Forummoe…of toch maar qapla´?

Het Sterren Oorlog Jaaroverzicht 2010

 

Inleiding

Welkom bij het nieuwe Jaaroverzicht! Na de voorgaande trilogie kunnen we wel concluderen dat het steeds langer duurt eer het Jaaroverzicht af is en dat is natuurlijk zeer spijtig. Speciaal daarom is er extra moeite genomen om deze editie eerder af te hebben, zodat de negatieve cyclus doorbroken wordt. Daarbij zal het verzamelen, registreren en verwerken van alle statistische gegevens grotendeels bepalen of het streven om de Jaaroverzichten eerder af te ronden, haalbaar is.

Het jaar 2010 was een goed jaar voor onze club, maar er speelden ook zaken die hopelijk geen trend worden. De titel geeft al één hint weg…

De titel geeft trouwens nog een hint weg, maar het is leuker om niet meteen al het kruit te verschieten. Laten we eerst eens onderzoeken hoe het jaar zich heeft afgespeeld. Er is vast weer genoeg gebeurd. Sowieso was er in 2010 weer een toernooi!

 

1          Het Oppercommando Sterren Oorlog spreekt de massa´s toe…

Ditmaal was er geen vergadering van het OSO en het onderlinge contact nam ook wat af. Tja, we zijn allemaal hobbyisten die thuis met relatie, gezin, werk of andere zaken te maken hebben waardoor Sterren Oorlog niet altijd een topprioriteit kan zijn. Dat geeft ook niks, het blijft een hobby en geen dagbesteding. In 2010 waren er wel eens dingetjes, maar ook geen echte crises die het forum in vuur en vlam zetten, zoals het jaar ervoor met spel 151 of het voorstel om de Defender aan te passen.

 

Wel werd Skyrider als extra spelleider ingezet. Hij vervulde die rol met verve en zal dat blijven doen.

 

1.1       Onderscheidingen

Normaal gesproken bespreekt het OSO ieder jaar de onderscheidingen om in de gaten te houden of de huidige trends gunstig zijn of niet en of er vanuit het OSO actie moet komen om wijzigingen door te voeren. Het afgelopen jaar is er door drukte bij de onderlinge leden van het OSO geen vergadering of uitgebreide bespreking is geweest. Dientengevolge is er geen evaluatie geweest van de onderscheidingen. Als we in ogenschouw nemen hoeveel Supernova´s er de afgelopen jaren zijn uitgereikt en hoe die verdeeld zijn, kunnen we ondertussen niet anders dan concluderen dat het met Federatie en Kzinti makkelijker is om de minimumscore te bereiken dan met Romulanen of Klingons. De vraag is nu of er iets aan gedaan moet worden? Sinds spelers actiever zijn gaan jagen op een vooraf vastgestelde hoge score, is gebleken dat er vaker punten op sterbases worden gescoord met een schip om de gewenste topscore te behalen. Bij het OSO bestaat de angst dat het verhogen van de norm tot 325 of zelfs 350 punten er juist toe zal leiden dat de Federatie en Kzinti nog meer punten op sterbases gaan scoren – dat is absoluut niet wat het OSO wenst. Wat kan er dan wel gebeuren? Daar is op dit moment niets van te zeggen. Waarschijnlijk komt er een onderzoek waarbij allerlei mogelijke oplossingen en eventuele gevolgen goed worden afgewogen. Dat wil echter niet zeggen dat er snel iets zal veranderen. Misschien is dat niet ten gunste van het spel of misschien ontdekt het OSO niet de beste oplossing. Wie weet kan er pas iets aan gedaan worden als de grote “reset” komt: ooit komt er een punt dat er teveel hoge officieren zijn, zodat het leuker wordt om iedereen weer op nul te zetten en als eerste officier te laten beginnen… Dat is het ideale moment om wat voor wijziging dan ook door te voeren.

 

1.2       Ledenwerving

Op het front van ledenwerving is er niets veranderd: het OSO kan niet de tijd investeren in een grootscheepse zoektocht op Hyves/Facebook/google/telefoon om oudgedienden op te sporen. We laten het op zijn beloop en zien wel welke spelers binnendruppelen. Dat zullen voornamelijk veteranen uit het FA-tijdperk zijn, al hopen we natuurlijk ook dat de huidige spelersgroep het spel zo positief mogelijk onder de aandacht brengt bij vrienden, familie en collega´s. Eerder heeft dat al spelers als Ilrazzo, FleshY, El Bountyhunter en Donald23 opgeleverd!

 

1.3       Rangen

Het bleek toch weer noodzakelijk om de rang van galactisch admiraal verder aan te passen. Het werk van het OSO zit er nooit op: elk jaar zijn er trends of ontwikkelingen die onvoorzien waren of zelfs onwenselijk zijn en verdere aandacht eisen. In spel 170 promoveerde Skywise met een monsterscore van 508 punten tot galactisch admiraal. Jawel, het was ook nog eens met Kzinti om het maar even in extra perspectief te plaatsen! Hoe dan ook, op suggestie van Megabyte stelde Skywise voor dat voortaan niet langer de hoogste score van de galactisch admiraal de te kloppen score wordt, maar juist de laatste. Natuurlijk blijven alle andere regels nog steeds van kracht. Met deze wijziging wordt het onttronen op topscore makkelijker.

 

1.4       De handleiding

In het vorige Jaaroverzicht is al besproken dat de handleiding eens grondig bewerkt moet worden, om allerlei onduidelijkheden of fouten te verbeteren. Ondertussen is er met dat werk nog geen echte vooruitgang geboekt. Gelukkig is er wel een ontwikkeling gaande, namelijk het ontstaan van een extra boekwerk dat spelers zouden moeten lezen na de handleiding. De handleiding vertelt hoe de regels zijn en hoe je orders moet invullen, maar dit stuk zal zich richten op wat je daarna moet weten. In de volgende paragraaf zal er meer over verteld worden. Hopelijk zal de publicatie van deze toevoeging de komst van een verbeterde handleiding alleen maar doen versnellen.

 

1.5       Forumbijdragen

Het forum was vooral levendig bij de individuele spellen – zeker die sectoren die door Lord of Elvesham, Darth Vader en Nimitz bevolkt werden! Op de algemene pagina´s gebeurde gelukkig ook het een en ander. Zo was spelleider Megabyte nieuwsgierig naar het volgende: als je aan het begin van een spel één vraag mocht stellen aan de spelleider, wat zou dat dan zijn? De reacties liepen uiteen en al snel was duidelijk dat spelers liever méér dan één vraag wilden stellen… Darth Vader antwoordde niet verrassend: hij wilde de locatie en rotatie van alle sterbases weten. Later zei hij dat hij die informatie vaak al via het forum verkrijgt en dat hij liever zou willen weten wat de naam was van het schip met de hoogste rang in de sector. Anderen waren meer bezorgd om de locatie van de Romulanen, de doelscore of welke spelers welk ras bestuurden. Eddie & Daryl brachten natuurlijk hun eigen humor mee naar deze vraag. Zij vroegen zich af of hun tegenstanders nou moesten huilen! Al snel moest de discussie weer op het juiste pad worden getrokken, want sommige respondenten brachten een moreel bezwaar. Zij vonden dat de meeste vragen de onvoorspelbaarheid en de lol van het ontdekken zouden ondermijnen, ten koste van het spel. De Romulanen zouden geplaagd worden door chronische EBS… Natuurlijk was dat een vreemde stap zijwaarts, want het was een hypothetische vraag van Megabyte en niet bedoeld om daadwerkelijk in te voeren.

 

Eén van de programmeurs onder de spelers publiceerde een nieuw deel van zijn digitale hulpmiddelen. Hrun kan echter wel alles zien wat je erop zet, dus vraag eerst even of hij in je spel zit! Dezelfde Hrun zorgde ervoor dat Megabyte een zogenaamd favicon.ico aan de website toevoegde. Met elk stapje verbetert onze site. Als topprogrammeur was Hrun sowieso erg aanwezig gedurende een periode van het jaar. Hij stond aan het hoofd (samen met Lord Voll) van een beweging die wellicht een soort Sterren Oorlog naast het klassieke Sterren Oorlog op de wereld wilde brengen. Andere spelers waren gematigd enthousiast: men zag er wel iets in, maar was tegelijk bang dat het veel moeite was voor iets wat misschien weinig gebruikt zou worden. De mensen hebben maar een beperkte tijd en gezien de drang om te promoveren zullen de meeste spelers de voorkeur geven aan een regulier spel in plaats van een alternatief. Andere spelconcepten kunnen heel leuk en uitdagend zijn, maar zijn ze ook eerlijk en gebalanceerd? Een gewoon spel balanceren is al moeilijk, laat staan om allerlei scenario´s te bedenken… Toen Hrun terugkeerde van zijn vakantie veranderde het draadje: hij ging zich meer richten op het toevoegen van dimensies aan het klassieke Sterren oorlog dan op het bedenken en uitwerken van scenario´s. Hij dacht aan een visuele weergave en automatisering van de orderinvoer, zodat ook de deadline korter kan worden dan twee weken. Dit draadje bleek uiterst vruchtbaar, want Immelmann (waarover later meer) werd geïnspireerd om een vervanger voor de Romulanen te gaan bedenken. Hij deed dat niet met de bedoeling om de Romulanen geheel af te schaffen, maar meer om extra opties te geven. Je zou in een spel kunnen kiezen uit vijf rassen, zodat er één niet mee zou doen. Later zou hij enigszins teleurgesteld verklaren dat hij het opgaf, omdat hij er niet in slaagde een schip te ontwerpen dat geheel andere speelstijlen had dan de reeds bestaande, maar toch niet een bestaand schip overvleugelde. Hij kon wel iets ontwerpen wat echt beduidend anders was, maar dat lukte hem alleen als het om hele rare schepen ging, zoals schepen met vreemde combinaties van secundaire wapens of schepen die zijwaarts erg sterk waren. Het bleek een vruchtbare draad, want nadat Immelmann aankondigde geen belachelijke schepen te willen produceren, kwam er weer discussie op gang over het verbeteren van SO, maar dan meer geënt op visuele weergave en automatische invoer. Speltechnische wijzigingen kwamen nog wel aan bod in het draadje, maar daar kwam men niet uit en die verhaallijn bloedde direct dood. Het eindigde met het aanbod van Eddie Butcher om een soort retro Buck Rogers uiterlijk voor een verbeterde website te ontwerpen. Anderen zouden dan de techniek achter het ontwerp bijeen moeten klussen, want Eddie heeft niet langer de tijd om dat te doen nu hij van werkgever gewisseld is en ook nog voor The Geezer moet zorgen. Nee, dat is geen nieuwe speler die hij onder zijn hoede heeft, het is zijn in november geboren zoon!

 

Via het forum werd ook bekendgemaakt dat het nieuwste hulpmiddel van Lord of Elvesham –een erkende Excel-specialist!– gepubliceerd was. Het gaat om een database in Excel waarin spelers te traceren zijn. Er zijn diverse ingangen om op te zoeken en het mooie is dat als je een speler wil bekijken, je een goede indruk krijgt van diens ontwikkeling en prijzenkast. Vorig jaar had Lord of Elvesham al de ratinglijst opgepoetst en gemoderniseerd en ook de redactie van een soort lichtkrantje op zich genomen. Hij is kennelijk zeer begaan met de hobby, want al deze extra bezigheden kosten hem vast een hoop tijd! Hartelijk dank en complimenten! Zijn database is te raadplegen op www.sterrenoorlog.nl onder het kopje “spelerstatistiek”.

 

Via het forum uitte Immelmann zijn zorgen dat beginnende spelers en zeker diegenen die nooit het FA-tijdperk hebben gekend, wel eens snel ontmoedigd kunnen raken en zelfs opgeven. Die spelers hebben niet de vroegere leerschool onder de heren Post gehad en zij worden nu in de arena gezet tegenover spelers die soms wel tientallen spellen meer hebben gespeeld dan zij. Tja, dat zijn lastige situaties! Ervaren spelers doen gewoon hun best om te winnen en hebben al zoveel bagage dat nieuwelingen zich nog wel eens als door een stoomwals overreden voelen… Immelmann vond dat de handleiding –die in het vorige Jaaroverzicht ook al als ontoereikend werd beoordeeld– nieuwe spelers helemaal niet voorbereidt op wat ze te wachten staat. Zij zullen elke beginnersfout maken en tegen de sluwe veteranen worden die vrijwel allemaal glashard afgestraft. Vandaar dat Immelmann een plan ontwikkelde om een supplement op de handleiding te gaan schrijven. Daarin komt wat extra uitleg over zaken die in de handleiding niet helemaal duidelijk worden, maar ook wat je nu allemaal kunt doen in een beurt en wat nou enkele standaardtactieken van elk ras zijn. Diverse kanonnen uit het spelersareaal hebben hun medewerking toegezegd. Hopelijk kunnen we met deze toevoeging nieuwe spelers beter voorbereiden op hun zware opgave. Wie weet blijven ze dan langer actief. De vooralsnog zogenaamde Handleiding Plus zal ergens in 2011 gepubliceerd worden en het ziet er naar uit dat de verbeterde handleiding pas enige tijd later klaar zal zijn.

 

Verder leefde het FIFA Wereldkampioenschap Voetbal 2010 onder de spelersgroep. Natuurlijk heerste uiteindelijk de teleurstelling en waren meerdere spelers van mening dat Duitsland een fijnere tegenstander voor ons was geweest dan Spanje.

 

In de tweede helft van het jaar kwam op het forum de klad er in. Spelers lieten zich minder horen, zelfs die spelers die eerder in het jaar wel geregeld berichtten. Voor de spelleiding bleek het ook een uiterst drukke periode, zodat het allemaal wat armoediger werd op het forum. Alleen die sectoren waar een handvol erkende Brugmannen als Darth Vader, Nimitz en Lord of Elvesham actief waren, zorgden voor vertier voor aan de zijlijn toekijkende anderen. Het viel anderen ook op: Kikoman kwam in spel 188 met de term forummoe! We hopen natuurlijk dat 2011 een herstel zal brengen, want het forum is toch een leuke en –vergeleken met vroeger– kenmerkende verhoging van de spelbeleving.

 

2          Delft, 3 juli 2010

Mensen houden van trilogieën. Kijk maar naar de vele trilogieën van topfilms zoals Lord of the Rings, The Godfather en The Matrix. Of wat dacht je van de computerspellenbranche? In boekvorm is momenteel de Millennium-trilogie zeer populair. Maar wij bij Sterren Oorlog doen ook aan trilogieën! Inmiddels zijn er drie Jaaroverzichten gepubliceerd en we hopen natuurlijk allemaal dat deze editie een waardiger vierde deel gaat opleveren dan Indiana Jones and the kingdom of the crystal skull voor die filmserie deed… Maar dat ter zijde, want met onze derde conventie in casa Butcher te Delft beschikken we over weer een trilogie. En dat die succesvol was, kan worden afgelezen aan alle positieve reacties die op het forum te vinden waren. Gastheer Eddie Butcher en zijn wederhelft Saskia hadden alles weer goed voor elkaar, waarvoor zij vele loftuitingen in ontvangst mochten nemen. Bovendien hadden zij goed nieuws, want ze maakten aan de spelersgroep wereldkundig (of is dat sterrenkundig in ons geval?) dat zij in blijde verwachting waren van hun eerste kind, waarvoor de puur Nederlandse naam Gijs gereserveerd was! Proficiat!

 

Er werd natuurlijk ook gespeeld, want het deelnemersveld was volledig bezet. In spel 12 vonden we de volgende teams: Kikoman & Marty Kruge, Cleaver & Megabyte, Eddie & Daryl en Captain Bob & The Hitman. Spel 13 werd bevolkt door Immelmann & Donald23, Nimitz & Darth Vader, Lord Voll & Lord of Elvesham en Skywise & Skyrider. Op het forum had Skywise nog aangekondigd dat hij als nieuwbakken galactisch admiraal graag tegen Megabyte wilde uitkomen, maar eenmaal in Delft koos hij er toch voor om in het andere spel te gaan, samen met Skyrider. Dat bleek wel een goede keuze: de beide Sky´s wonnen spel 13! Het was de derde conventiezege voor Skywise en het was natuurlijk leuk dat hij als galactisch admiraal de winst pakte – iedereen wilde hem natuurlijk te grazen nemen. Al zijn zeges hebben trouwens stuk voor stuk in Delft plaatsgevonden – misschien moet het OSO maar overwegen om die stad in de ban te doen. Op de tweede plaats eindigde het team van Lord Voll & Lord of Elvesham, sowieso het team met de langste naam al was het niet het team met de langste adem! Lord Voll had in Delft eerder ook al twee maal gewonnen en als hij dit spel samen met Lord of Elvesham had weten te winnen, had hij alleen aan kop gestaan met vier conventiespelzeges. Skywise vervolmaakte echter zijn trilogie – weer een trilogie erbij... Hij en Lord Voll hebben nu allebei drie zeges. De andere teams deden ook hun best, maar moesten capituleren.

