdens spel 196, waar hij uiteindelijk roemloos ten onder ging. Het was tevens de laatste deelname van Ilrazzo.

 

Hoewel Hrun vorig jaar een schitterende zege en bijbehorende promotie beleefde, wist hij dat succes niet te prolongeren in 2011. Twee maal poogde hij de hemel te bestormen met de Federatie, maar een derde en een vierde plek was het maximale. Ach, hij doet nog steeds mee in spel 187 en die afloop schijnt nog ongewis te zijn...

 

In 2010 wist Malurax niet te winnen, maar wel enkele malen imposante teamscores te bereiken. In 2011 was het hem helemaal niet gegund: hij werd laatste in spel 184 waar hij totaal werd uitgeroeid. Hij is momenteel niet actief.

 

Helaas kon Quasimodo ondanks drie dappere pogingen zijn eerder ingezette opwaartse lijn niet voortzetten. Hij ging volledig wrak met achtereenvolgens de Klingons (SO 188), de Kzinti (192) en nogmaals Kzinti (197). Wel scoorde hij een aardig totaal van 1242 punten in zijn drie deelnames.

 

Het voelt misschien wat vreemd om Darth Vader bij deze rubriek te categoriseren, maar het verhaal dient beter eerst volledig verteld te worden. Hij won éénmaal met Romulanen (SO 177), maar verloor daarbij zijn commandoschip. Bovendien speelde hij dat spel als admiraal, terwijl hij elders al in 2010 tot groot admiraal was bevorderd. Omdat Nimitz ook nog eens de HIS opeiste was de tweede Iridium Nebula het enige noemenswaardige feit dit jaar. Echter, nadat zijn laptopcrash plaatsvond, begon Darth Vader behoorlijk weg te zakken. Naar eigen zeggen was zijn onervarenheid en onhandigheid met papier en geodriehoek de oorzaak van zijn sterk verminderde prestaties. Soms maakte hij vergissingen waarvan hij nauwelijks kon achterhalen hoe ze ontstaan waren... Ach, als de computers weer op orde zijn, zal Darth vanzelf zijn oude spelletje weer ontvouwen, dus we hoeven ons geen zorgen te maken – althans niet om Darth Vader, hooguit om zijn computer!

 

Normaliter zijn Eddie Butcher & Daryl goed voor één winst per jaar  – soms twee. Echter, in 2011 wisten beide heren geen zeges te boeken. Ze experimenteerden ook met andere teamsamenstellingen. Daryl koos The Hitman uit voor spel 190, waar een tweede plaats het hoogst haalbare bleek. Eddie Butcher eindigde samen met BarbakillA op een laatste plaats in sector 189. Zowel Eddie als Daryl rondden maar één partij af en dat is weinig voor dit duo. Het schijnt dat ze in spel 187 nog in de race zijn, maar dat spel is ondertussen aan een recordlengte bezig.... Van BarbakillA is ondertussen bekend dat spel 189 vooralsnog zijn allerlaatste deelname is geweest.

 

8.3      Stabiel

Sommige spelers bleven ongeveer gelijk presteren, maar dat kan zowel positief als negatief worden gezien!

 

Kikoman is een speciaal geval: hij rondde net als enkele andere spelers maar één spel af. Daarin won hij niet, maar met een tweede plek en 690 punten was het wel beter dan de prestaties van 2010. Op één schip na ging de vloot wel wrak. Eigenlijk deed hij het ietsje beter dan het jaar daarvoor, maar niet voldoende om van een echte opwaartse lijn te spreken. Wel bleef hij zijn broer Eddie Butcher qua prestaties de baas.

 

El Bountyhunter ging voortvarend van start! In spel 186 pakte hij zomaar een tweede plek door zijn Federalen naar 416 punten te leiden. Zijn Klingons haalden in spel 177 meer punten, namelijk 717, maar die werden wel allemaal vernietigd. Bovendien scoorde zijn sterbasis 207 punten, al was een individuele score van zijn Gaussian-Kl van 319 punten niet mis! Helaas, daarna werd het wel snel minder. In sector 197 was hij andermaal commandant van de Federatie, maar hij wist het succesje niet te evenaren. Met 222 punten ging hij compleet wrak. Hij was fijngeknepen tussen de Romulaanse sterbasis en de Haviken. Ergens tijdens spel 197 was er voor het laatst contact met Bountyhunter en het is zelfs mogelijk dat de allerlaatste orders voor zijn vloot niet door hemzelf zijn ingevuld.

 

Iemand die vorig jaar flink van zich liet spreken zonder een regulier spel te winnen, kwam deze keer wel tot scoren. Het was Toetanchamon. Na vorig jaar het toernooi 2010 te hebben gewonnen, volgde nu een zege met Klingons in sector 193. Helaas sneuvelde het vlaggenschip, met een eerste Iridium Nebula tot gevolg. Zijn derde Zilveren Maan zal beter ontvangen zijn...

 

Dat Yoritomo een voorliefde voor het jagen van sterbases heeft ontwikkeld, kan allang geen verrassing meer zijn. Dit jaar deed hij één keer mee en hoewel hij ook daar in spel 192 blijk van gaf, heeft hij ook wat vuurwisselingen met andere rassen gekend – en heeft ze uiteindelijk met de dood moeten bekopen.