 

Spel 12 werd uiteindelijk gewonnen door Eddie & Daryl. Van tevoren had Eddie al gezegd dat ze eindelijk eens een conventiespel wilden winnen en dat zij ditmaal hun best zouden gaan doen, want dat was nooit eerder gebeurd – vast niet nee! Het spel verliep wat rommelig. Kikoman & Marty Kruge werden als eerste kansloos voor de zege. Captain Bob had de honneurs waargenomen voor The Hitman, die wat later kwam. Helaas had hij geblunderd met de orders, zodat toen The Hitman eenmaal arriveerde, er weinig meer te redden viel van de hopeloos uiteen gewaaierde schepen. Desondanks konden ze nog wat punten scoren. Megabyte & Cleaver zagen weinig, maar konden soms wat puntjes pakken. Cruciaal was het moment dat het beschadigde schip van Cleaver onvoldoende sensors had om de schepen van Eddie & Daryl te zien. Die laatstgenoemden lagen in achtervolging van de vluchtende Hitman en Megabyte & Cleaver –hoewel zij een raar voorgevoel hadden– concludeerden dat Eddie & Daryl achter The Hitman zouden blijven gaan, omdat die in punten voor zou staan. Dat gebeurde echter niet, ze draaiden om in wat ze zelf omschreven als hun “no guts, no glory” moment – iets wat ze meestal één keer per spel doen. Het lukte, Megabyte & Cleaver overleefden de val nog net, maar ze gingen later alsnog geheel wrak. Eddie & Daryl wonnen de partij met glans.

 

Na de prijsuitreiking ging de gebruikelijke barbecue aan. Iedereen genoot van de maaltijd, behalve Captain Bob die helaas te vroeg weg moest. Bedankt voor de gastvrijheid Eddie & Saskia! Gefeliciteerd aan de winnaars! Als laatste moet er een dankwoord uit naar spelleiders Hasenfratz en Hrun, die als invaller een foutloze dag had en Megabyte in staat stelde een lang besproken duo met Cleaver te vormen. Heren, bedankt voor jullie inspanningen om de anderen zo´n mooie dag te bezorgen.

 

Normaliter zou er een tweede bijeenkomst door het OSO worden georganiseerd, maar dat lukte helaas niet. Jammer, want het was voor het eerst sinds 2007 dat er geen tweede conventie werd gehouden. Aan de locatie lag het niet, want Darth Vader had tijdig aangegeven dat hij weer “zijn” bedrijfspand ter beschikking kon stellen. Helaas waren alle spelleiders al zo volgeboekt dat hun agenda´s geen vrije ruimten meer vertoonden. Er moest een keuze gemaakt worden: alsnog haastig iets doen op een dag waarop zeker enkele potentiële spelleiders niet kunnen, of wat uitstel nemen en dan in het voorjaar van 2011 een nieuwe poging wagen. Er werd unaniem gekozen voor 2011.

 

4          Debutanten en recidivisten

Ieder jaar gebeurt het weer dat oudgedienden per ongeluk via google of vrienden etc. op de Sterren Oorlog website terechtkomen en zich vervolgens inschrijven voor een nieuw en aanzienlijk goedkoper spel. Heerlijk vinden we dat, al hopen we nog steeds dat er ook meer nieuwkomers onze hobby leren waarderen.

 

Immelmann is een bekende kerel voor spelers die in de periode 1994-1995 allerlei spellenconventies bezochten. In zijn eerste SO-carrière wist hij nooit te winnen, zelfs niet met zijn (vaste?) partner The Spawn die nu helaas (nog) niet actief is, ook al treffen ze elkaar nog geregeld… Wie weet komt daar ooit nog wat van, al schijnt The Spawn voorlopig nog geen zin en tijd te hebben. Toentertijd was Immelmann lid van The Space Crusaders, samen met eerdergenoemde The Spawn en diens broer The Punisher. Immelmann kende toentertijd veel andere spelers, zodat hij toen hij zich voor het eerst in levenden lijve presenteerde in Weert, direct herkend werd. Aan zijn eerste carrière kwam een eind toen Immelmann zich meer en meer ging interesseren voor Magic – The Gathering, een kaartspel wat toevallig ook de nieuwe richtmarkt werd van Fantasia Arena. Volgens boze tongen uit de Nieuwsbrief van november 1995 zou Immelmann in huiselijke kringen het liefst “Truus” genoemd willen worden en ook nog eens in een kartonnen doos bij station Rotterdam wonen. Voor beide beweringen ontbreekt ieder bewijs, maar wie weet dat hij er zelf nog wat over kwijt wil… Voor de rest is zijn terugkeer nu al een groot succesverhaal: een Bronzen Ster en een snelle promotie tot commander in zijn eerste jaar! Bovendien is hij het brein achter de Handleiding Plus, een document dat bedoeld is als toevoeging op de handleiding en vooral gericht is op het overbrengen van noodzakelijke kennis, ervaring en begrip op met name nieuwkomers. Met dat werk, dat beschikbaar zal zijn in 2011, en zijn vele forumbijdragen heeft hij zich nu al stevig op de sterrenkaart gezet!

 

Minder succesvol, maar zeker niet minder enthousiast, is de stormachtige Sado. Hij keerde terug na een ruime afwezigheid. In de FA-tijd had hij wel enkele spellen gedaan, maar hij had nooit een zege of promotie in de wacht gesleept. Zijn enthousiasme bleek uit zijn inschrijving voor vier (!) spellen als eerste officier, en met meerdere geluiden in de richting van een verkorting van de deadline. Het liefst zou hij elke week een deadline willen hebben, of een geautomatiseerd systeem waarbij de nieuwe beurt meteen wordt gedraaid zodra iedereen orders heeft ingevuld. Sado doet heel veel met PBM/PBEM, want vroeger speelde hij al Quest, Robot Armies en Adventurer Kings naast Sterren Oorlog. Voor Quest schreef hij toen zelfs een nieuwsbrief. Tegenwoordig probeert hij SO-spelers te motiveren om met AK mee te doen en spoort hij allerlei andere oude PBM-klassiekers in een nieuw jasje op.

Hoe dan ook, zijn enthousiasme hebben hem nog niet naar direct succes geleid. Na al die jaren bleek het een zware leerschool te zijn en zelfs de Romulaanse verhuller sleurde hem er niet doorheen. Hij ging voornamelijk wrak in zijn eerste spellen, maar er kwam een kentering toen hij samen met Donald23 aan het toernooi deelnam. Eigenlijk was Sado te laat met inschrijven en waren de teams al vastgelegd, maar Donald nam Sado er grootmoedig bij en met zijn tweetjes deden ze het behoorlijk goed. Wat heet! Lees verderop voor de verrichtingen van dit onwaarschijnlijke duo…

 

Dit jaar waren er geen volledig verse aanwinsten. Alle drie de nieuwelingen hadden al een verleden in het FA-tijdperk. Captain Bob is niet terug te vinden op de oude ratinglijsten, maar van zijn twee spellen heeft hij er één niet afgemaakt, wat alles zou verklaren. Naar eigen zeggen werd hij door Warlord –die het zelf te druk heeft om regulier te spelen– geattendeerd op het hernieuwde bestaan van ons magistrale spel. Als eerste officier kwam hij direct tussen Malurax, Toetanchamon en Hrun. Captain Bob moest zich eerst maar eens staande zien te houden tussen al die meer ervarener tegenstanders. Met zijn Romulanen lukte het hem aardig, want hij bleef als enige in leven en ontving direct een Bronzen Ster en Zilveren Maan! Maar hij is dan ook geen vreemde in spellenland: hij werkt als financier mee aan een bedrijfje dat in Nederland spellen publiceert (www.vendetta-games.nl) en hij was ooit Nederlands kampioen in het spel Diplomacy! Datzelfde jaar (2004) reisde hij af naar Engeland waar hij een tweede plek op het wereldkampioenschap behaalde – de hoogste notering ooit van een Nederlandse speler… We zijn gewaarschuwd!

 

Overigens was het in Jaaroverzicht 2009 verkeerd  vermeld, maar ook El Bountyhunter heeft een verleden in Sterren Oorlog. Hij speelde toen waarschijnlijk maar twee keer mee, steeds met één schip, waarin hij geen noemenswaardige prestaties liet optekenen. Er staat dus een fout in het vorige Jaaroverzicht, toen El Bountyhunter als debutant werd omschreven.

 

5          Doubleurs

Het is niet zo leuk te moeten rapporteren, maar best veel spelers zijn gestopt! Het is te vroeg om een noodklok te luiden, maar jammer is het zeker wel. Het is opvallend –alhoewel niet verrassend– dat het merendeel van de doubleurs een lage rang heeft. Er zit één commander bij, de rest is kapitein. Dat doet toch vermoeden, en in sommige gevallen is het bekend dat het zo is, dat matige resultaten de spelers van een vervolg weerhouden. Wellicht dat sommigen van hen zich zo moeilijk staande konden houden dat zij er geen heil meer in zagen. Hopelijk zal dit soort uitval in de toekomst kleiner worden als Immelmann eenmaal zijn Handleiding Plus heeft gepubliceerd. Ondertussen is het aantal actieve commanders groter dan het aantal actieve kapiteins… Het is duidelijk: het Mexicaanse leger is in aantocht!

 

Helaas is het niet iedereen gegund om flink te vlammen en af en toe een potje te winnen. Enkele spelers hebben een wat langere leercurve nodig of wat meer geluk. Zelden had iemand zoveel pech als Mordante: keer op keer stootte hij met zijn favoriete Klingons op de Romulanen en dat was meestal het einde. Er waren momenten van verbetering, maar in het volgende spel liep hij meteen weer op de verhuller vast. Halverwege 2010 kondigde hij zijn vertrek aan, al liet hij gelukkig wel ruimte open voor een terugkeer. De resultaten hadden zijn spelbeleving geen goed gedaan en hij vond dat hij wel genoeg punten had opgeleverd aan zijn tegenstanders. De spelersgroep reageerde heel begrijpend: iedereen sprak de hoop uit dat Mordante nog eens zou terugkomen en sommigen adviseerden hem een speelkameraadje op te zoeken om ervaring op te doen. Zodra hij er weer aan toe is, zullen wij hem met open armen verwelkomen!

 

En dezelfde boodschap willen we ook aan Baras overbrengen. Hij begon ongeveer gelijktijdig met Mordante en kon helaas maar ietwat betere resultaten bereiken. Sinds spel 153 in 2009 afliep, is hij niet meer gesignaleerd in een regulier spel. Wel deed hij nog mee aan de voorronde van het toernooi, maar daarin kon hij geen potten breken. Hij had zijn vertrek niet aangekondigd, dus we hopen nog dat hij slechts een wat uit de hand gelopen pauze heeft genomen!

 

Sinds spel 166 in januari 2010 afliep, is er geen forumpraat of iets anders van Robber vernomen. Hij verdedigde wel zijn titel in het toernooi, al kon hij zich niet door de voorrondes boksen – we zijn benieuwd naar zijn huidige status en of hij binnenkort nog opduikt!

 

Van Lord Voll weten we tenminste wat er gaande is: hij wilde een tijd (misschien wel onbepaald) stoppen met reguliere spellen. Misschien heeft hij het te druk met zijn werk of zijn jonge gezinnetje, of misschien waren zijn resultaten de afgelopen jaren wat teleurstellend, want sinds 2007 won of promoveerde hij niet meer. Bovendien verliep zijn toernooi uitermate teleurstellend. Hij heeft wel aangegeven dat hij bij conventies aanwezig wilde zijn, dus we zien hem nog wel eens! Lord Voll beleeft daar natuurlijk heel wat mooie momenten en lekker samen zijn met je medehobbyisten is natuurlijk heel mooi. Lord Voll blijft dus één van de allergevaarlijkste spelers op conventies – blijf op je hoede. Dat zijn meteen fijne gelegenheden om eens lekker op hem in te praten…

 

6          Afgelopen spellen

In 2010 werden er 16 spellen afgerond. Dat is 8 minder dan in 2009, maar dat was wellicht een uitzonderlijk hoogtepunt. Waarschijnlijk vertegenwoordigt 16 afgeronde spellen een mooi gemiddelde in een toernooijaar, want 2010 was natuurlijk ook het jaar van het tweede toernooi.

Hieronder staat een lijst van spellen in de volgorde waarop die op de website zijn gepubliceerd. De webmaster had het erg druk, zodat het geregeld voorkwam dat een spel al enige tijd afgelopen was eer het gepubliceerd werd op de website. In het chronologische overzicht is de publicatiedatum leidend. Het is ondoenlijk voor de auteur om van elk spel de precieze einddatum te achterhalen en het zou ook niet heel veel uitmaken, want met een paar uitzonderingen is het voor een Jaaroverzicht niet van kritiek belang om te weten of spel x in februari of toch in maart afliep.

 

Dit zijn de 16 spellen:

-166 (jan), Kl

-174 (jan), Kl

-172 (feb), Kl

-165 (maa), Ro

-170 (apr), Kz

-178 (mei), Kl

-180 (mei), Fe

-175 (jun), Ro

-173 (jul), Fe

-169 (sep), Ro

-171 (sep), Kz

-179 (nov), Kl

-181 (nov), Fe

-182 (nov), Ro

-183 (nov), Fe

-176 (dec), Kz

 

6.1       SO 166

D eerste zege van het jaar was voor de Klingons en niemand minder dan The Hitman nam de lauwerkrans in ontvangst. Zijn vloot haalde 957 punten (3e plaats in de top 5 Klingon teamscores), terwijl zijn tegenstanders Robber (Romulanen, 410), Immelmann (Kzinti, 374) en Lord Voll (Federatie, 172) bij elkaar op 956 punten kwamen! De Kzinti werden uitgeroeid en van de Federatie bleef slechts één schip over. De Romulanen overleefden allemaal; zij hadden een tijdje gerepareerd waardoor de Klingons de verhuller nauwelijks hoefden te vrezen. De Romulanen dachten vroeg een knaller te maken, maar door onverwachte bewegingen van de Federatie werden slechts de helft van de Phasers afgevuurd, waarna het voordeel voor de Romulanen wegebde. Daarna viel het spel vooral op door de ijzingwekkende stilte op het forum. Pas toen de beslissing viel, kwam er weer wat geklets op gang. Immelmann deed als eerste officier mee en dat bleek, want hij verloor tot tweemaal toe een schip door het opsturen van foutieve orders! Hij nam het sportief op gelukkig. Immelmann kreeg het aan de stok met The Hitman, die snel in een zetel werd geholpen door de foute orders van Immelmann. Vervolgens geraakte Immelmann slaags met de Romulanen, maar hij werd ontzet door The Hitman, die de Rommies verkoos boven de reeds gereduceerde Defenders. Later achtervolgde Hitman alsnog de Kzinti tot aan hun basis, waar hij de resterende twee schepen en voornoemde basis in de as legde. De laatste punten werden gescoord op de Federale sterbasis, want Hitman werd ondertussen achtervolgd door enkele verhulde Haviken en dan mag er best gevlucht worden! De keuze om een beurt of wat eerder op de Romulanen te vuren was een juiste, want daardoor gingen die repareren en opsplitsen en tegen de tijd dat ze weer gehergroepeerd waren, was de voorsprong van de Klingons immens. Lord Voll had de pech dat hij als eerste de Rommies tegen het lijf liep. Hoewel de Romulanen niet maximaal profiteerde, was de schade te groot om een rol van betekenis te kunnen spelen in deze sector. The Hitman werd met de Platina Komeet onderscheiden. Wel klaagde spelleider Megabyte nog dat Hitman eindelijk eens iets aan zijn scheepsnamen moest doen…

 

Er gebeurde trouwens nog iets opmerkelijks in dit spel: The Hitman dreigde met zware sancties wanneer zijn verjaardag in 2011 weer vergeten zou worden! Gelukkig voor ons allen werd zijn verjaardag in 2011 niet vergeten, zodat we in ieder geval tot 13-01-2012 weer rustig zouden moeten slapen…

 

6.2       SO 174

Spel 174 was allesbehalve stil op het forum, maar het werd dan ook bevolkt door de eeuwige Kletskous van het Jaar Lord of Elvesham (Romulanen) en zijn al even aanwezige kameraad Darth Vader (Federatie). Diens aartsvijand Ender had de Kzinti onder zijn hoede, terwijl Megabyte de Klingons aanvoerde. De onderlinge rivaliteiten tussen deze vier strijders maakten het spel extra heet om vanaf de zijlijn te volgen. Het duurde niet lang of iedereen wist welke speler met welk ras in welk kwadrant zat. Het werd opgevolgd met een enquête over wie de sector zou winnen. De speler die de juiste winnaar voorspelde, kon een heuse SO-prijs tegemoet zien!

Na enkele beurten lag er een kluitje van Romulanen en Federatie, met de Kzinti ietwat verderop en de Klingons aan de rand van het strijdtoneel. Ender verkneukelde zich al op het vroege afscheid van Darth Vader. Echter, al snel bleek dat er achter de schermen werd gecommuniceerd over een tijdelijk niet-aanvalsverdrag – de Federatie en de Romulanen zouden alleen elkaar uitroeien en de Kzinti en Klingons daarmee een plezier doen. Megabyte sprak zich uit tegen zo´n samenwerking en Ender was verschrikt, want hij zag de bui al hangen aangezien hij op ongeveer afstand 10 van Darth en Elvesham lag. Zo geschiedde; Ender werd door Elvesham met de helft gereduceerd, maar Darth Vader schoot alles op de aanstormende Megabyte af, die juist een boud plan had opgesteld en ondanks het happen van 8 Photons op Piper Maru-Kl (42%) en 149 Phasertreffers op Yokel-Kl (81%) nog 2,5 koekblikken wist op te blazen door er 483 treffers op te doen... Megabyte vertelde een dag of wat later dat hij nog steeds stond te trillen op zijn benen vanwege het ongekende succes van deze beurt! Wel werd Lord of Elvesham die vol trots stond te pochen over zijn daden, terwijl hij geen vuur van de Federatie hoefde te vrezen, door Megabyte tot persona non grata bestempeld. In beurt 6 moest Darth definitief capituleren – hij was vernietigd. Lord of Elvesham bleef nu op Megabyte jagen, waardoor Ender niet meer in gevaar kwam. Uiteindelijk besliste Megabyte de sector door een sterbasis te kraken en door zijn Piper Maru op te offeren: deze zag een verhulde Havik op afstand 6 en ging vrolijk ten onder. De Klingons hadden met 897 punten meer dan de Romulanen (347), Federatie (216) en Kzinti (190) bij elkaar! De laatste dreigementen van Elvesham dat Megabyte gehalveerd was en hij nog steeds vier schepen had was slechts warrige spierballentaal, want als je al gewonnen hebt, maakt het niet meer uit dat je gehalveerd bent. De vijfde (!) zege op rij werd beloond met de tweede Platina Komeet en een Supernova (443 punten voor Mons Meg) voor Megabyte. Het duurde slechts 8 beurten. Aan het eind was er nog wat gesteggel over wie nu het meest verantwoordelijk was voor het vernielen van het galactisch admiraalschip van Megabyte, was dat Darth of Lord? Ondanks het verlies van zijn commandoschip promoveerde Megabyte direct weer naar de allerhoogste rang met zijn groot admiraalschip. Het spel was kennelijk zo inspirerend dat Megabyte weer eens een spelverslag indiende – dat doet hij de laatste jaren niet zo vaak meer. In zijn verslag legt hij nog even fijntjes uit dat groot admiraal Skywise nu 444 punten moet halen om galactisch admiraal te worden…

 

6.3       SO 172

Spel 172 was ook een tijdje heet, al benaderde het bij lange na niet het rumoer van spel 174. Ditmaal kwam het verbale vuurwerk van een mysterieus duo. Niemand liet zich om de tuin leiden: het was direct duidelijk dat de “nieuwelingen” Mosselman en zijn maatje JTKurk twee reeds ervaren officieren waren. Ach, zo houdt je de schijn nog even op. De verdenking viel vrijwel meteen op Megabyte, die net voor het einde van het spel wat hints weggaf, en Skyrider. Eddie & Daryl werden ook nog genoemd, maar meestal blaten zij onder hun eigen namen op het forum, dus heel waarschijnlijk was dit niet. De Mosselbende leidde de Klingon-vloot en het duurde niet lang (beurt 2) of de Klingons hadden de Federatie van Lord of Elvesham op korte afstand in het vizier: de Klingons verloren één schip, terwijl Elvesham er ongeveer 2,5 verloor. Daarna werd de Federale sterbasis ook tot schoot verwerkt. De Klingons wilden echter niet met de voltallige Kzinti-vloot van Hasenfratz en Marty Kruge sparren. Er ontstond een achtervolging: de Belgen begrepen dat de Klingons een tweede sterbasis zouden pakken om te winnen en wilden dat koste wat kost verhinderen. Zij lieten alles links liggen om de Klingons te pakken te krijgen. Het lukte uiteindelijk niet, waardoor alle Defenders helaas op 0 punten eindigden! De Romulanen onder leiding van Yoritomo hebben zich al die tijd gericht op de sterbasis van de Kzinti en zodoende zichzelf uit het spel geholpen. Het leverde dat ras 263 punten op. De Federatie eindigde ook op 263 maar werd waarschijnlijk om alfabetische redenen op de tweede plek gezet. Omdat de Kzinti-basis nog 7 punten had gepakt, kwam de totale score van deze drie rassen op slechts 533 punten… Megabyte bleef galactisch admiraal terwijl zijn maatje Skyrider admiraal werd. Het was tevens de zesde overwinning op rij voor de galactisch admiraal, een nieuw record! Met slechts zes wrakken was dit het spel waarin het minst geslacht werd. Het was net niet het spel met het minste aantal punten, al scheelde het weinig.

 

6.4       SO 165

De drie zeges op rij hadden de Klingons goed gedaan, maar nu zou een ander ras de tijdelijke hegemonie breken: een eerste officier ging er met het goud en –belangrijker nog– het brons vandoor! Het was de eerste Bronzen Ster van het jaar en de gelukkige was Immelmann die de Romulanen aanvoerde tegen de Klingons van Eddie & Daryl, de Federatie van Nimitz en de Kzinti van Marty Kruge. Met de zelfbenoemde helden Eddie & daryl wordt er meestal genoeg gepraat op het forum en ook ditmaal was de eigendunk niet van het scherm te vegen – totdat er wat misging bij de Klingons: een aanval op de Romulaanse sterbasis liep spaak toen de basis onverwacht gemeen hard terugschoot op de Skywipe-Kl. De Romulanen verlosten de Skywipe-Kl uit zijn lijden en schoten de Megabutt-Kl vakkundig overhoop. De Klingons hadden hun vloot opgesplitst om sterbases te jagen, maar op deze manier kwam er niets van terecht. Kort daarop botsten de Federatie op de Romulanen en ontstond daar een interessante confrontatie. Het eerste succes was voor de Haviken, maar Nimitz sloeg terug: de Romulanen verloren twee schuiten. Helaas kon de Federatie niet doordrukken en uiteindelijk dolf Nimitz het onderspit. De laatste beurten leken traag te verlopen, omdat er bij alle deelnemers maar weinig op de radar verscheen. Ondertussen had Eddie met een wanhoopsdaad roem geoogst: met zijn laatste schip ging hij voor een sterbasis liggen en schoot deze zonder schilden wrak (289 treffers)! Ondanks dat er vanuit het kamp van Eddie & Daryl wel eens verwensingen richting Darth Vader of andere sterbasisjagers worden geslingerd, zijn zij in dit spel verantwoordelijk voor de vernietiging van drie sterbases! In spel 128 hadden ze ook al drie bases aangevallen. De Kzinti hebben zich te lang gericht op het uitschakelen van de Klingon-basis, waardoor ze te weinig aan het verdere spel deelnamen. Jammer, want toen de andere rassen op maximaal twee schepen stonden, hadden de Defenders best kans gemaakt om te stunten. Het lukte Marty Kruge echter nooit om de Haviken te identificeren. Andersom wel en Immelmann scoorde de laatste puntjes op de Defenders.

Met deze zege behaalde Immelmann zijn Bronzen Ster, maar geen Zilveren Maan, want de HIS ging naar Eddie, wiens laatste schip Endel-Kl met 412 punten een Supernova waard was! Het was een HIS met een gouden randje, want het bleek zijn commandoschip te zijn. Met zijn bevordering tot commodore werd Eddie eindelijk gelijkgeschakeld aan Daryl – een scheve verhouding die al sinds spel 117 bestond!

 

Gek genoeg leverde dit spel een nieuwe bijnaam op voor de man die al als onder andere “Commodore Basic”, “Kapitein Iglo” en zijn geuzennaam “sterbasis admiraal” door het leven gaat. Darth Vader mengde zich in het overwinningsdraadje waar hij zichzelf adverteerde als “sterbasis admiraal”, wat prompt door Nimitz werd afgekort tot SAD…een nieuwe bijnaam werd aan het rijtje toegevoegd.

 

Dat Eddie´s Endel-Kl niet beschoten werd door de sterbasis, is vrijwel zeker te wijten aan een fout in de sterbasisroutine, die af en toe verkeerde vuurorders kiest in soortgelijke situaties. Zie bijvoorbeeld spel 128, 135, 161 en 183 voor soortgelijke incidenten. Er schijnen er nog meer te zijn… Megabyte haastte zich te melden dat “bug exploits” niet getolereerd zouden worden.

 

6.5       SO 170

Sector 170 was weer zo´n gebeuren waar weinig forumpraat bij kwam kijken. Maar ja, wat wil je anders als Lord of Elvesham en Darth Vader niet in het spel zitten? Wat er wel over werd geschreven, bevatte een hoop desinformatie: Donald23 claimde in deze sector te zijn, maar was dat niet; Kikoman (Romulanen) claimde de Federatie te bezitten waarop Malurax (Federatie) meteen zei dat hij de Klingons leidde! De Klingons werden in werkelijkheid bestuurd door Toetanchamon die wel zijn aanwezigheid, maar niet zijn ras bekend maakte. De vierde man liet zich helemaal niet horen, maar zolang iedereen dacht dat het Donald was, vond niemand dat vreemd natuurlijk.

Op het forum werd opeens rond beurt 10 aangekondigd dat er nog maar twee teams over waren. Het volgende draadje leverde de ontknoping op: de vierde man was Skywise en hij had van zijn anonimiteit gebruik gemaakt door zijn Kzinti in 16 beurten naar de zege te leiden. Doordat zijn vlaggenschip 508 punten haalde, verbeterde hij de schier onmogelijk geachte score van 443 punten die Megabyte in spel 174 had neergezet. Daarmee werd hij de tweede galactische admiraal van het nieuwe SO! Skywise had tenminste twee sterbases nodig om die score op te krikken, maar dat had nooit anders gekund. Het is de hoogste score voor een Defender tot nu toe (in het FA-tijdperk had Astrom een Defender tot 567 punten weten te stuwen). Het was trouwens pas de tweede keer dat Skywise met Kzinti speelde en nu hij de Platina Komeet heeft, zal hij dat ras vermoedelijk voorlopig niet aanraken. Voor zover bekend heeft Skywise in zijn FA-tijdperk alleen in zijn eerste spel met Defenders gevlogen…boze tongen zouden daar iets van kunnen zeggen!

De Klingons van Toetanchamon gingen geheel wrak, net als de Romulanen van Kikoman. Malurax hield twee schepen over en had een hele nette score van 697.

 

De wisseling van de wacht aan de top van de piramide werd natuurlijk op het forum gevierd.  Megabyte is vanaf 23-07-2007 (spel 125) tot en met 29-03-2010 galactisch admiraal geweest, bijna drie jaar! Tussendoor was hij even een tijdje groot admiraal doordat hij in spel 160 zijn titel kwijtraakte wegens te weinig punten. Kort daarop promoveerde hij weer in sector 164. Een ongekende prestatie die niet zo snel opnieuw zal worden gezien, althans niet nu er steeds meer groot admiraals gaan komen. Gelukkig accepteerde Megabyte het gebeuren zonder wrok en met felicitaties aan Skywise. Ergens was hij wel blij dat het eindelijk gebeurde – wedijveren is misschien toch leuker als je directe concurrentie hebt.

 

6.6       SO 178

Dit spel begon met de waarschuwing van Darth Vader dat hij aanwezig was en dat iedereen alvast zijn sterbasis moest evacueren! Desondanks sneuvelden er drie, maar hoe liep dat af voor de sterbasis admiraal Darth Vader?

 

Al snel gaf Sado (Romulanen) toe dat hij ook meedeed. Zelfs Skyrider liet eens vroegtijdig van zich horen; dat is niet zo gebruikelijk. Misschien dat Darth Vader hem daarom enkele malen verward als Skywise aansprak op het forum… Skyrider had de Federatie op sleeptouw genomen en meestal presteert hij dan wel goed. The Hitman (Klingons) gaf rond de tweede beurt openlijk toe dat hij meespeelde. Toen sloeg meteen de vlam in de pan, want The Hitman had nog een rekening te vereffenen met Darth voor sector 161, waar afspraken tussen Darth en Skywise het einde van The Hitman inluidde, waarna Darth kon winnen. Helaas voor The Hitman moest hij het eerst tegen Sado opnemen. Dat kostte hem een wrak, maar daarna nam Hitman het heft in handen: al snel reduceerde hij op genadeloze wijze de Haviken. De laatste Romulaan werd enkele beurten later door Skyrider opgeëist.

Ondertussen hadden Darth en Skyrider elkaar in een wang-tegen-wang situatie gevonden, waar Darth ondanks de mindere vuurkracht toch meer treffers behaalde. Daarna raakten zij elkaar wat kwijt en ging Darth Vader een sterbasis opzoeken. Vervolgens brak er een forumstilte uit. Darth praatte wel, op zoek naar respons, maar niemand praatte terug. Opeens was het spel afgelopen en had The Hitman gewonnen! Na zijn slag met de Romulanen had hij dicht tegen de doelscore aangezeten. Die werd overschreden door zijn sterbasis, die uit verdediging op Skyrider schoot. Wegens de lage doelscore van 799 (teamscore Klingons: 800...) kreeg The Hitman niet meer de kans om een Supernova te scoren. Zijn schip Commodore-Kl bleef op 360 punten steken, 8 punten meer dan het vlaggenschip van Darth Vader en zodoende gelukkig genoeg om een Gouden Zon in de wacht te slepen! Tjonge, hoe vaak komt het voor dat iemand door zijn sterbasis tot groot admiraal promoveert? Begrijpelijkerwijze baalde Hitman enorm: hij had zijn vloot opgesplitst en twee schepen lagen klaar om een basis op te blazen terwijl de andere twee zijn eigen basis verdedigden tegen de Federatie en zo goed waren uitgekomen dat ze nu stevige klappen konden uitdelen. Zelf was The Hitman ervan overtuigd dat hij rond de 1175 punten was geëindigd (waarvan 540 voor Commodore-Kl) als er nog één beurtje was gedraaid. Winst met een zwart randje? In ieder geval niet voor Darth, die ondanks een teamscore van 585 toch 352 punten met één schip wist te scoren – alweer zijn zesde Supernova.

 

6.7       SO 180

Spel 180 werd een spel van een opmerkelijk record. Hasenfratz en Marty Kruge maakten zich als eersten bekend. Zij hadden de Klingons. Onmiddellijk maakte Megabyte zijn aanwezigheid bekend; hij speelde Federatie, wat deed denken aan FA79 toen hij Hasenfratz voor het eerst ontmoette. Zelfs Cleaver gaf eens van tevoren een hint dat hij meedeed. Wat de anderen niet zomaar wisten, was dat hij niet alleen speelde, maar een tweede poging ondernam om met Hrun een zege te boeken – ditmaal met de Kzinti. De Romulanen werden pas in beurt 3 bekend. Sado beklaagde zich openlijk dat hij ondanks zijn verhuller gezien werd door de vijand. Hij vond dat het pure pech was, maar Cleaver & Hrun hadden echt heel veel tijd besteed aan het plotten van de onderschepping van de vrijwel zeker Romulanen zijnde objecten. De Romulanen waren in twee paartjes gesplitst, zodat het vier Defenders tegen twee Haviken werd. Maar voor de Kzinti ging niet alles van een leien dakje: iedereen lag in elkanders voorschild en dus zouden de Kzinti ook een verlies gaan lijden. Zo geschiedde ook, want de Nestorix-Kz ging wrak, tegenover twee Rommies. Ondertussen hadden Megabyte en de Belgen elkaar gevonden. De Federatie kwam in de positie dat ze op grote afstand de Klingons konden zien. Vervolgens vloog Megabyte achterwaarts en vuurde alles af, waarna de Klingons in ondertalsituatie ongunstig uitkwamen. In een beurt of drie werden de D.VII´s volledig vernield! Tot overmaat van ramp konden de Belgen slechts 4 punten scoren, zodat Megabyte geheel onbeschadigd was. Zelden was een gevecht zo eenzijdig geweest, zeker voor gevechten waar geen verhuller bij betrokken was. De Federatie scoorde vervolgens nog flink op de Romulanen, die één verhuller per ongeluk hadden gedeactiveerd. Doordat Megabyte achterwaarts bleef vliegen was het nagenoeg onmogelijk voor de Kzinti om hem op gunstige voorwaarden te naderen. Daardoor won Megabyte dit spel in 7 beurten, wat een absoluut record is in het nieuwe SO! In het FA-tijdperk stond het record op 6 beurten; dat zal niet snel weer gebeuren. Dit spel werd erg gemakkelijk gemaakt voor Megabyte: eerst konden de Belgen hun aanvalsdrang jegens Megabyte ondanks een slechte uitgangspositie niet weerstaan, vervolgens vergaten ze bij één schip de CS aan te zetten en als laatste vergat een Romulaan zijn verhuller te activeren…een hoop puntjes cadeau, maar het is nog altijd zo dat de speler die de minste fouten maakt, uiteindelijk wint en in dat licht is de zege natuurlijk dik verdiend. Niemand mag trouwens van een speler verwachten dat hij zulke buitenkansjes laat liggen! Het was zijn derde overwinning in 2010 en zijn zevende op rij.