 

Die arme Hasenfratz toch! In twee deelnames slaagde hij niet van de laatste plekken te geraken. Eerst waren het de Kzinti in spel 185 en daarna zijn favoriete Klingons in sector 195 die het onderspit dolven. Erg jammer, want de admiraal zit al een tijdje tegen de volgende horde aan te hikken. Met één goed spel kan hij zomaar groot admiraal met Gouden Zon worden...

 

Onze houwdegen Wild Bill Kelso is elk jaar goed voor wat wapenfeiten. Zo ook in 2011, want in het allerlaatste spel dat afliep (197) wist hij met Klingons een HIS veilig te stellen. En daarmee werd hij admiraal! Heel knap en met 287 punten zeer verdiend. Bij zijn andere deelname haalde hij het einde van het spel niet. In sector 189 ging hij compleet wrak met een teamscore van 521, wat wel een tweede plek opleverde.

 

Sado speelde mee in sectoren 186, 190 en 193. Het is zeer opvallend, maar al zijn deelnames deed hij namens de Kzinti! Helaas kwam hij niet verder dan twee derde plaatsen en één vierde plek, waarbij het merendeel van zijn schepen als schroot eindigden. Daarmee is zijn jaar ongeveer net zo stormachtig verlopen als 2010, waarin hij ook zeer actief was, maar –met uitzondering van het toernooi– nog geen hoge eindnotering wist te verzekeren.

 

De laatste speler in de categorie “stabiel”is Skywise. Hij speelt de laatste jaren wat minder vaak, zo lijkt het (of zijn spellen duren gemiddeld langer!), maar weet ieder jaar wel weer successen te behalen. In 2011 kwam hij op twee deelnames uit. Daarbij vocht hij tweemaal tegen zijn naaste concurrent Megabyte. In spel 185 greep Skywise nota bene in een herdraai de macht door met zijn Nakir-Kl op HIS tot galactisch admiraal te promoveren! Hij zou de titel zo'n 9 maanden vasthouden alvorens deze weer kwijt te raken aan Megabyte, die met zijn maatje Lord of Elvesham per ongeluk de doelscore overschreed vóór ze tegen de Haviken van Skywise hoefden te vechten. De onttroonde Skywise likte zijn wonden en is ondertussen wellicht bezig aan een revancheduel tegen dezelfde spelers...

 

Conclusie

Al met al was het best wel een prima jaar, maar we moeten niet blind zijn: er is wel wat gaande en het is niet positief. De forummoeheid die in 2010 opkwam heeft zich doorgezet en dit jaar werd het aantal vertrekkende spelers niet gecompenseerd door nieuwe instroom. Tja, dan is het verhaal wel duidelijk! Het is echt tijd om weer wat van de oude sfeer uit de periode 2007-2010 (eerste helft van 2010) terug te laten keren.

Dat de instroom van nieuwe spelers een keer stokte was net zo onvermijdelijk als jammer, maar de echte zorgen komen natuurlijk wederom kijken bij de uitstroom van bestaande spelers. Helaas was de balans dit jaar nog erger dan vorig jaar. En dat terwijl de Handleiding Plus juist in het leven is geroepen door Immelmann om uitval te bestrijden. Maar goed, het moeilijke is natuurlijk dat iedereen zelf keuzes moet maken en niet iedereen in staat is om deze hobby dezelfde status te geven als andere spelers dat doen. Desondanks hopen we vurig op een herstel en op voorbeeldfuncties van  actieve spelers.

De berichtgeving in de conclusie is tot nog toe weinig positief. Natuurlijk kan het verhaal een positieve zwaai meekrijgen, maar het is beter om eerlijk te zijn: de hobby zit in een laagconjunctuur. Die term is overigens specifiek geselecteerd... Ik heb ervoor gekozen om de waarheid niet te verbloemen vanwege de historische werkelijkheid, maar toch vooral in de hoop dat het iets teweegbrengt bij de lezers.

 

Ondanks de bovenstaande kritische boodschap, mogen we nog steeds trots zijn op ons spel. Met minder mensen is er nog steeds een hoop te beleven en er zijn elk jaar wederom stapels leuke wapenfeiten, heldendaden en “wat als?”-situaties te rapporteren. Bovendien is er een stijging van het aantal geschreven spelverslagen, zodat de beleving op het internet op dat front wel degelijk verbeterd is. Zonder de feiten overdreven rooskleurig voor te stellen, toont de hobby gewoon voldoende vitaliteit dat het voortbestaan niet in gevaar is. Dat is ook moeilijk voor te stellen, gezien het fanatisme van een kleine harde kern. En we moeten sowieso beseffen dat een relatief kleine investering in het forum door de spelersgroep de beleving zomaar weer kan doen oplaaien. Het is zaaks om kritisch, realistisch en constructief te zijn, zonder dramatisch te doen.

 

Over dramatisch gesproken, Sterren Oorlog is momenteel in de greep van de Romulanen. Dat mag best natuurlijk, maar zelden waren de winstpartijen zo ongelijk verdeeld, waarbij vooral de Federatie een ongekend beschamend jaar moest doormaken. Deze vernedering deed eerder denken aan de laatste jaren van de Fantasia Arena-periode toen vrijwel niemand zomaar in koekblikken durfde te stappen.

 

Laten we hopen dat het volgende Jaaroverzicht een wat positievere toon kan voeren. Gelukkig is er altijd iemand die opstaat met prestaties of teksten of wat dan ook. Laten we daarom afsluiten met de traditionele zegekreet van de speler van het jaar 2011:

 

Ná túro nín!

 

Cleaver – uw Sterren oorlog historicus