 

6.8       SO 175

In deze sector namen de Klingons van Immelmann een voorsprongetje door te scoren op de Kzinti van Nimitz. Het succes was echter van korte duur, want Immelmann belandde zo ongeveer tussen alle andere rassen in! Een beurt later waren zijn kansen al verkeken. Hij werd het slachtoffer van met name de Federatie en Kzinti. Donald23 presteerde opvallend goed met zijn Federatie. Na bij te hebben gedragen aan het afscheid van Immelmann, kwam hij nu tegenover de Romulanen. Die werden aangevoerd door Ender, die zich zeer tegen zijn gebruikelijk stijl in pas laat bekend maakte. Dat ontwikkelde zich tot een lopend gevecht waarbij zowel Ender als Donald konden scoren. Helaas voor de Federatie verslikte Donald zich in de laatste twee Romulanen. De verhuller is toch doorslaggevend geweest, want de Federatie kreeg veel minder goede kansen om te vuren. Donald had nog de kans om zich te koppelen met twee schuiten, maar draaide dapper naar de Haviken toe om te vuren. Moedig inderdaad, maar het betekende wel dat Donald Plasma´s moest happen en zijn kansen in dit spel voorbij waren. Slechts één schip overleefde. Desondanks was het een goede partij van Donald, die 616 punten vergaarde en zelfs van Ender een compliment kreeg over zijn lef! Nimitz kwam op één puntje minder uit. Helaas moest de voormalige galactisch admiraal de laatste beurten steeds zoeken naar doelen, maar vond ze niet.

 

Doordat Ender redelijk vroeg in het spel twee schepen verloor, scoorde hij het leeuwendeel van zijn teamscore van 803 bijeen met de helft van de vloot: respectievelijk 449 en 241, ofwel 690 punten met twee schepen! Met de hoogste score die een Havik tot nog toe behaalde, verdiende Ender een Supernova…en een Iridium Nebula, want zijn commandoschip was al vroeg ter ziele gegaan.

 

6.9       SO 173

Sector 173 was een veel besproken spel. Het is geen raadsel hoe dat komt, want Lord of Elvesham (Kzinti) zat er in, samen met Eddie & Daryl (Federatie) en El Bountyhunter (Romulanen). De Klingons lieten niet zo van zich horen, maar als je eenmaal groot admiraal bent is dat te begrijpen hoor Skywise.

Beurt 2 bracht de eerste spanning. Kennelijk hadden Eddie & Daryl voor de gein eens de Ion-motoren geactiveerd en zodoende de Kzinti in het vizier gekregen. Elvesham ontweek niet effectief genoeg: hij verloor één schip aan Photons en Phasers en moest vervolgens constateren dat hij met een schip minder weer in het voorschild van de Federalen lag. Die waren aan het “robberen” (achteruit vliegen met Federatie) geslagen. Elvesham kon alleen maar gekwetst vluchten. De Romulanen pakten de Klingons aan, maar raakten vervolgens bij toeval gebrouilleerd met de wegrazende Kzinti. Geheel uit het niets eindigden de Defenders naast drie Haviken, op afstand 1-2... Nog maar weinig later bevond Lord of Elvesham zich wéér in een positie om een hapje Havik te nemen! Het is ongelofelijk, maar de twee Defenders scheurden de Romulaanse vloot gewoon aan stukken. En dat terwijl de Romulanen even daarvoor nog Klingons aan het verorberen waren. Het was wat dat betreft een vreemd spel. De laatste Romulaan kwam op het conto van de Federatie. Voor de Klingons liep het ook al slecht af. Nadat de Romulanen waren verjaagd, kwam de Federatie in de buurt om nog een duit in het zakje te doen. Desondanks wist Skywise wel flink uit te halen – op sterbases wellicht? Op het laatst was iedereen bezig puntjes te pakken op stationaire doelen zo lijkt het.

 

Skywise eindigde als tweede met 736 punten. Slechts één schip overleefde, maar met 353 punten was dat wel goed genoeg voor een HIS! Zijn commandoschip was al wrak, maar het is altijd fijn om iemand een Zilveren Maan te ontzeggen. Eddie & Daryl werden natuurlijk eerste, maar de 347 punten van Eddie waren dan wel goed genoeg voor een Supernova, maar niet voor een Zilveren Maan. Beide heren kregen ook nog een Platina Komeet voor al hun inspanningen over de laatste jaren. Hiermee is helaas wel een einde gekomen aan het tijdperk van de medailleloze Daryl – hij heeft zijn eerste! Op de dag dat de laatste beurt werd gedraaid, won hij ook nog met Eddie het conventiespel in Delft. Wel is Daryl nu weer één rang hoger dan Eddie…zoals het hoort! Bijna iedereen vierde uiteindelijk een feestje in dit spel, want Elvesham had met 330 punten ook een Supernova te pakken. Alleen de Romulanen bleven met lege handen achter.

 

6.10     SO 169

Nog voor de eerste beurt eiste Hrun (Klingons) deze sector op als zijn eigendom. Hij zei nog dat de Copied Hero-Kl zijn virtuele commandoschip was…en in beurt 3 was dat wrak geschoten door Malurax met zijn Kzinti. Deze duellisten hielden elkaar redelijk in evenwicht qua wrakken, maar daarmee raakten ze wel kansloos toen de twee andere rassen plots opdoemden! De Federatie zou zich verslikt hebben in die situatie onder andere door op Malurax te vuren in plaats van op onverhulde Rommies (aangevoerd door eerste officier Captain Bob). Dat die vuurorders een vergissing waren bleek snel toen de Romulanen van achter de verhuller de Federatie aanpakten. Captain Bob had correct ingeschat dat de Klingons en Kzinti geen aanspraak meer konden maken op de winst en dat het beter was zich te richten op de Federatie. In beurt 7 verdwenen de Klingons voorgoed uit deze sector, in beurt 11 later gevolgd door de Kzinti. Toen ontstond er een kat en muis spel tussen de Federatie en de Romulanen. Laatstgenoemde verstoorden de aanval die Toetanchamon op de Kzinti-basis had opgezet – tijd voor een klassiek rondje “toeteren” voor Toetanchamon. De Federatie had nog maar twee schepen en moest van alles uit de kast trekken om uit handen van de onbeschadigde Rommies te blijven. Enkele malen lukte het hem op basis van zijn sluwheid en ervaring. Het duurde een eeuwigheid en op het forum werd er flink over en weer geprikt. Het duurde tot beurt 26 eer Toetanchamon bezweek onder een overdaad van Plasma Torpedo´s.

Iedereen was nu vernietigd behalve de Romulanen. Ondanks dat zij de laagste teamscore van alle deelnemers hadden, werden de Romulanen zoals gebruikelijk bij een “bitter einde” uitgeroepen tot overheersers van deze sector. Voor Captain Bob betekende het een Zilveren Maan en een nog waardevollere Bronzen Ster – hulde!

 

6.11     SO 171

Soms is het moeilijk op het forum te zien wie er nu werkelijk in een sector meedoet. In spel 171 gebeurde het bij het eerste draadje al dat Lord of Elvesham, Darth Vader en Ender zich sterk lieten horen – maar geen van allen deed mee aan dat spel! De Romulanen waren ditmaal in handen van Donald, de Klingons van Ilrazzo, de Federatie van Quasimodo en de Kzinti van erkend kattenkenner Wild Bill Kelso.

Ondanks het ferme begin op het forum bloedde dit spel al snel dood. Slechts twee deelnemers, namelijk Donald en Ilrazzo, lieten regelmatig hun gezicht zien op het forum. Niet zo raar natuurlijk, want van Kelso is bekend dat hij weinig schrijft op fora en Quasimodo heeft helemaal geen mogelijkheid om op het forum te komen. Dat maakt het wel moeilijk de zaak te reconstrueren. Voor Donald was het in ieder geval lange tijd een slaapverwekkend potje, want hij zette steeds zijn wekker met tussenpozen van twee weken. Er gebeurde gewoon te weinig om zijn aandacht te vatten. Hij verwonderde zich steeds over waar iedereen nou toch was. Opeens droogde de enige bron van informatie over dit spel op. Er is nooit een spelverslag ingediend, maar ook dat is niet gek aangezien de winst met 924 punten naar Wild Bill Kelso ging. Hij schrijft geen spelverslagen meer, terwijl hij dat vroeger wel vaak deed. Netjes gedaan kerel! Het is alleen jammer voor Kelso dat zijn commandoschip onder de norm bleef en hij daarom genoegen moest nemen met een Iridium Nebula in plaats van een promotie tot admiraal. Een troostprijs was er in de vorm van een Supernova voor een ander schip (320). Hoewel Donald voornamelijk klaagde dat er niets te zien was, heeft hij uiteindelijk wel flink wat actie gevonden: hij ging totaal wrak, maar scoorde wel 550 punten. Ilrazzo verging het slechter, want die moest de sector vroegtijdig verlaten met een score van 254. Maar de grootste en misschien wel leukste verrassing kwam van de vierde man… Quasimodo speelde zijn beste partij in het nieuwe Sterren Oorlog en leidde de Federatie naar een tweede plek met 824 punten. Al zijn schepen overleefden met een score van 100+ en één schip eindigde zelfs op 343 voor een Supernova, maar vooral voor een HIS en dus promotie tot commander! Fantastisch! Gefeliciteerd Quasimodo – hij heeft er lange tijd naar toe gewerkt.

 

6.12     SO 179

Deze sector stond meteen in het teken van de strijd tussen Lord of Elvesham en Ender, die alvast bij voorbaat de overwinning claimde. Ender had de kattenbakken gekozen, terwijl Lord of Elvesham met Klingons een gooi deed – dat zou een mooi duel kunnen zijn, maar zouden ze elkaar ook tegenkomen? Er werden direct allerlei afspraken gemaakt om dat gevecht te laten plaatsvinden. Sado en Megabyte lieten zich horen als overige deelnemers, maar alleen Sado deed echt mee, met Federatie. Megabyte strooide gewoon zand in de ogen, tot beurt 3 toen hij de waarheid openbaarde.

Tussen al deze voorpret zei Ender nog en passant dat alle admiraals “één pot nat zijn”, zonder te antwoorden op de tegenvraag van Elvesham die wilde weten hoe dat zou zijn als Ender nog eens ooit admiraal zou worden?

De eerste confrontatie vond plaats tussen de snelle Kzinti en de stilliggende Federatie. Sado deed het beter dan Ender had verwacht. Die laatste vluchtte naar zijn sterbasis voor reparaties. Beide partijen hadden wrakken geleden. Ender had het deksel op zijn kattenneus gekregen van Sado, die sterk gestart was in deze sector. Daar kwam echter snel een einde aan, want de vierde man maakte zich nu bekend: Toetanchamon dirigeerde de Romulanen nu naar de Federatie, terwijl Lord of Elvesham met de Klingons ook vuurorders op Sado plaatste. Gezien de effecten van zijn eerste gevecht kon Sado deze overmacht niet meer van het lijf houden. Kort daarop hing iedereen bij een sterbasis te repareren of punten te scoren. Toetanchamon toonde zich wellicht wat te voorzichtig met zijn Haviken die op grote afstand van de Federale basis bleven, waar het laatste schip van Sado gekoppeld was. De Klingons hadden ondertussen namelijk weer een confrontatie met de Kzinti gehad en die luidde het definitieve einde van Ender in. Wel zwijnde Lord gigantisch, want de Defenders lagen absurd dicht achter zijn commandoschip. Ze vuurden echter wegens de defensieve hoeken toch over twee schilden, zodat het commandoschip er met slechts 67% interne schade genadig afkwam. Iets daarvoor had Elvesham ook al de Kzinti-basis om zeep geholpen. Daarna spoedde Lord zich naar de Romulaanse basis om het spel af te wikkelen. Met 947 punten won hij ruimschoots en werd hij tot commodore bevorderd. Het was tevens genoeg voor de 5e plek in de top 5 Klingon teamscores. Jammer genoeg bleef Eloy-Kl met 398 punten net onder de vereiste voor een Supernova. Voor Toetanchamon resteerde een tweede plek met 700 punten. Sado overleefde de laatste aanval van Toet ternauwernood. Hij had toch maar mooi 643 punten verzameld – prima gespeeld hoor. De heren Elvesham en Ender hebben elkaar wel getroffen, maar of er sprake is geweest van een echt duel is zeer de vraag: toen zij elkaar echt tegenkwamen, had Ender al wrakken geleden en dat hij verslagen zou worden, was bijna onvermijdelijk. Lord kon die overwinning op Ender makkelijk claimen.

 

6.13     SO 181

Spel 181 beloofde heel wat te worden. Het merendeel van de spelers die in de FA-tijd in dit spel zaten, spelen nu ook Sterren Oorlog. Cleaver kwam op het idee om het jubileum van wat ooit zijn allereerste spel was, luister bij te zetten door de Klingons op te eisen en de deelnemers van vroeger uit te nodigen om hetzelfde ras als toen te spelen. Wild Bill Kelso (Kzinti) en Immelmann (Federatie) reageerden positief. Toentertijds had Megabyte twee Federale schepen overgenomen van The Spawn, maar hij had ditmaal geen tijd, zodat Immelmann de Federatie solo vloog. Vroeger hadden Masterblaster en Living Target de Romulanen gespeeld, maar zij zijn nu niet actief. Om toch het spel te kunnen vullen, nodigde Cleaver Pjotr uit. Onze tsaar had nogal geklaagd dat Cleaver & Darth Vader in spel 167 lang van de Romulanen waren weggelopen en Cleaver dacht dat dit een mooie kans was voor Pjotr om sportieve wraak te nemen. Voor Cleaver bestond natuurlijk dezelfde kans.

 

In beurt 1 zagen de Romulanen en Klingons elkaar als object op de radar. Cleaver bedacht een geweldig plan om de Romulanen zichtbaar te krijgen, meer besloot op het laatst dat er waarschijnlijk minder risico zat in het activeren van de Ion-motoren. Wanneer leert hij nou eindelijk eens dat risico nemen en vooral je eerste ingeving volgen vaak meer oplevert dan defensief spelen? De Romulanen bleven net te ver weg om gezien te worden en Cleaver kon alleen maar met de staart tussen de benen huiswaarts keren, onderwijl hopend dat het bij één wrak zou blijven. Erg zuur voor de Klingons, want aan de objectgegevens te zien was het zeker dat de Romulanen geïdentificeerd zouden worden als Cleaver toch zijn oorspronkelijke plan had uitgevoerd. Pjotr had nu ook een verrassing klaar. Hij had berekend dat Cleaver maximaal met –16 er vandoor kon gaan en was onder de verhuller gebleven en zo versneld dat Cleaver hem niet kon zien, terwijl de afstand wel verkleind werd. De opgebruikte accu´s en 0 ECM hielpen de Klingons ook al niet… Met 67% interne schade op één schip viel het nog mee, maar de belachelijke maximumsnelheid van 8 maakte de Aurak-Kl ten dode opgeschreven. De Klingons koppelden hun drie slagkruisers aan de sterbasis en vanaf nu zouden zowel zij als de Romulanen dit kwadrant niet meer verlaten. Er kwam een routine op gang waarbij Pjotr een uitval deed en zijn schepen zichtbaar op een behoorlijke afstand parkeerde, waarop Cleaver dan op zijn beurt enkele malen een uitval deed met twee of drie schepen, al naar gelang hoe het repareren verliep. Soms hield Pjotr een gedeelte van de vloot onder de verhuller. Helaas kon Cleaver op die manier nooit een vuist maken doordat de Romulanen steeds op zo´n afstand bleven en zo bewogen dat er met de maximale versnelling van +16 geen echte klappen konden worden uitgedeeld. Pas op het laatst gebeurde er iets spannends: Cleaver vertrok en leek naar een ander kwadrant koers te zetten. Pjotr had zijn ECM en verhuller uitgezet zodat hij op afstanden tot 37 zichtbaar was. Met een bericht van Immelmann die alvast de zege claimde, ging Pjotr nu voor een laatste aanval op de sterbasis, die onderwijl heel wat treffers had geïncasseerd en de meeste schade aan de Romulanen had berokkend. De Klingons draaiden juist om en keerden richting de sterbasis. Of Pjotr deze zet van Cleaver verwacht had, is onbekend. Pjotr had namelijk wel het risico van zijn onderneming ingezien. Hoe dan ook, hij maaide de basis weg en scoorde nog even 200+ punten. Cleaver had andersom iets anders verwacht: hij meende dat Pjotr weer op grote afstand zou blijven en had vuurorders voor T10 en A20 gepland, zonder schilden. Door de A20 orders werd er nu veel te vroeg geschoten, A12-15 was beter geweest. De T10 orders deden gelukkig ook nog wat, zij het alleen met enkele zijwapens. Eén Romulaan werd getroffen en uitgeschakeld (geen wapens en 8EE over). Als het spel een beurt langer was doorgegaan, hadden de Romulanen echte klappen gekregen, want deze lagen in het voorschild van de Klingons op afstanden van 6 tot 8. De Romulanen konden alleen hun rechterwapen gebruiken, en dus op T1 slechts drie Phasers vuren…

 

Maar deze ontknoping aan het noordelijk front kwam allemaal één beurt te laat. Er was op het forum niet zoveel over gesproken, maar de Kzinti en de Federatie hadden elkanders basis vernietigd en vervolgens elkaar opgezocht. Immelmann schreef wel dat hij zijn aanval op de Kzinti-basis net niet goed had uitgevoerd: hij deed een handvol treffers te veel waardoor de basis een beurt te vroeg wrak ging en kostbare punten verloren gingen. Er is nog geen spelverslag van Immelmann´s kant, maar de feiten blijven dat hij de gehele vloot van Wild Bill Kelso heeft vernield. Als laatste heeft hij ook de Romulaanse sterbasis met drie schepen afgeknald. Zijn vierde hinkte ergens rond met een snelheidsbeperking; ongetwijfeld een herinnering aan zijn treffen met Wild Bill. De Klingons eindigden op de vierde plek, Wild Bill net daarboven. Op de tweede plaats stond Pjotr die toch mooi 716 punten had gescoord. Hij had waarschijnlijk genoeg interne treffers op de Klingons geplaatst om er drie wrak te schieten, maar door het repareren bleef het bij één. Sivak-Kl koppelde een keer aan de basis met 99% interne schade, 0 generators en slechts 1 accu! Een lege accu ook nog…

 

Maar Immelmann stond op een zeldzame hoogte: hij had al 827 punten toen hij de laatste aanval inzette, zodat hij op 1046 eindigde. Daarmee promoveerde hij tot commander en schreef zijn tweede Zilveren Maan en eerste Supernova bij. Zijn teamscore was de op twee na hoogste Federale teamscore ooit. Nu bestaan alle vijf de topscores van de Federatie uit getallen van vier cijfers. Uitstekend gespeeld Immelmann!

 

6.14     SO 182

Dit was het laatste spel waarin Mordante optrad. Hij deed ook nog mee aan het eerder gestarte spel 176, maar daarin werd hij vroeg uitgeschakeld, zodat het zeker is dat Mordante in dit spel zijn laatste orders opstuurde. In beurt 2 stootte hij geheel volgens de rode lijn in zijn onfortuinlijke carrière met zijn Kzinti op de verhulde Romulanen. Die werden aangevoerd door Hrun, die ditmaal uitstekende vuurorders koos en ruim 400+ treffers plaatste op drie arme Defenders. Tja, dat is voor Mordante niet leuk natuurlijk, maar voor Hrun was het wel mooi, want hij stond nu op voorsprong.  In beurt 5 verliet Mordante het strijdgewoel. Vervolgens kwam er een groot gevecht tussen drie rassen, waar Sado (Klingons) en Marty Kruge (Federatie) zich voor het eerst lieten gelden. Er ontstond een gevecht waarbij er wel Klingons en Federalen sneuvelden, maar geen Rommies. Rond de Klingon-basis werd de sector beslist toen Hrun zich met zijn intacte vloot op de resterende 2,nogwat Federale kruisers stortte. Sado overleefde met twee schepen en een derde plaats. Hrun claimde zijn eerste overwinning en promotie in Sterren Oorlog – fantastisch! Hij behaalde 953 punten en wist twee schepen boven de 300 punten te krijgen; niet genoeg voor een Supernova, maar wel voor een plaatsje in de top 10 Romulanen! De Zilveren Maan was het kersje op de slagroom. Hij deed zichzelf nog wel tekort: hij zei dat hij eindelijk na vijf jaar promoveerde, maar dat is incorrect, want zijn eerste spel (124) begon in 2007, dus bijna vier jaar is een betere weergave. Voor Marty Kruge, de nummer twee met 900 punten, was er tenminste nog een troostprijsje: een Supernova voor zijn laatste nog in leven zijnde schip. Hij had nooit eerder in zijn loopbaan zo´n hoge teamscore gehad, dus ook Marty beleefde hier zijn beste spel ooit! Dit was een heerlijk spel, want het toont aan dat als je maar lang genoeg volhoudt en ervaring opbouwt, dat er dan ooit een moment komt dat de puzzelstukjes samen met een beetje geluk (niemand wint zonder geluk!) precies op de juiste plek vallen. Laat dit spel een opsteker zijn voor alle (lagere) officieren die moeite hebben om greep te krijgen op het spel.

 

6.15     SO 183

Hoewel er in spel 174 een bittere vete tussen Megabyte en Lord of Elvesham leek te ontstaan, stond dat een samenwerking niet in de weg. Met zijn tweetjes namen zij de Kzinti onder hun hoede. Lord of Elvesham was nog op zoek naar een promotie met Defenders voor zijn Platina Komeet en Megabyte leek de perfecte partner, aangezien hij alle drie zijn eerdere partijen met dat ras winnend afsloot. Tegenover zich vonden zij de tot nog toe in bloedvorm verkerende The Hitman (Romulanen), de soms wat passieve Yoritomo (Klingons) en de alom gevreesde Skyrider (Federatie).

Al in beurt drie kwamen er weeklagerige berichten uit het kattenkamp. Zij waren uit het niets op afstandje 5 terechtgekomen van…de Romulanen! Wat een klap voor het duo. Een nieuw inschrijfformulier voor hun tweetjes ging alvast op de post, terwijl Lord of Elvesham tevergeefs een pleidooi hield om deze desastreuze wending uit het Jaaroverzicht 2010 te houden. Eén beurt en drie aangeschoten Defenders later was de stemming alweer flink opgemonterd, want nu lagen de Romulanen in de voorschilden van de Kzinti, op afstand 2… De Romulanen hadden wel hun best gedaan door drie schepen respectievelijk 68, 67 en 22% intern te geven, maar desondanks konden er nog 13 Phasers terugvuren. Natuurlijk spetterden er twee Haviken uit elkaar! Rond deze tijd werd The Hitman wegens persoonlijke omstandigheden vervangen door een invalspeler. Door deze noodzakelijke wissel waren de Romulanen een beurt lang niet bestuurd en schoten zij niet terug.

Beide zwaar beschadigde Defenders werden in de daaropvolgende beurten door de Federatie afgemaakt. Nu konden de Kzinti weinig anders meer doen dan een sterbasis pakken, wat ze zeer goed af ging. Een Supernova voor Megabyte werd veilig gesteld bij een aanval op een tweede sterbasis in de allerlaatste beurt. De Federatie trok in beurt 15 de sector naar zich toe. Afgezien van het vernielen van de aangeslagen Defenders, had Skyrider zich ook tegoed gedaan aan de Klingons. Yoritomo verslikte zich bij het afpellen van een sterbasis, werd verrast en verloor uiteindelijk al zijn schepen. Skyrider verloor één schip. Met zijn commandoschip haalde hij een Supernova en promotie tot groot admiraal. Hij had al eens eerder met de Federatie gewonnen, maar was toen niet gepromoveerd omdat zijn vlaggenschip eraan ging, zodat deze zege ook zijn langverwachte Platina Komeet bracht.

 

6.16     SO 176

In 2010 liepen enkele zeer lang lopende spellen af. Spel 169 na 26 beurten, spel 173 na 21 beurten en spel 171 na 25 beurten, maar de langstlopende was spel 176. Het overschrijden van de doelscore nam maar liefst 27 beurten in beslag. Het liep in december af na een versnelde deadline. Beurt 0 was nog in december 2009 gedraaid…

Wie waren toch de spelers met zulke lange adem? De twee die zich als eersten bekend maakten, waren ook degenen die zich het langst staande hielden. Darth Vader kondigde aan dat hij zijn Defenders richting een sterbasis zou sturen, terwijl Nimitz zijn aanwezigheid bevestigde, maar zijn raskeuze nog even onbekend liet. Nadat Mordante zich als de Klingons openbaarde, bevestigde Malurax eveneens zijn aanwezigheid. Malurax deed meteen van zich spreken, want in een paar beurten reduceerde hij de Klingons van Mordante op efficiënte wijze. Een herdraai bracht nauwelijks respijt, zodat Mordante in beurt 6 met een 4-1 nederlaag definitief afscheid nam. Door zijn succesvolle schermutselingen met de Klingons lag Malurax nu ver voor qua teamscore. Wel werd hij meteen op de korrel genomen door Nimitz, die Romulanen vloog. Terwijl deze drie rassen met elkaar worstelden, was Darth Vader bezig een sterbasis te pellen, waarbij hij flink de tijd nam om zijn commandoschip maximaal te laten scoren en de vijandelijke basis –per ongeluk– slechts één puntje gunde!

De Klingons verloren hun gevecht tegen de verhulde Romulanen, al was één Havik wel ernstig geraakt. Nimitz had er flink op los gescoord en wilde nu Darth Vader onderscheppen. Rond beurt 10-11 vond Nimitz zijn doelwit, maar Darth vluchtte en Nimitz kon niet meer dan 8 miezerige treffers intern rapporteren. De vluchtpoging was zo succesvol dat Nimitz lange tijd geen doelen had. Onderwijl vernielde Darth de Federale sterbasis, ditmaal wat sneller dan hij met de Romulaanse basis had gedaan, wegens het gevaar dat Nimitz plots kwam opduiken. Na een hoop gepraat op het forum vond de ondertussen wat verstrooide (hij hield zijn sectoren en zijn plussen/minnen niet altijd uit elkaar) Nimitz de Kzinti-basis met Darth eromheen. Vanaf beurt 20 werd er met een versnelde deadline gespeeld. Gelukkig wilde Darth deze uitdaging graag aangaan. Hij had natuurlijk het thuisvoordeel van zijn sterbasis en een voltallige vloot, terwijl Nimitz maar drie gevechtsklare schepen had. Pas in beurt 25 identificeerde Darth Vader voor het eerst vijandelijke schepen in deze sector! In beurt 27 was het dan zover: door zijn schilden uit te laten schoot Darth genoeg intern bij Nimitz dat de sector naar de Kzinti ging! Naar eigen zeggen had Darth 722 punten gescoord op twee sterbases; zijn eigen sterbasis had 8 punten gesprokkeld en de rest (170) werd op Nimitz gescoord. Jammer voor Nimitz, hij was er dichtbij hoor. Darth ontving zijn bevordering tot groot admiraal en zijn zevende Supernova! Natuurlijk was er gedurende het langdurige spel wel eens commentaar op Darth die openlijk voor sterbases koos, maar hij beantwoordde die kritiek door te stellen dat hij zijn intenties had aangekondigd, dat hij beurtenlang ongestoord zijn gang kon gaan en dat hij van tevoren had besloten een experiment uit te voeren waardoor hij toch al niet meer verwachtte voor de winst te kunnen gaan. Dat hij op deze manier alsnog in het zadel werd geholpen kwam vooral doordat de Federatie en Klingons elkaar dood hadden gevochten. Dit was de sector waar de meeste punten werden gescoord, namelijk 2758.

 

Daarmee zijn alle zestien afgeronde sectoren beschreven. Laten we ons nu richten op de statistische gegevens en wat die ons allemaal vertellen.

 

7          Statistische gegevens

Zoals eerder aangegeven zijn de statistische gegevens meer en meer geautomatiseerd. Het kostte enkele uren werk, maar de verwachting is nu dat er volgend jaar vooral tijd wordt besteed aan het inkloppen van data in plaats van het opstellen van de juiste rekenprocedures. Wegens het toenemende vertrouwen op Excel kunnen de berekeningen vaak weggelaten worden. De controlefunctie valt nu grotendeels weg, al mag iedereen reageren met vragen of opmerkingen natuurlijk!

 

Meestal staat er een getal achter een schuine streep: dat is het vergelijkbare getal van vorig jaar (2009).

 

Aantal afgeronde spellen: 16/24

Totaal aantal punten: 35.383/50.748 (dit getal staat fout vermeld in het vorige Jaaroverzicht!)

Gemiddeld aantal punten per spel: 2211,44/2114,5 (eveneens fout vermeld in 2009)

Totaal aantal vlootpunten: 32.811/46.002

Totaal aantal sterbasispunten: 2572/4746

 

Promoties (inclusief eerste officieren die een Bronzen Ster behaalden): 18/26

Hoogste Individuele Score (HIS): 3/6

Bronzen Ster: 2/1

Zilveren Maan: 12/14

Gouden Zon: 1/3

Platina Komeet: 5/1

Supernova: 13/10

Iridium Nebula: 2/4

 

Dan nu de teamscores:

Totaal teamscores Romulanen: 8.434/12.359

Totaal teamscores Klingons: 8.682/12.351

Totaal teamscores Federatie: 10.323/13.415

Totaal teamscores Kzinti: 7.944/12.623

 

Totaal aantal punten sterbases per ras:

Romulanen: 526/1.103

Klingons: 687/1.556

Federatie: 885/944

Kzinti: 474/1.143

 

Totaal aantal punten behaald door schepen, per ras:

Romulanen: 7.908/11.256

Klingons: 7.995/10.795

Federatie: 9.438/12.471

Kzinti: 7.470/11.480

 

Aantal wrakke schepen per ras, met het getal van vorig jaar achter de schuine streep:

Romulanen: 27/32

Klingons: 43/59

Federatie: 35/50

Kzinti: 29/53

 

Aantal wrakke sterbases per ras:

Romulanen: 12/14

Klingons: 7/10

Federatie: 10/10

Kzinti: 7/11

 

Rating per ras over alle 24 afgeronde spellen:

Romulanen: 105,79/100,05

Klingons: 94,9/79,82

Federatie: 121,78/98,20

Kzinti: 98,61/88,14

 

Gemiddelde teamscore per spel: 552,86

Romulanen: 527,13/514,96

Klingons: 542,63/514,63

Federatie: 645,19/558,96

Kzinti: 496,5/525,96

 

Gemiddelde sterbasisscore per spel: 40,19

Romulanen: 32,88/45,96

Klingons: 42,94/64,83

Federatie: 55,31/39,33

Kzinti: 29,63/47,63

 

Totaal aantal wrakken in 16 spellen: 170, waarvan 134 schepen (78,82%) en 36 sterbases (21,18%)

Gemiddeld aantal wrakken per spel: 10,63/9,96

Gemiddeld aantal scheepswrakken per spel: 8,38/8,08

Gemiddeld aantal wrakke sterbases per spel: 2,25/1,88

 

Gemiddeld aantal wrakken per spel, per ras, inclusief sterbases: 10,63

Romulanen: 2,44/1,92

Klingons: 3,13/2,88

Federatie: 2,81//2,5

Kzinti: 2,25/2,67

 

Gemiddeld aantal scheepswrakken per spel, per ras:

Romulanen: 1,69/1,33

Klingons: 2,69/2,46

Federatie: 2,19/2,08

Kzinti: 1,81/2,21

 

Scheepswrakpercentages per spel, per ras:

Romulanen: 42,19%/33,33%

Klingons: 67,19%/61,46%

Federatie: 54,69%/52,08%

Kzinti: 45,31%/55,21%

 

Aantal zeges per ras in 2010:

Romulanen: 4

Klingons: 5

Federatie: 4

Kzinti: 3

 

Totaal aantal zeges per ras, over 82 spellen (31-12-2010):

Romulanen: 26

Klingons: 19

Federatie: 21

Kzinti: 16

 

Percentage zeges 2009 ten opzichte van het totaal:

Romulanen: 15,38%/31,81%

Klingons: 26,32%/28,57%

Federatie: 19,05%/47,06%

Kzinti: 18,75%/38,46%

 

Totaal aantal eerste, tweede, derde en vierde plaatsen per ras in 2010:

 

 

1e

2e

3e

4e

Romulanen

 

Klingons

 

Federatie

 

Kzinti

 

 

 

7.1       Observaties

Natuurlijk was het op de meeste fronten wat minder dan vorig jaar, maar dat is alleen op het eerste gezicht. In 2010 werden er 24 spellen afgewerkt, tegenover 16 nu, wat een daling van 33,33% behelst.

Veel van de gemiddelden zijn echter niet veel veranderd ten opzichte van 2009, wat zou kunnen betekenen dat de deelnemersgroep vrij constant presteert. Het aantal promoties is feitelijk gestegen: met 18 promoties in 16 spellen is dat een betere score dan 26 promoties in 24 spellen. Het aantal uitgekeerde medailles vertelt ons nog veel meer. Er zijn nog maar twee in plaats van vier Iridium Nebula´s uitgekeerd, wat de stijging van het aantal promoties verklaart. Aan het totaal van Zilveren Manen (12) en die ene Gouden Zon kunnen we aflezen dat er meer ruimte was voor de winnaar om echt door te drukken. Een verklaring daarvoor zit hem in de vele winstpartijen die de Klingons behaalden: in al die sectoren werd ook een Zilveren Maan uitgereikt. In 2009 waren het de Klingons die er als enigen in slaagden een HIS te behalen (6 maar liefst) en doordat dit ras nu zo vaak won, werden het geen Hoogste Individuele Scores, maar Zilveren Manen!

Wanneer we in ogenschouw nemen dat er één derde minder spellen zijn afgerond, mogen we verwachten dat de daling van de totale teamscore per ras ook ongeveer één derde zal zijn geweest. Die ratio is echter positiever: alleen de Kzinti daalden zo´n 37,93%, terwijl de Romulanen 31,76%, de Klingons 29,71% en de Federatie zelfs maar 23,05% zakten!

 

De sterbases werden minder effectief. Zij scoorden gemiddeld flink lager. Afgezien van de Federatie scoorden alle rassen minimaal de helft minder met sterbases. Dat is echter geen gunstige ontwikkeling: het aantal afgeschoten sterbases daalde niet met 33,33%, maar slechts met 20%. Er zijn er dus relatief meer wrak gegaan en dat ze dan toch zoveel minder punten voor hun teams pakten, is ongetwijfeld te wijten aan de ervaring van de spelers. Steeds meer officieren raken bedreven in het pakken van sterbases en het is niet alleen Darth Vader meer die erin slaagt om de sterbases nauwelijks punten te gunnen. Gelukkig zijn er wel eens bases die wel flink uithalen en het komt nog steeds voor dat een basis op 100+ punten eindigt, maar er zijn er ook legio die met nauwelijks noemenswaardige scores wrak gaan.

 

Natuurlijk waren er minder scheepswrakken genoteerd. De meeste rassen zaten in de buurt van een daling van 30%, wat redelijkerwijs te verwachten is met een teruggang van 24 naar 16 afgeronde spellen. De Kzinti deed het met een daling van 45,28% het beste. Die positieve ontwikkeling zal enorm hebben bijgedragen aan de licht verbeterde rating van de Kzinti.

 

7.2       Terugkijken op een cyclus

In 2008 werd geconstateerd dat de overwinningen over 2007 en 2008 gelijk uitkwamen. Zou dat betekenen dat Sterren Oorlog in een tweejarige cyclus beweegt? Waarschijnlijk niet, maar het was wel leuk om dat bij te houden. Welnu, in de volgende tabel staan alle resultaten over de jaren 2009 en 2010 en daaronder nog eens de tabel uit 2008.

 

2009-2010

Romulanen

Klingons

Federatie

Kzinti

 

 

2007-2008

Romulan

Klingon

Federatie

Kzinti

 

 

Helaas, over twee jaar zijn de verschillen niet glad gestreken zoals dat in 2008 gebeurde. Integendeel, het aantal winsten laat duidelijk de krachtsverhoudingen zien: de Kzinti winnen het minst, daarna de Klingons en de Romulanen, terwijl de Federatie zich als beste ras van de afgelopen twee jaren kroont. Nog even een tabelletje over de afgelopen vier jaar:

 

2007-2010

Romulanen

Klingons

Federatie

Kzinti

 

Nota bene: dit is een tabel over de 68 spellen die in de periode 2007-2010 zijn afgerond. De sectoren die voor 2007 eindigden zijn in dit overzicht niet meegenomen. In totaal hebben de Romulanen nog immer de meeste zeges.

 

Wel is de tendens alleen maar duidelijker geworden. De Federatie heeft over de afgelopen vier jaar de meeste winsten geboekt, maar ook het minste aantal laatste plaatsen en de meeste tweede plekken. Als dit zo doorgaat wordt de Federatie nog eens het “makkelijkste” ras. De tabel bevestigt wederom het aloude adagio dat de Klingons dik winnen of dik verliezen: weinig tweede plaatsen, veel derde en laatste plekken.

 

7.3       Historische analyse: de staat van Sterren Oorlog

Hier hebben we al sinds 2007 op gewacht: een echte opleving van de Klingons. In 2010 mocht er al van een herstelbeweging worden gesproken, omdat er toen vier zeges en zes Hoogste Individuele Scores werden geboekt, maar ditmaal hebben de Klingons vijf overwinningen en twee Hoogste Individuele Scores in de wacht gesleept. Hoewel één HIS niet op het commandoschip viel, wonnen de Klingons eenmaal met een duo aan het roer, zodat er toch zeven personen promoveerden met dit ras. Voor het eerst sinds 2007 hebben de Klingons meer punten gescoord dan de Romulanen, zij het niet bijzonder veel. Het wrakkenpercentage bleef zo ongeveer gelijk, maar met de extra puntjes en de vele winsten werd de rating flink verbeterd. Natuurlijk zijn er ook minpuntjes: in zeven van de zestien spellen overleefden de Klingons niet en de rating blijft de laagste van allemaal. Een ander feit is dat The Hitman twee maal won met dit ras; Megabyte droeg met één solowinst en een duowinst met Skyrider ook flink bij aan het succes. De vijfde zege was voor Lord of Elvesham. We hopen het niet, maar als kanttekening van dit succesvolle jaar zou je kunnen zeggen dat het vooral groot admiraals zijn geweest die de kastanjes uit het vuur hebben gehaald.

Het allermooiste is nog wel dat er in het vorige Jaaroverzicht gehoopt werd op een “Klingon-winter” of een “Kzinti-zomer”. Niemand had verwacht dat deze eerste wens direct in vervulling zou gaan! Pas in maart won een ander ras eindelijk eens. Natuurlijk hopen we dat de Klingons dit niveau ongeveer kunnen handhaven.

 

Ondertussen verschuiven de zorgen zich van de Klingons naar de Kzinti. Het afgelopen jaar werden er drie winsten geboekt. Daarbij verloor Wild Bill Kelso zijn commandoschip zodat er slechts twee mensen promoveerden met dit ras, want er werd geen enkele HIS genoteerd. Het is sowieso erg moeilijk gebleken om met dit ras een HIS te bewerkstelligen. De gepromoveerden waren Darth Vader die groot admiraal werd en Skywise die zich zelfs tot galactisch admiraal kroonde. Een mooie eer voor de Kzinti. Helaas hebben beide spelers wel veel punten op sterbases moeten scoren, wat ons tot de vraag brengt: gaat het de Kzinti minder goed af in gevechten tegen andere officieren? Nou, dat is misschien wat te vroeg gezegd en het is ook moeilijk te meten, maar het houdt ons wel bezig. De punten komen wel wat moeilijker, zoals blijkt uit de cijfers. Van alle rassen hebben de Kzinti met 37,07% de grootste puntendaling gehad (33,33% zou normaal zijn geweest, dus de Kzinti zijn ietwat teruggevallen) en hebben ze de laagste gemiddelde teamscore per spel per ras. Daar staat tegenover dat ze ook een veel betere daling van het aantal wrakken kenden. In vijf spellen haalden de Defenders de eindstreep niet, wat hetzelfde aantal is als bij de Romulanen. Door het gunstige wrakkenpercentage is de rating toch gestegen. Gelukkig maar, maar gezien het goede jaar van de Klingons komen de katjes nu toch onder druk te staan. Als we kijken naar welke spelers het afgelopen jaar Kzinti gespeeld hebben, dan valt het op dat er toch wel een mix is van ervaren en beginnende spelers, soms in teams. Het valt over de jaren heen ook op dat sommige spelers –waaronder enkele zeer ervaren rotten– in het nieuwe Sterren Oorlog niet of nauwelijks Kzinti geprobeerd hebben. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat spelers met veel competenties deze nauwelijks ten goede van de Kzinti laten komen. Aangezien elk spel wel Defenders bevat, betekent dat automatisch dat vergeleken met de andere rassen, er wat vaker minder ervaren of hooggeplaatste spelers aan het roer staan. Nu is dat op zich niet erg, want het is algemeen bekend dat de Defender veel ervaring vereist om goed te hanteren en je nooit te vroeg kunt beginnen of het ras te vaak kunt spelen. Het gevolg is wel dat de Kzinti als gevolg van deze leercurve vaker minder bedeeld zal zijn. Maar kop op, dit is geen grafrede! Twee jaar geleden presteerden de Kzinti ongeveer even goed als de Romulanen en werd er vijf maal gewonnen – vooral door officieren van lagere rang (kapitein, commander). Er is dus hoop…

 

Wat kunnen we zeggen over de Romulanen? Nou, dat ze een degelijk jaar hebben gehad: vier winstpartijen, waarvan drie promoties en één Iridium Nebula. Het is zo ongeveer onmogelijk gebleken om de Havik naar een monsterscore te brengen en een HIS te grijpen.

De minpunten zijn dat het aantal wrak geschoten Haviken gestegen is van één derde naar ruim 42% en dat maar liefst vijf maal de Romulanen totaal werden uitgeroeid. Verder is er weinig kwaads of goeds over dit ras te zeggen. Qua winsten doen ze niet onder voor de Federatie, qua punten niet echt voor de Klingons; in totaal presteerden ze net minder dan die beide rassen. Over het constante niveau hoeven we ons geen zorgen te maken.

 

Want de Federatie kende in de schaduw van de Klingons toch wel weer een uitstekend jaar. Over de afgelopen vier jaar heeft de Federatie wellicht het hoogste niveau gehad. Ze boeken veel winstpartijen, worden erg vaak tweede en in 2010 is het zelfs maar één keer voorgekomen dat ze laatste werden. De Federatie wist zowaar een HIS te behalen en dat brengt het aantal gepromoveerden in 2010 op zes. De totale teamscore zit zo´n vrolijke 1.700 punten boven de nummer twee, het wrakkenpercentage is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2009 en van alle rassen ging de Federatie het minst vaak vroegtijdig uit een sector: vier maal. Dat helpt te verklaren waarom de gemiddelde teamscore van de Federatie ruim 100 punten boven die van de Klingons ligt en bijna 150 punten boven die van de Kzinti. Met elk jaar dat verstrijkt wordt het steeds lachwekkender dat er ooit zo´n verderfelijke reputatie aan dit ras kleefde. 

 

8          Toernooi

In 2010 werd er een volledig toernooi afgewerkt. Dat betekent dat 2011 geen toernooi zal kennen, maar 2012 weer wel. Hoe verliep het afgelopen toernooi?

 

De indelingen werden vastgesteld door Cleaver. Dat was geen gemakkelijke taak, want bij de inschrijvingen zaten veel spelers van verschillend niveau en ervaring, zodat het lastig te bepalen is of een spel eerlijk verdeeld is. Via een puntensysteem maakte hij een basisindeling, die vervolgens op details werd afgestemd. Ditmaal waren er meer inschrijvingen dan bij de eerste editie met als gevolg dat er een vierde voorrondespel werd opgestart. Dat betekende dat van elk spel alleen de winnaar door kon gaan naar de finale. Ach, dat maakt het lekker duidelijk voor iedereen! Op het laatst doken er nog enkele enthousiaste spelers op die eigenlijk te laat waren. Zij werden ingepast doordat anderen een temgenoot erbij accepteerden – zeer vriendelijk jongens!

 

Toernooispel 005 bestond uit: Ender, Lord Voll, Lord of Elvesham & Hrun en Skyrider & Wild Bill Kelso.

Toernooispel 006 werd bevolkt door: Eddie & Daryl, Cleaver & Darth Vader, Megabyte & Skywise en Toetanchamon.

Toernooispel 007 bevatte: Captain Bob, El Bountyhunter, Yoritomo en Baras.

Toernooispel 008 kende: Nimitz, Donald23 & Sado, Kikoman & Ilrazzo en Robber.

 

Robber had aangegeven zijn titel van 2007-2008 solo te willen verdedigen. Een logische keuze; zo´n eergevoel zullen de meeste spelers vast waarderen. Met zijn achteruitvliegen had hij iedereen het nakijken gegeven en ook nog een nieuw werkwoord (“robberen”) aan ons vocabulaire toegevoegd.

Hoewel Darth Vader had gezegd dat hij pas aan een toernooi mee zou doen als sterbases tot legitieme doelwitten zouden worden verklaard, deed hij per ongeluk toch mee – zonder zich in te schrijven! De spelleider had enkele malen een spel geleid waar Cleaver & Darth een duo vormden en was er kennelijk zo aan gewend geraakt dat hij de schepen over beide heren verdeelde. Toen het ontdekt werd, besloten de teamgenoten om het zo te laten in de hoop gebruik te kunnen maken van een verrassingseffect. In een eerder stadium waren er op het forum al verkennende gesprekken geweest tussen Darth Vader en Ender, om te zien of daar een toernooiduo uit zou kunnen komen. Onze Sado was erop gebrand mee te doen aan het toernooi, maar kwam daar wat laat mee. Gelukkig gunde Donald23 hem wel een kans. Hrun was op een lange vakantie in Nieuw-Zeeland, maar door de inspanningen van zijn teammaatje Lord of Elvesham kon hij instromen rond de eerste beurt. Immelmann stond uiteindelijk zijn plaats af.

 

8.1       Voorrondes

Natuurlijk ging het toernooi gepaard met veel grootspraak op het forum en net als bij de vorige editie probeerden sommige spelers (met name Kikoman, Donald en Megabyte) verwarring te stichten door zich als aanwezig in een ander spel te presenteren. Hoe verliepen die voorrondes?

 

8.2       Toernooispel 005

Ender (Romulanen) houdt er nogal van om de koe bij de horens te vatten. Al bij de eerste zweem van een uitdraai kondigde hij aan naar het uiltje te gaan (“uiltje” is een term voor het nulpunt, bedacht door Donald 23die het coördinaat (0,0) op een uilenkop vond lijken), op zoek naar doelen. Bij beurt drie gaf hij een cruciale hint: zij die in sprookjes geloven, gaan pijn lijden. De komende beurten zou Ender zich met buitengewone interesse over deze sprookjesfiguren ontfermen. In beurt 10 kondigde Ender boud aan dat hij na het vernielen van vijf tegenstanders zo´n score had dat hij niet meer kon worden ingehaald. Hij zou gaan uitrusten op zijn sterbasis, wetende dat niemand hem daar nog vanaf kon krijgen. Onderwijl hadden Lord of Elvesham & Hrun (Kzinti) zich stukgebeten op Skyrider & Wild Bill Kelso (Federatie) – en vice versa. Sky & Kelso konden in de allerlaatste beurt Lord & Hrun volledig vernietigen, maar daarmee kwam hun score niet hoog genoeg om Ender te bedreigen. Die had 793 punten! De sprookjesfiguren waren van Lord Voll (Klingons). Of Lord Voll nog in sprookjes gelooft, is onbekend, maar van zijn schepen was in elk geval te weinig gruis over om dáár nog in te kunnen geloven. Wat er met de arme Lord Voll aan de hand was, is nog immer een raadsel: in zijn confrontatie met Ender wist hij slechts 18 punten te vergaren! Daarmee is wel gezegd dat Ender beduidend minder tegenstand had dan Lord of Elvesham & Hrun en Skyrider & Wild Bill Kelso die elkaar te vuur en te zwaard bestreden hadden.

 

8.3       Toernooispel 006

Zoals gezegd werd Cleaver verrast door het nieuws dat zijn uitdraai een teamgenoot kenbaar maakte! Samen gingen ze door. In beurt 3 zagen ze objecten ten noordwesten van hun positie. Ze kwamen er maar moeilijk uit: Darth Vader had een bepaalde beweging bedacht en Cleaver iets heel anders. Uiteindelijk werd er voor de optie van Cleaver gekozen. Die was weliswaar net iets minder erg dan die van Darth, maar daar hadden de kompanen niets aan: zij lagen op afstand 12-15 van Toetanchamon, maar laatstgenoemde kon een impuls eerder vuren omdat zijn koers meer richting de vijand was dan die van Cleaver & Darth. Het resultaat? Door ontoereikende vuurorders konden Cleaver & Darth nauwelijks schade doen, terwijl Toetanchamon lustig om zich heen schoot. Drie schepen ontvingen schade, waarvan twee voor ongeveer de helft intern. In de verte werden de wrakken van een Federale kruiser en een Defender waargenomen. Helaas lag Toetanchamon er beter voor om weer uit te halen. Geheel volgens zijn stijl koos Toetanchamon om de minst beschadigde schepen te beschieten, zodat beide wrak gingen. Als tegenprestatie wisten Cleaver & Darth een schip van Toetie af te knallen (wat ze pas na het toernooi bevestigd zouden krijgen), maar met twee beschadigde schepen en een lage score was het spel al voorbij voor dit duo. Ondertussen verscheen er weer een Federaal wrak op de radar, alsmede een beschadigde kruiser en een beschadigde Defender (allebei snelheid 8). In beurt 7 schoot Toetanchamon weer een schip van Cleaver & Darth weg. Laatstgenoemde deden het licht uit van een Defender. In beurt 10 moest ook het laatste schip eraan geloven – Toetanchamon had de hele vloot van Cleaver & Darth uitgeroeid. Wel had het duo nog weer enkele malen aan de Kzinti kunnen uitdelen, zodat ze een tweede Defender afknalden.

Terwijl dit plaats had gevonden, hadden Eddie & Daryl (Kzinti) de normaliter in Federatie schier onverslaanbare Megabyte & Skywise (Federatie) een enorme zeperd verkocht. De winst van het illustere en onvoorspelbare duo op de grote kanonnen van SO werd zelfs vereeuwigd in een draadje in het Tips & Tricks gedeelte van het forum! Compleet met plaatjes legde Eddie uit hoe ze de Photons hadden uitgewisseld, de vijand in de tang hadden genomen, pas op T10 hadden gevuurd en daardoor twee schuiten op 70% hadden gezet, terwijl ze er zelf slechts één hadden met vergelijkbare schade. Door de onverwachte beweging kwamen zij in de zijschilden van Megabyte & Skywise uit…zonder schilden schieten is dan erg pijnlijk. Megabyte was zo in zak en as dat hij zwoer nooit meer mee te doen aan een toernooi… We zullen zien, want zo´n “T” achter je naam blijft aantrekkelijk… Daarna werd het voor Eddie & Daryl restjes opruimen en de zege claimen zo leek het, maar de voor Toetanchamon vluchtende Cleaver & Darth gooiden roet in het eten door twee Defenders het laatste zetje te geven. Bovendien had Toetanchamon zo weinig schade geleden dat niemand meer een vuist had kunnen maken. Sterker nog, zo geschiedde ook, want in de enige confrontatie die er tussen Toetanchamon en Eddie & Daryl was, deelde Toetanchamon verschrikkelijk uit en ontving nauwelijks iets terug. In beurt 10 was Toetanchamon de enige overlevende.

Eddie was zowaar nog ontdaan over het spelverloop: hij vond het maar niks dat terwijl hij zo ontzettend liep te heersen er andere spelers waren die het vergooiden en zo iemand anders naar de finale loodsten, in dit geval Toetanchamon. Maar daarmee deed hij iedereen tekort, want Toetanchamon speelde werkelijk waar foutloos! Cleaver & Darth waren niet goed bezig natuurlijk, maar hebben wel hun best gedaan, net als Megabyte & Skywise. Eddie moet maar accepteren dat je best doen niet altijd betekent dat je de finale haalt en hij kan het weten – hij en Daryl deden ook hun best! Het leven is nu eenmaal niet eerlijk.

 

8.4       Toernooispel 007

Op het forum was dit toernooispel zo rustig dat het moeilijk te reconstrueren valt. De helft van de spelers die berichten achterlieten, zat niet eens in dit spel! Bovendien was het niveau van informatie zo laag dat er bijna geen touw aan vast te knopen was. Wat wel redelijk zeker lijkt, is dat Captain Bob (Federatie) rond beurt 4 stil ging liggen, maar vervolgens flink beschoten werd. Zelfs El Bountyhunter (Kzinti) scheen raak te kunnen schieten zo! Rond beurt 8 waren de Kzinti de gedoodverfde winnaars, aangezien zij nog 4 schepen over hadden (één zwaar beschadigd), terwijl de Federatie nog maar twee gevechtswaardige schepen had en de Klingons (Baras) er al uit waren. Van de Romulanen (Yoritomo) was bekend dat er één schuit flinke schade had, van het andere overgebleven schip was de status onbekend. Vijf beurten later was het spel voorbij en had niemand minder dan El Bountyhunter de finale gehaald! Gefeliciteerd! Het is enigszins opmerkelijk, want in de reguliere spellen had hij zelden of nooit het einde van een spel gehaald. En hij had ook nog nooit eerder zoveel punten vergaard: 852! Puik gespeeld hoor!

 

8.5       Toernooispel 008

Voormalig galactisch admiraal Nimitz (Klingons) begon voortvarend, maar kwam vervolgens slecht uit. Er waren meerdere kapers op de kust: al in beurt 3 schreef Nimitz dat hij zich op het volgende toernooi verheugde. Alle rassen lagen dus dicht bij elkaar en er werd echt op los geknald. Nimitz wist zich enigszins te herpakken en gebruik te maken van een situatie dat alle anderen op elkaar schoten, maar niet op hem. Daarna trok hij het vuur van zeker 7 schepen, maar veel treffers deden die niet. Opeens werd er nog als viswijven op de markt gebakkeleid over wie nou de Cai-Ro had afgemaakt! Zowel Nimitz als Robber (Federatie) als Sado & Donald (Kzinti) waren er zeker van dat zij het waren. Vanaf beurt 6 mengden Donald & Sado zich steeds vaker met Nimitz en Kikoman (Romulanen, samen met Ilrazzo) op het forum – zou dat komen doordat hun resultaten een steeds optimistischer beeld vertoonden? Jazeker, want vanaf beurt 8 kondigden zij hun zege alvast aan, alhoewel Nimitz zich weigerde neer te leggen bij deze tendens. Hij bleef eveneens optimistisch. Rond beurt 10 capituleerden Kikoman & Ilrazzo. Ze hadden wel hilarische scheepsnamen als Cai-Ro, Calime-Ro, He-Ro en Figa-Ro, maar het ontbrak ze aan punten. Ze werden wel tweede maar ditmaal hielp dat Kikoman niet, in tegenstelling tot het vorige toernooi waar hij als beste tweede een finaleplaats toegewezen kreeg. Voor Robber gold hetzelfde: ook hij kon niet op tegen Donald & Sado, die zeer verdiend wonnen met 957 punten. Dat is een ongekend record in toernooispellen. Gefeliciteerd hoor! En het is vooral mooi als je ziet dat beide spelers nog nooit een regulier spel hebben gewonnen of eerder zoveel punten in één spel hadden gehaald.

 

8.2       Finale

Het was een interessant deelnemersveld dat de finale betrad. In de arena vonden we Donald & Sado (Kzinti), El Bountyhunter (Federatie), Ender (Romulanen) en Toetanchamon (Klingons) terug. Het deelnemersveld bestond uit drie kapiteins en twee commanders. Het was erg leuk dat er juist zoveel lagere officieren waren doorgedrongen tot de finale, nota bene drie spelers die nog nooit gewonnen hadden! Bij de vorige editie waren de lagere officieren ook al zo goed vertegenwoordigd. Vrijwel meteen werd Toetanchamon betiteld als de favoriet voor de eindzege. Niet zo raar natuurlijk, want zijn roemruchte verleden is ons allen bekend. Bovendien speelde Toetanchamon de vorige keer ook al in de finale van het toernooi. Bij een conventiespel in Weert in 2009 demonstreerde Toetanchamon hoe goed hij soms situaties kan lezen – dezelfde vaardigheden hadden hem tot de enige overlevende van toernooispel 006 gemaakt. Om de een of andere reden presteert Toetanchamon beter met Federatie en vooral wanneer het niet om een regulier spel gaat.

 

Maar vooropgesteld: niemand had verwacht dat Donald & Sado met zo´n monsterscore de voorronde zouden winnen en al helemaal niemand had voorspeld dat Bountyhunter iedereen van de kaart zou vegen. Zij sneeuwden niet onder tegen meer ervaren en soms ook hogere officieren, dus waarom zou dit nu automatisch wel gebeuren? De moraal van dit verhaal is toch dat een toernooi anders is dan gewone spellen en dat er andere krachten spelen…

Vooralsnog vervulde Toetanchamon zijn favorietenrol met glans. In beurt 4 verklapte hij op het forum dat hij de eerste klap had uitgedeeld. Hij had 2,5 keer zoveel uitgedeeld als ontvangen. Dat begon weer goed voor de mummie. Twee goede beurten later was zijn eerste tegenstander tot atomair stof gereduceerd. Met de beurt werd Toetie luidruchtiger op het forum… De tegenstanders lieten juist vrijwel niets horen, wat de spanning aan de zijlijn flink verminderde. In beurt 8 gaf Bountyhunter toe dat hij eruit lag. Een volgende toernooi wilde hij meer tijd besteden aan zijn zetten. Jammer als dat de reden voor zijn vroege vertrek was, want zo´n toernooi komt maar eens in de twee jaar voorbij en dan moet je knallen! Een beurtje later liet Toetanchamon los dat zijn huidige teamscore in de reikwijdte van de doelscore van een regulier spel te zoeken was; tussen de 750 en 950 dus. Zelfs Ender gaf in beurt 12 –net voor het einde– ruiterlijk toe dat hij uitgeschakeld was. Zijn score was 363, wat minder dan de helft van Toetie was.

Ender had de degens gekruist met Donald & Sado, maar daarbij verliep de strijd wat gelijkmatiger dan het gevecht tussen Toetanchamon en Bountyhunter. De mummie liep gemakkelijk weg van de premiejager en kon ook nog op de andere teams punten scoren. Tegelijkertijd slaagden die andere teams er niet in om Toetanchamon echt te pijnigen, zodat laatstgenoemde steeds opnieuw kon blijven scoren. Uiteindelijk haalde Toetanchamon met een score van 897 punten de verdiende winst binnen.

 

Met zijn zege kroonde Toetanchamon zich tot de winnaar van het toernooi 2010! Daarmee vestigde hij zichzelf ook als de gevaarlijkste toernooispeler van allemaal, want hij heeft drie van zijn vier toernooispellen gewonnen… In 2012 zal hij de te kloppen man zijn. Tot die tijd behoudt hij zijn status en zal voor deze ene keer afgesloten worden met zijn persoonlijke credo: roem kent geen genade!

 

9          Opvallende spelers

Ieder jaar staan er spelers op die boven hun eigen verwachting presteren of die juist geheel volgens hun verwachting presteren – of dat nou goed of slecht is! De opvallendste spelers passeren hier de revue. Nota bene: als een speler een constante lijn laat zien, wil dat natuurlijk iet zeggen dat die lijn goed of slecht is – dat hangt helemaal af van die speler.

 

9.1       Stijgende spelers

Tja, met wie beginnen we? Er is maar één speler die het afgelopen jaar drie maal won en dat was –doe net alsof je verrast bent– Megabyte! Hij had voor zijn drie zeges vier partijen nodig. Uiteraard had hij vorig jaar vergelijkbare cijfers, maar het zou niet correct zijn om Megabyte onder de constante spelers te scharen, want dat zou de indruk wekken dat een winstpercentage van 75% normaal is…

Alleen spel 183 ging verloren voor Megabyte en zijn partner Lord of Elvesham, maar het moet gezegd worden dat ze na een vroege opdoffer van The Hitman het roer om konden gooien en alsnog een nette tweede plaats veilig stelden. Twee maal won Megabyte met de Klingons, in sector 174 en 172 – die laatste onder het alias Mosselman met diens maatje JTKurk die in werkelijkheid Skyrider was. Sector 180 veroverde hij in sneltreinvaart met de Federatie; die 7 beurten zijn een absoluut record voor het nieuwe Sterren Oorlog. Doordat spel 183 daarna verloren werd, kwam er een einde aan zijn reeks van zeven opeenvolgende winstpartijen. Tjonge, wie gaat ooit dat record verbreken – of zelfs maar evenaren? In totaal won hij twee Zilveren Manen, twee Supernova´s en bleef hij enige tijd galactisch admiraal. Of het de andere spelers is opgevallen is maar de vraag, maar hij heeft als eerste speler een tweede Platina Komeet behaald – de meeste spelers doen nog verschrikkelijk veel moeite om hun eerste binnen te hengelen! Alleen het toernooi werd een regelrecht drama. Hij en Skywise eindigden als laatste in hun voorronde nadat ze zich hadden vergist in Eddie & Daryl. Megabyte kondigde meteen zijn definitieve afscheid van het toernooispel aan, maar dat zal hij in de hitte van het moment gezegd hebben en in 2012 kan de wind wel eens heel anders waaien. Rond het midden van het jaar werd hij onttroond en gedegradeerd tot groot admiraal. Alle ogen zijn voor 2011 gericht op de groeiende kudde groot admiraals – welke zal Skywise gaan onttronen?

 

Over groot admiraals gesproken, er kwamen er dit jaar drie bij. De eerste was The Hitman. Hij begon zijn jaar ook uiterst sterk met twee winstpartijen. Beide malen had hij de Klingons aangevoerd, die sectoren 166 en 178 aan hun groeiende rijk mochten toevoegen. Helaas voor hem werd sector 178 door zijn sterbasis net een beurtje te vroeg beslist, zodat hij “alleen” twee Zilveren Manen en een Platina Komeet mocht opeisen – een Supernova verdween als sneeuw voor de zon. Zijn laatste spel ging faliekant mis en hij moest ook nog eens wegens privé-omstandigheden moest opgeven. Hoe dan ook, als groot admiraal met een reputatie voor spectaculaire zeges zou hij zichzelf best wel eens in 2011 tot de allerhoogste kunnen kronen – en wie had vijftien jaar geleden gedacht, toen Hitman vooral opviel door wat sommigen (inclusief hijzelf) vriendelijk omschrijven als “irritant” gedrag?!

 

Skyrider wist net als Hitman twee maal te winnen. Eén keer gebeurde dat in samenwerking met Megabyte in spel 172. Zijn solowinst kwam tot stand toen hij in spel 183 zijn spierballen liet zien. De Klingons en ook wat Romulanen moesten zijn Photons happen. Hij behaalde twee Zilveren Manen en een Supernova in 2010. Tussen zijn winstpartijen door raakte hij in spel 178 op een zijspoor tussen Sado, Darth Vader en de uiteindelijk winnaar The Hitman. Samen met kompaan Skywise wist Skyrider nog beslag te leggen op een conventiespel in Delft. Het was wederom een uiterst vruchtbaar jaar voor Skyrider, die eindelijk zijn Platina Komeet meepakte.

 

Hoewel hij in het FA-tijdperk nooit wist te winnen, lukte het hem nu direct twee keer: Immelmann! In sector 165 pakte hij een Bronzen Ster (de HIS ging naar Eddie Butcher) met Romulanen en later herschreef hij de geschiedenis van sector 181, waar hij het reüniespel winnend afsloot en daarmee Cleaver van een herhaling der geschiedenis afhield. Beide zeges waren erg speciaal: een Bronzen Ster is al uiterst zeldzaam aan het worden en met zijn Federale score van 1046 punten nestelde hij zich in allerlei lijstjes. In zijn overige twee spellen ging hij compleet wrak met Kzinti en Klingons.

 

De andere Bronzen Ster was voor nieuwkomer Captain Bob. Hij had al ooit Sterren Oorlog gedaan, maar haalde in zijn eerste (en enige in 2010) spel sector 169 binnen. Hij bleef geduldig en achtervolgde de sluwe mummie Toetanchamon zonder mededogen. Dat loonde toen hij de laatste Federale schuit vernietigde en als enige overbleef. Het was een “bitter eind”, al was dat niet zo opgezet. Op de conventie liet hij zich voor het eerst in levenden lijve zien. De resultaten waren er toen niet naar: hij had foutieve orders ingevuld voor de eerste beurt! Het toernooi was ook niet zo succesvol, maar Captain Bob is aan zijn opmars begonnen en zal vast nog van zich doen spreken.

 

Slechts twee maal rondde hij een spel af in 2010, wat erg weinig is voor zo´n hoge officier. Maar hij heeft er wel tijd ingestoken, want in beide spellen haalde hij een goede score en éénmaal veroverde hij de sector. Zijn beste prestatie was natuurlijk spel 170, waar hij de Kzinti naar de winst stuwde. Zijn vlaggenschip had een monsterscore van 508 (!) waarmee hij een schier onoverwinnelijke score neerzette…hij werd er namelijk galactisch admiraal mee. De score was zo hoog dat de regels van de galactisch admiraal werden aangepast. Zijn medaillekast werd uitgebreid met een Supernova, een Zilveren Maan en belangrijker nog, een Platina Komeet! In spel 173 ontzegde hij Eddie & Daryl met een HIS de Zilveren Maan. Samen met zijn maatje Skyrider werd er ook nog een conventiespel in de wacht gesleept, dus ondanks dat hij minder spellen afrondde, was Skywise toch zeer succesvol.

 

Zoals elk jaar wonnen Eddie Butcher & Daryl een spel. Desondanks staan ze bij de stijgende en niet bij de constante spelers. Dat komt doordat ze naast deze winst ook nog eens voor het eerst een conventiespel wisten te winnen – nota bene een thuiswedstrijd voor Eddie. Sector 173 wonnen ze met Federatie en daar waren ze al een tijdje naar op zoek: twee Platina Kometen voor de heren! De HIS ging in dat spel naar Skywise, maar voor het duo Eddie & Daryl zijn medailles niet zo belangrijk. Sterker nog, Daryl leek medailles af te weren. Altijd was er iemand anders (meestal Eddie…) die er met alle onderscheidingen vandoor ging, maar nu kon zelfs Daryl het eremetaal niet meer van zich afhouden. Overigens kon Eddie elders via een HIS naar commodore promoveren voordat sector 173 afliep, zodat de twee knapen een tijdje lang dezelfde rang droegen. Eigenlijk moet dit wel een vervelend jaar zijn voor Daryl: eerst moet hij zijn slagersknecht naast zich dulden qua rang en vervolgens komt er een of andere snoeshaan zo´n platina dingetje op zijn borst spelden… Een zwart randje was het toernooispel. Zij namen een voorsprong door Megabyte & Skywise af te drogen, maar waren daarna te zwaar beschadigd om de ontketende Toetanchamon verzet te bieden.

 

Als laatste moet er een illuster trio in de schijnwerpers worden gezet. Het gaat om drie officieren die al jarenlang spelen, maar nog weinig succes hebben gekend. Dit jaar is het Hrun gelukt om voor het eerst in zijn loopbaan een spel te winnen. Hij veroverde sector 182 met Romulanen, na een vroege slachting onder de Kzinti moest hij zich meten met twee andere rassen. Zijn verhuller gaf de doorslag en de trotse Hrun mocht zichzelf commander met Zilveren Maan noemen. Onder zijn tegenstanders bevond zich Marty Kruge, die vorig jaar in een samenwerking met Cleaver op basis van een HIS tot commander werd bevorderd, maar solo nog niet had gewonnen. Winnen zou hem in sector 182 dus ook niet lukken, maar hij behaalde wel 907 punten en een Supernova! Dat waren twee prestaties die hij nog niet eerder had gerapporteerd. Iemand anders die voor het eerst de zoete smaak van een promotie mocht proeven was Quasimodo. Hij speelde in spel 171 zelfs mee voor de winst, maar moest de sector uiteindelijk aan de Kzinti van Wild Bill Kelso laten. Zijn koekblikken deden het echter zo goed dat er geen enkele wrak ging, er een teamscore van 803 punten werd gehaald (een persoonlijk record in het nieuwe Sterren Oorlog!) en één schip met 343 punten een bevordering naar commander op basis van de HIS bewerkstelligde…en een eerste Supernova natuurlijk.

Het is voor iedereen geweldig wanneer je voor het eerst promoveert of succes kent. Laat dit trio een voorbeeld zijn voor al die spelers die een moeizamere carrière hebben dan sommige van die grote kanonnen. Als je veel blijft spelen en leren komt er altijd een momentje voorbij dat het kwartje wel in jouw richting rolt. De aanhouder wint!

 

9.2       Dalers

Een duidelijke daler was Cleaver. In 2009 wist hij tenminste nog twee maal te winnen, samen met Darth Vader, maar 2010 was het eerste jaar waarin hij geen enkele winst behaalde. In zijn twee afgeronde spellen (180 en 181) haalde hij slechts 343 punten. Van zijn ooit zo puike rating is al lang niets meer over. De trend van 2009, dat hij vaak als eerste de Romulanen tegenkomt, heeft zich voortgezet. In spel 180 werd dat ten koste van een wrak nog opgelost, maar in spel 181 kon hij geen vuist maken tegen Pjotr. Sector 180 was trouwens in 7 beurten voorbij, dus veel kans om te scoren was er sowieso niet. Als spel 181 nog een beurtje langer had geduurd, had het er heel anders uitgezien, maar dat is allemaal geblaat achteraf. Tussendoor speelde hij een redelijke pot met Megabyte op de conventie in Delft, maar ook daar was een tweede plaats het hoogst haalbare. In het toernooispel werden Cleaver & Darth Vader overrompeld door Toetanchamon. Zal 2011 eindelijk weer eens zijn jaar worden?

 

Na vorig jaar, toen hij vijf spellen won, kon het alleen maar bergafwaarts gaan voor Darth Vader. Dit jaar rondde hij drie spellen af, waarvan er één met winst werd afgesloten. Eerst werd hij in sector 174 genadeloos door Megabyte uit het spel gekegeld. Daarna ontstond een stijgende lijn met een Supernova in sector 178. Het jaar werd met vreugde afgesloten toen sector 176 eindelijk werd afgerond. Daarmee was Darth groot admiraal en voorzien van zeven (!) Supernova´s. Hoewel hij van tevoren een tactiek had bedacht die betekende dat hij niet voor de winst kon gaan, lukte het hem alsnog doordat twee rassen elkaar doodvochten en de overgebleven Romulanen van Nimitz net niet doortastend genoeg konden opereren. Zowel het toernooispel als het conventiespel verliepen slecht. Maar hij blijft de enige echte “sterbasis groot admiraal”, dus als hij volgend jaar weer meer spellen afrondt, zou hij zomaar eens flink omhoog kunnen schieten.

 

Die arme Kikoman. Hij heeft de lijn van 2007-2009 niet kunnen voortzetten. Bij het eerste toernooi drong hij verrassend door tot de finale en in 2009 promoveerde hij met Kzinti in sector 168 tot commander; in 2010 volgde echter geen promotie of hernieuwde finaleplaats. Met een tweede plaats in de voorronde van het toernooi waren hij en Ilrazzo al uitgeschakeld. Jammer, maar niet getreurd, want de altijd verkeerde informatie spuiende Kikoman blijft er vrolijk onder.

 

Dat Hasenfratz bij de spelers met een neerwaartse lijn wordt geschaard, was te verwachten na zijn twee bijzonder slecht verlopen spellen. In zowel spel 172 als 180 ging hij op pad met zijn broer Marty Kruge, maar in spel 172 moesten ze lijdzaam toezien hoe hun achtervolging van Megabyte & Skyrider op een drama uitliep: ze scoorden 0 punten (de sterbasis nog 7...) en zijn aartsvijand pakte vrolijk de winst. Bij hun tweede poging stuitten de broers wederom op Megabyte die nu door fouten van de Belgen gemakkelijk aan de punten kwam. Hasenfratz wist uiteindelijk slechts 4 punten te scoren dit jaar… Aan het toernooispel deed hij niet mee. Volgend jaar kan het alleen maar beter gaan admiraal!

 

9.3       Constante spelers

In 2009 wist Ender al eens een sector overtuigend te winnen en een Bronzen Ster en Supernova te halen in een andere sector. In 2010 herhaalde hij dat kunststukje grotendeels door éénmaal te winnen (SO 175) en meteen een Supernova te scoren. Dat moest ook wel, want hij verloor twee schepen –waaronder zijn commandoschip– en schoot met zijn resterende schuiten een indrukwekkend totaal van richting de 700 punten bijeen… Verder probeerde hij twee keer de Defenders uit, maar in beide gevallen kon hij niet beslissend zijn. De voorronde van het toernooi was eigenlijk te makkelijk voor hem: hij verraste een tegenstander die vervolgens instortte en nauwelijks punten pakte of schade deed. Daarna was het voor Ender gemakkelijk om de zege veilig te stellen. In de finale ging het daarentegen minder. Niemand kon tegen Toetanchamon op, ook Ender niet.

 

Over Toetanchamon gesproken, hij haalde dit jaar zo ongeveer hetzelfde niveau als in 2009. Hij liet het in de reguliere spellen uiteindelijk afweten, al boekte hij wel prima teamscores in sectoren 169 en 179. Zijn moment kwam weer buiten de reguliere spellen om: eerst gaf hij Cleaver & Darth Vader wat stof om over na te denken en vervolgens maakte hij zijn zege in toernooispel 006 volledig door de enige andere uitdagers in de vorm van Eddie & Daryl te verpulveren. In de finale ging het al weinig anders: wederom kwam Toetanchamon in een goede startpositie uit en slachtte Bountyhunter finaal af. Daarna mengde hij zich tussen de anderen om daar de zege te verzekeren. Het is een raadsel waarom deze speler pas twee reguliere spellen heeft gewonnen, want op andere fronten is hij uiterst gevaarlijk.

 

De eerste toernooiwinnaar heeft ook nog nooit een regulier spel gewonnen – wat is dat toch? Robber kon zijn toernooititel niet met succes verdedigen; ditmaal strandde hij in de voorronde. Zou men ondertussen te zeer gewend zijn geraakt aan het robberen? Vorig jaar lukte het hem ook al niet zo. Sinds spel 166 in januari afliep, is Robber niet meer in een regulier spel waargenomen. Voor zijn carrière wordt gevreesd. Van Lord Voll kan bijna hetzelfde gezegd worden. Bijna, want hij heeft openlijk gekozen voor een vrijwillige pauze, waarvan we nog moeten ontdekken of het bij een pauze blijft of een pensioen wordt! Helaas lukte het Lord Voll niet om succes te boeken. Het toernooi werd een regelrechte deceptie. Zelfs zijn conventiespel wist hij niet te winnen, al blijft hij één van de allergevaarlijkste spelers op bijeenkomsten. Toevallig (of niet?) was spel 166 net als bij Robber het laatste reguliere spel waarin Lord Voll te bewonderen was.

 

Vorig jaar liet Lord of Elvesham flink van zich horen…meestal op het forum, maar ook met een HIS en een zege met 1000+ punten. Zou hij dit jaar weer zo uithalen? Nou, ongeveer! Hij deed twee pogingen met Kzinti omdat hij die nog ontbeert voor zijn Platina Komeet. Eenmaal vloog hij samen met Megabyte, maar een prima tweede plek was het beste wat ze konden doen. Zijn solopartij eindigde niet met een HIS, maar hij zat daar niet zo ver vanaf en mocht wel een Supernova in ontvangst nemen. Zijn winstpartij kwam er ook! Met de Klingons onder zijn elfenkont hield hij Toetanchamon, Sado en Ender op gepaste afstand. Wel zal hij treuren over de 2 ontbrekende punten die nog nodig waren voor een Supernova! Ach, met de 5e Klingon teamscore zal hij ook tevreden zijn. In het toernooispel vloog hij samen met Hrun en ze deden het best aardig: wat heet, ze hielden zwaargewichten (nee, dat is geen goedkope grap, dat is een reflectie op de kunde van deze twee veteranen) Skyrider & Wild Bill Kelso zo lang van zich af dat beide teams niet meer konden winnen. Dat is best verdienstelijk, want Sky & Kelso hebben een reputatie als duo.

 

Geheel in de geest van de klassieke samoerai wist Yoritomo in sector 183 eervol te sterven. Hij werd verrast door Skyrider en banzai zal ongetwijfeld zijn laatste woord zijn geweest – hij ging totaal wrak. In spel 172 kostte het zijn Haviken te lang om een sterbasis op te ruimen en in de tussentijd sloegen de Klingons toe. Opvallend is dat Yori wel af en toe op het forum kijkt, maar er sinds midden 2009 niets meer geschreven heeft. We hopen in ieder geval dat hij zich voortaan niet zomaar de kaas van het brood laat eten.

 

Voormalig galactisch admiraal Nimitz blijft voorlopig toch vooral een voormalig galactisch admiraal, want hij won het afgelopen jaar niets en is dus nog steeds kapitein. Er moet wel opgemerkt worden dat hij in zijn drie spellen nette teamscores wist te halen en zeker in sector 176 een kans op de winst had. Hij scoorde achtereenvolgens: 501, 615 en 802 punten. Eén keer ging hij volledig wrak. Zijn toernooideelname bleef beperkt tot de voorronde. Met zulke teamscores is het toch zeker een kwestie van tijd eer het succes komt?

 

Men zou kunnen zeggen dat Malurax wegens het niet winnen van een spel een dalende lijn vertoont. Daarmee zou hem tekort worden gedaan, want in zijn drie spellen haalde hij steeds een uitstekende score en dong wel eens mee naar de winst. Met zulke prestaties zullen de winstpartijen vanzelf weer komen en vandaar dat hij bij de constante spelers is ingedeeld. Met 697, 714 en 716 deed hij het prima. Hij moet alleen wat langer in leven blijven, want in zijn laatste twee spellen werd hij uit de sector geschoten.

 

Voor Sado was het een pittig jaar, met voornamelijk verliespartijen. Maar het toernooi liet zien dat het ook anders kan! Een mooie voorronde betekende een finaleplek, die helaas niet naar believen verliep. We zijn benieuwd naar wat hij volgend jaar laat zien. De teamgenoot van Sado in het toernooi was Donald23. Tezamen stegen ze boven zichzelf uit en haalden de hoogste score van de voorrondes. In de reguliere spellen deed Donald het ook aardig: twee keer een goede teamscore. Wel leed hij teveel wrakken, want slechts één van zijn schepen overleefde in 2010!

 

Kennelijk speelt Ilrazzo niet heel veel spellen; in 2010 rondde hij er slechts één af. Helaas ging die sector jammerlijk verloren voor de “raket” – hij werd volledig vernietigd. Zijn toernooideelname aan de zijde van Kikoman ging beter, zonder overigens de finaleronde te halen. Is het misschien mogelijk dat Ilrazzo wat vaker zou kunnen spelen? Hij moet dat natuurlijk zelf bepalen, maar wellicht dat hij dan sneller ervaring opdoet. Bovendien heb je weinig kansen op promotie als je maar één spel tegelijk doet. Eén verkeerd resultaat en maanden werk gaat de prullenmand in. Dat is voor Pjotr even goed waar: ook hij rondde slechts één spel af. Hij deed dat wel goed. Hij was alleen net iets te afwachtend op momenten waardoor iemand anders de winst kon pakken. Met zijn teamscore van 716 was niks mis natuurlijk.

 

De onfortuinlijke Mordante ging verder waar hij vorig jaar gebleven was: als een magneet trok hij Romulanen aan. Geen wonder dat hij even geen Sterren Oorlog wil spelen…

 

Er zijn spelers die een bepaald basisniveau hebben waardoor ze gemiddeld één keer per jaar een spel winnen. Eddie & Daryl, Ender (zo lijkt het) en normaliter Hasenfratz en Malurax. Daartoe behoort tevens Wild Bill Kelso. En jawel, dit jaar lukte het hem weer toen hij sector 171 opeiste. Voor de tweede keer in de afgelopen jaren moest hij genoegen nemen met een Iridium Nebula. Arme kerel! Hij heeft ondertussen met elk ras gewonnen, maar door pech met zijn commandoschip telt maar de helft mee. Daarom staat hij bij de spelers die een constant niveau vertoonden.

 

Conclusie

Het was een mooi jaar, maar niet zonder problemen. Hoewel er geen grote spelkwesties opdoemden, bleek de spelersgroep een tikkeltje fragieler dan eerst werd aangenomen. Veel sterkhouders hadden het te druk om regelmatig te berichten op het forum en allerlei randzaken kostten meer tijd om voor elkaar te krijgen dan voorheen. Geen vergadering, minder onderling contact, een bijeenkomst minder etc. Niet voor niets ontstond de zorgwekkende term “forummoe”… We hopen natuurlijk dat 2011 een stuk rustiger zal zijn buiten de hobby om, want dat is uiteraard toch de voornaamste reden dat het forum wat in het slop raakte. Bovendien was 2010 het jaar waarin duidelijk werd dat het met de Supernova niet helemaal volgens plan verloopt, althans niet wat betreft de Federatie en de Kzinti. Daar zal volgend jaar vast meer over te rapporteren zijn.

 

Een andere beweging die we in de gaten moeten houden is het tempo waarmee lagere officieren het spel gedag zeggen. Misschien is het een incident, maar dit jaar zijn er meer spelers vertrokken –hetzij tijdelijk, hetzij permanent– dan dat er spelers zijn bijgekomen. Als deze trend zich voortzet moeten we actie ondernemen. Wat die actie dan is, zien we dan wel. Te denken valt aan het afstoffen van het idee om op internet naar ex-spelers te zoeken. Of misschien kunnen we ergens adverteren. Gelukkig is Immelmann bezig om zijn Handleiding Plus te perfectioneren, zodat het risico dat beginnende spelers vroegtijdig de handdoek in de ring gooien, ongetwijfeld kleiner zal worden.

 

Voor de afgeronde spellen zoals die in dit –en alle toekomstige– Jaaroverzicht beschreven zijn, is de Sterren Oorlog historicus afhankelijk van bronnen. Dat zijn er vier: het forum, spelverslagen, eigen ervaringen en kleine snippers informatie die via privé-berichten binnenkomen. Het is duidelijk dat die eerste twee de voornaamste bronnen zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar de beschrijving van toernooispel 007 – daar was zo weinig over bekend! Vandaar dat hier de traditionele oproep om maar zoveel mogelijk spelverslagen of uitgebreide verklaringen (achteraf…) op het forum te schrijven. Die zijn van vitaal belang. In dat kader verdient Lord of Elvesham een pluim! Hij schreef meerdere stukken die interessante informatie opleverden. De nieuwkomers Immelmann, Captain Bob en Sado zijn eveneens goed begonnen. Blijf schrijven allemaal!

 

Terugkijkend op de spelresultaten van 2010 mogen we trots zijn op het herstel van de Klingons. Een nieuwe glorietijd voor de Kzinti is de volgende wens! Voor de Romulanen hoeven we niet te vrezen en de Federatie is zo ijzersterk dat de toekomst voor dat ras rooskleuriger is dan ooit tevoren. Laten we het Jaaroverzicht afsluiten met de traditionele strijdkreet van het ras van het jaar:

 

Qapla´!

 

Cleaver – uw Sterren oorlog historicus